Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Brakuje nam rozwiązań wzmacniających odporność polskich obiektów

Tomasz Łukaszewski | 2023-12-07
Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
Zdjęcia: Tomasz Łukaszewski

Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski


Zdjęcia: Tomasz Łukaszewski

Rozmowa z mjr. rez. dr. inż. Jarosławem Stelmachem – ekspertem w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, prezesem zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project, pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa obiektów SAFE PLACE.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof...

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: archiwum Zbigniewa Radeckiego

Tomasz Łukaszewski Wciąż mam w sobie radość służby

Wciąż mam w sobie radość służby Wciąż mam w sobie radość służby

Rozmowa z płk. Tomaszem Białasem – byłym żołnierzem wojsk specjalnych i Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, byłym dowódcą 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestnikiem misji zagranicznej...

Rozmowa z płk. Tomaszem Białasem – byłym żołnierzem wojsk specjalnych i Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, byłym dowódcą 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestnikiem misji zagranicznej w Iraku i Afganistanie – a obecnie od 11 września 2023 r. dowódcą 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski Zdjęcia: 25 BKPow., arch. Płk. Tomasza Białasa

Tomasz Łukaszewski Trzeba dać z siebie dużo, by mieć z tego satysfakcję

Trzeba dać z siebie dużo, by mieć z tego satysfakcję Trzeba dać z siebie dużo, by mieć z tego satysfakcję

W 2024 roku mija 30 lat od sformowania 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, przeformowanej później w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej. Początki funkcjonowania Kawalerii Powietrznej oraz proces szkolenia...

W 2024 roku mija 30 lat od sformowania 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, przeformowanej później w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej. Początki funkcjonowania Kawalerii Powietrznej oraz proces szkolenia żołnierzy w rozmowie ze „SPECIAL OPS” wspomina mjr (rez.) Arkadiusz Kups – były żołnierz kompanii specjalnych oraz 25DKPow.

Za nami VI Kongres SAFE PLACE, który w tym roku odbył się pod hasłem „odporność obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”. Czy na podstawie przebiegu obrad można już przedstawić pierwsze wnioski z Kongresu, dotyczące wspomnianych „odporności” obiektów w Polsce?

Mamy już pierwsze wnioski. Podczas tegorocznych obrad rozmawialiśmy o trzech kategoriach zagrożeń. Mowa tutaj o zagrożeniach wojennych, hybrydowych i terrorystycznych. Zagrożenia te są ze sobą połączone i wzajemnie się uzupełniają. Obrady dotyczące zagrożeń wojennych, odbywające się pierwszego dnia, przebiegły w wymiarze międzynarodowym - z udziałem ekspertów, praktyków i naukowców z Ukrainy. Wniosek po obradach dotyczących zagrożeń hybrydowych jest taki, że brakuje nam rozwiązań wzmacniających odporność polskich obiektów. Nawet obecnie obowiązujące stopnie alarmowe, czyli Bravo i Charlie, dotyczące infrastruktury krytycznej i obiektów administracji publicznej, są ustalone z myślą o zagrożeniach terrorystycznych, a nie hybrydowych. Administratorom obiektów brakuje zbioru dobrych praktyk i rekomendacji ustalanych na poziomie strategicznym, które to dotyczyłyby przygotowania obiektów na zagrożenia hybrydowe, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa fizycznego. To jest realny problem. Wnioskiem z obrad było też to, że pomimo wielu miesięcy zmagań z działaniami hybrydowymi ze strony Rosji, administratorzy polskiej infrastruktury krytycznej wciąż nie dysponują konkretnymi rozwiązaniami pozwalającymi uodpornić obiekty na wielowymiarowe działania hybrydowe prowadzone w środowisku bezpieczeństwa fizycznego.

Jeśli chodzi zaś o zagrożenia terrorystyczne, to od wielu lat nic nowego nie wprowadzono. Sama ustawa o działaniach antyterrorystycznych w niewielkim stopniu odnosi się do bezpieczeństwa obiektów. Wprowadza określone obowiązki jedynie dla administratorów obiektów administracji publicznej i IK w poszczególnych stopniach alarmowych. Wprowadzenie stopni alarmowych rok temu co prawda wzmocniło na chwilę bezpieczeństwo w obiektach, ale teraz, po roku ich obowiązywania, w zasadzie wszystkie one funkcjonują w stanie rutyny i niewiele ma to wspólnego z odpornością. Co więcej, w obrębie ustaw znajdujemy szereg sprzeczności, takich jak np. obowiązek kontrolowania wjeżdżających pojazdów do obiektów IK w stopniu BRAVO, przy braku uprawnień ustawowych pracowników ochrony do przeglądania bagaży. Jest to niespójność ustawowa, która boleśnie odbija się na jakości wykonywanych czynności. 

Można stwierdzić, że w zasadzie od poprzedniej edycji kongresu stan rzeczy w obszarze możliwości wzmacniania bezpieczeństwa fizycznego obiektów nie zmienił się. Nie wprowadzono nowych rozwiązań prawnych, nie powstała żadna spójna baza dobrych praktyk w tym zakresie. Oczywiście znaczną aktywnością edukacyjną może poszczycić się CPT ABW lub RCB, jednak oczekiwania administratorów sę ukierunkowane na nowe rozwiązania ustawowe i ich kompleksowość w tym zakresie. Uczestnicy kongresu podkreślali konieczność podjęcia dynamicznych działań legislacyjnych w obszarze wprowadzenia założeń Dyrektywy NIS2 lub wzmocnienia przygotowania obronnego obiektów.

W tym roku Kongres odbył się w formule międzynarodowej. Co ją charakteryzowało i co taka zmiana wniosła do wartości merytorycznej SAFE PLACE?

Co roku staramy się, aby kongres Safe Place zaskakiwał jakością i merytoryką. W tym roku postawiliśmy na międzynarodowe obrady, co udało się w ograniczonym zakresie, ponieważ ta międzynarodowość została zapewniona tylko w czasie pierwszego dnia kongresu. Przejawiła się ona przede wszystkim tym, że zaprosiliśmy kilkunastu przedstawicieli administratorów obiektów i instytucji bezpieczeństwa publicznego z zagranicy. Mieliśmy ekspertów z USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Węgier. Dzięki ich obecności została przeprowadzona tzw. debata ukraińska oraz panel dotyczący problematyki współczesnych zagrożeń w Europie. Z perspektywy uczestników kongresu była to znakomita okazja do tego, aby czerpać z doświadczeń zagranicznych - szczególnie państw, które doświadczają zamachów terrorystycznych. Pozwoliło to wyeksponować dobre praktyki i rozwiązania, wykorzystywane przez administratorów i przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa innych państw.

Liczne panele poświęcone były doświadczeniom wojny w Ukrainie. Czy na ich podstawie możemy już wskazać jakieś wnioski w zakresie przygotowania do reagowania na zagrożenia wojenne? Co w Polsce powinniśmy zmienić, wprowadzić, poprawić na podstawie doświadczeń ukraińskich?

Wspomniany wcześniej panel ukraiński okazał się najbardziej interesującym i wartościowym dla uczestników. Niestety, wnioski po nim są mało optymistyczne dla Polski. W tym panelu przedstawiciele zarówno ukraińskiego wojska, jak i ukraińskich miast, wskazywali jednoznacznie, że my, Polacy, mamy czas, aby przygotować nasze obiekty i przestrzeń publiczną do potencjalnych zagrożeń wojennych. Ukraińcy ten czas mieli, ale nie wykorzystali go w pełni. Teraz żałują, ale czasu cofnąć nie można. Natomiast jednoznacznie rekomendowano nam, byśmy nie popełnili tego błędu. Z polskiej perspektywy jest to jednoznaczny sygnał i impuls do konkretnych działań. Podczas polskich paneli wybrzmiało to, że aplikacja „Schrony”, która pojawiła się kilka miesięcy temu w przestrzeni publicznej, absolutnie nie może być jedynym elementem ochrony naszej ludności. Nadal nie mamy ustawy regulującej aspekty ochrony ludności. Wszystkie dotychczasowe projekty albo nie spełniały oczekiwań, albo nie weszły w życie. Co więcej, Polacy dalej nie wiedzą i nie umieją reagować na sygnały systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania. Nie wiedzą, gdzie są schrony, administratorzy obiektów też nie zapewniają swoim pracownikom - użytkownikom obiektów takiego ukrycia dla wystarczającej liczby osób. Panel poświęcony doświadczeniom w Ukrainie bardzo mocno uświadomił nam, Polakom, że jesteśmy mocno nieprzygotowani do zagrożeń wojennych. Można zatem robić więcej i nasi partnerzy ukraińscy gorąco to rekomendowali. Co więcej, takich właśnie działań proobronne oczekują Polacy. Pamiętamy jak pozytywne odczucia wzbudziła kampania informacyjna „Bądź gotów” realizowana przez RCB zaraz po wybuchu wojny. Takie inicjatywy spotykają się z przychylnością społeczną i sprzyjają budowaniu naszej społecznej odporności.

Jak co roku duży obszar zainteresowań Kongresu dotyczył ochrony antyterrorystycznej obiektów i przestrzeni. W tym roku podjęliście się próby wskazania skutecznych rozwiązań wynikających z audytów i przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie. Jakie to rozwiązania?

Jedna z moich prezentacji dotyczyła sposobów ochrony obiektów i przestrzeni. Tych sposobów czy obszarów aktywności wymieniłem co najmniej dziesięć. Pierwszy obszar to analiza ryzyka. O tym ryzyku i metodach jego analizowania podczas kongresu powiedzieliśmy dużo, dyskutowaliśmy m.in. o prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o dobre praktyki analizowania ryzyka, a ponieważ nie mamy doświadczenia w tym zakresie, powinniśmy je czerpać od Amerykanów czy Brytyjczyków. Drugi obszar to oczywiście korzystanie z dobrych praktyk i rekomendacji. Podkreślaliśmy tutaj wartość tego, co jest umieszczane na stronach MSWiA, CPT ABW oraz RCB, ale także na witrynach i blogach takich firm szkoleniowych jak Safety Project czy Centrum Ratownictwa. Trzeci obszar, który należy przygotować w tematyce antyterrorystycznej obiektów, to alarmowanie i ewakuacja dostosowana do rodzaju i charakteru zagrożenia. W Polsce nie mamy ustawodawstwa ani żadnych norm regulujących użycie sygnałów ostrzegania, nie mamy tez algorytmów reagowania na zagrożenia terrorystyczne w obiektach, jak np. dotyczących ładunku wybuchowego czy masowego zabójcy. W polskich obiektach nadal używa się jednego sygnału alarmowego – dotyczącego pożaru, co jest kategorycznym błędem. Ewakuacja na wypadek pożaru jest zupełnie inna niż zachowanie się w algorytmie 4U, polegające na działaniu w czterech krokach: uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Kolejny obszar to obszar ochrony fizycznej. Podkreślaliśmy w czasie obrad, że na polskim rynku jest wiele firm czy agencji ochrony, które reprezentują najwyższą jakość. Administratorzy decyzyjni w kwestii wyboru ochrony fizycznej najczęściej jednak kierują się wyznacznikiem najniższej ceny. To jest błąd, ponieważ za najniższą cenę otrzymują najniższą jakość, często nawet nie pracowników ochrony, a portierów, którzy nie saą kwalifikowanymi  pracownikami ochrony.

Słabością polskiej ochrony antyterrorystycznej jest niski stopień przygotowania obiektów do ochrony antydronowej. Wiele do życzenia pozostawia również tematyka szkoleń czy edukacji antyterrorystycznej. Wskazywaliśmy obszary, które można poprawić, są też konkretne rozwiązania, które administratorzy mogą wprowadzać. Wartością jest to, że ustawodawca nie zabrania nam wprowadzania dobrych praktyk, zatem bardzo dużo zależy od świadomości i aktywności poszczególnych administratorów obiektów.

Jakie są dobre praktyki w zakresie wzmacniania odporności obiektów na zamachy z wykorzystaniem urządzeń wybuchowych, broni palnej lub CBRN oraz bezzałogowych statków powietrznych? Tematyka ta również szeroko poruszana była podczas tegorocznych obrad.

Jeśli chodzi o tzw. bezzałogowce, to można skorzystać z rekomendacji znajdujących się na stronie RCB. Można tam znaleźć wytyczne, jak oceniać ryzyko ataku ze strony bezzałogowców oraz jak przygotować obiekt do tego typu zagrożeń. 

Jeśli chodzi o przygotowanie obiektu do ataku masowego zabójcy, to mówiliśmy o wielu aspektach takiego przygotowania, począwszy od oznakowania obiektu, np. zakazami wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, poprzez odpowiednio wyposażone centra monitorowania z obsługą minimum trzech operatorów, a skończywszy na aktywnej ochronie fizycznej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego i broń palną. 

Jeśli mówimy o zagrożeniach CBRN, to mamy na myśli przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, szkolenie oraz reagowanie na sygnały ostrzegawcze, alarmowanie, a także współpracę z Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami. Jeśli chodzi o urządzania wybuchowe, to oczywiście podstawą są szkolenia uświadamiające i ćwiczenia.

SAFE PLACE to nie tylko obiekty, ale i przestrzeń. Jak obecnie wygląda bezpieczeństwo polskich miast i miasteczek? Na jakie zagrożenia najbardziej narażona jest przestrzeń publiczna i krytyczna? 

Polskie miasta są bezpieczne. Pokazują to statystyki zdarzeń ale i fakt, że w polskich miastach nie dochodzi do ataków terrorystycznych czy działań sabotażowych prowadzonych w ramach działań hybrydowych. Trudno powiedzieć czy wynika to z dobrego przygotowania, czy raczej z niskiej atrakcyjności polskich miast. Należy pamiętać, że w Polsce od roku obowiązuje podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego. I tu pojawia się problem - z jednej strony, ze względu na wojnę w Ukrainie, wprowadzamy stopień Bravo, a z drugiej strony nie zabezpieczamy przestrzeni publicznych przed taranowaniem. Tak jest np. w przypadku braku zabezpieczeń antyterrorystycznych w okolicach krakowskiego rynku.

Ważnym elementem SAFE PLACE było od początku łączenie strony naukowej i technicznej z elementami praktycznymi. W tym roku odbyły się cztery panele warsztatowe: dwa bardziej techniczne i dwa szkoleniowe. Czego dotyczyły warsztaty i dlaczego właśnie ta tematyka znalazła swoje miejsce podczas Kongresu?

W tym roku warsztaty odbyły się w drugim dniu obrad i składały się z czterech modułów, przez które kolejno przechodzili wszyscy uczestnicy. Dwa z nich poświęcone były praktycznym aspektom zabezpieczeń technicznych. Trzeci moduł to było jak zawsze udzielanie pierwszej pomocy pod okiem instruktorów z Centrum Ratownictwa. Za czwarty moduł natomiast odpowiedzialni byli instruktorzy Safety Project - i tam aktywnie reagowaliśmy na zamachy. Przez pierwsze 20 minut uczestnicy kongresu uczyli się zakładania opaski uciskowej, kończąc ten etap zawodami w tamowaniu masywnego krwotoku w warunkach silnego ognia przeciwnika. Druga część realizowana była na konkretnych scenariuszach zamachów, na które reagowali uczestnicy w wymiarze działań personalnych i zespołowych.

Jesteś praktykiem, ale od wielu lat poświęcasz się także pracy naukowej. Widać to było w zakresie programu SAFE PLACE. Dlatego chciałem zapytać o kilka spraw. Jaki wpływ mają prowadzone badania naukowe na możliwości adaptacji przepisów związanych z infrastrukturą publiczną oraz krytyczną państwa, któremu był poświęcony jeden wykład?

Badania naukowe w mojej ocenie powinny być podporządkowane potrzebom organizacji, biznesu czy państwa. To właśnie naukowcy mają bardzo dużo do zrobienia, mając przy tym ogromne możliwości, ponieważ to dzięki nauce powstają innowacyjne rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i państwa. Wspomnę tutaj o publikacji mojego autorstwa pt. „Zamachy terrorystyczne – istota i koncepcja reagowania”, która była prezentowana na kongresie, w której to, wykorzystując badania naukowe, zaproponowałem konkretną koncepcję reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce w wymiarze instytucjonalnym. 

We wcześniejszych latach podczas Kongresu prezentowaliśmy wielokrotnie wyniki badań naukowych. W tej edycji również przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących obiektów i imprez masowych.

Kolejna sprawa, o którą chciałbym zapytać, to kwestia edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Która koncepcja szkolenia jest bardziej efektywna – praktyczna czy coraz bardziej modna online? Co wynika z Twoich doświadczeń pracy m.in. na uczelni? Jakie możliwości i ograniczenia dotyczą obu tych metod?

Jeśli chodzi o te dwie formy szkolenia, to każda z nich jest równie ważna, trzeba tylko umiejętnie z nich korzystać. Szkolenia online są kapitalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o szkolenia wstępne i świadomościowe. Zapewniają one też powszechność znajomości kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Jako Safety Project wykonujemy takie szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej i sektora prywatnego. Takie dedykowane szkolenia wykonaliśmy np. dla administracji publicznej, banków i korporacji. Dzięki takiemu szkoleniu instytucje mogą bardziej optymalnie pod względem kosztów przeszkolić dużą liczbę pracowników bez szkody dla prowadzonych działań bieżących. 

Szkolenia praktyczne są konieczne dla tych, którzy praktycznie reagują w sytuacji zagrożenia, jak np. pracownicy ochrony, personel podejmujący decyzje, osoby mające kontakt z obsługą klienta. Warto korzystać z obu tych form edukacji dla bezpieczeństwa.

Z jakich źródeł powinno się korzystać, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa? Czy są jakieś dobre praktyki, metody, formy i narzędzia edukacji, które mógłbyś wskazać i polecić?

Oczywiście, powinniśmy korzystać ze źródeł, które są sprawdzone i zweryfikowane, jak np. strony instytucji bezpieczeństwa typu MSWIA, CPT ABW lub RCB, ale także z publikacji naukowców i praktyków. Szczególnie naukowców, ponieważ to nauka obiektywna stanowi największą wartość. Z dużą rezerwą należy podchodzić do źródeł umieszczanych w Internecie. Ja rekomenduję korzystanie z oficjalnych stron internetowych organizacji państwowych, ekspertów, naukowców. Wartościowym źródłem wiedzy są także książki, coraz częściej dostępne również w wersji online.

Co roku po Kongresie SAFE PLACE ukazuje się specjalne opracowanie poświęcone wnioskom z obrad. Czy w tym roku będzie podobnie?

Specjalne opracowanie z wnioskami z obrad, tzw. raport, będzie przygotowany i dostępny na stronie Safe Place i Safety Project. Chcemy wysłać go również do Prezesa Rady Ministrów, MSWiA, Policji, Straży Pożarnej i innych instytucji publicznych, aby zwrócić uwagę na rekomendacje przedstawione przez uczestników konferencji.

Czy na koniec możesz podsumować w kilku zdaniach Kongres z perspektywy organizatora?

Moim zdaniem należy podkreślić znaczne zainteresowanie tą problematyką. W Kongresie uczestniczyło prawie 400 osób reprezentujących ponad 200 różnych instytucji, obiektów oraz organizacji, od spółek skarbu państwa i infrastruktury krytycznej, po różnego rodzaju instytucje społeczne, fundacje, stowarzyszenia oraz administrację publiczną na czele z Policją i SZRP. 

Mając powyższe na uwadze, zapraszam już dzisiaj na kolejne nasze wydarzenia, a w szczególności na bezpłatne seminarium dot. przygotowania obiektów do ataków uzbrojonych sprawców (styczeń 2024) oraz praktyczne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy z elementami TCCC (marzec 2024). Informacje o tych i innych wydarzeniach na stronie: https://www.safetyproject.pl/ 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Pułkownik Zdzisław Żurawski

Pułkownik Zdzisław Żurawski

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Generał dywizji Edward Gruszka

Generał dywizji Edward Gruszka

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Mateusz Kurmanow O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem O MSBS z Adamem Gawronem

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Sebastian Miernik Podpułkownik Leszek Drewniak

Podpułkownik Leszek Drewniak

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem)...

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem) uzyskał w karate mistrzowski stopień 1 dan. Do końca swojego życia udało mu się osiągnąć stopień mistrzowski 5 dan. Był wychowawcą kilku tysięcy karateków w Polsce, organizatorem wielu sekcji karate w Warszawie, trener kadry narodowej seniorów shotokan/WUKO.

Ireneusz Chloupek, Andrzej Krugler Chris Kyle w Polsce

Chris Kyle w Polsce Chris Kyle w Polsce

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład,...

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład, pod tytułem „Cel snajpera”. Chris Kyle, były komandos plutonu Charlie SEAL Team 3, US Naval Special Warfare, znajduje się obecnie na pierwszym miejscu rekordów amerykańskich snajperów, z wynikiem 160 oficjalnie potwierdzonych trafień, a w rzeczywistości 255.

Andrzej Krugler, Ireneusz Chloupek GROM od środka

GROM od środka GROM od środka

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza)...

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza) pozycjach na jej temat, wreszcie ukazały się wspomnienia operatora naszej czołowej jednostki specjalnej, uczestnika operacji w Iraku i Afganistanie - Andrzeja K. „Kisiela”. Jak sam pisze, powodem napisania książki „Trzynaście moich lat w JW GROM” była: „chęć pokazania tego, co robimy nie z punktu...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Redakcja Nocny marsz śladami generała Nila

Nocny marsz śladami generała Nila Nocny marsz śladami generała Nila

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali...

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali ją komandosi z Jednostki Wojskowej NIL dla uczczenia pamięci swojego patrona, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Marcin Kruk Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego...

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego opatrunku indywidualnego przeznaczonego dla służb ratowniczych, w szczególności dla służb mundurowych. Opatrunek daje bardzo duże możliwości w zakresie opatrywania ran postrzałowych zgodnie z wytycznymi TC3. Wśród produktów TacMed odnajdziemy także opaskę uciskową (stazę) SOF®TT-W, jedną z dwóch...

Błażej Bierczyński "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

"Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu...

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu udzielił czytelnikowi Specjal Ops - Błażejowi Bierczyńskiemu.

Błażej Bierczyński IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń.

Błażej Bierczyński Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym" Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń. Zarówno w Karbali, jak i w „Karbali” Krzysztofa Łukaszewicza, kluczową rolę odegrał ppłk Grzegorz Kaliciak – dowódca obrony ratusza i konsultant filmowy. To także autor książki „Karbala. Raport z obrony City Hall”, który w drugiej części wywiadu opowiada o znaczeniu misji...

Błażej Bierczyński Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów.

Błażej Bierczyński Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów. Dopiero szersze spojrzenie, zgłębianie tematu pozwala dostrzec to, co naprawdę istotne i zrozumieć, np. świat żołnierzy polskich sił specjalnych. Między innymi o nim, w jednym z rozdziałów swojej książki „Świat...

Błażej Bierczyński "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

"Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living" "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być....

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być. Bryan Adams w "krótkich żołnierskich słowach” opowiada o zdjęciach brytyjskich weteranów, które zrobił i zebrał w cykl pt. "Okaleczeni: Świadectwo Wojny". Fotografie można oglądać od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, w ramach Festiwalu Camerimage. Wystawa potrwa do 31 stycznia...

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi (cz.1)

Życie na krawędzi (cz.1) Życie na krawędzi (cz.1)

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu II wojny światowej, ucieczce z kraju i okolicznościach, które zaprowadziły go w szeregi spadochroniarzy, a następnie sił specjalnych US Army. Jest to pierwsza część wywiadu.

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi, cz. 2

Życie na krawędzi, cz. 2 Życie na krawędzi, cz. 2

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych Beretów, o przygodach na liniach frontu w wojnie wietnamskiej i ucieczce przed śmiercią i o epizodzie berlińskim, a także o udziale w ochronie przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa podczas jego wizyty w USA i o objawach zespołu stresu pourazowego. Jest to druga część wywiadu.

Błażej Bierczyński "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy...

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy obraz Mela Gibsona nie opowiada historii wojaka ze słynnego Korpusu. Ba! Nie traktuje też o walce żołnierzy szturmujących bohatersko okopów przeciwnika czy broniących do ostatniego naboju swoich pozycji czy wycofujący się kolegów. W "Przełęczy ocalonych" bohaterem jest człowiek, który swoją postawą...

Błażej Bierczyński Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka....

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka. WIR, czyli st. sierż. Krzysztof Pluta, bo o nim mowa, był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Wieczór z Weteranem”, które odbyło się 10 stycznia w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Opowiadał o początkach służby, o walce i ratowaniu ludzkiego życia oraz o tym jak, po...

Błażej Bierczyński Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków! Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego...

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego życia po tym, co przeszli. Działają na rzecz zwiększenia społecznej świadomości, czym jest PTSD i TBI oraz nie są to zjawiska dotyczące tylko wojskowych. Starają się również, by przepisywane „z automatu” leki zastąpiono pełnym zrozumieniem przypadku każdego poszkodowanego żołnierza, z rozważeniem...

Wybrane dla Ciebie

Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku »

Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku » Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku »

Obrona i inspekcja to misja 24 godziny - jak ją przeprowadzić »

Obrona i inspekcja to misja 24 godziny - jak ją przeprowadzić » Obrona i inspekcja to misja 24 godziny - jak ją przeprowadzić »

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu »

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu » Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

W czym wychodzisz sukces w misji »

W czym wychodzisz sukces w misji » W czym wychodzisz sukces w misji »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw »

Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw » Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw »

Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek »

Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek » Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż » Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż »

Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia »

Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia » Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia »

Czy wiesz, jak oświetlić cel »

Czy wiesz, jak oświetlić cel » Czy wiesz, jak oświetlić cel »

Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym »

Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym » Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym »

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.