Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

SPEC-JEGRZY

Andrzej Krugler, FDF
 

Andrzej Krugler, FDF


 

Wśród szesnastu państw uczestniczących w zakończonych niedawno ćwiczeniach sił specjalnych NATO pk. Cobra-13, wzięła udział także Zadaniowa Grupa Bojowa Operacji Specjalnych, nienależącej do Paktu, neutralnej Finlandii. FINSOTG już dwa lata temu potwierdził osiągnięcie natowskich standardów dla sił specjalnych oraz  zdolność do współdziałania z sojuszniczymi jednostkami podczas międzynarodowych operacji kryzysowych. Został włączony do Grupy Bojowej Unii Europejskiej, a w 2013 r. stanowił  zapasowy skład w Siłach Odpowiedzi NATO (NRF). Trzon fińskiego kontyngentu stanowią żołnierze z batalionu specjalnych jegrów, należącego do pułku jegrów Utin Jääkärirykmentti (UTJR).

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Nazwa „jegrzy”, oznaczająca we wcześniejszych wiekach żołnierzy lekkiej piechoty „myśliwskiej”, złożonej z wyborowych strzelców, walczących w luźniejszych szykach przy umiejętnym wykorzystaniu terenu, jest obecnie stosowana w krajach skandynawskich w stosunku do elitarnych oddziałów piechoty, a z przymiotnikiem „specjalni”, także jako odpowiednik rozpowszechnionego przez Brytyjczyków miana commando lub amerykańskiego ranger, dla określenia żołnierzy sił operacji specjalnych.

Elitę wojsk lądowych Finlandii (Maavoimat) stanowią spadochronowi jegrzy w czerwonych beretach, stacjonujący w garnizonie Utti, położonym w południowej części kraju, przy biegnącej przez łańcuch wzgórz Salpausselkä drodze ze stolicy do Lappeenranta. W 1918 r. gen. Mannerheim rozkazał zbudować tam pierwsze fińskie lotnisko wojskowe, przy którym powstała najważniejsza przed II wojną światową baza sił powietrznych tego kraju.

Na użycie w operacjach wojskowych skoczków spadochronowych zwrócono uwagę w Finlandii po tym, jak w pierwszych dniach radziecko-fińskiej Wojny Zimowej oddziały Armii Czerwonej (RKKA), w sile około trzech brygad powietrznodesantowych, wykonały w grudniu 1939 r. desant na pięć głównych celów i liczne punkty o znaczeniu drugorzędnym na terytorium północnego sąsiada.

Nie osiągnęły one wówczas prawie żadnego sukcesu – odcięci w trudnym terenie i ciężkich warunkach atmosferycznych, ścigani przez odpornego, agresywnego przeciwnika, spadochroniarze Stalina zostali otoczeni i zniszczeni, nie mając szans na wykonanie postawionych zadań. Zaskakujący desant został jednak zapamiętany przez Finów, którzy zaraz po zakończeniu działań wojennych podjęli kroki w celu zorganizowania szkolenia pod tym kątem we własnych siłach zbrojnych. 

Po wojnie, przy podpisywaniu w 1947 r. paryskiego traktatu pokojowego z ZSRR, Finlandia została zmuszona do przyjęcia określonych limitów narzuconych jej armii i nie zamierzała tworzyć regularnych jednostek wojsk powietrznodesantowych. Do szkolenia spadochronowego wrócono jednak w tym kraju już na przełomie lat 50./60. W 1958 r. dwóch pierwszych fińskich oficerów przeszło takowe za granicą: kpt Kaj Hagelberg w Szwecji, a por. Sami Sihvo we francuskim ośrodku w Pau i w 1960 r. pod ich kierownictwem rozpoczęto przygotowania do uruchomienia własnych kursów dla skoczków. 25 sierpnia 1961 r. rozpoczął się w Finlandii pierwszy powojenny kurs spadochronowy dla ochotników z wojsk lądowych, a jeszcze jesienią zapadła decyzja o zorganizowaniu przy bazie lotniczej w Utti szkoły jegrów spadochronowych Laskuvarjojaakarikoulu (LJK). Wzorem Szwedów, nie sformowano etatowej jednostki powietrznodesantowej, lecz ośrodek szkoleniowy, do którego rekrutowano od 1962 r. wyselekcjonowanych ochotników do odbycia trwającej około roku obowiązkowej, poborowej służby wojskowej w formie kursu przygotowującego do specjalności zwiadowca-spadochroniarz. Po jego zakończeniu przeszkolony tak żołnierz odchodził do tzw. rezerwy mobilizacyjnej, która obejmuje wszystkich Finów płci męskiej od 18. do 60. roku życia i zobowiązany był brać co pewien czas udział w ćwiczeniach, mających podtrzymać nabyty poziom umiejętności. Już po kilku latach fińskie siły zbrojne dysponowały w ten sposób – poza szkolonym aktualnie pododdziałem spadochroniarzy – także pewną liczbą rezerwistów, z których mogły być sformowane, przy wykorzystaniu kadry instruktorskiej LJK, plutony dywersyjno-rozpoznawcze, powoływane na wypadek konfliktu przy poszczególnych brygadach wojsk lądowych.

W latach 90. na kursy w Utti zgłaszało się rocznie około 200 ochotników, z których po testach medycznych, psychotechnicznych i sprawnościowych przyjmowano poniżej połowy. Po pięciu tygodniach ogólnowojskowego szkolenia podstawowego następne trzy tygodnie stanowiło przygotowanie naziemne do skoków spadochronowych, po czym przychodził czas na prawdziwe desantowanie z amerykańskimi spadochronami T-10 z samolotów Fokker 27 lub śmigłowców Mi-8 sił powietrznych. Już po pierwszym skoku młodzi jegrzy otrzymywali prawo do noszenia czerwonego beretu z odznaką przedstawiającą uskrzydloną strzałę. Tytuł spadochroniarza wojskowego i odznakę skoczka III klasy nadawano po wykonaniu ośmiu skoków (obecnie po pięciu), w tym czterech indywidualnych, dwóch grupowych, jednego nocnego oraz ze względu na charakter terenów Finlandii, jednego na las. W czasie dalszej służby można było, po zaliczeniu 35 skoków,w tym m.in. na wodę, podwyższyć klasę do II. Niecały rok służby poborowej nie dawał jednak możliwości zdobycia odznaki I klasy, co wymaga zaliczenia minimum 150 skoków spadochronowych różnego typu, dlatego posiadają ją głównie żołnierze zawodowi. Przez pozostały okres służby w LJK spadochroniarze szkolili się w zakresie prowadzenia małymi zespołami skrytych działań rozpoznawczych dalekiego zasięgu oraz planowych działań nieregularnych, partyzanckich i dywersji, na terenie opanowanym przez przeciwnika.

1 stycznia 1997 r. na bazie szkoły spadochronowej w Utti utworzono pułk jegrów pod nazwą Utin Jääkärirykmentti (UTJR), do którego włączono również dywizjon śmigłowców (od 2001 r. batalion) przekazanych z sił powietrznych, szkołę żandarmerii wojskowej (Sotilaspoliisikoulu) przeniesioną z brygady pancernej w Parola oraz pododdział obsługi logistycznej. Pułk podlegał Dowództwu Wschodniemu (jednemu z czterech istniejących wówczas dowództw Maavoimat), ale nadzorowany był też bezpośrednio przez fiński sztab generalny, a jego przeznaczenie określono jako „ośrodek szkolenia oraz rozwoju sił specjalnych i operacji śmigłowcowych”. 

W funkcjonującej od tej pory w strukturze pułku, przeorganizowanej LJK, zaczęły działać trzy sekcje: szkolenia spadochronowego (również dla załóg latających i innego personelu), kursów specjalistycznych (np. radiooperatorów, rozpoznania) oraz szkolenia jegrów spadochronowych (laskuvarjojääkäri) i jegrów specjalnych (Erikoisjääkäri). Dostrzeżono bowiem, że nawet najintensywniejsze szkolenie roczne jegrów spadochronowych to za krótki okres, by przygotować ich do zaawansowanych operacji specjalnych, w tym zwalczania nieprzyjacielskich grup specjalnych i terrorystycznych. Wybrani absolwenci rocznego kursu poborowych spadochroniarzy-zwiadowców mogli więc, po zdaniu odpowiednich egzaminów, odbyć jako żołnierze nadterminowi następny, nieco dłuższy kurs sił specjalnych – wszechstronniejszy, uwzględniający m.in. bardziej ofensywne działania w różnych warunkach, także w środowisku wodnym, „czarną taktykę” w rejonach zabudowanych, rozpoznanie specjalne oraz dalsze szkolenie spadochronowe.

Odchodzenie wyszkolonych kadr do rezerwy uniemożliwiało jednak osiągnięcie i utrzymywanie stałej gotowości operacyjnej. Pułk w Utti stał się więc miejscem pierwszych eksperymentów w zakresie wprowadzenia kontraktowej służby zawodowej, niezbędnej dla stworzenia profesjonalnej jednostki nowoczesnych sił specjalnych. Już pod koniec lat 90. najlepsi żołnierze po kursie specjalnych jegrów dla poborowych mogli starać się pozostać w służbie kontraktowej, tworząc początkowo niewielki pluton zawodowców pod dyskretną nazwą KoVa (Koulutus- ja Valmiusosasto, czyli pododdział treningu i gotowości), a od 2001 r. bardziej otwarcie pododdział jegrów specjalnych Erikoisjääkäriosasto (ERIKJOS). Plany włączenia kontyngentów wojskowych z Finlandii do tworzonych po 2004 r. Grup Bojowych Unii Europejskiej (European Union Battlegroups), czyli związków taktyczno-bojowych o charakterze sił szybkiego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych, upewniły dowództwo fińskich sił zbrojnych co do konieczności posiadania etatowego, zawodowego oddziału specjalnego.

W 2005 r. liczący 340 żołnierzy UTJR został podporządkowany bezpośrednio dowódcy wojsk lądowych i zreorganizowany. Od tamtej pory składa się ze sztabu (Esikunta), batalionu specjalnego jegrów ERIKJP (Erikoisjaakaripataljoona), batalionu śmigłowców HEKOP (Helikopteripataljoona) oraz kompanii zabezpieczenia bojowego służb TUKIK (Tukikomppania) i centrum logistycznego HKESK (Huoltokeskuks), skupiających obsługi techniczne śmigłowców, kierowców, mechaników, kucharzy, personel medyczny, magazynierów, łącznościowców i żandarmów oraz zespól techniczny układaczy spadochronów (Tekniseen joukkueeseen/Laskuvarjopakkaamo). Obecnie pułk liczy około 550 żołnierzy pod dowództwem płk. Petri Mattila, z czego 200 to poborowi. Dowodzony przez ppłk. Ari Pellinena HEKOP wyposażony jest od 2008 r. w śmigłowce NH Industries NH90TTH i Hughes MD500 amerykańskiej firmy McDonnell Douglas. Na czele ERIKJP stoi obecnie ppłk Jukka-Pekka Kiukas, a podległy mu batalion, odpowiedzialny za szkolenie i testowanie przyszłych żołnierzy sił specjalnych, dzieli się na kompanię jegrów spadochronowych LSVJK (Laskuvarjojääkärikomppania) i kompanię specjalnych jegrów ERIKJK (Erikoisjääkärikomppania). Tak jak dawniej, kompania LSVJK szkoli ochotników spośród poborowych odbywających obowiązkową roczną służbę wojskową na spadochroniarzy dalekiego rozpoznania, w tym również w zakresie sabotażu dywersyjnego. Co roku z około pół tysiąca chętnych wybieranych jest 150–170 odpowiednich młodych ludzi, z których 60–80 trafia na 362-dniowy kurs spadochroniarzy. Od kandydata wymaga się bardzo dobrego stanu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, niekaralności, umiejętności pływania i jazdy na nartach. Wśród ochotników zdarzają się również kobiety, ale niewiele radzi sobie z identycznymi dla wszystkich testami sprawnościowymi. Do tej pory w Finlandii spadochroniarzami wojsk lądowych zostało sześć kobiet, w tym jedna jako oficer rezerwy. Wszyscy absolwenci LSVJK otrzymują bowiem stopień podoficerski, a około 20 procent z nich w czasie kursu zdobywa stopień podporucznika rezerwy. Pierwsze 19 tygodni to szkolenie podstawowe, w tym skoki spadochronowe, walka w mieście i desantowanie różnymi sposobami ze śmigłowców, następne to siedmiotygodniowy kurs podoficerski pierwszego stopnia z prowadzeniem rozpoznania i bytowaniem w trudnych warunkach terenowych. Kolejne 14 tygodni to kurs podoficerski drugiego stopnia, ze specjalizacją jako radiooperator, sanitariusz, saper lub specjalista od uzbrojenia, albo kurs oficerski. W tym czasie odbywa się również szkolenie bojowe, rozpoznawcze i surwiwalowe w warunkach zimowych. Około 10 pozostałych tygodni kursu to trening w ramach pododdziału. 

Podobna liczba chętnych stara się trafić do ERIKJK, na kurs specjalny, ale w tym przypadku stawiane są większe wymagania. Początkowo przyjmowano nań tylko żołnierzy, którzy mieli z sobą kurs spadochroniarza-zwiadowcy w Utti, ale choć nadal spośród nich wywodzi się wielu chętnych, to od 2005 r. otwarto szeregi także dla wszystkich innych, którzy odbyli co najmniej roczne szkolenie wojskowe, ale zdobywając stopień oficera lub podoficera rezerwy, w wieku poniżej 25 lat (choć wartościowi kandydaci akceptowani są do 30. roku życia). Każdego roku w styczniu odbywa się wstępna kwalifikacja, do której dopuszczani są ochotnicy spełniający takie same wymagania jak na kurs spadochroniarzy, dodatkowo posiadający prawo jazdy kategorii B i poświadczenie bezpieczeństwa. Przechodzą takie same testy sprawnościowe, obejmujące test Coopera, wykonanie w ciągu minuty od co najmniej 32 do 48 „brzuszków”, w takim samym czasie od 40 do 60 odwrotnych ruchów, czyli uniesień tułowia z leżenia przodem, od 22 do 38 „pompek” w minutę, od 6 do 14 podciągnięć na drążku nachwytem, bieg 10 x 10 m poniżej 1:45–1:30 minuty oraz skok w dal z miejsca na odległość minimum 2 m, a najlepiej powyżej 2,40 m. Do tego dochodzi sprawdzian na basenie: skok z wysokości 5 m, pływanie na czas na dystansie 200 m (4:30–3:15 min) i zanurkowanie na głębokość 4 m oraz 10-kilometrowy marszobieg na nartach, z czego ostatnie 5 km na czas. Pozytywne zaliczenie tego etapu otwiera drogę do pięciodniowej selekcji terenowej w kwietniu, testującej m.in. determinację oraz umiejętność współpracy w grupie przy znacznych obciążeniach fizycznych, psychicznych i małej ilości snu. Wybrańcy podpisują kontrakt na służbę w formie rozpoczynającego się pod koniec lipca, 14-miesięcznego kursu specjalnego, którego dwa pierwsze miesiące stanowią jeszcze całkowicie próbny okres. Pierwszy etap to 26 tygodni szkolenia podstawowego, indywidualnego i w najmniejszych zespołach, m.in. w zakresie walki wręcz w izraelskim systemie Krav Maga, strzelania dynamicznego z różnej broni, taktyki działań specjalnych i cqb, prowadzenia rozpoznania, przerzutu spadochronowego, śmigłowcowego i drogą wodną, wykorzystania pojazdów różnego typu, obsługi sprzętu technicznego oraz w specjalności radiooperatora, sapera, snajpera lub paramedyka. Kolejne około 26 tygodni to szkolenie zaawansowane, pogłębiające nabyte wcześniej umiejętności i łączące je do kompleksowego wykorzystania w zespołowych działaniach bojowych. Okres końcowy, trwający do ośmiu tygodni, przeznaczony jest na wykonywanie na ocenę typowych zadań specjalnych.

Po zakończeniu kursu żołnierz może odejść do rezerwy lub ubiegać się, przechodząc trzydniową selekcję, o pięcioletni kontrakt jako podoficer zawodowy w szeregach ERIKJK, który można przedłużać jeszcze dwukrotnie, do 15 lat służby. W 2007 r. pododdział bojowy liczył już ponad 40 zawodowców, z których mogły być sformowane dwa zespoły specjalne do udziałuw międzynarodowych działaniach antykryzysowych UE, wspólnie z odpowiednikami z Niemiec i Holandii. Składa się on z ośmioosobowych grup specjalnych, które mogą przy wykonywaniu zadań dzielić się na dwie podgrupy po czterech komandosów. Fińscy komandosi reprezentują bardzo wysoki poziom wyszkolenia strzelecko-taktycznego, większość operatorów to skoczkowie HALO/HAHO, dysponują też psami bojowymi. Obecnie zawodowy pododdział specjalnych jegrów, określany jako Wydział Operacji Specjalnych Erikoisoperaatioosasto (EOS), przygotowany jest do pełnego spektrum działań specjalnych, w tym od ponad 10 lat trenuje działania ratownicze odbijania zakładników. Szkoli się regularnie z jednostką antyterrorystyczną Karhu fińskiej policji oraz pododdziałami specjalnymi tamtejszej straży granicznej, którym może zapewniać wsparcie w operacjach na terenie kraju, np. podczas incydentów terrorystycznych, stosując policyjne zasady użycia siły. Współpracuje również z odpowiednikami zagranicznymi, glównie ze Szwecji, Norwegii i Danii, ale utrzymuje także dobre kontakty z jednostkami amerykańskimi. Udział w wielonarodowych ćwiczeniach NATO, takich jak Cobra 13, w których fiński SOTG po raz pierwszy uczestniczył w całości (z pododdziałem powietrznym, mającym osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2014 r. i z narodowym elementem wspierającym) pozwala ERIKJK osiągać obowiązujące w Pakcie standardy w dziedzinie jednostek oraz operacji specjalnych, dostosować do nich poziom wyposażenia, struktury i procedury. „Czerwone berety” z Utti wystawiały także mały Task Force do Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF w Afganistanie, gdzie zajmował się on szkoleniem i wspieraniem lokalnej policji. Obecnie zawodowy pododdział specjalnych jegrów pracuje nad ujednoliceniem sprzętu, organizacji i procedur taktycznych z partnerską jednostką specjalną płetwonurków bojowych fińskiej marynarki wojennej (Merivoimat Erikoistoimintaosasto – ETO). Obie formacje finansowane są z tego samego budżetu w ramach programu rozwoju sił specjalnych, a od 2012 r. rozpoczęły wspólną kampanię kwalifikacyjną do służby.

Broń i wyposażenie:

Podstawowa długa broń indywidualna to krajowej produkcji kbk aut. RK 95 TP (Rynnäkkökivääri 95 Taittoperä) firmy Sako z kolbą składaną, czyli fińska ulepszona odmiana radzieckiego „kałasznikowa” na nabój 7,62 mm x 39 wz. 43. Zastąpił on wcześniejsze wersje RK76 i RK 62, produkowane przez Valmet Oy. Może być wyposażony w szwedzki celownik kolimatorowy Aimpoint CS, amerykański celownik optyczny Trijicon ACOG, fiński celownik noktowizyjny Patria VV2000 i amerykański laserowy wskaźnik celu AN/PEQ-2. Równolegle wykorzystywane są niemieckie 9-mm pm HK MP5 Navy (KP2000) z kolbą wysuwaną i oświetleniem taktycznym firmy SureFire w łożu, także w wersji SD z integralnym tłumikiem dźwięku – z reguły z celownikami kolimatorowymi, dawniej Trijicon Reflex, a ostatnio Aimpoint CS.

Broń krótka to 9.00 PIST 2008, czyli austriacki Glock 17 na nabój 9 mm Para, który zastąpił używane do niedawna belgijskie FN HP-DA (PIST 80, 80-91) tego samego kalibru. Zespołową broń maszynową stanowiły dawniej krajowe Valmety 7.62 KVKK 62, na amunicję 7,62 mm x 39, wyparte przez radzieckie PKM (7,62 mm x 54R). Na pojazdach montowane są rosyjskie 12,7-mm wkm NSW (ITKK 96), a na śmigłowcach NH90 amerykańskie wielolufowe Dillon Aerospace M123D Minigun, strzelające nabojami 7,62 mm NATO. Fińscy snajperzy dysponują powtarzalnymi karabinami produkcji krajowej 8.6 TKIV 2000, czyli Sako TRG-42 na nabój .338 Lapua Magnum i 7,62-mm TKIV 85, rosyjskimi samopowtarzalnymi SWD (TKIV Dragunov), a także amerykańskimi wielkokalibrowymi karabinami antysprzętowymi Barrett: samopowtarzalnymi M82A1 i powtarzalnymi M95 w układzie bullpup (oba pod oznaczeniem 12.7 TKIV 2000). Do tego dochodzą amerykańskie strzelby pump-action Remington 870 kalibru 12 (12 HAUL REM 870), niemieckie 40-mm granatniki jednostrzałowe HK69A1 (40 KRPIST 2002) i automatyczne GMG (40 KRKK 2005), jednorazowe wyrzutnie przeciwpancerne LAW88 produkcji norweskiej (66 KES 88) i francuskie APILAS (112 RSKES APILAS).

Specjegrzy noszą umundurowanie w kamuflażu z drobnym nadrukiem M05 (wariant podstawowy leśny Maastopuku, jesienno-zimowy Pakkaskuvio i śnieżny Lumipuku), czasem „donaszając” na ćwiczeniach starsze plamiaste M62 (M91), a podczas działań w Afganistanie używają pustynnych M04 Hellepuku. Snajperzy wykorzystują także stroje maskujące Chameleon brytyjskiej firmy Karrimor, a podczas operacji w środowisku wodnym jegrzy z Utti noszą m.in. kombinezony neoprenowe w kamuflażu brytyjskim DPM. Podstawowy model obuwia to ogólnowojskowe M05 (zamieniane w podmokłych terenach lasów i jezior na gumowce Nokia), ale w jednostce specjalnej panuje swoboda w doborze butów i często wykorzystywane są inne typy – ostatnio popularne są np. lekkie Salomony XA Pro 3D Mid GTX. Standardowe do niedawna, fińskie hełmy kewlarowe FY Composite FH-580 i używane podczas skoków stare francuskie kaski Gueneau/Geno T.A.P Type 202 zastąpiono w ostatnim okresie nowoczesnymi Ops-CoreFAST Ballistic High Cut. Skoczkowie HALO/HAHO korzystają z lotniczych HGU-55/P amerykańskiej firmy Gentex, zintegrowanych z maską tlenową MBU oraz spadochronów Parafly MC-5.

Wśród środków transportu kołowego fińskiej jednostki są austriackie motocykle enduro KTM 640 LC4, trzyosiowe kanadyjskie quady Polaris Sportsman 6x6 ATV (MV-7), mogące zabrać 364 kg ładunku oraz pojazdy RG-32 M firmy BAE Systems Land Systems South Africa (poprzednio Land Systems OMC).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops