Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Andrzej Krugler, Sławek Dorochowicz
 

Warsztaty taktyczne w MOSG Andrzej Krugler, Sławek Dorochowicz


 

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego OSG jest jednym z kilku pododdziałów taktycznych w strukturach naszej Straży Granicznej, jednak wyróżnia się na tle innych ze względu na charakter obszaru odpowiedzialności. Głównym zadaniem Morskiego OSG jest ochrona granicy morskiej RP. Straż Graniczna, zgodnie z międzynarodowym prawem morskim oraz właściwą sobie Ustawą, jest jedyną formacją upoważnioną do zatrzymywania do kontroli statków na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym (zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub na skutek zawiadomienia o nim) oraz do zmuszania jednostki pływającej do zawinięcia do wskazanego portu.

Z tego powodu WZD z Gdańska posiada specjalizację „wodną” w zakresie działań abordażowych. Jest wyszkolony, wyposażony i przeznaczony do błyskawicznego wkraczania z szybkich łodzi lub śmigłowców na pokład jednostek pływających, które nie zatrzymały się na wezwanie do kontroli lub w celu zatrzymania niebezpiecznych osób. Ciąży też na nim odpowiedzialność za ochronę polskich platform wiertniczych na Bałtyku i portowych instalacji ważnych dla interesów państwa.

Przeznaczenie pododdziału taktycznego MOSG nie ogranicza się jednak do specjalizacji „wodnej” – podstawowe zadania, jakie wykonuje, są takie same jak w przypadku pozostałych Wydziałów Zabezpieczenia: wejścia siłowe do pomieszczeń, zatrzymania wysokiego ryzyka, działania rozpoznawcze, zasadzkowe w terenie pozamiejskim itd. Są one skierowane przeciwko szczególnie niebezpiecznym przestępcom, należącym do zorganizowanych grup.

Chociaż wszystkie jednostki przeznaczone do operacji bojowych wymierzonych w takie grupy posiadają podobną w ogólnym zarysie taktykę, to jednak każda z nich w wyniku własnych doświadczeń wprowadza w niej pewne modyfi kacje. Bardzo dobrą drogą jej dalszego doskonalenia jest porównanie stosowanych metod i technik z wypracowanymi przez inne jednostki o podobnym profilu, gdyż zamykanie się we własnym świecie nieuchronnie prowadzi do ograniczania rozwoju. Ta myśl przyświecała WZD MOSG jako organizatorom warsztatów taktycznych, do udziału w których zaproszono ośmioosobowe sekcje z następujących jednostek:

  • V Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działań Antyterrorystycznych Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • VII Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • Wydziału Operacji Specjalnych Centralnego Biura Śledczego,
  • Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji.

Poza zaproszonymi gośćmi, w warsztatach wzięły udział również dwie sekcje z macierzystego Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jako obserwatorów zaproszono także przedstawicieli Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i Wydziału Realizacyjnego Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów. Łącznie w warsztatach uczestniczyło prawie 60 osób.

Zajęcia prowadzone były przez trzech doświadczonych instruktorów reprezentujących Straż Graniczną, Centralne Biuro Śledcze i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Każdy w danym czasie miał pod opieką po dwie sekcje, przy czym codziennie około południa, sekcje rotowały się pomiędzy instruktorami. Oznaczało to, że każdy z uczestników mógł ćwiczyć pod okiem wszystkich instruktorów, co dawało cenną możliwość zapoznania się z ich często odmiennym podejściem do rozwiązania danego zadania. Rolą instruktorów było przedstawienie założeń danego elementu, który miał być ćwiczony, obserwowanie, jak dana ekipa go zrealizowała, a następnie podzielenie się swoimi wnioskami i uwagami z ćwiczącymi. Nikt nikogo nie oceniał i nie narzucał sposobu rozwiązania danego problemu, ponieważ ideą warsztatów była wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami jednostek z różnych służb.

Pierwsze trzy dni warsztatów odbywały się na terenie siedziby Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzięki bardzo dużemu wsparciu komendanta MOSG, komandora SG Piotra Stockiego,któremu pomysł warsztatów bardzo się podobał, ćwiczenia mogły zostać przeprowadzone w budynku koszar przeznaczonym do remontu. Trójkondygnacyjna budowla zapewniała możliwość przećwiczenia szerokiego zakresu taktyki CQB. Warsztaty rozpoczęły się od treningu prostych elementów, takich jak wejścia do pojedynczego pomieszczenia, aby następnie z czasem przejść do bardziej złożonych zagadnień. Ćwiczono poruszanie się korytarzami podogniem przeciwnika, zastosowanie tarcz balistycznych, ewakuację rannych, jednoczesne szturmowanie kilku pomieszczeń, forsowanie drzwi za pomocą narzędzi wyważeniowych i strzelb itd.

Początkowo sekcje działały pojedynczo, by ostatniego dnia trenować w mieszanych składach. W trakcie warsztatów papierowe tarcze, do których strzelano pociskami barwiącymi FX, zostały z czasem zastąpione przez pozorantów, którymi byli funkcjonariusze WZD MOSG uzbrojeni w broń z amunicją ślepą lub barwiącą. Co warte podkreślenia, wykazywali się oni ogromną pomysłowością i mocno dali się we znaki ćwiczącym. Oprócz FX w zajęciach wykorzystywano również amunicję specjalną do strzelb, pozwalającą strzelać w zamki i zawiasy drzwi, granaty hukowo-błyskowe i hydrauliczne narzędzia wyważeniowe. Poza działaniami w warunkach dobrej widoczności, budynek koszar dawał świetne możliwości przećwiczenia operowania w warunkach słabego oświetlenia. Rozległe, ciemne piwnice wymuszały pracę z użyciem oświetlenia taktycznego, co stwarzało czasami dododatkowe problemy i dawało duże pole do popisu pozorantom.

Pierwsze trzy dni intensywnych zajęć stanowiły przygotowanie do dnia czwartego, na który zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej operacji odbicia zakładników, połączonymi siłami wszystkich uczestniczących w warsztatach sekcji. Miejscem akcji był przeznaczony do remontu ośrodek wypoczynkowy w Sopocie, którego właściciel zgodził się na jego wykorzystanie do celów treningowych. Fakt, iż budynek przeznaczony jest do przebudowy, stwarzał doskonałe warunki do bardzo realistycznego szkolenia. Ponieważ jakiekolwiek zniszczenia nie stanowiły problemu, uczestnicy mogli swobodnie wykorzystywać sprzęt wyważeniowy, strzelby i granaty hukowo-błyskowe. Scenariusz ćwiczenia zakładał, że na terenie ośrodka znalazło się pięciu przestępców, którzy wzięli jako zakładników cztery osoby. Negocjacje nie przyniosły rezultatów i podjęto decyzję o siłowym rozwiązaniu sytuacji.

 

Szturm poprzedzony był bardzo dokładną odprawą. WZD MOSG włożył ogromny wysiłek w przygotowanie tego elementu warsztatów. Każdy z uczestników szturmu mógł się zapoznać z makietą obiektu wraz przyległym terenem, dostępnymi informacjami na temat przestępców i zakładników, szczegółowymi zdjęciami obiektu, a nawet przewidywanymi warunkami atmosferycznymi. W czasie odprawy omówiono plan szturmu: drogi podejścia, punkty wejścia poszczególnych sekcji oraz ich zadania wewnątrz budynku. Sam ośrodek wypoczynkowy składający się z budynku głównego z pokojami i budynku dodatkowego z kuchnią i stołówką, wymuszał dość skomplikowany scenariusz szturmu i konieczność ścisłej koordynacji działań poszczególnych sekcji. To ostatnie zadanie należało do dowódcy szturmu, który w bezpiecznym miejscu był w stałym kontakcie radiowym z dowódcami sekcji i nadzorował ich działania.

Szturm rozpoczął się jednoczesnym wejściem z czterech kierunków. Po sforsowaniu punktów wejścia sekcje rozpoczęły przeszukiwanie pomieszczeń w swoich strefach odpowiedzialności. Aby ćwiczenie odpowiadało jak najbardziej realnej sytuacji, przestępcy uzbrojeni byli w markery paintballowe i broń na amunicję FX. Najtrudniejsze zadanie miały sekcje operujące w budynku głównym, który składał się z trzech pięter, z około 30 pomieszczeniami na każdym z nich. Ponieważ nie była znana dokładna lokalizacja przestępców i zakładników, każde pomieszczenie trzeba było traktować tak, jakby mogli się oni znajdować właśnie w nim. Większość drzwi w całym ośrodku była zamknięta lub zablokowana, co wymuszało użycie sprzętu wyważeniowego na praktycznie każdych z nich. Po nawiązaniu kontaktu z przestępcami, wywiązała się strzelanina, w wyniku której ranny został jeden ze szturmujących operatorów.Został on przetransportowany w bezpieczne miejsce, gdzie w oczekiwaniu na załogę karetki pogotowia, jaka zabezpieczała szturm, dwóch paramedyków wchodzących w skład sekcji szturmowych udzieliło mu pomocy doraźnej. Tymczasem w budynku, po krótkiej wymianie ognia część przestępców została zlikwidowana, a część zatrzymana. Zakładnicy zostali odnalezieni w kilku pomieszczeniach i ewakuowani do strefy bezpiecznej.

Szturm zakończył się po potwierdzeniu liczby uratowanych zakładników, zatrzymanych lub zlikwidowanych przestępców i sprawdzeniu stanu skierowanych do akcji funkcjonariuszy. Po powrocie do siedziby MOSG, odbyła się odprawa, na której szczegółowo omówiono przebieg szturmu. Dowódcy dokładnie przedstawili przebieg działań podległych im sekcji, dzięki czemu każdy z uczestników zyskał całościowy obraz tego, jak wyglądał szturm, co działo się w innych częściach ośrodka, gdzie napotkano jakieś problemy, jak udało się je przezwyciężyć itp. Głównym wnioskiem, jaki płynie z tego ćwiczenia, jest problem z łącznością pomiędzy zespołami z różnych służb. Każda z nich pracuje na innej częstotliwości, co uniemożliwia komunikacjęmiędzy nimi. W przypadku konieczności przeprowadzenia dużej operacji siłami jednostek z kilku służb, problemem nie będą drobne różnice w taktyce, ponieważ – jak wielokrotnie udowodniono w czasie wspólnych treningów – operatorzy mogą wspólnie skutecznie działać pomimo tych różnic, brak tylko zunifi kowanej łączności. Jeżeli w tym samym budynku będzie działać kilka grup, które nie są w stanie się komunikować, to łatwo można sobie wyobrazić, jakie może to nieść za sobą konsekwencje. Dowódca szturmu musiał mieć przy sobie stacje radiowe każdej z działających sekcji. Zamiast koncentrować się na koordynacji działań, zmuszony był zajmować się przekazywaniem informacji między sekcjami, co nie byłoby konieczne, gdyby zunifi kować system łączności. Jest to istotny problem, z istnienia którego powinny sobie zdać sprawę kierownictwa poszczególnych służb, szczególnie w obliczu zbliżających się mistrzostw Euro 2012, w czasie których wspólne działania wielu jednostek są więcej, niż prawdopodobne.

Ostatni dzień warsztatów upłynął na treningu desantów ze śmigłowca metodą „szybkiej liny”. Każda z sekcji miała za zadanie dostać się tą metodą na dach budynku, następnie zlokalizować wyznaczony lokal i zatrzymać znajdujące się w nim osoby. Ponownie wykorzystano główny budynek ośrodka wypoczynkowego w Sopocie. Środkiem transportu był śmigłowiec W-3AM Anakonda, wchodzący w skład MOSG. Pozoranci i tym razem wykazywali się pomysłowością i inwencją, barykadując pomieszczenia, w których się znajdowali, a stawiając zacięty opór nie ułatwiali roboty szturmującym operatorom. Tak jak w poprzednich dniach, także i teraz wykorzystywano amunicję barwiącą, granaty hukowo-błyskowe, sprzęt wyważeniowy. Pięciodniowe warsztaty w Gdańsku w zgodnej opinii uczestników były bardzo udane i, co najważniejsze, wyjątkowo potrzebne. Na co dzień, pomimo że część jednostek stacjonuje blisko siebie, w tych samych miastach, to przez natłok obowiązków kontakty szkoleniowe nie są zbyt częste. Kilka dni intensywnych wspólnych treningów pozwoliło nadrobić zaległości, odświeżyć stare znajomości, nawiązać nowe. Słowa pochwały należą się wszystkim członkom Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy wyłącznie z własnej inicjatywy podjęli się organizacji takich warsztatów, poświęcając na to mnóstwo własnego czasu. Mimo że po raz pierwszy przygotowywali imprezę szkoleniową dla tak dużej liczby uczestników, z tak złożonymi zadaniami jak szturm na ośrodek wypoczynkowy, wywiązali się z tego zadania celująco. Efekt ten osiągnęli wyłącznie własnymi siłami, przy bardzo dużym wsparciu komendanta MOSG. Jak podkreślali na zakończenie warsztatów, to nie było ich ostatnie słowo, i pod koniec roku pragną zorganizować kolejne, dla innych jednostek, tak, aby także inni mogli wymienić się doświadczeniami ze wspólnej walki ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami.

Autor pragnie podziękować dowództwu MOSG za możliwość obserwowania przebiegu warsztatów i za miłe przyjęcie w jednostce.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Fredy Fredy, 15.06.2015r., 20:14:02 Widzę w tym dwie rf3żne rzeczy: zwrot zuiopkanych książek to funkcjonalność, ktf3rą warto opisać i ktf3ra jest oficjalnie wspierana przez Amazon, natomiast wpis powyższy pokazuje, jak ominąć system. Ciekawe co na ten temat miałby do powiedzenia support firmy… :)
  • Kayo Kayo, 16.06.2015r., 10:26:10 Excellent read, I just passed this onto a celolague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! Remember It is 10 times harder to command the ear than to catch the eye. by Duncan Maxwell Anderson.

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops