US COAST GUARD DSF

Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 4/2017  /  25-09-2017
Autor przedstawia genezę powstania i rozwój amerykańskiej Straży Wybrzeża USCG (United States Coast Guard). Poznajemy poszczególne jej formacje, zadania bojowe oraz ich uzbrojenie.
Autor przedstawia genezę powstania i rozwój amerykańskiej Straży Wybrzeża USCG (United States Coast Guard). Poznajemy poszczególne jej formacje, zadania bojowe oraz ich uzbrojenie. Zdjęcia: USCG/DVIDS

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach mogąc wykorzystywać przy ich realizacji własne specjalistyczne zespoły zaliczane do tzw. Deployable Specialist Forces, o zdolnościach zbieżnych w znacznej mierze z typowymi dla jednostek antyterrorystycznych oraz morskich sił specjalnych.

The United States Coast Guard (USCG) even in the US is usually associated with the search & rescue missions on the coastal waters and patrol tasks as part of the anti-traffic security of the US sea borders and environmental protection. Meanwhile, as one of the five branches of the armed forces of the US, subordinate to the Department of Homeland Security, it combines civil and military functions and in both cases it is empowered to use its own special teams - the so called Deployable Specialist Forces that possess skills concurrent with those characteristic for the anti-terrorist units and the maritime special operations forces.

USCG (United States Coast Guard) powstała 28 stycznia 1915 r., a służy w niej obecnie ok. 40 tys. ludzi („Coasties”), co oznacza, że choć jest najmniejszym rodzajem sił zbrojnych USA, to tylko kilka państw świata dysponuje większymi liczebnie marynarkami wojennymi. Do jej głównych zadań należy:

 • udział w obronie narodowej,
 • ochrona bezpieczeństwa morskiego
 • wsparcie przy egzekwowaniu amerykańskiego prawa na wodach okalających terytorium Stanów Zjednoczonych (ang. maritime law enforcement mission), obejmujące jurysdykcją zarówno wody terytorialne, jak i międzynarodowe.

Chociaż na co dzień słychać o niej najczęściej w związku z akcjami ratowniczymi na morzu, zapobiegania przemytowi i ochroną środowiska naturalnego, to po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. na World Trade Center oraz Pentagon wśród 11 statutowych misji USCG najistotniejszymi stały się antyterrorystyczna ochrona wybrzeża, portów i szlaków wodnych oraz utrzymywanie gotowości do obrony kraju.

Pierwsza z tych dwóch grup zadań obejmuje także przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia oraz – we współpracy z innymi służbami federalnymi – nielegalnemu przerzutowi na terytorium Stanów Zjednoczonych drogą morską innej broni, osób i narkotyków.

Ze względu na charakter postawionych przed tym szczególnym rodzajem sił zbrojnych USA zadań podlega on w okresie pokoju nie Departamentowi Obrony, lecz pod DHS – utworzoną w 2001 r. federalną instytucję rządową (odpowiednik ministerstwa), odpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, która nadzoruje także amerykańskie służby celne, graniczne, imigracyjne, bezpieczeństwa transportu i ochronną US Secret Services.

Na czas wojny oraz decyzją prezydenta USA w innych uzasadnionych sytuacjach USCG podporządkowywana jest Departamentowi Marynarki Wojennej. Tak było podczas obu wojen światowych, a do niezbyt rozpowszechnionej wiedzy należy ta o udziale tej formacji w amerykańskich operacjach specjalnych podczas drugiej z nich.

Jako specjaliści m.in. od operowania małymi łodziami w strefie przybrzeżnej członkowie USCG w znaczący sposób przyczynili się do powstania i rozwoju morskiej jednostki ówczesnej służby wywiadowczej OSS (Office of Strategic Services’ Maritime Unit) oraz jej płetwonurków bojowych OSG (Operational Swimmer Groups), a następnie w ich składzie uczestniczyli w operacjach bojowych na terenie Chin, Birmy, Indii i w Europie.

OSG II pod dowództwem por. Johna Bootha ze Straży Wybrzeża przeprowadzała w roli wroga pierwsze testy szczelności ochrony baz morskich US Navy (operacja pk. „Cincinnati” w zatoce Guantánamo) na 40 lat przed powstaniem specjalizującej się w tym Red Cell w Navy SEAL.

Coasties można znaleźć także wśród pierwszych nurków-dywersantów z UDT (Underwater Demolition Teams), z których rozwinęły się później zespoły słynnych Sealsów. Blisko 8000 strażników wybrzeża wzięło udział w wojnie w Wietnamie, a ich łodzie patrolowe regularnie służyły do przerzutu, ewakuacji i wsparcia ogniowego amerykańskich i południowowietnamskich sił specjalnych podczas operacji przeciwko Vietcongowi i bazom wojsk Północy.

Już wcześniej, w 1963 r., na terenie Stanów Zjednoczonych USCG utworzyła pododdziały Coastal Forces, które przeszły typowe dla Korpusu Marines indywidualne szkolenie bojowe w zakresie walki na lądzie i desantowania ICT (Individual Combat Training), a następnie zespołowe do szczebla kompanii z naciskiem na patrolowanie, organizowanie zasadzek, maskowanie oraz działanie, zwłaszcza w nocy, pod ogniem w ataku i obronie.

Część z Coastal Forceman przeszła dodatkowo kurs nurkowy. Ich zadaniem było wykrywanie i przeciwdziałanie próbom lądowania obcych agentów czy dywersantów na terytorium USA od strony morza – na Zachód dotarły bowiem pierwsze informacje o radzieckim specnazie, a wyobraźnię pobudzała także ocena, że ZSRR może dysponować nawet 300 łodziami podwodnymi. Pododdziały te rozwiązano dopiero w 1967 r., a tak wyszkolony personel włączono do ekspedycyjnych jednostek ochrony portów USCG PSU.

Port Security Units (PSU)

Pierwsze trzy PSU powstały w: Buffalo w stanie Nowy Jork (PSU 301), w Cleveland (PSU 302) i w Milwaukee (PSU 303), a obecnie istnieje osiem takich jednostek liczących po 146 Coasties, z których tylko pięciu podoficerów i ewentualnie dowodzący oficer są w służbie stałej – pozostali to rezerwiści.

W związku ze stworzeniem przez USA w latach 80. sił szybkiego reagowania RDF (Rapid Deployment Force) PSU pozostają w gotowości do skierowania w ciągu 24 godzin w dowolny region na świecie, gdzie pod komendą Harbor Defense Command US Navy do 96 godzin są w stanie zorganizować ochronę kluczowych punktów portowych i cumujących w nich jednostek pływających przed zagrożeniami asymetrycznymi, samodzielnie lub współdziałając z Military Police, USMC FAST i specjalistycznymi pododdziałami US Navy, np. EOD Det czy Naval Coastal Warfare Sqn.

Każdy PSU ma do dyspozycji Boat Division wyposażony w sześć ośmiometrowych łodzi Boston Whaler „The Guardian” TPSB (Transportable Port Security Boat) z dwoma silnikami zaburtowymi Evinrude 130 kW, w tym cztery operacyjne, uzbrojone w 12,7 mm wkm HBM2 i dwa 7,62 mm M240B (FN MAG) – każda z 3–4-osobową obsadą.

Security Divison to natomiast 40 Maritime Enforcement Specialists, czyli żołnierze pełniący warty i patrole w obiektach oraz wokół nich, organizujących dostępowe punkty kontrolne, a także chroniący punkty dowodzenia, łączności i zabezpieczenia, rozwijane przez PSU.

Jednostki ochrony portowej były angażowane np. w Zatoce Perskiej podczas operacji irackiej, a według byłego szefa placówki CIA w Bagdadzie, jeden PSU wspierał operację specjalną brytyjskiego 22. Pułku SAS na półwyspie Al Faw. PSU307 na bieżąco ochrania amerykański port w zatoce Guantanamo na Kubie.

Po zamachach z 11 września 2001 r. PSU po raz pierwszy zaczęły być angażowane w okresie pokoju do ochrony antyterrorystycznej głównych portów na wybrzeżu samych Stanów Zjednoczonych.

TACLET/LEDET

W 1982 r. USCG rozpoczęła tworzenie wydzielonych zespołów egzekwowania prawa LEDET (Law Enforcement Detachment), przeznaczonych do prowadzenia operacji przeszukiwania jednostek pływających podejrzanych o przemyt narkotyków. Ich funkcjonowanie zostało oficjalnie autoryzowane jednak dopiero w 1986 r. (Public Law 99-570). Mimo że tzw. Posse Comitatus Act zabraniał wówczas personelowi sił zbrojnych bezpośredniego angażowania się w pełnienie funkcji organów ścigania na terytorium USA, przepisy i dyrektywy Straży Wybrzeża sankcjonowały operowanie LEDET z pokładów okrętów wojennych US Navy krążących po wodach, przez które biegły w kierunku Stanów Zjednoczonych szlaki przemytnicze.

Dwa lata później zapisy w PL 100-456 zatwierdziły obecność takich zespołów Coasties na dowolnym okręcie amerykańskiej marynarki, a w 1989 r. National Defense Authorization Act wyznaczył Departament Obrony jako wiodący organ rządu federalnego do monitorowania i wykrywania morskich oraz powietrznych tras przemytu narkotyków do USA. Tym samym USCG stała się główną siłą odpowiedzialną za praktyczne zwalczanie tego procederu na morzu przy wsparciu US Navy, a także za inne morskie operacje kontrolne pod kątem przestrzegania różnych zakazów prawnych i np. rezolucji ONZ (poszukiwanie nielegalnych imigrantów i innych osób, kontrabandy towarowej, broni, zatrzymywanie jednostek dopuszczających się piractwa lub nielegalnych połowów).

LEDET liczyły początkowo po 7–9 Coasties, a pełniły funkcję wojskowo-policyjnych zespołów pryzowych (abordażowych), tj. wchodzących zbrojnie na pokład podejrzanych statków lub łodzi i przejmujących nad nimi kontrolę na czas przeszukania. Obecnie składają się najczęściej z 11 ludzi dowodzonych przez porucznika lub ppor., przeszkolonych w zakresie walki w ograniczonych przestrzeniach CQC (ang. close quarters combat), wchodzenia na jednostki pływające z szybkich łodzi pneumatycznych, desantowaniu po linie ze śmigłowców i wspinaczce po kontenerach. Ich trening obejmuje także strzelanie dynamiczne i precyzyjne, udzielanie pomocy przedmedycznej oraz kursy językowe. Niektórzy są przygotowani do pełnienia funkcji strzelców wyborowych z pokładów śmigłowców marynarki, na wzór wyspecjalizowanej pod tym kątem jednostki Straży Wybrzeża HITRON (Helicopter Interdiction Tactical Squadron) z Jacksonville na Florydzie. Członkowie zespołów ćwiczą m.in. z lokalnymi jednostkami specjalnymi policji SWAT.
Po 18 miesiącach służby w LEDET wręczana jest im wyróżniająca odznaka Tactical Law Enforcement Badge.

W 1990 r. LEDET zostały podporządkowane czterem Taktycznym Zespołom Egzekwowania PrawaTactical Law Enforcement Teams:

 • TACLET North z bazą w Chesapeake w stanie Wirginia,
 • TACLET Gulf w Nowym Orleanie (Luizjana),
 • TACLET South w Opa-locka na Florydzie,
 • PACTACLET (Pacific Area TACLET) w San Diego, w Kalifornii.

Od 2004 r. funkcjonują już tylko dwa ostatnie, w dyspozycji odpowiednio:

 • dowódcy Obszaru Atlantyku (LANT)
 • dowódcy Obszaru Pacyfiku (PAC).

Każdy składa się z około 130 Coasties: dowództwa, elementów wsparcia i 8–9 LEDET na okrętach nie tylko amerykańskiej marynarki wojennej, ale od 1993 r. również sojuszniczych, belgijskich, brytyjskich, holenderskich, kanadyjskich, czy nowozelandzkich, które operują w rejonach, gdzie biegną trasy przemytników.

LEDET odnotowały wiele sukcesów w walce z przemytem narkotyków przez cywilne statki, superszybkie łodzie go-fast, kutry rybackie, a nawet specjalnie konstruowane dla karteli, zbliżone do łodzi podwodnych jednostki pływające w prawie całkowitym zanurzeniu.

W ciągu ostatnich 10 lat takie zespoły USCG uczestniczyły w dziewięciu z jedenastu operacji, w wyniku których przechwycono największe ilości kokainy kierowanej na terytorium USA. Tylko należące do PACTACLET nie dopuściły do przedostania się na rynek amerykański ponad 80 ton tego narkotyku, czterech ton marihuany oraz zatrzymały blisko półtora setki przemytników, dzięki czemu do federalnych zakładów karnych trafiła również kolejna setka ich wspólników i mocodawców.

Chociaż te działania należą do głównej misji LEDET, to te zespoły były wielokrotnie angażowane także do wojskowych operacji związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa na morzach, kontrolą i wymuszaniem przestrzegania międzynarodowych zakazów oraz udzielaniem pomocy szkoleniowej sojusznikom.

Podczas operacji „Pustynna Burza” „Pustynna Tarcza” w 1990 i 1991 r. dziesięć czteroosobowych LEDET zostało skierowanych do Zatoki Perskiej, aby wspierać egzekwowanie sankcji ONZ nałożonych na Irak.

Już 30 sierpnia 1990 r. zespół abordażowy USCG wszedł na pokład pierwszego irackiego statku, szmuglującego ropę.

Pięć dni później inny wysłany z USS „Goldsborough” przejął kontrolę nad statkiem „Zanoobia” pod iracką banderą.

Ogółem zespoły LEDET uczestniczyły w ponad stu takich operacjach MIO/VBSS (maritime interdiction operations/visit, board, search and seizure), tj. 60 procent przeprowadzonych przez siły USA.
Pomagały również w szkoleniu w tym zakresie sojuszniczych zespołów oraz przejmowaniu kontroli nad jedenastoma morskimi platformami wydobywczymi Iraku i ewakuacji z nich irackich pracowników.

W listopadzie 1993 r. cztery LEDET rozmieszczono na okrętach państw NATO u wybrzeży b. Jugosławii, których zadaniem było egzekwowanie embarga ONZ wobec tego kraju w związku z wojną na Bałkanach.

W 1998 r. LEDET wykonały same lub z innymi siłami 360 Maritime Interception Surge Operations w ramach kontroli przestrzegania sankcji ONZ nałożonych na reżim Saddama Hussajna. Od następnego roku operowały m.in. u boku Navy SEAL z pokładów ich szybkich łodzi USSOCOM Mark V.

Tuż przed II wojną w Zatoce NSWC (Naval Special Warfare Command) przekazał pod kontrolę taktyczną USCG trzynaście swych łodzi patrolowych USSOCOM 179ft Patrol Coastal, a Straż Wybrzeża skierowała ponownie do Zatoki Perskiej dwa LEDET, które weszły do akcji na tych jednostkach zaraz po rozpoczęciu operacji „Iraqi Freedom” w 2003 r.

LEDET 403 z USS „Firebolt” współpracował z zespołami EOD US Navy przy przechwytywaniu min, które Irakijczycy próbowali skrycie rozmieszczać na szlaku wodnym Kawr Abd Allah oraz zlokalizował i przejął ukryty na jego brzegu magazyn broni fedainów.
Należący do tego zespołu podoficer Nate Bruckenthal był pierwszą śmiertelną ofiarą w szeregach USCG od czasu wojny w Wietnamie – zginął 24 kwietnia 2004 r. w wyniku wybuchu IED umieszczonego w łodzi skierowanej w terminal naftowy Khawr Al Amaya. Pośmiertnie został odznaczony orderem Brązowej Gwiazdy i Purpurowym Sercem.

LEDET wykorzystywane są także podczas operacji wymierzonych w nielegalną migrację, począwszy od tej pod kryptonimem „Able Vigil” w 1994 r. Jedna z najtrudniejszych miała miejsce we wrześniu 1998 r., gdy kuter USGC „Munro” przechwycił statek „Chih Jung” ze 172 nielegalnymi imigrantami z Chin.

Dwa zespoły z PACTACLET wraz z załogą kutra musiały opanować nieposłuszeństwo i agresję sfrustrowanych Chińczyków oraz przeciwdziałać próbom samobójczym wśród nich do czasu przekazania zatrzymanych w ręce Immigration and Naturalization Service w San Diego.

W ostatnich latach LEDET uczestniczą poza tym w operacjach antypirackich u wybrzeża Somalii, w składzie Combined Task Force 151 amerykańskiej marynarki wojennej, strzegąc bezpieczeństwa na wodach południowej części Morza Czerwonego, Zatoki Adeńskiej, Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

13 maja 2009 r. LEDET 409 i oddział pryzowy z krążownika USS „Gettysburg” w pierwszej akcji CTF-151 schwytały siedemnastu piratów uzbrojonych w broń automatyczną i granatniki przeciwpancerne. W maju następnego roku inny LEDET z USS „San Jacinto” uwolnił z rąk 13 piratów marynarzy z Jemenu porwanych w Zatoce Omańskiej.

Czytaj też: Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  24
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 4/2017

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Co jest niezbędne w uzbrojeniu komandosa »
uzbrojenie

 


Na czym polega: monitoring ze sztuczną inteligencją  » Podpowiadamy, jakie urządzenia chronią Twoje informacje »
mobilny monitoring bezpieczna komunikacja

 


Co zabrać ze sobą na zimową wyprawę »
sprzet na zime

 


Dobierz pojazd elektryczny na niedostępne tereny »

Olej w piance? Do czego to służy »

pojazd elektryczny
olej do czyszczenia

 


Dostępny już dla Ciebie! Nie tylko dla mundurowych »

 


Zostań najbardziej pożądanym absolwentem na świecie »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

uczelnia wojskowa

 

 

 


 Co sprawia, że ten filtr do wody jest wyjątkowy »

filtry do wody

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
ubranie taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
ubrania taktyczne

 


Jakie buty na zimowe wyprawy »
kursy strzeleń
05/07/2020

 


Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie Tajemnice najstarszej jednostki specjalnej Wojska Polskiego Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
lubieniec przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To nie tylko wznowienie książki, ale także akcja CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) byłych żołnierzy tej formacji, którzy obecnie świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa. To oni przekonali autora do uzupełnienia i wznowienia książki LUBLINIEC.PL (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Aktualny numer

6/2021
SPECIAL OPS 6/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Master of protection
 • - Bicykle dla specjalsa?
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl