Special-Ops.pl

DSS MSD

Artykuł przybliża historię amerykańskich jednostek militarnych DSS i MSD i przeznaczonych dla ochrony osób o szczególnym statusie związanych z pełnieniem funkcji państwowych, politycznych, urzędów państwowych, placówek dyplomatycznych itp.
Zdjęcia: US Department of State, DVDS/SSgt Terence Brady

Artykuł przybliża historię amerykańskich jednostek militarnych DSS i MSD i przeznaczonych dla ochrony osób o szczególnym statusie związanych z pełnieniem funkcji państwowych, politycznych, urzędów państwowych, placówek dyplomatycznych itp.


Zdjęcia: US Department of State, DVDS/SSgt Terence Brady

Gdy mowa o ochronie wysokich przedstawicieli USA, najszybciej kojarzymy z tą rolą słynną Tajną Służbę (US Secret Sevice), strzegącą przede wszystkim prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego rodzinę, ich ważnych zagranicznych gości, wiceprezydentów, kandydatów na stanowisko prezydenta oraz byłych prezydentów. Ale równolegle funkcjonuje tam od prawie 35 lat druga agencja federalna, odpowiedzialna m.in. za bezpieczeństwo Sekretarza Stanu USA, najważniejszych dyplomatów tego kraju oraz amerykańskich placówek dyplomatycznych na całym świecie i pracującego w nich personelu - Diplomatic Security Service. Elitę bojową DSS stanowi mniej niż setka agentów, wchodzących w skład mobilnych sił MSD (Mobile Security Deployment).

Zobacz także

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Krzysztof Mątecki Poznawajmy wroga i czuwajmy

Poznawajmy wroga i czuwajmy Poznawajmy wroga i czuwajmy

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami...

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami terrorystycznymi. W tym roku mija 29 lat, odkąd operatorzy Wydziału V realizują zadania, których charakter w pełni oddaje motto ABW – „Poznawajmy wroga i czuwajmy”.

Krzysztof Mątecki Commando Garud

Commando Garud Commando Garud

Commando Garud jest najmłodszą jednostką indyjskich sił specjalnych, należącą do Indyjskich Sił Powietrznych (IAF). Mimo że specjalnością komandosów z Garud są operacje na tyłach wroga wykonywane przy...

Commando Garud jest najmłodszą jednostką indyjskich sił specjalnych, należącą do Indyjskich Sił Powietrznych (IAF). Mimo że specjalnością komandosów z Garud są operacje na tyłach wroga wykonywane przy współpracy z lotnictwem, to od lat żołnierze jednostki wsławiają się operacjami kontrterrorystycznymi w prowincjach Dżammu i Kaszmir. Charakter ich działań idealnie oddaje motto ich „Prahar se Suraksha”, co w tłumaczeniu oznacza „Obrona przez Atak”.

DSS jest federalnym organem ścigania i bezpieczeństwa podległym Departamentowi Stanu USA. Działa również na terenie własnego kraju w blisko 30 największych miastach, jednak przede wszystkim jest wiodącą agencją wypełniającą zadania za granicą.

Historia DSS

Korzenie DSS sięgają początku XX w., gdy po I wojnie światowej z wyselekcjonowanych żołnierzy łącznikowych US Army sformowano Służbę Kurierów Dyplomatycznych DCS (Diplomatic Courier Service), zwanych „Silver Greyhounds”, a wcześniej, w 1916 r., Departament Stanu powołał dla własnych potrzeb niewielkie Biuro Tajnego Wywiadu U-1 (Bureau of Secret Intelligence). W 1945 r. w oparciu o nie powstał tzw. Urząd Bezpieczeństwa SY (Office of Security), którego zadaniem było zapewnienia bezpieczeństwa amerykańskim placówkom za granicą. Agenci SY byli wysyłani do ambasad na całym świecie jako dyskretnie działający pracownicy ochrony lub pod przykrywką tymczasowych zadań dyplomatycznych.

W obliczu gwałtownego wzrostu zagrożeń terrorystycznych na świecie w latach 70. Urząd Bezpieczeństwa zajął się także ocenianiem podatności obiektów Departamentu Stanu w samych Stanach Zjednoczonych na ataki oraz zaczął szkolić swój personel w zakresie walki na bliskich dystansach (cqb) i jazdy defensywnej, aby podwyższyć poziom przygotowania do działań ochronnych.

Decyzja o utworzeniu dzisiejszej DSS zapadła 4 listopada 1985 r., po licznych atakach terrorystycznych na Amerykanów na świecie – ponad 300 w latach 1979–1983, w tym  najbardziej spektakularnych na koszary marines i ambasadę USA w Bejrucie oraz ponad stu kolejnych w ciągu tylko 1984 r. Nowa agencja wchłonęła SY oraz DCS, rozrastając się początkowo do około 750 agentów, po zamachach na ambasady w Nairobi i Dar es Salaam w 1998 r. wzrosła do ponad tysiąca, a po atakach Al Kaidy 11 września 2001 r. do około 1450. Obecnie liczba agentów federalnych DSS przekracza 2000.

Zadania DSS

Główna rola Dyplomatycznej Służby Bezpieczeństwa to ochrona bezpieczeństwa amerykańskich misji dyplomatycznych, ambasad i konsulatów – ponad 270 w przeszło 170 państwach świata. Dyplomaci i ich rodziny w miejscach pracy lub zamieszkania oraz same przedstawicielstwa USA mogą bowiem, również w lokalizacjach uznawanych za mało zagrożone, stać się celem zamachów ze strony terrorystów i międzynarodowych przestępców – tym bardziej w regionach podwyższonego ryzyka, gdzie pod uwagę brane są nawet ostrzały moździerzowe i rakietowe, złożone ataki nieprzychylnych ugrupowań lub zrewoltowanych tłumów i brutalnych band, zamachy bombowe, a także porwania lub szantaże.

Dysponująca w związku z tym niezbędnym rozpoznaniem DSS zapewnia w razie potrzeby także informacje rozpoznawcze oraz udziela innego wsparcia różnym amerykańskim służbom specjalnym, których operacje wymagają kontaktu z placówkami zagranicznymi lub splatają się z działaniami DSS. Centrum dowodzenia agencji w pobliżu Waszyngtonu monitoruje przez całą dobę obiekty Departamentu Stanu i delegacje na całym świecie przy użyciu najnowocześniejszych technologii, błyskawicznie przekazując krytyczne informacje rządowi i dowództwom sił zbrojnych USA.

Drugim bardzo ważnym zadaniem DSS jest ochrona dygnitarzy państwowych i dyplomatów, w tym współpraca z ochroną wizytujących USA ważnych przedstawicieli innych krajów. W przeszłości DSS była odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim głowom państw odwiedzającym Stany Zjednoczone, ale obecnie tylko za ich ministrów spraw zagranicznych, a także przywódców krajów nieuznawanych przez rząd USA, jak dawniej w przypadku lidera Organizacji Wyzwolenia Palestyny Jasira Arafata, lub niemających formalnego statusu szefa państwa, jak Dalajlama.

Agenci DSS ochraniali także na terenie Stanów Zjednoczonych ważnych liderów zagranicznych, zanim objęli oni takie stanowiska (np. Borys Jelcyn, Nelson Mandela), członków brytyjskiej rodziny królewskiej, przedstawicieli delegacji pokojowych na Bliskim Wschodzie czy Sekretarza Generalnego NATO.

Najbardziej znane zadanie DSS z zakresu fizycznej ochrony VIP to całodobowe dbanie przez siedem dni w tygodniu o bezpieczeństwo Sekretarza Stanu USA, ambasadora tego kraju przy ONZ oraz innych najważniejszych dyplomatów amerykańskich w kraju i za granicą. Dodatkowo agencja ta chroni w niektórych sytuacjach dygnitarzy zagranicznych z zaprzyjaźnionych państw niedysponujących wystarczająco skutecznymi służbami (np. prezydenta Afganistanu Hamida Karzaia w pierwszym okresie jego urzędowania), doradza ambasadorom USA w kwestiach bezpieczeństwa i zarządza programami ochrony antyterrorystycznej dużych imprez międzynarodowych, takich jak doroczne Zgromadzenia Generalne ONZ w Nowym Jorku czy letnie oraz zimowe igrzyska olimpijskie, koordynując działania innych agencji, zapewniając im wsparcie wywiadowcze i bezpośrednio uczestnicząc w działaniach ochronnych. We współpracy z Secret Service agenci DSS zapewniali bezpieczeństwo podczas 50. rocznicy NATO, a także chronili izraelską drużynę olimpijską w Atlancie w 1996 r.

W ramach połączonych zespołów zadaniowych JTTF (Joint Terrorism Task Force) współdziałają z FBI oraz innymi federalnymi, stanowymi i lokalnym organami ścigania przy dochodzeniach dotyczących osób i organizacji podejrzanych o planowanie lub popełnienie aktów terrorystycznych w kraju i za granicą, lokalizowaniu osób poszukiwanych za poważne przestępstwa, a także przy operacjach kontrwywiadowczych. Do tego dochodzi badanie oszustw związanych z wizami oraz paszportami, ich kradzieżami i fałszowaniem, jak również wstępne oraz bieżące „prześwietlanie” personelu zatrudnianego przez Departament Stanu i dopuszczanie go do informacji niejawnych.

Wyjątkowość agentów specjalnych DSS polega na tym, że są zarówno członkami Służby Zagranicznej, jak i funkcjonariuszami organów ścigania, posiadającymi uprawnienia dochodzeniowo-śledcze oraz do zatrzymywania osób.

DSS to także około 100 kurierów dyplomatycznych transportujących po całym świecie przesyłki z materiałami niejawnymi i wrażliwymi oraz eksperci techniczni, którzy opracowują i wdrażają techniczne środki zabezpieczające placówki pozostające pod opieką ich agencji, dyplomatów i informacje przechodzące przez ich ręce. Prócz tego ponad tysiąc umundurowanych funkcjonariuszy ochraniających obiekty Departamentu Stanu w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj też: God Bless Our Troops, Especially Our Snipers II >>>

Podobna liczba agentów specjalnych pracuje za granicą jako tzw. regionalni oficerowie bezpieczeństwa RSO (Regional Security Officers), odpowiedzialni w swoich regionach za monitorowanie tam stanu bezpieczeństwa/zagrożeń oraz planowanie i organizowanie działań pozostałych agentów DSS plus wynajętego dodatkowo personelu ochrony (amerykańskich „kontraktorów” z prywatnych firm wojskowych i miejscowych strażników - agencja zatrudnia ponad 35 000 tych drugich), w celu zapewnienia pierwszej linii obrony dla placówek dyplomatycznych USA, pracującego w nich personelu i jego rodzin.

RSO pełnią ponadto funkcję doradców w zakresie bezpieczeństwa dla ambasadorów USA, szefów misji, przedstawicieli sektora prywatnego i innych Amerykanów, zapewniając wskazówki, wsparcie oraz przywództwo w kwestiach ochrony dyplomacji, obywateli i interesów narodowych Stanów Zjednoczonych. Ponadto kierują lokalnymi działaniami DSS jako organu ścigania, przede wszystkim w stosunku do osób ukrywających się w regionie po popełnieniu przestępstw w Stanach Zjednoczonych, odpowiadają za kontakty z przedstawicielami państwa-gospodarza, zwłaszcza miejscową policją oraz aranżują pomoc szkoleniową dla miejscowych sił, które mogą wspomagać ochronę amerykańskich placówek.

Program pomocy antyterrorystycznej ATA

DSS prowadzi od początku istnienia – warty osobnego artykułu – specjalny program pomocy antyterrorystycznej ATA (Antiterrorism Assistance Program), wspomagający szkoleniowo oraz sprzętowo budowanie zdolności do zwalczania terroryzmu przez partnerskie służby i formacje w ponad stu krajach świata. Większość wyeliminowanych tam terrorystów zostało wytropionych i schwytanych przez beneficjentów programu ATA. Wielu z pomocą agentów specjalnych DSS-detektywów ARSO-I (Assistant Regional Security Officer- Investigators), którzy współpracują z takimi siłami, prowadzą proaktywne dochodzenia zakłócające mobilność przestępców i terrorystów w regionie oraz koordynują zagraniczne aresztowania takich osobników i ich ekstradycje.

W ramach ATA w regionach podwyższonego zagrożenia (obecnie w 15 państwach afrykańskich i Iraku) prowadzony jest od 2014 r. m.in. specjalistyczny program szkoleniowy SPEAR (Special Program for Embassy Augmentation Response) dla jednostek specjalnych miejscowej policji oraz żandarmerii, przygotowujący je do szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku zagrożenia ambasad amerykańskich.

Biuro ATA podlega asystentowi dyrektora DSS ds. szkolenia – obok biura szkoleń i wsparcia wydajności oraz biura MSD (Mobile Security Deployments, co w wolnym przekładzie, najlepiej oddającym charakter tej komórki DSS, oznacza mobilne wdrażanie/rozlokowywanie ochrony).

MSD (Mobile Security Division)

MSD, dawniej znana jako Mobilny Wydział Bezpieczeństwa (Mobile Security Division), to elitarny pododdział taktyczny agencji, pozostający w stałej gotowości przede wszystkim do bojowego wzmocnienia w krytycznych sytuacjach ochrony placówek i szefów misji dyplomatycznych, ochrony Sekretarza Stanu USA lub wydarzeń wysokiego ryzyka. Składa się z około setki specjalnie wyszkolonych mężczyzn oraz kobiet, którzy w ciągu 24 godzin mogą dotrzeć w dowolny rejon świata, reagując na sytuacje kryzysowe lub by do takowych nie doszło i średnio połowę służby spędzają właśnie na takich misjach.

Baza MSD znajduje się w Dunn Loring, w Fairfax County poniżej Baltimore, w stanie Wirginia. Jednostka składa się z dowództwa, zespołu taktycznych ratowników medycznych, kadry szkoleniowej, zespołu logistycznego oraz dawniej dwunastu, a obecnie dziewięciu sześcioosobowych zespołów operacyjnych. Z tych ostatnich tworzone są trzy grupy zadaniowe, z których w największej dyspozycyjności pozostają zespoły wsparcia bezpieczeństwa SST (Security Support Teams).

Gdy w jakimś kraju afrykańskim przybiera na sile wojna domowa lub dochodzi do zamachu stanu, trzęsienie ziemi niszczy Haiti i wywołuje chaos, zamachowiec-samobójca z Al-Kaidy wysadza się podczas przejazdu kolumny dyplomatycznej, podnosząc poziom zagrożenia gdzieś na Bliskim Wschodzie, arabskie rewolucje wyciągają tłumy na ulice stolic, rebelianci polują na zakładników spośród personelu amerykańskie placówki lub ich rodzin, gdy dochodzi do bezpośrednich ataków na amerykańskie instalacje, gdy zarządzona jest ewakuacja ambasady otoczonej tysiącami wrogich lub po prostu zdesperowanych, rannych i głodnych – w takich sytuacjach szef misji za pośrednictwem RSO wzywa na pomoc SST z MSD.

US Marine Security Guard

Ambasady USA strzeżone są przez wydzielone pododdziały US Marine Security Guard (MSG) z Korpusu Piechoty Morskiej, liczące od kilkunastu do dwudziestu paru ludzi, ale ich główna rola polega na ochronie obiektu i tajnych dokumentów w placówce, niszczonych przez nich w razie niemożności powstrzymania zagrożenia – a nie na ochronie personelu. W przypadku poważnego niebezpieczeństwa mogą wezwać na pomoc drużyny lub plutony z czterech kompanii FAST (Fleet Anti-Terrorism Security Teams), pozostające w gotowości m.in. na amerykańskich okrętach wojennych, krążących po oceanach, albo jednostkę wsparcia MSAU (Marine Security Augmentation Unit) z Quantico, regionalne dowództwa zaś skierować z odsieczą siły specjalne.

Powyższe jednak może być odebrane jako jawna interwencja wojskowa. Dlatego w pierwszej kolejności na miejscu pojawiają się silnie uzbrojone SST – jako posiłki z cywilnej agencji i Departamentu Stanu – przygotowane do odpierania ataków, wzmacniania ochrony placówek oraz przemieszczania się chronionych osób, a w razie zbyt niestabilnej sytuacji ich ewakuacji, jak miało to miejsce w ostatnich latach w Libii czy Jemenie. Specjaliści z tych zespołów planują wówczas odpowiednie trasy przejazdów, koordynują operację z miejscowymi sprzymierzeńcami, rozstawiają posterunki obserwacyjno-snajperskie i broń ciężką, a także uzupełniają bezpośrednią ochronę ambasadora. Tak było np. po zamachach na ambasady USA w Dar es Salaam w Tanzanii i Nairobi w Kenii w 1998 r., które pokazały, że do ataku terrorystycznego na takie placówki może dojść w dowolnym miejscu i czasie. W ciągu 12 godzin MSD wzmocniło ochronę obu zaatakowanych ambasad, a dwa tygodnie później agenci DSS wzięli tam udział w zatrzymaniu osób podejrzanych o organizację tych zamachów i konwojowaniu ich do Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też: UAE SWAT Challenge >>>

Dwa lata wcześniej uczestniczyli w Pakistanie w schwytaniu Ramzi Ahmeda Yousefa, oskarżonego o współudział w przygotowaniach ataku na World Trade Center i amerykańskie koszary w Arabii Saudyjskiej.

Od tamtej pory zespoły SST pojawiały się w bardzo wielu miejscach świata, od Bośni, przez Liberię, Jamajkę i Haiti, po Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt, Tunezję, Libię i Jemen. Gdy po ewakuacji placówek sytuacja ulega normalizacji, SST często są wśród pierwszych, którzy powracają w takie miejsca, by ocenić warunki i ubezpieczać powrót amerykańskich dyplomatów. SST podrywane są alarmowo w celu szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe lub kierowane do działania planowo, na „zamówienie” asystenta dyrektora DSS ds. Programów Międzynarodowych, a dokładniej: podlegającego mu biura zamorskich operacji ochronnych (np. udzielając pomocy Kenijczykom w ochronie międzynarodowego 6. Szczytu Przedsiębiorczości w 2015 r.). W 2017 r. MSD skierowało swoje zespoły do Puerto Rico, by wspomóc miejscowe służby policyjne w ochronie porządku na wypadek klęski żywiołowej i ewakuacji spowodowanych huraganem Maria. Jednocześnie gotowe one były, z tego samego względu, do udzielenia pomocy amerykańskim misjom dyplomatycznym na wyspach karaibskich.

Zespoły wsparcia taktycznego TST

W latach 90. pojawiła się druga specjalizacja zespołów MSD – zespoły wsparcia taktycznego TST (Tactical Support Teams), będące odpowiednikiem CAT (Counter Assault Team) w US Secret Service. Silnie uzbrojone, umundurowane i wyposażone na wzór policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych szóstki TST uzupełniają ochronę Sekretarza Stanu USA podczas jego wizyt w najbardziej niebezpiecznych rejonach, krajach wrogo nastawionych do Stanów Zjednoczonych, strefach wojennych lub niepokojów społecznych. W przypadku ataku na pryncypała TST ma zneutralizować intensywnym ogniem lub przynajmniej powstrzymać zamachowców, umożliwiając ochronie osobistej ewakuację Sekretarza w bezpieczne miejsce. Podobną funkcję pełni podczas jego przejazdów, odpierając lub blokując ataki oraz umożliwiając wyrwanie się z zasadzek.

Warto zaznaczyć, że protokoły Departamentu Stanu przewidują w takich sytuacjach tzw. politykę eskalacji reagowania, zwaną „używaniem kontinuum siły”. Biorąc pod uwagę zagrożenie samobójczymi atakami VBIED (ładunek wybuchowy w pojeździe) dopuszcza ona – po wizualnych i akustycznych ostrzeżeniach – ostrzelanie samochodu zbytnio zbliżającego się do kolumny z VIP-em w celu jego uszkodzenia, ale również użycie „śmiercionośnej siły” bez ostrzeżenia, jeśli ochrona uzna, że inne dostępne środki i działanie prawdopodobnie zawiodą, a sytuacja wymaga natychmiastowej decyzji.

Agenci MSD wypełniali zadania wsparcia taktycznego  ochrony Sekretarza Stanu na całym świecie, np. w Pakistanie, na Filipinach, w Indonezji, Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Jemenie, Libii, Egipcie, Nigrze, Wybrzeżu Kości Słoniowej, na Jamajce, Haiti itp.

TST angażowane są także do wspierania ochrony odwiedzających USA dyplomatów zagranicznych, którzy zaliczani są do kategorii szczególnie zagrożonych, np. przywódców palestyńskich, ministra spraw zagranicznych Iranu czy ministra obrony Izraela, jak również Walnych Zgromadzeń ONZ w Nowym Jorku.  Współpracują wtedy z Secret Service, FBI i innymi agencjami federalnymi oraz jednostkami specjalnymi lokalnej policji, np. NYPD ESU.

Pierwszy rodzaj misji wykonują na zlecenie wymienionego wyżej biura operacji zamorskich, a na terenie Stanów Zjednoczonych – biura ochrony podporządkowanego asystentowi dyrektora DSS  ds. operacji krajowych.

Mobilne zespoły szkoleniowe MTT

Trzeci typ zespołów formowanych przez MSD to mobilne zespoły szkoleniowe MTT (Mobile Training Teams). Pierwsze takie grupy Departament Stanu tworzył ad hoc już w latach 70., jeszcze przed powołaniem DSS.

W 1984 r. RSO Alan Bigler, ranny wcześniej w zamachu bombowym na ambasadę USA w Bejrucie, doprowadził do formalnego zorganizowania stałych MTT, przygotowanych m.in. dzięki pomocy wojskowych sił specjalnych – i to one właśnie dały początek dzisiejszej MSD. Takie zespoły skupiają najbardziej wykwalifikowanych instruktorów, doświadczonych w zakresie reagowania na najpoważniejsze zagrożenia, którzy prowadzą przygotowujące na najgorsze, specjalistyczne  szkolenia  dla  marines z MSG, agentów ochrony i lokalnych strażników placówek dyplomatycznych oraz współpracujących służb państw goszczących, od Islandii po RPA i od Polinezji po Kazachstan.

Agenci z MTT uczą w oparciu o kompleksowe moduły szkoleniowe odpowiedniego sprawdzania i „przesiewania” petentów, rozpoznawania i unikania zagrożeń terrorystycznych, wykrywania podsłuchów i obserwacji, rozpoznania pirotechnicznego, skutecznej samoobrony, zaawansowanego posługiwania się bronią oraz technik i taktyki działania cqb, udzielania pierwszej pomocy, reagowania na różne typy ataków, z bronią chemiczną i biologiczną włącznie, a także zasad ewakuacji. Trenują także kierowców dyplomatów i kurierów.

Do MSD trafiają na 3–3,5 roku ochotnicy z szeregów DSS, legitymujący się odpowiednim doświadczeniem jako agent specjalny. Obecnie nie stawia im się specjalnych wstępnych wymagań fizycznych ponad te, które obowiązujące wszystkich funkcjonariuszy na takich stanowiskach w tej służbie, niemniej oczywiście, ze względu na charakter zadań i intensywność treningów, preferowani są najsprawniejsi i wyróżniający się biegłością w strzelaniu.

Wielu zgłaszających się, choć nie ma takiego wymogu, to byli żołnierze sił specjalnych, którzy kontynuują karierę w DSS. Wszyscy muszą jednak posiadać poświadczenie bezpieczeństwa TSSCI (Top Secret Security Clearance to Compartmentalized Information), potwierdzające, że mogą być dopuszczani do najwyższego stopnia tajemnic, dając gwarancję, że potrafią zachować pełną dyskrecję. Zapoznają się przecież chociażby ze szczegółowymi planami podróży najważniejszych osób w państwie oraz w pewnych sytuacjach mogą przejmować ratunkowo tajne materiały lub nośniki takich informacji. Każdy kandydat do MSD ma za sobą przynajmniej podstawowy kurs agenta specjalnego oraz kurs przygotowujący do działań ochronnych w placówkach zagranicznych (Embassy Security Training), dawniej pięciotygodniowy, a od czasu tragicznych wydarzeń w Benghazi w 2012 r., gdy w atakach libijskich rebeliantów zginął ambasador Chris Stevens i trzech innych Amerykanów, wydłużony do 10 tygodni.

Po surowej kontroli wybrani agenci kierowani są na 5–6-miesięczny rygorystyczny kurs MSD w tzw. green teamie, prowadzony w ośrodku DSTC (Diplomatic Security Training Center) w Dunn Loring oraz do niedawna we FLETC (Federal Law Enforcement Training Center) w Glynco, w Georgii, jego obiektach w Cheltenham, w stanie Maryland i ITF (Interim Training Facility) w  Summit Point, w Zachodniej Wirginii, a od ubiegłego roku w nowym, własnym ośrodku DSS FASTC (Foreign Affairs Security Training Center) zbudowanym Fort Pickett w Blackstone, w tymże stanie. Przygotowuje on przyszłych członków MSD do działania niewielkimi siłami w środowisku o wysokim zagrożeniu przy niewielkim lub zerowym wsparciu zewnętrznym.

Program szkolenia, z etapami ograniczeń snu i żywienia, obejmuje oprócz codziennego treningu fizycznego:

 • zaawansowany trening strzelecki HREFC (High Risk Environment Firearms Course),
 •  taktyczne operowanie bronią od pistoletu po granatniki,
 • walkę wręcz,
 • defensywne i ofensywne prowadzenie różnych pojazdów,
 • wykorzystanie technik linowych,
 • desantowanie ze śmigłowców i szybką ewakuację nimi,
 • dynamiczną taktykę szturmowania i „czyszczenia” pomieszczeń,
 • walki w terenie zurbanizowanym oraz oczywiście jako zespół wsparcia taktycznego ochrony, wychodzenia z zasadzek, TC3, nawigację lądową, elementy surwiwalu w rozmaitych warunkach, wykrywanie i postępowanie z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, a także skażającymi środkami chemicznymi i biologicznymi.

Kursanci zdobywają certyfikaty instruktora strzelania bojowego i jazdy „antyterrorystycznej”, jak również podstawowe kwalifikacje strzelca wyborowego.

Czytaj też: Force Recon >>>

Ostatnia, egzaminacyjna faza kursu (High-Threat Field Training) to realistyczna dzienno-nocna operacja ochrony VIP-a lub obiektu przed atakami oraz ratowania zakładników i ich ewakuacji, w utrudnianych warunkach (zacięcie broni, utrata łączności, zniszczenie pojazdu itd.), przy aktywnym przeciwdziałaniu. Po zintegrowaniu z zespołami MSD gotowi są do wykonywania na całym świecie zadań stojących przed tą jednostką, w ramach SST, TST lub jako instruktorzy MTT. Nadal jednak uczestniczą w wielu kursach specjalistycznych prowadzonych przez renomowane ośrodki, np. Dieter’s Close Quarters Defense (CQD) w Easton, a każdego roku kilkakrotnie w dwutygodniowych sesjach szkoleniowych o charakterze doskonalącym lub pogłębiającym umiejętności plus ćwiczeniach z marines z MSG, FAST i MARSOC, Navy SEAL, FBI i innymi.

Po zakończeniu tury w MSD wracają na inne stanowiska w Dyplomatycznej Służbie Bezpieczeństwa Departamentu Stanu, w kraju lub za granicą, wnosząc w jej struktury cenne kwalifikacje i doświadczenie z najbardziej elitarnego kręgu DSS.

DSS MSD – uzbrojenie i wyposażenie

Personel MSD dysponuje bronią, wyposażeniem i umundurowaniem typowym dla nowoczesnych jednostek interwencyjnych. W pełnym wykonują większość zadań głównie zespoły TST, natomiast SST oraz MST najczęściej występują w cywilnych strojach łączonych z odzieżą taktyczną low-profile i tylko podstawowym wyposażeniem ochronnym.

Początkowo operatorzy TST nosili czarne sorty BDU z czarnymi kamizelkami kuloodpornymi NIJ IIIA i taktycznymi kamizelkami firmy Eagle Ltd oraz czarne hełmy kevlarowe RBR Combat i MICH, co przyniosło im przydomek „Ninja”.

Po 2009 r., w oparciu o doświadczenia z misji na Bliskim Wschodzie wyposażenie MSD zostało znacząco unowocześnione.

Obecnie podstawowe umundurowanie to:

 • spodnie i koszule combat-shirt G3 Combat firmy Crye w odcieniu zieleni ranger green oraz komplety firmy Tru-Spec zbliżonej barwy olive drab.

Sprzęt ochronny to:

 • lekkie zintegrowane kamizelki Velocity System Scarabs LT (czasem uzupełniane innymi z wyposażenia US Marine Corps), z reguły w połączeniu z pasami VTAC (Viking Tactics) Battle Belt,
 • hełmy balistyczne Gentex/Ops-Core FAST High-cut i nowe Team Wendy EXFIL SL z goglami lub okularami balistycznymi różnych firm (głównie ESS Oakley), aktywnymi ochronnikami słuchu 3M Peltor Comtac III zintegrowanymi z osobistymi środkami łączności (Motorola),
 • oraz maski przeciwgazowe Avon FM53/M53 APR ze wzmacniaczem głosu Audio Frequency Amplifier VPU.
 • Na hełmach mogą być montowane gogle noktowizyjne PVS-21 i monokularowe PVS-14 oraz markery stroboskopowe.

Na kamizelkach i rękawach mundurów funkcjonariusze MSD noszą napisy identyfikacyjne POLICE, czasem dodatkowo z nazwą ich służby lub funkcji FEDERAL AGENT, a także oznaczenie w postaci miniatur flagi USA i oznakę MSD. Każdy ma również na pasie lub kamizelce oznakę metalową agenta DSS.

Początkowo podstawową bronią TST były niemieckie subkbk HK-53A5N o konstrukcji analogicznej do popularnych pm HK MP5, ale na amunicję 5,56 mm x 45 NATO, z kolbą wysuwaną, nowym chwytem bez wyprofilowania pod palce i skrzydełkami bezpiecznika-przełącznika rodzaju ognia po obu stronach (Navy), latarką taktyczną Sure-Fire Model 628 w łożu, celownikiem optycznym Trijicon ACOG i magazynkami na 30 nabojów, uzupełnianymi stunabojowym dwubębnowym C-Mag.

Zamiennie MSD miało w swym arsenale 9-mm pm HK MP5, MP5K PDW, a nawet zakupione we wcześniejszych latach Colt SMG i izraelskie Uzi oraz dodatkowo gładkolufowe strzelby powtarzalne kalibru 12 typu pump-action Remington 870.

Na broń krótką wybrano 9 mm SIG-Sauery P228 z magazynkami na 13 nabojów lub dłuższymi na 15 i 20.

Subkbk HK ustąpiły z czasem miejsca amerykańskim M4 oraz Mk18 CQBR firmy Colt z lufą długości 10,3 cala, zaopatrzonym w szwedzkie celowniki kolimatorowe Aimpoint M2, holograficzne HWS EOTech 552 lub optyczne Trijicon ACOG i wskaźniki laserowe AN/PEQ-2 ITPIAL. W ostatnich latach zostały one zastąpione przez Mk19 Type 2, ale z lufą długości 11,5 cala, szynowym łożem Daniel Defense MK18 Rail Interface System II (RIS II) i najczęściej kolbą Magpul CTR zamocowaną za pośrednictwem adaptera Law Tactical AR Folding Stock Adapter Gen 3-M, który pozwala na jej szybkie złożenie na bok broni w położenie transportowe, ale bez możliwości prowadzenia wówczas ognia.

Czytaj też: USAF SOWT >>>

Mechanizm spustowy doposażony jest w obustronny bezpiecznik-przełącznik rodzaju ognia Battle Arms Development Ambi Safety Selector.

Subkbk agentów MSD zaopatrzone są w małe celowniki kolimatorowe Aimpoint T-1 Micro oraz wskaźniki laserowe L3/ Insight ATPIAL (AN/PEQ-15), a zasilane z lekkich magazynków z półprzezroczystego polimeru Lancer L5 Advanced Warfighter Magazines. W ograniczonych przestrzeniach i warunkach wymagających dyskrecji subkbk mogą zostać zastąpione 9-mm pm HK MP5K PDW ze składaną na bok kolbą firmy Choate oraz celownikiem Aimpoint T-1 Micro. Część operatorów posługuje się karabinkami o charakterze parawyborowym: z dłuższymi lufami o długości 14,5 i 16 cali, z kolbami CTR lub Vltor EMOD, łożem KAC RAS, celownikami optycznymi Trijicon VCOG 1-6×24 oraz dwójnogami Harrisa lub GPS-02 Grip Pod. Strzelcy wyborowi mają też do dyspozycji 5,56 mm kbk MK12 Mark 0/1 SPR (Special Purpose Rifle) z 18-calową lufą i celownikiem optycznym 2.5-10 x 24 mm Nightforce NXS Compact oraz 7,62 mm Mk11 Mod 1 z tłumikiem dźwięku KAC QD („SPECIAL OPS” 3–4/2010).

Podstawowa broń krótka to obecnie 9 mm pistolety Glock 19 z trzema magazynkami „+2” i oświetleniem taktycznym, przenoszone najczęściej w kydeksowych kaburach Safariland 6378 ALS. Niektórzy agenci używają jednak SIG-Sauerów P228 i P226, a inny personel DSS czasami także wojskowe Beretty M9.

Uzbrojenie dodatkowe to krótkie, bezkolbowe strzelby entry-gun Remington 870 MCS („SPECIAL OPS” 7–8/2010), samodzielne granatniki jednostrzałowe kalibru 40 mm Knights Armament Co. Stand Alone M203 Launcher Platform.

W przypadku poważnych zagrożeń i w strefach wojennych zespoły MSD mogą też posługiwać się 5,56 mm rkbkm-ami M249 SAW short (Para) z celownikami optycznymi Trijicon ACOG, a nawet 7,62 mm ukm M240, wkm 12,7 mm M2 i granatnikami maszynowymi Mk 19 z arsenału piechoty morskiej. Na wyposażeniu mają także granaty dymne i oszałamiające flash-bang, ręczne miotacze gazu pieprzowego, pałki teleskopowe ASP.

Zespoły taktyczne dysponują również tarczami balistycznymi, a podczas operacji w nieznanym terenie posługują się nowoczesnymi lokalizatorami GPS, np. GPSMAP 60Cx.

Zespoły TST poruszają się najczęściej opancerzonymi SUV-ami – dawniej ciemnozielonymi Fordami Explorer, a obecnie czarnymi Chevrolet Suburban, w których wprowadzono specjalne modyfikacje pod kątem ich potrzeb, w niektórych nawet wysuwane z dachu stanowiska zdalnie sterowanego uzbrojenia cięższego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Task Force-49/Task Force-50

Task Force-49/Task Force-50 Task Force-49/Task Force-50

Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Forces) polskich sił specjalnych już ponad pięć lat uczestniczą w działaniach na terytorium Afganistanu, a od trzech stanowią najliczniejszy, po amerykańskim i brytyjskim,...

Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Forces) polskich sił specjalnych już ponad pięć lat uczestniczą w działaniach na terytorium Afganistanu, a od trzech stanowią najliczniejszy, po amerykańskim i brytyjskim, komponent tego typu w Międzynarodowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF - International Security Assistance Force) NATO w tym kraju.

Ireneusz Chloupek Asymmetric Warfare Group

Asymmetric Warfare Group Asymmetric Warfare Group

Chociaż nie jest to część sił operacji specjalnych, ani jednostka specjalna per se, chętnie rekrutuje doświadczonych żołnierzy z takich formacji i często klasyfikowana jest w amerykańskich siłach zbrojnych...

Chociaż nie jest to część sił operacji specjalnych, ani jednostka specjalna per se, chętnie rekrutuje doświadczonych żołnierzy z takich formacji i często klasyfikowana jest w amerykańskich siłach zbrojnych jako tzw. Special Mission Unit. AWG to unikalny oddział US Army, który we współczesnych konfliktach asymetrycznych odgrywa odmienną rolę niż typowe siły specjalne, ale wykorzystując charakterystyczne dla nich metody działania.

Ireneusz Chloupek Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji

Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji

Gdy w 2003 r. główną jednostkę antyterrorystyczną polskiej policji przesunięto ze struktur Komendy Stołecznej pod bezpośrednie zwierzchnictwo Komendy Głównej, a mały pododdział antyterrorystów z Portu...

Gdy w 2003 r. główną jednostkę antyterrorystyczną polskiej policji przesunięto ze struktur Komendy Stołecznej pod bezpośrednie zwierzchnictwo Komendy Głównej, a mały pododdział antyterrorystów z Portu Lotniczego na Okęciu stracił status etatowego, warszawska policja została pozbawiona formacji specjalnych, zdolnych wesprzeć inne jej komórki na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością. Aby wypełnić tę lukę, dwa lata później Komendant Stołeczny powołał do życia w pionie kryminalnym...

Ireneusz Chloupek Awans MJK

Awans MJK Awans MJK

W kwietniu br. minister obrony Norwegii Anne-Grete Strøm-Erichsen oficjalnie ogłosiła, że od 1 sierpnia jednostka specjalna Marinejegerkommandoen (MJK) tamtejszej marynarki wojennej będzie odpowiadać także...

W kwietniu br. minister obrony Norwegii Anne-Grete Strøm-Erichsen oficjalnie ogłosiła, że od 1 sierpnia jednostka specjalna Marinejegerkommandoen (MJK) tamtejszej marynarki wojennej będzie odpowiadać także za wsparcie bojowe zwalczania terroryzmu w kraju - zadania, w których udział sił zbrojnych zastrzeżony był do tej pory wyłącznie dla należącej do wojsk lądowych jednostki FSK (Forsvarets Spesialkommando). Po podwyższeniu od stycznia br. podporządkowania MJK aż o trzy szczeble w strukturze norweskich...

Ireneusz Chloupek AFGANISTAN WHO is WHO (1)

AFGANISTAN WHO is WHO (1) AFGANISTAN WHO is WHO (1)

W roku poprzedzającym planowane wycofanie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i być może większości wojsk amerykańskich, w działania na terytorium Afganistanu zaangażowanych jest około...

W roku poprzedzającym planowane wycofanie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i być może większości wojsk amerykańskich, w działania na terytorium Afganistanu zaangażowanych jest około 13 700 żołnierzy sił specjalnych z blisko dwudziestu państw NATO oraz innych państw sojuszniczych, z czego ponad 10 000 należy do jednostek podległych US Special Operations Command. To na ich barkach oraz miejscowych formacji specjalnych spoczywa od dłuższego czasu znaczny ciężar działań w konflikcie...

Ireneusz Chloupek AFGANISTAN WHO IS WHO (2)

AFGANISTAN WHO IS WHO (2) AFGANISTAN WHO IS WHO (2)

W działaniach bojowych na terytorium Afganistanu żołnierze koalicyjnych sił specjalnych ściśle współpracują z wyszkolonymi przez nich jednostkami elitarnymi ze składu miejscowych sił bezpieczeństwa ANSF...

W działaniach bojowych na terytorium Afganistanu żołnierze koalicyjnych sił specjalnych ściśle współpracują z wyszkolonymi przez nich jednostkami elitarnymi ze składu miejscowych sił bezpieczeństwa ANSF (Afghan National Security Forces), które stanowią najskuteczniejsze, najbardziej profesjonalne i lojalne formacje tego kraju. Kto jest kim wśród licznych jednostek, znanych tam pod ogólną nazwą, w językach Paszto i Dari, jako KAQ/QKA (Khasa Amalyati Qeta/Qeta-ye Khas-e Amalyati), czyli Afgańskie...

Ireneusz Chloupek SPEC-JEGRZY

SPEC-JEGRZY SPEC-JEGRZY

Wśród szesnastu państw uczestniczących w zakończonych niedawno ćwiczeniach sił specjalnych NATO pk. Cobra-13, wzięła udział także Zadaniowa Grupa Bojowa Operacji Specjalnych, nienależącej do Paktu, neutralnej...

Wśród szesnastu państw uczestniczących w zakończonych niedawno ćwiczeniach sił specjalnych NATO pk. Cobra-13, wzięła udział także Zadaniowa Grupa Bojowa Operacji Specjalnych, nienależącej do Paktu, neutralnej Finlandii. FINSOTG już dwa lata temu potwierdził osiągnięcie natowskich standardów dla sił specjalnych oraz zdolność do współdziałania z sojuszniczymi jednostkami podczas międzynarodowych operacji kryzysowych. Został włączony do Grupy Bojowej Unii Europejskiej, a w 2013 r. stanowił zapasowy...

Marcin Wójcik / wojnografia.pl Tygrysy z Ghazni

Tygrysy z Ghazni Tygrysy z Ghazni

Najlepiej wyszkoleni, wyposażeni i zaangażowani policjanci w całej prowincji. Wojownikami są od urodzenia, ale komandosami stali się dzięki Polakom.

Najlepiej wyszkoleni, wyposażeni i zaangażowani policjanci w całej prowincji. Wojownikami są od urodzenia, ale komandosami stali się dzięki Polakom.

Ireneusz Chloupek AFGANISTAN WHO IS WHO (3)

AFGANISTAN WHO IS WHO (3) AFGANISTAN WHO IS WHO (3)

W działaniach bojowych na terytorium Afganistanu żołnierze koalicyjnych sił specjalnych ściśle współpracują z wyszkolonymi przez nich jednostkami elitarnymi ze składu miejscowych sił bezpieczeństwa ANSF...

W działaniach bojowych na terytorium Afganistanu żołnierze koalicyjnych sił specjalnych ściśle współpracują z wyszkolonymi przez nich jednostkami elitarnymi ze składu miejscowych sił bezpieczeństwa ANSF (Afghan National Security Forces), które stanowią najskuteczniejsze, najbardziej profesjonalne i lojalne formacje tego kraju. Kto jest kim wśród licznych jednostek, znanych tam pod ogólną nazwą, w językach Paszto i Dari, jako KAQ/QKA (Khasa Amalyati Qeta/Qeta-ye Khas-e Amalyati), czyli afgańskie...

Ireneusz Chloupek Eulex IG

Eulex IG Eulex IG

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków z Serbią przez jej południowo-zachodnią, autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu...

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków z Serbią przez jej południowo-zachodnią, autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu przez nią niepodległości, ta nowa republika boryka się z postkonfliktowymi napięciami oraz silną przestępczością zorganizowaną. Do czasu osiągnięcia europejskich standardów przez nowe, miejscowe struktury ochrony prawa, które samodzielnie będą skutecznie przeciwdziałać tym problemom, wspiera je organizacyjnie,...

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops