Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Brakuje nam rozwiązań wzmacniających odporność polskich obiektów

Tomasz Łukaszewski | 2023-12-07
Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
Zdjęcia: Tomasz Łukaszewski

Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski


Zdjęcia: Tomasz Łukaszewski

Rozmowa z mjr. rez. dr. inż. Jarosławem Stelmachem – ekspertem w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, prezesem zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project, pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa obiektów SAFE PLACE.

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Nie widzę problemu

Nie widzę problemu Nie widzę problemu

Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem – ociemniałym mówcą motywacyjnym, fanem boksu, skoków spadochronowych i strzelectwa, prowadzącym szkolenia dla służb mundurowych i jednostek specjalnych. Rozmawiał: Tomasz...

Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem – ociemniałym mówcą motywacyjnym, fanem boksu, skoków spadochronowych i strzelectwa, prowadzącym szkolenia dla służb mundurowych i jednostek specjalnych. Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski Zdjęcia: arch. Sebastiana Grzywacza

Tomasz Łukaszewski Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje

Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje

Rozmowa z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim – ekspertem zajmującym się problematyką związaną z walką z zagrożeniami terrorystycznymi, organizacją i funkcjonowaniem jednostek kontrterrorystycznych. Byłym...

Rozmowa z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim – ekspertem zajmującym się problematyką związaną z walką z zagrożeniami terrorystycznymi, organizacją i funkcjonowaniem jednostek kontrterrorystycznych. Byłym funkcjonariuszem policji z 23-letnim stażem pracy w jednostce KT, dowódcą warszawskiego pododdziału KT, twórcą centralnego pododdziału kontrterrorystycznego - obecnie to CPKP „BOA”, nauczycielem akademickim w Akademii Policji w Szczytnie, członkiem Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium...

Krzysztof Mątecki Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof...

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: archiwum Zbigniewa Radeckiego

Za nami VI Kongres SAFE PLACE, który w tym roku odbył się pod hasłem „odporność obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”. Czy na podstawie przebiegu obrad można już przedstawić pierwsze wnioski z Kongresu, dotyczące wspomnianych „odporności” obiektów w Polsce?

Mamy już pierwsze wnioski. Podczas tegorocznych obrad rozmawialiśmy o trzech kategoriach zagrożeń. Mowa tutaj o zagrożeniach wojennych, hybrydowych i terrorystycznych. Zagrożenia te są ze sobą połączone i wzajemnie się uzupełniają. Obrady dotyczące zagrożeń wojennych, odbywające się pierwszego dnia, przebiegły w wymiarze międzynarodowym - z udziałem ekspertów, praktyków i naukowców z Ukrainy. Wniosek po obradach dotyczących zagrożeń hybrydowych jest taki, że brakuje nam rozwiązań wzmacniających odporność polskich obiektów. Nawet obecnie obowiązujące stopnie alarmowe, czyli Bravo i Charlie, dotyczące infrastruktury krytycznej i obiektów administracji publicznej, są ustalone z myślą o zagrożeniach terrorystycznych, a nie hybrydowych. Administratorom obiektów brakuje zbioru dobrych praktyk i rekomendacji ustalanych na poziomie strategicznym, które to dotyczyłyby przygotowania obiektów na zagrożenia hybrydowe, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa fizycznego. To jest realny problem. Wnioskiem z obrad było też to, że pomimo wielu miesięcy zmagań z działaniami hybrydowymi ze strony Rosji, administratorzy polskiej infrastruktury krytycznej wciąż nie dysponują konkretnymi rozwiązaniami pozwalającymi uodpornić obiekty na wielowymiarowe działania hybrydowe prowadzone w środowisku bezpieczeństwa fizycznego.

Jeśli chodzi zaś o zagrożenia terrorystyczne, to od wielu lat nic nowego nie wprowadzono. Sama ustawa o działaniach antyterrorystycznych w niewielkim stopniu odnosi się do bezpieczeństwa obiektów. Wprowadza określone obowiązki jedynie dla administratorów obiektów administracji publicznej i IK w poszczególnych stopniach alarmowych. Wprowadzenie stopni alarmowych rok temu co prawda wzmocniło na chwilę bezpieczeństwo w obiektach, ale teraz, po roku ich obowiązywania, w zasadzie wszystkie one funkcjonują w stanie rutyny i niewiele ma to wspólnego z odpornością. Co więcej, w obrębie ustaw znajdujemy szereg sprzeczności, takich jak np. obowiązek kontrolowania wjeżdżających pojazdów do obiektów IK w stopniu BRAVO, przy braku uprawnień ustawowych pracowników ochrony do przeglądania bagaży. Jest to niespójność ustawowa, która boleśnie odbija się na jakości wykonywanych czynności. 

Można stwierdzić, że w zasadzie od poprzedniej edycji kongresu stan rzeczy w obszarze możliwości wzmacniania bezpieczeństwa fizycznego obiektów nie zmienił się. Nie wprowadzono nowych rozwiązań prawnych, nie powstała żadna spójna baza dobrych praktyk w tym zakresie. Oczywiście znaczną aktywnością edukacyjną może poszczycić się CPT ABW lub RCB, jednak oczekiwania administratorów sę ukierunkowane na nowe rozwiązania ustawowe i ich kompleksowość w tym zakresie. Uczestnicy kongresu podkreślali konieczność podjęcia dynamicznych działań legislacyjnych w obszarze wprowadzenia założeń Dyrektywy NIS2 lub wzmocnienia przygotowania obronnego obiektów.

W tym roku Kongres odbył się w formule międzynarodowej. Co ją charakteryzowało i co taka zmiana wniosła do wartości merytorycznej SAFE PLACE?

Co roku staramy się, aby kongres Safe Place zaskakiwał jakością i merytoryką. W tym roku postawiliśmy na międzynarodowe obrady, co udało się w ograniczonym zakresie, ponieważ ta międzynarodowość została zapewniona tylko w czasie pierwszego dnia kongresu. Przejawiła się ona przede wszystkim tym, że zaprosiliśmy kilkunastu przedstawicieli administratorów obiektów i instytucji bezpieczeństwa publicznego z zagranicy. Mieliśmy ekspertów z USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Węgier. Dzięki ich obecności została przeprowadzona tzw. debata ukraińska oraz panel dotyczący problematyki współczesnych zagrożeń w Europie. Z perspektywy uczestników kongresu była to znakomita okazja do tego, aby czerpać z doświadczeń zagranicznych - szczególnie państw, które doświadczają zamachów terrorystycznych. Pozwoliło to wyeksponować dobre praktyki i rozwiązania, wykorzystywane przez administratorów i przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa innych państw.

Liczne panele poświęcone były doświadczeniom wojny w Ukrainie. Czy na ich podstawie możemy już wskazać jakieś wnioski w zakresie przygotowania do reagowania na zagrożenia wojenne? Co w Polsce powinniśmy zmienić, wprowadzić, poprawić na podstawie doświadczeń ukraińskich?

Wspomniany wcześniej panel ukraiński okazał się najbardziej interesującym i wartościowym dla uczestników. Niestety, wnioski po nim są mało optymistyczne dla Polski. W tym panelu przedstawiciele zarówno ukraińskiego wojska, jak i ukraińskich miast, wskazywali jednoznacznie, że my, Polacy, mamy czas, aby przygotować nasze obiekty i przestrzeń publiczną do potencjalnych zagrożeń wojennych. Ukraińcy ten czas mieli, ale nie wykorzystali go w pełni. Teraz żałują, ale czasu cofnąć nie można. Natomiast jednoznacznie rekomendowano nam, byśmy nie popełnili tego błędu. Z polskiej perspektywy jest to jednoznaczny sygnał i impuls do konkretnych działań. Podczas polskich paneli wybrzmiało to, że aplikacja „Schrony”, która pojawiła się kilka miesięcy temu w przestrzeni publicznej, absolutnie nie może być jedynym elementem ochrony naszej ludności. Nadal nie mamy ustawy regulującej aspekty ochrony ludności. Wszystkie dotychczasowe projekty albo nie spełniały oczekiwań, albo nie weszły w życie. Co więcej, Polacy dalej nie wiedzą i nie umieją reagować na sygnały systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania. Nie wiedzą, gdzie są schrony, administratorzy obiektów też nie zapewniają swoim pracownikom - użytkownikom obiektów takiego ukrycia dla wystarczającej liczby osób. Panel poświęcony doświadczeniom w Ukrainie bardzo mocno uświadomił nam, Polakom, że jesteśmy mocno nieprzygotowani do zagrożeń wojennych. Można zatem robić więcej i nasi partnerzy ukraińscy gorąco to rekomendowali. Co więcej, takich właśnie działań proobronne oczekują Polacy. Pamiętamy jak pozytywne odczucia wzbudziła kampania informacyjna „Bądź gotów” realizowana przez RCB zaraz po wybuchu wojny. Takie inicjatywy spotykają się z przychylnością społeczną i sprzyjają budowaniu naszej społecznej odporności.

Jak co roku duży obszar zainteresowań Kongresu dotyczył ochrony antyterrorystycznej obiektów i przestrzeni. W tym roku podjęliście się próby wskazania skutecznych rozwiązań wynikających z audytów i przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie. Jakie to rozwiązania?

Jedna z moich prezentacji dotyczyła sposobów ochrony obiektów i przestrzeni. Tych sposobów czy obszarów aktywności wymieniłem co najmniej dziesięć. Pierwszy obszar to analiza ryzyka. O tym ryzyku i metodach jego analizowania podczas kongresu powiedzieliśmy dużo, dyskutowaliśmy m.in. o prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o dobre praktyki analizowania ryzyka, a ponieważ nie mamy doświadczenia w tym zakresie, powinniśmy je czerpać od Amerykanów czy Brytyjczyków. Drugi obszar to oczywiście korzystanie z dobrych praktyk i rekomendacji. Podkreślaliśmy tutaj wartość tego, co jest umieszczane na stronach MSWiA, CPT ABW oraz RCB, ale także na witrynach i blogach takich firm szkoleniowych jak Safety Project czy Centrum Ratownictwa. Trzeci obszar, który należy przygotować w tematyce antyterrorystycznej obiektów, to alarmowanie i ewakuacja dostosowana do rodzaju i charakteru zagrożenia. W Polsce nie mamy ustawodawstwa ani żadnych norm regulujących użycie sygnałów ostrzegania, nie mamy tez algorytmów reagowania na zagrożenia terrorystyczne w obiektach, jak np. dotyczących ładunku wybuchowego czy masowego zabójcy. W polskich obiektach nadal używa się jednego sygnału alarmowego – dotyczącego pożaru, co jest kategorycznym błędem. Ewakuacja na wypadek pożaru jest zupełnie inna niż zachowanie się w algorytmie 4U, polegające na działaniu w czterech krokach: uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Kolejny obszar to obszar ochrony fizycznej. Podkreślaliśmy w czasie obrad, że na polskim rynku jest wiele firm czy agencji ochrony, które reprezentują najwyższą jakość. Administratorzy decyzyjni w kwestii wyboru ochrony fizycznej najczęściej jednak kierują się wyznacznikiem najniższej ceny. To jest błąd, ponieważ za najniższą cenę otrzymują najniższą jakość, często nawet nie pracowników ochrony, a portierów, którzy nie saą kwalifikowanymi  pracownikami ochrony.

Słabością polskiej ochrony antyterrorystycznej jest niski stopień przygotowania obiektów do ochrony antydronowej. Wiele do życzenia pozostawia również tematyka szkoleń czy edukacji antyterrorystycznej. Wskazywaliśmy obszary, które można poprawić, są też konkretne rozwiązania, które administratorzy mogą wprowadzać. Wartością jest to, że ustawodawca nie zabrania nam wprowadzania dobrych praktyk, zatem bardzo dużo zależy od świadomości i aktywności poszczególnych administratorów obiektów.

Jakie są dobre praktyki w zakresie wzmacniania odporności obiektów na zamachy z wykorzystaniem urządzeń wybuchowych, broni palnej lub CBRN oraz bezzałogowych statków powietrznych? Tematyka ta również szeroko poruszana była podczas tegorocznych obrad.

Jeśli chodzi o tzw. bezzałogowce, to można skorzystać z rekomendacji znajdujących się na stronie RCB. Można tam znaleźć wytyczne, jak oceniać ryzyko ataku ze strony bezzałogowców oraz jak przygotować obiekt do tego typu zagrożeń. 

Jeśli chodzi o przygotowanie obiektu do ataku masowego zabójcy, to mówiliśmy o wielu aspektach takiego przygotowania, począwszy od oznakowania obiektu, np. zakazami wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, poprzez odpowiednio wyposażone centra monitorowania z obsługą minimum trzech operatorów, a skończywszy na aktywnej ochronie fizycznej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego i broń palną. 

Jeśli mówimy o zagrożeniach CBRN, to mamy na myśli przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, szkolenie oraz reagowanie na sygnały ostrzegawcze, alarmowanie, a także współpracę z Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami. Jeśli chodzi o urządzania wybuchowe, to oczywiście podstawą są szkolenia uświadamiające i ćwiczenia.

SAFE PLACE to nie tylko obiekty, ale i przestrzeń. Jak obecnie wygląda bezpieczeństwo polskich miast i miasteczek? Na jakie zagrożenia najbardziej narażona jest przestrzeń publiczna i krytyczna? 

Polskie miasta są bezpieczne. Pokazują to statystyki zdarzeń ale i fakt, że w polskich miastach nie dochodzi do ataków terrorystycznych czy działań sabotażowych prowadzonych w ramach działań hybrydowych. Trudno powiedzieć czy wynika to z dobrego przygotowania, czy raczej z niskiej atrakcyjności polskich miast. Należy pamiętać, że w Polsce od roku obowiązuje podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego. I tu pojawia się problem - z jednej strony, ze względu na wojnę w Ukrainie, wprowadzamy stopień Bravo, a z drugiej strony nie zabezpieczamy przestrzeni publicznych przed taranowaniem. Tak jest np. w przypadku braku zabezpieczeń antyterrorystycznych w okolicach krakowskiego rynku.

Ważnym elementem SAFE PLACE było od początku łączenie strony naukowej i technicznej z elementami praktycznymi. W tym roku odbyły się cztery panele warsztatowe: dwa bardziej techniczne i dwa szkoleniowe. Czego dotyczyły warsztaty i dlaczego właśnie ta tematyka znalazła swoje miejsce podczas Kongresu?

W tym roku warsztaty odbyły się w drugim dniu obrad i składały się z czterech modułów, przez które kolejno przechodzili wszyscy uczestnicy. Dwa z nich poświęcone były praktycznym aspektom zabezpieczeń technicznych. Trzeci moduł to było jak zawsze udzielanie pierwszej pomocy pod okiem instruktorów z Centrum Ratownictwa. Za czwarty moduł natomiast odpowiedzialni byli instruktorzy Safety Project - i tam aktywnie reagowaliśmy na zamachy. Przez pierwsze 20 minut uczestnicy kongresu uczyli się zakładania opaski uciskowej, kończąc ten etap zawodami w tamowaniu masywnego krwotoku w warunkach silnego ognia przeciwnika. Druga część realizowana była na konkretnych scenariuszach zamachów, na które reagowali uczestnicy w wymiarze działań personalnych i zespołowych.

Jesteś praktykiem, ale od wielu lat poświęcasz się także pracy naukowej. Widać to było w zakresie programu SAFE PLACE. Dlatego chciałem zapytać o kilka spraw. Jaki wpływ mają prowadzone badania naukowe na możliwości adaptacji przepisów związanych z infrastrukturą publiczną oraz krytyczną państwa, któremu był poświęcony jeden wykład?

Badania naukowe w mojej ocenie powinny być podporządkowane potrzebom organizacji, biznesu czy państwa. To właśnie naukowcy mają bardzo dużo do zrobienia, mając przy tym ogromne możliwości, ponieważ to dzięki nauce powstają innowacyjne rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i państwa. Wspomnę tutaj o publikacji mojego autorstwa pt. „Zamachy terrorystyczne – istota i koncepcja reagowania”, która była prezentowana na kongresie, w której to, wykorzystując badania naukowe, zaproponowałem konkretną koncepcję reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce w wymiarze instytucjonalnym. 

We wcześniejszych latach podczas Kongresu prezentowaliśmy wielokrotnie wyniki badań naukowych. W tej edycji również przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących obiektów i imprez masowych.

Kolejna sprawa, o którą chciałbym zapytać, to kwestia edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Która koncepcja szkolenia jest bardziej efektywna – praktyczna czy coraz bardziej modna online? Co wynika z Twoich doświadczeń pracy m.in. na uczelni? Jakie możliwości i ograniczenia dotyczą obu tych metod?

Jeśli chodzi o te dwie formy szkolenia, to każda z nich jest równie ważna, trzeba tylko umiejętnie z nich korzystać. Szkolenia online są kapitalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o szkolenia wstępne i świadomościowe. Zapewniają one też powszechność znajomości kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Jako Safety Project wykonujemy takie szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej i sektora prywatnego. Takie dedykowane szkolenia wykonaliśmy np. dla administracji publicznej, banków i korporacji. Dzięki takiemu szkoleniu instytucje mogą bardziej optymalnie pod względem kosztów przeszkolić dużą liczbę pracowników bez szkody dla prowadzonych działań bieżących. 

Szkolenia praktyczne są konieczne dla tych, którzy praktycznie reagują w sytuacji zagrożenia, jak np. pracownicy ochrony, personel podejmujący decyzje, osoby mające kontakt z obsługą klienta. Warto korzystać z obu tych form edukacji dla bezpieczeństwa.

Z jakich źródeł powinno się korzystać, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa? Czy są jakieś dobre praktyki, metody, formy i narzędzia edukacji, które mógłbyś wskazać i polecić?

Oczywiście, powinniśmy korzystać ze źródeł, które są sprawdzone i zweryfikowane, jak np. strony instytucji bezpieczeństwa typu MSWIA, CPT ABW lub RCB, ale także z publikacji naukowców i praktyków. Szczególnie naukowców, ponieważ to nauka obiektywna stanowi największą wartość. Z dużą rezerwą należy podchodzić do źródeł umieszczanych w Internecie. Ja rekomenduję korzystanie z oficjalnych stron internetowych organizacji państwowych, ekspertów, naukowców. Wartościowym źródłem wiedzy są także książki, coraz częściej dostępne również w wersji online.

Co roku po Kongresie SAFE PLACE ukazuje się specjalne opracowanie poświęcone wnioskom z obrad. Czy w tym roku będzie podobnie?

Specjalne opracowanie z wnioskami z obrad, tzw. raport, będzie przygotowany i dostępny na stronie Safe Place i Safety Project. Chcemy wysłać go również do Prezesa Rady Ministrów, MSWiA, Policji, Straży Pożarnej i innych instytucji publicznych, aby zwrócić uwagę na rekomendacje przedstawione przez uczestników konferencji.

Czy na koniec możesz podsumować w kilku zdaniach Kongres z perspektywy organizatora?

Moim zdaniem należy podkreślić znaczne zainteresowanie tą problematyką. W Kongresie uczestniczyło prawie 400 osób reprezentujących ponad 200 różnych instytucji, obiektów oraz organizacji, od spółek skarbu państwa i infrastruktury krytycznej, po różnego rodzaju instytucje społeczne, fundacje, stowarzyszenia oraz administrację publiczną na czele z Policją i SZRP. 

Mając powyższe na uwadze, zapraszam już dzisiaj na kolejne nasze wydarzenia, a w szczególności na bezpłatne seminarium dot. przygotowania obiektów do ataków uzbrojonych sprawców (styczeń 2024) oraz praktyczne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy z elementami TCCC (marzec 2024). Informacje o tych i innych wydarzeniach na stronie: https://www.safetyproject.pl/ 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Mateusz Kurmanow O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem O MSBS z Adamem Gawronem

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Sebastian Miernik Podpułkownik Leszek Drewniak

Podpułkownik Leszek Drewniak

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem)...

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem) uzyskał w karate mistrzowski stopień 1 dan. Do końca swojego życia udało mu się osiągnąć stopień mistrzowski 5 dan. Był wychowawcą kilku tysięcy karateków w Polsce, organizatorem wielu sekcji karate w Warszawie, trener kadry narodowej seniorów shotokan/WUKO.

Ireneusz Chloupek, Andrzej Krugler Chris Kyle w Polsce

Chris Kyle w Polsce Chris Kyle w Polsce

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład,...

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład, pod tytułem „Cel snajpera”. Chris Kyle, były komandos plutonu Charlie SEAL Team 3, US Naval Special Warfare, znajduje się obecnie na pierwszym miejscu rekordów amerykańskich snajperów, z wynikiem 160 oficjalnie potwierdzonych trafień, a w rzeczywistości 255.

Andrzej Krugler, Ireneusz Chloupek GROM od środka

GROM od środka GROM od środka

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza)...

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza) pozycjach na jej temat, wreszcie ukazały się wspomnienia operatora naszej czołowej jednostki specjalnej, uczestnika operacji w Iraku i Afganistanie - Andrzeja K. „Kisiela”. Jak sam pisze, powodem napisania książki „Trzynaście moich lat w JW GROM” była: „chęć pokazania tego, co robimy nie z punktu...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Redakcja Nocny marsz śladami generała Nila

Nocny marsz śladami generała Nila Nocny marsz śladami generała Nila

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali...

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali ją komandosi z Jednostki Wojskowej NIL dla uczczenia pamięci swojego patrona, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Marcin Kruk Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego...

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego opatrunku indywidualnego przeznaczonego dla służb ratowniczych, w szczególności dla służb mundurowych. Opatrunek daje bardzo duże możliwości w zakresie opatrywania ran postrzałowych zgodnie z wytycznymi TC3. Wśród produktów TacMed odnajdziemy także opaskę uciskową (stazę) SOF®TT-W, jedną z dwóch...

Błażej Bierczyński "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

"Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu...

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu udzielił czytelnikowi Specjal Ops - Błażejowi Bierczyńskiemu.

Błażej Bierczyński IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń.

Błażej Bierczyński Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym" Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń. Zarówno w Karbali, jak i w „Karbali” Krzysztofa Łukaszewicza, kluczową rolę odegrał ppłk Grzegorz Kaliciak – dowódca obrony ratusza i konsultant filmowy. To także autor książki „Karbala. Raport z obrony City Hall”, który w drugiej części wywiadu opowiada o znaczeniu misji...

Błażej Bierczyński Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów.

Błażej Bierczyński Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów. Dopiero szersze spojrzenie, zgłębianie tematu pozwala dostrzec to, co naprawdę istotne i zrozumieć, np. świat żołnierzy polskich sił specjalnych. Między innymi o nim, w jednym z rozdziałów swojej książki „Świat...

Błażej Bierczyński "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

"Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living" "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być....

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być. Bryan Adams w "krótkich żołnierskich słowach” opowiada o zdjęciach brytyjskich weteranów, które zrobił i zebrał w cykl pt. "Okaleczeni: Świadectwo Wojny". Fotografie można oglądać od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, w ramach Festiwalu Camerimage. Wystawa potrwa do 31 stycznia...

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi (cz.1)

Życie na krawędzi (cz.1) Życie na krawędzi (cz.1)

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu II wojny światowej, ucieczce z kraju i okolicznościach, które zaprowadziły go w szeregi spadochroniarzy, a następnie sił specjalnych US Army. Jest to pierwsza część wywiadu.

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi, cz. 2

Życie na krawędzi, cz. 2 Życie na krawędzi, cz. 2

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych Beretów, o przygodach na liniach frontu w wojnie wietnamskiej i ucieczce przed śmiercią i o epizodzie berlińskim, a także o udziale w ochronie przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa podczas jego wizyty w USA i o objawach zespołu stresu pourazowego. Jest to druga część wywiadu.

Błażej Bierczyński "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy...

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy obraz Mela Gibsona nie opowiada historii wojaka ze słynnego Korpusu. Ba! Nie traktuje też o walce żołnierzy szturmujących bohatersko okopów przeciwnika czy broniących do ostatniego naboju swoich pozycji czy wycofujący się kolegów. W "Przełęczy ocalonych" bohaterem jest człowiek, który swoją postawą...

Błażej Bierczyński Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka....

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka. WIR, czyli st. sierż. Krzysztof Pluta, bo o nim mowa, był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Wieczór z Weteranem”, które odbyło się 10 stycznia w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Opowiadał o początkach służby, o walce i ratowaniu ludzkiego życia oraz o tym jak, po...

Błażej Bierczyński Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków! Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego...

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego życia po tym, co przeszli. Działają na rzecz zwiększenia społecznej świadomości, czym jest PTSD i TBI oraz nie są to zjawiska dotyczące tylko wojskowych. Starają się również, by przepisywane „z automatu” leki zastąpiono pełnym zrozumieniem przypadku każdego poszkodowanego żołnierza, z rozważeniem...

Błażej Bierczyński To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich!

To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich! To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich!

Czy polskie przepisy mające zapewnić polskim służbom mundurowym odpowiednią opiekę medyczną nadążają za zmieniającym się dynamicznie polem walki? Czy zjawiska PTSD i TBI są odpowiednio zdefiniowane? Na...

Czy polskie przepisy mające zapewnić polskim służbom mundurowym odpowiednią opiekę medyczną nadążają za zmieniającym się dynamicznie polem walki? Czy zjawiska PTSD i TBI są odpowiednio zdefiniowane? Na czym polegał błąd w akcji "Pompka dla Weterana"? W jaki sposób można usprawnić procedury udzielania pomocy poszkodowanym i co wspólnie mogą osiągnąć polscy i amerykańscy weterani? Na pytania te odpowiada Grzegorz Wydrowski, prezes Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, przybliżając również inne realizowane...

Ireneusz Chloupek Not Dead, Can’t Quit!

Not Dead, Can’t Quit! Not Dead, Can’t Quit!

Biografia Richarda Machowicza.

Biografia Richarda Machowicza.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Kamizelki taktyczne którą wybrać » Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory

Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory

Dobierz buty do warunków pogodowych »

Dobierz buty do warunków pogodowych » Dobierz buty do warunków pogodowych »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.