Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

ŚP. SOG (część 2)

ŚP. SOG SOG VP ACR, Andrzej Krugler

ŚP. SOG SOG VP ACR, Andrzej Krugler

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania olbrzymiego potencjału czołowej jednostki elitarnej tamtejszych sił zbrojnych. Stworzona pod zwierzchnictwem czeskiej Vojenskej Policie (VP) doskonale wyszkolona i wyposażona, zdobywająca uznanie wśród zagranicznych partnerów, m.in. podczas działań bojowych w Afganistanie, jednostka operacji specjalnych SOG, przeszła do historii w wyniku zakulisowych rozgrywek i kampanii oszczerstw, po zaledwie siedmiu latach od powstania i niespełna pięciu samodzielnego funkcjonowania – oficjalnie „została transformowana” w ramach reorganizacji VP.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Obserwując spokojny, ale stały rozwój na wielu kierunkach armii i policji naszych południowych sąsiadów można było tylko pozazdrościć, że Czesi idą własnym, wyważonym torem, mierząc zamiary według sił i osiągając z reguły to, co zamierzali, a nierzadko przy tym zostawiając w tyle innych. Zakulisowe intrygi, bezmyślne lub bezduszne marnowanie zaangażowania i ograniczanie możliwości tych, którzy starają się wzbić ponad średniactwo, zawistne deprecjonowanie innych i ich sukcesów zamiast dołożenia starań do własnego postępu, wydawało się typowe raczej dla polskiego temperamentu i tutejszego piekiełka. Dość przypomnieć okoliczności likwidacji grupy specjalnej MoGAt mokotowskiej policji, naciągane powody likwidacji okręgowych kompanii specjalnych WP, lata zaniedbywania pododdziałów rozpoznawczych, długotrwałe trzymanie przez desantowe lobby jednostki komandosów z Lublińca na drugoligowej pozycji i głoszenie, iż 6. BDSz oraz 25. BKP to siły specjalne, a w końcu wszystkie krytyki i zakusy wobec naszej najlepszej jednostki GROM. Tymczasem to, co działo się wokół SOG VP pokazuje, że także w Czechach zawiść i źle pojęte ambicje mogą zniszczyć najlepsze osiągnięcia.

Drugie dno

Podobnie jak w przypadku jednostki GROM w Polsce, powstaniu i rozwojowi SOG od początku towarzyszyła niechęć niektórych decydentów, zwłaszcza z kręgów formacji niepotrzebnie widzących w niej konkurencję. W MSW początkowo krzywo patrzono  na nową, dysponującą najlepszym wyposażeniem i przewidzianą do odbijania zakładników za granicą jednostkę, do której chętnie przenosili się antyterroryści policyjni, więc przedstawiciele VP musieli wciąż zaznaczać, że ma ona inne kompetencje niż URNa i ZJ. Ale najwięcej wrogów SOG zyskała na własnym podwórku, czyli w siłach zbrojnych. Jeden z czeskich generałów skomentował kiedyś, że być może VP nie była systemowo idealnym miejscem dla jednostki kontrterrorystycznej, ale wybrano takie, a nie inne m.in. z obawy, że armia nie dorosła do budowania tak szczególnego oddziału i szanse na jej pełny rozwój przy innym osadzeniu strukturalnym mogły zostać zmarnowane.

Faktycznie, podporządkowanie samemu szefowi VP, który z kolei podlega bezpośrednio ministrowi obrony, zapewniło nie tylko lepsze warunki rozwoju, z szybkim, uproszczonym procesem decyzyjnym, bez wpływu nie zawsze życzliwych szczebli pośrednich i pobocznych, zwłaszcza w tak ważnych sprawach jak nabór, szkolenie i zakupy wyposażenia, ale stanowiło przez długi czas swoisty parasol ochronny dla młodej formacji. Ściąganie fachowców z innych jednostek armii i policji, szybkie sprowadzanie świetnego uzbrojenia i wyposażenia, rosnąca renoma, a w końcu efektywność działań pierwszej zmiany w Afganistanie budziły bowiem zawiść i przysparzały wrogów. Łatwo wyobrazić sobie np. reakcje niektórych wojskowych decydentów, pozbawionych profitów i wpływu na tak ważne zamówienia, jak w przypadku samochodów opancerzonych Iveco za miliony koron oraz ucieranie nosa logistykom, choćby zakupami nowoczesnego umundurowania w kamuflażu Multicam z zagranicy, zacenę za komplet o połowę mniejszą, niż przy hurtowych zamówieniach starych krajowych wzorów 95 dla innych jednostek.

Tajemnicą poliszynela w czeskich siłach zbrojnych pozostawał fakt, że szczególnie niechętny SOG był dowódca prostejowskiej jednostki specjalnej (w latach 2002-2006), późniejszy szef Vojenské zpravodajství (VZ), czyli wojskowej  służby wywiadu i kontrwywiadu, któremu bezpośrednio podlegają komandosi AČR, obecnie gen. por. Ondrej Palenik – na co zwrócili uwagę żołnierze SOG w swoim liście otwartym do mediów. Można się domyślać, że jako dowódca jedynej wówczas wojskowej formacji sił specjalnych, odczytał jako afront tworzenie innej, w dodatku znacznie bardziej dynamicznie rozwijającej się i przeznaczonej do najbardziej topowych, najtrudniejszych zadań, związanych z ratowaniem zakładników za granicą i walką z terroryzmem. Faktycznie, mógł uznać za lekceważące go panoszenie się na polu, na którym dotąd był głównym gospodarzem, gdyż w większości państw NATO zadania kontrterrorystyczne w siłach zbrojnych powierzano do tej pory pododdziałom istniejących jednostek operacji specjalnych z armii i marynarki wojennej (np. SAS i SBS w Wielkiej Brytanii, francuski 1. RPIMa, BBE/UIM i KCT w Holandii, ARW w Irlandii, Col Mos we Włoszech), albo nowo formowanym oddziałom tego typu (norweskie FSK, kanadyjska JTF2, KSK w Niemczech).

Problem polegał na tym, że oddział kontrterrorystyczny był potrzebny szybko, a w prostejowskiej jednostce dopiero trwał proces uzawodowiania i reorganizacji. Jako typowo wojskowa, raczej nie pozyskałaby ona przy tym do służby doświadczonych policyjnych operatorów, co pozwoliło bardzo szybko zbudować oddział specjalny VP i osiągnąć jego specjalizację. Co ciekawe, w pierwszych miesiącach tworzenia SOG pojawił się pomysł połączenia jej sił z 6. Grupą Sił Specjalnych (od 2003 r. noszącej nazwę 601. skss), ale dowództwo prostejowskich komandosów nie było w ogóle zainteresowane tematyką kontrterroryzmu i trzymało się wyłącznie profilu dywersyjno- rozpoznawczego. Gdy jednak SOG rozwinęła się i stała znana, nastąpiła nagła zmiana – dowódca 601. skss postanowił rozszerzyć zadania tej jednostki o kontrterrorystyczne, odrzucając przy tym ofertę współpracy ze strony SOG. Podobno też niedługo potem oświadczył, że postara się, by jednostka specjalna w VP przestała istnieć.

Stosunkowa hermetyczność świata sił i służb specjalnych oraz poufność kontaktów na najwyższych szczeblach polityczno-wojskowych uniemożliwia przytoczenie interesujących świadectw zakulisowych działań w tym kierunku, dość powiedzieć, że regularnie zdarzały się zabiegi, by zlikwidować SOG. Wielokrotnie na przykład decydentom podsuwano opinie jakoby brakowało legalnych podstaw do funkcjonowania tego typu jednostki w żandarmerii wojskowej. Negatywnym objawem takiej sytuacji była m.in. niesprzyjająca od początku pożądanym kontaktom szkoleniowym między SOG a 601. skss atmosfera, choć ani następny dowódca prostejowskiej jednostki, ani jego podwładni nie dokładali do tego ręki i wielu prywatnie utrzymywało kontakty z komandosami VP. Tymczasem płk. Palenika mogło dodatkowo irytować, że mimo otrzymania stanowiska dowódcy czeskich sił specjalnych w dowództwie AČR jego władza nie rozciągała się na SOG jako jednostkę VP, a tym bardziej mogły go drażnić sukcesy i efektywność działań pierwszej zmiany SOG w Afganistanie (ponad 160 likwidacji talibów potwierdzonych przez siły brytyjskie i dodatkowo kilkadziesiąt niepotwierdzonych na terenie wroga, ponieważ nie dotarły tam siły sojusznicze, a to wszystko bez żadnych przypadkowych strat wśród cywili – w porównaniu do tylko trzech likwidacji na koncie o wiele większego kontyngentu 601. skss w Kandahar ze).

Podczas trzeciej rotacji większość akcji SOG polegała na chirurgicznych uderzeniach na cele dużego znaczenia, po nocnych desantach śmigłowcowych w głębi rejonów kontrolowanych przez talibów, w ścisłej współpracy z US Special Forces ODA, Navy SEALs, FBI, NDS (afgańska służba bezpieczeństwa) i rumuńskimi komandosami. W uznaniu dla profesjonalizmu SOG dowództwo amerykańskich sił specjalnych US SOCOM złożyło w czeskim ministerstwie obrony oficjalne zapytanie o możliwość włączenia w przyszłości kontyngentu z tej jednostki do swego zespołu zadaniowego (Task Force) wykonującego najważniejsze operacje specjalne w Afganistanie. O tym, jak zostało to przyjęte przez płk. Palenika i czeskie ministerstwo obrony, świadczy fakt, że ta nobilitująca propozycja została odrzucona. Podobno po tym, ze strony czeskiego wywiadu wpłynęły do dowództwa ISAF pewne lekceważące opinie na temat SOG, mające zniechęcić oficerów amerykańskich sił specjalnych do współpracy z komandosami VP.

imo wszystko SOG działała, odnosząc liczne sukcesy i trudno było o dostateczny pretekst do podważenia sensu jej istnienia. Stał się nim dopiero nieszczęsny list do minister obrony autorstwa czterech konfliktowych komandosów tej jednostki, który okazał się najlepszym prezentem dla wrogów SOG. Początkowo nic nie zapowiadało, że jego treść tak bardzo uderzy w jednostkę, ale wiele wskazuje na to, że gdy z oczywistych względów o liście została poinformowana służba wywiadowcza VZ, uruchomione zostały od dawna czekające na taką okazję siły. Zamiast spokojnego wewnętrznego dochodzenia w celu wyjaśnienia zarzutów, którego wyniki nie mogły w normalnej sytuacji przynieść ani żadnej ujmy, ani większych problemów jednostce, zaczęły się wokół niej dziać rzeczy dziwne. Od lutego regularnie pojawiały się w prasie przecieki na temat listu, choć nie został on oficjalnie ujawniony przez ministerstwo – jakby komuś zależało na nadaniu sprawie publicznego, aferalnego charakteru. Z perspektywy czasu widać, że mogły to być celowe zabiegi, niewątpliwie sterowane przez zainteresowanych podważaniem dobrego imienia SOG.

Dezinformacja i „transformacja”

Wiosną 2009 r. „MFD” opublikowała serię informacji, których nie miałaby bez kontaktu wśród osób mających dostęp do listu lub z jego autorami. Nie siliła się przy tym na obiektywność, czy potwierdzenie ich z innych źródeł, dziwnie bagatelizując fakty wskazujące, że jest inaczej, niż w zamieszczanych zarzutach. Choć wyniki dochodzenia w jednostce w zasadzie całkowicie oczyszczały ją z tychże, po pierwszych skąpych, ale dość wyważonych komentarzach na ten temat, zamiast jasno to stwierdzających komunikatów, pewne tytuły prasowe wciąż publikowały oskarżycielskie wypowiedzi, jakby na siłę podtrzymując zły obraz SOG (patrz część 1. artykułu „SPECIAL OPS” 1-2/2010). Dziwnym trafem natomiast tym samym mediom umykały w tym czasie informacje o zasługach jednostki. Jej trzecia zmiana w afgańskiej prowincji Logar, współpracująca z zespołem operacyjnym ODA amerykańskich sił specjalnych, zbudowała własną sieć informatorów, dzięki której udało się w tym czasie namierzyć i schwytać terrorystów odpowiedzialnych za zamach na czeski konwój wiosną 2008 r., w wyniku którego jeden żołnierz ACR poniósł śmierć, a kilku zostało rannych. Ten wielki sukces został przemilczany przez media w Czechach zajmujące się nagonką na SOG, podczas gdy równocześnie w tamtejszej telewizji nie brakowało doniesień na temat wszelkiej aktywności w Afganistanie 601. skss. Przypadkowość takiego całościowego postępowania pewnych najpopularniejszych czeskich mediów, a nawet konkretnych dziennikarzy, jest niemożliwa, nie można więc nie odnieść wrażenia, że były to zaplanowane działania z powodów lub inspiracji, których oczywistym celem było ciągłe dyskredytowanie jednostki specjalnej VP w oczach opinii publicznej. To zaś przygotowywało grunt pod posunięcia, które przy uczciwym i bezstronnie relacjonowanym rozpatrywaniu rzekomych problemów w SOG, byłoby niemożliwe do wytłumaczenia. 

Równolegle do „czarnej” kampanii medialnej można było zaobserwować zaskakującą ewolucję w podejściu do SOG czeskiego ministerstwa obrony, w którym – co nie jest bez znaczenia – zaszły wówczas istotne zmiany. Gdy do minister Vlasty Parkanovej trafił list – skarga czterech członków jednostki, pierwsza reakcja ministerstwa była zupełnie racjonalna i pozbawiona przedwczesnych ocen: sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia, czym zajęła się już specjalna inspekcja. Przypomnijmy, że dokonywane przez nią ustalenia nie potwierdziły żadnego z zarzutów z listu, odnotowano jedynie kilka mało istotnych niedociągnięć. Tymczasem nowym szefem Vojenskej Policie zostaje płk (niedługo później gen. bryg.) Vladimír Ložek, który wcześniej kierował ministerialną inspekcją, a jeszcze w lutym 2009 r. twierdził, że obiecuje podjąć wszelkie możliwe środki, by przywrócić SOG należne miejsce na szczycie VP – i… bez konkretnego uzasadnienia 9 kwietnia odsuwa ze stanowiska dowódcę tej jednostki ppłk. Krčmářa oraz dwóch innych oficerów. W Internecie pojawiają się komentarze, że to w ramach odwdzięczania się „komuś” za awans oraz sugerujące, że poprzedni szef czeskiej żandarmerii wojskowej musiał odejść, bo za bardzo chciał wyjaśnić sprawy korupcji na najwyższych szczeblach armii i zwierzchniego ministerstwa. Można by je uznać za zwykłe plotki, gdyby nie wpisywały się tak sensownie w dziwną zmianę podejścia zwierzchników do sprawy SOG, od niespodziewanego potraktowania jej dowódców począwszy.

W tym samym miesiącu rozwija się kampania prasowa przeciwko SOG, a 8 maja nowym ministrem obrony zostaje dotychczasowy wiceminister Martin Bartak, zaprzyjaźniony z gen. Palenikiem i chętnie odwiedzający w przeszłości 601. skss. Wkrótce płk Ložek oznajmia żołnierzom SOG VP, że 1 lipca jednostka zostanie rozwiązana, a informację tę regularnie przytacza prasa, nie zadając bynajmniej pytań, jak to możliwe, że mimo niepotwierdzenia zarzutów z listu – skargi tak dobra, a przy tym najskuteczniejsza czeska formacja ma ulec nieuzasadnionej likwidacji. Ministerstwo pozornie temu zaprzecza i 10 czerwca ogłasza oficjalny komunikat o planowanej reorganizacji VP, w ramach której SOG ma ulec transformacji w kolejny (choć centralnie usytuowany w Pradze) pododdział specjalny VP do ochrony osób, obiektów i materiałów wojskowych oraz zabezpieczenia realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych VP w siłach zbrojnych. Większość żołnierzy SOG miałaby możliwość kontynuowania służby w dotychczasowym korpusie lub innych jednostkach AČR. Według wypowiedzi naczelnika VP, reorganizacja miała przynieść jasny podział kompetencji, gdyż jednostka nie powinna łączyć policyjnych zadań specjalnych z wojskowymi działaniami specjalnymi, które uznał za zupełnie odmienne, wymagające innego treningu i wyposażenia. Uzyskał w tym pełne poparcie ministra Bartaka, który przypomniał, że „VP dysponuje kilkoma regionalnymi pododdziałami specjalnymi, a UspO (SOG) powstał jako jeden z nich, odpowiedzialny za stolicę i okolice, nie chodzi więc o żadne nowości, lecz o przywrócenie pierwotnej koncepcji”.

W rzeczywistości nie chodziło o żadną „transformację”, a jedynie o zamydlenie oczu wszystkim tym, którzy mogliby zwrócić uwagę na bezsensowność tracenia ludzi i potencjału doborowej jednostki. Wszystko wskazuje na to, że w obawie przed wzbudzeniem podejrzeń zbyt bezpardonową likwidacją lub degradacją SOG, po dyskusjach w pewnych kręgach rządowych i dowództwa AČR, podjęto kroki w celu przeprowadzenia tego w odpowiednio zawoalowany sposób. Zacznijmy od nietrafności wypowiedzi szefa VP na temat niemożności łączenia wojskowych i „policyjnych” działań specjalnych, bo chociaż specjalizacja tylko w jednych z nich jest łatwiejsza, to wiele wojskowych oddziałów kontrterrorystycznych na świecie z powodzeniem osiąga wysoki  poziom i skuteczność w obu, a zapotrzebowanie na tak wszechstronne i zazębiające się wyszkolenie w warunkach współczesnych konfliktów asymetrycznych jest coraz większe. Tego typu dywagacje byłyby zresztą na miejscu przy opracowywaniu koncepcji danej jednostki na etapie jej tworzenia, a ewentualne postawienie na ograniczenie jej specjalizacji do stricte policyjnych zadań specjalnych miałoby sens przy formowaniu takowej do zadań taktycznych, realizowanych wyłącznie na rzecz VP. Tymczasem SOG rozwinęła się już w pełnowartościową wojskową jednostkę kontrterrorystyczną, jedyną o takim profilu w dyspozycji AČR, a poszerzenie jej szkolenia i wyposażenia o elementy pokrywające się z częścią typowych dla wojskowych działań specjalnych wynikało jedynie z realnych potrzeb przygotowania do skutecznego prowadzenia operacji w niektórych warunkach, zwłaszcza na terenach wojennych podczas misji zagranicznych. Sytuacja była o tyle pokrętna, że – przypomnijmy – to tylko kilku „zbuntowanych” komandosów SOG, autorów listu – skargi, domagało się znacznego rozszerzenia „zielonej” części treningu i form działań jednostki, a „czarna taktyka” wciąż stanowiła trzon jej szkolenia i działań. Problem podziału kompetencji, o jakim mówił szef VP, nie miał więc de facto uzasadnienia w postaci trudności w szkoleniu i wyposażeniu do różnych zadań, lecz po prostu oznaczał chęć zredukowania roli SOG z czołowej jednostki specjalnej sił zbrojnych, o ukształtowanym profilu kontrterrorystycznym (bardzo dobrze współgrającym z wykonywaniem policyjnych zadań specjalnych i ochronnych z ramienia VP), do pozycji pododdziału taktycznego niższego szczebla korpusu policji wojskowej o ograniczonych kompetencjach, typu SWAT – co wyraźnie wyartykułował minister Bartak – i tym samym, jak się później okazało, ustąpienia osiągniętego przez nią miejsca jednostce specjalnej wywiadu, 601. skss.

W normalnych warunkach byłaby to jedynie kwestia umiejscowienia strukturalnego SOG, a nie jej degradacji pod szyldem „transformacji”. Gdyby na najwyższych szczeblach dostrzeżono rzeczywiście minusy funkcjonowania jednostki kontrterrorystycznej w ramach VP, to racjonalnym rozwiązaniem byłoby przesunięcie jej w inne podporządkowanie: dołączenie,nawet kosztem ograniczenia samodzielności, jako specjalistyczny pododdział do prostejovskiej 601. skss, albo przeniesienie wyżej, bezpośrednio do dyspozycji szefa sztabu generalnego, szefa sił specjalnych czy ministra obrony narodowej. Tym samym zachowano by wypracowany w ciągu kilku lat potencjał bojowy SOG i utrzymano gotowość sił zbrojnych do specjalistycznych działań kontrterrorystycznych. Jakiekolwiek modyfikacje w szkoleniu SOG, czy uściślenie zakresu zadań, również nie stanowiły przy tym najmniejszego powodu do radykalnych posunięć wobec jednostki.

 Koniec superjednostki

Tymczasem pod przykrywką reorganizacji VP dokonano stopniowego rozkładu najbardziej efektywnej czeskiej jednostki specjalnej. Następnym krokiem po pozbyciu się dotychczasowych dowódców było zawieszenie wszelkiej aktywności części szturmowej SOG, stanowiącej ponad dwie trzecie jednostki. Wstrzymano treningi, a operatorów skierowano do czynności obsługowych przy sprzęcie, którego większość, jako już niepotrzebna według nowej koncepcji „transformacyjnej”, miała zostać rozdzielona między inne oddziały. Choć oficjalnie, mimo wszelkich zmian, dla wszystkich miały się znaleźć interesujące miejsca w armii, w rzeczywistości następnym krokiem było ciche pozbycie się większości personelu SOG. Jeszcze w lipcu 2009 r. minister obrony w wywiadzie dla dziennika „Pravo” mówił, że członkowie jednostki mogą wybrać dalszą ścieżkę kariery pozostając w praskim pododdziale szybkiego reagowania VP (PohOd – Pohotovostní Oddělení), przechodząc do pionu ochrony VIP-ów w tym korpusie lub kontynuując służbę w 601. skss, po przejściu przygotowanej specjalnie dla nich selekcji. To ostatnie, niezależnie od tego, że część SOG-owców z różnych względów i tak nie była zainteresowana przeniesieniem do Prostejova, okazało się w praktyce tylko obietnicą bez pokrycia, w celu zmylenia opinii publicznej. Z blisko czterdziestu operatorów sekcji szturmowej SOG tylko czternastu najmłodszych służbą (z tego co najmniej dziesięciu zaledwie od roku lub krócej w jednostce) włączono do PohOd VP w Pradze, pięciu otrzymało tylko czasowy przydział do zespołu wsparcia taktycznego ochrony ministra obrony, a ledwie paru wywodzących się bezpośrednio z żandarmerii wojskowej wróciło na stanowiska zajmowane przed wstąpieniem do jednostki specjalnej. Pozostałym komandosom zaproponowano jedynie trzeciorzędne etaty w służbie patrolowej VP, a część usłyszała, że z braku wyszkolenia typowego dla żandarmerii wojskowej nie mogą w ogóle zostać w tym korpusie. Przykładem niech będzie jeden z doświadczonych dowódców grup, z łącznie dwudziestoletnim doświadczeniem z centralnego policyjnego oddziału antyterrorystycznego URNa, prostejovskiej jednostki specjalnej i w końcu SOG, z wyłącznie pozytywnymi referencjami, któremu armia nie potrafiła zaproponować niczego oprócz etatu… czyściciela klatek psów służbowych. Żadnego etatu nie znaleziono również w VP dla innego, doświadczonego operatora, świetnego paramedyka odznaczonego po misji w Afganistanie krzyżem zasługi. W tej sytuacji, przed końcem 2009 r. ponad połowa najlepszych żołnierzy SOG z jej dowództwa i pionu szturmowego, w tym co najmniej dziewięciu zasłużonych weteranów z Afganistanu z byłym dowódcą włącznie, zmuszona została do odejścia do cywila. Co więcej, tylko jednemu z wywodzących się z policyjnych formacji antyterrorystycznych udało się wrócić do pracy w policji, gdyż wojskowe służby wywiadowcze zadbały, by żaden z tak oczywiście cennych ludzi dla każdej z czeskich jednostek lub służb specjalnych, zarówno armii, jak i MSW, nie mógł znaleźć po odejściu z SOG pracy w takim miejscu…

Na tym tle jeszcze bardziej szokujące i wiele mówiące jest, jak zupełnie odmiennie potoczyły się losy autorów listu – skargi z jednostki, który wykorzystano do zniszczenia SOG. Spośród tej czwórki żaden nie spotkał się z podobnym traktowaniem, jakie opisano wyżej. Jeden trafił na dobre stanowisko w wywiadzie wojskowym, drugi do ochrony osobistej ministra obrony narodowej, kolejny do nowego pododdziału naprowadzania uderzeń lotnictwa (FAC), współdziałającego z prostejovskimi komandosami w Afganistanie, a ostatni, ale odgrywający wiodącą rolę w rozpętaniu afery w SOG, prawdopodobnie służy w 601. skss. W co najmniej dwóch przypadkach nowi przełożeni nie byli zachwyceni otrzymaniem takich żołnierzy. 

Z końcem września 2009 r. pion uderzeniowy SOG ostatecznie przestał funkcjonować, co w kategoriach organizacyjnych oznaczało także koniec całej jednostki. Proces likwidacji przebiegał skrycie, gdyż żołnierzy ostrzeżono, że wszystko, co dzieje się w jednostce, ma pozostać tajemnicą, a jakikolwiek wyciek informacji do mediów spotka się z surową karą. Większość zwolnionych operatorów odeszła z ostatnim dniem listopada, a ostatni w grudniu. Jedna trzecia jednostki, stanowiąca sekcję ochrony specjalnej VIP-ów, która przy wsparciu pionu bojowego od lat zajmowała się najbardziej ryzykownymi zadaniami związanymi z zabezpieczeniem pobytów przedstawicieli szefostwa sił zbrojnych, władz cywilnych i innych dyplomatów w strefach konfliktów zbrojnych, miała zakończyć swoją działalność wiosną tego roku. Już w październiku 2009 r. takie misje włączono do zadań nieposiadających głębszego doświadczenia w tym zakresie żołnierzy 601. skss i od stycznia 2010 r. przejęli oni odpowiedzialność za ochronę VIP oraz czeskiej ambasady w Kabulu od pododdziału wydzielonego dotąd w tym celu z policyjnej jednostki URNa. Bodyguardzi z SOG znajdą być może zatrudnienie w działaniach ochronnych VP na terenie kraju. 

Jeszcze przed końcem roku nowoczesna broń i wyposażenie jednostki specjalnej VP zostały rozdzielone między 601. skss, batalion spadochroniarzy (43. Vmpr) z Chrudimia i PohOd VP w Pradze, a część zamknięto w magazynach, gdyż nikt w armii spoza SOG nie był przygotowany do obsługi takiego sprzętu. Czy tak specjalistyczny sprzęt, jak czterokołowce uzbrojone w granatniki automatyczne AGS-17, na pewno będzie przydatny pododdziałowi specjalnemu praskiej żandarmerii, to już inne pytanie.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kilka kwestii dotyczących tego pododdziału, który według oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli czeskiego ministerstwa obrony miał rzekomo powstać z przekształcenia SOG. Jest to czwarte Pohotovostne Oddaleni, poza trzema istniejącymi od 2002 r. oddziałami szybkiego reagowania tego typu w strukturach regionalnych dowództw czeskiej żandarmerii wojskowej (Olomouc, Stara Boleslav, Tábor), które wykonują jednak zadania niższego rzędu i mają niższe, lokalne podporządkowanie, niż dotychczasowa specjalna jednostka kontrterrorystyczna dowództwa VP. Co prawda w ich składzie powołano do życia pododdziały interwencyjne typu SWAT (Zasahove skupiny), ale ich rola i możliwości ograniczają się przede wszystkim do wsparcia taktycznego działań VP, związanych z zatrzymywaniem i eskortowaniem niebezpiecznych osób podlegających jurysdykcji wojskowej oraz wykonywania zadań specjalnych przy ochronie ważnych obiektów i mienia sił zbrojnych. Na dowódcę praskiego PohOd wyznaczono oficera mającego pełne zaufanie gen. Ložka, ale bez żadnego przygotowania pod kątem takich działań. Mimo włączenia do tego pododdziału kilkunastu operatorów SOG, co prawda najmłodszych stażem, potrzeba czasu, by osiągnął on pełną gotowość bojową i nabrał doświadczenia pozwalającego mu stać się pełnowartościową jednostką do wykonywania nawet mniej skomplikowanych zadań.

Tych kilka faktów, w połączeniu z „polityką kadrową” wobec dotychczasowego składu SOG, nie pozostawia wątpliwości, że deklaracje najwyższych przełożonych tej jednostki co do zasadności „transformacji” najnowocześniejszej i najefektywniejszej czeskiej jednostki specjalnej w PohOd stanowiły tylko zasłonę dymną, w celu ukrycia jej bezsensownej likwidacji z zupełnie innych powodów. Koniec SOG oznacza również istotny spadek zdolności kontrterrorystycznych Republiki Czeskiej, zwłaszcza w wypadku konieczności przeprowadzenia operacji ratunkowej za granicą. URNa jako jednostka policyjna przeznaczona jest tylko do działań wewnątrz kraju, a czeska armia nie posiada obecnie żadnej jednostki wyszkolonej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do trudnych operacji szturmowych związanych z odbijaniem zakładników. Jedyni specjaliści w tamtejszych siłach zbrojnych, szlifujący od co najmniej kilku lat takie umiejętności i stanowiący zgrany zespół bojowy o wypracowanych procedurach, zostali wyrugowani w zakamuflowany sposób z ich szeregów w wyniku zawiści oraz źle realizowanych ambicji. Tymczasem na początku tego roku czeskie ministerstwo obrony zakomunikowało, że w ramach 601. skss tworzona jest nowa kompania do zadań kontrterrorystycznych, która będzie stacjonować w Pradze. Czy można znaleźć racjonalny powód i sens całkowitej likwidacji ukształtowanej już jednostki do walki z terroryzmem, w którą zainwestowano olbrzymie pieniądze, a następnie budowania, de facto od podstaw, nowego pododdziału tego typu w innej?

Takie zakończenie historii SOG ostatecznie potwierdza, że mimo wszystkich ruchów próbujących nadać jej niszczeniu pozory zasadnych zmian, tak naprawdę od początku była ona celem intrygi pewnych sił, nieliczących się z nikim i niczym. Odpowiedź na pytanie, kto stał za tą intrygą, nawet bez znajomości wielu przytoczonych wyżej okoliczności, łatwo znaleźć, orientując się tylko: komu nie była w smak SOG i kto zyskał na jej zniknięciu. W imię tego zmarnowano najskuteczniejszą, wybijającą się pod wieloma względami jednostkę, jedyną w Czechach zdolną do wykonywania najtrudniejszych zadań kontrterrorystycznych za granicą. Ale przede wszystkim zmarnowano olbrzymi potencjał kilkudziesięciu doborowych żołnierzy i policjantów, ich wkład oraz lata zaangażowania w osiąganie najwyższego poziomu, docenianego przez wielu najlepszych zagranicznych partnerów, jednak jak się okazało, tak łatwo skreślonych we własnym kraju.

Naszywki naramienne operatorów Oddziału Operacji Specjalnych Policji Wojskowej Republiki Czeskiej

Występują w trzech wersjach kolorystycznych: kolorowe (do munduru wyjściowego), w tonacji oliwkowo-zielonej (ang. subdued – do oliwkowych, nomeksowych kombinezonów taktycznych), beżowe (piaskowe – do mundurów w kamuflażu pustynnym). Naszywka dwuczęściowa z oddzielnym łuczkiem z inicjałami SOG noszona była na prawym ramieniu. W centralnej części tarczy widnieje miecz, będący symbolem męstwa, odwagi i ofensywnego charakteru działań oraz grecka litera omega, która – jako ostatnia w alfabecie – symbolizuje ostateczną (siłową) opcję w konfrontacji służb bezpieczeństwa z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Na lewym ramieniu operatorzy nosili prostokątne naszywki w postaci flagi w barwach narodowych (występujące także w trzech wersjach kolorystycznych), czasem na większym polu z grupą krwi operatora. Podczas misji zagranicznych pododdziałów SOG znane są też przypadki noszenia naszywek w kształcie łukowatym z napisem dużymi literami CZECH REPUBLIC.  

Haft, wymiary tarczy 75×53 mm, wymiary łuczku 70×18 mm.  

Uzupełnieniem tematyki insygniów w jednostce są medale (coins) wręczane w trakcie kontaktów międzynarodowych z innymi jednostkami o podobnym profilu lub osobom zasłużonym dla SOG. Na awersie widnieje symbol jednostki z charakterystycznym mottem łacińskim Audaces Fortuna Iuvat – czyli „Szczęście Śmiałym Sprzyja”. Na rewersie – wizerunek operatorów i czeska maksyma Vule Odvaha Rozum Spolehlivost – „Wola, Odwaga, Rozum, Niezawodność”.

Autor: Artur Raguszewski

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Wybrane dla Ciebie

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »  Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych?

Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych? Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych?

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jaki statyw niezawiedzie?

Jaki statyw niezawiedzie? Jaki statyw niezawiedzie?

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń Jakim preparatem  skutecznie wyczyścisz każdą broń

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego

Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych

Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych

Jak poprawić celność strzału

Jak poprawić celność strzału Jak poprawić celność strzału

Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów

Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.