CSzWS

Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 1/2020  /  29-04-2020  /  1
Publikacja przedstawia nową jednostkę w składzie Rodzaju Sił Zbrojnych jaką jest powołane Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Dowiadujemy się jaka była geneza tej decyzji i jakie są względem niej oczekiwania.
Publikacja przedstawia nową jednostkę w składzie Rodzaju Sił Zbrojnych jaką jest powołane Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Dowiadujemy się jaka była geneza tej decyzji i jakie są względem niej oczekiwania. Zdjęcie: Andrzej Krugler, DVIDS/Staff Sgt. Isaac Graham, 982nd Combat Camera Company Airborne

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – nowa jednostka w składzie tego Rodzaju Sił Zbrojnych, której tworzenie rozpoczęto pod koniec 2019 r. – to wyjątkowy w skali naszej armii projekt, mający na celu budowanie samodzielności szkoleniowej WS, dostosowanej do ich specyfiki i zadań oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału własnych kadr. Dwa główne obszary działalności CSzWS to szkolenie i podwyższanie kwalifikacji żołnierzy WS oraz przygotowywanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym WS rekrutowanych bezpośrednio ze środowiska cywilnego.

 

Płk Wojciech Smołuch – absolwent-prymus WSOWZmech we Wrocławiu oraz AON (praca magisterska: „Działania aeromobilne w operacji obronnej korpusu zmechanizowanego”), podyplomowych studiów na wydziale bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także wielu szkoleń i kursów specjalistycznych. Służbę zawodową pełnił m.in. w: 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, Szefostwie Wojsk Aeromobilnych, Szefostwie Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych Dowództwa Wojsk Lądowych.
Od 2006 r. zajmował różne stanowiska w Szefostwie Działań Specjalnych SzG WP, a następnie w Dowództwie Wojsk Specjalnych i COS-DKWS w Krakowie jako m.in.: zastępca szefa i szef Oddziału Szkolenia, szef Oddziału Zabezpieczenia i Koordynacji Szkolenia oraz szef Pionu Szkolenia.
W ostatnich latach sprawował merytoryczny nadzór nad budową Ośrodka Szkolenia WS w JW Komandosów.
W 2014 r. wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w szkoleniu żołnierzy WS wpisaniem zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”:
„dzięki szerokiej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczeniu z powodzeniem kierował pracami nad wieloma nowatorskimi rozwiązaniami szkoleniowymi, które wdrożono do działalności służbowej. Jest współautorem systemu rozwoju podoficerów WS oraz programów szkolenia zespołów bojowych i pododdziałów specjalnych jednostek WS. Przygotował i nadzorował wprowadzenie elektronicznej ewidencji szkolenia oraz stworzył koncepcję zaawansowanego symulacyjnego systemu wsparcia szkolenia tego rodzaju wojsk. Zainicjował budowanie zdolności WS w obszarze prowadzenia prac minerskich i pirotechnicznych. Dzięki jego inicjatywom dokonano wielu znaczących zmian i nowelizacji dokumentów normujących modernizację i rozbudowę terenowych obiektów szkoleniowych oraz wprowadzenie na wyposażenie WS nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Dokonania służbowe pułkownika Wojciecha Smołucha w wymierny sposób przyczyniły się do podniesienia sprawności bojowej żołnierzy Sił Zbrojnych RP, a tym samym umacniania obronności państwa”
.

Centrum jest jeszcze na etapie formowania – podstawowe ukompletowanie ma osiągnąć do maja 2020 r. (trwa pozyskiwanie odpowiedniej kadry instruktorskiej i pomocniczej), a pełne zdolności w ciągu kolejnych pięciu lat. Podlega Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych jako samodzielna jednostka organizacyjna, a siedzibą Komendy CSzWS, którego organizowaniem kieruje płk Wojciech Smołuch, ma być Kraków, gdzie przy Dowództwie Komponentu WS rozpocznie funkcjonowanie także Ośrodek Szkolenia Spadochronowego Centrum, będą prowadzone zaawansowane szkolenia podoficerów i inne. Pozostałe elementy strukturalne CSWS to: Ośrodek Szkolenia Lądowego przy JW Komandosów w Lublińcu, Ośrodek Szkolenia Nurkowego w Gdyni przy JW Formoza oraz Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS „Strzepcz” na Pojezierzu Kaszubskim.

Powstanie Centrum jest reakcją i remedium na brak w systemie szkolnictwa wojskowego placówki wyspecjalizowanej pod kątem potrzeb WS, a nawet komórek dydaktycznych na krajowych uczelniach przygotowanych do specjalistycznej edukacji kadry oficerskiej i podoficerskiej tego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jako jedyny nie posiadał on własnego ośrodka szkoleniowego, a kształcenie jego żołnierzy do tej pory miało charakter bardzo rozproszony – oparty na potencjalne poszczególnych jednostek specjalnych, które przygotowały w określonych specjalnościach na własne potrzeby oraz na centrach szkoleniowych wojsk konwencjonalnych (Wojsk Lądowych w Poznaniu, Marynarki Wojennej w Ustce), niedysponujących możliwościami profilowania kształcenia pod kątem słuchaczy z WS ani kadrą dydaktyczną o odpowiednim doświadczeniu w tym zakresie.

DKWS kierowało oprócz tego podległych żołnierzy na specjalistycznych kursy w kraju i za granicą, w ośrodkach szkoleniowych państw sojuszniczych, jak również zapraszało zagranicznych instruktorów do prowadzenia takowych w Polsce. Udział w niektórych kursach krajowych był niezbędny w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień specjalnościowych (np. nurkowych), jednak często nie uwzględniały one specyfiki WS, udział w szkoleniach poza granicami RP generował zaś dodatkowe koszty.

Oczywiście korzystanie z wiedzy oraz doświadczeń zagranicznych partnerów jest rzeczą naturalną i będzie kontynuowane, zwłaszcza że brak możliwości certyfikacji w kraju niektórych specjalności, ale w przypadku innych stworzenie własnego Centrum pozwoli uniezależnić się od pomocy zewnętrznej.

CSzWS to nie tylko droga do usprawnienia systemu kształcenia w WS i nadania mu autonomiczności, lecz również do racjonalnego wykorzystania zasobów finansowych i ludzkich przez optymalizację oraz konsolidację procesów szkoleniowych (żołnierzy WS oraz kandydatów do służby), „odciążenie” jednostek od pewnych zadań szkoleniowych, a w końcu lepsze wykorzystanie własnych kadr:

  • Po pierwsze, potencjału żołnierzy o cennym doświadczeniu z pododdziałów bojowych – co otwiera przed nimi szansę na dalszy rozwój oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń nabytych podczas służby „w linii”, w tym z realnych operacji –
  • Po drugie, także najlepszych spośród odchodzących z jednostek na emerytury, pozostających w rezerwie.

Czytaj też: RANGERS z Lamego >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

[jednostki specjalne, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, cszws, Ośrodek Szkolenia Lądowego przy JW Komandosów w Lublińcu, Ośrodek Szkolenia Nurkowego w Gdyni przy JW Formoza, Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS „Strzepcz”, Rodzaje Sił Zbrojnych]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (6 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu - 70,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. Zamów już dziś! ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (12 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu - 130,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. Zamów już dziś! ► ZAMÓW
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość dokupienia dostępu do wszystkich treści elektronicznych w promocyjnej cenie (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość dokupienia dwuletniego dostępu do wszystkich treści elektronicznych w promocyjnej cenie (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
30 dniowy dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś wydaniepapierowe, masz możliwość dokupienia dostępu do wszystkich treści elektronicznych w promocyjnej cenie (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 15,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 52,50 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 97,50 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Regulamin korzystania z portalu Special-Ops.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 1/2020

Komentarze

1
m_m_m / 11-05-2020, 19:15

DWS / DKWS w obecnej formie to dalekie echa pierwotnych koncepcji rozwoju jednostek specjalnych, jakie pojawiły się wraz z powstaniem JW2305. Na skutek kontaktów szkoleniowych z formacjami z USA i UK to wielu profesjonalistów tworzących tę jednostkę dotarło jak muszą być zorganizowane takie strktury, oraz jaki tkwi w nich potencjał. Trzeba było wielu lat i walki z charakterystyczną dla naszego rkaju niemocą z jednej, a zawiścia z drugiej strony. Zanim pojawiła sie 7 EDS w JW2305 już byli fachowcy, piloci którzy rozumieli potrzebę specjalistycznego transportu dla SF / SMU i mieli gotową koncepcję stworzenia takowego. Po katastorfie "Anakondy" i reorganizajci JW2305, przejściu do MON temat umarł. Dziś jednak widać znaczny postęp - kilka jednostek o różnych specjalizacjach, własny transport, własne rozpoznanie i wywiad na poziomie taktycnzym, własne wsparcie ilościowe i ogniowe.
Pora aby rozwijać zdolności: 1) rozpoznawczo-wywiadowcze, 2) transportowe (powiększenie 7 EDS do wielkości dwu eskadr dywizjonu, najlepiej też o samoloty tj. niegdyś miała krótko istniejąca LGPR), 3) tworzenie rezerw (tj. w SAS).
Taka dojrzała struktura powinna mieć też właściwe sytuacjom skrajnym regulacje rpawne, zeby móc działać w kraju podczas pokoju. Ponieważ wojsko może działać także poza krajem, oraz w warunkach kryzysu i wojny DWS DKWS i dysponuje realnym doswiadczeniem walki z silnym przeciwnikiem powinno również przejąć rolę krajowego CT/HRU. Wszlekie formacje policyjne powinny się skupić na walce z bandytyzmem, oddając walkę w terroryzmem w ręce tajnych służb (rozpracowywanie) i wojska (DWKWS działania fizyczne). Możnaby pokusić się o przeniesienie OSŻW "Waraszawa" do DKWS - mógłby tworzyć jedyną w kraju siłę do ochrony ważnych osobistości - z czym poradzi sobie zagranicą i w strefie wojennej lepiej niż WZS BOR / SOP, a także antyterrorstycznej ochrony wszelkich istotnych obiektów z punktu widzenia obronności państwa np. 90210, oraz przyjąć rolę specjalistycznej formacji do zwalczania ewentualnej dywersji (planujemy przecież m.in. budowę elektrowni nuklearnej w Polsce co wymaga szeroko pojetej ochrony takiego miejsca).

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Co zabrać ze sobą na jesienną wyprawę »
sprzet jesienny

 


 Dostępny już dla Ciebie! Nie tylko dla mundurowych » 

 Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych »


latarka na broń

 


Co jest niezbędne w mundurze komandosa »
buty taktyczne

 


Zostań najbardziej pożądanym absolwentem na świecie »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

uczelnia wojskowa

 

 

 


Jakie możliwości daje Ci szybka wymiana szkieł balistycznych »
okulary balistyczne

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
ubranie taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Buty do lasu - które wybrać »
kursy strzeleń
05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie Tajemnice najstarszej jednostki specjalnej Wojska Polskiego Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
lubieniec przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To nie tylko wznowienie książki, ale także akcja CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) byłych żołnierzy tej formacji, którzy obecnie świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa. To oni przekonali autora do uzupełnienia i wznowienia książki LUBLINIEC.PL (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Pierwsze neutralizacje min w zespole NATO

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 zrealizował swoją pierwszą bojową operację pod dowództwem Polskiego Kontyngentu Wojskowego – PKW Morze Północne. Na wodach terytorialnych...

Aktualny numer

4/2021
SPECIAL OPS 4/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - GEI - Obrońcy Katalonii
  • - Macedońskie Wilki
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl