Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

15 LAT ZIS PSG KRAKÓW-BALICE

Zdjęcie: Archiwum ZIS PSG
 

Zdjęcie: Archiwum ZIS PSG


 

Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach to elitarna jednostka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG) działająca na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. W tym roku mija piętnaście lat, odkąd funkcjonariusze zespołu odpowiadają za interwencje wobec niebezpiecznych osób i ochronę pirotechniczną na terenie lotniska oraz zabezpieczanie wizyt najważniejszych osobistości z całego świata przybywających do Krakowa drogą lotniczą w ramach oficjalnych delegacji państwowych.
Zdjęcia: Archiwum ZIS PSG

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski Policyjni kontrterroryści

Policyjni kontrterroryści Policyjni kontrterroryści

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne...

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji (SPKP), podlegające pod Komendy Wojewódzkie Policji. Skład uzupełnia Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, który od tego roku odpowiada za koordynację i przeprowadzanie selekcji do służby KT.

Karpacki Oddział Straży Granicznej (KaOSG)

Historia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ma genezę w czerwcu 1989 roku, kiedy to po wyborach kontraktowych doszło do przemian ustrojowych. Wtedy też w Karpackiej Brygadzie WOP rozpoczęła działalność Samodzielna Grupa Inicjatywna Ruchu Obywatelskiego Wojska Polskiego, której inicjatywą było odpolitycznienie wojska i prawo do organizowania się żołnierzy w związkach zawodowych. Grupa ta chciała mieć również wpływ na kształt ustaw o ochronie granic i formacji mającej ją realizować.

Kapitan Tomasz Szkliński, jeden z członków tego ruchu, późniejszy pierwszy Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, współpracował z komisjami sejmowymi przy tworzeniu nowego prawa, a następnie uczestniczył w pracach powołanego w listopadzie 1990 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego trzynastoosobowego Zespołu do Opracowania Struktur Straży GranicznejSzesnastego maja 1991 roku Straż Graniczna przejęła ochronę granicy i kontrolę ruchu granicznego od rozwiązanych dzień wcześniej Wojsk Ochrony Pogranicza. W chwili powstania struktura KaOSG przedstawiała się następująco:

  • Komenda Oddziału w Nowym Sączu,
  • Strażnice SG w: Gładyszowie, Wysowej Zdroju, Tyliczu, Muszynie, Piwnicznej-Zdroju, Szlachtowej, Czorsztynie (potem Sromowcach Wyżnych), Kacwinie, Jurgowie, Łysej Polanie, Zakopanem, Witowie, Podczerwonem, Chyżnem, Lipnicy Wielkiej, Zawoi,
  • oraz Graniczne Placówki Kontrolne SG w: Muszynie, Piwnicznej-Zdroju, Łysej Polanie, Chyżnem, GPK w Koniecznej, Krakowie-Balicach.

Pamiętnym dniem w historii KaOSG był 17 maja 1992 roku kiedy to Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Lisiecki uroczyście przekazał na rynku w Nowym Sączu sztandar Komendantowi KaOSG oraz nadał Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imię „1. Pułku Strzelców Podhalańskich”.

Karpacki Oddział Straży Granicznej przechodził wielokrotne reorganizacje, które spowodowały trzykrotne zmiany terytorialnego zasięgu działania. W  różnych okresach w jego strukturze znajdowały się przejścia graniczne w Łupkowie, Barwinku, Koniecznej, Niedzicy, Korbielowie, Zwardoniu oraz strażnice w  Wetlinie, Cisnej, Komańczy, Jaśliskach, Ożennej, Szlachtowej (Szczawnicy), Korbielowie, Rycerce Górnej oraz samodzielna kompania odwodowa w Sanoku, Soblówce, Zwardoniu. W strukturze KaOSG istniały również jednostki wspomagające w Sanoku, Nowym Targu i Żywcu.

Karpacki Oddział Straży Granicznej zlikwidowano 31 grudnia 2013 roku. W tym czasie w jego skład wchodziły placówki SG w Krakowie-Balicach, Piwnicznej, Tarnowie, Zakopanem i  Żywcu. Rejon służbowej odpowiedzialności oddziału przejął nowo utworzony Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej.

W początkach marca 2014 roku powołano do życia Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, który funkcjonował w dawnej siedzibie Komendy Karpackiego Oddziału SG, przejmując od niego część struktur:

  • Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej,
  • Pododdział Odwodowo (Reprezentacyjny),
  • Wydział Zabezpieczenia Działań.

Dodatkowo ośrodek wspierał oddziały Straży Granicznej operacyjnie i pozyskiwał fundusze na programy rozwojowe i szkoleniowe.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu został reaktywowany 16 maja 2016 roku. W skład Komendy Oddziału wchodzą wydziały: graniczny, operacyjno-śledczy, do spraw cudzoziemców, koordynacji działań, zabezpieczenia działań, łączności i informatyki, kadr szkolenia, główny księgowy, techniki i zaopatrzenia, ochrony informacji, kontroli, analiz informacji i współpracy międzynarodowej oraz służba zdrowia.

Czytaj też: Karpacki WZD >>>

Bojowe działania specjalne w strukturach KaOSG wykonują funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań. Co warte podkreślenia, Karpacki Oddział Straży Granicznej ma w strukturze jedyne w całej Straży Granicznej Orkiestrę Reprezentacyjną SG oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny). W celu zwiększenia skuteczności swojego działania KaOSG współpracuje z Policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi służbami, instytucjami i urzędami, a także Policją Republiki Słowackiej oraz z Województwem Preszowskim i Żylińskim Republiki Słowacji. Funkcjonariusze oddziału uczestniczą w misjach zagranicznych oraz programach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Zasięg działalności KaOSG obejmuje Województwo Świętokrzyskie i Placówkę w Kielcach oraz Województwo Małopolskie z czteroma Placówkami Straży Granicznej w Tarnowie, Zakopanem, SG w Krakowie-Balicach (powstałą 30 września 2020 r.).

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach

Funkcjonowanie Granicznej Placówki Kontrolnej (GPK) rozpoczęło się w roku 1967 wraz z momentem otwarcia międzynarodowych połączeń lotniczych. Placówka w tym czasie podporządkowana była Wydziałowi Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, zaś kontrolę graniczną wykonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej podlegli Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Pierwszego października 1971 roku placówkę GPK podporządkowano pod względem operacyjnym Wojskom Ochrony Pogranicza (WOP), a od 1 stycznia 1972 roku pod względem gospodarczym podlegała ponownie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Do struktur WOP powrócił cały pion kontroli ruchu granicznego wraz z przejściami granicznymi oraz przywrócono jednolity system ochrony granicy państwa.

Graniczna Placówka Kontrolna Kraków-Balice została oddana do dyspozycji dowódcy 3. Karpackiej Brygady WOP, w Nowym Sączu. Od 1976 roku GPK podlegała Karpackiej Brygadzie WOP, w której strukturach funkcjonowała do 15 maja 1991 roku, kiedy to rozwiązano Wojsko Ochrony Pogranicza.

Szesnastego maja 1991 roku Graniczna Placówka Kontrolna w Krakowie-Balicach weszła w podporządkowanie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Krakowie-Balicach.

W 1995 roku w krakowskiej placówce rozpoczęła służbę kilkuosobowa Grupa Bezpieczeństwa i Pirotechniczna, której zadaniem była kontrola osób i ich bagażu oraz rozpoznanie pirotechniczne na terenie lotniska. W tamtym okresie neutralizacją ewentualnych podejrzanych bagaży i ładunków na terenie krakowskiego lotniska zajmowali się funkcjonariusze pododdziału AT z Komendy Wojewódzkiej Małopolskiej Policji.

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Krakowie-Balicach funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku, kiedy to na podstawie zmiany ustawy o Straży Granicznej została przekształcona na Placówkę Straży Granicznej w Krakowie-Balicach (PSG w Krakowie-Balicach).

Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach

Intensywny rozwój portu lotniczego i zwiększenie liczby obsługiwanych lotów, wymagały dostosowania sposobu funkcjonowania miejscowej Placówki Straży Granicznej. W 2006 roku komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG) podjął decyzję o zmianie struktury placówki, wydzielając z niej Zespół Interwencji Specjalnych Grupy Kontroli Pirotechnicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Międzynarodowej. Rozpoczęto systematyczne dostosowywanie Zespołu Interwencji Specjalnych pod kątem struktury, wyposażenia i obsady etatowej.

W listopadzie 2006 roku odbył się pierwszy egzamin kwalifikacyjny, który wyselekcjonował odpowiednich funkcjonariuszy do nowo formowanego Zespołu. Wraz ze wzrostem doświadczenia zespół interwencji specjalnych przejął od Policji wszystkie obowiązki związane z zabezpieczeniem portu lotniczego. Mowa tutaj nie tylko o zabezpieczeniu pirotechnicznym, ale również o interwencjach wobec szczególnie niebezpiecznych osób zakłócających porządek w porcie lotniczym oraz na pokładach samolotów.

Obecnie Zespół Interwencji Specjalnych liczy kilkudziesięciu funkcjonariuszy i zarządzany jest przez Kierownika Zespołu. W swoim składzie zespół skupia między innymi grupę doświadczonych instruktorów odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także przygotowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy zespołu do realizacji zadań, funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, a także funkcjonariuszy dysponujących kwalifikacjami do udziału w bojowych działaniach specjalnych realizowanych przez Straż Graniczną. Ponadto część funkcjonariuszy ZIS ma za sobą przeszkolenie do roli tzw. szeryfów powietrznych (sky-marshals), czyli pełnienia funkcji tajnych wart ochronnych na pokładach samolotów pasażerskich, podczas rejsów uznanych za szczególnie zagrożone ze względów bezpieczeństwa.

Selekcja i szkolenia

Skuteczność takich jednostek jak ZIS PSG uzależniona jest w dużej mierze od odpowiedniego doboru osób, ponieważ od funkcjonariuszy wymaga się nie tylko działania w szczególnie trudnych i niebezpiecznych warunkach, ale również gotowości do ciągłego rozwoju, samodoskonalenia i samodyscypliny. Co warte podkreślenia, zespół nie posiada kryteriów ani szczególnych wymogów, które na etapie rekrutacji premiowałyby osoby z doświadczeniem wyniesionym ze służby w innych resortach, podległych MON czy MSWiA. Do służby w zespole wybiera się ludzi mocno zmotywowanych, których połączy z resztą zespołu wzajemny szacunek, zaufanie, a także wspólne pasje i wyznawane wartości.

Kandydat do służby w ZIS PSG w Krakowie – Balicach poddawany jest wymagającym, wewnętrznym testom sprawności fizycznej, które obejmują takie dyscypliny jak pływanie na dystansie 50 m, wyciskanie sztangi o masie równej masie swojego ciała w leżeniu na ławce, podciąganie na drążku, siadów z leżenia w ciągu 1 min, „brzuszki”, bieg zwinnościowy, bieg w czasie 12 min, uginanie ramion na poręczach oraz skok z miejsca w dal. Podczas rekrutacji uwaga instruktorów nie skupia się tylko na predyspozycjach fizycznych kandydatów, ale również na ich determinacji podczas zaliczania kolejnych prób sprawnościowych.

Kandydat, który osiągnął zadowalające wyniki, a także uzyskał pozytywną ocenę kierownika zespołu, instruktorów prowadzących oraz pani psycholog, zostaje przyjęty do Zespołu na sześciomiesięczny okres próbny, w którego trakcie przechodzi podstawowe szkolenia specjalistyczne obejmujące swym zakresem szkolenie strzeleckie, kondycyjne, taktyczne, wysokościowe, pirotechniczne, a także trening z zakresu walki wręcz. Należy w tym miejscu nadmienić, iż negatywna opinia kolegów z zespołu, a także instruktorów podczas okresu próbnego, skutkuje powrotem funkcjonariusza na wcześniej zajmowane stanowisko.

Szczególnie pożądane cechy, jakie powinien mieć funkcjonariusz ZIS, to odwaga, umiejętność radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach, tempo w podejmowania decyzji, ale także cierpliwość i skromność. W zespole nie ma miejsca dla indywidualistów, a często o powodzeniu przedsięwzięcia decydują wspólnie podejmowane decyzje, dlatego najważniejszą cechą, jaką musi wykazywać się funkcjonariusz ZIS, jest umiejętność pracy w zespole. Wynika to z faktu, iż większość czynności, które są wykonywane podczas działań bojowych oraz szkoleń specjalistycznych, wykonuje się we wspólnie.Funkcjonariusze ZIS dużą wagę poświęcają doskonaleniu umiejętności w zakresie technik interwencji oraz taktyki zarówno na pokładzie samolotu, jak również i na terenie terminalu portu lotniczego, wyszkolenia strzeleckiego, walki wręcz, taktyki specjalnej oraz szkoleniom minersko-pirotechnicznym realizowanym z udziałem instruktorów zespołu. Co bardzo ważne, zespół nieustannie wprowadza do swoich szkoleń nowe elementy taktyczne, dopasowując sposób przygotowania, planowania i realizacji działań bojowych do nowych form zagrożeń, które występują na świecie. Mowa tu przede wszystkim o tzw. aktywnych strzelcach. Są to osoby uzbrojone w broń maszynową, a ich celem jest wyeliminowanie w danym miejscu jak największej liczby ludzi bez względu na wiek, płeć, przekonania oraz wyznanie, jak miało to miejsce w Wiedniu 2 listopada 2020 roku.

Warto podkreślić, że w sytuacji z udziałem aktywnego strzelca nie ma mowy o negocjacjach, ponieważ osoba ta nie ma jednoznacznego motywu do przeprowadzenia ataku, nie formułuje żądań i nie planuje ucieczki. Ujęcie go jest bardzo trudne i najczęściej kończy się samobójstwem lub eliminacją zamachowca przez służby. Funkcjonariusze ZIS szkolą się na wypadek wystąpienia tego typu zdarzenia w porcie lotniczym i przyległym terenie, aby doprowadzić do jak najszybszej neutralizacji takiego zamachowca na szczeblu lokalnym, przynajmniej do zablokowania mu możliwości dalszego działania.Innego rodzaju szkolenia z udziałem ZIS organizowane są na szczeblu centralnym w Ośrodkach Szkoleniowych Straży Granicznej, np. w zakresie nabywania uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie lub w Tatrach i Bieszczadach, gdzie w czasie zimowych i letnich obozów kondycyjnych funkcjonariusze ZIS biorą udział w szkoleniach narciarskich, szkoleniach z zakresu pływania z elementami ratownictwa wodnego na akwenie otwartym oraz pływalni, a także w szkoleniach wspinaczkowych w warunkach letnich i zimowych oraz w szkoleniach korzystania z technik linowych.W celu przygotowania ZIS PSG do realizacji bardzo szerokiego spektrum działań bojowych funkcjonariusze regularnie uczestniczą w szkoleniach poligonowych na terenie całego kraju oraz lokalnych z funkcjonariuszami WZD KaOSG, operatorami JW NIL i JW AGAT oraz 6. Batalionem Dowodzenia z Krakowa. W czasie tych szkoleń doskonalone są elementy taktyki walki w terenie zurbanizowanym i przygodnym, pokonywanie zapór budowlanych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, strzelania sytuacyjne i specjalne w warunkach dziennych i nocnych, strzelania do celów ruchomych na różnym dystansie, udzielanie pomocy przedmedycznej pirotechnikowi – saperowi ubranemu w kombinezon antywybuchowy EOD-9 oraz prowadzenie działań związanych z niszczeniem urządzeń niebezpiecznych i wybuchowych.

Równie dużą wagę jak do działań bojowych przywiązuje się w ZIS do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, a także ratownictwa taktycznego TCCC. Razem z funkcjonariuszami reprezentującymi Grupę Interwencji Służby Więziennej oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny z Krakowa ZIS-owcy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Czytaj też: Bieszczadzka wataha >>>

Podczas kursu Tactical Combat Casualty Care, funkcjonariusze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną między innymi na temat tamowania masywnych krwotoków, przyrządowego zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, odbarczania odmy prężnej (walka z triadą śmierci). Ponadto funkcjonariusze ZIS PSG w celu doskonalenia i sprawdzania swoich umiejętności biorą udział w zawodach i warsztatach ratownictwa taktycznego. Mowa tu o zawodach PARAMEDYK przygotowywanych przez SPKP GDAŃSK oraz o zawodach i warsztatach ratownictwa taktycznego TACTICAL PRISON RESCUE, które organizowane są przez Służbę Więzienną. Należy podkreślić, iż instruktorzy służący w ZIS PSG regularnie udzielają wsparcia szkoleniowego nie tylko żołnierzom, ale także funkcjonariuszom podległym MSWiA oraz prowadzą szkolenia w Ośrodku Szkolenia SG w zakresie nabywania uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, udzielania pomocy przedmedycznej oraz wykorzystania technik wysokościowych w realizacji zadań służbowych.

Zadania i akcje

Pomimo iż podstawowym zadaniem Straży Granicznej jest kontrola ruchu granicznego, to jej funkcjonariusze odpowiedzialni są również za bezpieczeństwo ruchu. Zadanie to ma szczególne znaczenie na lotniskach, które są najbardziej zagrożone atakami terrorystycznymi.Zespół Interwencji Specjalnych PSG w Krakowie­‑Balicach jest specjalistyczną siłą działającą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym, pozwalającą na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób przy wykorzystaniu broni palnej oraz specjalnej taktyki działania.

ZIS utrzymuje zdolność bojową do realizacji działań specjalnych ze względu na wysoki poziom wyszkolenia swoich funkcjonariuszy oraz posiadane wyposażenie.

Ze względu na to, iż głównym zadaniem funkcjonariuszy ZIS PSG jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom na terenie portu lotniczego, ich interwencje dzielą się na dwa rodzaje. Pierwsze, to te związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, zarówno na terenie portu lotniczego, jak i na pokładach statków powietrznych.

Interwencje na terenie lotniska dotyczą osób, które naruszają zasady bezpieczeństwa na przykład, deklarują, że w bagażu mają broń lub materiały wybuchowe. W przypadku interwencji na pokładzie samolotu na pokład wchodzi od trzech do czterech funkcjonariuszy ZIS, ponieważ w ciasnej kabinie samolotu trzeba szybko i skutecznie obezwładnić agresywne osoby, a przy tym mieć na uwadze bezpieczeństwo pozostałych pasażerów. Zazwyczaj obchodzi się bez środków przymusu bezpośredniego, ponieważ większość agresywnych pasażerów uspokaja się i dobrowolnie opuszcza samolot na sam widok funkcjonariuszy, jednak w skrajnych przypadkach funkcjonariusze zmuszeni są do użycia siły. Częstotliwość występowania takich zdarzeń jest dosyć zróżnicowana i związana bezpośrednio z liczbą pasażerów i osób przebywających na lotnisku, kształtuje się ona na poziomie 6–12 interwencji miesięcznie.

Drugi rodzaj interwencji, są to interwencje pirotechniczne, związane przede wszystkim z pozostawianymi bez opieki przedmiotami lub bagażami na terenie lotniska. Do tego rodzaju interwencji zaliczamy również alarmy bombowe, dotyczące informacji o podłożeniu urządzeń wybuchowych. Należy tutaj podkreślić, że za każdym razem, niezależnie od okoliczności, kiedy funkcjonariusze dostają zgłoszenie o porzuconym bagażu lub pakunku, traktują to jako potencjalne zagrożenie, uruchamiając specjalne procedury.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, z której usuwane są osoby postronne. Pirotechnicy ZIS przeprowadzają analizę ryzyka oraz starają się ustalić historię bagażu. Następnie bagaż jest sprawdzany za pomocą posiadanych przez zespół specjalistycznych urządzeń, które pozwalają poznać jego zawartość. W zależności od ustaleń bagaż może być sprawdzony manualnie, zneutralizowany za pomocą wyrzutnika pirotechnicznego lub wywieziony w pojemniku przeciwwybuchowym w celu neutralizacji.

W 2019 roku częstotliwość interwencji pirotechnicznych kształtowała się na poziomie 10–25 miesięcznie i utrzymywała się w takim przedziale praktycznie przez cały rok. W okresie lockdownu spadła ona do minimum. Od sierpnia 2020 roku (po przywróceniu ruchu lotniczego) kształtuje się na poziomie 5–11 interwencji miesięcznie.

Jeżeli chodzi o kary dla osób, które awanturują się w samolocie lub żartujących, że w bagażu mają broń lub bombę, to maksymalna kwota mandatu, jaki mogą wystawić funkcjonariusze SG, wynosi 500 zł. Gdy czyn sprawcy wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej wykroczeń mandat, może opiewać nawet do 1000 złotych.

Do innych zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy ZIS należy współdziałanie z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo powszechne, jak na przykład Służba Ochrony Państwa (SOP) w czasie zabezpieczania uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz zabezpieczeniu osób z kategorii VIP, a także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa. W tego typu sytuacjach funkcjonariusze ZIS odpowiadają za rozpoznanie minersko–pirotechniczne, a także wystawiają posterunki obserwacyjno–strzeleckie oraz Grupy Wsparcia Taktycznego, których zadaniem jest reagowanie na bezpośrednie zagrożenie dla osoby ochranianej, a także jej natychmiastowa ewakuacja z miejsca zagrożenia.

Posterunki obserwacyjno-strzeleckie rozlokowane są na najwyższych budynkach umiejscowionych w rejonie działania, wypatrując potencjalnego zagrożenia zaś funkcjonariusze z Grupy Wsparcia Taktycznego rozlokowani w najbardziej newralgicznych punktach lotniska i jego bezpośredniej styczności, czuwają nad tym, by podczas wizyty nie wydarzyło się nic nieprzewidzianego. Niejednokrotnie jest to kilkudniowa, wymagająca służba na stanowiskach, po kilkanaście godzin na dobę. Funkcjonariusze ZIS PSG zabezpieczali między innymi przyloty na rocznice wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, Forum Klimatyczne w Krynicy, Szczyt Klimatyczny COP-24 oraz Światowe Dni Młodzieży.

Za zgodą właściwych przełożonych, działania ZIS PSG nie ograniczają się tylko do terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego. Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych uczestniczą również w bojowych działaniach specjalnych wraz z funkcjonariuszami WZD SG, na terenie całego kraju, współpracując przy tym z CBŚP, SPKP, ABW oraz SOP. Do działań specjalnych realizowanych przez funkcjonariuszy ZIS należą między innymi dynamiczne zatrzymania niebezpiecznych przestępców we wskazanych miejscach i adresach, zapewnianie bezpieczeństwa innym funkcjonariuszom podczas wykonywania czynności dochodzeniowo–śledczych oraz doprowadzanie osób zatrzymanych do miejsc osadzenia.

Dowodami na skuteczność ZIS PSG są udane akcje, do których zaliczamy między innymi liczne zatrzymania członków zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych, a także przemytem, produkcją i handlem środkami odurzającymi. Między innymi na terenie województwa śląskiego, ZIS-owcy uczestniczyli w zatrzymaniu szczególnie niebezpiecznych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi uprawą na ogromną skalę konopi. W trakcie zatrzymania została zlikwidowana plantacja, na której rosło ponad 1100 krzewów konopi, z której można było wytworzyć 25 tysięcy działek marihuany. Natomiast na terenie województwa małopolskiego wraz z innymi funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału SG we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Krajową Administracją Skarbową dokonywali licznych zatrzymań szczególnie niebezpiecznych członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o przemyt 15 ton marihuany wartej 440 mln zł.

W czasie pandemii koronawirusa, gdy granice Polski zostały zamknięte, funkcjonariusze ZIS wraz z żołnierzami 6. Brygady Powietrzno-Desantowej oraz Wojskami Obrony Terytorialnej wykonywali zadania związane z bezpośrednią ochroną granicy państwowej, pełniąc służby na granicy południowej (granica ze Słowacją) w zasięgu terytorialnym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Czytaj też: "Krakowskie manewry", czyli ćwiczenia ZIS PSG Kraków-Balice ze spadochroniarzami z 6. Brygady Powietrznodesantowej

Warto w tym miejscu nadmienić, że funkcjonariusze ZIS mają w swoim dorobku również udział w licznych misjach zagranicznych. Mowa tutaj o Macedonii, Grecji, Rumuni, Bułgarii i Węgrzech, gdzie funkcjonariusze ZIS wspierają tamtejsze służby, uniemożliwiając imigrantom nielegalne przekraczanie granic, a także wykonują doprowadzenia cudzoziemców drogą lotniczą, zabezpieczając przymusowe operacje powrotowe w ramach ustawowych zadań Straży Granicznej pod auspicjami Agencji FRONTEX.

Broń i wyposażenie

W ciągu ostatnich lat nastąpiła znaczna modernizacja Zespołu Interwencji Specjalnych PSG w Krakowie – Balicach. Nowe wyposażenie, broń i specjalistyczny sprzęt spełniają najwyższe standardy.Funkcjonariusze ZIS w trakcie realizacji bieżących zadań używają umundurowania ARC’TERYX w kolorze zielonym wykonanym z tkaniny trudnopalnej. Dodatkowo na wyposażeniu ZIS są także mundury polskiego producenta w kamuflażu MultiCam oraz czarne kombinezony NFM BOA, kurtki ARC’TERYX oraz UFPRO oraz kilka modeli obuwia taktycznego LOWA. Dodatkowymi elementami umundurowania są ochraniacze na kolana od Arc’teryx, pasy taktyczne NFM z klamrą COBRA w połączeniu z wyposażeniem taktycznym od Direct Action oraz kabury Safariland 6354DO ALS w kamuflażu Multicam.

Indywidualną ochronę osobistą funkcjonariuszom zapewniają kamizelki kuloodporne typu Plate Carrier Spitfire MK II z wkładami balistycznymi typu „stand alone” oraz hełmy balistyczne HBK 01. Ochronę wzroku i słuchu, zapewniają gogle taktyczne oraz ochronniki słuchu Peltor COMTAC XP.Podstawowym uzbrojeniem jest karabinek MSBS GROT z 10,5-calową lufą, wyposażony w celownik holograficzny HWS EXPS oraz przystawkę powiększającą G33 Eotech, oraz pistolet GLOCK 17. Dodatkowym elementem stosowanym na broni są latarki INFORCE.

ZIS posiada również na wyposażeniu karabiny wyborowe CZ oraz gogle noktowizyjne do działań w ograniczonej widoczności. Dodatkowo ZIS-owcy wykorzystują w działaniu także paralizatory TASER X26 oraz strzelby powtarzalne Mossberg do pokonywania przeszkód technicznych w postaci drzwi i zamków, stosując przy tym amunicję specjalną PR-PIK.

Dodatkowym wyposażeniem funkcjonariuszy są tarcze balistyczne, różnego rodzaju sprzęt wyważeniowy Blackhawk, BCM, piły akumulatorowe, a także hydrauliczny zestaw wyważeniowy firmy Holmatro i drabiny taktyczne Little Giant.

Na stanie Zespołu znajduje się również wyposażenie pozwalające na realizację działań z wykorzystaniem technik wysokościowych oraz środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, tj. granaty hukowo–błyskowe służące do ograniczenia możliwości działania osób zatrzymywanych przez krótkotrwałe zakłócenie ich orientacji przestrzennej.

Do realizacji działań minersko-pirotechnicznych, w tym przeciwdziałania zamachom bombowym, ZIS wykorzystuje kombinezony przeciwwybuchowe EOD-9, roboty pirotechniczne od dużego IBIS-a, średniego Vanguarda po małe taktyczne roboty miotane, prześwietlarki rentgenowskie umożliwiające bezdotykowe sprawdzenie zawartości bagażu, a także wyrzutniki pirotechniczne służące do neutralizacji zagrożeń oraz pojemniki przeciwwybuchowe służące do transportu urządzeń wybuchowych.

W 2021 roku ZIS został wyposażony w specjalistyczny ambulans pirotechniczny, który pozwolił zwiększyć mobilność interweniujących funkcjonariuszy, a tym samym skrócić czas reakcji związanej z neutralizacją zagrożenia w przypadku pojawienia się zdarzenia o charakterze terrorystycznym na obszarze portu lotniczego i przyległego terenu, a także, w razie konieczności, w ramach współdziałania z innymi służbami poza nim. Pojazd jest przystosowany do przewozu osób, holowania zestawu transportującego urządzenia niebezpieczne w postaci beczki pirotechnicznej oraz przechowywania sprzętu pirotechnicznego, tj. robota pirotechnicznego, kombinezonów antywybuchowych, a także innego niezbędnego do realizacji bojowych działań minersko–pirotechnicznych.

Sukcesy funkcjonariuszy ZIS PSG

Funkcjonariusze ZIS PSG regularnie biorą udział w krajowych i międzynarodowych zawodach, takich jak zawody strzeleckie o Puchar Dowódcy Wojsk Specjalnych SOF Delta CUP czy Mityng Strzelecki Comando o Puchar Dowódcy JWK w Lublińcu.

Do największych sukcesów ZIS zaliczamy między innymi zajęcie pierwszego miejsca indywidualnie i zespołowo w Międzynarodowych Mistrzostwach SG o Puchar Komendanta Głównego w strzelaniu, które odbyły się w 2015 roku, oraz zajęcie drugiego miejsca zespołowo i pierwszego indywidualnie w zorganizowanych w 2017 roku, IV  Zawodach Strzeleckich Służb Ochrony Lotnisk organizowanych przez MPL w Krakowie-Balicach na terenie strzelnicy sportowej w Myślenicach.

Ponadto w zespole znajdują się funkcjonariusze, którzy odnoszą sukcesy w sportach walki. Mowa tutaj między innymi o zajęciu I miejsca w Mistrzostwach Polski w Karate Kyokushin służb mundurowych, II miejsca w mistrzostwach Polski makroregionu Karate Kyokushin, II miejsca w międzynarodowym pucharze Polski w kickboxingu, I miejsca w mistrzostwach Polski południowej w kickboxingu oraz zwycięskich walkach w lidze k1 Battle of Warriors.

Pomoc innym zawsze na pierwszym miejscu

Funkcjonariusze ZIS PSG bardzo chętnie włączają się w pomoc potrzebującym. Bez wahania przyjęli wyzwanie, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji #Gaszyn-Challenge, której celem była pomoc dla dzieci chorych na SMA.

W czasie pandemii funkcjonariusze ZIS znajdują się na pierwszej linii walki z koronawirusem, rozwożąc środki dezynfekujące z zasobów Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego do urzędów gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej. Oprócz tego zespół regularnie wspiera małych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Małego Dziecka w Krakowie, obdarowując maluchy prezentami zakupionymi w trakcie koleżeńskich zbiórek, szczególnie w trakcie Dnia Dziecka oraz mikołajek.

Czytaj też: Filipińscy Strzelcy śmierci >>>

Pododdziały specjalne Straży Granicznej, takie jak: Wydziały Zabezpieczania Działań, Grupy Interwencji Specjalnych czy Zespoły Interwencji Specjalnych, odgrywają niezmiernie istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa oraz działaniach zmierzających do przeciwdziałania atakom terrorystycznym. Do miejsc szczególnie narażonych na atak należą lotniska, które otwarte są dla pasażerów przez całą dobę. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II, Kraków – Balice jest drugim co do wielkości (po warszawskim Okęciu) polskim lotniskiem, z którego korzysta średnio ponad 3 miliony ludzi rocznie. Zapewnienie bezpieczeństwa takiej ilości ludzi, siedem dni w tygodniu, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga od funkcjonariuszy ZIS PSG stałej gotowości i pełnego oddania służbie. Mimo że często nie dostrzegamy ich obecności, możemy być pewni, że czuwają nad nami i gdy zajdzie taka potrzeba, zjawią się, żeby nam pomóc.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Wybrane dla Ciebie

Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku »

Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku » Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu »

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu » Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw »

Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw » Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw »

Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek »

Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek » Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek »

Czy wiesz, czym dokładnie oświetlisz cel »

Czy wiesz, czym dokładnie oświetlisz cel » Czy wiesz, czym dokładnie oświetlisz cel »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Najnowsze produkty i technologie

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.