US COAST GUARD DSF

MSRT, SMTC
Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 4/2017  /  25-09-2017
Autor przedstawia genezę powstania i rozwój amerykańskiej Straży Wybrzeża USCG (United States Coast Guard). Poznajemy poszczególne jej formacje, zadania bojowe oraz ich uzbrojenie.
Autor przedstawia genezę powstania i rozwój amerykańskiej Straży Wybrzeża USCG (United States Coast Guard). Poznajemy poszczególne jej formacje, zadania bojowe oraz ich uzbrojenie. Zdjęcia: USCG/DVIDS
 3  4. Ciąg dalszy artykułu...

MSRT

Utworzenie MSST znacząco podwyższyło specjalne zdolności bojowe Straży Wybrzeża, ale należało brać pod uwagę również najtrudniejsze sytuacje, gdy w zakresie swych morskich kompetencji może natrafić na wymagające samodzielnej interwencji najwyższego ryzyka – natykając się na szczególnie groźnych, uzbrojonych i zdesperowanych przeciwników, dysponujących bardzo niebezpiecznymi ładunkami (materiałami wybuchowymi, bronią chemiczną, biologiczną, materiałami rozszczepialnymi) lub/i gdy w ich rękach znajdą się zakładnicy. To zaś wymaga jeszcze bardziej zaawansowanych zdolności niż osiągnęły MSST, zaliczanych do ofensywnej kategorii MCT/HR (Maritime Counter Terrorist/Hostage Rescue).

24 lutego 2004 r. komendant USCG nakazał „stworzyć znacznie zwiększoną zdolność do egzekwowania prawa oraz przeciwstawienia się zagrożeniom dla nadchodzących krajowych wydarzeń NSSE wymagających specjalnego bezpieczeństwa i innych”. Bazując na doświadczeniach i umiejętnościach LEDET i MSST, Coast Guard zamierzała wzorem FBI uzupełnić swoje „morskie SWAT” o ich wzmocnioną/ulepszoną wersję (Enhanced SWAT), bliższą nawet HRT. Jak zastrzegli jej dowódcy, nie miała to być jednak próba sformowania „drugiego FBI HRT”, lecz podobnych do jej zdolności do reagowania na morzu własnych możliwości w tym zakresie, jako siły pierwszej odpowiedzi na potencjalne zagrożenia terrorystyczne w strefie jurysdykcji USCG, do przeciwdziałania aktom terroryzmu, zapewnienia najwyższego poziomu wsparcia taktycznego przy zapewnianiu bezpieczeństwa i egzekwowania prawa na morzach oraz w portach, a także edukacji jej pozostałych sił co do procedur kontrterrorystycznych.

Nowa jednostka, początkowo nazwana EMSST (Enhanced Maritime Safety and Security Team), powstała na bazie rozwiązanych w związku z tym MSST 91102 z Chesapeake oraz TACLET North, wyspecjalizowanych w działaniach antynarkotykowych i MIO/VBSS na rzecz ONZ, przy wsparciu śmigłowców z Air Station Clearwater na Florydzie.

Drogą wymagającej selekcji dobrano pierwszych operatorów do sekcji szturmowych, pozostawiając po dziesięciotygodniowym treningu taktyczno-strzeleckim cqb oraz desantowania z powietrza i łodzi tylko najlepszych, z których jeszcze 28 procent odesłano z różnych przyczyn w ciągu następnych sześciu miesięcy do macierzystych jednostek.

Komendant Biura Operacji i Taktyki Bezpieczeństwa Wewnętrznego G-OPC wynajął do szkolenia elity USCG najlepszych instruktorów z prywatnej firmy CACI, legitymujących się doświadczeniem ze służby w Navy SEAL, „Zielonych Beretach”, US Army 160. Special Ops Aviation Regiment i US Secret Services. Wydatnej pomocy nowej jednostce USCG w zakresie zaawansowanych technik, taktyki i procedur działania podczas opanowywania obiektów pływających udzieliły także siły specjalne amerykańskiej marynarki wojennej, co zapoczątkowało podtrzymywane później bliskie relacje szkoleniowe EMSST ze słynną Devgru Navy SEAL.

Operatorzy z Chesapeake uzyskali także dostęp do świetnego ośrodka treningowego cqb zespołów antyterrorystycznych FAST Korpusu Marines.

Z początkiem roku 2005 przydzielono im organiczne wsparcie lotnicze z bazy w Elizabeth City – Air Wing zapewnia szybki przerzut drogą powietrzną, desantowanie na cele, latającą osłonę i ewakuację, a także bieżący transport.

W maju 2006 r. EMSST, zwaną też później SRT-1, oficjalnie przemianowano na MSRT (Maritime Security Response Team), a w budżecie na następny rok wyasygnowano dla Straży Wybrzeża 4,7 mln dolarów m.in. na doprowadzenie do pełnego ukompletowania, wyszkolenia i nowoczesnego wyposażenia tej jednostki, która jako motto przyjęła słowa „Nox Noctis est Nostri” (łac. noc jest nasza). Obecnie liczy ona około 200 ludzi i podlega pod dowództwo Straży Wybrzeża Regionu Atlantyku.

MSRT przygotowany jest do kontrterrorystycznych bezpośrednich akcji uderzeniowych (CT/DA) i operacji ratowania zakładników (Hostage Rescue/Personnel Recovery) zwłaszcza w warunkach działań abordażowych o średnim i najwyższym poziomie ryzyka (Level III & IV) oraz zaawansowanych misji przechwytywania AI (Advanced Interdiction), taktycznego wsparcia siłowego podczas egzekwowania prawa na morzu i w obiektach nabrzeżnych, desantowania do takich działań z powietrza AUF (Airborne Use of Force), a także przeciwdziałania atakom podczas działań ochronnych (Counter Assault).

Podstawowym elementem szturmowym MSRT są sekcje szturmowe DAS (Direct Action Sections), podzielone na mniejsze DAT (DA Teams), czyli specjaliści od akcji abordażowych na jednostki pływające czy morskie platformy wydobywcze i terminale z szybkich łodzi lub/i śmigłowców oraz walki w ograniczonych przestrzeniach.

Na czele DAS stoją doświadczeni porucznicy lub podporucznicy, a w skład DAT wchodzą – jak w wielu podobnych formacjach – dowódca, breacher, paramedyk i łącznościowiec, który często ma także uprawnienia JTAC do naprowadzania statków powietrznych.

Szturmowcom często towarzyszy operator-przewodnik psa służbowego (K9).

Ich działania wspiera zespół PMOT (Precision Marksman/Observer Team), czyli strzelec wyborowy i obserwator-spotter, stanowiący ważny element rozpoznania i koordynowania działań, a przede wszystkim precyzyjnego wsparcia ogniowego z lądu, jednostek pływających lub pokładu śmigłowców.

Zespół przerzutu taktycznego TDT (Tactical Delivery Team) to zaś doskonale wyszkolone załogi szybkich łodzi operacyjnych RHIB, odpowiedzialne przede wszystkim za sprawne i bezpieczne, czasem błyskawiczne, a czasem skryte dostarczenie zespołów szturmowych drogą wodną do celu, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych i nocnych.

Całość tych sił uzupełnia sekcja CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, High Yield Explosive), złożona ze specjalistów z odpowiednim sprzętem do poszukiwania i neutralizowania niebezpiecznych materiałów.

MSRT regularnie trenuje z MSST, Navy SEAL, US Navy EOD i Helicopter Combat Sqn, narodowymi Special Mission Units, główną jednostką specjalną amerykańskiej służby granicznej BORTAC, pododdziałami taktycznymi SRT z US Custom and Boder Protection, SWAT FBI oraz podobnymi ze stanowych i lokalnych sił policyjnych.

Np. w lipcu 2010 r. zaprezentował opanowanie promu pasażerskiego New York Waterways Ferry, wywołując duże wrażenie na jednostce ESU z NYPD, z którą następnie przećwiczył wspólne działania na wielkim kontenerowcu „Horizon Discovery” zadokowanym w Bayonne, w sektorze New Jersey, a także na promie płynącym na Staten Island, przewożącym jednorazowo po 500 pasażerów.

W lutym 2014 r. uczestniczył w Nowym Jorku wraz z miejscowym i bostońskim MSST w ochronie Superbowl XLVIII, podobnie jak w przypadku innych wielkich imprez klasy NSSE.

MSRT zdobył w ich trakcie uznanie zespołu wsparcia taktycznego US Secret Services CAT (Counter Assault Team), profesjonalnie partnerując tej służbie nawet w ramach najbliższego, wewnętrznego pierścienia ochrony prezydenta USA i innych najważniejszych osób.

Operatorzy MSRT biorą udział w misjach antypirackich CTF-151 na Bliskim Wschodzie, tworząc wraz z kolegami z MSST Advanced Interdiction Team USCG, oraz kierowani byli do wsparcia innych operacji US Africa Command (AFRICOM).

SMTC

Formowanie kolejnych specjalistycznych jednostek w Straży Wybrzeża USA przełożyło się na powstanie i rozwój własnego ośrodka szkoleniowego tej formacji, znanego dziś jako Centrum Treningowe Misji Specjalnych. Jego początki wywodzą się z uruchomienia w Port Clinton, w stanie Ohio, gdzie realizowano program szkolenia rezerw 9. Dystryktu USCG, wydziału szkolenia jednostek ochrony portów – PSU Training Detachment (PSU TRADET), przeniesionego w listopadzie 1998 r. w rejon Courthouse Bay wielkiej bazy piechoty morskiej w Camp Lejeune, we wschodniej części Północnej Karoliny.

Latem 2001 r. wydział rozszerzył swe zajęcia o posługiwanie się bronią nieletalną oraz w ramach Fast Boat Center of Excellence rozpoczął treningi doskonalące z zakresu wykorzystania małych, szybkich łodzi podczas antynarkotykowych operacji przechwytujących, szkoląc również zespoły VBSS z US Navy i marines.

Po zamachach z 11 września 2001 r. PSU TRADET zajął się również szkoleniem nowych zespołów MSST.

Nowe zadania, związane z tym poszerzanie kadry instruktorskiej oraz szkolenia międzyagencyjne i międzynarodowe doprowadziły w sierpniu 2002 r. do otworzenia na jego miejsce Coast Guard Special Mission Training Center (SMTC), mającego od 29 lipca następnego roku status centralnego ośrodka edukacyjnego USCG. W 2008 r. został on rowinięty w Joint Maritime Training Center (JMTC), jako wspólny ośrodek szkolenia Straży Przybrzeżnej, marynarki wojennej i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, przez który przechodzi rocznie ponad 800 strażników, marines i marynarzy. Instruktorzy pochodzą z wyspecjalizowanych jednostek USCG, zwiadu Marine Force Recon, Navy SEAL, innych jednostek operacji specjalnych, są wśród nich także cywilni „kontraktorzy” o podobnym doświadczeniu z wcześniejszej służby w takich formacjach lub policyjnych oddziałach taktycznych.

Dwutygodniowe przerwy między kursami wykorzystują na doskonalenie sposobu ich prowadzenia oraz własnych umiejętności, które będą przekazywać szkolonym.

JMTC przyjmuje na kursy ochotników ze Straży Wybrzeża, którzy mają już za sobą przynajmniej podstawowe szkolenie wojskowe tej formacji.

Kurs przygotowujący do służby w PSU trwa 12 dni, 10 dla sterników taktycznych klasy A, natomiast kandydaci do służby w LEDET, MSST i DAS MSRT rozpoczynają swą drogę do nich od podstawowego kursu operacji taktycznych BTOC (Basic Tactical Operations Course), który trwa 7–8 tygodni, w tym 40 dni szkoleniowych.

Poza odpowiednim stanem zdrowia, niedopuszczającym m.in. żadnych wad wzroku, czystą kartą kar i dobrą opinią przełożonych, wymagane jest wcześniejsze zaliczenie standardowych norm kwalifikacyjnych z broni krótkiej, karabinka i strzelby gładkolufowej oraz zdanie wstępnego testu sprawności fizycznej, podobnego do stosowanego w FBI. Obejmuje on, niezależnie od płci (do 2011 r. BTOC ukończyły tylko dwie kobiety):

  • bieg na 1,5 mili w czasie poniżej 11 minut 38 sekund,
  • wykonanie w ciągu minuty 42 przysiadów,
  • w takim samym czasie minimum 38 „pompek”,
  • sprint na 300 m w czasie do 48 sekund
  • oraz wyskok w górę o co najmniej 23 cale.

Organizowany regularnie od 2008 r. BTOC to jeden z najbardziej wymagających kursów USCG, przygotowujący do operacji wysokiego ryzyka z zakresu AI & CT (Advanced Interdiction and Counterterrorism), CQC i pokonywaniu przeszkód technicznych, czyli forsowania wejść („breacherki”).

Pierwsze cztery tygodnie to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne z bronią krótką i długą (drills) na strzelnicy w małych grupach po 4 i 8 szkolonych, w obecności kilku instruktorów. W tym czasie nauczane są bardziej zaawansowane niż podczas podstawowego szkolenia wojskowego techniki szybkiego prowadzenia ognia w miejscu, w ruchu, zza przesłon, podczas wchodzenia i schodzenia po drabinach, włączane następnie w taktyczne poruszanie i walkę w ograniczonych przestrzeniach.

Po każdym dniu wieczorem omawiane są różne aspekty przeprowadzonych ćwiczeń.

Druga połowa kursu poświęcona jest na siłowe pokonywanie zamkniętych drzwi i innych przeszkód, współdziałanie i komunikację w ramach małego zespołu szturmowego, aż po kompleksowe ćwiczenia opanowywania obiektów w ośrodku zurbanizowanym marines MOUT.

W czasie kursu uczestnicy poddawani są regularnie ocenianiu na zasadzie go-no go, co oznacza, że niezaliczenie jakiegoś ćwiczenia lub etapu oznacza niedopuszczenie do dalszego szkolenia.

Już w ramach własnych jednostek absolwenci poznają techniki wchodzenia na jednostki pływające z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz rozszerzają umiejętności w jednej z typowych ról w zespole: breachera, medyka, strzelca wyborowego czy łącznościowca, a także uczestniczą w kursach językowych.

Absolwenci BTOC mogą wziąć udział kursie zaawansownego wykorzystania taktycznego małych łodzi (Advanced Tactical Boat Operations) i ochrony antyterrorystycznej (Anti-terrorism Force Protection), a po odsłużeniu co najmniej sześciu miesięcy w LEDET, MSST lub MSRT, w kolejnych kursach w JMTC – np. ci, którzy mają tytuł instruktora USCG w zakresie broni strzeleckiej (SAISmall Arms Instructor) w dwutygodniowym zaawansowanym kursie instruktorów strzelania AMI (Advanced Marksmanship Instructor Course), a po jego ukończeniu w 14-dniowym kursie instruktorów CQC.

Czytaj też: K-Komando >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  24
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 4/2017

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


 Kamizelka taktyczna, czy ma ograniczenia » 

kamizelka taktyczna

 


Tundra w czym jest lepsza od innych czołówek » Jakie cechy muszą mieć buty taktyczne »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz obuwie na prawdziwą przygodę »

buty

 


Nie możesz zabrać plecaka? Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt  » Co powinno się znaleźć w pakiecie ratunkowym czworonożnego towarzysza broni »
mobilny monitoring bezpieczna komunikacja

 


Co zmieści Crafter »

plecak taktyczny

 


Czy masz odpowiednie obuwie na wiosenne wojaże? Sprawdź »

Olej w piance? Do czego to służy »


olej do czyszczenia

 


Czy wiesz, jak skutecznie chronić wzrok podczas akcji? »

oulary taktyczne

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie Tajemnice najstarszej jednostki specjalnej Wojska Polskiego Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
lubieniec przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To nie tylko wznowienie książki, ale także akcja CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) byłych żołnierzy tej formacji, którzy obecnie świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa. To oni przekonali autora do uzupełnienia i wznowienia książki LUBLINIEC.PL (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

WOT i PKP S.A. – Razem Dla Bezpieczeństwa

25 maja br. Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Głównym celem porozumienia jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski i...

Aktualny numer

1/2022
SPECIAL OPS 1/2022
W miesięczniku m.in.:
  • - Commando Garud
  • - Marine Mammals in SPECIAL OPS
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl