ATLAS - pomoc i współpraca

Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 7-8/2010  /  03-08-2010
KGP
Sonda
Czy służby specjalne w Polsce przygotowane są na? (Zagłosuj i skomentuj!)

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (Europol)”. Jedną z inicjatyw zrodzonych na gruncie tego zapisu było powstanie unijnej sieci roboczej europejskich jednostek kontrterrorystycznych „ATLAS”.

 2  3. Ciąg dalszy artykułu...

Początkowo działalność sieci współpracy jednostek kontrterrorystyznych UE, której nadano kryptonim „Atlas”, miała charakter nieformalny i w zasadzie utajniony. Pierwsza oficjalna wzmianka o niej pojawiła się dopiero w listopadzie 2005 r., w informacji prasowej Komisji Europejskiej, a kolejne w dokumentach Rady UE dotyczących spotkań EPCTF w latach 2001-2005, opublikowanych jednak dopiero na początku 2006 r. Szerzej ogłosił istnienie sieci „Atlas” Koordynator do spraw Walki z Terroryzmem UE Gijs de Vries (stanowisko utworzone 25 marca 2004 r., po zamachach bombowych Al–Kaidy w Madrycie) na seminarium 19 stycznia 2006 r., poświęconym walce z terroryzmem, zorganizowanym przez Centra for European Reform w Londynie: Utworzono sieć specjalnych jednostek interwencyjnych, działających w ramach sił policyjnych państw europejskich, w celu ułatwienia współpracy policyjnej w sytuacjach kryzysowych. Ta sieć, „Atlas”, może być wykorzystana w przypadkach wzięcia zakładników oraz w razie innych sytuacji wyjątkowych, wymagających pomocy transgranicznej. Podjęto wspólne działania szkoleniowe i zorganizowano ćwiczenia z udziałem jednostek z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i Szwecji. De Vries mówił o dużych międzynarodowych ć iczeniach antyterrorystycznych w porcie Rotterdam w 2004 r., kolejnych z regularnych już wtedy takich spotkań operatorów z różnych krajów Unii. Rok wcześniej w ramach „Atlasu” odbyły się czterodniowe ćwiczenia międzynarodowe w Niemczech, poświęcone szturmowaniu obiektów pływających, a także zorganizowano sfinansowane ze środków unijnych (ramowego programu AGIS wspomagania współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych) szkolenie dowódców jednostek kontrterrorystycznych pięciu państw członkowskich i trzech państw kandydackich we Włoszech i Hiszpanii. Szefowie policji z EPCTF po praktycznej demonstracji współdziałania jednostek z różnych krajów w Rotterdamie podkreślili konieczność kontynuowania takiej współpracy, wymiany wzorcowych praktyk, technik i procedur oraz dalszego organizowania podobnych szkoleń i innych przedsięwzięć. Wtedy też, podczas 10. posiedzenia EPCTF w dniach 11-12 października 2004 r., zostały przedstawione cele i zakres działania sieci „Atlas”.

Głównymi założeniami działania grupy skupiającej centralne jednostki interwencyjne służb policyjnych (w tym żandarmerii/gwardii narodowych) państw Unii miały być:

  • wyniesienie każdej wytypowanej do programu jednostki kontrterrorystycznej krajów członkowskich na możliwie najwyższy poziom profesjonalizmu poprzez bliską współpracę oraz wzajemne wsparcie, by zmaksymalizować szanse na sukces w walce z terroryzmem w każdym kraju,
  • wymiana informacji i promocja wzajemnej pomocy, w celu poprawy i lepszej koordynacji działań UE w obszarze kontrterroryzmu,
  • prowadzenie wspólnych operacji interwencyjnych w przypadku sytuacji kryzysowych na dużą skalę, głównie o podłożu terrorystycznym,
  • wsparcie siłami i środkami, w celu uniknięcia konieczności interwencji wojskowej.

Bieżąca współpraca w ramach sieci „Atlas” przebiega na trzech płaszczyznach: analiza aktów terrorystycznych, wspomniana wymiana informacji (w tym doświadczeń w ramach wspólnych treningów) oraz udzielanie w razie potrzeby wsparcia operacyjnego. Na spotkaniach dowódców omawiane są szczegółowo zarówno możliwe scenariusze i koncepcje ich rozwiązywania, jak np. podczas seminarium w Tuluzie w lutym 2005 r., poświęconym problematyce odbijania dużych statków powietrznych nowego typu lub zorganizowanym we Włoszech panelu na temat operowania w szybkich pociągach, jak i konkretne zdarzenia, z których należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tematami są m.in. tragiczne incydenty, podczas których straty ponieśli także funkcjonariusze specjalnych jednostek interwencyjnych, takie jak: wysadzenie się terrorystów arabskich w madryckiej kryjówce otoczonej przez komandosów GEO 3 kwietnia 2004 r. (jeden operator zabity, 11 rannych), poranienie trzech holenderskich antyterrorystów odłamkami granatu rzuconego przez terrorystę osaczonego w Hadze w listopadzie 2004 r., śmiertelne postrzelenie operatora GIGN i poważne zranienie trzech innych przez psychicznie chorego podczas próby jego obezwładnienia w Gensac-sur-Garonne pod Tuluzą w styczniu 2007 r., czy przebieg szturmu w podwarszawskiej Magdalence w nocy z 5 na 6 marca 2003 r. Analizowane są również wszystkie znaczące incydenty zakładnicze, zwłaszcza te najtrudniejsze, o masowym charakterze (np. Moskwa 2002 r., Biesłań 2004 r., Mumbai 2008 r.). Wszystko to w celu ulepszenia procedur i technik działania, zebrania wiedzy ze specjalistycznych analiz (np. działania materiałów wybuchowych na różne typy drzwi) itp., a przez to wypracowania jednolitego systemu taktycznego i proceduralnego, obowiązującego w razie rozmaitych zagrożeń terrorystycznych na terenie UE.

Temu samemu służy dzielenie się fachowymi informacjami o najnowszych technologiach, metodach szkolenia, taktyce oraz doświadczeniem w tym zakresie podczas regularnych praktycznych ćwiczeń międzynarodowych. Z inicjatywy Austrii, Belgii i Niemiec w lipcu 2005 r. w Wiedniu i w listopadzie 2005 r. w Brukseli zorganizowano warsztaty dla dowódców narodowych oddziałów kontrterrorystycznych wszystkich państw  członkowskich Unii. W tym samym roku zrealizowano koordynowane przez Belgię, Irlandię i Niemcy szkolenie dotyczące standaryzacji technik wkraczania sił specjalnych w sytuacjach kryzysowych, służące wypracowaniu standardowych metod użycia jednostek interwencyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych przez nowe państwa członkowskie. Od 24 do 29 września 2007 r. przedstawiciele jednostek interwencyjnych z grupy roboczej „Atlas” testowali różne techniki uwalniania zakładników na promie „Oleander” w belgijskiej Ostendzie. W ćwiczeniach pod kryptonimem „Octopus”, obserwowanych przez nowego Koordynatora do spraw Walki z Terroryzmem UE Gillesa de Kerchove, wzięło bezpośredni udział 150 członków jednostek z sześciu państw: Belgii (CGSU „Diana”), Danii (AKS), Hiszpanii (UEI), Holandii (DSI), Niemiec (GSG-9) i Szwecji (NI). Po zakończeniu tych ćwiczeń de Kerchove stwierdził, że tego typu współpraca powinna zostać zinstytucjonalizowana w ramach UE i finansowana z budżetu wspólnotowego. Nieoparty dotąd na formalnych regulacjach charakter działań podejmowanych w ramach sieci „Atlas” powodował bowiem przez lata pewne komplikacje. Jednym z podstawowych problemów sygnalizowanych przez państwa członkowskie UE było obciążanie ich rządów kosztami działalności „Atlasu”, tylko częściowo łagodzone dofinansowaniami z programu AGIS. Wątpliwości pojawiały się także w przypadku ewentualnego wsparcia zagranicznego w razie realnych bojowych operacji kontrterrorystycznych. W kwietniu 2005 r. opublikowano dokument dyskusyjny Rady UE nr 8434/05, w którym odniesiono się do praktycznej strony współpracy w ramach sieci „Atlas”, wskazując, że rzeczywiste czy hipotetyczne zagrożenia terrorystyczne uzasadniają konieczność opracowania całościowych ram prawnych jej funkcjonowania. Do skonkretyzowania prac nad takimi ramami normatywnymi dalszej działalności „Atlasu” przyczyniło się zawarte w następnym miesiącu, tj. 27 maja 2005 r. w Prüm, ważne porozumienie siedmiu państw Unii o zintensyfikowaniu transgranicznej współpracy, m.in. w walce z terroryzmem, przestępczością i nielegalną migracją. Prezydencja UE wskazała w związku z tym do przedyskutowania najistotniejsze kwestie, m.in. określenie „sytuacji kryzysowych”, w których rozwiązywaniu miałyby współpracować jednostki interwencyjne skupione w „Atlasie”, rodzaj interwencji (pomocy), podmioty uprawnione do wnioskowania o nią, zasięg terytorialny interwencji, możliwość odmowy pomocy, odpowiedzialność cywilną i karną funkcjonariuszy podejmujących interwencję, mechanizmy i procedury podejmowania decyzji o interwencji, w jej trakcie, dowodzenia operacyjnego oraz taktycznego, procedury działania, a w końcu sprawy finansowania.

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  7
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 7-8/2010

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


100% byczej skóry »

  


Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych, które Cię nie zawiodą »
latarka mactronic

 


Poznaj 1 sposób na ochronę Twojego smartphona »

Dla kogo latarka taktyczna z UV »


latarka taktyczna

 


Rajd po trudnym terenie?  Dobierz pojazd »
pojazdy wojskowe

 


Na czym polega przewaga butów taktycznych »

Jesteś aktywnym strzelcem? Gdzie zaspokoisz swoje potrzeby »


ubranie taktyczne

 


Kto chroni statki handlowe »

 


Jakie parametry liczą się w goglach noktowizyjnych »

Wybierz sprzęt bushcraft  »

noktowizja

sprzet bushcraft
Jakie funkcje powinny mieć latarki czołowe »
latarki czołowe

 


Jakich butów nie porzucisz w akcji »

W ciemności przyda się pewne źródło zasilania »


sprzet logistyczny

 


5 kluczowych zalet butów taktycznych »
buty wojskowe

 Jak poprawić celność broni »  Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
broń konserwacja zegarki taktyczne

 


Dobierz buty do swojego hobby »
buty taktyczne

 Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego » Prosty sposób na wzmocnienie celności »
zasilanie latrki na karabin

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Spodnie taktyczne na każdą misję »
latarka czołowa spodnie taktyczne

 

 


05/07/2020

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

CBŚP i olsztyński SPKP w akcji przeciwko pseudokibicom

Rezultatem śledztwa prowadzonego przez olsztyńskie CBŚP i Prokuraturę jest kolejne uderzenie w gang powiązany z pseudokibicami jednego z klubów sportowych. Podczas akcji policjanci zatrzymali...

Aktualny numer

2/2021
SPECIAL OPS 2/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - 60 lat JW4101
  • - Morska ochrona statków - robota dla komandosa
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl