Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

30 lat FSK

czyli o norweskiej jednostce Forsvarets Spesialkommando (Specjalny Oddział Komandosów Sił Zbrojnych)

Forsavarets Mediesenter

Forsavarets Mediesenter

Pod koniec lat 70., w związku z przewidywanym wzrostem zagrożenia terrorystycznego,  m.in.dla tak szczególnych obiektów  jak platformy wydobywcze na Morzu  Północnym, rządnorweski zdecydował się powierzyć zadania związane ze zwalczaniem  najgroźniejszych aktów terroryzmu siłom zbrojnym. W tym celu w 1982 r., w szkole  spadochronowej HJS w Trandum, sformowano dyskretnie nową zawodową jednostkę, nazwaną Forsvarets Spesialkommando (Specjalny Oddział Komandosów Sił Zbrojnych). Budowana - podobnie jak GROM i kanadyjska JTF-2 - początkowo jako oddział stricte kontrterrorystyczny, z pomocą i na podstawie najlepszych wzorów brytyjskich SAS oraz SBS, obecnie przygotowana jest do pełnego spektrum operacji specjalnych w kraju i za granicą.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Tradycje norweskich sił specjalnych sięgają II wojny światowej. Pierwsze pododdziały tego typu (spadochronowa Norwegian Independent Company 1 pod auspicjami brytyjskiej służby specjalnej SOE, znana też jako Kompania Linge, oraz No 5 Troop w 10 Interallied Commando) zostały sformowane i wyszkolone w Wielkiej Brytanii w celu prowadzenia akcji niszczenia strategicznej infrastruktury nazistów w okupowanej Norwegii. Kilkudziesięciu Norwegów, rekrutujących się z utworzonego w USA skandynawskiego 99. batalionu piechoty do działań w górach, służyło w tzw. grupach operacyjnych (OG) amerykańskiej służby specjalnej OSS, które wykonywały od 1944 r. zadania specjalne na tyłach wroga w Norwegii, Francji oraz na Dalekim Wschodzie.

Po zakończeniu działań wojennych wszystkie te formacje uległy rozwiązaniu – dopiero w 1954 r. rozpoczęto w norweskich wojskach lądowych organizowanie pierwszych kursów spadochronowych, ale dopiero osiem lat później stworzono w tym celu specjalny ośrodek szkoleniowy w Trandum, pod nazwą Szkoła Jegrów Spadochronowych Wojsk Lądowych (Harens Fallskjermjegerskole – HFJS), a od 1971 r. jako HJS (Haerens Jegerskole), Szkoła Jegrów WL. Nazwa „jegrzy” jest współcześnie stosowana w krajach skandynawskich w stosunku do elitarnych oddziałów piechoty i specjalnych, jako odpowiednik rozpowszechnionego przez Brytyjczyków miana komandos lub amerykańskiego ranger. HJS prowadziła nabór i kompleksowe szkolenie spadochronowego plutonu dywersyjno-rozpoznawczego Fallskjermjegertroppen (FJT), formowanego z wyselekcjonowanych ochotników-poborowych, odbywających obowiązkową dwunastomiesięczną służbę wojskową. Nie miał on jednak nigdy charakteru operacyjnego, a jedynie szkoleniowy – spośród zwalnianych po roku do cywila spadochroniarzy część tworzyła, mobilizowany przez HJS tylko na czas ćwiczeń i wojny, szwadron rezerwowy D. Jedynymi regularnymi, operacyjnymi pododdziałami bojowymi w Jegerskole były, złożone z zawodowych żołnierzy kontraktowych (spesialjegere), tzw. szwadrony manewrowe, tworzące wewnątrz niej nową formację kontrterrorystyczną.

FSK osiągnęła gotowość operacyjną

1 czerwca 1984 r., lecz jej istnienie jeszcze długo starano się zachować w tajemnicy. Przez wiele lat nazwa Forsvarets Spesialkommando używana była tylko przy okazji współpracy z policją w walce z terroryzmem, dla podkreślenia, że chodzi o jednostkę specjalną sił zbrojnych oraz jako ogólna nazwa szwadronu bojowego (kampeskadron, zwany też manewrowym), wystawianego przez HJS, a później przez utworzone w 1997 r. w jej miejsce Dowództwo Sił Specjalnych Armii (HJK, Haerens Jegerkommando). Wewnątrz HJS–HJK stosowano natomiast w stosunku do szwadronów manewrowych, z jakich składa się FSK, ogólnikowe określenie Innsatsstyrken, co w wolnym przekładzie oznacza oddział natychmiastowego użycia.Pierwsze doniesienia w norweskich mediach pojawiły się dopiero po wrześniowym incydencie 1993 r. w stołecznym porcie lotniczym Gardermoen (Oslo-Fornebu), gdy 32-letni Irańczyk sterroryzował załogę oraz pasażerów samolotu rosyjskich linii Aerofłot. Na miejsce ściągnęły siły policyjne, ale dziennikarze zaobserwowali również obecność wojskowych śmigłowców z komandosami na pokładzie, co nieuchronnie doprowadziło do pytań o ich przydział, rolę i kompetencje. Przedstawiciele armii przyznali, że w siłach zbrojnych istnieje nowa formacja specjalna, złożona z żołnierzy zawodowych i gotowa do najtrudniejszych operacji kontrterrorystycznych, z ratowaniem zakładników włącznie, ale większość informacji na jej temat pozostała niejawna. Oficjalnie podano, że w czasie pokoju FSK może wspierać policyjną jednostkę antyterrorystyczną Beredskapstroppen „Delta” podczas najpoważniejszych incydentów terrorystycznych na terenie kraju i w antyterrorystycznych działaniach ochronnych, odpowiada również za ochronę kontrterrorystyczną ważnych instalacji, z morskimi platformami wydobywczymi na czele, do czego w późniejszych latach dodano jeszcze misje ratowania obywateli norweskich uprowadzonych lub zagrożonych w inny sposób poza granicami kraju.W pierwszych przypadkach decyzja o wprowadzeniu do akcji FSK podejmowana jest wspólnie przez najwyższych przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości i ministerstwa obrony. Wydzielone przez jednostkę siły zostają wówczas podporządkowane na czas operacji nadzorującemu ją szefowi policji, a współdziałanie regulują specjalne przepisy Dyrektywy 80-41 na temat zasad wspierania policji przez siły zbrojne w okresie pokoju. FSK utrzymuje w związku z tym stałą gotowość i nieustannie trenuje operacje uwalniania zakładników w samolotach cywilnych, pociągach, budynkach, na promach i statkach pasażerskich lub handlowych oraz odbijanie platform naftowych i gazowych na morzu. Wojskowi kontrterroryści już w latach 90. dyskretnie ochraniali króla Norwegii, pozostawali w gotowości do interwencji na wypadek groźnych incydentów w czasie zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 r. oraz wykonywali zadania ochronne podczas szczytu ministrów obrony NATO w Bergen w 1996 r.

Mimo to na początku lat 90. jednostka nie miała dobrych notowań w dowództwie sił zbrojnych, wyrażającym opinie, że FSK ma niewielkie znaczenia dla wojska, gdyż ukierunkowany jest na wykonywanie zadań na rzecz departamentu sprawiedliwości i policji. Sugerowano, że w związku z tym to one powinny finansować tego typu formację lub przejąć w całości zadania kontrterrorystyczne – co oznaczałoby koniec FSK. Faktycznie, do połowy lat 90. norweskie siły specjalne nie posiadały zdolności do operacji zagranicznych, a szkolenie i zadania realizowane przez ten oddział koncentrowały się niemal wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego Norwegii oraz utrzymywania zdolności do walki z terroryzmem na morzu (MCT – Marine Counter Terror).

Z braku bojowych wyzwań jednostka nie mogła udowodnić swojej wartości oraz konieczności dalszego funkcjonowania i rozwoju. Był to bardzo trudny okres, operatorom przestano np. przyznawać trzyletnie kontrakty, proponując tylko półroczne i dość niskie płace. Na szczęście norwescy decydenci docenili w końcu znaczenie nowoczesnych sił specjalnych i rozpoczął się dla nich okres rozwoju. Powrócono do podpisywania kontraktów trzyletnich, z możliwością ich przedłużania jeszcze dwukrotnie, do łącznie dziewięciu lat służby w FSK, a później wprowadzono kontrakty siedmioletnie. Perspektywa związania się z jednostką na dłużej oczywiście bardziej zachęcała do służby i motywowała do rozwoju. W okresie budowania HJK (1993–1996) z bojowym rdzeniem w postaci FSK, bazę spadochroniarzy przeniesiono z Trandum do koszar Rena Leir, 30 km na północ od Elverum, w południowowschodniej Norwegii. Wraz z dowództwem i sztabem, skrzydłem treningowym, szwadronem wsparcia bojowego oraz szwadronem zabezpieczenia (logistycznym), szwadrony manewrowe tworzyły silną strukturę typu pułkowego, znaną też jako NORASOC (ang. Norwegian Army Special Operations Command). Dowódca HJK był jednocześnie dowódcą FSK.

W latach 1998–2001 FSK rozwijał się  we wszechstronną jednostkę specjalną, przygotowaną także na wypadek działań wojennych do prowadzenia na terytorium wroga dalekich misji rozpoznawczych, dywersyjnych akcji uderzeniowych, bojowych misji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR itd. W związku z takimi umiejętnościami została ona w 1995 r. poproszona przez stronę amerykańską o przetestowanie systemu ochrony jej bazy lotniczej w Keflaviku – o wyszkoleniu komandosów FSK świadczy fakt, że niezauważeni pokonali nowoczesne zabezpieczenia strategicznego obiektu i skrycie dostali się do jego wnętrza, skąd nawiązali łączność radiową z dowództwem w Stavanger.

Szczegółowa organizacja i liczebność FSK są okryte tajemnicą. W latach 90. jednostka składała się z kilkudziesięciu komandosów, ale w ostatnim okresie jej stan został znacznie zwiększony i przekroczył setkę. Pion bojowy podzielony był najpierw na dwie części, z których jedna ma specjalizację „wodną”. Do 1999 r. nabór prowadzono prawie wyłącznie z HJK oraz również zawodowej jednostki specjalnej marynarki wojennej MJK (Marinejegerkommandoen), czyli żołnierzy, którzy przeszli już trudne selekcje do służby w roli spadochroniarza-zwiadowcy lub morskiego komandosa-płetwonurka bojowego oraz co najmniej podstawowe przeszkolenie w tych specjalnościach.

Obecnie kandydaci pochodzą z całych sił zbrojnych, ale w odróżnieniu od MJK, FSK nie rekrutuje chętnych bez doświadczenia wojskowego, lecz wyłącznie ochotników, którzy mają za sobą przynajmniej odbyte roczne szkolenie wojskowe. Droga do FSK wiedzie przez trzytygodniową, trudną selekcję. Podczas szkolenia podstawowego szeregowcy przechodzą kurs podoficerski, a wszyscy następnie kurs skoków swobodnych HALO oraz kurs płetwonurka bojowego w ośrodku marynarki Dykke-og Froskemannskolen (DFS) w Haakonsvern. Dalsze szkolenie w ramach FSK uzupełniają coroczne zaawansowane ćwiczenia antyterrorystyczne „Gemini”, udział w ćwiczeniach sił specjalnych NATO „Cold Response” i „Battle Griffin” oraz specjalistyczne kursy za granicą, np. w brytyjskim ośrodku dżunglowym w Belize, Międzynarodowej Szkole Patroli Dalekiego Rozpoznania ILRRPS (obecnie International Special Training Centre – ISTC) w Weingarten i Pfullendorfie, czy szkolenia w zakresie negocjacji, prowadzone przez instruktorów z amerykańskich służb CIA i FBI.

Do tego dochodzą wspólne treningi z policyjną „Deltą” oraz zagranicznymi odpowiednikami: Amerykanami z Navy SEAL i SFOD-D, niemiecką GSG-9 i KSK, jednostką duńskich jegrów JKP, polskim GROM, holenderską BBE/UIM itd. Szczególnie bliskie kontakty FSK utrzymuje z brytyjskimi formacjami SAS i SBS. Norwescy oficerowie i podoficerowie regularnie odbywają praktyki w SAS, a żołnierze tej jednostki w FSK, co na początku lat 90. zaowocowało doniesieniami prasowymi o ich wspólnych misjach w Irlandii Północnej – przedstawiciele władz Norwegii odmówili komentarzy na ten temat. Według niepotwierdzonych informacji w 1995 r. grupa specjalna z FSK została skierowana do Indii z tajną misją odnalezienia i odbicia norweskiego obywatela Hansa Christiana Ostro, uprowadzonego w Kaszmirze przez bojowników islamskich z ugrupowania Al-Faran.

W kolejnych latach coraz bardziej widoczne było zaangażowanie norweskich wojsk specjalnych w operacje NATO, najpierw na Bałkanach, a następnie w Afganistanie. Cały szwadron bojowy trafił najpierw do Kosowa – spesialjegere byli pierwszymi żołnierzami Sojuszu, jacy wkroczyli do Prisztiny, monitorując i blisko współpracując tam z KLA oraz pozostając w gotowości do udziału w rajdach przeciwko siłom serbskim i odbijania personelu z norweskich sił rozejmowych, który dostałby się tam do niewoli – do czego jednak nie doszło. Na Bałkanach współdziałali m.in. z komandosami SAS oraz duńskimi jegrami. Prawdziwy rozkwit FSK rozpoczął się od udziału wraz z marinejegere w misjach bojowych podczas antyterrorystycznej operacji „Enduring Freedom” w Afganistanie. 3 stycznia 2002 roku połączone siły HJK i MJK wylądowały w Kandaharze jako NORSOF TG (Norwegian Special Operations Forces Task Group), organizując w ramach zadań typu  Sensitive Site Exploitation skryte posterunki obserwacyjne oraz patrole w terenie kontrolowanym przez talibów.

Podczas operacji „Anakonda” ponad 70 norweskich komandosów, działających w ramach Task Force K-Bar u boku amerykańskich, australijskich, duńskich, kanadyjskich, niemieckich i nowozelandzkich sił specjalnych na południu Afganistanu, wypełniało szereg misji w zakresie rozpoznania specjalnego, naprowadzania lotnictwa na siły talibów i Al-Kaidy oraz akcji bezpośrednich przeciwko nim. Norwescy operatorzy zdobyli duże uznanie wśród sił koalicji, jako doskonali fachowcy od działań specjalnych w szczególnie trudnym terenie górskim, a za swoje zasługi zostali docenieni 8 lutego 2005 roku jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń: Navy Presidential Unit Citation.

To przyniosło dalsze wzmocnienie NORASOC, które w 2004 r. przestało administracyjnie podlegać pod Sondenfjeldske  Dragonregiment, a zostało podporządkowane bezpośrednio szefowi wojsk lądowych (Generalinspektoren for Haeren). Od 2006 roku nazwę HJK zmieniono na FSK/HJK, podkreślając bojowy charakter formacji. W tym czasie norwescy komandosi operowali pod zwierzchnictwem CJSOTF-A (Combined Joint Special Operations Forces Task Force – Afghanistan) w prowincjach Helmand i Uruzgan na południu oraz na rzecz norweskiego PRT (Provincial Reconstruction Team) na północy Afganistanu, jako patrole MOT (Military Observer Teams). W 2007 roku FSK/HJK wystawił kolejny kontyngent, tym razem pod przewodnictwem ISAF. NATO prosiło o skierowanie norweskich komandosów do południowego Afganistanu, ale ostatecznie trafili oni do stolicy kraju, jako Task Force 51. 23 lipca 2007 roku w gwałtownym starciu patrolu FSK z talibami w prowincji Lowgar zginął 33-letni porucznik tej jednostki Tor Arne Lau-Henriksen.

Była to pierwsza śmiertelna strata sił specjalnych Norwegii w tym kraju, która jednak w najmniejszym stopniu nie zmniejszyła ich aktywności. Już 20 sierpnia spesialjegere wsparli w Kabulu afgańską policję w operacji odbicia obywatelki Niemiec z chrześcijańskiej organizacji Ora International, Christiny Meier, porwanej dwa dni wcześniej przez miejscowych przestępców. Od wiosny 2008 roku TF51 liczył już blisko 150 żołnierzy z FSK/HJK i MJK, ale każde ich użycie poza stolicą wymagało aprobaty rządu Norwegii. Odgrywał rolę sił szybkiego reagowania QRF, wspierających lokalną policję (Afghan National Police), a w kwietniu 2012 roku przejął od nowozelandzkiej SAS szkolenie jednostki antyterrorystycznej ANP CRU (Crisis Response Unit), znanej wcześniej jako TF 24. Gdy 22 czerwca br. antyrządowi zamachowcy zaatakowali restaurację Spozhmai w Qargha Lake, 10 mil na zachód od Kabulu, zabijając 18 Afgańczyków i biorąc około 50 jako zakładników, komandosi z FSK błyskawicznie poprowadzili CRU do zwycięskiego szturmu.

Tymczasem w Norwegii powstało 1 stycznia 2012 roku dowództwo wojsk specjalnych NORSOCOM (Norwegian Special Operations Command – Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben), na którego czele jako pierwszy stanął brygadier Karl Egil Hanevik, dowodzący wcześniej, w 2002 r. kontyngentem FSK/HJK w Afganistanie, a od 2004 r. całą tą jednostką. Pod jego zwierzchnictwem znalazły się siły specjalne wojsk lądowych NORASOC (FSK/HJK), marynarki wojennej NORNAVSOC (MJK, komandosi piechoty morskiej KJK, płetwonurkowie-minerzy i eskadra łodzi taktycznych CB90) oraz 137. skrzydło sił powietrznych. Jego następca, gen. bryg. Torgeir Gratrud, od 1990 r. w strukturach wojsk specjalnych, od 2004 r. dowódca HJK, a w latach 2005, 2007 i 2008 zgrupowania norweskich komandosów w Afganistanie, już 22 lutego br. złożył oficjalną wizytę w polskim DWS w Krakowie. Było to pierwsze w historii wzajemnych kontaktów bilateralne spotkanie dowódców wojsk specjalnych Polski i Norwegii, którego celem była wymiana poglądów oraz doświadczeń na temat ich funkcjonowania i perspektyw rozwoju.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.