Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Andrzej Krugler, Sławek Dorochowicz
 

Warsztaty taktyczne w MOSG Andrzej Krugler, Sławek Dorochowicz


 

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego OSG jest jednym z kilku pododdziałów taktycznych w strukturach naszej Straży Granicznej, jednak wyróżnia się na tle innych ze względu na charakter obszaru odpowiedzialności. Głównym zadaniem Morskiego OSG jest ochrona granicy morskiej RP. Straż Graniczna, zgodnie z międzynarodowym prawem morskim oraz właściwą sobie Ustawą, jest jedyną formacją upoważnioną do zatrzymywania do kontroli statków na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym (zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub na skutek zawiadomienia o nim) oraz do zmuszania jednostki pływającej do zawinięcia do wskazanego portu.

Z tego powodu WZD z Gdańska posiada specjalizację „wodną” w zakresie działań abordażowych. Jest wyszkolony, wyposażony i przeznaczony do błyskawicznego wkraczania z szybkich łodzi lub śmigłowców na pokład jednostek pływających, które nie zatrzymały się na wezwanie do kontroli lub w celu zatrzymania niebezpiecznych osób. Ciąży też na nim odpowiedzialność za ochronę polskich platform wiertniczych na Bałtyku i portowych instalacji ważnych dla interesów państwa.

Przeznaczenie pododdziału taktycznego MOSG nie ogranicza się jednak do specjalizacji „wodnej” – podstawowe zadania, jakie wykonuje, są takie same jak w przypadku pozostałych Wydziałów Zabezpieczenia: wejścia siłowe do pomieszczeń, zatrzymania wysokiego ryzyka, działania rozpoznawcze, zasadzkowe w terenie pozamiejskim itd. Są one skierowane przeciwko szczególnie niebezpiecznym przestępcom, należącym do zorganizowanych grup.

Chociaż wszystkie jednostki przeznaczone do operacji bojowych wymierzonych w takie grupy posiadają podobną w ogólnym zarysie taktykę, to jednak każda z nich w wyniku własnych doświadczeń wprowadza w niej pewne modyfi kacje. Bardzo dobrą drogą jej dalszego doskonalenia jest porównanie stosowanych metod i technik z wypracowanymi przez inne jednostki o podobnym profilu, gdyż zamykanie się we własnym świecie nieuchronnie prowadzi do ograniczania rozwoju. Ta myśl przyświecała WZD MOSG jako organizatorom warsztatów taktycznych, do udziału w których zaproszono ośmioosobowe sekcje z następujących jednostek:

  • V Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działań Antyterrorystycznych Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • VII Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • Wydziału Operacji Specjalnych Centralnego Biura Śledczego,
  • Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji.

Poza zaproszonymi gośćmi, w warsztatach wzięły udział również dwie sekcje z macierzystego Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jako obserwatorów zaproszono także przedstawicieli Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i Wydziału Realizacyjnego Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów. Łącznie w warsztatach uczestniczyło prawie 60 osób.

Zajęcia prowadzone były przez trzech doświadczonych instruktorów reprezentujących Straż Graniczną, Centralne Biuro Śledcze i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Każdy w danym czasie miał pod opieką po dwie sekcje, przy czym codziennie około południa, sekcje rotowały się pomiędzy instruktorami. Oznaczało to, że każdy z uczestników mógł ćwiczyć pod okiem wszystkich instruktorów, co dawało cenną możliwość zapoznania się z ich często odmiennym podejściem do rozwiązania danego zadania. Rolą instruktorów było przedstawienie założeń danego elementu, który miał być ćwiczony, obserwowanie, jak dana ekipa go zrealizowała, a następnie podzielenie się swoimi wnioskami i uwagami z ćwiczącymi. Nikt nikogo nie oceniał i nie narzucał sposobu rozwiązania danego problemu, ponieważ ideą warsztatów była wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami jednostek z różnych służb.

Pierwsze trzy dni warsztatów odbywały się na terenie siedziby Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzięki bardzo dużemu wsparciu komendanta MOSG, komandora SG Piotra Stockiego,któremu pomysł warsztatów bardzo się podobał, ćwiczenia mogły zostać przeprowadzone w budynku koszar przeznaczonym do remontu. Trójkondygnacyjna budowla zapewniała możliwość przećwiczenia szerokiego zakresu taktyki CQB. Warsztaty rozpoczęły się od treningu prostych elementów, takich jak wejścia do pojedynczego pomieszczenia, aby następnie z czasem przejść do bardziej złożonych zagadnień. Ćwiczono poruszanie się korytarzami podogniem przeciwnika, zastosowanie tarcz balistycznych, ewakuację rannych, jednoczesne szturmowanie kilku pomieszczeń, forsowanie drzwi za pomocą narzędzi wyważeniowych i strzelb itd.

Początkowo sekcje działały pojedynczo, by ostatniego dnia trenować w mieszanych składach. W trakcie warsztatów papierowe tarcze, do których strzelano pociskami barwiącymi FX, zostały z czasem zastąpione przez pozorantów, którymi byli funkcjonariusze WZD MOSG uzbrojeni w broń z amunicją ślepą lub barwiącą. Co warte podkreślenia, wykazywali się oni ogromną pomysłowością i mocno dali się we znaki ćwiczącym. Oprócz FX w zajęciach wykorzystywano również amunicję specjalną do strzelb, pozwalającą strzelać w zamki i zawiasy drzwi, granaty hukowo-błyskowe i hydrauliczne narzędzia wyważeniowe. Poza działaniami w warunkach dobrej widoczności, budynek koszar dawał świetne możliwości przećwiczenia operowania w warunkach słabego oświetlenia. Rozległe, ciemne piwnice wymuszały pracę z użyciem oświetlenia taktycznego, co stwarzało czasami dododatkowe problemy i dawało duże pole do popisu pozorantom.

Pierwsze trzy dni intensywnych zajęć stanowiły przygotowanie do dnia czwartego, na który zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej operacji odbicia zakładników, połączonymi siłami wszystkich uczestniczących w warsztatach sekcji. Miejscem akcji był przeznaczony do remontu ośrodek wypoczynkowy w Sopocie, którego właściciel zgodził się na jego wykorzystanie do celów treningowych. Fakt, iż budynek przeznaczony jest do przebudowy, stwarzał doskonałe warunki do bardzo realistycznego szkolenia. Ponieważ jakiekolwiek zniszczenia nie stanowiły problemu, uczestnicy mogli swobodnie wykorzystywać sprzęt wyważeniowy, strzelby i granaty hukowo-błyskowe. Scenariusz ćwiczenia zakładał, że na terenie ośrodka znalazło się pięciu przestępców, którzy wzięli jako zakładników cztery osoby. Negocjacje nie przyniosły rezultatów i podjęto decyzję o siłowym rozwiązaniu sytuacji.

 

Szturm poprzedzony był bardzo dokładną odprawą. WZD MOSG włożył ogromny wysiłek w przygotowanie tego elementu warsztatów. Każdy z uczestników szturmu mógł się zapoznać z makietą obiektu wraz przyległym terenem, dostępnymi informacjami na temat przestępców i zakładników, szczegółowymi zdjęciami obiektu, a nawet przewidywanymi warunkami atmosferycznymi. W czasie odprawy omówiono plan szturmu: drogi podejścia, punkty wejścia poszczególnych sekcji oraz ich zadania wewnątrz budynku. Sam ośrodek wypoczynkowy składający się z budynku głównego z pokojami i budynku dodatkowego z kuchnią i stołówką, wymuszał dość skomplikowany scenariusz szturmu i konieczność ścisłej koordynacji działań poszczególnych sekcji. To ostatnie zadanie należało do dowódcy szturmu, który w bezpiecznym miejscu był w stałym kontakcie radiowym z dowódcami sekcji i nadzorował ich działania.

Szturm rozpoczął się jednoczesnym wejściem z czterech kierunków. Po sforsowaniu punktów wejścia sekcje rozpoczęły przeszukiwanie pomieszczeń w swoich strefach odpowiedzialności. Aby ćwiczenie odpowiadało jak najbardziej realnej sytuacji, przestępcy uzbrojeni byli w markery paintballowe i broń na amunicję FX. Najtrudniejsze zadanie miały sekcje operujące w budynku głównym, który składał się z trzech pięter, z około 30 pomieszczeniami na każdym z nich. Ponieważ nie była znana dokładna lokalizacja przestępców i zakładników, każde pomieszczenie trzeba było traktować tak, jakby mogli się oni znajdować właśnie w nim. Większość drzwi w całym ośrodku była zamknięta lub zablokowana, co wymuszało użycie sprzętu wyważeniowego na praktycznie każdych z nich. Po nawiązaniu kontaktu z przestępcami, wywiązała się strzelanina, w wyniku której ranny został jeden ze szturmujących operatorów.Został on przetransportowany w bezpieczne miejsce, gdzie w oczekiwaniu na załogę karetki pogotowia, jaka zabezpieczała szturm, dwóch paramedyków wchodzących w skład sekcji szturmowych udzieliło mu pomocy doraźnej. Tymczasem w budynku, po krótkiej wymianie ognia część przestępców została zlikwidowana, a część zatrzymana. Zakładnicy zostali odnalezieni w kilku pomieszczeniach i ewakuowani do strefy bezpiecznej.

Szturm zakończył się po potwierdzeniu liczby uratowanych zakładników, zatrzymanych lub zlikwidowanych przestępców i sprawdzeniu stanu skierowanych do akcji funkcjonariuszy. Po powrocie do siedziby MOSG, odbyła się odprawa, na której szczegółowo omówiono przebieg szturmu. Dowódcy dokładnie przedstawili przebieg działań podległych im sekcji, dzięki czemu każdy z uczestników zyskał całościowy obraz tego, jak wyglądał szturm, co działo się w innych częściach ośrodka, gdzie napotkano jakieś problemy, jak udało się je przezwyciężyć itp. Głównym wnioskiem, jaki płynie z tego ćwiczenia, jest problem z łącznością pomiędzy zespołami z różnych służb. Każda z nich pracuje na innej częstotliwości, co uniemożliwia komunikacjęmiędzy nimi. W przypadku konieczności przeprowadzenia dużej operacji siłami jednostek z kilku służb, problemem nie będą drobne różnice w taktyce, ponieważ – jak wielokrotnie udowodniono w czasie wspólnych treningów – operatorzy mogą wspólnie skutecznie działać pomimo tych różnic, brak tylko zunifi kowanej łączności. Jeżeli w tym samym budynku będzie działać kilka grup, które nie są w stanie się komunikować, to łatwo można sobie wyobrazić, jakie może to nieść za sobą konsekwencje. Dowódca szturmu musiał mieć przy sobie stacje radiowe każdej z działających sekcji. Zamiast koncentrować się na koordynacji działań, zmuszony był zajmować się przekazywaniem informacji między sekcjami, co nie byłoby konieczne, gdyby zunifi kować system łączności. Jest to istotny problem, z istnienia którego powinny sobie zdać sprawę kierownictwa poszczególnych służb, szczególnie w obliczu zbliżających się mistrzostw Euro 2012, w czasie których wspólne działania wielu jednostek są więcej, niż prawdopodobne.

Ostatni dzień warsztatów upłynął na treningu desantów ze śmigłowca metodą „szybkiej liny”. Każda z sekcji miała za zadanie dostać się tą metodą na dach budynku, następnie zlokalizować wyznaczony lokal i zatrzymać znajdujące się w nim osoby. Ponownie wykorzystano główny budynek ośrodka wypoczynkowego w Sopocie. Środkiem transportu był śmigłowiec W-3AM Anakonda, wchodzący w skład MOSG. Pozoranci i tym razem wykazywali się pomysłowością i inwencją, barykadując pomieszczenia, w których się znajdowali, a stawiając zacięty opór nie ułatwiali roboty szturmującym operatorom. Tak jak w poprzednich dniach, także i teraz wykorzystywano amunicję barwiącą, granaty hukowo-błyskowe, sprzęt wyważeniowy. Pięciodniowe warsztaty w Gdańsku w zgodnej opinii uczestników były bardzo udane i, co najważniejsze, wyjątkowo potrzebne. Na co dzień, pomimo że część jednostek stacjonuje blisko siebie, w tych samych miastach, to przez natłok obowiązków kontakty szkoleniowe nie są zbyt częste. Kilka dni intensywnych wspólnych treningów pozwoliło nadrobić zaległości, odświeżyć stare znajomości, nawiązać nowe. Słowa pochwały należą się wszystkim członkom Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy wyłącznie z własnej inicjatywy podjęli się organizacji takich warsztatów, poświęcając na to mnóstwo własnego czasu. Mimo że po raz pierwszy przygotowywali imprezę szkoleniową dla tak dużej liczby uczestników, z tak złożonymi zadaniami jak szturm na ośrodek wypoczynkowy, wywiązali się z tego zadania celująco. Efekt ten osiągnęli wyłącznie własnymi siłami, przy bardzo dużym wsparciu komendanta MOSG. Jak podkreślali na zakończenie warsztatów, to nie było ich ostatnie słowo, i pod koniec roku pragną zorganizować kolejne, dla innych jednostek, tak, aby także inni mogli wymienić się doświadczeniami ze wspólnej walki ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami.

Autor pragnie podziękować dowództwu MOSG za możliwość obserwowania przebiegu warsztatów i za miłe przyjęcie w jednostce.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Fredy Fredy, 15.06.2015r., 20:14:02 Widzę w tym dwie rf3żne rzeczy: zwrot zuiopkanych książek to funkcjonalność, ktf3rą warto opisać i ktf3ra jest oficjalnie wspierana przez Amazon, natomiast wpis powyższy pokazuje, jak ominąć system. Ciekawe co na ten temat miałby do powiedzenia support firmy… :)
  • Kayo Kayo, 16.06.2015r., 10:26:10 Excellent read, I just passed this onto a celolague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! Remember It is 10 times harder to command the ear than to catch the eye. by Duncan Maxwell Anderson.

Powiązane

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Ireneusz Chloupek Centrum výcviku LEŠŤ

Centrum výcviku LEŠŤ Centrum výcviku LEŠŤ

„Ćwicz tak, jak będziesz walczył” – to mądra dewiza, wskazująca, jak ważny jest w szkoleniu bojowym realizm, weryfikujący techniki, taktykę i procedury działania, umiejętności ich stosowania w trudnych...

„Ćwicz tak, jak będziesz walczył” – to mądra dewiza, wskazująca, jak ważny jest w szkoleniu bojowym realizm, weryfikujący techniki, taktykę i procedury działania, umiejętności ich stosowania w trudnych warunkach, a także wykorzystywany sprzęt. O warunki maksymalnie zbliżone do rzeczywistych jednak stosunkowo trudno, dlatego realizm treningów i ćwiczeń często, ze względu na różne ograniczenia, ustępuje – w większym lub mniejszym stopniu – pewnej umowności lub muszą one zostać rozbite na elementy możliwe...

Najnowsze produkty i technologie

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Allegro Wiatrówka - pistolety CO2

Wiatrówka - pistolety CO2 Wiatrówka - pistolety CO2

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może...

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może wiatrówka. Niekoniecznie musi to być strzelba, gdyż wielką popularnością cieszą się pistolety pneumatyczne.

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.