Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Primo-intervenant 2

Jednostka kontrterrorystyczna

Jednostka kontrterrorystyczna

Rosnąca liczba zamachów przeprowadzanych przez ekstremistów islamskich oraz ich naśladowców stała się w wielu państwach oczywistym impulsem do rozbudowy i modernizacji jednostek kontrterrorystycznych. Konieczność dysponowania jak najlepiej przygotowanymi, silnymi formacjami o takim charakterze jest w obliczu współczesnych zagrożeń terroryzmem bezdyskusyjna,jednak modus operandi sprawców zamachów z ostatnich lat sprawia, że w wielu przypadkach interwencja takich jednostek może być spóźniona, a istotniejszego znaczenia od ich potencjału nabiera szybkość reakcji mniej specjalistycznych sił, obecnych w najbliższym otoczeniu. Nie oznacza to jednak, że zdeterminowanym terrorystom mogą rzeczywiście skutecznie przeciwdziałać przeciętni funkcjonariusze.

The increasing number of attacks carried out by the so called Islamic State extremists and their followers became in many countries an obvious impulse to develop and modernize the counter-terrorist units. The neccessity to have the best always prepared, strong formations of this character to face of the modern terrorist threats is indisputable, but the modus operandi of the perpetrators of recently carried attacks makes the reaction of such units delayed. The more important factor becomes the speed of reaction of less specialist forces, present in the nearest surroundings. However, it does not mean that determined terrorists will be efficiently dealt with by avarage officers.

Zdjęcia: Andrzej Krugler, Prefecture de Police de Paris, Gendarmerie Nationale

Zobacz także

Marcin Szymański Dwa lata po rozpoczęciu inwazji

Dwa lata po rozpoczęciu inwazji Dwa lata po rozpoczęciu inwazji

Dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji zasiadł naprzeciwko kontrowersyjnego, byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona. Tak zaczął się pierwszy od momentu rozpoczęcia inwazji wywiad...

Dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji zasiadł naprzeciwko kontrowersyjnego, byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona. Tak zaczął się pierwszy od momentu rozpoczęcia inwazji wywiad Putina z zachodnim reporterem. Dlaczego właśnie Carlson? Dyktator z Kremla poczuł się przy nim bezpiecznie – Tucker jest znany z prorosyjskich poglądów, szerzenia teorii spiskowych i bliskich kontaktów z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Stąd też podczas wywiadu nie padło ani jedno, choćby...

Anna Grabowska-Siwiec Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej

Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej

W 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała aż szesnaście osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Najobszerniej sprawę opisał „The Washington Post”, wskazując, że zatrzymane osoby...

W 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała aż szesnaście osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Najobszerniej sprawę opisał „The Washington Post”, wskazując, że zatrzymane osoby dokonywały rozpoznawania obiektów militarnych i portów. Fizyczne rozpoznawanie infrastruktury krytycznej, w tym transportu kolejowego, od wielu lat traktowano w Polsce jako formę działania obcych wywiadów o małej skali. W związku z wojną w Ukrainie zyskało ono nowe życie. Monitoring wojskowych transportów...

Karolina Wojtasik Co ty wiesz o operacji SAMUM

Co ty wiesz o operacji SAMUM Co ty wiesz o operacji SAMUM

Ta scena bardzo szybko stała się kultowa. Oto trójka amerykańskich funkcjonariuszy w piwnicy ambasady RP w Iraku usiłuje nauczyć się wymowy swoich nowych danych. Nazwiska oczywiście obfitują w szeleszczące...

Ta scena bardzo szybko stała się kultowa. Oto trójka amerykańskich funkcjonariuszy w piwnicy ambasady RP w Iraku usiłuje nauczyć się wymowy swoich nowych danych. Nazwiska oczywiście obfitują w szeleszczące głoski, które dla każdego, z wyjątkiem Polaka, brzmią jak brzęczenie muchy. Czas mija, a „być albo nie być” całej operacji zależy od tego, czy Amerykanin w stosownej chwili powie bez akcentu „Grzegorz Ćwikliński”. Wygląda na to, że nie powie. Wtedy wkracza Bogusław Linda w roli wzorowanej na postaci...

Po analizie ubiegłorocznych styczniowych aktów terrorystycznych we Francji („SPECIAL OPS” nr 1 i 2/2015) tamtejszy minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve zapowiedział 30 października 2016 r., na konferencji w Rouen, wzmocnienie kilkuszczeblowego systemu reagowania na takie zdarzenia, przyśpieszone dodatkowo kolejną serią ataków, w tym masakrą w paryskim klubie muzycznym Bataclan w listopadzie 2015 r.

Nowa narodowa doktryna SNI (Schema National d’Intervention), przedstawiona przez szefa francuskiego MSW 19 kwietnia 2016 r., wskazuje trzy poziomy interweniowania, włączając między podstawowy, czyli reakcję każdego funkcjonariusza na jakiekolwiek niebezpieczne zdarzenie, zgodnie ze standardowymi procedurami – przy czym oczywistym jest, że zwykły policjant nie jest równorzędnym przeciwnikiem dla uzbrojonych w „kalasznikowy” i gotowych na śmierć terrorystów – a specjalistyczny w wykonaniu jednostek kontrterrorystycznych, nowy poziom, zwany pośrednim (intervention intermédiaire).

Interweniowanie na tym poziomie należy do tych komórek policji, które choć nie są w tak zaawansowany sposób przygotowane, wyekwipowane i silne jak centralna jednostka do walki z terroryzmem RAID Dyrekcji Generalnej Policji Narodowej DGPN (Direction générale de la police nationale), jej lokalne wydziały czy BAC-BRI prefektury paryskiej, to jako gęsto rozsiane i aktywne w terenie mogą po podstawowym wyszkoleniu oraz wyposażeniu taktycznym o wiele szybciej reagować, choćby wstępnie. Ich interwencja może być w niektórych przypadkach wystarczająco skuteczna, w trudniejszych natomiast, jeśli nie zlikwiduje zagrożenia, ma służyć, używając terminologii wojskowej, związaniu terrorystów walką, blokowaniu ich posunięć i ochronie ewakuacji osób postronnych do czasu przybycia sił specjalistycznych.

W tym celu, w ramach tzw. Planu BAC-PSIG 2016, francuska policja przystosowała do roli zespołów „primo-intervenant” (pierwszej interwencji) na pośrednim, czyli de facto najniższym skutecznym szczeblu, liczne brygady antyprzestępcze BAC (Brigades anti-criminalité – nie mylić z paryską Brigade Anti-Commando, zbliżoną charakterem do warszawskiego WR KSP), tworzone od 1971 r.

Od 1994 r. działają one proaktywnie w obecnym kształcie w najbardziej narażonych na przestępczość strefach ZSP (fr. zones de sécurité prioritaires). Są to zespoły z pionu podległego DCSP (Direction centrale de securite publique), realizującego policyjne zadania patrolowo-interwencyjne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz prewencyjnego zabezpieczenia terenu. 23 departamentalne brygady BAC DDSP (Direction departamentale de securite publique), w tym należące do podobnej miejskiej dyrekcji aglomeracji Paryża DSPAP, operują na całym terytorium swych departamentów, stanowiących odpowiednik naszych KWP i KSP, za wyjątkiem stref podlegających kompetencjom Żandarmerii Narodowej.

Do tego dochodzą lokalne BAC w różnych wydziałach bezpieczeństwa publicznego, „ofensywnie” patrolujące przypisane im rejony odpowiedzialności, np. mniejsze miasta lub konkretne dzielnice większych.

Część brygad ma status „nocnych”, czyli pracujących głównie w godzinach zgodnych z nazwą.

Łącznie na terytorium Francji jest to 5200 funkcjonariuszy w 209 BAC, pracujących głównie po cywilnemu z nakładaną na rękaw na czas akcji czerwoną przepaską z napisem Police, ale w niektórych sytuacjach (zwłaszcza nocne BAC-N) także w mundurach, na wpół umundurowani lub w kamizelkach taktycznych. Przeprowadzają niespodziewane naloty nękająco-poszukiwawcze w środowiskach znanych z wysokiego poziomu przestępczości i w podejrzanych miejscach, z wyłapywaniem poszukiwanych osób, oraz szybkie interwencje z zatrzymaniem sprawców na gorącym uczynku.

Poza pałkami teleskopowymi ASP, 9 mm pistoletami SIG SP2022 i taserami niektórzy posługują się dodatkowo strzelbami gładkolufowymi pump-action. Doposażeni w kaski ochronne i dwulufowe granatniki Flash-Ball na amunicję non-lethal mogą też wspierać w czasie zamieszek oddziały prewencji, wychwytując prowodyrów oraz najbardziej agresywnych osobników.

Czytaj też: Primo-Intervenant 1 >>>

Do BAC przyjmowani są sprawni fizycznie, zdecydowani w działaniu policjanci z minimum dwuletnim doświadczeniem praktycznym, którzy wykazali niezbędny poziom m.in. na testach psychotechnicznych, z technik interwencyjnych i strzelań policyjnych.

To właśnie tacy funkcjonariusze jednej z BAC DSPAP pojawili sie jako pierwsi pod klubem Bataclan przy bulwarze Voltaire’a w 11. dzielnicy Paryża, gdzie 13 listopada 2015 roku wdarła się grupa zamachowców.

Mimo że ci policjanci wyposażeni byli jedynie w lekkie kamizelki low profile i broń krótką, próbowali przeszkodzić o wiele silniej uzbrojonym oraz liczniejszym terrorystom i nawet zastrzelili jednego z nich.

Plan przygotowania BAC do reagowania także na tego typu zdarzenia przewiduje zakupy niezbędnego wyposażenia, pięciodniowe doszkalające kursy taktyczne, strzelania bojowego z karabinków, pracy z tarczą oraz po dwie godziny treningu pod tym kątem tygodniowo.

Dla 1745 „operacyjnych” funkcjonariuszy wytypowanych brygad zamówiono 874 sztuk niemieckich 5,56 mm kbk G36K (pierwsze 204 przekazano użytkownikom już na początku br.), 150 strzelb gładkolufowych, 134 granatniki LBD40 (szwajcarskie 40 mm BT GL06) na nieletalne pociski obezwładniające, 1474 nowych hełmów aramidowych MSA-Gallet KFS z balistycznymi osłonami twarzy, 1835 kuloodpornych kamizelek i 241 miękkich tarcz balistycznych odpornych na pociski 7,62 mm x 39, kolejne 116 taserów oraz 291 samochodów osobowych z nawigacją GPS.

Pierwsze dostawy nowego sprzętu trafiły do brygad w nadmorskim departamencie de Seine-Maritime (Hawr, Rouen) oraz BAC-ów stołecznego DSPAP.

 „Pierwsze interwencje” poziomu pośredniego oraz wspieranie specjalistycznych powierzono także Brygadom Śledczo-Interwencyjnym BRI (Brigades de recherche et d’intervention) Centralnego Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną OCLCO [Office central de lutte contre le crime organise, (dawne Biuro Zwalczania Bandytyzmu OCRB) Centralnej Dyrekcji Policji Kryminalnej DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire).

Najstarsza powstała jako Brigade Antigang w Paryżu jeszcze w latach 60., ale nie jest to typowa BRI, gdyż jako podległa stołecznej prefekturze policji (PP) przeznaczona jest do działania tylko w aglomeracji paryskiej, liczy znacznie więcej policjantów, a od 1972 r. z jej prawie 50 funkcjonariuszy formowana jest umundurowana jednostka specjalna typu antyterrorystycznego BRI-BAC (Brigade Anti-Commando), która odgrywa w stolicy Francji rolę zarówno wsparcia taktycznego podczas najniebezpieczniejszych operacji przeciwko przestępcom, jak i pododdziału szturmowego na wypadek poważnych incydentów terrorystycznych (wraz z RAID szturmowała np. sklep „Hyper Cacher” w paryskim Porte de Vincennes 9 stycznia 2015 r. – „SPECIAL OPS” nr 12/2015).

Od 2004 r. w skład BAC wchodzi także, dawniej około 20, a dziś 47 policjantów z Brygady Interwencyjej Dyrekcji Porządku Publicznego (BI DOCP PP) i ta łączona, blisko stuosobowa już formacja paryskiej prefektury traktowana jest we Francji jako jeden z trzech – obok głównej policyjnej jednostki kontrterrorystycznej RAID oraz Grupy Interwencyjnej Żandarmerii Narodowej (GIGN) – centralnych oddziałów do walki z terroryzmem oraz operacji ratowania zakładników, czyli najwyższego poziomu interwencji specjalistycznych.

Czytaj też: Wydział Ochrony OSŻW >>>

Wracając do typowych BRI, poza jedną brygadą w dyspozycji centrali (BRI criminelle nationale DCPJ – BRI-CN, BRI-NAT w Nanterre), pozostałe podporządkowane są regionalnym (DRPJ) i interregionalnym (DIPJ) dyrekcjom policji kryminalnej/śledczej, ewentualnie ich niższemu szczeblowi, czyli służbie regionalnej SRPJ.

Pierwsze z nich powstały w Lyonie (1976/1977 r.), Nicei (1978 r.) i Marsylii (1986 r.), a kolejne w latach 90. jako BREC (Brigades régionales d’enquête et de coordination) w Lille, Ajaccio na Korsyce z dodatkowym wydziałem w Bastii, w Strasburgu, Rouen i Tuluzie.

Od 2008 r. wszystkie, wraz z następnymi w Bordeaux, Montpellier, Nantes, Orleanie oraz Wersalu, noszą nazwę BRI i w związku z prowadzonymi w swych regionach sprawami mogą operować po całym kraju.

Te 15 brygad, liczących od siedmiu do dwudziestu kilku funkcjonariuszy, mają charakter zbliżony do wydziałów zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej polskiego CBŚP, a jedncześnie jego nieetatowych grup realizacyjnych.

Większość funkcjonariuszy BRI, pieczołowicie dobieranych i mających przed wstąpieniem do tych brygad co najmniej pięcioletni staż w policji, zajmuje się zarówno operacyjnym zbieraniem informacji po cywilnemu, dochodzeniowo-śledczym rozpracowywaniem gangów, jak również przeprowadza zatrzymania wysokiego ryzyka z bronią w ręku, oczywiście trenując pod tym kątem.

Podczas większości akcji kilkuosobowe zespoły BRI pojawiają się najczęściej w ubraniach cywilnych, zapewniających anonimowość kominiarkach oraz kamizelkach kluloodpornych i taktycznych z opisem BRI lub Police Judiciaire, z reguły z pistoletami SP2022 i Glock w kaburach udowych, pm HK MP5, dotąd z nielicznymi 5,56-mm subkbk (G36C, SIG 543), strzelbami samopowtarzalnymi Benelli M4 Short Tactical i krótkimi powtarzalnymi „pompkami”.

Część operacji uderzeniowych, realizacji wymagających pokazu siły, w tym konwojów najniebezpieczniejszych zatrzymanych i ochrona ich procesów, wykonują w granatowych kombinezonach i pełnym wyposażeniu taktycznym, jak jednostki antyterrorystyczne, w hełmach MSA Special Forces i KFS, z miękkimi i twardymi tarczami balistycznymi, a gdy trzeba, z taranami i innymi narzędziami wyłomowymi, w tym hydraulicznymi firmy Libervit.

Jeszcze w 2014 r. szefostwo policji francuskiej autoryzowało doposażenie BRI w wiekszą liczb takich środków i mundury interwencyjne, by zgodnie z tzw. protokołem Félin były zdolne do interoperacyjności z RAID, w sytuacjach gdy główna jednostka kontrterrorystyczna wymaga wsparcia.

Brygady PJ były już mobilizowane do pomocy podczas polowania na sprawców zamachów w styczniu 2015 r. w Paryżu oraz zabezpieczały szturm RAID na mieszkanie w podparyskim Magnaville, w którym islamski ekstremista Larossi Abala zamordował w nocy z 13 na 14 czerwca br. wysokiego oficera policji i jego partnerkę.

Według nowych wytycznych na sygnał o incydencie terrorystycznym w danym regionie miejscowa BRI ma przerwać swoje normalne czynności i natychmiast samodzielnie przeciwdziałać, przejmując jak najszybciej inicjatywę, zanim na miejsce dotrą typowe jednostki antyterrorystyczne.

Czytaj też: Komandosi bez państwa >>>

Właśnie tak 26 lipca 2016 r. sześciu członków BRI SRPJ z Rouen z pomocą dwóch policjantów lokalnej BAC i dwóch byłych funkcjonariuszy tej brygady zareagowało na napad dwóch terrorystów na kościół w pobliskim Saint-Etienne-du-Rouvray. Zamachowcy weszli do świątyni podczas mszy odprawianej przez miejscowego księdza, wykrzykując nazwę Państwa Islamskiego, poderżnęli gardło 84-letniemu duchownemu i poranili trzy inne osoby, w tym jedną bardzo groźnie.

Wszystko wskazywało na to, że zanim na miejsce dotrze wezwany pododdział RAID liczba ofiar wzrośnie, dlatego by ratować życie zakładników mieszana grupa „pierwszej interwencji”, złożona z policjantów BRI i BAC przeprowadziła szturm, zabijając obu ekstremistów. MSW Francji przeznaczyło kolejne środki na szkolenie i dozbrojenie 350 funkcjonariuszy z centralnej i 14 terytorialnych BRI PJ oraz zatwierdziło powołanie w tym roku dwóch kolejnych w Metz (wydział BRI ze Strassbourga) i Dijon.

Zmiany mające na celu zwiększenie gotowości francuskiej policji na zamachy terrorystyczne o masowym charakterze dotyczą także Republikańskich Kompanii Bezpieczeństwa CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité), tj. oddziałów prewencji przeznaczonych do ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia imprez masowych oraz tłumienia zamieszek i manifestacji.

W każdym z 60 oddziałów CRS wyselekcjonowano, głównie z dotychczasowych sekcji zabezpieczenia i interwencji SPI (Section de Protection et d’Intervention) 25-osobowe tzw. „ekipy kontaktu”, podzielone na trzy ośmioosobowe zespoły, które otrzymały nowoczesne hełmy hi-cut, kamizelki kuloodporne, kbk G36K i powtarzalne karabiny snajperskie Tikka Tactical T3.

W czasie sześciodniowych kursów prowadzonych przez instruktorów z RAID-u przygotowano je do skutecznego posługiwania się kbk, taktycznego poruszania w warunkach miejskich i udzielania pomocy przedmedycznej TECC (Tactical Emergency Casualty Care) oraz wyszkolono strzelców wyborowych i obserwatorów do tzw. par wsparcia BOT.

Zadania SPI nowej generacji (SPI 4G) sprowadzają się do natychmiastowego samodzielnego działania w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym i użycia broni palnej podczas działań antyzamieszkowych lub ochronnych CRS oraz w razie potrzeby zapewniania zewnętrznego pierścienia ochrony BTI (Bulle Tactique Intervention) przy dużych operacji RAID-u.

Wzmacnianie struktur w związku z ostatnimi zamachami objęły oczywiście także policyjne jednostki kontrterrorystyczne.

BRI PP ma prawie dwukrotnie zwiększyć stan do ponad 100 operatorów, dla których zakupiono m.in. 60 nowych hełmów i sześć nowych aut, w tym opancerzony pojazd Titus (Tactical Infantry Transport & Utility System) 6x6 firmy Nexter.

RAID został powiększony przez tzw. regionalizację – włączenie siedmiu małych lokalnych jednostek specjalnych GIPN DCSP (Groupes d’Intervention de la Police Nationale w Bordeaux, Lille, Lyonie, Marsylii, Nicei, Rennes i Strasbourgu – odpowiedniki naszych SAT KWP) na terenie metropolii francuskiej. Ich stan ma wzrosnąć z dwudziestu paru do 35-38 policjantów w każdej i od tego roku stają się regionalnymi wydziałami (fr. antennees) RAID-u. W dotychczasowej formie GIPN pozostaną tylko trzy grupy „bleu” w departamentach zamorskich: Gwadelupie, Nowej Kaledonii i Reunion.

Tym sposobem we Francji kontynentalnej RAID liczy już teraz 350 funkcjonariuszy, z czego 130 operatorów w jednostce centralnej w Bievres pod Paryżem, 142 w regionach plus 54 członków personelu pomocniczego, od negocjatorów po rusznikarzy. Każdy z wydziałow utrzymuje przez 24 godziny na dobę gotowość do wyruszenia pierwszego zespołu do akcji w czasie do 10 minut, a wszystkie mają 2 godziny na zorganizowanie tzw. drugiej kolumny, czyli połączonych sił do większych operacji. W tym roku powstaną dwa dodatkowe wydziały RAID w Tuluzie i Montpellier, a w 2017 r. trzeci w Nancy.

Czytaj też: Brygada OZ >>>

Podobne zmiany, wynikające z nowej doktryny działań i interwencji, na którą Francja przeznaczyła 16 mln euro, na równi z policją wprowadza tamtejsza Żandarmeria Narodowa – zmilitaryzowana formacja, która wspiera na co dzień Police Nationale, wykonując m.in. typowe zadania policyjne na terenach pozamiejskich, w mniejszych miejscowościach i chroni obiekty specjalne, jako wyodrębniona część sił zbrojnych, od 2009 r. podporządkowana operacyjnie MSW.

W Żandarmerii od końca ubiegłego wieku wyróżniano trzy poziomy interwencji: profesjonalną, pośrednią i specjalistyczną. Pierwsza, o charakterze podstawowym, należy do utworzonych w 1975 r. pododdziałów, od 1977 r. działających pod nazwą plutonów obserwacji/monitorowania i interwencji PSIG (Peletons de surveillance et d’intervention de Gendarmerie).

Każda z już 370 dziś kompanii brygad terytorialnych Żandarmerii Departamentalnej – odpowiadającej za ogólne bezpieczeństwo w swych rejonach – dysponuje jednym PSIG, sformowanym z dawniej kilkunastu, a obecnie do 30 dobranych z kompanii najsprawniejszych, trenujących zaawansowaną walkę wręcz żandarmów, po dodatkowym szkoleniu strzelecko-taktycznym w ramach własnych zgrupowań i w narodowym centrum szkolenia tej formacji CNEFG w Saint-Astier. Pozostają one przez 24 godziny na dobę w gotowości do wspierania siłowego innych komórek Żandarmerii podczas ich codziennej służby, gdy planowane jest zatrzymanie lub konieczna jest interwencja w stosunku do agresywnych osób, sprawców rozbojów czy włamań. Pozostały czas przeznaczają na patrole interwencyjne, podobne do prowadzonych przez policyjne BAC, ale w umundurowaniu, z reguły z oznaczeniem Gendarmerie PSIG. Do tej pory uzbrojone były w broń krótką, strzelby pump-action oraz nieliczne pm.

Interwencje pośrednie w kategoriach Gendarmerie Nationale dotyczą prostych sytuacji taktycznych, ale wymagających planowania działań w związku ze świadomością, że przeciwnik jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Zajmują się nimi zbliżone liczebnością do PSIG plutony interwencyjne PI (Peletons d’intervention, zwane peleton India, a przez pierwsze 20 lat od 1981 r. lekkie ekipy interwencyjne ELIéquipes légères d’intervention) z Żandarmerii Mobilnej, wzmacniającej departamentalną, ochronę obiektów dyplomatycznych i wypełniającą funkcje typowe dla zwartych pododdziałów, także w misjach zagranicznych.

W wielu z jej 108 czteroplutonowych szwadronów mobilnych EGM i od 2007 r. w siedmiu kompaniach Gwardii Republikańskiej, czyli części Żandarmerii Narodowej chroniącej obiekty rządowe, jeden pluton to właśnie PI (lub PIGR – PI Garde republicaine). Należący do nich żandarmi, wyselekcjonowani ze swych szwadronów/kompanii, wyposażeni są w pistolety SP2022, pm MP5 i UMP9, 5,56 mm kbk FA MAS, strzelby gładkolufowe, kombinezony interwencyjne, hełmy MSA Special Forces w błękitnym kolorze formacji z balistycznymi osłonami twarzy, kamizelki kuloodporne i taktyczne, tarcze ochronne oraz sprzęt wyłomowy

Ich odpowiednikiem pod względem wyszkolenia i wyposażenia w Gendarmerie departementale są wyspecjalizowane plutony ochrony PSPG (Peletons specialises de protection de la Gendarmerie), przydzielone do 20 obiektów szczególnego znaczenia we Francji, w których znajdują się nuklearne reaktory energetyczne.

Utworzone w latach 2009–2012 40-osobowe PSPG szkolone są przez centralną jednostkę kontrterrorystyczną GIGN i jeśli nie koliduje to z wypełnianiem ich priorytetowej misji mogą, w przypadku nagłej konieczności, np. wzięcia w okolicy zakładników lub agresji uzbrojonego szaleńca, spełniać podobną funkcję na rzecz lokalnych jednostek Żandarmerii jak „gigenes”: rozwiązując problem samodzielnie w kontakcie z GIGN lub wstępnie opanowując sytuację do jej przybycia.

Za interwencje specjalistyczne, również za granicą, odpowiada GIGN, a w departamentach zamorskich – jeśli ze względu na czas dotarcia tam z metropolii nie można na nią czekać – GPI-OM (Groupe de peloton d’intervention Outre-mer). Te drugie rozwinięto z funkcjonujących od kilkunastu lat w tych departamentach (Gwadelupa, Gujana, Martynika, Nowa Kaledonia, Polinezja Fr., Reunion, w tym roku kończy się formowanie siódmej GPI na Majotcie) PI w tzw. grupy plutonowe, składające się z dwóch PI-OM (łącznie od 36 do 50 operatorów), często własnej grupy obserwacyjnej GOS (Groupe d’observation-surveillance) oraz organicznego pododdziału wozów opancerzonych VBRG 4x4.

Personel GPI dobierany jest podczas centralnej selekcji i szkolony przez GIGN wg jej standardów. W znacznej części wywodzi się z GIGN lub innych PI, z których delegowany jest do departamentu zamorskiego na 3–4 lata.

Na terytorium Francji kontynentalnej powołano natomiast pod kątem interwencji specjalistycznych dodatkowo tzw. mini-GIGN w Tuluzie (2004 r.), Orange (2007 r.) i Dijon (2012 r.), liczące obecnie po 32 żandarmów, szkolonych w zaawansowanej taktyce, w tym przy wykorzystaniu technik linowych i desantowania po linach ze śmigłowców.

Oficjalna nazwa tych tzw. plutonów interwencyjnych „drugiej generacji”, mogących operować na znacznie większym terenie niż wyżej wymienione pododdziały departamentalne i Żandarmerii Mobilnej, to PI2G (peloton d’intervention interrégional de Gendarmerie). W składzie każdego z nich znajdują się oprócz typowych operatorów szturmu również strzelcy wyborowi z 7,62 mm karabinami powtarzalnymi Tikka Tactical T3, kilku mediatorów i specjalistyczna grupa wyłomowa.

W grudniu 2015 r. zapadła decyzja o utworzeniu trzech kolejnych plutonów tego typu w Nantes, Reims i Tours, co daje już łącznie 192 specjalistów zdolnych, dzięki ujednoliconemu z GIGN szkoleniu, taktyce i wyposażeniu, do wzmacniania lub uzupełniania około 400-osobowej jednostki centralnej.

Czytaj też: Det A, Berlin >>>

Plutony „drugiej generacji” przygotowane są do prowadzenia samodzielnych interwencji w swoich regionach, są przy tym w stanie szybciej od centralnej jednostki docierać do pobliskich obiektów nuklearnych w celu wsparcia PSPG lub do innej infrastruktury przemysłowej, sklasyfikowanej jako szczególnego ryzyka (SEVESCO).

W kwietniu 2016 r. MSW Francji autoryzowało kierowanie tych pododdziałów w ramach procedury PUA (fr. procédure d’urgence absolue), tj. w przypadku poważnej sytuacji kryzysowej lub zaistnienia takowych w wielu miejscach równocześnie, w dowolne miejsca w kraju, poza rejon ich codziennej jurysdykcji, a wszystkim sześciu PI2G oraz siedmiu GPI-OM nadano status lokalnych wydziałów GIGN (AGIGN – fr. antennes du GIGN). Doposażono je, podobnie jak regionalne wydziały RAID-u, m.in. w 7,62 mm karabiny wyborowe HK417, krótkie powtarzalne strzelby gładkolufowe w układzie bull-pup KelTec KSG („SPECIAL OPS” nr 5/2012) oraz samopowtarzalne Mołot Wiepr-12 WPO-205-03. Planowany jest zakup dla każdej AGIGN pojazdu opancerzonego RTD Sherpa Light, takiego samego jak używane już w centralnej jednostce Żandarmerii.

Plan BAC-PSIG 2016 zobligował francuską żandarmerię również do wzmocnienia jej terytorialnych sił interwencyjnych najniższego szczebla, by rozlokowane w wielu punktach po kraju były zdolne skutecznie reagować na próby ataków terrorystycznych w roli zespołów pierwszej interwencji, zamiast dotychczasowego oczekiwania na GIGN/AGIGN – neutralizując samodzielnie zagrożenie, zmuszając terrorystów do odwrotu lub blokując ich działania dopóki nie nadciągną siły specjalistyczne

Na obszarach, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo zaistnienia niebezpiecznych incydentów, objęto programem doszkolenia przez instruktorów z jednostek interwencji specjalistycznych, dozbrojono oraz doposażono w niezbędne środki wybrane plutony PSIG, których 4- do 8-osobowe patrole stale operują w terenie i podobnie jak policyjne BAC, najszybciej mogą dotrzeć na miejsce zdarzenia w rejonach swojej odpowiedzialności.

Takie plutony, określane jako PSIG-Sabre (fr. szabla – określenie nawiązujące do śpieszącej na odsiecz kawalerii, czyli niegdyś najszybszego rodzaju wojsk, stosowane także jako wskazanie bojowego charakteru pododdziałów), docelowo mają pojawiać się w dowolnym miejscu swego rejonu w ciągu 20 minut, a obecnie zajmuje im to do 30. Liczą ponad 20 żandarmów-ochotników po dodatkowych testach psychologicznych i sprawnościowych, którzy musieli zaliczyć liczący ponad sto godzin szkoleniowych kurs działania w sytuacjach ataków terrorystycznych, w tym typu active shooter.

W składzie każdego PSIG-Sabre jest kilkunastu szturmowców oraz pełniący również taką rolę: instruktor taktyki antyterrorystycznej, kilku trenerów (fr. moniteurs) technik i taktyki interwencyjnej, dwóch negocjatorów przygotowanych w podstawowym zakresie przez GIGN, a także przewodnik psa bojowego.

Plan przewiduje przeszkolenie dodatkowych żandarmów w kompaniach, do których należą te plutony, by w razie potrzeby mogli wzmocnić jego personel. W tym roku gotowość operacyjną ma osiągnąć 50 PSIG-Sabre, poszerzonych o 554 nowe etaty, a po 50 następnych plutonów zostanie podciągnięte do poziomu „Sabre” w 2017 i 2018 r., by były obecne w każdym departamencie.

Żandarmeria Narodowa przeznaczyła 10 mln euro z tegorocznego budżetu na zakup lub wymianę pojazdów w pododdziałach interwencyjnych oraz 6,6 mln na broń, zakup lub modernizację wyposażenia ochronnego (kamizelki kuloodporne, ochraniacze, hełmy z osłonami twarzy, tarcze, płyty balistyczne montowane w drzwiach samochodów) i środków łączności.

Przedmiotem zamówień zrealizowanych już w pierwszym półroczu dla PSIG-Sabre za pośrednictwem służby logistycznej SAELSI były m.in. niemieckie 5,56 mm karabinki automatyczne HK G36KA3 z szynowym łożem B&T Quad-Rail, szczelinowym tlumikiem płomieni i celownikami kolimatorowymi Aimpoint Comp M4 LowProfile (każdy kilkuosobowy patrol ma dysponować dwoma kbk), dodatkowe 9 mm pm HK UMP9, tarcze balistyczne kilku typów (np. Universal Shield LAWS) oraz pierwszych 50 ze 150 wzmocnionych samochodów VW Sharan z systemami łączności i informatycznymi dla czteroosobowych patroli, które uzupełnią flotę dotąd używanych przez PSIG-i Fordów Focusów w barwach Żandarmerii i nieoznakowanych Renault Megane.

CDN

Czytaj też: „Zielone Berety” - in extremis >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek „Lubliniec”

„Lubliniec” „Lubliniec”

Drugie co do wielkości, po Częstochowie, miasto w północnej części województwa śląskiego nie należy do szczególnie kojarzonych na mapie Polski. W kręgach militarnych jego nazwa jest za to powszechnie znana,...

Drugie co do wielkości, po Częstochowie, miasto w północnej części województwa śląskiego nie należy do szczególnie kojarzonych na mapie Polski. W kręgach militarnych jego nazwa jest za to powszechnie znana, ale przede wszystkim jako jednoznaczne hasło, określające stacjonujący tam 1. Pułk Specjalny Komandosów – największą i najstarszą jednostkę specjalną Wojska Polskiego.

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Andrzej Krugler Jackal Stone 2010

Jackal Stone 2010 Jackal Stone 2010

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość...

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość do wystawienia stanowiska dowodzenia komponentu wojsk specjalnych w operacji sojuszniczej (CJSOCC - Combined Joint Special Operation Component Command), zdolnego do dowodzenia międzynarodowymi siłami specjalnymi. Jak złożone jest to wyzwanie, niech świadczy fakt, że do tej pory warunki takie spełniają...

Andrzej Krugler Tyczka pneumatyczna VerTmax

Tyczka pneumatyczna VerTmax

Jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się operatorzy jednostek specjalnych, jest abordaż jednostki pływającej z wody. Wysoka, płaska burta, metalowe relingi, wzburzone morze, to tylko...

Jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się operatorzy jednostek specjalnych, jest abordaż jednostki pływającej z wody. Wysoka, płaska burta, metalowe relingi, wzburzone morze, to tylko kilka z przeciwności, jakie muszą oni pokonać próbując dostać się na pokład statku, okrętu lub promu. Wpływ na sukces takiej operacji ma zarówno wyszkolenie, jak i specjalistyczny sprzęt.

Ireneusz Chloupek ATLAS - pomoc i współpraca

ATLAS - pomoc i współpraca ATLAS - pomoc i współpraca

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze...

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem...

Ireneusz Chloupek Formoza

Formoza Formoza

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP....

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP. Powszechnie znana jest pod zwyczajową nazwą „Formoza”, ze względu na charakterystyczną lokalizację jednostki w przybrzeżnym obiekcie przy porcie wojennym na Oksywiu, skojarzoną z Ilha Formosa (port. Piękna Wyspa - dzisiejszy Tajwan) u brzegów Chin.

Ireneusz Chloupek Tobie, Ojczyzno!

Tobie, Ojczyzno! Tobie, Ojczyzno!

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów...

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów – jej żołnierze pokazali, jak można osiągnąć w swej profesji najwyższy, światowy poziom, przynosząc chwałę Polsce oraz świetne oceny Wojsku Polskiemu. 20 lat potwierdzających, że nie bez powodu i bez przesady GROM nazywano naszym dobrem narodowym.

Andrzej Krugler Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Warsztaty taktyczne w MOSG

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze...

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Michał Uher Grupa Interwencyjna EULEX

Grupa Interwencyjna EULEX Grupa Interwencyjna EULEX

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci....

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci. Przykładem tego jest misja EULEX (EU Rule of Law Mission) Unii Europejskiej w Kosowie, w skład której wchodzi m.in. bardzo specyficzna policyjna jednostka specjalna, nosząca ogólną, ale mimo to dokładnie oddającą jej przeznaczenie nazwę „Grupa Interwencyjna”.

Ireneusz Chloupek ŚP. SOG (część 2)

ŚP. SOG (część 2) ŚP. SOG (część 2)

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania...

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania olbrzymiego potencjału czołowej jednostki elitarnej tamtejszych sił zbrojnych. Stworzona pod zwierzchnictwem czeskiej Vojenskej Policie (VP) doskonale wyszkolona i wyposażona, zdobywająca uznanie wśród zagranicznych partnerów, m.in. podczas działań bojowych w Afganistanie, jednostka operacji...

Ireneusz Chloupek Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko...

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko 30 funkcjonariuszy WZD trenowało działania taktyczno-bojowe i ratownicze w terenie zurbanizowanym, uzupełniające podobne w masywach górskich i w rejonach cieków wodnych. Obecność śmigłowca umożliwiła doskonalenie umiejętności m.in. w zakresie różnych sposobów desantowania z powietrza oraz podejmowania...

Adam Gawron Shot Show 2010

Shot Show 2010 Shot Show 2010

Gdy w drodze z lotniska do hotelu odpowiedziałem taksówkarzowi na pytanie w jakim celu przyjechałem do miasta, stwierdził: „Shot Show? Ale ma Pan szczęście – to na pewno jakieś targi producentów wódki”....

Gdy w drodze z lotniska do hotelu odpowiedziałem taksówkarzowi na pytanie w jakim celu przyjechałem do miasta, stwierdził: „Shot Show? Ale ma Pan szczęście – to na pewno jakieś targi producentów wódki”. To jedno zdanie dosyć dobrze oddaje atmosferę Las Vegas.

Redakcja Israeli Krav Maga - broń, której nie widać

Israeli Krav Maga - broń, której nie widać Israeli Krav Maga - broń, której nie widać

Na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego – szefa szkolenia Israeli Krav – Maga Association w Polsce, w dniach 23-24 oraz 27 stycznia br . w Warszawie odbyło się szkolenie dla etatowych instruktorów służb mundurowych...

Na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego – szefa szkolenia Israeli Krav – Maga Association w Polsce, w dniach 23-24 oraz 27 stycznia br . w Warszawie odbyło się szkolenie dla etatowych instruktorów służb mundurowych oraz operatorów grup specjalnych wojska i policji. Tematem przewodnim szkolenia była poprawa bezpieczeństwa w czasie realizacji procedur bojowych, poprzez zastosowanie rozwiązań systemowych Israeli Krav Maga oraz trening psychofizyczny przygotowujący do działania w sytuacjach ekstremalnych.

Ireneusz Chloupek ŚP. SOG (część 1)

ŚP. SOG (część 1) ŚP. SOG (część 1)

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie - w tak szczególnie sprzyjających temu czasach przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania...

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie - w tak szczególnie sprzyjających temu czasach przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania olbrzymiego potencjału czołowej jednostki elitarnej tamtejszych sił zbrojnych. Stworzona pod zwierzchnictwem czeskiej Vojenskej Policie (VP), doskonale wyszkolona i wyposażona, zdobywająca uznanie wśród zagranicznych partnerów m.in. podczas działań bojowych w Afganistanie, jednostka operacji...

Mateusz Kurmanow Izraelskie hełmy RBH 303AU

Izraelskie hełmy RBH 303AU Izraelskie hełmy RBH 303AU

Ostatnie lata na stosunkowo ciasnym polskim rynku indywidualnych osłon balistycznych, przyniosły nieznany wcześniej rozwój oferty hełmów dostępnych dla potencjalnych użytkowników z MSWiA i wojska. Do producentów...

Ostatnie lata na stosunkowo ciasnym polskim rynku indywidualnych osłon balistycznych, przyniosły nieznany wcześniej rozwój oferty hełmów dostępnych dla potencjalnych użytkowników z MSWiA i wojska. Do producentów rodzimych, wśród których czołową pozycję zajmuje Maskpol SA, dołączyły konstrukcje światowych potentatów tej branży – amerykańskich koncernów MSA, Gentex i SDS (należącego do BAE Systems). Ofertę dodatkowo uzupełniają konstrukcje nowatorskie, choć raczej nieosiągalne ze względu na koszt –...

Mateusz J. Multarzyński Vip-owskie opancerzone samochody terenowe

Vip-owskie opancerzone samochody terenowe Vip-owskie opancerzone samochody terenowe

3 październik a 2007 roku Al-Kaida dokonała w Bagdadzie zamachu na polskiego ambasadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. Kolumna samochodów wiozących ambasadora została zaatakowana za pomocą bomb...

3 październik a 2007 roku Al-Kaida dokonała w Bagdadzie zamachu na polskiego ambasadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. Kolumna samochodów wiozących ambasadora została zaatakowana za pomocą bomb oraz ostrzelana z broni maszynowej. W wyniku tego zamachu zginął funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – plut. Bartosz Orzechowski, a czterech innych zostało rannych. Generał Pietrzyk został ciężko poszkodowany.

Ireneusz Chloupek Feniks

Feniks Feniks

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu...

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu 2008 r., wiązało się z koniecznością dostosowania struktur służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny do związanych z tym nowych wyzwań. W Straży Granicznej jednym z najważniejszych posunięć w tym zakresie było utworzenie w Komendzie Głównej nowej jednostki organizacyjnej pod...

Andrzej Krugler Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany...

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany w 1993 roku, a wyróżniającą nazwę Komandosów otrzymał w 1995 roku). W porównaniu do zeszłorocznej 15. rocznicy, która dzięki obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego miała szczególny charakter, tegoroczna miała skromniejszą oprawę, jednak nie zabrakło na niej zarówno znamienitych gości jak...

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Bezpieczne mistrzostwa

Bezpieczne mistrzostwa Bezpieczne mistrzostwa

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL...

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

CR Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk...

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk NATO w Afganistanie, poszczególne kraje wchodzące w skład koalicji realizują swoje zadania militarne z pełną świadomością, że fi asko tej misji może spowodować potężny kryzys w sojuszu.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów » Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.