Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

15 LAT ZIS PSG KRAKÓW-BALICE

Zdjęcie: Archiwum ZIS PSG
 

Zdjęcie: Archiwum ZIS PSG


 

Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach to elitarna jednostka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG) działająca na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. W tym roku mija piętnaście lat, odkąd funkcjonariusze zespołu odpowiadają za interwencje wobec niebezpiecznych osób i ochronę pirotechniczną na terenie lotniska oraz zabezpieczanie wizyt najważniejszych osobistości z całego świata przybywających do Krakowa drogą lotniczą w ramach oficjalnych delegacji państwowych.
Zdjęcia: Archiwum ZIS PSG

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Karpacki Oddział Straży Granicznej (KaOSG)

Historia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ma genezę w czerwcu 1989 roku, kiedy to po wyborach kontraktowych doszło do przemian ustrojowych. Wtedy też w Karpackiej Brygadzie WOP rozpoczęła działalność Samodzielna Grupa Inicjatywna Ruchu Obywatelskiego Wojska Polskiego, której inicjatywą było odpolitycznienie wojska i prawo do organizowania się żołnierzy w związkach zawodowych. Grupa ta chciała mieć również wpływ na kształt ustaw o ochronie granic i formacji mającej ją realizować.

Kapitan Tomasz Szkliński, jeden z członków tego ruchu, późniejszy pierwszy Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, współpracował z komisjami sejmowymi przy tworzeniu nowego prawa, a następnie uczestniczył w pracach powołanego w listopadzie 1990 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego trzynastoosobowego Zespołu do Opracowania Struktur Straży GranicznejSzesnastego maja 1991 roku Straż Graniczna przejęła ochronę granicy i kontrolę ruchu granicznego od rozwiązanych dzień wcześniej Wojsk Ochrony Pogranicza. W chwili powstania struktura KaOSG przedstawiała się następująco:

  • Komenda Oddziału w Nowym Sączu,
  • Strażnice SG w: Gładyszowie, Wysowej Zdroju, Tyliczu, Muszynie, Piwnicznej-Zdroju, Szlachtowej, Czorsztynie (potem Sromowcach Wyżnych), Kacwinie, Jurgowie, Łysej Polanie, Zakopanem, Witowie, Podczerwonem, Chyżnem, Lipnicy Wielkiej, Zawoi,
  • oraz Graniczne Placówki Kontrolne SG w: Muszynie, Piwnicznej-Zdroju, Łysej Polanie, Chyżnem, GPK w Koniecznej, Krakowie-Balicach.

Pamiętnym dniem w historii KaOSG był 17 maja 1992 roku kiedy to Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Lisiecki uroczyście przekazał na rynku w Nowym Sączu sztandar Komendantowi KaOSG oraz nadał Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imię „1. Pułku Strzelców Podhalańskich”.

Karpacki Oddział Straży Granicznej przechodził wielokrotne reorganizacje, które spowodowały trzykrotne zmiany terytorialnego zasięgu działania. W  różnych okresach w jego strukturze znajdowały się przejścia graniczne w Łupkowie, Barwinku, Koniecznej, Niedzicy, Korbielowie, Zwardoniu oraz strażnice w  Wetlinie, Cisnej, Komańczy, Jaśliskach, Ożennej, Szlachtowej (Szczawnicy), Korbielowie, Rycerce Górnej oraz samodzielna kompania odwodowa w Sanoku, Soblówce, Zwardoniu. W strukturze KaOSG istniały również jednostki wspomagające w Sanoku, Nowym Targu i Żywcu.

Karpacki Oddział Straży Granicznej zlikwidowano 31 grudnia 2013 roku. W tym czasie w jego skład wchodziły placówki SG w Krakowie-Balicach, Piwnicznej, Tarnowie, Zakopanem i  Żywcu. Rejon służbowej odpowiedzialności oddziału przejął nowo utworzony Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej.

W początkach marca 2014 roku powołano do życia Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, który funkcjonował w dawnej siedzibie Komendy Karpackiego Oddziału SG, przejmując od niego część struktur:

  • Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej,
  • Pododdział Odwodowo (Reprezentacyjny),
  • Wydział Zabezpieczenia Działań.

Dodatkowo ośrodek wspierał oddziały Straży Granicznej operacyjnie i pozyskiwał fundusze na programy rozwojowe i szkoleniowe.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu został reaktywowany 16 maja 2016 roku. W skład Komendy Oddziału wchodzą wydziały: graniczny, operacyjno-śledczy, do spraw cudzoziemców, koordynacji działań, zabezpieczenia działań, łączności i informatyki, kadr szkolenia, główny księgowy, techniki i zaopatrzenia, ochrony informacji, kontroli, analiz informacji i współpracy międzynarodowej oraz służba zdrowia.

Czytaj też: Karpacki WZD >>>

Bojowe działania specjalne w strukturach KaOSG wykonują funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań. Co warte podkreślenia, Karpacki Oddział Straży Granicznej ma w strukturze jedyne w całej Straży Granicznej Orkiestrę Reprezentacyjną SG oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny). W celu zwiększenia skuteczności swojego działania KaOSG współpracuje z Policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi służbami, instytucjami i urzędami, a także Policją Republiki Słowackiej oraz z Województwem Preszowskim i Żylińskim Republiki Słowacji. Funkcjonariusze oddziału uczestniczą w misjach zagranicznych oraz programach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Zasięg działalności KaOSG obejmuje Województwo Świętokrzyskie i Placówkę w Kielcach oraz Województwo Małopolskie z czteroma Placówkami Straży Granicznej w Tarnowie, Zakopanem, SG w Krakowie-Balicach (powstałą 30 września 2020 r.).

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach

Funkcjonowanie Granicznej Placówki Kontrolnej (GPK) rozpoczęło się w roku 1967 wraz z momentem otwarcia międzynarodowych połączeń lotniczych. Placówka w tym czasie podporządkowana była Wydziałowi Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, zaś kontrolę graniczną wykonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej podlegli Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Pierwszego października 1971 roku placówkę GPK podporządkowano pod względem operacyjnym Wojskom Ochrony Pogranicza (WOP), a od 1 stycznia 1972 roku pod względem gospodarczym podlegała ponownie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Do struktur WOP powrócił cały pion kontroli ruchu granicznego wraz z przejściami granicznymi oraz przywrócono jednolity system ochrony granicy państwa.

Graniczna Placówka Kontrolna Kraków-Balice została oddana do dyspozycji dowódcy 3. Karpackiej Brygady WOP, w Nowym Sączu. Od 1976 roku GPK podlegała Karpackiej Brygadzie WOP, w której strukturach funkcjonowała do 15 maja 1991 roku, kiedy to rozwiązano Wojsko Ochrony Pogranicza.

Szesnastego maja 1991 roku Graniczna Placówka Kontrolna w Krakowie-Balicach weszła w podporządkowanie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Krakowie-Balicach.

W 1995 roku w krakowskiej placówce rozpoczęła służbę kilkuosobowa Grupa Bezpieczeństwa i Pirotechniczna, której zadaniem była kontrola osób i ich bagażu oraz rozpoznanie pirotechniczne na terenie lotniska. W tamtym okresie neutralizacją ewentualnych podejrzanych bagaży i ładunków na terenie krakowskiego lotniska zajmowali się funkcjonariusze pododdziału AT z Komendy Wojewódzkiej Małopolskiej Policji.

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Krakowie-Balicach funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku, kiedy to na podstawie zmiany ustawy o Straży Granicznej została przekształcona na Placówkę Straży Granicznej w Krakowie-Balicach (PSG w Krakowie-Balicach).

Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach

Intensywny rozwój portu lotniczego i zwiększenie liczby obsługiwanych lotów, wymagały dostosowania sposobu funkcjonowania miejscowej Placówki Straży Granicznej. W 2006 roku komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG) podjął decyzję o zmianie struktury placówki, wydzielając z niej Zespół Interwencji Specjalnych Grupy Kontroli Pirotechnicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Międzynarodowej. Rozpoczęto systematyczne dostosowywanie Zespołu Interwencji Specjalnych pod kątem struktury, wyposażenia i obsady etatowej.

W listopadzie 2006 roku odbył się pierwszy egzamin kwalifikacyjny, który wyselekcjonował odpowiednich funkcjonariuszy do nowo formowanego Zespołu. Wraz ze wzrostem doświadczenia zespół interwencji specjalnych przejął od Policji wszystkie obowiązki związane z zabezpieczeniem portu lotniczego. Mowa tutaj nie tylko o zabezpieczeniu pirotechnicznym, ale również o interwencjach wobec szczególnie niebezpiecznych osób zakłócających porządek w porcie lotniczym oraz na pokładach samolotów.

Obecnie Zespół Interwencji Specjalnych liczy kilkudziesięciu funkcjonariuszy i zarządzany jest przez Kierownika Zespołu. W swoim składzie zespół skupia między innymi grupę doświadczonych instruktorów odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także przygotowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy zespołu do realizacji zadań, funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, a także funkcjonariuszy dysponujących kwalifikacjami do udziału w bojowych działaniach specjalnych realizowanych przez Straż Graniczną. Ponadto część funkcjonariuszy ZIS ma za sobą przeszkolenie do roli tzw. szeryfów powietrznych (sky-marshals), czyli pełnienia funkcji tajnych wart ochronnych na pokładach samolotów pasażerskich, podczas rejsów uznanych za szczególnie zagrożone ze względów bezpieczeństwa.

Selekcja i szkolenia

Skuteczność takich jednostek jak ZIS PSG uzależniona jest w dużej mierze od odpowiedniego doboru osób, ponieważ od funkcjonariuszy wymaga się nie tylko działania w szczególnie trudnych i niebezpiecznych warunkach, ale również gotowości do ciągłego rozwoju, samodoskonalenia i samodyscypliny. Co warte podkreślenia, zespół nie posiada kryteriów ani szczególnych wymogów, które na etapie rekrutacji premiowałyby osoby z doświadczeniem wyniesionym ze służby w innych resortach, podległych MON czy MSWiA. Do służby w zespole wybiera się ludzi mocno zmotywowanych, których połączy z resztą zespołu wzajemny szacunek, zaufanie, a także wspólne pasje i wyznawane wartości.

Kandydat do służby w ZIS PSG w Krakowie – Balicach poddawany jest wymagającym, wewnętrznym testom sprawności fizycznej, które obejmują takie dyscypliny jak pływanie na dystansie 50 m, wyciskanie sztangi o masie równej masie swojego ciała w leżeniu na ławce, podciąganie na drążku, siadów z leżenia w ciągu 1 min, „brzuszki”, bieg zwinnościowy, bieg w czasie 12 min, uginanie ramion na poręczach oraz skok z miejsca w dal. Podczas rekrutacji uwaga instruktorów nie skupia się tylko na predyspozycjach fizycznych kandydatów, ale również na ich determinacji podczas zaliczania kolejnych prób sprawnościowych.

Kandydat, który osiągnął zadowalające wyniki, a także uzyskał pozytywną ocenę kierownika zespołu, instruktorów prowadzących oraz pani psycholog, zostaje przyjęty do Zespołu na sześciomiesięczny okres próbny, w którego trakcie przechodzi podstawowe szkolenia specjalistyczne obejmujące swym zakresem szkolenie strzeleckie, kondycyjne, taktyczne, wysokościowe, pirotechniczne, a także trening z zakresu walki wręcz. Należy w tym miejscu nadmienić, iż negatywna opinia kolegów z zespołu, a także instruktorów podczas okresu próbnego, skutkuje powrotem funkcjonariusza na wcześniej zajmowane stanowisko.

Szczególnie pożądane cechy, jakie powinien mieć funkcjonariusz ZIS, to odwaga, umiejętność radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach, tempo w podejmowania decyzji, ale także cierpliwość i skromność. W zespole nie ma miejsca dla indywidualistów, a często o powodzeniu przedsięwzięcia decydują wspólnie podejmowane decyzje, dlatego najważniejszą cechą, jaką musi wykazywać się funkcjonariusz ZIS, jest umiejętność pracy w zespole. Wynika to z faktu, iż większość czynności, które są wykonywane podczas działań bojowych oraz szkoleń specjalistycznych, wykonuje się we wspólnie.Funkcjonariusze ZIS dużą wagę poświęcają doskonaleniu umiejętności w zakresie technik interwencji oraz taktyki zarówno na pokładzie samolotu, jak również i na terenie terminalu portu lotniczego, wyszkolenia strzeleckiego, walki wręcz, taktyki specjalnej oraz szkoleniom minersko-pirotechnicznym realizowanym z udziałem instruktorów zespołu. Co bardzo ważne, zespół nieustannie wprowadza do swoich szkoleń nowe elementy taktyczne, dopasowując sposób przygotowania, planowania i realizacji działań bojowych do nowych form zagrożeń, które występują na świecie. Mowa tu przede wszystkim o tzw. aktywnych strzelcach. Są to osoby uzbrojone w broń maszynową, a ich celem jest wyeliminowanie w danym miejscu jak największej liczby ludzi bez względu na wiek, płeć, przekonania oraz wyznanie, jak miało to miejsce w Wiedniu 2 listopada 2020 roku.

Warto podkreślić, że w sytuacji z udziałem aktywnego strzelca nie ma mowy o negocjacjach, ponieważ osoba ta nie ma jednoznacznego motywu do przeprowadzenia ataku, nie formułuje żądań i nie planuje ucieczki. Ujęcie go jest bardzo trudne i najczęściej kończy się samobójstwem lub eliminacją zamachowca przez służby. Funkcjonariusze ZIS szkolą się na wypadek wystąpienia tego typu zdarzenia w porcie lotniczym i przyległym terenie, aby doprowadzić do jak najszybszej neutralizacji takiego zamachowca na szczeblu lokalnym, przynajmniej do zablokowania mu możliwości dalszego działania.Innego rodzaju szkolenia z udziałem ZIS organizowane są na szczeblu centralnym w Ośrodkach Szkoleniowych Straży Granicznej, np. w zakresie nabywania uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie lub w Tatrach i Bieszczadach, gdzie w czasie zimowych i letnich obozów kondycyjnych funkcjonariusze ZIS biorą udział w szkoleniach narciarskich, szkoleniach z zakresu pływania z elementami ratownictwa wodnego na akwenie otwartym oraz pływalni, a także w szkoleniach wspinaczkowych w warunkach letnich i zimowych oraz w szkoleniach korzystania z technik linowych.W celu przygotowania ZIS PSG do realizacji bardzo szerokiego spektrum działań bojowych funkcjonariusze regularnie uczestniczą w szkoleniach poligonowych na terenie całego kraju oraz lokalnych z funkcjonariuszami WZD KaOSG, operatorami JW NIL i JW AGAT oraz 6. Batalionem Dowodzenia z Krakowa. W czasie tych szkoleń doskonalone są elementy taktyki walki w terenie zurbanizowanym i przygodnym, pokonywanie zapór budowlanych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, strzelania sytuacyjne i specjalne w warunkach dziennych i nocnych, strzelania do celów ruchomych na różnym dystansie, udzielanie pomocy przedmedycznej pirotechnikowi – saperowi ubranemu w kombinezon antywybuchowy EOD-9 oraz prowadzenie działań związanych z niszczeniem urządzeń niebezpiecznych i wybuchowych.

Równie dużą wagę jak do działań bojowych przywiązuje się w ZIS do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, a także ratownictwa taktycznego TCCC. Razem z funkcjonariuszami reprezentującymi Grupę Interwencji Służby Więziennej oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny z Krakowa ZIS-owcy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Czytaj też: Bieszczadzka wataha >>>

Podczas kursu Tactical Combat Casualty Care, funkcjonariusze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną między innymi na temat tamowania masywnych krwotoków, przyrządowego zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, odbarczania odmy prężnej (walka z triadą śmierci). Ponadto funkcjonariusze ZIS PSG w celu doskonalenia i sprawdzania swoich umiejętności biorą udział w zawodach i warsztatach ratownictwa taktycznego. Mowa tu o zawodach PARAMEDYK przygotowywanych przez SPKP GDAŃSK oraz o zawodach i warsztatach ratownictwa taktycznego TACTICAL PRISON RESCUE, które organizowane są przez Służbę Więzienną. Należy podkreślić, iż instruktorzy służący w ZIS PSG regularnie udzielają wsparcia szkoleniowego nie tylko żołnierzom, ale także funkcjonariuszom podległym MSWiA oraz prowadzą szkolenia w Ośrodku Szkolenia SG w zakresie nabywania uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, udzielania pomocy przedmedycznej oraz wykorzystania technik wysokościowych w realizacji zadań służbowych.

Zadania i akcje

Pomimo iż podstawowym zadaniem Straży Granicznej jest kontrola ruchu granicznego, to jej funkcjonariusze odpowiedzialni są również za bezpieczeństwo ruchu. Zadanie to ma szczególne znaczenie na lotniskach, które są najbardziej zagrożone atakami terrorystycznymi.Zespół Interwencji Specjalnych PSG w Krakowie­‑Balicach jest specjalistyczną siłą działającą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym, pozwalającą na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób przy wykorzystaniu broni palnej oraz specjalnej taktyki działania.

ZIS utrzymuje zdolność bojową do realizacji działań specjalnych ze względu na wysoki poziom wyszkolenia swoich funkcjonariuszy oraz posiadane wyposażenie.

Ze względu na to, iż głównym zadaniem funkcjonariuszy ZIS PSG jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom na terenie portu lotniczego, ich interwencje dzielą się na dwa rodzaje. Pierwsze, to te związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, zarówno na terenie portu lotniczego, jak i na pokładach statków powietrznych.

Interwencje na terenie lotniska dotyczą osób, które naruszają zasady bezpieczeństwa na przykład, deklarują, że w bagażu mają broń lub materiały wybuchowe. W przypadku interwencji na pokładzie samolotu na pokład wchodzi od trzech do czterech funkcjonariuszy ZIS, ponieważ w ciasnej kabinie samolotu trzeba szybko i skutecznie obezwładnić agresywne osoby, a przy tym mieć na uwadze bezpieczeństwo pozostałych pasażerów. Zazwyczaj obchodzi się bez środków przymusu bezpośredniego, ponieważ większość agresywnych pasażerów uspokaja się i dobrowolnie opuszcza samolot na sam widok funkcjonariuszy, jednak w skrajnych przypadkach funkcjonariusze zmuszeni są do użycia siły. Częstotliwość występowania takich zdarzeń jest dosyć zróżnicowana i związana bezpośrednio z liczbą pasażerów i osób przebywających na lotnisku, kształtuje się ona na poziomie 6–12 interwencji miesięcznie.

Drugi rodzaj interwencji, są to interwencje pirotechniczne, związane przede wszystkim z pozostawianymi bez opieki przedmiotami lub bagażami na terenie lotniska. Do tego rodzaju interwencji zaliczamy również alarmy bombowe, dotyczące informacji o podłożeniu urządzeń wybuchowych. Należy tutaj podkreślić, że za każdym razem, niezależnie od okoliczności, kiedy funkcjonariusze dostają zgłoszenie o porzuconym bagażu lub pakunku, traktują to jako potencjalne zagrożenie, uruchamiając specjalne procedury.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, z której usuwane są osoby postronne. Pirotechnicy ZIS przeprowadzają analizę ryzyka oraz starają się ustalić historię bagażu. Następnie bagaż jest sprawdzany za pomocą posiadanych przez zespół specjalistycznych urządzeń, które pozwalają poznać jego zawartość. W zależności od ustaleń bagaż może być sprawdzony manualnie, zneutralizowany za pomocą wyrzutnika pirotechnicznego lub wywieziony w pojemniku przeciwwybuchowym w celu neutralizacji.

W 2019 roku częstotliwość interwencji pirotechnicznych kształtowała się na poziomie 10–25 miesięcznie i utrzymywała się w takim przedziale praktycznie przez cały rok. W okresie lockdownu spadła ona do minimum. Od sierpnia 2020 roku (po przywróceniu ruchu lotniczego) kształtuje się na poziomie 5–11 interwencji miesięcznie.

Jeżeli chodzi o kary dla osób, które awanturują się w samolocie lub żartujących, że w bagażu mają broń lub bombę, to maksymalna kwota mandatu, jaki mogą wystawić funkcjonariusze SG, wynosi 500 zł. Gdy czyn sprawcy wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej wykroczeń mandat, może opiewać nawet do 1000 złotych.

Do innych zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy ZIS należy współdziałanie z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo powszechne, jak na przykład Służba Ochrony Państwa (SOP) w czasie zabezpieczania uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz zabezpieczeniu osób z kategorii VIP, a także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa. W tego typu sytuacjach funkcjonariusze ZIS odpowiadają za rozpoznanie minersko–pirotechniczne, a także wystawiają posterunki obserwacyjno–strzeleckie oraz Grupy Wsparcia Taktycznego, których zadaniem jest reagowanie na bezpośrednie zagrożenie dla osoby ochranianej, a także jej natychmiastowa ewakuacja z miejsca zagrożenia.

Posterunki obserwacyjno-strzeleckie rozlokowane są na najwyższych budynkach umiejscowionych w rejonie działania, wypatrując potencjalnego zagrożenia zaś funkcjonariusze z Grupy Wsparcia Taktycznego rozlokowani w najbardziej newralgicznych punktach lotniska i jego bezpośredniej styczności, czuwają nad tym, by podczas wizyty nie wydarzyło się nic nieprzewidzianego. Niejednokrotnie jest to kilkudniowa, wymagająca służba na stanowiskach, po kilkanaście godzin na dobę. Funkcjonariusze ZIS PSG zabezpieczali między innymi przyloty na rocznice wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, Forum Klimatyczne w Krynicy, Szczyt Klimatyczny COP-24 oraz Światowe Dni Młodzieży.

Za zgodą właściwych przełożonych, działania ZIS PSG nie ograniczają się tylko do terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego. Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych uczestniczą również w bojowych działaniach specjalnych wraz z funkcjonariuszami WZD SG, na terenie całego kraju, współpracując przy tym z CBŚP, SPKP, ABW oraz SOP. Do działań specjalnych realizowanych przez funkcjonariuszy ZIS należą między innymi dynamiczne zatrzymania niebezpiecznych przestępców we wskazanych miejscach i adresach, zapewnianie bezpieczeństwa innym funkcjonariuszom podczas wykonywania czynności dochodzeniowo–śledczych oraz doprowadzanie osób zatrzymanych do miejsc osadzenia.

Dowodami na skuteczność ZIS PSG są udane akcje, do których zaliczamy między innymi liczne zatrzymania członków zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych, a także przemytem, produkcją i handlem środkami odurzającymi. Między innymi na terenie województwa śląskiego, ZIS-owcy uczestniczyli w zatrzymaniu szczególnie niebezpiecznych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi uprawą na ogromną skalę konopi. W trakcie zatrzymania została zlikwidowana plantacja, na której rosło ponad 1100 krzewów konopi, z której można było wytworzyć 25 tysięcy działek marihuany. Natomiast na terenie województwa małopolskiego wraz z innymi funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału SG we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Krajową Administracją Skarbową dokonywali licznych zatrzymań szczególnie niebezpiecznych członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o przemyt 15 ton marihuany wartej 440 mln zł.

W czasie pandemii koronawirusa, gdy granice Polski zostały zamknięte, funkcjonariusze ZIS wraz z żołnierzami 6. Brygady Powietrzno-Desantowej oraz Wojskami Obrony Terytorialnej wykonywali zadania związane z bezpośrednią ochroną granicy państwowej, pełniąc służby na granicy południowej (granica ze Słowacją) w zasięgu terytorialnym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Czytaj też: "Krakowskie manewry", czyli ćwiczenia ZIS PSG Kraków-Balice ze spadochroniarzami z 6. Brygady Powietrznodesantowej

Warto w tym miejscu nadmienić, że funkcjonariusze ZIS mają w swoim dorobku również udział w licznych misjach zagranicznych. Mowa tutaj o Macedonii, Grecji, Rumuni, Bułgarii i Węgrzech, gdzie funkcjonariusze ZIS wspierają tamtejsze służby, uniemożliwiając imigrantom nielegalne przekraczanie granic, a także wykonują doprowadzenia cudzoziemców drogą lotniczą, zabezpieczając przymusowe operacje powrotowe w ramach ustawowych zadań Straży Granicznej pod auspicjami Agencji FRONTEX.

Broń i wyposażenie

W ciągu ostatnich lat nastąpiła znaczna modernizacja Zespołu Interwencji Specjalnych PSG w Krakowie – Balicach. Nowe wyposażenie, broń i specjalistyczny sprzęt spełniają najwyższe standardy.Funkcjonariusze ZIS w trakcie realizacji bieżących zadań używają umundurowania ARC’TERYX w kolorze zielonym wykonanym z tkaniny trudnopalnej. Dodatkowo na wyposażeniu ZIS są także mundury polskiego producenta w kamuflażu MultiCam oraz czarne kombinezony NFM BOA, kurtki ARC’TERYX oraz UFPRO oraz kilka modeli obuwia taktycznego LOWA. Dodatkowymi elementami umundurowania są ochraniacze na kolana od Arc’teryx, pasy taktyczne NFM z klamrą COBRA w połączeniu z wyposażeniem taktycznym od Direct Action oraz kabury Safariland 6354DO ALS w kamuflażu Multicam.

Indywidualną ochronę osobistą funkcjonariuszom zapewniają kamizelki kuloodporne typu Plate Carrier Spitfire MK II z wkładami balistycznymi typu „stand alone” oraz hełmy balistyczne HBK 01. Ochronę wzroku i słuchu, zapewniają gogle taktyczne oraz ochronniki słuchu Peltor COMTAC XP.Podstawowym uzbrojeniem jest karabinek MSBS GROT z 10,5-calową lufą, wyposażony w celownik holograficzny HWS EXPS oraz przystawkę powiększającą G33 Eotech, oraz pistolet GLOCK 17. Dodatkowym elementem stosowanym na broni są latarki INFORCE.

ZIS posiada również na wyposażeniu karabiny wyborowe CZ oraz gogle noktowizyjne do działań w ograniczonej widoczności. Dodatkowo ZIS-owcy wykorzystują w działaniu także paralizatory TASER X26 oraz strzelby powtarzalne Mossberg do pokonywania przeszkód technicznych w postaci drzwi i zamków, stosując przy tym amunicję specjalną PR-PIK.

Dodatkowym wyposażeniem funkcjonariuszy są tarcze balistyczne, różnego rodzaju sprzęt wyważeniowy Blackhawk, BCM, piły akumulatorowe, a także hydrauliczny zestaw wyważeniowy firmy Holmatro i drabiny taktyczne Little Giant.

Na stanie Zespołu znajduje się również wyposażenie pozwalające na realizację działań z wykorzystaniem technik wysokościowych oraz środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, tj. granaty hukowo–błyskowe służące do ograniczenia możliwości działania osób zatrzymywanych przez krótkotrwałe zakłócenie ich orientacji przestrzennej.

Do realizacji działań minersko-pirotechnicznych, w tym przeciwdziałania zamachom bombowym, ZIS wykorzystuje kombinezony przeciwwybuchowe EOD-9, roboty pirotechniczne od dużego IBIS-a, średniego Vanguarda po małe taktyczne roboty miotane, prześwietlarki rentgenowskie umożliwiające bezdotykowe sprawdzenie zawartości bagażu, a także wyrzutniki pirotechniczne służące do neutralizacji zagrożeń oraz pojemniki przeciwwybuchowe służące do transportu urządzeń wybuchowych.

W 2021 roku ZIS został wyposażony w specjalistyczny ambulans pirotechniczny, który pozwolił zwiększyć mobilność interweniujących funkcjonariuszy, a tym samym skrócić czas reakcji związanej z neutralizacją zagrożenia w przypadku pojawienia się zdarzenia o charakterze terrorystycznym na obszarze portu lotniczego i przyległego terenu, a także, w razie konieczności, w ramach współdziałania z innymi służbami poza nim. Pojazd jest przystosowany do przewozu osób, holowania zestawu transportującego urządzenia niebezpieczne w postaci beczki pirotechnicznej oraz przechowywania sprzętu pirotechnicznego, tj. robota pirotechnicznego, kombinezonów antywybuchowych, a także innego niezbędnego do realizacji bojowych działań minersko–pirotechnicznych.

Sukcesy funkcjonariuszy ZIS PSG

Funkcjonariusze ZIS PSG regularnie biorą udział w krajowych i międzynarodowych zawodach, takich jak zawody strzeleckie o Puchar Dowódcy Wojsk Specjalnych SOF Delta CUP czy Mityng Strzelecki Comando o Puchar Dowódcy JWK w Lublińcu.

Do największych sukcesów ZIS zaliczamy między innymi zajęcie pierwszego miejsca indywidualnie i zespołowo w Międzynarodowych Mistrzostwach SG o Puchar Komendanta Głównego w strzelaniu, które odbyły się w 2015 roku, oraz zajęcie drugiego miejsca zespołowo i pierwszego indywidualnie w zorganizowanych w 2017 roku, IV  Zawodach Strzeleckich Służb Ochrony Lotnisk organizowanych przez MPL w Krakowie-Balicach na terenie strzelnicy sportowej w Myślenicach.

Ponadto w zespole znajdują się funkcjonariusze, którzy odnoszą sukcesy w sportach walki. Mowa tutaj między innymi o zajęciu I miejsca w Mistrzostwach Polski w Karate Kyokushin służb mundurowych, II miejsca w mistrzostwach Polski makroregionu Karate Kyokushin, II miejsca w międzynarodowym pucharze Polski w kickboxingu, I miejsca w mistrzostwach Polski południowej w kickboxingu oraz zwycięskich walkach w lidze k1 Battle of Warriors.

Pomoc innym zawsze na pierwszym miejscu

Funkcjonariusze ZIS PSG bardzo chętnie włączają się w pomoc potrzebującym. Bez wahania przyjęli wyzwanie, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji #Gaszyn-Challenge, której celem była pomoc dla dzieci chorych na SMA.

W czasie pandemii funkcjonariusze ZIS znajdują się na pierwszej linii walki z koronawirusem, rozwożąc środki dezynfekujące z zasobów Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego do urzędów gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej. Oprócz tego zespół regularnie wspiera małych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Małego Dziecka w Krakowie, obdarowując maluchy prezentami zakupionymi w trakcie koleżeńskich zbiórek, szczególnie w trakcie Dnia Dziecka oraz mikołajek.

Czytaj też: Filipińscy Strzelcy śmierci >>>

Pododdziały specjalne Straży Granicznej, takie jak: Wydziały Zabezpieczania Działań, Grupy Interwencji Specjalnych czy Zespoły Interwencji Specjalnych, odgrywają niezmiernie istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa oraz działaniach zmierzających do przeciwdziałania atakom terrorystycznym. Do miejsc szczególnie narażonych na atak należą lotniska, które otwarte są dla pasażerów przez całą dobę. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II, Kraków – Balice jest drugim co do wielkości (po warszawskim Okęciu) polskim lotniskiem, z którego korzysta średnio ponad 3 miliony ludzi rocznie. Zapewnienie bezpieczeństwa takiej ilości ludzi, siedem dni w tygodniu, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga od funkcjonariuszy ZIS PSG stałej gotowości i pełnego oddania służbie. Mimo że często nie dostrzegamy ich obecności, możemy być pewni, że czuwają nad nami i gdy zajdzie taka potrzeba, zjawią się, żeby nam pomóc.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Wybrane dla Ciebie

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych »

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych » Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych  »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych » Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu » Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań » Skonfiguruj karabin do swoich wymagań  »

Wybierz torbę do trekkingu

Wybierz torbę do trekkingu Wybierz torbę do trekkingu

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji » Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops