Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zespoły Pogodowe Operacji Specjalnych ze składu US Air Force

Od drugiej połowy lat 70. aż do dzisiaj

Zespołów Pogodowych Operacji Specjalnych ze składu US Air Force, Zdjęcia: US Air Force
 

Zespołów Pogodowych Operacji Specjalnych ze składu US Air Force, Zdjęcia: US Air Force


 

Jedni z najlepiej wyedukowanych w szeregach amerykańskich sił specjalnych, ale najmniej liczni i najmniej znani, mimo że od nich w dużej mierze zależy start i powodzenie większości operacji. Chociaż często wchodzą do akcji jako pierwsi i potrafią działać w najbardziej nieprzyjaznych miejscach na Ziemi, samodzielnie lub u boku innych słynnych formacji, zazwyczaj pozostają w cieniu Navy SEAL, „Zielonych Beretów”, Delty i Rangerów, ponieważ ich główna rola nie polega na strzelaniu, lecz przede wszystkim na ocenianiu pogody i warunków środowiskowych, by dać innym komandosom sygnał: „go!/no go!”. Niedocenianie roli takich specjalistów już niejednokrotnie przypłacano jednak krwią żołnierzy, a nawet uszczerbkiem dla prestiżu narodowego.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Special Operations Weather Teams (SOWT)

Special Operations Weather Teams (SOWT), czyli Zespoły Pogodowe Operacji Specjalnych ze składu US Air Force, to profesjonalni meteorolodzy, w pełni wyszkoleni do uczestniczenia w działaniach bojowych ramię w ramię z innymi formacjami sił specjalnych, by zbierać i analizować najbardziej wiarygodne informacje o bieżących oraz przyszłych warunkach meteorologicznych, hydrograficznych, a nawet geologicznych w rejonie planowanych lub prowadzonych misji, służące jako rekomendacje na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym. Na ich podstawie dowódcy podejmują decyzje o czasie, trasach oraz rejonach przerzutu i wsparcia powietrznego, ewakuacji tą drogą itp. Wszystkie operacje sił specjalnych USA XXI wieku planowane są i prowadzone w ścisłej koordynacji ze Special Operations Weathermen, zwanymi od skrótowca ich nazwy „Sowtees”.

Pierwsi specjaliści od oceniania warunków pogodowych pod kątem działań militarnych pojawili się w amerykańskich siłach zbrojnych już podczas Wielkiej Wojny 1914–1918 r., czy też odnosząc się do bezpośredniego zaangażowania USA w Europie: 1917–1918. To dzięki nim na polach Francji wiadomo było, czy atak gazowy na przeciwnika nie zmieni się pod wpływem prądów powietrznych w zagrożenie dla własnych oddziałów, a ogień dalekosiężnej artylerii odniesie zamierzony skutek czy – choćby z powodu zmian ciśnienia i wiatru – nie będzie jedynie marnowaniem amunicji wywołującym groźny kontrostrzał.

Rozkwit w tej dziedzinie i początki związków z siłami powietrznymi oraz specjalnymi przypadają jednak na okres II wojny światowej. Amerykańska służba wywiadowcza OSS (Office of Strategic Services) wyszkoliła pierwszych 36 ochotników z 19. Weather Squadron w zakresie skoków spadochronowych, zaawansowanego posługiwania się bronią, walki wręcz, działań na terenie kontrolowanym przez wroga, ucieczek i unikania przeciwnika. Sześć takich trzyosobowych zespołów „guerilla weathermen” zrzucono do okupowanej Jugosławii z zadaniem zbierania informacji wywiadowczych dotyczących pogody w wyznaczonych rejonach, pod kątem warunków do udzielania partyzantom wsparcia uderzeniami lotnictwa alianckiego oraz wytyczania kanałów powietrznego przerzutu zaopatrzenia.

Kolejni, ze składu 10. Weather Squadron utworzonego w 1942 r. w indyjskim New Delhi, wykonywali podobne zadania pod auspicjami OSS na teatrze działań wojennych przeciwko Japończykom w Birmie i Chinach. Protoplaści dzisiejszych SOWT towarzyszyli również operacjom desantowym w Normandii i Holandii w 1944 r. Jeden skakał wraz ze spadochroniarzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej, drugi lądował w rzucie szybowcowym, lecz obaj zginęli, zanim zdołali zająć się swoimi zadaniami.

Czytaj też: UAV demonizowane >>>

Zaraz po wojnie tego typu nowatorskie oddziały rozwiązano i na renesans tak przydatnej specjalności trzeba było poczekać do czasu konfliktu w Indochinach. Amerykanie przygotowywali się do tajnych operacji w Laosie, przez którego terytorium siły północnowietnamskie zorganizowały ukryty szlak zaopatrzeniowy dla partyzantów w Wietnamie Południowym. Bombardowania utrudniała bardzo zmienna i niebezpieczna pogoda nad pokrytymi lasem tropikalnym górami, która blokowała ponad połowę planowanych lotów.

Wywodzący się z konwencjonalnej jednostki meteorologicznej kpt sił powietrznych Keith Grimes zaproponował wówczas wyszkolenie przez grupę podobnych mu śmiałków – w pierwszej kolejności wojowników, a w drugiej specjalistów od pogody – nawet tysiąca Laotańczyków, którzy z rozrzuconych po górach posterunków mogliby skrycie gromadzić i przekazywać szczegółowe dane na temat bieżących warunków meteo w swym rejonie. W 1963 r. powierzono mu więc eksperymentalny pięcioosobowy zespół nazwany Commando Combat Weather Team, który na wzór „Zielonych Beretów” z US Army Special Forces miał przenikać na teren działania przeciwnika i tam tworzyć z lokalnych ochotników tego rodzaju oddziały wspierające.

Do końca następnego roku wszyscy „pogodowi komandosi” przeszli szkolenie spadochronowe, surviwalowe, w zakresie łączności specjalnej i posługiwania się różnorodną bronią w warunkach walki partyzanckiej, uczyli się też języków obcych.

Od 1965 r. Grimes udając cywilnego naukowca, a następnie w grupie laotańskich najemników penetrował Góry Annamskie, wypatrując ze szczytów odpowiednich okien pogodowych, podczas których naprowadzał amerykańskie lotnictwo na przemieszczające się przez Laos lub odpoczywające tam w ukryciu siły północnowietnamskie. Dzięki niemu i założonym przezeń trzem stałym posterunkom do takich zadań zlikwidowano co najmniej 1200 żołnierzy wroga, a wkrótce podobne meteorologiczne siatki wywiadowcze komandosi Combat Weathermen zorganizowali w Tajlandii i Kambodży. Już w stopniu majora Grimes uczestniczył też w przygotowaniu słynnej operacji uwolnienia amerykańskich jeńców z obozu w Son Tay w 1970 r. To dzięki ustaleniom i analizom jego zespołu udało się wybrać najdogodniejszy termin przerzutu oddziału szturmowego „Zielonych Beretów” śmigłowcami w krótkiej przerwie między typowymi w tej części Azji załamaniami pogody, niosącymi ze sobą niebezpieczne tajfuny. Misja zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ zawiodły inne źródła wywiadowcze, w wyniku czego amerykańscy komandosi uderzyli na opuszczony już obóz, ale Grimes został odznaczony za wysiłek włożony w wytypowanie optymalnych warunków do przerzutu powietrznego odznaczeniem Legion of Merit.

W 1972 r., po wycofaniu z Wietnamu, amerykańska Air Weather Service dysponowała tylko 27 żołnierzami przeszkolonymi spadochronowo i do działań bojowych, z których większość przyporządkowano do XVIII Korpusu Powietrznodesantowego82. 101. Dywizji Powietrznodesantowych, kilku do 7. Weather Squadron stacjonującego w Niemczech, a tylko ośmiu do 5. Weather Wing’s Detachment 75 w bazie sił powietrznych Eglin w Hurlburt Fields jako wsparcie USAF dla sił specjalnych wojsk lądowych.

Druga połowa lat 70. przyniosła stopniową degradację ledwo co zainicjowanej specjalności. Właśnie brak usankcjonowania takowej w siłach powietrznych i ustalenia formalnych wymogów służących właściwemu doborowi do Combat Weather sprawiły, że przewijali się przez ich szeregi ochotnicy z wiedzą meteorologiczną, ale o bardzo różnym poziomie przygotowania bojowego – jedynym warunkiem było przeszkolenie spadochronowe.

Śmierć Grimesa w katastrofie lotniczej w 1977 r. zdawała się przypieczętować upadek idei „pogodowych komandosów”. Dwa lata później brak bezpośredniego rozpoznania i monitorowania przez takich specjalistów warunków na irańskiej pustyni stał się jednym z powodów spektakularnej katastrofy misji słynnej Delty pod kryptonimem „Eagle Claw” w kwietniu 1979 r., mającej na celu odbicie amerykańskich zakładników w Teheranie.

W 1983 r. czterech Navy SEAL utonęło na początkowym etapie inwazji na Grenadę, do czego również mogłoby nie dojść, gdyby mieli lepsze informacje o warunkach panujących wtedy na tym obszarze morskim. Tymczasem ówcześni decydenci z sił powietrznych stali na stanowisku, że specjalistom meteo nie są potrzebne ani skoki spadochronowe, ani włączanie w operacje specjalne.

Czytaj też: Ratownicy >>>

Sytuacja zaczęła się powoli zmieniać wraz z utworzeniem w 1990 r. Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych AFSOC (Air Force Sepcial Operations Command) i jej nowych, eksperymentalnych Eskadr Taktyki Specjalnej STS (Special Tactics Squadrons), w skład których wszedł personel bojowy, mający operować na lądzie, czyli kontrolerzy (CCTCombat Controllers Teams) i ratownicy powietrzni (PJ, Pararescuemen – „SPECIAL OPS” 3/2015) oraz pierwsi Combat Weathermen.

Początkowo jednak, a właśnie rozpoczęła się I wojna w Zatoce Perskiej, siły specjalne pozostałych rodzajów wojsk nie chciały włączać w swe działania specjalistów meteo z AFSOC, choć chętnie korzystały z pomocy CCT i PJ. Rangerzy, „Zielone Berety” czy SEALs nie chcieli narażać swych misji przez towarzystwo umundurowanych meteorologów lotnictwa, co do których wojskowego profesjonalizmu w zakresie umiejętności do operowania „w polu” nie mieli początkowo zaufania.

W dobie powszechnego wykorzystania środków transportu powietrznego do przerzutu sił uderzeniowych i rozpoznawczych trudno było ignorować potrzebę posiadania jak najdokładniejszych i uzyskiwanych na bieżąco danych, które decydowały o sukcesie tego pierwszego etapu operacji specjalnych, a często także następnych. Combat Weathermen zaczęli tymczasem znów stopniowo skupiać coraz wartościowszych ochotników oraz doskonalić się nie tylko w zasadniczej specjalności, ale również by zasługiwać na ujętą w nazwie zdolność do uczestniczenia w działaniach bojowych i to u boku elitarnych jednostek.

10. CWS (Combat Weather Squadron)

1 października 1996 r. AFSOC sformowało z nich w Hurlburt Fields na Florydzie 10. CWS (Combat Weather Squadron), włączony do 720. Special Tactics Group. Gdy w 2001 r. rozpoczęła się faza lądowa uderzenia na Afganistan, służby wywiadowcze nie były w stanie zapewnić niezbędnych danych o warunkach meteorologicznych w tym kraju. Talibowie uznali bowiem prognozowanie pogody za obrażające wiarę i zlikwidowali większość afgańskich meteorologów oraz spalili archiwa klimatologiczne.

 

Dane satelitarne wymagały uzupełnienia bardziej bezpośrednimi obserwacjami, dlatego pierwszy desant Rangerów z Deltą na matecznik talibów i Al-Kaidy w Kandaharze poprzedziło skryte przerzucenie tam małego zespołu CCT z Weathermanem AFSOC, który przez kilka nocy dokonywał równie dyskretnych co skrupulatnych pomiarów i analiz meteo, by we właściwym momencie przesłać siłom uderzeniowym informację, że warunki do przeprowadzenia operacji są odpowiednie. Tacy specjaliści już na początku II wojny w Zatoce przeniknęli na teren Iraku wraz z zespołami ODA „Zielonych Beretów”, informując na bieżąco m.in. o burzach piaskowych, sile wiatrów na wypadek zagrożenia bronią chemiczną Saddama Hussajna oraz kontrolując warunki przed planowanym rzutem spadochronowym 173. Brygady Powietrznodesantowej. W Afganistanie już standardowo włączali się w operacje i działania patrolowe różnych formacji specjalnych, służąc swoją wiedzą w różnych sytuacjach.

Przykładem niech będzie wezwanie na pomoc „pogodowych komandosów” przez jednostkę wymagającą ewakuacji z górskiej doliny na obszarze znanym z gęstych mgieł, które mogły uniemożliwić dotarcie śmigłowcom. Weathermen AFSOC wylądowali tam szybko na spadochronach, zebrali niezbędne dane i pomogli sprowadzić w optymalnym czasie transport powietrzny. Gdzie indziej prowadzili taktyczne obserwacje pogodowe, oceniali grubość pokrywy śnieżnej oraz możliwości opadów, mogących utrudnić poruszanie się drogą lądową i loty, albo badali głębokość i prąd rzek, które należało pokonać.

Według niepotwierdzonych informacji musieli też uczestniczyć w słynnej operacji „Neptune Spear”, podczas której Navy SEAL zlikwidowali w Pakistanie przywódcę Al-Kaidy, Osamę bin Ladena 2 maja 2011 r.

Specjaliści ocenili, że dla bezpieczeństwa przelotu grupy rajdowej do celu niezbędne było rozmieszczenie po pakistańskiej stronie granicy jednego „ludzkiego sensora” oceniającego na bieżąco warunki w wytyczonym korytarzu powietrznym i drugiego w górach otaczających Abottabad, gdzie znajdował się obiekt akcji.

Kwalifikacja do SOWT

Ważnym momentem w historii SOWT było formalne pojawienie się od 2008 r. w siłach powietrznych USA takiej specjalności wojskowej (AFSC 1W0X2), otwartej dla kandydatów z cywila. Pozwoliło to rozszerzyć rekrutację i zamiast szukać specjalistów meteorologii z szeregów sił powietrznych, przyjmować ochotników w wieku 17–39 lat bez doświadczenia wojskowego, którzy nabędą niezbędną wiedzę podczas ponad dwuletniego procesu szkoleniowego o w końcu dokładnie ustalonych standardach – jednego z najdłuższych w amerykańskich siłach zbrojnych. Kandydat musi m.in. mieć obywatelstwo amerykańskie, wykształcenie średnie, bardzo dobry stan zdrowia bez wad wzroku i przeciwwskazań do skoków spadochronowych oraz zdać wstępny egzamin fizyczny SOW PFT. Składa się z następujących, ulegającym co pewien czas niewielkim zmianom konkurencji:

  • przepłynięcie 500 m w czasie 11 minut 42 s (dawniej 1500 m w 37 min),
  • 10 podciągnięć na drążku, zwanych heaves, w ciągu minuty,
  • 48 ugięć ramion w podporze przodem, czyli „pompek” w dwie minuty,
  • 52 przysiady w takim samym czasie,
  • bieg na 1,5 mili w 10 min10 s (dawniej 3 mile w 24,5 min),
  • marsz w umundurowaniu z 50-funtowym plecakiem na dystansie 4 mil poniżej godziny,
  • dwukrotne pokonanie pod wodą odcinka 25 m.

Zakwalifikowani kierowani są na podstawowe przeszkolenie wojskowe USAF, trwające 7,5 tygodnia plus tydzień zapoznawczy w jednostce liniowej.

Chętni do służby w SOWT mogą następnie wziąć udział w 10-dniowej wspólnej selekcji do tych zespołów i do CCT, organizowanej w Lackland AFB (Air Force Base), w Teksasie. Wybrani airmen o odpowiednich predyspozycjach psychicznych, sprawności fizycznej i determinacji rozpoczynają kształcenie od 29-tygodniowego kursu wstępnych umiejętności (SOW Initial Skills Course) w Keesler AFB, w stanie Mississippi, gdzie poznają tajniki meteorologii, wykorzystania przyrządów pomiarowych, w tym radarów meteorologicznych, danych satelitarnych, analizowania pogody, także tropikalnej, uczą się tworzyć raporty meteo i technik prognozowania itd. – a wszystko równolegle do wytężonego treningu kondycyjnego według norm wciąż podwyższanych w porównaniu do wstępnych.
Ten etap kończy z reguły nie więcej niż 30 procent startujących w selekcji.

Następnie przychodzi czas na 2–3-tygodniowy podstawowy kurs spadochronowy w US Army Airborne School Fort Benning, w Georgii, dwa i pół tygodnia w szkole surviwalu USAF w Fairchild AFB, w stanie Waszyngton na poziomie basic z instrukcją SERE, tydzień w szkole surviwalu wodnego USAF w Pensacola Naval Air Station na Florydzie oraz dwudniowy kurs zachowania w przypadku zatopienia śmigłowca lub samolotu (USAF Underwater Egress Training), przeprowadzany w Fairchild AFB.

To dopiero wstępne przygotowanie do dwumiesięcznego kursu pogodowych operacji specjalnych SOWAC (Special Operations Weather Apprentice Course) najniższego, trzeciego poziomu na Pope Army Airfield w Północnej Karolinie. Poświęcony jest on podstawowemu szkoleniu bojowemu komandosa: nawigacji lądowej, posługiwaniu się środkami łączności i materiałami wybuchowymi, taktyce małych pododdziałów i działaniu w strefie lądowania, a do tego rozstawianiu stacji analitycznych i posługiwaniu podstawowym sprzętem pomiarowym w terenie.

Sowtees posługują się przede wszystkim 5,56 mm kbk M4 i pistoletami M9, ale szkolą się w strzelaniu ze wszystkich rodzajów broni używanej w amerykańskich siłach specjalnych, z pokładowymi wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi i granatnikami automatycznymi włącznie.

Kurs kończy kompleksowy sprawdzian poligonowy. Spełniający oczekiwania absolwenci otrzymują prawo do noszenia szarego beretu i oznaki SOWT, ale mają przed sobą jeszcze trwające 12–15 miesięcy czterofazowe szkolenie zaawansowane pod kątem operacji specjalnych. Prowadzi je dla nowych Sowtees i kontrolerów powietrznych Special Tactics Training Squadron z Hurlburt Field, a uzupełniają specjalistyczne szkolenia np. w zakresie skoków HALO/HAHO, nurkowania, działań rzecznych, lawinowe, operatorów bezzałogowych statków latających SUAS (Small Unmanned Aerial Systems), pathfinderów wojsk powietrznodesantowych, dowódców grup rozpoznawczych dalekiego zasięgu US Army czy podobny Reconnaissance Team Leader Course piechoty morskiej itp. Dopiero ukończenie tego etapu jest przepustką do regularnej służby w zespołach operacyjnych, gotowych w każdej chwili do przeniknięcia różnymi metodami na wrogie lub opuszczone terytoria, by nawet w najniebezpieczniejszych warunkach gromadzić, oceniać i interpretować dane środowiskowe, a także prognozować ich wpływ na przemieszczanie i działanie sił powietrznych lub specjalnych. Mogą też oceniać zdolności w tym zakresie lokalnych sił i szkolić je w ramach wsparcia FID (Foreign Internal Defense).

Liczba specjalistów pogodowych przygotowanych do operacji specjalnych dawniej oscylowała w granicach stu ludzi, a obecnie liczba takich stanowisk w AFSOC zbliża się do 180, z czego tylko około 20 to oficerskie.

Po rozwiązaniu w 2014 r. 10. CWS i włączeniu jego personelu w skład pododdziałów STS 720. Special Tactics Group obecnie SOWT funkcjonują – wraz z CCTTACP PJ – w ramach pięciu takich eskadr AFSOC i dwóch w Gwardii Narodowej. Pierwsze to: 21. STS (Pope AFB, NC), 22. STS (McChord Field, WA), 23. STS (Hurlburt Field, FL), 321. STS (baza brytyjskiej RAF Mildenhall) i 320. STS (Torii Station, Japonia).

Air National Guard są to natomiast 123. STS w Louisville, w stanie Kentucky i 25. STS w Portland, stan Oregon. Oficerowie i technicy z SOWT dołączają również do 24. STS wydzielonego do współpracy z czołowymi jednostkami misji specjalnych Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych JSOC, np. Deltą, do Lotniczego Pułku Operacji Specjalnych US Army „Night Stalkers 160. SOAR (Special Operations Aviation Regiment), 75. Pułku Ranger, pododdziałów operacyjnych ODA ODB „Zielonych Beretów”, Raidersów Dowództwa Operacji Specjalnych Piechoty Morskiej oraz Navy SEAL. Wyszkolenie bojowe współczesnych Sowtees gwarantuje, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach nie będą oni stanowić obciążenia dla najlepszych komandosów Ameryki, lecz będą ich równorzędnymi partnerami, którzy dostarczą przy tym istotne dane.

Podstawową komórką organizacyjną SOWT są trzyosobowe grupy specjalnego rozpoznania środowiskowego ESR/ERT (Environmental Special Reconnaissance/Environmental Reconnaissance Teams, najczęściej w ramach 8–9 osobowego zespołu STT – Special Tactics Teams, tworzonego z CCT PJ), które zbierają, integrują i raportują krytyczne informacje atmosferyczne, hydrograficzne, geologiczne, oceanograficzne, litoralne i rzeczne oceniając zastane warunki oraz przewidując ich przyszły stan, a przede wszystkim jego wpływ na planowane działania. Ma to niebagatelne znaczenie w procesie decyzyjnym, zwiększając skuteczność zarówno operacji bojowych, jak i szkoleń. To właśnie dzięki Coella Bellatores (łac. Pogodowi Wojownicy) z SOWT możliwe jest odpowiednie przygotowanie ludzi i sprzętu, wybranie najlepszego czasu i tras przerzutu sił oraz przewidzenie niektórych ruchów przeciwnika.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.