Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowa generacja

Ewolucja w udoskonalaniu konstrukcji projektów broni i amunicji

Tematem artykułu są przykłady zrealizowanych w USA przedsięwzięć modernizacji amunicji przeznaczonej do ręcznej broni strzeleckiej dokonanych w okresie ostatniego dwudziestolecia.
Zdjęcie: GD-OTS, MARS Inc., SIG Sauer Inc., Textron Inc., True Velocity Inc.

Tematem artykułu są przykłady zrealizowanych w USA przedsięwzięć modernizacji amunicji przeznaczonej do ręcznej broni strzeleckiej dokonanych w okresie ostatniego dwudziestolecia.


Zdjęcie: GD-OTS, MARS Inc., SIG Sauer Inc., Textron Inc., True Velocity Inc.

Koniec 2019 roku, rok po ogłoszeniu przez US Army programu broni strzeleckiej nowej generacji NGSW (Next Generation Squad Weapon), przyniósł zamówienie na pierwsze prototypy karabinów maszynowych i karabinów szturmowych kalibru 6,8 mm, z których zostanie wybrany zestaw mający już za dwa lata stopniowo zastępować aktualnie używane wzory ręcznego uzbrojenia na amunicję 5,56 mm i 7,62 mm NATO w pododdziałach bojowych amerykańskich wojsk lądowych.

Zobacz także

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Radosław Tyślewicz STG77 A1 MOD

STG77 A1 MOD STG77 A1 MOD

Rok 2023 w armii austriackiej (OBH) upłynął pod znakiem modernizacji i zmian rozpoczętych jeszcze w okresie Covid-19. Wprowadzono między innymi nowe umundurowanie polowe z innowacyjnym kamuflażem oraz...

Rok 2023 w armii austriackiej (OBH) upłynął pod znakiem modernizacji i zmian rozpoczętych jeszcze w okresie Covid-19. Wprowadzono między innymi nowe umundurowanie polowe z innowacyjnym kamuflażem oraz dokonano modernizacji karabinka STG77. W lutym 2023 roku pierwsze egzemplarze nowej broni trafiły do jednostek liniowych, a proces symbolicznie zakończyło wręczenie w grudniu nowych egzemplarzy tej broni kadetom Theresianische Militärakademie przez mister obrony narodowej. Tekst: Radosław Tyślewicz Zdjęcia:...

Zdjęcia: GD-OTS, MARS Inc., SIG Sauer Inc., Textron Inc., True Velocity Inc.

Rozwój technologiczny, zarówno w zakresie możliwości rozwoju broni i amunicji, jak również indywidualnych osłon balistycznych, wobec których potrzebna jest wyższa skuteczność pocisków, a także oczekiwania dotyczące zwiększenia jej na dłuższych dystansach, skłoniły Amerykanów już kilkanaście lat wcześniej do rozpoczęcia poszukiwań następców uzbrojenia piechoty zasilanego wprowadzonymi w 1963 r. nabojami 5,56 mm x 45 (kbk M4 i rkbkm M249), których skuteczność przestawała być uznawana za wystarczającą. Zanim jednak zdecydowano się na poprawę jej efektywności także przez zwiększenie kalibru, początkowo szukano rozwiązań umożliwiających radykalne zmniejszenie masy samej broni i stosowanej do niej amunicji. Do początku XXI wieku uznawano bowiem nabój 5,56 mm za optymalny na współczesnym polu walki, warty zmiany jedynie w przypadku pojawienia się istotnego przełomu w wytwarzaniu amunicji, np. wprowadzenia nabojów bezłuskowych lub nowych rodzajów ładunków miotających.

Doświadczenia z kampanii w trudnych warunkach terenowych, takich jak góry Afganistanu i z dynamicznych działań miejskich w Iraku, w powiązaniu z dociążaniem żołnierzy oraz samej ich broni wieloma dodatkowymi elementami wyposażenia, sugerowały natomiast konieczność skupienia się na zredukowaniu masy przenoszonego uzbrojenia i amunicji do niego.

Pierwszym krokiem były prace nad drużynową bronią wsparcia o zmniejszonej masie, rozpoczęte w US Army w 2004 r., w ramach programu LMGA (Lightweight Machine Gun and Ammunition). Główna rola przypadła w nich AAI Corporation z Hunt Valley w stanie Maryland, od 2007 r. wchodzącej w skład Textron Systems. Założono, że masa ręcznego karabinka maszynowego powinna zostać zmniejszona o około 35 procent, a jednocześnie masa amunicji do niego o nawet 40 proc. – dzięki zastosowaniu konstrukcji bezłuskowej CL (Caseless), wzorowanej na tej z niemieckiego HK G11 lub tzw. teleskopowej CT (Case Telescoped), w której 5,56 mm pocisk M855A1 byłby całkowicie ukryty w łusce z tworzywa sztucznego. Cylindryczny kształt i mniejsza długość CT ułatwiały oraz przyśpieszały podawanie amunicji i działanie broni, taki nabój może też być do 40 procent lżejszy od 5,56 mm NATO i zabierać o 12 proc. mniej miejsca.

W 2008 r. projekt ów uległ przekształceniu we wspólny program wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych (JSSAP – Joint Service Small Arms Program), pod nową nazwą LSAT (Lightweight Small Arms Technologies), realizowany przez konsorcjum, w którym wiodącą rolę nadal odgrywała AAI.

Pod koniec 2010 r. gotowe były pierwsze prototypy 5,56 mm rkbkm LMG CT (Light Machine Gun Case Telescoped) o masie tylko 4,5–4,18 kg, na amunicję teleskopową o masie niższej o 33 procent od klasycznej. Już dwa lata później wersję tej broni ze składaną kolbą i lufą skróconą do 317 mm testowały jednostki US Army Special Operation Command.

Równolegle do doskonalenia LMG CT opracowano – zaprezentowany po raz pierwszy podczas konferencji Sił Operacji Specjalnych SOFIC w 2015 r. – karabin maszynowy na teleskopową amunicję z pociskiem 7,62 mm NATO, o blisko połowę lżejszy od M240B oraz karabinek automatyczny na nabój CT kalibru 6,5 mm, z pociskiem 7,97 g o prędkości początkowej 914 m/s.

Czytaj też: PDX Maxime Defence >>>

Nowy kaliber pojawił się m.in. za sprawą sił specjalnych, które w obliczu globalnej wojny z terroryzmem otrzymały dodatkowe fundusze na rozwój i wyposażenie, wykorzystane także na poszukiwania broni na amunicję o osiągach przewyższających zapewniane przez dotąd używaną. Jednostki USSOCOM zainteresowały się zwłaszcza nabojem 6,8 mm x 43 Remington SPC (Special Purpose Cartridge – efekt prac SOCOM, Army Marksmanship Unit i zakładów Remington Arms w ramach Enhanced Rifle Cartridge Program), a jakiś czas później 6,5 mm x 49 Creedmoor, uznanym za szczególnie perspektywiczny do samopowtarzalnych karabinów wyborowych średniego zasięgu (Mid-Range Gas Gun-Sniper) i ręcznych karabinów maszynowych (Lightweight Assault Machine Gun), zamiast 7,62 mm NATO. 

Badania przeprowadzone przez ośrodek badawczy US Army’s ARDEC (Armament Research, Development and Engineering Center), uwzględniające także proporcje między skutecznością i masą pocisku a odrzutem broni, również potwierdzały, że w ręcznej broni strzeleckiej najlepiej sprawdzi się kaliber między 6,35 mm a 6,8 mm. W 2016 r. rozwój obiecującego 5,56 mm LSAT LMG CT przekierowano więc też na wersje kalibru 6,5 mm jako bardziej obiecujący, ponieważ przy zapewnieniu odpowiedniej skuteczności dawał większe możliwości redukowania masy broni i materiałochłonności podczas późniejszej produkcji pocisków. Nowy pocisk miał przy tym nie ustępować pod względem skuteczności, celności i zasięgu pociskom 7,62 mm NATO. Na marginesie warto przypomnieć, że nasz słynny konstruktor Piotr Apolinary Wilniewczyc już przed II wojną światową wskazywał, że optymalny kaliber ręcznej broni piechoty mieści się w granicach 6–7 mm, a w ostatnich latach za naszą wschodnią granicą prowadzono w Tule prace m.in. nad prototypami rkm OC-124 Alatau na nabój 6,7 mm x 51 BS.

W maju 2017 r. US Army sformułowała założenia nowego programu karabinu automatycznego nowej generacji NGSAR (Next Generation Squad Automatic Rifle), pod którą to nazwą kryła się broń mająca łączyć siłę i skuteczność ognia oraz zasięg rkmu (zwiększony nawet w porównaniu do rkbkm M249 z 800 do 1200 m), z celnością, a dzięki zredukowanej masie i poręcznością karabinka automatycznego, co sugerowało rezygnację z zasilania taśmowego na rzecz magazynkowego, jak w kbkm M27 IAR marines („SPECIAL OPS” 3/2012). Nie wskazano jakim konkretnie nabojem ma być zasilany NGSAR, poza sugestią kalibru w przedziale 6,5–6,8 mm, wymaganiem pełnej skuteczności przeciwko celom w indywidualnych osłonach balistycznych do 600 m (czyli o energii porównywalnej z pociskiem snajperskiej amunicji .300 Winchester Magnum, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia znacznie wyższego ciśnienia w komorze nabojowej niż w przypadku nabojów 5,56 mm) oraz wymogiem zmniejszenia sygnatury dźwiękowej, by trudniej było wykryć strzelca z odległości powyżej 300 m. Broń wybrana w programie NGSAR miała do 2025 r. zastąpić ok. 80 000 5,56 mm rkbkm M249 w Brygadowych Zespołach Bojowych US Army – po dwa w dziewięcioosobowej drużynie.

Początkowo zakładano, że dzięki ulepszonym osiągom nowej amunicji równolegle do niej powstanie kbk NGSC (Next Generation Squad Carbine) i jego wersja wyborowa, dzięki czemu wymianie uległoby całe uzbrojenie strzeleckie na szczeblu drużyny, z popularnym kbk M4/M4A1 na czele. To zaś sprawiło, że nowy program przyśpieszenia rozwoju broni strzeleckiej nie tylko niejako przejął temat LSAT, ale również doprowadził do anulowania w grudniu 2017 r. programu 7,62 mm karabinu automatycznego ICSR (Interim Combat Service Rifle), który miał zaradzić problemom ze skutecznością karabinków kalibru 5,56 mm. Tzw. demonstratory broni nowej generacji miały być gotowe do testów przed końcem 2019 r., ale ponieważ termin rozpoczęcia wprowadzania wybranej konstrukcji do jednostek liniowych skrócono do 2022 r., priorytetowo potraktowano NGSAR, a projekt karabinka zszedł na plan dalszy.

W marcu 2018 r. armia USA ogłosiła konkurs na zgłoszenia możliwości przygotowania prototypu (PONPrototype Opportunity Notice) takiej broni o masie 5,4 kg lub mniejszej, długości z kolbą rozłożoną do 890 mm, strzelającej amunicją o co najmniej 20 proc. lżejszą od naboju 5,56 mm x 45 M855A1 w mosiężnej łusce, z szybkostrzelnością rzędu 600 strz./min bez groźby samozapłonu i konieczności wymiany lufy przez nie mniej niż 15 minut, przy zachowaniu rozrzutu na 400 m ogniem pojedynczym w granicach 18 cm, a ciągłym 36 cm. Prototyp miał być zaopatrzony w dzienno-nocne przyrządy celownicze o masie do 1,36 kg, które – wraz z „kontrolowalnością” broni w czasie prowadzenia ognia – pozwolą strzelcowi oddającemu 3–5-strzałowe serie likwidować z 50 m przynajmniej 70 procent celów wielkości popiersia typu E każdorazowo w ciągu 2–4 sekund. Do tego tłumik ograniczający o 80 proc. błysk wylotowy typowy dla niewytłumionego M249 i zmniejszający głośność wystrzału do 140 dB lub mniejszej.

W lipcu dowództwo zamówień wojsk lądowych (US Army Contracting Command) podjęło decyzję o finansowaniu sześciu konkurencyjnych projektów broni i amunicji, które miały być dostarczone do oceny w czerwcu 2019 r. Do konkursu wybrano pięć przedsiębiorstw: AAI Corporation-Textron Systems, FN America LLC (ta siostrzana firma belgijskiej FN Herstal zaoferowała przygotowanie dwóch różnych prototypów, określonych jako Lightweight i Adaptive), General Dynamics-OTS Inc., PCP Tactical LLC oraz amerykańska Sig Sauer Inc.

AAI Textron, bogata w doświadczenia z zaawansowanych prac nad LSAT kontynuowała je skupiając się na dopasowaniu wcześniejszych prototypów do wymagań NGSAR, oczywiście z zasilaniem teleskopową CT, która powstała przy udziale firmy Heckler & Koch i producenta amunicji Olin-Winchester.

FN America zamierzała przedstawić jedną konstrukcję bazującą na kbk FN HAMR (proponowanym wcześniej piechocie morskiej w ramach programu Infantry Automatic Rifle, w którym zwyciężył ostatecznie M27, czyli odmiana HK416), drugą natomiast opracować od podstaw. Partnerem FN w zakresie przygotowania amunicji do nich miały być zakłady Federal Cartridge Company.

W finałowej piątce najmniej znaną firmą była PCP Tactical z Florydy (wydział PCP Ammunition USA, specjalizującej się m.in. w produkcji nabojów z polimerowymi łuskami). Spekulowano, że może przedstawić prototyp opracowany wspólnie ze znanym dostawcą broni dla sił specjalnych Knight’s Armament Company, oparty na jego lekkim km LAMG lub wraz z partnerską Gorilla Ammunition dostosować MGA SAW K, czyli ultrakrótką wersję M249 firmy Machine Gun Armory do ich naboju 6.5 SOCOM z łuską wykonaną w dużej części z polimeru, którym strzelały już kbk Gorilla GF-10 (odmiana AR-10).

Tymczasem w październiku 2018 r. US Army wystosowała nowy PON pod nazwą zmienioną na Next Generation Squad Weapon, obejmujący zarówno NGSW-AR (Automatic Rifle) mający zastąpić M249, jak i NGSW-R (Rifle) jako następcę kbk M4/M4A1. Tym razem wskazano, że ma to być broń kalibru 6,8 mm, ale bez narzucania budowy amunicji, jedynie z typowym konstrukcyjnie pociskiem General Purpose o masie 8.1-8.4 g, oznaczonym XM1186. Oczekiwano, jak wcześniej, „tylko” znaczącego ulepszenia zasięgu skutecznego i energii terminalnej w stosunku do osiągów 5,56 mm, a nawet 7,62 mm NATO – a więc nie mógł to być znany 6,8 mm Rem SPC lecz nowy typ, o takim samym kalibrze, lecz osiągach zbliżonych do .270 Winchester Short Magnum.

Oczywiście nadal obowiązywał warunek zmniejszenia masy naboju, aby mimo wzrostu kalibru żołnierze mogli zabierać więcej amunicji niż dotąd lub by odciążyć ich, poprawiając mobilność i zdolności przetrwania na polu walki. Oba karabiny miały strzelać ogniem pojedynczym i ciągłym, być równie łatwe w obsłudze dla strzelców prawo- i leworęcznych, mieć wysoką niezawodność działania nawet w trudnych warunkach, pokrycie utrudniające wykrywanie w naturze (nie czarne, nie jaśniejsze od barwy znanej jako Light Coyote 481 i nie ciemniejsze od Coyote 499), lufę przystosowaną do montażu tłumika, samonośne łoże M-LOK, w przypadku klasycznej budowy kolbę składaną, a także uniwersalne szyny w typie MIL-STD-1913, umożliwiające mocowanie dotychczas używanych akcesoriów (w tym „smart rails” służące również jako ścieżki połączeń z elektroniką i źródłami zasilania).

NGSW-AR winien spełniać założenia identyczne jak określone w maju 2017 r. dla NGSAR, czyli być bronią o sile ognia i zasięgu rkm, przy precyzji i ergonomii kbk automatycznego – z tym że dopuszczano zarówno zasilanie magazynkowe, jak i taśmowe. Od NGSW-R oczekiwano niższej masy oraz poprawy efektywności prowadzonego ognia w stosunku do 5,56 mm M4, w tym na większych dystansach niż obecne 300–400 metrów. Takie zestawy miałyby, po przetestowaniu i wybraniu w 2022 r. najlepszego, wejść w pierwszym kwartale następnego roku na uzbrojenie pododdziałów bojowych piechoty, zwiadu oraz sił specjalnych US Army, a w przyszłości zapewne także Korpusu Piechoty Morskiej USA.

3 września 2019 r. US Army zamówiła pierwsze prototypy NGSW od trzech wybranych oferentów: General Dynamics-OTS, Textron SystemsSIG-Sauer. Z rywalizacji odpadły PCP Tactical oraz FN America, która zamiast udziału w tym programie wprowadziła do swej oferty FN MK 48 Mod 2 6.5 CM, czyli najnowszy wariant popularnego Minimi na amunicję 6,5 mm Creedmor, zastępujący już 7,62 mm NATO w broni wyborowej amerykańskich sił specjalnych, m.in. w karabinie FN America Mk 20 Mod 0 SSR. Każda z wybranych firm ma dostarczyć po 53 sztuki NGSW-R i 43 rkm NGSW-AR plus 850 tysięcy sztuk amunicji swojego projektu, by w ciągu dwudziestu siedmiu miesięcy wojska lądowe USA zdążyły je przetestować i rozpocząć wdrażanie zwycięskich modeli generacyjnie nowego uzbrojenia do jednostek w założonym terminie. Poszczególne przedsiębiorstwa podeszły do spełnienia wymagań programu NGSW w odmienny sposób, oferując prototypy różne zarówno pod względem konstrukcji oraz zasady działania, jak i budowy przeznaczonej do niej amunicji.

Textron z Providence, w stanie Richmond zdecydował się na najbardziej innowacyjne rozwiązania, kontynuując we współpracy z Heckler & Koch projekt broni na „łuskową amunicję teleskopową” CT (zgłoszenie patentowe AAI Corp. WO2019164543 A2 Cased telescoped ammunition firearm with headspace reduction z 24 lipca 2017 r.), której produkcją na dużą skalę miałaby się zajmować Olin Winchester z Clayton w Missouri. Najnowsze prototypy NGSW, projektowane i testowane przy udziale H&K, Textron przedstawił na konferencji Maneuver Warfighter Conference w bazie Fort Benning we wrześniu 2019 r., zorganizowanej pod hasłem przygotowania Brygadowych Zespołów Bojowych US Army do walk na dużą skalę.

Tłumiki do obu wariantów broni opracowała firma Lewis Machine & Tool Company z Eldridge w stanie Iowa. Pierwsze informacje na temat karabinu Textron zdradzają, że konstrukcję wyróżnia przesuwana wertykalnie komora nabojowa, która przenosi walcowe naboje dosłane z magazynka do niej – po obniżeniu w trakcie przeładowania broni – wyżej, na linię lufy (odpalenia). Po strzale ponownie schodzi na linię dosyłania z magazynka kolejnego naboju, a ten wypycha zużytą łuskę do przodu, zanim komora uniesie się znów przed lufę. W NGSW-AR to samo realizowane jest przez komorę nabojową obracającą się wahadłowo o 180 st. w poziomie, czyli przed odcinkiem taśmy przechodzącym w poprzek broni. NGSW-R może być przeładowany za pomocą AR-owskiej listwy z uchwytem na górnej części tyłu komory zamkowej, jak i boczną rączką napinania.

GD-OTS nieco ryzykownie przyjął dla prototypów, opracowywanych wspólnie z Beretta Defense Technologies, układ bull-pup, proponowany US Army po raz pierwszy od porażek takich kandydatów w programie ACR z lat 80. Trzeba jednak pamiętać, że ma on kilka istotnych zalet, poczynając od możliwości zachowania stosunkowo długiej lufy w zwartej konstrukcyjnie broni o niedużej długości całkowitej, a koncepcje broni wsparcia w układzie bezkolbowym brano już pod uwagę podczas konferencji NDIA (National Defense Industrial Association) w roku 2015 r.

RM277-R i RM277-AR General Dynamics są ujednolicone pod względem budowy, włącznie z przyjęciem dla rkm zasilania magazynkowego jak w IAR. Oba mają działać na zasadzie łączącej popularne wykorzystywanie części gazów prochowych, odprowadzanych w czasie strzału z lufy do napędzania zespołu ruchomego z jej krótkim odrzutem, co jest opisywane jako SRIA („shot recoil, impulse averaging technology” – krótki odrzut z technologią uśredniania impulsu (odrzutu), opatentowany podczas prac GD nad LLMG w 2012 r.), służący minimalizowaniu oddziaływaniu odrzutu na strzelca przy zachowaniu niskiej masy części i całej broni. To z kolei przekłada się na łatwe kontrolowanie karabinu w czasie strzelania, zwłaszcza ogniem seryjnym oraz lepszą celność.

Broń proponowana przez GD-OTS strzela ogniem pojedynczym z zamka zamkniętego, ciągłym natomiast, by ograniczyć nagrzewanie, przy zamku otwartym – rozwiązanie znane chociażby z niemieckiego FG-42 i amerykańskiego rkm Stoner 63. Krótkie, pękate tłumiki przygotowuje do RM277 firma Delta P Designs z Walterville w stanie Oregon, w oparciu o swój kompaktowy i lekki model Brevis II z tytanu. Ten zestaw zasilany jest hybrydowymi 6,8 mm nabojami firmy True Velocity .277 TVCM o klasycznej formie, lecz z polimerową łuską ze stalowym, a wg innych źródeł mosiężnym dnem – „Advanced Composite Cartridge Case” Lonnie Burrowa, chronionej serią patentów zapoczątkowanych w 2010 r. zgłoszeniem US45666410P. Taka amunicja jest 30–40 proc. lżejsza od tej w metalowych łuskach, tańsza w produkcji, redukuje przekazywanie temperatury na broń oraz jak zapewniają przedstawiciele True Velocity: dzięki metalowej podstawie nadal pozostaje łatwa do magnetycznego zbierania po ćwiczeniach i nadaje się w stu procentach do recyklingu.

Renomowana firma SIG Sauer Inc. (z Newington, w stanie New Hampshire, pod kierunkiem jej działu Defense Strategies Group–America z Portsmouth), niesiona ostatnimi sukcesami w postaci dużych zamówień na karabiny, kbk i pistolety jej marki, postawiła na sprawdzone rozwiązania, dostosowane do własnej amunicji 6.8 mm x 51 Hybrid w trzyczęściowej łusce o korpusie z lekkich stopów i stalowym dnie. Zastosowana technologia łączenia pozwoliła nie tylko zmniejszyć masę o 20 proc. (firma dąży do 30), ale również na uzyskanie większej wytrzymałości na ciśnienia, nawet do 700 MPa, co pozwala znacząco zwiększyć efektywność wystrzeliwanego pocisku. Wymiary naboju, oparte na tych z amunicji 7,62 mm NATO, umożliwiają bardzo łatwe dostosowywanie broni do tej ostatniej, jedynie przez wymianę lufy, chociażby w celu wykorzystania starych zapasów podczas treningów.

Prezentowany przez SIG-Sauera na SOFIC19, ostatniej wystawie DSEI w Londynie i targach MILIPOL w Paryżu zestaw to NGSW-AR pod nazwą MG-6.8NGSW-R nazwany SPEAR (ang. włócznia, być może w nawiązaniu do symbolu USSOCOM). Pierwszy, zasilany taśmowo, z mechanizmem tłokowym o krótkim skoku i być może krótkim odrzutem lufy ograniczającym przekazywanie siły odrzutu na strzelca (na wzór MG-338 LWMMG tej firmy na nabój .338 Norma Magnum opracowany dla SOCOM), z kolbą składaną i długą uniwersalną szyną grzbietową NAR pod celowniki.

Czytaj też: Sig-Sauer >>>

Drugi stanowi wariant cieszącego się ostatnio dużym zainteresowaniem kbk SIG MCX („SPECIAL OPS” 2/2017), rozwijanego jako MCX-MR (Medium Range), z dodatkową rękojeścią napinania po lewej stronie komory, nieruchomą w czasie strzelania, ale możliwą do użycia tylko przy kolbie rozłożonej. Producent liczy na docenienie obsługi i ergonomii bardzo zbliżonej do używanych dotąd w US Army kbk rodziny M16/M4, ale z bonusami w postaci kolby składanej, regulatora gazowego i oczywiście zaletami wynikającymi z użycia nowej amunicji. Oba karabiny mają być ukompletowane nowymi tłumikami SIG MIL-SLX68-QD.

Na zwycięzcę programu NGSW czeka imponujące zamówienie na 250 000 sztuk karabinów obu wersji (w dalszej perspektywie zapewne także wersje wyborowe NGSW-R) i 150 mln nabojów, a w przyszłości na pewno jeszcze większe kontrakty nie tylko w USA, bowiem przyjęyty nabój może zostać doceniony przez całe NATO, stając się nowym standardem na kolejne lata. Podczas gdy nasze siły zbrojne dopiero rozkładają na dekady wymianę przestarzałej broni na nowoczesne Groty kalibru 5,56 mm i tradycyjne ukmy na naboje 7,62 mm NATO, program NGSW pokazuje, że już teraz rozpoczął się zmierzch broni na taką amunicję.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Siła ognia

Siła ognia Siła ognia

W 2011 r. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wkroczył z arsenałem poszerzonym o dwa nowe typy broni strzeleckiej - oba na silny nabój karabinowy 7,62 mm x 51 NATO. Ochrona VIP-ów kojarzona jest przede...

W 2011 r. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wkroczył z arsenałem poszerzonym o dwa nowe typy broni strzeleckiej - oba na silny nabój karabinowy 7,62 mm x 51 NATO. Ochrona VIP-ów kojarzona jest przede wszystkim z lekką, małogabarytową bronią, łatwą do dyskretnego przenoszenia, dobywania i operowania w ograniczonych przestrzeniach oraz służącą zasadniczo do prowadzenia ognia na najbliższych dystansach. Profesjonalne, rządowe służby ochrony, a w szczególności wyodrębnione w nich wydziały specjalne...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie! (część 1)

Zasięg rośnie! (część 1) Zasięg rośnie! (część 1)

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego...

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Andrzej Krugler IWA 2011

IWA 2011 IWA 2011

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics,...

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics, która odbyła się w dniach 11-14 marca, przyciągnęła ponad 35 200 zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą aż 1166 wystawców. Impreza skierowana głównie do strzelców sportowych i myśliwych, posiada jednak część specjalistyczną o nazwie Law Enforcement at IWA, skupiającą firmy oferujące...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie (część 2)

Zasięg rośnie (część 2) Zasięg rośnie (część 2)

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której...

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Ireneusz Chloupek Druga młodość

Druga młodość Druga młodość

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził...

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził elitarną kompanią rozpoznawczą USMC 1st Force Recon, doskonale oddają stosunek wielu Amerykanów do pistoletu, przyjętego do uzbrojenia sto lat temu, ale nadal utrzymującego znaczącą pozycję w uzbrojeniu, przede wszystkim jednostek specjalnych. Niezależnie od tego, na ile „nineteen eleven” zawdzięcza...

Ireneusz Chloupek Skorpion III generacji

Skorpion III generacji Skorpion III generacji

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie...

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie macierzystej Českiej Zbrojovki z Uherskiego Brodu nowej broni o takiej nazwie, której jednak oprócz tej samej wytwórni nie łączy z poprzednikiem nic więcej.

Adam Gawron UTM - ostateczna amunicja treningowa

UTM - ostateczna amunicja treningowa UTM - ostateczna amunicja treningowa

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych...

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych na całym świecie typy amunicji treningowej, aż po powoli akceptowane: paintball i repliki ASG. Cechy tych ostatnich (właściwie niezależnie od stopnia zaawansowania ich konstrukcji) nie predestynują ich jednak do użycia w zaawansowanym treningu. Natomiast dwa pierwsze (pod warunkiem, że promień lasera...

Ireneusz Chloupek Żniwiarz w Polsce

Żniwiarz w Polsce Żniwiarz w Polsce

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International,...

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International, sprowadzonym do Polski przez RWS CETUS ze Słupska. Mało znany w naszym kraju producent z USA na tamtejszym rynku należy do liderów wśród wytwórni specjalizujących się w tworzeniu udoskonalonych odmian broni z rodziny AR-15 (M16/M4), a jego Rapid Engagement Precision Rifle wart jest szczególnej uwagi,...

Ireneusz Chloupek SG 55X

SG 55X SG 55X

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej...

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej konstrukcji. Z powodu głównie wysokiej ceny nie podbił on zagranicznych rynków, za to jego kolejne skrócone wersje zdobyły liczące się miejsce w arsenale sił specjalnych wielu państw, potrafiących docenić typowo szwajcarską, wysoką jakość wykonania i szczegółowe dopracowanie, które zapewniły...

Ireneusz Chloupek Advanced Police Carabine

Advanced Police Carabine Advanced Police Carabine

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę...

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę w uzbrojeniu sił policyjnych i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Po długim okresie utrzymywania wśród nich pozycji niekwestionowanego lidera przez niemiecki HK MP5, początek drugiego dziesięciolecia nowego wieku przyniósł mu nowych, bardzo poważnych konkurentów - najpierw...

Ireneusz Chloupek IAR kbkm marines

IAR kbkm marines IAR kbkm marines

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych...

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych na amunicję 5,56 mm, amerykańska piechota morska, użytkująca takowe od ponad ćwierć wieku, uzupełnia je i częściowo zastępuje na najniższym szczeblu bronią, która ma jeszcze lepiej sprawdzać się na współczesnym polu walki. Analizując charakter działań podczas ostatnich konfliktów zbrojnych o niskiej...

Andrzej Krugler Radomska premiera

Radomska premiera Radomska premiera

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie...

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie nie noszą one takiej nazwy, ponieważ program Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 zakończył się w 2011 roku. Jednak ujawnione w Radomiu konstrukcje wywodzą się bezpośrednio z modeli wykonanych w ramach tego programu i dlatego dla ułatwienia będziemy je tak nazywać. Prawdopodobnie...

Ireneusz Chloupek Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez...

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez profesjonalistów z całego świata: od Szwecji po Australię i od RPA po Rosję. Od kilku lat używane są także przez snajperów z polskich jednostek specjalnych.

Ireneusz Chloupek KEL-TEC SHOTGUN

KEL-TEC SHOTGUN KEL-TEC SHOTGUN

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne...

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne typy pump-action, konstruowane są jednak według schematu, w którym pojemność charakterystycznego dla większości stałego magazynka wpływa na długość całkowitą strzelby. Stawia to użytkowników przed wyborem broni o znacznej długości lub poręczniejszej, ale o niskiej szybkostrzelności praktycznej. Rozwiązaniem...

Ireneusz Chloupek, Mateusz J. Multarzyński, Bartosz Szołucha MSPO 2012

MSPO 2012 MSPO 2012

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną...

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 13 000 gości. W tym roku swoją Wystawę Narodową zorganizowały Włochy. Poniżej prezentujemy najciekawsze zdaniem redakcji produkty wystawione na MSPO 2012.

Ireneusz Chloupek DESERT TACTICAL ARMS

DESERT TACTICAL ARMS DESERT TACTICAL ARMS

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich...

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich latach, już parokrotnie, ale poza amerykańskim 12,7-mm Barrettem M90/M95 wciąż nie udaje im się zdobyć wśród snajperów szerszego uznania. Taki układ zapewnia określone plusy, ale też w przypadku broni powtarzalnej wymaga pieczołowitego zaprojektowania, by nie przesłoniło ich m.in. pogorszenie...

Ireneusz Chloupek "Sześćdziesiątka" Komandosów

"Sześćdziesiątka" Komandosów "Sześćdziesiątka" Komandosów

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu....

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu. A z drugiej strony - jak zadbanie o poprawienie niedociągnięć konstrukcji i dopasowanie do oczekiwań użytkowników może przywrócić dobrą opinię broni, z miejscem w arsenale tych najbardziej wymagających, z sił specjalnych.

Ireneusz Chloupek GLOCK standard optymalny

GLOCK standard optymalny GLOCK standard optymalny

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu...

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu choćby do tradycyjnych rozwiązań i rasowych linii Colta M1911A1 czy Beretty 92 - konstrukcją oraz odważnym wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Czas potwierdził słuszność koncepcji twórców austriackiego pistoletu, który po krótkim okresie przełamywania nieufności stał się jednym z najbardziej popularnych...

Michał Sitarski Nowości Heckler & Koch

Nowości Heckler & Koch Nowości Heckler & Koch

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także...

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także w polskich, podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. Dzięki uprzejmości polskiego przedstawiciela H&K – firmy Cenrex – mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z najnowszą bronią niemieckiego producenta.

Michał Sitarski Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości”

Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości” Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości”

Jednym z programów realizowanych obecnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP jest projekt Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan, który ma doprowadzić do wdrożenia polskiego systemu „żołnierza przyszłości”....

Jednym z programów realizowanych obecnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP jest projekt Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan, który ma doprowadzić do wdrożenia polskiego systemu „żołnierza przyszłości”. To kompleksowe przedsięwzięcie w efekcie ma przynieść zarówno kompletny system, jak i jego komponenty, które będą mogły funkcjonować samodzielnie, niezależnie od całości.

Redakcja M134G na polskich Mi-17

M134G na polskich Mi-17 M134G na polskich Mi-17

Na przełomie maja i czerwca b.r. konsorcjum firm WORKS 11 Michał Lubiński oraz DSG Product wraz ze swoim amerykańskim partnerem, firmą PROFENSE LLC, zakończyło proces przekazywania Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej...

Na przełomie maja i czerwca b.r. konsorcjum firm WORKS 11 Michał Lubiński oraz DSG Product wraz ze swoim amerykańskim partnerem, firmą PROFENSE LLC, zakończyło proces przekazywania Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej 7,62 mm wielolufowego pokładowego karabin maszynowego M134G. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, przy czynnym współudziale WORKS 11, zabudowały oraz przeprowadziły badania kwalifikacyjne 7,62 mm wpkm M134G na śmigłowcach Mi-17.

Michał Sitarski Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach

Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach

W poniedziałek 2 września w Targach Kielce rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na targach prezentowane są najnowocześniejsze technologie i produkty w zakresie uzbrojenia i techniki...

W poniedziałek 2 września w Targach Kielce rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na targach prezentowane są najnowocześniejsze technologie i produkty w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej.

Ireneusz Chloupek BIG MAC

BIG MAC BIG MAC

Historia współczesnych wielkokalibrowych karabinów wyborowych, zwanych też ze względu na zasadnicze przeznaczenie antysprzętowymi, liczy już ponad 30 lat. Wśród coraz liczniejszych wzorów takiej broni...

Historia współczesnych wielkokalibrowych karabinów wyborowych, zwanych też ze względu na zasadnicze przeznaczenie antysprzętowymi, liczy już ponad 30 lat. Wśród coraz liczniejszych wzorów takiej broni wciąż najbardziej uznanym karabinem powtarzalnym pozostaje TAC-50 amerykańskiej firmy McMillan, stworzony we współpracy ze snajperami z oddziałów specjalnych działających w różnych częściach świata i doskonalony w wyniku wieloletniej współpracy z nimi.

Ireneusz Chloupek FN P90

FN P90 FN P90

Na przełomie lat 80./90. w znanej belgijskiej firmie Fabrique Nationale de Herstal powstał nowoczesny pistolet maszynowy P90 kalibru 5,7 mm, o futurystycznym kształcie i śmiałych, oryginalnych rozwiązaniach,...

Na przełomie lat 80./90. w znanej belgijskiej firmie Fabrique Nationale de Herstal powstał nowoczesny pistolet maszynowy P90 kalibru 5,7 mm, o futurystycznym kształcie i śmiałych, oryginalnych rozwiązaniach, stanowiący odpowiedź na poszukiwania tzw. przyszłościowej broni do obrony osobistej (Advanced Personal Defense Weapon). Mimo że ze względów ekonomicznych i praktycznych przezbrojenie w taką broń dwóch trzecich personelu nowoczesnych armii było w pełni zasadne, na drodze do spektakularnego sukcesu...

Najnowsze produkty i technologie

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Allegro Wiatrówka - pistolety CO2

Wiatrówka - pistolety CO2 Wiatrówka - pistolety CO2

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może...

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może wiatrówka. Niekoniecznie musi to być strzelba, gdyż wielką popularnością cieszą się pistolety pneumatyczne.

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.