Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

GOI SOK

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei to chyba najmniej znane zespoły specjalne. Nie są to grupy o charakterze kontrterrorystycznym, choć często swoim wyszkoleniem nie odstają od najlepszych. Działalność Straży Ochrony Kolei kojarzy się z wystawianiem mandatów za palenie w miejscu publicznym, czy za przejście przez tory. Zwykły obywatel nie zna jednak ciemnej strony polskiej kolei, gdzie w najtrudniejszych obszarach działają funkcjonariusze, o których media milczą lub mówią niewiele.

Zdjęcia: SOK

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei (GOI SOK) funkcjonują w strukturach powołanej w 1918 roku Straży Ochrony Kolei (SOK). Są to wyodrębnione, kilkuosobowe, dwadzieścia trzy zespoły składające się z funkcjonariuszy SOK, posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne do prowadzenia działań w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych. Poza uczestnictwem w szkoleniach obowiązujących wszystkich funkcjonariuszy SOK, członkowie GOI przechodzą dodatkowe szkolenia specjalistyczne, które przygotowują ich do skutecznego przeciwdziałania poważnym zagrożeniom występującym na obszarze kolejowym, na dworcach kolejowych oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Grupy Operacyjno-Interwencyjne w kształcie, w jakim obecnie funkcjonują, zostały utworzone na początku bieżącego stulecia. W grudniu 2001 roku rozpoczęło się szkolenie Grup Operacyjno-Interwencyjnych na poligonie wojskowym w Wędrzynie. Szkolenie to trwało w cyklach dwutygodniowych przez cały 2002 rok. Ćwiczenia prowadzili instruktorzy z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (obecnie SPKP) z Gdańska, Katowic, Wrocławia i Poznania.

Po zamachu z 11 września 2001 roku na świecie dużo się zmieniło. Zaczęła się również zmieniać Straż Ochrony Kolei. Będący w tamtym czasie Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei Jerzy Marszałek, który był emerytowanym oficerem Policji, podjął decyzję, że Straż Ochrony Kolei musi mieć wyselekcjonowanych funkcjonariuszy potrafiących w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi skutecznie interweniować. Przyczyn tej decyzji było wiele. Straż Ochrony Kolei od roku 2001 przeprowadzała konwoje Świeżego Paliwa Jądrowego do elektrowni atomowych na terenie Czech. Próżno szukać informacji na ten temat w publikacjach prasowych. W latach 2001–2010 przez terytorium Polski koleją przejechało 20 takich transportów objętych ścisłą tajemnicą. Pociągi konwojowali uzbrojeni w broń krótką i długą funkcjonariusze GOI SOK, wyglądem i wyposażeniem nieodbiegającym od wielu jednostek specjalnych Policji czy Staży Granicznej. 

Kolejnym powodem tej decyzji była odpowiedź na wzrost zagrożeń na obszarach kolejowych oraz zmieniająca się specyfika działań sprawców. Chodziło tu głównie o teren Śląska, gdzie zorganizowane grupy przestępcze podzieliły pomiędzy siebie obszar kolejowy i dokonywały napadów na transporty kolejowe wysypując i kradnąc z pociągów towarowych ogromne ilości węgla, koksu i złomu. Grupy te wywodziły się z bojówek piłkarskich pseudokibiców. Niemal każdego miesiąca dochodziło do czynnych napaści na patrole SOK.

Na Śląsku w latach 2000–2006 trwała wojna z „Węglową mafią”. Czynne napaści kończyły się często po strzałach ostrzegawczych, ale bywało również, że funkcjonariusze w swojej obronie musieli strzelać do sprawców czy do pojazdów, którymi się oni poruszali.

Czytaj też: Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP >>>

W pociągach i na dworcach kolejowych działały prawie bezkarnie gangi kieszonkowców. Potrzebni byli wyselekcjonowani funkcjonariusze z całego kraju, by walczyć z tym procederem. Gros działań odbywało się w ubraniach cywilnych. Przyczyną był mocno zurbanizowany obszar, gdzie w inny sposób nie można było się przemieszczać w sposób niezauważony.

Z czasem Straż Ochrony Kolei wyszkoliła własnych instruktorów i dalszy proces szkolenia funkcjonariuszy GOI został oparty na własnej kadrze instruktorów. Ci z kolei uczestniczyli i nadal uczestniczą w ćwiczeniach i szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez różnego rodzaju formacje, w tym Policję, Straż Graniczną czy Służbę Więzienną. Ponadto w ćwiczeniach Grup Operacyjno-Interwencyjnych w taborze kolejowym uczestniczą zaproszeni żołnierze lub funkcjonariusze innych formacji, takich jak: Jednostka Wojskowa Komandosów, JW Formoza, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, OSŻW Mińsk Mazowiecki, CBA, SPKP, Grupy Interwencyjne Służby Więziennej, Zespoły Interwencji Specjalnej Straży Granicznej.

Współdziałanie z innymi służbami w ramach organizowanych szkoleń i ćwiczeń  zapewnia stałą wymianę doświadczeń, poznanie sprawdzonych rozwiązań stosowanych w innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Elementy te są wykorzystywane przy modyfikacji programów szkolenia, które muszą być dostosowane do wymogów zmieniającego się środowiska działań SOK.

Służba w GOI to ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz utrzymywanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Funkcjonariusze przechodzą dodatkowe szkolenia, podczas których doskonalą umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, taktyk i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. Poznają również metody działania grup przestępczych na obszarze kolejowym, algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym zagrożeń terrorystycznych.

Funkcjonariusze GOI regularnie biorą udział w ćwiczeniach koordynujących współpracę służb. Stałym elementem szkolenia jest doskonalenie taktyk wybranych elementów reagowania kryzysowego. Właściwe postępowanie w przypadku wykrycia ładunku wybuchowego, ewakuacja pasażerów z pociągu, udzielanie pomocy przedmedycznej – to tylko niektóre umiejętności, zdobywane i doskonalone przez funkcjonariuszy GOI. Dbałość o właściwe wyszkolenie oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przekłada się na działania praktyczne poprzez skoordynowane akcje i zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z usług kolei oraz pracowników kolejowych.

Działania GOI podejmowane są w szczególnie tam, gdzie odziaływanie prewencyjne okazuje się niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Stąd też funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei specjalizują się w prowadzeniu wzmożonych działań w najbardziej niebezpiecznych rejonach obszaru kolejowego, gdzie dochodzi do kradzieży na szkodę użytkowników kolei, kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury kolejowej odpowiadającej za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów czy też niszczenia mienia przewoźników kolejowych.

Równolegle ze zmianami w obszarze wyszkolenia następują zmiany w zakresie doposażenia funkcjonariuszy SOK w niezawodny sprzęt i nowoczesne środki techniczne. Obecnie funkcjonariusze GOI mają na wyposażeniu pistolety Glock 17 GEN. 5 oraz broń maszynową CZ Scorpion Evo3 A1. Do dyspozycji mają oznakowane i nieoznakowane pojazdy terenowe marki Mitsubishi L-200 oraz Isuzu. Podczas realizacji najbardziej niebezpiecznych zadań wykorzystują funkcjonalne, zintegrowane kamizelki kuloodporne typu Plate Carrer i nowoczesne hełmy OPS Core. Podczas działań nocnych mają do dyspozycji nowoczesne gogle noktowizyjne i poręczne kamery termowizyjne. Dodatkowe wsparcie zapewniają funkcjonariuszom psy służbowe, które szczególnie sprawdzają się w trudnym terenie.

Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku funkcjonariusze GOI ujęli 260 sprawców, którzy stwarzali zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym. Wśród szczególnych osiągnięć GOI w ciągu 2019 roku należy wyróżnić rozbicie grupy przestępczej w Poznaniu, która okradała podróżnych w pociągach. W Przemyślu GOI zatrzymała dziewięciu przemytników, odzyskując towary akcyzowe o łącznej wartości ponad 100 000 zł. Funkcjonariusze GOI wielokrotnie interweniowali wobec sprawców pobicia podróżnych, nie dopuszczając do eskalacji przemocy. W codziennej służbie niejednokrotnie wykazali się profesjonalizmem, skutecznie obezwładniając napastników dokonujących czynnej napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Grup Operacyjno-Interwencyjnych w Straży Ochrony Kolei określone zostały w Decyzji Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Zgodnie z zapisami ww. decyzji funkcjonariusze GOI powinni być traktowani priorytetowo pod względem wyposażenia w sprzęt, środki ochrony indywidualnej oraz środki transportu niezbędne do wykonywania nałożonych na nich zadań. 

Członkiem Grupy Operacyjno-Interwencyjnej SOK może zostać wyłącznie funkcjonariusz SOK, który pozytywnie przeszedł etap kwalifikacji. Warunkiem niezbędnym jest między innymi zaliczenie testów sprawnościowych. Kandydat musi również wykazać się umiejętnością samodzielnego, analitycznego myślenia, wynikami osiągniętymi w dotychczasowej służbie oraz zdolnością do racjonalnego podejmowania szybkich i trafnych decyzji w sytuacjach zagrożenia. Mile widziane jest wyższe wykształcenie, znajomość języków obcych oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, np. w zakresie sztuk walki czy uprawnień instruktorskich.

Funkcjonariusze GOI to ludzie z pasją, wielu z nich posiada pas mistrzowski we wschodnich sztukach walki, a także doskonale posługuje się bronią palną. Stale doskonalą posiadane umiejętności biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach doskonalących, nie tylko w ramach służby, ale także we własnym zakresie.

Czytaj też: Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze >>>

Funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych niejednokrotnie reprezentowali Straż Ochrony Kolei na Mistrzostwach Służb Mundurowych w Sportach Walki. Podczas zawodów prezentują wysoki poziom wyszkolenia oraz sprawności fizycznej, dzięki czemu mogą się cieszyć wywalczonymi miejscami na podium. W ostatnich latach funkcjonariusze GOI zdobywali medale podczas walk w judo, boksie oraz kick-boxingu. Sporty walki integrują środowiska służb mundurowych oraz inspirują funkcjonariuszy do podnoszenia i utrzymywania sprawności fizycznej na wysokim poziomie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Fakty Fakty, 18.09.2020r., 09:30:31 Najpierw było w SOK tzw. SGI (Specjalne Grupy Interwencyjne) szkolone w Zbąszyniu m.in. przez instruktorów z AT w Poznaniu. Były to 3 grupy po 20 osób, które kupiły PM-98 (osobną historią jest jakość kupionej wówczas partii "Glauberytów" ....).. Szkolenie do zadań interwencji specjalnych z użyciem broni długiej i pojazdów terenowych to nieporozumienie - są to zadania jednsotek realizacyjnych Policji zwanych "antyterrorystycznymi" (obecnie "kontrterrorystycnzymi"). Szybko historia tych jednostek sie skończyła bo i w takiej formie były one niepotrzebne. Grupy Operacyjno Interwencyjne których jest wiecej powinny pracować głównie przeciwko rozbojom i kradzieżom w pociągach, zwłąszcza nocnych - to także robili. Obecnie nie z przyczyn dotyczących całego SOK - podporządkowania i zadań. Najlepszym rozwiazaniem byłoby stworzenie pionu Policji ds. ochrony kolei: selekcjonownaie f-szy Policji na takich samych zasadach, posiadajacych takie same uprawnienia. Powinni oni patrolować pociągi i dworce, reagować na przestępstwa popełniane na obszarach kolejowych - SOK zaś powinien zostać zlikwidowany, a n a jego miejsce powołana służba tj. Oddziały Warty Cywilnej Wojska Polskiego, ochraniające obszary koeljowe zamknięte dla osób postronnych tzn. bocznice, lokomotywownie itp. Interwencje specjalne powinny być domeną policyjnych jednostek kontrterrorystycznych posiadajacych zdolnosci aeromobilne. Obecnie są one liczne i rozwinięte, nie ma powodu aby kotkolwiek ich dublował, szczególnie, że i tak liczba jednsotek do walki z terroryzmem w różnych słuzbach przerasta realne potrzeby państwa. Poza najwyżej 3 pododdziałami w skali kraju w ramach słuzb ochrony porządku publicznego do reagowania na mniejsze incydenty terrorystyczne i zatrzymania osób podejrzanych, rozbrajanie ew. IED nie ma koneicnzości budowy systemu AT tj. istnieje. Do zadań CT / HRU i tak zostanie skierowane WP ponieważ jako jedyne ma odpowiednie siły w ujęciu możliwości tych jednsotek i ich liczebności, usprzętowienia. Wsparcia wymagają jedynie w zakresie rozpracowania zagrozęń, ale to moze uczynić ABW przy wsparciu pozostałych służb cywilnych i wojska, jednocześnie wspólnie z DKWS WP koordynować takie operacje (w polskich realiach zupełnie teoretyczne). Ewentualne transporty specjalne na kolei można ochraniać tj. konwoje Narodowego Banku Polskiego: bezpośrednia ochrona złożona z pracowników ochrony (następcy SOK), zaś osłona i koordynacja ze strony Policji - oni posiadają liczne i doświadczone formacje specjalne: dzis AT / KT docelowo najlepoiej WSR Wydziały Szybkiego Reagowania tj. amerykańskie SWAT / SRT tyle, że etatowe: na co dzień AT zajmowało sie i zajmuje "realizacjami" planowanymi i incydentami np. włamanie do bankomatu na Dolnym Śląsku i to jest istota funkcjonowania tych jednsotek. Zadania CT / HRU mogą efektywnie realizaować wyłącznie ludzie z jednsotki KGP ponieważ posiadają wszelkie siły i srodki (poza EOD co jest błędem): są jedynie w jednym miejscu w kraju i w razie dużej operacji będą zbyt nieliczni (to są ich faktyczne słabości), ale i tak sami ich wykonywać nie będą (WP ma znacznie większe możliwości i to ono powinno stanowić formalnie bo i tak stanowi relanie, główną siłę do walki z terroryzmem. Doświadczenie jego jednsotek jest unikalne (JW2305), a możliwości w zakresie przygotowania taktycznego, operacyjnego i sprzętowego zawsze były całkowicie wyjatkowe w skali kraju. Czas na sensowną reformę służb ochrony bezpieczeństwa w skali kraju i ujęcie ich w sensowne ramy, a także optymalne wykrozystanie tj. dzieje się to w Wielkiej Brytanii. Słusznym jest też zmienie terminologii tj. autor ujął "zespoły specjalne" bez tworzenia mitów o "jednostkach specjalnych" itp. Elita jest z sita, a zadania do jakich jest niezbędna w codziennej praktyce są bardziej trywialne i powinny być w duzej meirze realizowane rpzez "zwykłych" funkcjonariuszy i lepiej wyszkolonych, od jakich rutynowo wymagać się powinno określoncyh umiejętności, regularnie je egzekwując tj. dzieje sie to np. w UK, RPA, USA.
  • Fakty Fakty, 18.09.2020r., 10:00:11 Podobnie rzecz sie ma ze Strażami Miejskimi / Gminnymi: jeżeli samorządy tworzą nieudolne kopie policji w zamiarze "dorabiania" mandatami za wykroczenia drogowe, to należy zlikwidować same SM. Ich zadania mogą przejać dodatkowo utworzone plutony prewencji Policji, ale wyspecjalizowane w wykroczeniach dotąd zwalczanych przez SM. Funkcjonariusze nowoprzyjęci do służby policyjnej mogliby tam zaczynać, stopniowo pnąc się po szczeblach kariery i ucząc się swej służby.

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.