Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

30 lat FSK

czyli o norweskiej jednostce Forsvarets Spesialkommando (Specjalny Oddział Komandosów Sił Zbrojnych)

Forsavarets Mediesenter

Forsavarets Mediesenter

Pod koniec lat 70., w związku z przewidywanym wzrostem zagrożenia terrorystycznego,  m.in.dla tak szczególnych obiektów  jak platformy wydobywcze na Morzu  Północnym, rządnorweski zdecydował się powierzyć zadania związane ze zwalczaniem  najgroźniejszych aktów terroryzmu siłom zbrojnym. W tym celu w 1982 r., w szkole  spadochronowej HJS w Trandum, sformowano dyskretnie nową zawodową jednostkę, nazwaną Forsvarets Spesialkommando (Specjalny Oddział Komandosów Sił Zbrojnych). Budowana - podobnie jak GROM i kanadyjska JTF-2 - początkowo jako oddział stricte kontrterrorystyczny, z pomocą i na podstawie najlepszych wzorów brytyjskich SAS oraz SBS, obecnie przygotowana jest do pełnego spektrum operacji specjalnych w kraju i za granicą.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Tradycje norweskich sił specjalnych sięgają II wojny światowej. Pierwsze pododdziały tego typu (spadochronowa Norwegian Independent Company 1 pod auspicjami brytyjskiej służby specjalnej SOE, znana też jako Kompania Linge, oraz No 5 Troop w 10 Interallied Commando) zostały sformowane i wyszkolone w Wielkiej Brytanii w celu prowadzenia akcji niszczenia strategicznej infrastruktury nazistów w okupowanej Norwegii. Kilkudziesięciu Norwegów, rekrutujących się z utworzonego w USA skandynawskiego 99. batalionu piechoty do działań w górach, służyło w tzw. grupach operacyjnych (OG) amerykańskiej służby specjalnej OSS, które wykonywały od 1944 r. zadania specjalne na tyłach wroga w Norwegii, Francji oraz na Dalekim Wschodzie.

Po zakończeniu działań wojennych wszystkie te formacje uległy rozwiązaniu – dopiero w 1954 r. rozpoczęto w norweskich wojskach lądowych organizowanie pierwszych kursów spadochronowych, ale dopiero osiem lat później stworzono w tym celu specjalny ośrodek szkoleniowy w Trandum, pod nazwą Szkoła Jegrów Spadochronowych Wojsk Lądowych (Harens Fallskjermjegerskole – HFJS), a od 1971 r. jako HJS (Haerens Jegerskole), Szkoła Jegrów WL. Nazwa „jegrzy” jest współcześnie stosowana w krajach skandynawskich w stosunku do elitarnych oddziałów piechoty i specjalnych, jako odpowiednik rozpowszechnionego przez Brytyjczyków miana komandos lub amerykańskiego ranger. HJS prowadziła nabór i kompleksowe szkolenie spadochronowego plutonu dywersyjno-rozpoznawczego Fallskjermjegertroppen (FJT), formowanego z wyselekcjonowanych ochotników-poborowych, odbywających obowiązkową dwunastomiesięczną służbę wojskową. Nie miał on jednak nigdy charakteru operacyjnego, a jedynie szkoleniowy – spośród zwalnianych po roku do cywila spadochroniarzy część tworzyła, mobilizowany przez HJS tylko na czas ćwiczeń i wojny, szwadron rezerwowy D. Jedynymi regularnymi, operacyjnymi pododdziałami bojowymi w Jegerskole były, złożone z zawodowych żołnierzy kontraktowych (spesialjegere), tzw. szwadrony manewrowe, tworzące wewnątrz niej nową formację kontrterrorystyczną.

FSK osiągnęła gotowość operacyjną

1 czerwca 1984 r., lecz jej istnienie jeszcze długo starano się zachować w tajemnicy. Przez wiele lat nazwa Forsvarets Spesialkommando używana była tylko przy okazji współpracy z policją w walce z terroryzmem, dla podkreślenia, że chodzi o jednostkę specjalną sił zbrojnych oraz jako ogólna nazwa szwadronu bojowego (kampeskadron, zwany też manewrowym), wystawianego przez HJS, a później przez utworzone w 1997 r. w jej miejsce Dowództwo Sił Specjalnych Armii (HJK, Haerens Jegerkommando). Wewnątrz HJS–HJK stosowano natomiast w stosunku do szwadronów manewrowych, z jakich składa się FSK, ogólnikowe określenie Innsatsstyrken, co w wolnym przekładzie oznacza oddział natychmiastowego użycia.Pierwsze doniesienia w norweskich mediach pojawiły się dopiero po wrześniowym incydencie 1993 r. w stołecznym porcie lotniczym Gardermoen (Oslo-Fornebu), gdy 32-letni Irańczyk sterroryzował załogę oraz pasażerów samolotu rosyjskich linii Aerofłot. Na miejsce ściągnęły siły policyjne, ale dziennikarze zaobserwowali również obecność wojskowych śmigłowców z komandosami na pokładzie, co nieuchronnie doprowadziło do pytań o ich przydział, rolę i kompetencje. Przedstawiciele armii przyznali, że w siłach zbrojnych istnieje nowa formacja specjalna, złożona z żołnierzy zawodowych i gotowa do najtrudniejszych operacji kontrterrorystycznych, z ratowaniem zakładników włącznie, ale większość informacji na jej temat pozostała niejawna. Oficjalnie podano, że w czasie pokoju FSK może wspierać policyjną jednostkę antyterrorystyczną Beredskapstroppen „Delta” podczas najpoważniejszych incydentów terrorystycznych na terenie kraju i w antyterrorystycznych działaniach ochronnych, odpowiada również za ochronę kontrterrorystyczną ważnych instalacji, z morskimi platformami wydobywczymi na czele, do czego w późniejszych latach dodano jeszcze misje ratowania obywateli norweskich uprowadzonych lub zagrożonych w inny sposób poza granicami kraju.W pierwszych przypadkach decyzja o wprowadzeniu do akcji FSK podejmowana jest wspólnie przez najwyższych przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości i ministerstwa obrony. Wydzielone przez jednostkę siły zostają wówczas podporządkowane na czas operacji nadzorującemu ją szefowi policji, a współdziałanie regulują specjalne przepisy Dyrektywy 80-41 na temat zasad wspierania policji przez siły zbrojne w okresie pokoju. FSK utrzymuje w związku z tym stałą gotowość i nieustannie trenuje operacje uwalniania zakładników w samolotach cywilnych, pociągach, budynkach, na promach i statkach pasażerskich lub handlowych oraz odbijanie platform naftowych i gazowych na morzu. Wojskowi kontrterroryści już w latach 90. dyskretnie ochraniali króla Norwegii, pozostawali w gotowości do interwencji na wypadek groźnych incydentów w czasie zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 r. oraz wykonywali zadania ochronne podczas szczytu ministrów obrony NATO w Bergen w 1996 r.

Mimo to na początku lat 90. jednostka nie miała dobrych notowań w dowództwie sił zbrojnych, wyrażającym opinie, że FSK ma niewielkie znaczenia dla wojska, gdyż ukierunkowany jest na wykonywanie zadań na rzecz departamentu sprawiedliwości i policji. Sugerowano, że w związku z tym to one powinny finansować tego typu formację lub przejąć w całości zadania kontrterrorystyczne – co oznaczałoby koniec FSK. Faktycznie, do połowy lat 90. norweskie siły specjalne nie posiadały zdolności do operacji zagranicznych, a szkolenie i zadania realizowane przez ten oddział koncentrowały się niemal wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego Norwegii oraz utrzymywania zdolności do walki z terroryzmem na morzu (MCT – Marine Counter Terror).

Z braku bojowych wyzwań jednostka nie mogła udowodnić swojej wartości oraz konieczności dalszego funkcjonowania i rozwoju. Był to bardzo trudny okres, operatorom przestano np. przyznawać trzyletnie kontrakty, proponując tylko półroczne i dość niskie płace. Na szczęście norwescy decydenci docenili w końcu znaczenie nowoczesnych sił specjalnych i rozpoczął się dla nich okres rozwoju. Powrócono do podpisywania kontraktów trzyletnich, z możliwością ich przedłużania jeszcze dwukrotnie, do łącznie dziewięciu lat służby w FSK, a później wprowadzono kontrakty siedmioletnie. Perspektywa związania się z jednostką na dłużej oczywiście bardziej zachęcała do służby i motywowała do rozwoju. W okresie budowania HJK (1993–1996) z bojowym rdzeniem w postaci FSK, bazę spadochroniarzy przeniesiono z Trandum do koszar Rena Leir, 30 km na północ od Elverum, w południowowschodniej Norwegii. Wraz z dowództwem i sztabem, skrzydłem treningowym, szwadronem wsparcia bojowego oraz szwadronem zabezpieczenia (logistycznym), szwadrony manewrowe tworzyły silną strukturę typu pułkowego, znaną też jako NORASOC (ang. Norwegian Army Special Operations Command). Dowódca HJK był jednocześnie dowódcą FSK.

W latach 1998–2001 FSK rozwijał się  we wszechstronną jednostkę specjalną, przygotowaną także na wypadek działań wojennych do prowadzenia na terytorium wroga dalekich misji rozpoznawczych, dywersyjnych akcji uderzeniowych, bojowych misji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR itd. W związku z takimi umiejętnościami została ona w 1995 r. poproszona przez stronę amerykańską o przetestowanie systemu ochrony jej bazy lotniczej w Keflaviku – o wyszkoleniu komandosów FSK świadczy fakt, że niezauważeni pokonali nowoczesne zabezpieczenia strategicznego obiektu i skrycie dostali się do jego wnętrza, skąd nawiązali łączność radiową z dowództwem w Stavanger.

Szczegółowa organizacja i liczebność FSK są okryte tajemnicą. W latach 90. jednostka składała się z kilkudziesięciu komandosów, ale w ostatnim okresie jej stan został znacznie zwiększony i przekroczył setkę. Pion bojowy podzielony był najpierw na dwie części, z których jedna ma specjalizację „wodną”. Do 1999 r. nabór prowadzono prawie wyłącznie z HJK oraz również zawodowej jednostki specjalnej marynarki wojennej MJK (Marinejegerkommandoen), czyli żołnierzy, którzy przeszli już trudne selekcje do służby w roli spadochroniarza-zwiadowcy lub morskiego komandosa-płetwonurka bojowego oraz co najmniej podstawowe przeszkolenie w tych specjalnościach.

Obecnie kandydaci pochodzą z całych sił zbrojnych, ale w odróżnieniu od MJK, FSK nie rekrutuje chętnych bez doświadczenia wojskowego, lecz wyłącznie ochotników, którzy mają za sobą przynajmniej odbyte roczne szkolenie wojskowe. Droga do FSK wiedzie przez trzytygodniową, trudną selekcję. Podczas szkolenia podstawowego szeregowcy przechodzą kurs podoficerski, a wszyscy następnie kurs skoków swobodnych HALO oraz kurs płetwonurka bojowego w ośrodku marynarki Dykke-og Froskemannskolen (DFS) w Haakonsvern. Dalsze szkolenie w ramach FSK uzupełniają coroczne zaawansowane ćwiczenia antyterrorystyczne „Gemini”, udział w ćwiczeniach sił specjalnych NATO „Cold Response” i „Battle Griffin” oraz specjalistyczne kursy za granicą, np. w brytyjskim ośrodku dżunglowym w Belize, Międzynarodowej Szkole Patroli Dalekiego Rozpoznania ILRRPS (obecnie International Special Training Centre – ISTC) w Weingarten i Pfullendorfie, czy szkolenia w zakresie negocjacji, prowadzone przez instruktorów z amerykańskich służb CIA i FBI.

Do tego dochodzą wspólne treningi z policyjną „Deltą” oraz zagranicznymi odpowiednikami: Amerykanami z Navy SEAL i SFOD-D, niemiecką GSG-9 i KSK, jednostką duńskich jegrów JKP, polskim GROM, holenderską BBE/UIM itd. Szczególnie bliskie kontakty FSK utrzymuje z brytyjskimi formacjami SAS i SBS. Norwescy oficerowie i podoficerowie regularnie odbywają praktyki w SAS, a żołnierze tej jednostki w FSK, co na początku lat 90. zaowocowało doniesieniami prasowymi o ich wspólnych misjach w Irlandii Północnej – przedstawiciele władz Norwegii odmówili komentarzy na ten temat. Według niepotwierdzonych informacji w 1995 r. grupa specjalna z FSK została skierowana do Indii z tajną misją odnalezienia i odbicia norweskiego obywatela Hansa Christiana Ostro, uprowadzonego w Kaszmirze przez bojowników islamskich z ugrupowania Al-Faran.

W kolejnych latach coraz bardziej widoczne było zaangażowanie norweskich wojsk specjalnych w operacje NATO, najpierw na Bałkanach, a następnie w Afganistanie. Cały szwadron bojowy trafił najpierw do Kosowa – spesialjegere byli pierwszymi żołnierzami Sojuszu, jacy wkroczyli do Prisztiny, monitorując i blisko współpracując tam z KLA oraz pozostając w gotowości do udziału w rajdach przeciwko siłom serbskim i odbijania personelu z norweskich sił rozejmowych, który dostałby się tam do niewoli – do czego jednak nie doszło. Na Bałkanach współdziałali m.in. z komandosami SAS oraz duńskimi jegrami. Prawdziwy rozkwit FSK rozpoczął się od udziału wraz z marinejegere w misjach bojowych podczas antyterrorystycznej operacji „Enduring Freedom” w Afganistanie. 3 stycznia 2002 roku połączone siły HJK i MJK wylądowały w Kandaharze jako NORSOF TG (Norwegian Special Operations Forces Task Group), organizując w ramach zadań typu  Sensitive Site Exploitation skryte posterunki obserwacyjne oraz patrole w terenie kontrolowanym przez talibów.

Podczas operacji „Anakonda” ponad 70 norweskich komandosów, działających w ramach Task Force K-Bar u boku amerykańskich, australijskich, duńskich, kanadyjskich, niemieckich i nowozelandzkich sił specjalnych na południu Afganistanu, wypełniało szereg misji w zakresie rozpoznania specjalnego, naprowadzania lotnictwa na siły talibów i Al-Kaidy oraz akcji bezpośrednich przeciwko nim. Norwescy operatorzy zdobyli duże uznanie wśród sił koalicji, jako doskonali fachowcy od działań specjalnych w szczególnie trudnym terenie górskim, a za swoje zasługi zostali docenieni 8 lutego 2005 roku jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń: Navy Presidential Unit Citation.

To przyniosło dalsze wzmocnienie NORASOC, które w 2004 r. przestało administracyjnie podlegać pod Sondenfjeldske  Dragonregiment, a zostało podporządkowane bezpośrednio szefowi wojsk lądowych (Generalinspektoren for Haeren). Od 2006 roku nazwę HJK zmieniono na FSK/HJK, podkreślając bojowy charakter formacji. W tym czasie norwescy komandosi operowali pod zwierzchnictwem CJSOTF-A (Combined Joint Special Operations Forces Task Force – Afghanistan) w prowincjach Helmand i Uruzgan na południu oraz na rzecz norweskiego PRT (Provincial Reconstruction Team) na północy Afganistanu, jako patrole MOT (Military Observer Teams). W 2007 roku FSK/HJK wystawił kolejny kontyngent, tym razem pod przewodnictwem ISAF. NATO prosiło o skierowanie norweskich komandosów do południowego Afganistanu, ale ostatecznie trafili oni do stolicy kraju, jako Task Force 51. 23 lipca 2007 roku w gwałtownym starciu patrolu FSK z talibami w prowincji Lowgar zginął 33-letni porucznik tej jednostki Tor Arne Lau-Henriksen.

Była to pierwsza śmiertelna strata sił specjalnych Norwegii w tym kraju, która jednak w najmniejszym stopniu nie zmniejszyła ich aktywności. Już 20 sierpnia spesialjegere wsparli w Kabulu afgańską policję w operacji odbicia obywatelki Niemiec z chrześcijańskiej organizacji Ora International, Christiny Meier, porwanej dwa dni wcześniej przez miejscowych przestępców. Od wiosny 2008 roku TF51 liczył już blisko 150 żołnierzy z FSK/HJK i MJK, ale każde ich użycie poza stolicą wymagało aprobaty rządu Norwegii. Odgrywał rolę sił szybkiego reagowania QRF, wspierających lokalną policję (Afghan National Police), a w kwietniu 2012 roku przejął od nowozelandzkiej SAS szkolenie jednostki antyterrorystycznej ANP CRU (Crisis Response Unit), znanej wcześniej jako TF 24. Gdy 22 czerwca br. antyrządowi zamachowcy zaatakowali restaurację Spozhmai w Qargha Lake, 10 mil na zachód od Kabulu, zabijając 18 Afgańczyków i biorąc około 50 jako zakładników, komandosi z FSK błyskawicznie poprowadzili CRU do zwycięskiego szturmu.

Tymczasem w Norwegii powstało 1 stycznia 2012 roku dowództwo wojsk specjalnych NORSOCOM (Norwegian Special Operations Command – Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben), na którego czele jako pierwszy stanął brygadier Karl Egil Hanevik, dowodzący wcześniej, w 2002 r. kontyngentem FSK/HJK w Afganistanie, a od 2004 r. całą tą jednostką. Pod jego zwierzchnictwem znalazły się siły specjalne wojsk lądowych NORASOC (FSK/HJK), marynarki wojennej NORNAVSOC (MJK, komandosi piechoty morskiej KJK, płetwonurkowie-minerzy i eskadra łodzi taktycznych CB90) oraz 137. skrzydło sił powietrznych. Jego następca, gen. bryg. Torgeir Gratrud, od 1990 r. w strukturach wojsk specjalnych, od 2004 r. dowódca HJK, a w latach 2005, 2007 i 2008 zgrupowania norweskich komandosów w Afganistanie, już 22 lutego br. złożył oficjalną wizytę w polskim DWS w Krakowie. Było to pierwsze w historii wzajemnych kontaktów bilateralne spotkanie dowódców wojsk specjalnych Polski i Norwegii, którego celem była wymiana poglądów oraz doświadczeń na temat ich funkcjonowania i perspektyw rozwoju.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops