Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

SPEC-JEGRZY

Andrzej Krugler, FDF
 

Andrzej Krugler, FDF


 

Wśród szesnastu państw uczestniczących w zakończonych niedawno ćwiczeniach sił specjalnych NATO pk. Cobra-13, wzięła udział także Zadaniowa Grupa Bojowa Operacji Specjalnych, nienależącej do Paktu, neutralnej Finlandii. FINSOTG już dwa lata temu potwierdził osiągnięcie natowskich standardów dla sił specjalnych oraz  zdolność do współdziałania z sojuszniczymi jednostkami podczas międzynarodowych operacji kryzysowych. Został włączony do Grupy Bojowej Unii Europejskiej, a w 2013 r. stanowił  zapasowy skład w Siłach Odpowiedzi NATO (NRF). Trzon fińskiego kontyngentu stanowią żołnierze z batalionu specjalnych jegrów, należącego do pułku jegrów Utin Jääkärirykmentti (UTJR).

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Łódzcy Kontrterroryści

Łódzcy Kontrterroryści Łódzcy Kontrterroryści

Są trzecim pododdziałem KT, który statystycznie w roku realizuje najwięcej działań kontrterrorystycznych na terenie województwa łódzkiego oraz kraju. Od dwóch lat stanowią odwód kontrterrorystyczny Komendy...

Są trzecim pododdziałem KT, który statystycznie w roku realizuje najwięcej działań kontrterrorystycznych na terenie województwa łódzkiego oraz kraju. Od dwóch lat stanowią odwód kontrterrorystyczny Komendy Głównej Policji. Regularnie biorą udział w misjach zagranicznych, a w ostatnim czasie również w działaniach na granicy Białorusi i Ukrainy, gdzie pełnią służbę jako jednostka specjalna policji do nadzoru nad bezpieczeństwem w paśmie przygranicznym. Poznajcie Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny...

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Nazwa „jegrzy”, oznaczająca we wcześniejszych wiekach żołnierzy lekkiej piechoty „myśliwskiej”, złożonej z wyborowych strzelców, walczących w luźniejszych szykach przy umiejętnym wykorzystaniu terenu, jest obecnie stosowana w krajach skandynawskich w stosunku do elitarnych oddziałów piechoty, a z przymiotnikiem „specjalni”, także jako odpowiednik rozpowszechnionego przez Brytyjczyków miana commando lub amerykańskiego ranger, dla określenia żołnierzy sił operacji specjalnych.

Elitę wojsk lądowych Finlandii (Maavoimat) stanowią spadochronowi jegrzy w czerwonych beretach, stacjonujący w garnizonie Utti, położonym w południowej części kraju, przy biegnącej przez łańcuch wzgórz Salpausselkä drodze ze stolicy do Lappeenranta. W 1918 r. gen. Mannerheim rozkazał zbudować tam pierwsze fińskie lotnisko wojskowe, przy którym powstała najważniejsza przed II wojną światową baza sił powietrznych tego kraju.

Na użycie w operacjach wojskowych skoczków spadochronowych zwrócono uwagę w Finlandii po tym, jak w pierwszych dniach radziecko-fińskiej Wojny Zimowej oddziały Armii Czerwonej (RKKA), w sile około trzech brygad powietrznodesantowych, wykonały w grudniu 1939 r. desant na pięć głównych celów i liczne punkty o znaczeniu drugorzędnym na terytorium północnego sąsiada.

Nie osiągnęły one wówczas prawie żadnego sukcesu – odcięci w trudnym terenie i ciężkich warunkach atmosferycznych, ścigani przez odpornego, agresywnego przeciwnika, spadochroniarze Stalina zostali otoczeni i zniszczeni, nie mając szans na wykonanie postawionych zadań. Zaskakujący desant został jednak zapamiętany przez Finów, którzy zaraz po zakończeniu działań wojennych podjęli kroki w celu zorganizowania szkolenia pod tym kątem we własnych siłach zbrojnych. 

Po wojnie, przy podpisywaniu w 1947 r. paryskiego traktatu pokojowego z ZSRR, Finlandia została zmuszona do przyjęcia określonych limitów narzuconych jej armii i nie zamierzała tworzyć regularnych jednostek wojsk powietrznodesantowych. Do szkolenia spadochronowego wrócono jednak w tym kraju już na przełomie lat 50./60. W 1958 r. dwóch pierwszych fińskich oficerów przeszło takowe za granicą: kpt Kaj Hagelberg w Szwecji, a por. Sami Sihvo we francuskim ośrodku w Pau i w 1960 r. pod ich kierownictwem rozpoczęto przygotowania do uruchomienia własnych kursów dla skoczków. 25 sierpnia 1961 r. rozpoczął się w Finlandii pierwszy powojenny kurs spadochronowy dla ochotników z wojsk lądowych, a jeszcze jesienią zapadła decyzja o zorganizowaniu przy bazie lotniczej w Utti szkoły jegrów spadochronowych Laskuvarjojaakarikoulu (LJK). Wzorem Szwedów, nie sformowano etatowej jednostki powietrznodesantowej, lecz ośrodek szkoleniowy, do którego rekrutowano od 1962 r. wyselekcjonowanych ochotników do odbycia trwającej około roku obowiązkowej, poborowej służby wojskowej w formie kursu przygotowującego do specjalności zwiadowca-spadochroniarz. Po jego zakończeniu przeszkolony tak żołnierz odchodził do tzw. rezerwy mobilizacyjnej, która obejmuje wszystkich Finów płci męskiej od 18. do 60. roku życia i zobowiązany był brać co pewien czas udział w ćwiczeniach, mających podtrzymać nabyty poziom umiejętności. Już po kilku latach fińskie siły zbrojne dysponowały w ten sposób – poza szkolonym aktualnie pododdziałem spadochroniarzy – także pewną liczbą rezerwistów, z których mogły być sformowane, przy wykorzystaniu kadry instruktorskiej LJK, plutony dywersyjno-rozpoznawcze, powoływane na wypadek konfliktu przy poszczególnych brygadach wojsk lądowych.

W latach 90. na kursy w Utti zgłaszało się rocznie około 200 ochotników, z których po testach medycznych, psychotechnicznych i sprawnościowych przyjmowano poniżej połowy. Po pięciu tygodniach ogólnowojskowego szkolenia podstawowego następne trzy tygodnie stanowiło przygotowanie naziemne do skoków spadochronowych, po czym przychodził czas na prawdziwe desantowanie z amerykańskimi spadochronami T-10 z samolotów Fokker 27 lub śmigłowców Mi-8 sił powietrznych. Już po pierwszym skoku młodzi jegrzy otrzymywali prawo do noszenia czerwonego beretu z odznaką przedstawiającą uskrzydloną strzałę. Tytuł spadochroniarza wojskowego i odznakę skoczka III klasy nadawano po wykonaniu ośmiu skoków (obecnie po pięciu), w tym czterech indywidualnych, dwóch grupowych, jednego nocnego oraz ze względu na charakter terenów Finlandii, jednego na las. W czasie dalszej służby można było, po zaliczeniu 35 skoków,w tym m.in. na wodę, podwyższyć klasę do II. Niecały rok służby poborowej nie dawał jednak możliwości zdobycia odznaki I klasy, co wymaga zaliczenia minimum 150 skoków spadochronowych różnego typu, dlatego posiadają ją głównie żołnierze zawodowi. Przez pozostały okres służby w LJK spadochroniarze szkolili się w zakresie prowadzenia małymi zespołami skrytych działań rozpoznawczych dalekiego zasięgu oraz planowych działań nieregularnych, partyzanckich i dywersji, na terenie opanowanym przez przeciwnika.

1 stycznia 1997 r. na bazie szkoły spadochronowej w Utti utworzono pułk jegrów pod nazwą Utin Jääkärirykmentti (UTJR), do którego włączono również dywizjon śmigłowców (od 2001 r. batalion) przekazanych z sił powietrznych, szkołę żandarmerii wojskowej (Sotilaspoliisikoulu) przeniesioną z brygady pancernej w Parola oraz pododdział obsługi logistycznej. Pułk podlegał Dowództwu Wschodniemu (jednemu z czterech istniejących wówczas dowództw Maavoimat), ale nadzorowany był też bezpośrednio przez fiński sztab generalny, a jego przeznaczenie określono jako „ośrodek szkolenia oraz rozwoju sił specjalnych i operacji śmigłowcowych”. 

W funkcjonującej od tej pory w strukturze pułku, przeorganizowanej LJK, zaczęły działać trzy sekcje: szkolenia spadochronowego (również dla załóg latających i innego personelu), kursów specjalistycznych (np. radiooperatorów, rozpoznania) oraz szkolenia jegrów spadochronowych (laskuvarjojääkäri) i jegrów specjalnych (Erikoisjääkäri). Dostrzeżono bowiem, że nawet najintensywniejsze szkolenie roczne jegrów spadochronowych to za krótki okres, by przygotować ich do zaawansowanych operacji specjalnych, w tym zwalczania nieprzyjacielskich grup specjalnych i terrorystycznych. Wybrani absolwenci rocznego kursu poborowych spadochroniarzy-zwiadowców mogli więc, po zdaniu odpowiednich egzaminów, odbyć jako żołnierze nadterminowi następny, nieco dłuższy kurs sił specjalnych – wszechstronniejszy, uwzględniający m.in. bardziej ofensywne działania w różnych warunkach, także w środowisku wodnym, „czarną taktykę” w rejonach zabudowanych, rozpoznanie specjalne oraz dalsze szkolenie spadochronowe.

Odchodzenie wyszkolonych kadr do rezerwy uniemożliwiało jednak osiągnięcie i utrzymywanie stałej gotowości operacyjnej. Pułk w Utti stał się więc miejscem pierwszych eksperymentów w zakresie wprowadzenia kontraktowej służby zawodowej, niezbędnej dla stworzenia profesjonalnej jednostki nowoczesnych sił specjalnych. Już pod koniec lat 90. najlepsi żołnierze po kursie specjalnych jegrów dla poborowych mogli starać się pozostać w służbie kontraktowej, tworząc początkowo niewielki pluton zawodowców pod dyskretną nazwą KoVa (Koulutus- ja Valmiusosasto, czyli pododdział treningu i gotowości), a od 2001 r. bardziej otwarcie pododdział jegrów specjalnych Erikoisjääkäriosasto (ERIKJOS). Plany włączenia kontyngentów wojskowych z Finlandii do tworzonych po 2004 r. Grup Bojowych Unii Europejskiej (European Union Battlegroups), czyli związków taktyczno-bojowych o charakterze sił szybkiego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych, upewniły dowództwo fińskich sił zbrojnych co do konieczności posiadania etatowego, zawodowego oddziału specjalnego.

W 2005 r. liczący 340 żołnierzy UTJR został podporządkowany bezpośrednio dowódcy wojsk lądowych i zreorganizowany. Od tamtej pory składa się ze sztabu (Esikunta), batalionu specjalnego jegrów ERIKJP (Erikoisjaakaripataljoona), batalionu śmigłowców HEKOP (Helikopteripataljoona) oraz kompanii zabezpieczenia bojowego służb TUKIK (Tukikomppania) i centrum logistycznego HKESK (Huoltokeskuks), skupiających obsługi techniczne śmigłowców, kierowców, mechaników, kucharzy, personel medyczny, magazynierów, łącznościowców i żandarmów oraz zespól techniczny układaczy spadochronów (Tekniseen joukkueeseen/Laskuvarjopakkaamo). Obecnie pułk liczy około 550 żołnierzy pod dowództwem płk. Petri Mattila, z czego 200 to poborowi. Dowodzony przez ppłk. Ari Pellinena HEKOP wyposażony jest od 2008 r. w śmigłowce NH Industries NH90TTH i Hughes MD500 amerykańskiej firmy McDonnell Douglas. Na czele ERIKJP stoi obecnie ppłk Jukka-Pekka Kiukas, a podległy mu batalion, odpowiedzialny za szkolenie i testowanie przyszłych żołnierzy sił specjalnych, dzieli się na kompanię jegrów spadochronowych LSVJK (Laskuvarjojääkärikomppania) i kompanię specjalnych jegrów ERIKJK (Erikoisjääkärikomppania). Tak jak dawniej, kompania LSVJK szkoli ochotników spośród poborowych odbywających obowiązkową roczną służbę wojskową na spadochroniarzy dalekiego rozpoznania, w tym również w zakresie sabotażu dywersyjnego. Co roku z około pół tysiąca chętnych wybieranych jest 150–170 odpowiednich młodych ludzi, z których 60–80 trafia na 362-dniowy kurs spadochroniarzy. Od kandydata wymaga się bardzo dobrego stanu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, niekaralności, umiejętności pływania i jazdy na nartach. Wśród ochotników zdarzają się również kobiety, ale niewiele radzi sobie z identycznymi dla wszystkich testami sprawnościowymi. Do tej pory w Finlandii spadochroniarzami wojsk lądowych zostało sześć kobiet, w tym jedna jako oficer rezerwy. Wszyscy absolwenci LSVJK otrzymują bowiem stopień podoficerski, a około 20 procent z nich w czasie kursu zdobywa stopień podporucznika rezerwy. Pierwsze 19 tygodni to szkolenie podstawowe, w tym skoki spadochronowe, walka w mieście i desantowanie różnymi sposobami ze śmigłowców, następne to siedmiotygodniowy kurs podoficerski pierwszego stopnia z prowadzeniem rozpoznania i bytowaniem w trudnych warunkach terenowych. Kolejne 14 tygodni to kurs podoficerski drugiego stopnia, ze specjalizacją jako radiooperator, sanitariusz, saper lub specjalista od uzbrojenia, albo kurs oficerski. W tym czasie odbywa się również szkolenie bojowe, rozpoznawcze i surwiwalowe w warunkach zimowych. Około 10 pozostałych tygodni kursu to trening w ramach pododdziału. 

Podobna liczba chętnych stara się trafić do ERIKJK, na kurs specjalny, ale w tym przypadku stawiane są większe wymagania. Początkowo przyjmowano nań tylko żołnierzy, którzy mieli z sobą kurs spadochroniarza-zwiadowcy w Utti, ale choć nadal spośród nich wywodzi się wielu chętnych, to od 2005 r. otwarto szeregi także dla wszystkich innych, którzy odbyli co najmniej roczne szkolenie wojskowe, ale zdobywając stopień oficera lub podoficera rezerwy, w wieku poniżej 25 lat (choć wartościowi kandydaci akceptowani są do 30. roku życia). Każdego roku w styczniu odbywa się wstępna kwalifikacja, do której dopuszczani są ochotnicy spełniający takie same wymagania jak na kurs spadochroniarzy, dodatkowo posiadający prawo jazdy kategorii B i poświadczenie bezpieczeństwa. Przechodzą takie same testy sprawnościowe, obejmujące test Coopera, wykonanie w ciągu minuty od co najmniej 32 do 48 „brzuszków”, w takim samym czasie od 40 do 60 odwrotnych ruchów, czyli uniesień tułowia z leżenia przodem, od 22 do 38 „pompek” w minutę, od 6 do 14 podciągnięć na drążku nachwytem, bieg 10 x 10 m poniżej 1:45–1:30 minuty oraz skok w dal z miejsca na odległość minimum 2 m, a najlepiej powyżej 2,40 m. Do tego dochodzi sprawdzian na basenie: skok z wysokości 5 m, pływanie na czas na dystansie 200 m (4:30–3:15 min) i zanurkowanie na głębokość 4 m oraz 10-kilometrowy marszobieg na nartach, z czego ostatnie 5 km na czas. Pozytywne zaliczenie tego etapu otwiera drogę do pięciodniowej selekcji terenowej w kwietniu, testującej m.in. determinację oraz umiejętność współpracy w grupie przy znacznych obciążeniach fizycznych, psychicznych i małej ilości snu. Wybrańcy podpisują kontrakt na służbę w formie rozpoczynającego się pod koniec lipca, 14-miesięcznego kursu specjalnego, którego dwa pierwsze miesiące stanowią jeszcze całkowicie próbny okres. Pierwszy etap to 26 tygodni szkolenia podstawowego, indywidualnego i w najmniejszych zespołach, m.in. w zakresie walki wręcz w izraelskim systemie Krav Maga, strzelania dynamicznego z różnej broni, taktyki działań specjalnych i cqb, prowadzenia rozpoznania, przerzutu spadochronowego, śmigłowcowego i drogą wodną, wykorzystania pojazdów różnego typu, obsługi sprzętu technicznego oraz w specjalności radiooperatora, sapera, snajpera lub paramedyka. Kolejne około 26 tygodni to szkolenie zaawansowane, pogłębiające nabyte wcześniej umiejętności i łączące je do kompleksowego wykorzystania w zespołowych działaniach bojowych. Okres końcowy, trwający do ośmiu tygodni, przeznaczony jest na wykonywanie na ocenę typowych zadań specjalnych.

Po zakończeniu kursu żołnierz może odejść do rezerwy lub ubiegać się, przechodząc trzydniową selekcję, o pięcioletni kontrakt jako podoficer zawodowy w szeregach ERIKJK, który można przedłużać jeszcze dwukrotnie, do 15 lat służby. W 2007 r. pododdział bojowy liczył już ponad 40 zawodowców, z których mogły być sformowane dwa zespoły specjalne do udziałuw międzynarodowych działaniach antykryzysowych UE, wspólnie z odpowiednikami z Niemiec i Holandii. Składa się on z ośmioosobowych grup specjalnych, które mogą przy wykonywaniu zadań dzielić się na dwie podgrupy po czterech komandosów. Fińscy komandosi reprezentują bardzo wysoki poziom wyszkolenia strzelecko-taktycznego, większość operatorów to skoczkowie HALO/HAHO, dysponują też psami bojowymi. Obecnie zawodowy pododdział specjalnych jegrów, określany jako Wydział Operacji Specjalnych Erikoisoperaatioosasto (EOS), przygotowany jest do pełnego spektrum działań specjalnych, w tym od ponad 10 lat trenuje działania ratownicze odbijania zakładników. Szkoli się regularnie z jednostką antyterrorystyczną Karhu fińskiej policji oraz pododdziałami specjalnymi tamtejszej straży granicznej, którym może zapewniać wsparcie w operacjach na terenie kraju, np. podczas incydentów terrorystycznych, stosując policyjne zasady użycia siły. Współpracuje również z odpowiednikami zagranicznymi, glównie ze Szwecji, Norwegii i Danii, ale utrzymuje także dobre kontakty z jednostkami amerykańskimi. Udział w wielonarodowych ćwiczeniach NATO, takich jak Cobra 13, w których fiński SOTG po raz pierwszy uczestniczył w całości (z pododdziałem powietrznym, mającym osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2014 r. i z narodowym elementem wspierającym) pozwala ERIKJK osiągać obowiązujące w Pakcie standardy w dziedzinie jednostek oraz operacji specjalnych, dostosować do nich poziom wyposażenia, struktury i procedury. „Czerwone berety” z Utti wystawiały także mały Task Force do Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF w Afganistanie, gdzie zajmował się on szkoleniem i wspieraniem lokalnej policji. Obecnie zawodowy pododdział specjalnych jegrów pracuje nad ujednoliceniem sprzętu, organizacji i procedur taktycznych z partnerską jednostką specjalną płetwonurków bojowych fińskiej marynarki wojennej (Merivoimat Erikoistoimintaosasto – ETO). Obie formacje finansowane są z tego samego budżetu w ramach programu rozwoju sił specjalnych, a od 2012 r. rozpoczęły wspólną kampanię kwalifikacyjną do służby.

Broń i wyposażenie:

Podstawowa długa broń indywidualna to krajowej produkcji kbk aut. RK 95 TP (Rynnäkkökivääri 95 Taittoperä) firmy Sako z kolbą składaną, czyli fińska ulepszona odmiana radzieckiego „kałasznikowa” na nabój 7,62 mm x 39 wz. 43. Zastąpił on wcześniejsze wersje RK76 i RK 62, produkowane przez Valmet Oy. Może być wyposażony w szwedzki celownik kolimatorowy Aimpoint CS, amerykański celownik optyczny Trijicon ACOG, fiński celownik noktowizyjny Patria VV2000 i amerykański laserowy wskaźnik celu AN/PEQ-2. Równolegle wykorzystywane są niemieckie 9-mm pm HK MP5 Navy (KP2000) z kolbą wysuwaną i oświetleniem taktycznym firmy SureFire w łożu, także w wersji SD z integralnym tłumikiem dźwięku – z reguły z celownikami kolimatorowymi, dawniej Trijicon Reflex, a ostatnio Aimpoint CS.

Broń krótka to 9.00 PIST 2008, czyli austriacki Glock 17 na nabój 9 mm Para, który zastąpił używane do niedawna belgijskie FN HP-DA (PIST 80, 80-91) tego samego kalibru. Zespołową broń maszynową stanowiły dawniej krajowe Valmety 7.62 KVKK 62, na amunicję 7,62 mm x 39, wyparte przez radzieckie PKM (7,62 mm x 54R). Na pojazdach montowane są rosyjskie 12,7-mm wkm NSW (ITKK 96), a na śmigłowcach NH90 amerykańskie wielolufowe Dillon Aerospace M123D Minigun, strzelające nabojami 7,62 mm NATO. Fińscy snajperzy dysponują powtarzalnymi karabinami produkcji krajowej 8.6 TKIV 2000, czyli Sako TRG-42 na nabój .338 Lapua Magnum i 7,62-mm TKIV 85, rosyjskimi samopowtarzalnymi SWD (TKIV Dragunov), a także amerykańskimi wielkokalibrowymi karabinami antysprzętowymi Barrett: samopowtarzalnymi M82A1 i powtarzalnymi M95 w układzie bullpup (oba pod oznaczeniem 12.7 TKIV 2000). Do tego dochodzą amerykańskie strzelby pump-action Remington 870 kalibru 12 (12 HAUL REM 870), niemieckie 40-mm granatniki jednostrzałowe HK69A1 (40 KRPIST 2002) i automatyczne GMG (40 KRKK 2005), jednorazowe wyrzutnie przeciwpancerne LAW88 produkcji norweskiej (66 KES 88) i francuskie APILAS (112 RSKES APILAS).

Specjegrzy noszą umundurowanie w kamuflażu z drobnym nadrukiem M05 (wariant podstawowy leśny Maastopuku, jesienno-zimowy Pakkaskuvio i śnieżny Lumipuku), czasem „donaszając” na ćwiczeniach starsze plamiaste M62 (M91), a podczas działań w Afganistanie używają pustynnych M04 Hellepuku. Snajperzy wykorzystują także stroje maskujące Chameleon brytyjskiej firmy Karrimor, a podczas operacji w środowisku wodnym jegrzy z Utti noszą m.in. kombinezony neoprenowe w kamuflażu brytyjskim DPM. Podstawowy model obuwia to ogólnowojskowe M05 (zamieniane w podmokłych terenach lasów i jezior na gumowce Nokia), ale w jednostce specjalnej panuje swoboda w doborze butów i często wykorzystywane są inne typy – ostatnio popularne są np. lekkie Salomony XA Pro 3D Mid GTX. Standardowe do niedawna, fińskie hełmy kewlarowe FY Composite FH-580 i używane podczas skoków stare francuskie kaski Gueneau/Geno T.A.P Type 202 zastąpiono w ostatnim okresie nowoczesnymi Ops-CoreFAST Ballistic High Cut. Skoczkowie HALO/HAHO korzystają z lotniczych HGU-55/P amerykańskiej firmy Gentex, zintegrowanych z maską tlenową MBU oraz spadochronów Parafly MC-5.

Wśród środków transportu kołowego fińskiej jednostki są austriackie motocykle enduro KTM 640 LC4, trzyosiowe kanadyjskie quady Polaris Sportsman 6x6 ATV (MV-7), mogące zabrać 364 kg ładunku oraz pojazdy RG-32 M firmy BAE Systems Land Systems South Africa (poprzednio Land Systems OMC).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.