Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

CSzWS

Nowa jednostka w składzie Rodzaju Sił Zbrojnych – Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

Nowa jednostka w składzie Rodzaju Sił Zbrojnych – Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – nowa jednostka w składzie tego Rodzaju Sił Zbrojnych, której tworzenie rozpoczęto pod koniec 2019 r. – to wyjątkowy w skali naszej armii projekt, mający na celu budowanie samodzielności szkoleniowej WS, dostosowanej do ich specyfiki i zadań oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału własnych kadr. Dwa główne obszary działalności CSzWS to szkolenie i podwyższanie kwalifikacji żołnierzy WS oraz przygotowywanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym WS rekrutowanych bezpośrednio ze środowiska cywilnego.
Zdjęcia: Andrzej Krugler, DVIDS/Staff Sgt. Isaac Graham, 982nd Combat Camera Company Airborne

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Centrum jest jeszcze na etapie formowania – podstawowe ukompletowanie ma osiągnąć do maja 2020 r. (trwa pozyskiwanie odpowiedniej kadry instruktorskiej i pomocniczej), a pełne zdolności w ciągu kolejnych pięciu lat. Podlega Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych jako samodzielna jednostka organizacyjna, a siedzibą Komendy CSzWS, którego organizowaniem kieruje płk Wojciech Smołuch, ma być Kraków, gdzie przy Dowództwie Komponentu WS rozpocznie funkcjonowanie także Ośrodek Szkolenia Spadochronowego Centrum, będą prowadzone zaawansowane szkolenia podoficerów i inne. Pozostałe elementy strukturalne CSWS to: Ośrodek Szkolenia Lądowego przy JW Komandosów w Lublińcu, Ośrodek Szkolenia Nurkowego w Gdyni przy JW Formoza oraz Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS „Strzepcz” na Pojezierzu Kaszubskim.

Płk Wojciech Smołuch – absolwent-prymus WSOWZmech we Wrocławiu oraz AON (praca magisterska: „Działania aeromobilne w operacji obronnej korpusu zmechanizowanego”), podyplomowych studiów na wydziale bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także wielu szkoleń i kursów specjalistycznych. Służbę zawodową pełnił m.in. w: 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, Szefostwie Wojsk Aeromobilnych, Szefostwie Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych Dowództwa Wojsk Lądowych.
Od 2006 r. zajmował różne stanowiska w Szefostwie Działań Specjalnych SzG WP, a następnie w Dowództwie Wojsk Specjalnych i COS-DKWS w Krakowie jako m.in.: zastępca szefa i szef Oddziału Szkolenia, szef Oddziału Zabezpieczenia i Koordynacji Szkolenia oraz szef Pionu Szkolenia.
W ostatnich latach sprawował merytoryczny nadzór nad budową Ośrodka Szkolenia WS w JW Komandosów.
W 2014 r. wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w szkoleniu żołnierzy WS wpisaniem zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”:
dzięki szerokiej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczeniu z powodzeniem kierował pracami nad wieloma nowatorskimi rozwiązaniami szkoleniowymi, które wdrożono do działalności służbowej. Jest współautorem systemu rozwoju podoficerów WS oraz programów szkolenia zespołów bojowych i pododdziałów specjalnych jednostek WS. Przygotował i nadzorował wprowadzenie elektronicznej ewidencji szkolenia oraz stworzył koncepcję zaawansowanego symulacyjnego systemu wsparcia szkolenia tego rodzaju wojsk. Zainicjował budowanie zdolności WS w obszarze prowadzenia prac minerskich i pirotechnicznych. Dzięki jego inicjatywom dokonano wielu znaczących zmian i nowelizacji dokumentów normujących modernizację i rozbudowę terenowych obiektów szkoleniowych oraz wprowadzenie na wyposażenie WS nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Dokonania służbowe pułkownika Wojciecha Smołucha w wymierny sposób przyczyniły się do podniesienia sprawności bojowej żołnierzy Sił Zbrojnych RP, a tym samym umacniania obronności państwa”.

Powstanie Centrum jest reakcją i remedium na brak w systemie szkolnictwa wojskowego placówki wyspecjalizowanej pod kątem potrzeb WS, a nawet komórek dydaktycznych na krajowych uczelniach przygotowanych do specjalistycznej edukacji kadry oficerskiej i podoficerskiej tego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jako jedyny nie posiadał on własnego ośrodka szkoleniowego, a kształcenie jego żołnierzy do tej pory miało charakter bardzo rozproszony – oparty na potencjalne poszczególnych jednostek specjalnych, które przygotowały w określonych specjalnościach na własne potrzeby oraz na centrach szkoleniowych wojsk konwencjonalnych (Wojsk Lądowych w Poznaniu, Marynarki Wojennej w Ustce), niedysponujących możliwościami profilowania kształcenia pod kątem słuchaczy z WS ani kadrą dydaktyczną o odpowiednim doświadczeniu w tym zakresie.

Żołnierz Wojsk Specjalnych w akcji

Zdjęcie: Andrzej Krugler, DVIDS/Staff Sgt. Isaac Graham, 982nd Combat Camera Company Airborne

DKWS kierowało oprócz tego podległych żołnierzy na specjalistycznych kursy w kraju i za granicą, w ośrodkach szkoleniowych państw sojuszniczych, jak również zapraszało zagranicznych instruktorów do prowadzenia takowych w Polsce. Udział w niektórych kursach krajowych był niezbędny w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień specjalnościowych (np. nurkowych), jednak często nie uwzględniały one specyfiki WS, udział w szkoleniach poza granicami RP generował zaś dodatkowe koszty.

Oczywiście korzystanie z wiedzy oraz doświadczeń zagranicznych partnerów jest rzeczą naturalną i będzie kontynuowane, zwłaszcza że brak możliwości certyfikacji w kraju niektórych specjalności, ale w przypadku innych stworzenie własnego Centrum pozwoli uniezależnić się od pomocy zewnętrznej.

CSzWS to nie tylko droga do usprawnienia systemu kształcenia w WS i nadania mu autonomiczności, lecz również do racjonalnego wykorzystania zasobów finansowych i ludzkich przez optymalizację oraz konsolidację procesów szkoleniowych (żołnierzy WS oraz kandydatów do służby), „odciążenie” jednostek od pewnych zadań szkoleniowych, a w końcu lepsze wykorzystanie własnych kadr:

  • Po pierwsze, potencjału żołnierzy o cennym doświadczeniu z pododdziałów bojowych – co otwiera przed nimi szansę na dalszy rozwój oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń nabytych podczas służby „w linii”, w tym z realnych operacji –
  • Po drugie, także najlepszych spośród odchodzących z jednostek na emerytury, pozostających w rezerwie.

Czytaj też: RANGERS z Lamego >>>

Problem braku pomysłów na korzystanie z wciąż bardzo wartościowych i posiadających unikatowe kwalifikacje „byłych” podnoszono w ostatnich latach wielokrotnie. Decyzja o stworzeniu CSzWS i otwarciu nawet połowy etatów dla ekskomandosów, którzy jako pracownicy cywilni będą mogli być zatrudnieni w roli instruktorów-specjalistów, to jednak pierwsza tak sensowna propozycja – zarówno atrakcyjnej dalszej aktywności dla ludzi z jednostek specjalnych, jak i dłuższego pożytku dla armii z nakładów poniesionych niegdyś na ich szkolenie.

Organizatorzy Centrum zadbali przy tym, by odpowiednie regulacje pozwoliły takim instruktorom cywilnym wykonywać zadania szkoleniowe, dotychczas zarezerwowane dla żołnierzy w służbie czynnej. Trwają także zabiegi o zmianę przepisów, dzięki której żołnierzy z jednostek WS nie zniechęcałaby do przejścia na stanowisko instruktora w CSzWS niekorzystna perspektywa utraty dodatków służbowych, przysługujących dotąd tylko w służbie w pododdziałach bojowych. Rozwiązania utrzymujące dotychczasowy poziom zarobków, np. na czas kilkuletniego przeniesienia na stanowisko szkoleniowca, ułatwiłoby pozyskiwanie doświadczonych kadr z wszystkich jednostek WS, a także zapobieganie odsysania ich przez rynek zewnętrzny.

Tak skompletowane zespoły fachowców, które będą mogły zagwarantować przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie, zajmą się podwyższaniem kwalifikacji żołnierzy WS we wszystkich specjalnościach – od nurkowania bojowego, przez skoki spadochronowe, naprowadzanie statków powietrznych na cele naziemne (JTAC), aż po szkolenia z zakresu medycyny pola walki, snajperskie czy łączności. Centrum przejmie również nauczanie personelu języków obcych. W porozumieniu z jednostkami będzie prowadzić szkolenie podoficerów spośród żołnierzy korpusu szeregowych WS, odpowiednio do potrzeb.

Bardzo ważnym zadaniem CSzWS ma być prowadzenie szkolenia dla kandydatów do służby w tymże korpusie, którzy wcześniej nie odbyli służby wojskowej, czyli „z cywila”. Jest to kontynuacja kursów „Jata” w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu, ale w zmienionej formule. Do tej pory tacy kandydaci przygotowywani byli do służby na stanowiskach zabezpieczających w JW Komandosów, a z czasem najlepsi mogli spróbować swych sił na selekcji do zespołów bojowych JWK. Tylko część z nich podejmowała jednak takie wyzwanie, a jeszcze mniejszej liczbie udawało się zdobyć miejsce w „bojówce”.

Obecnie proces naboru ze środowiska cywilnego ukierunkowany jest na pozyskiwanie kandydatów o odpowiednich predyspozycjach właśnie na ten drugi, znacznie bardziej wymagający typ stanowisk we wszystkich jednostkach WS. Szczegółową kolejność kroków na tej drodze publikują już na swych stronach internetowych zarówno one same, jak i Centrum (https://dkws.wp.mil.pl/pl/pagescentrum-szkolenia-wojsk-specjalnych-2020-03-03-9/pdf/), dlatego tylko w dużym skrócie wyjaśnijmy, że ochotnicy ubiegają się najpierw o możliwość udziału w tzw. konkursowym szkoleniu sprawdzającym, organizowanym przez wybraną jednostkę WS, czyli w pełnej kwalifikacji (egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowa rekrutacyjna) i selekcji (kilkudniowa górska gra terenowa wg scenariusza tej jednostki).

Pomyślne zdanie tych egzaminów i uznanie przez daną jednostkę za potencjalnie atrakcyjnego kandydata do służby w jej szeregach daje prawo do złożenia przez niego wniosku do CSzWS i WKU o powołanie do służby kandydackiej w Centrum, tj. na szkolenie wojskowe „kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego WS”.

Wybrani zostaną poddani półrocznemu szkoleniu w Lublińcu, którego pozytywne przebrnięcie otwiera drzwi do najbliższego rocznego kursu bazowego operatorów zespołów bojowych plus późniejszych kursów specjalistycznych, językowych i na kurs podoficerski. Oczywiście zarówno podczas szkolenia kandydackiego, jak i następnych niespełnienie wymaganych kryteriów eliminuje ze służby w WS lub ogranicza ją do służby w zabezpieczeniu. Nowa forma naboru odwróciła więc mechanizm przesiewu ochotników, dopuszczając do szkolenia tylko najlepszych ochotników z cywila, którzy na wstępie wykażą na słynnych selekcjach poszczególnych jednostek sprawność i cechy oczekiwane od przyszłych operatorów w ich „szturmie”. To znacząco zwiększy szanse na ukształtowanie z nich takich żołnierzy, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze. WS są bowiem jedynym Rodzajem Sił Zbrojnych, który organizuje służbę kandydacką do korpusu szeregowych, by skutecznie wyłonić najbardziej odpowiednich do służby czynnej, poprzedzonej przez stosunkowo długotrwałe i wymagające dużych nakładów (finansowych i organizacyjnych) szkolenie.

Decyzja nr 203/MON z 10 grudnia 2019 r. przyznała w obecnym roku 30 miejsc dla takich kandydatów, których szkolenie rozpocznie się jesienią. Kolejne będą organizowane dwa razy w roku, w oparciu o terminy powołań podawane w stosownej decyzji Ministra Obrony Narodowej (do 31 marca lub 30 września danego roku). Podstawowe warunki to: obywatelstwo polskie, wiek co najmniej 18 lat, niekaralność, świadectwo ukończenia przynajmniej gimnazjum oraz oczywiście zdolność psychiczna i fizyczna do zawodowej służby wojskowej. Normy fizyczne obowiązujące przy naborze podane są w zakładkach o rekrutacji na stronach jednostek WS.

CSzWS zajmie się również przekwalifikowaniem żołnierzy z innych Rodzajów Sił Zbrojnych do pełnienia służby w WS na stanowiskach oficerów, podoficerów i szeregowych, przygotowaniem kandydatów do służby w pododdziałach bojowych, szkoleniem rezerw osobowych WS (zwłaszcza w zakresie specjalności kluczowych), a także badaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych dla WS. Centrum będzie też elementem tych Wojsk dedykowanym do zajęcia się rozwijaniem zaplecza szkoleniowego, poprzez rozbudowę lub adaptację do ich potrzeb odpowiedniej infrastruktury, pozyskiwaniem nowego wyposażenia, w tym nowoczesnych systemów symulacji wirtualnej.

Bardzo ważną rolą CSzWS, pod kątem której już poczyniono szereg kroków, jest oprócz tego wspieranie procesu dydaktycznego w polskich wyższych uczelniach wojskowych w zakresie dotyczącym Wojsk Specjalnych. Chodzi nie tylko o samo prowadzenie zajęć przez najlepiej przygotowane kadry, znające ich funkcjonowanie od środka, ale także o budowanie etosu wojsk specjalnych i krzewienie filozofii WS wśród kandydatów na oficerów w pozostałych Rodzajach Sił Zbrojnych, aby dzięki zaznajomieniu ze specyfiką działania WS byli lepiej przygotowani do współpracy z nimi lub służby w ich szeregach, a w przypadku oficerów starszych szykowanych do wykonywania zadań na najwyższych szczeblach dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, by mieli oni wiedzę co do właściwego sposobu i możliwości wykorzystania WS. W przyszłości CSzWS planuje także organizowanie różnych kursów specjalistycznych dla żołnierzy innych Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ambicją Centrum jest również poszerzanie współpracy międzynarodowej WS, przez organizowanie od 2023 r. kursów i szkoleń także dla żołnierzy jednostek specjalnych państw NATO z naszego regionu czy krajów partnerskich, zwłaszcza z państw Europy Środkowo-Wschodniej (np. kraje bałtyckie, Chorwacja czy Ukraina). Organizatorzy CSzWS liczą na podjęcie szerokiej współpracy zarówno z krajowymi akademiami wojskowymi, jak i wsparcie ze strony szkoły operacji specjalnych NATO. Pomoc szkoleniową zadeklarowali już Amerykanie, m.in. z Joint Special Operations University na Florydzie (JSOU).

Czytaj też: Bieszczadzka wataha >>>

Formowanie Centrum stanowi bardzo ważne przedsięwzięcie Wojsk Specjalnych, które pozwoli uzupełnić potencjał podległych mu jednostek o strukturę umożliwiającą docelowo realizację szerokiego spektrum zaawansowanych szkoleń dostosowanych do ich potrzeb, zapewnienie im racjonalnego rozwoju oraz upowszechniania nowoczesnych rozwiązań proceduralnych, sprzętowych i infrastrukturalnych. Także skoncentrowanie rozproszonego dotąd potencjału wysoce wykwalifikowanego personelu z odpowiednimi uprawnieniami i znormalizowane wykorzystanie potencjału szkoleniowego oraz zdolności dydaktycznych żołnierzy rezerwy WS, jako instruktorów i mentorów wykorzystywanych w procesie nauczania uczelni wyższych. Co nie mniej ważne: zapewnienie płynnego rozwoju kadry WS, w tym instruktorskiej, z zachowaniem odpowiednich standardów, a także ciągłości w utrzymywaniu osiągniętych zdolności i aktualizacji posiadanych uprawnień przez specjalistów tego Rodzaju Sił Zbrojnych (z rezerwistami włącznie) w deficytowych specjalnościach.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • m_m_m m_m_m, 11.05.2020r., 19:15:32 DWS / DKWS w obecnej formie to dalekie echa pierwotnych koncepcji rozwoju jednostek specjalnych, jakie pojawiły się wraz z powstaniem JW2305. Na skutek kontaktów szkoleniowych z formacjami z USA i UK to wielu profesjonalistów tworzących tę jednostkę dotarło jak muszą być zorganizowane takie strktury, oraz jaki tkwi w nich potencjał. Trzeba było wielu lat i walki z charakterystyczną dla naszego rkaju niemocą z jednej, a zawiścia z drugiej strony. Zanim pojawiła sie 7 EDS w JW2305 już byli fachowcy, piloci którzy rozumieli potrzebę specjalistycznego transportu dla SF / SMU i mieli gotową koncepcję stworzenia takowego. Po katastorfie "Anakondy" i reorganizajci JW2305, przejściu do MON temat umarł. Dziś jednak widać znaczny postęp - kilka jednostek o różnych specjalizacjach, własny transport, własne rozpoznanie i wywiad na poziomie taktycnzym, własne wsparcie ilościowe i ogniowe. Pora aby rozwijać zdolności: 1) rozpoznawczo-wywiadowcze, 2) transportowe (powiększenie 7 EDS do wielkości dwu eskadr dywizjonu, najlepiej też o samoloty tj. niegdyś miała krótko istniejąca LGPR), 3) tworzenie rezerw (tj. w SAS). Taka dojrzała struktura powinna mieć też właściwe sytuacjom skrajnym regulacje rpawne, zeby móc działać w kraju podczas pokoju. Ponieważ wojsko może działać także poza krajem, oraz w warunkach kryzysu i wojny DWS DKWS i dysponuje realnym doswiadczeniem walki z silnym przeciwnikiem powinno również przejąć rolę krajowego CT/HRU. Wszlekie formacje policyjne powinny się skupić na walce z bandytyzmem, oddając walkę w terroryzmem w ręce tajnych służb (rozpracowywanie) i wojska (DWKWS działania fizyczne). Możnaby pokusić się o przeniesienie OSŻW "Waraszawa" do DKWS - mógłby tworzyć jedyną w kraju siłę do ochrony ważnych osobistości - z czym poradzi sobie zagranicą i w strefie wojennej lepiej niż WZS BOR / SOP, a także antyterrorstycznej ochrony wszelkich istotnych obiektów z punktu widzenia obronności państwa np. 90210, oraz przyjąć rolę specjalistycznej formacji do zwalczania ewentualnej dywersji (planujemy przecież m.in. budowę elektrowni nuklearnej w Polsce co wymaga szeroko pojetej ochrony takiego miejsca).

Powiązane

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Wybrane dla Ciebie

Dobierz wyposażenie na misje specjalną »

Dobierz wyposażenie na misje specjalną » Dobierz wyposażenie na misje specjalną »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać

Wybierasz się w góry? Zobacz, jakie buty mogą uratować życie »

Wybierasz się w góry? Zobacz, jakie buty mogą uratować życie » Wybierasz się w góry? Zobacz, jakie buty mogą uratować życie »

Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań

Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań

Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony?

Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony? Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony?

Testujemy telefon do zadań specjalnych >>

Testujemy telefon do zadań specjalnych >> Testujemy telefon do zadań specjalnych >>

Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań

Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań

Dobierz buty do zimowej wyprawy »

Dobierz buty do zimowej wyprawy » Dobierz buty do zimowej wyprawy »

Wybierasz się na wyprawę? Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć

Wybierasz się na wyprawę? Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć Wybierasz się na wyprawę? Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach

Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach

Czym najlepiej zwabić jelenia »

Czym najlepiej zwabić jelenia » Czym najlepiej zwabić jelenia »

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Który telefon ma najlepszą kamerę termoaktywną

Który telefon ma najlepszą kamerę termoaktywną Który telefon ma najlepszą kamerę termoaktywną

Na ile gaz pieprzowy może być ofensywny?

Na ile gaz pieprzowy może być ofensywny? Na ile gaz pieprzowy może być ofensywny?

Poznaj nieodłącznego towarzysza Twoich wypraw

Poznaj nieodłącznego towarzysza Twoich wypraw Poznaj nieodłącznego towarzysza Twoich wypraw

Iść tam gdzie buty poniosą? Czy wytrzymają?

Iść tam gdzie buty poniosą? Czy wytrzymają? Iść tam gdzie buty poniosą? Czy wytrzymają?

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops