Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach
Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 4/2015  /  15-09-2015  /  2
Marek Strzałkowski, ZIS PSG Kraków-Balice, Zespół Interwencji Specjalnych

Dostosowując swe struktury do nowych zadań i zagrożeń Straż Graniczna, jako główna formacja odpowiedzialna m.in. za kontrolę ruchu granicznego, nie tylko na lądzie i morzu, ale także w portach lotniczych, utworzyła w tych ostatnich specjalistyczne zespoły do szybkiego reagowania na szczególne zagrożenia, zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu międzynarodowym oraz do innych zadań o charakterze specjalnym. Jednym z nich jest Zespół Interwencji Specjalnych Placówki SG w Krakowie-Balicach, który już za parę miesięcy będzie obchodził dziesięciolecie istnienia.

Geneza powstania obecnego Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice

Historię takich sił w strukturach Straży Granicznej otwiera powołanie do życia w 1993 r. pierwszej w kraju Grupy Interwencyjno-Pirotechnicznej [GIP] w ramach Granicznej Placówki Kontrolnej SG w stołecznym porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina.

GIP początkowo był ukierunkowany wyłącznie na rozpoznanie pirotechniczne na terenie lotniska, równolegle do policyjnego Samodzielnego Plutonu Antyterrorystycznego (Komisariatu Policji Portu Lotniczego), ale z czasem przejęła większość obowiązków w tym zakresie, włącznie z neutralizacją podejrzanych i niebezpiecznych ładunków.

Funkcjonariuszy GIP zaczęto również kierować do interwencji wobec agresywnych, niebezpiecznych osób, zakłócających porządek w porcie i na pokładach samolotów. Ten drugi rodzaj zadań wszedł oficjalnie do obowiązków pierwszego „lotniskowego” pododdziału specjalnego SG w związku z nowelizacją ustawy o Straży Granicznej z 2001 r., nakładającej na nią obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej – formalnie wydzielone do jej obsługi obszary portów lotniczych przestały wówczas podlegać jurysdykcji policji, jako służby wewnętrznej, a weszły w zakres odpowiedzialności SG.

Ze względu na brak, przez lata, rozróżnienia w polskim nazewnictwie różnego typu działań związanych z odpowiadaniem na zagrożenia terrorystyczne – o różnym poziomie skomplikowania, różnych motywach i celach ich autorów, sposobie i etapie przeciwdziałania – oraz używania wobec nich zbiorczego określenia „antyterrorystyczne”, stosowanie tego miana w stosunku do niektórych jednostek specjalnych budzi czasem spore kontrowersje. Dlatego warto zaznaczyć, że Zespół Interwencji Specjalnych nie jest pododdziałem kontrterrorystycznym, tj. wyposażonym i szkolonym do fizycznego zwalczania zorganizowanych aktów terroryzmu, z odbijaniem zakładników włącznie – choć z tym kojarzone są akcje interwencyjne na pokładach samolotów.

Duża część jego zadań ma jednak charakter typowo antyterrorystyczny, wiąże się bowiem z ochroną antyterrorystyczną, przeciwdziałaniem groźnym zamachom terrorystycznym z użyciem materiałów wybuchowych oraz zagrożeniom stwarzanym przez osoby usiłujące sterroryzować członków załogi lub pasażerów samolotów, często z zamiarem wymuszenia zmiany planu lotu, co nie jest niczym innym jak próbą uprowadzenia maszyny i ludzi pozostających na jej pokładzie.

Zespół Interwencji Specjalnych
Zatrzymanie podejrzanego - ćwiczenia funkcjonariuszy ZIS PSG Kraków-Balice. Fot. Marek Strzałkowski.

W przypadku opanowania samolotu z pasażerami przez zdesperowanego i uzbrojonego terrorystę, rola Zespół Interwencji Specjalnych, chociażby ze względu na małą liczebność oraz brak specjalistycznego wyposażenia, ogranicza się do rozpoznania sytuacji, zabezpieczenia terenu i oczekiwania na przybycie dużej jednostki, wyspecjalizowanej w operacjach uwalniania zakładników.

Jeśli jednak terrorysta dysponuje materiałem wybuchowym lub tzw. urządzeniem niebezpiecznym (UN), Zespół Interwencji Specjalnych również może włączyć się w operację: jednostka sprowadzona w celu odbicia zakładników wykonuje swoje zadanie, a grupa minersko-pirotechniczna SG rozpoznaje i neutralizuje niebezpieczny ładunek. Takie zdarzenia są jednak na szczęście w naszym kraju rzadkością, nie brakuje natomiast przypadków innych zagrożeń, które choć nie mają tak spektakularnego charakteru, mogą okazać się równie groźne w skutkach.

"Interwencje specjalne" zespołu ZIS PSG Kraków Balice to także działania o charakterze minersko-pirotechnicznym. Fot. Marek Strzałkowski.

W związku z pojawieniem się w ostatnim czasie nowej formy zagrożeń ze strony uzbrojonych w broń maszynową tzw. aktywnych strzelców (jak ostatnie wydarzenia w marcu i czerwcu br. w Tunezji) Zespół Interwencji Specjalnychszkoli się również na wypadek wystąpienia tego typu zdarzenia na obszarze portu lotniczego i przyległego terenu, aby jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo w tym rejonie jak najszybciej doprowadzić do zneutralizowania próby takiego zamachu, a przynajmniej zablokować sprawcy (sprawcom) możliwości działania.

Analiza dotychczasowych sytuacji tego rodzaju wskazuje, że najważniejsze jest błyskawiczne i zdecydowane działanie choćby ograniczonymi, doraźnie dostępnymi siłami i nawet za cenę sporego ryzyka. Nie ma bowiem wtedy czasu na oczekiwanie, by na miejsce dotarła przeznaczona do walki z terroryzmem, etatowa jednostka (np. SPAP KWP). Zespół Interwencji Specjalnych pozostaje zaś pierwszą specjalistyczną siłą do reagowania na wszelakie zagrożenia, przygotowaną do czuwania nad bezpieczeństwem międzynarodowego portu lotniczego oraz samodzielnego przeprowadzania na jego terenie różnego rodzaju akcji: od rozpoznania pirotechnicznego, przez interwencje i zatrzymania, po neutralizację urządzeń wybuchowych oraz ataków active shooters.

Po bezprecedensowych zamachach terrorystycznych Al-Kaidy w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., podczas których do ataków na jedne z najważniejszych obiektów w tym kraju: World Trade Center i Pentagon, użyto uprowadzonych samolotów pasażerskich, zapadła decyzja o zmianie w lutym 2002 r. GIP w Zespół Interwencji Specjalnych GPK SG Warszawa-Okęcie. Wzrost zagrożenia międzynarodowym terroryzmem na świecie wymuszał zaostrzenie środków bezpieczeństwa zwłaszcza w państwach, które włączyły się do koalicji antyterrorystycznej u boku Amerykanów, czyli także w Polsce, a wśród miejsc objętych szczególnym planem ochrony znalazły się m.in. cywilne linie i porty lotnicze. W 2010 r. Zespół Interwencji Specjalnych z Okęcia przemianowano na Grupę Interwencji Specjalnych. W związku z rozwojem pasażerskiego ruchu lotniczego podobne, niewielkie grupy pirotechniczne zaczęto powoływać od połowy lat 90. w kolejnych miastach z lotniskami obsługującymi połączenia z zagranicą, począwszy od Krakowa i Katowic.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice to drugie po warszawskim Okęciu polskie lotnisko cywilne, zarówno pod względem liczby odprawianych pasażerów, jak i liczby operacji lotniczych.

W krakowskim porcie już w 1967 r. zorganizowano, po otwarciu takich połączeń, Graniczną Placówkę Kontrolną ówczesnych Wojsk Ochrony Pogranicza, a następnie Straży Granicznej, od 2005 r. funkcjonującą pod nową nazwą Placówka SG w Krakowie-Balicach Karpackiego Oddziału SG. Po ostatniej reorganizacji oddziałów wchodzi ona w skład Śląsko-Małopolskiego OSG (ŚMOSG) im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, jako jedna z dwóch jego placówek (obok PSG Katowice-Pyrzowice) kontroli lotniczego ruchu granicznego z państwami spoza strefy Schengen, realizujących zadania na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

W 1995 r. w krakowskiej placówce rozpoczęła służbę kilkuosobowa Grupa Pirotechniczna i Bezpieczeństwa, skupiająca się początkowo wyłącznie na zadaniach związanych z kontrolą bagaży i osób podróżujących oraz rozpoznaniem pirotechnicznym na lotnisku, wspierając w tym zakresie działalność pododdziału AT z Komendy Wojewódzkiej Małopolskiej Policji, do którego należała ewentualna neutralizacja podejrzanych ładunków i bagaży, pozostawionych bez opieki na terenie krakowskiego portu.

Warto przeczytać: Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych » 

W 2006 r. Komendant OSG (jako przełożony określający strukturę poszczególnych placówek, zatwierdzaną następnie przez KG SG) podjął decyzję o zmianie struktury PSG, wydzielając z niej Zespół Interwencji Specjalnych Grupy Kontroli Pirotechnicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Międzynarodowej. Pojawiły się także nowe oczekiwania przełożonych co do zakresu realizowanych zadań.

Rozwój portu, jego rozbudowa i zwiększenie liczby lotów, wymagały dostosowania sposobu funkcjonowania miejscowej PSG, jej struktury, wyposażenia i obsady etatowej do realnych potrzeb także w zakresie wszechstronnego zapewnienia bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem doświadczenia i wyposażenia zespół miał przejąć od Policji wszystkie obowiązki związane z zabezpieczeniem pirotechnicznym portu lotniczego, a także interwencje wobec szczególnie agresywnych i niebezpiecznych osób zakłócających porządek publiczny w porcie lotniczym oraz na pokładach statków powietrznych.

Zgodnie z rozkazem dziennym Komendanta Karpackiego OSG, na wniosek Komendanta PSG w Krakowie-Balicach odbył się pierwszy egzamin kwalifikacyjny, mający na celu wyselekcjonowanie odpowiednich funkcjonariuszy do dalszego wykonywania zadań w nowo formowanym Zespole.

 


Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  35
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 4/2015

Komentarze

2
Wiech / 09-05-2016, 16:21
Nie do końca podano prawdę Data utworzenia GIP na Okęciu się zgadza z tym że zaczęto tworzyć od 1991 r lecz nie było funduszy pieswy dowódca GIP kpt SG W Pachana zadania rozpoznanie i neutralizacja urządzeń wybuchowych , Zabezpieczenie Specjalne VIP interwencje w stosunku do osób zakłócających porządek publiczny w obrębie Przejścia granicznego w obszar którego wchodziła płyta lotniska statki powietrzne ( a więc interwencje na statkach powietrznych ) rejon Cargo poczty i cateringu oraz hale odlotowe i przylotowe w całości w tym rejonie działał GIP również w sytuacjach informacji o zagrożeniach Portu lotniczego i samych zagrożeń np rozpoznania statków powietrznych po informacji o urządzeniu wybuchowym na pokładzie Samodzielny Pluton AT Policji realizował wszelkie działania i zagrożenia w części od strony miasta do lini ściany hal odlotowych i przylotowych Oraz części zabezpieczenia rejsów zagrożonych EL Al i do USA GIP składał się z 35 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek doświadczonych saperów i byłych żołnierzy jednostek desantowych i batalionu specjalnego NJW po szkoleniach instruktorskich policyjnych AT szkoleniach policyjnych saperskich we Francji USA i Izraelskich Wszyscy funkcjonariusze GIP posiadali przeszkolenie i umieli się posługiwać całym sprzętem technicznym na płycie lotniska oraz odwoływaniem od rękawów w sytuacji zagrożenia Portu lub samolotu w sytuacji zagrożeń czego nie robiła Policja Samodzielny Pluton Policji został rozwiązany w 1997roku i wtedy GIP przejął pirotechnikę również w części zabezpieczanej wcześnie przez Policje . Na podstawie opracowania zasad opracowanych dla GIP w SG przez twórce i 1 dowódce GIP kpt Pachanę powstały w całej SG również na przełomie 1993/94 plutony Specjalne SG w każdym Oddziale SG obecnie WZD Kolejni dowódcy GIP por Jacek Zalewski , kpt Andrzej Turowicz do 2001 r a po przekształceniu na ZIS (Zespół Interwencji Specjalnych a obecnie na GIP por Bazydło .........
ICH / 10-05-2016, 21:32
Dziękujemy za interesujące uzupełnienia, ale nie uzasadniają one wstępnego zdania, o "nie do końca prawdzie", poza - mea culpa - klawiaturowym błędem z rokiem 1993 zamiast 1992: taki podali przedstawiciele samego ZIS Okęcie jako faktyczny rok powstania ich poprzedniczki GIP (niezależnie od wcześniejszych przymiarek w 1991 r.). W powyższym tekście nie widzę żadnych nieprawdziwych informacji - pańskie są jedynie dużo bardziej precyzyjne, ale artykuł nie jest poświęcony jednostce z Okęcia lecz z Krakowa, a powyższy fragment to tylko z założenia bardzo ogólne wprowadzenie o warszawskich początkach tego typu grup/zespołów w Polsce.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


55 litrów na jak długo wystarczy »
 plecak taktyczny

 


Przeczytaj  - Operator 594 »

Wybierz buty odpowiednie do misji specjlnych »

operator

 


W ciemności przyda się pewne źródło zasilania »

 Jak poprawić celność broni » Czym powinny wyróżniać się latarki taktyczne »
broń konserwacja latarka taktyczna

 Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego » Czego nie wiesz o strzelnicach modułowych » 
zasilanie strzelnice modułowe

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Spodnie taktyczne na każdą misję »
latarka czołowa spodnie taktyczne

 


Zegarki taktyczne, z którymi się nie zgubisz »
zegraki taktyczne

 


Ciekawostki z placu broni » Poznaj najlepszego przyjaciela operatora bojowego »
latarka taktyczna

 


05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


Vademecum survivalowe Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
vademecum-survivalowe przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To kompendium praktycznej wiedzy o tym jak przetrwać i wyjść cało z prawie każdej opresji, bez względu czy zdarzy się ona w lesie, górach, czy podejrzanej uliczce miasta (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Dodatki dla policyjnych kontrterrorystów

Od 1. stycznia 2021 roku policyjni kontrterroryści będą otrzymywać dodatki w wysokości 500 zł. Zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i...

Aktualny numer

4/2020
SPECIAL OPS 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - 30 lat ZW
  • - GOI SOK
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...

Powstanie Warszawskie 2.0, czyli „kotwica” z hashtagiem

Czy było warto? – to pytanie w ostatnich latach rozliczania naszej historii pada bardzo często w kontekście Powstania Warszawskiego. Jednocześnie...wiecej »
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl