Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

GOI SOK

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei to chyba najmniej znane zespoły specjalne. Nie są to grupy o charakterze kontrterrorystycznym, choć często swoim wyszkoleniem nie odstają od najlepszych. Działalność Straży Ochrony Kolei kojarzy się z wystawianiem mandatów za palenie w miejscu publicznym, czy za przejście przez tory. Zwykły obywatel nie zna jednak ciemnej strony polskiej kolei, gdzie w najtrudniejszych obszarach działają funkcjonariusze, o których media milczą lub mówią niewiele.

Zdjęcia: SOK

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei (GOI SOK) funkcjonują w strukturach powołanej w 1918 roku Straży Ochrony Kolei (SOK). Są to wyodrębnione, kilkuosobowe, dwadzieścia trzy zespoły składające się z funkcjonariuszy SOK, posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne do prowadzenia działań w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych. Poza uczestnictwem w szkoleniach obowiązujących wszystkich funkcjonariuszy SOK, członkowie GOI przechodzą dodatkowe szkolenia specjalistyczne, które przygotowują ich do skutecznego przeciwdziałania poważnym zagrożeniom występującym na obszarze kolejowym, na dworcach kolejowych oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Grupy Operacyjno-Interwencyjne w kształcie, w jakim obecnie funkcjonują, zostały utworzone na początku bieżącego stulecia. W grudniu 2001 roku rozpoczęło się szkolenie Grup Operacyjno-Interwencyjnych na poligonie wojskowym w Wędrzynie. Szkolenie to trwało w cyklach dwutygodniowych przez cały 2002 rok. Ćwiczenia prowadzili instruktorzy z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (obecnie SPKP) z Gdańska, Katowic, Wrocławia i Poznania.

Po zamachu z 11 września 2001 roku na świecie dużo się zmieniło. Zaczęła się również zmieniać Straż Ochrony Kolei. Będący w tamtym czasie Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei Jerzy Marszałek, który był emerytowanym oficerem Policji, podjął decyzję, że Straż Ochrony Kolei musi mieć wyselekcjonowanych funkcjonariuszy potrafiących w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi skutecznie interweniować. Przyczyn tej decyzji było wiele. Straż Ochrony Kolei od roku 2001 przeprowadzała konwoje Świeżego Paliwa Jądrowego do elektrowni atomowych na terenie Czech. Próżno szukać informacji na ten temat w publikacjach prasowych. W latach 2001–2010 przez terytorium Polski koleją przejechało 20 takich transportów objętych ścisłą tajemnicą. Pociągi konwojowali uzbrojeni w broń krótką i długą funkcjonariusze GOI SOK, wyglądem i wyposażeniem nieodbiegającym od wielu jednostek specjalnych Policji czy Staży Granicznej. 

Kolejnym powodem tej decyzji była odpowiedź na wzrost zagrożeń na obszarach kolejowych oraz zmieniająca się specyfika działań sprawców. Chodziło tu głównie o teren Śląska, gdzie zorganizowane grupy przestępcze podzieliły pomiędzy siebie obszar kolejowy i dokonywały napadów na transporty kolejowe wysypując i kradnąc z pociągów towarowych ogromne ilości węgla, koksu i złomu. Grupy te wywodziły się z bojówek piłkarskich pseudokibiców. Niemal każdego miesiąca dochodziło do czynnych napaści na patrole SOK.

Na Śląsku w latach 2000–2006 trwała wojna z „Węglową mafią”. Czynne napaści kończyły się często po strzałach ostrzegawczych, ale bywało również, że funkcjonariusze w swojej obronie musieli strzelać do sprawców czy do pojazdów, którymi się oni poruszali.

Czytaj też: Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP >>>

W pociągach i na dworcach kolejowych działały prawie bezkarnie gangi kieszonkowców. Potrzebni byli wyselekcjonowani funkcjonariusze z całego kraju, by walczyć z tym procederem. Gros działań odbywało się w ubraniach cywilnych. Przyczyną był mocno zurbanizowany obszar, gdzie w inny sposób nie można było się przemieszczać w sposób niezauważony.

Z czasem Straż Ochrony Kolei wyszkoliła własnych instruktorów i dalszy proces szkolenia funkcjonariuszy GOI został oparty na własnej kadrze instruktorów. Ci z kolei uczestniczyli i nadal uczestniczą w ćwiczeniach i szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez różnego rodzaju formacje, w tym Policję, Straż Graniczną czy Służbę Więzienną. Ponadto w ćwiczeniach Grup Operacyjno-Interwencyjnych w taborze kolejowym uczestniczą zaproszeni żołnierze lub funkcjonariusze innych formacji, takich jak: Jednostka Wojskowa Komandosów, JW Formoza, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, OSŻW Mińsk Mazowiecki, CBA, SPKP, Grupy Interwencyjne Służby Więziennej, Zespoły Interwencji Specjalnej Straży Granicznej.

Współdziałanie z innymi służbami w ramach organizowanych szkoleń i ćwiczeń  zapewnia stałą wymianę doświadczeń, poznanie sprawdzonych rozwiązań stosowanych w innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Elementy te są wykorzystywane przy modyfikacji programów szkolenia, które muszą być dostosowane do wymogów zmieniającego się środowiska działań SOK.

Służba w GOI to ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz utrzymywanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Funkcjonariusze przechodzą dodatkowe szkolenia, podczas których doskonalą umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, taktyk i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. Poznają również metody działania grup przestępczych na obszarze kolejowym, algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym zagrożeń terrorystycznych.

Funkcjonariusze GOI regularnie biorą udział w ćwiczeniach koordynujących współpracę służb. Stałym elementem szkolenia jest doskonalenie taktyk wybranych elementów reagowania kryzysowego. Właściwe postępowanie w przypadku wykrycia ładunku wybuchowego, ewakuacja pasażerów z pociągu, udzielanie pomocy przedmedycznej – to tylko niektóre umiejętności, zdobywane i doskonalone przez funkcjonariuszy GOI. Dbałość o właściwe wyszkolenie oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przekłada się na działania praktyczne poprzez skoordynowane akcje i zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z usług kolei oraz pracowników kolejowych.

Działania GOI podejmowane są w szczególnie tam, gdzie odziaływanie prewencyjne okazuje się niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Stąd też funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei specjalizują się w prowadzeniu wzmożonych działań w najbardziej niebezpiecznych rejonach obszaru kolejowego, gdzie dochodzi do kradzieży na szkodę użytkowników kolei, kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury kolejowej odpowiadającej za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów czy też niszczenia mienia przewoźników kolejowych.

Równolegle ze zmianami w obszarze wyszkolenia następują zmiany w zakresie doposażenia funkcjonariuszy SOK w niezawodny sprzęt i nowoczesne środki techniczne. Obecnie funkcjonariusze GOI mają na wyposażeniu pistolety Glock 17 GEN. 5 oraz broń maszynową CZ Scorpion Evo3 A1. Do dyspozycji mają oznakowane i nieoznakowane pojazdy terenowe marki Mitsubishi L-200 oraz Isuzu. Podczas realizacji najbardziej niebezpiecznych zadań wykorzystują funkcjonalne, zintegrowane kamizelki kuloodporne typu Plate Carrer i nowoczesne hełmy OPS Core. Podczas działań nocnych mają do dyspozycji nowoczesne gogle noktowizyjne i poręczne kamery termowizyjne. Dodatkowe wsparcie zapewniają funkcjonariuszom psy służbowe, które szczególnie sprawdzają się w trudnym terenie.

Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku funkcjonariusze GOI ujęli 260 sprawców, którzy stwarzali zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym. Wśród szczególnych osiągnięć GOI w ciągu 2019 roku należy wyróżnić rozbicie grupy przestępczej w Poznaniu, która okradała podróżnych w pociągach. W Przemyślu GOI zatrzymała dziewięciu przemytników, odzyskując towary akcyzowe o łącznej wartości ponad 100 000 zł. Funkcjonariusze GOI wielokrotnie interweniowali wobec sprawców pobicia podróżnych, nie dopuszczając do eskalacji przemocy. W codziennej służbie niejednokrotnie wykazali się profesjonalizmem, skutecznie obezwładniając napastników dokonujących czynnej napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Grup Operacyjno-Interwencyjnych w Straży Ochrony Kolei określone zostały w Decyzji Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Zgodnie z zapisami ww. decyzji funkcjonariusze GOI powinni być traktowani priorytetowo pod względem wyposażenia w sprzęt, środki ochrony indywidualnej oraz środki transportu niezbędne do wykonywania nałożonych na nich zadań. 

Członkiem Grupy Operacyjno-Interwencyjnej SOK może zostać wyłącznie funkcjonariusz SOK, który pozytywnie przeszedł etap kwalifikacji. Warunkiem niezbędnym jest między innymi zaliczenie testów sprawnościowych. Kandydat musi również wykazać się umiejętnością samodzielnego, analitycznego myślenia, wynikami osiągniętymi w dotychczasowej służbie oraz zdolnością do racjonalnego podejmowania szybkich i trafnych decyzji w sytuacjach zagrożenia. Mile widziane jest wyższe wykształcenie, znajomość języków obcych oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, np. w zakresie sztuk walki czy uprawnień instruktorskich.

Funkcjonariusze GOI to ludzie z pasją, wielu z nich posiada pas mistrzowski we wschodnich sztukach walki, a także doskonale posługuje się bronią palną. Stale doskonalą posiadane umiejętności biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach doskonalących, nie tylko w ramach służby, ale także we własnym zakresie.

Czytaj też: Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze >>>

Funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych niejednokrotnie reprezentowali Straż Ochrony Kolei na Mistrzostwach Służb Mundurowych w Sportach Walki. Podczas zawodów prezentują wysoki poziom wyszkolenia oraz sprawności fizycznej, dzięki czemu mogą się cieszyć wywalczonymi miejscami na podium. W ostatnich latach funkcjonariusze GOI zdobywali medale podczas walk w judo, boksie oraz kick-boxingu. Sporty walki integrują środowiska służb mundurowych oraz inspirują funkcjonariuszy do podnoszenia i utrzymywania sprawności fizycznej na wysokim poziomie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Fakty Fakty, 18.09.2020r., 09:30:31 Najpierw było w SOK tzw. SGI (Specjalne Grupy Interwencyjne) szkolone w Zbąszyniu m.in. przez instruktorów z AT w Poznaniu. Były to 3 grupy po 20 osób, które kupiły PM-98 (osobną historią jest jakość kupionej wówczas partii "Glauberytów" ....).. Szkolenie do zadań interwencji specjalnych z użyciem broni długiej i pojazdów terenowych to nieporozumienie - są to zadania jednsotek realizacyjnych Policji zwanych "antyterrorystycznymi" (obecnie "kontrterrorystycnzymi"). Szybko historia tych jednostek sie skończyła bo i w takiej formie były one niepotrzebne. Grupy Operacyjno Interwencyjne których jest wiecej powinny pracować głównie przeciwko rozbojom i kradzieżom w pociągach, zwłąszcza nocnych - to także robili. Obecnie nie z przyczyn dotyczących całego SOK - podporządkowania i zadań. Najlepszym rozwiazaniem byłoby stworzenie pionu Policji ds. ochrony kolei: selekcjonownaie f-szy Policji na takich samych zasadach, posiadajacych takie same uprawnienia. Powinni oni patrolować pociągi i dworce, reagować na przestępstwa popełniane na obszarach kolejowych - SOK zaś powinien zostać zlikwidowany, a n a jego miejsce powołana służba tj. Oddziały Warty Cywilnej Wojska Polskiego, ochraniające obszary koeljowe zamknięte dla osób postronnych tzn. bocznice, lokomotywownie itp. Interwencje specjalne powinny być domeną policyjnych jednostek kontrterrorystycznych posiadajacych zdolnosci aeromobilne. Obecnie są one liczne i rozwinięte, nie ma powodu aby kotkolwiek ich dublował, szczególnie, że i tak liczba jednsotek do walki z terroryzmem w różnych słuzbach przerasta realne potrzeby państwa. Poza najwyżej 3 pododdziałami w skali kraju w ramach słuzb ochrony porządku publicznego do reagowania na mniejsze incydenty terrorystyczne i zatrzymania osób podejrzanych, rozbrajanie ew. IED nie ma koneicnzości budowy systemu AT tj. istnieje. Do zadań CT / HRU i tak zostanie skierowane WP ponieważ jako jedyne ma odpowiednie siły w ujęciu możliwości tych jednsotek i ich liczebności, usprzętowienia. Wsparcia wymagają jedynie w zakresie rozpracowania zagrozęń, ale to moze uczynić ABW przy wsparciu pozostałych służb cywilnych i wojska, jednocześnie wspólnie z DKWS WP koordynować takie operacje (w polskich realiach zupełnie teoretyczne). Ewentualne transporty specjalne na kolei można ochraniać tj. konwoje Narodowego Banku Polskiego: bezpośrednia ochrona złożona z pracowników ochrony (następcy SOK), zaś osłona i koordynacja ze strony Policji - oni posiadają liczne i doświadczone formacje specjalne: dzis AT / KT docelowo najlepoiej WSR Wydziały Szybkiego Reagowania tj. amerykańskie SWAT / SRT tyle, że etatowe: na co dzień AT zajmowało sie i zajmuje "realizacjami" planowanymi i incydentami np. włamanie do bankomatu na Dolnym Śląsku i to jest istota funkcjonowania tych jednsotek. Zadania CT / HRU mogą efektywnie realizaować wyłącznie ludzie z jednsotki KGP ponieważ posiadają wszelkie siły i srodki (poza EOD co jest błędem): są jedynie w jednym miejscu w kraju i w razie dużej operacji będą zbyt nieliczni (to są ich faktyczne słabości), ale i tak sami ich wykonywać nie będą (WP ma znacznie większe możliwości i to ono powinno stanowić formalnie bo i tak stanowi relanie, główną siłę do walki z terroryzmem. Doświadczenie jego jednsotek jest unikalne (JW2305), a możliwości w zakresie przygotowania taktycznego, operacyjnego i sprzętowego zawsze były całkowicie wyjatkowe w skali kraju. Czas na sensowną reformę służb ochrony bezpieczeństwa w skali kraju i ujęcie ich w sensowne ramy, a także optymalne wykrozystanie tj. dzieje się to w Wielkiej Brytanii. Słusznym jest też zmienie terminologii tj. autor ujął "zespoły specjalne" bez tworzenia mitów o "jednostkach specjalnych" itp. Elita jest z sita, a zadania do jakich jest niezbędna w codziennej praktyce są bardziej trywialne i powinny być w duzej meirze realizowane rpzez "zwykłych" funkcjonariuszy i lepiej wyszkolonych, od jakich rutynowo wymagać się powinno określoncyh umiejętności, regularnie je egzekwując tj. dzieje sie to np. w UK, RPA, USA.
  • Fakty Fakty, 18.09.2020r., 10:00:11 Podobnie rzecz sie ma ze Strażami Miejskimi / Gminnymi: jeżeli samorządy tworzą nieudolne kopie policji w zamiarze "dorabiania" mandatami za wykroczenia drogowe, to należy zlikwidować same SM. Ich zadania mogą przejać dodatkowo utworzone plutony prewencji Policji, ale wyspecjalizowane w wykroczeniach dotąd zwalczanych przez SM. Funkcjonariusze nowoprzyjęci do służby policyjnej mogliby tam zaczynać, stopniowo pnąc się po szczeblach kariery i ucząc się swej służby.

Powiązane

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops