Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Karabin Mosin wz. 1891 a wojna w Ukrainie w XXI wieku

Fot. Radosław Tyślewicz & SPECIAL OPS

Fot. Radosław Tyślewicz & SPECIAL OPS

Pojawiające się od pewnego czasu w mediach społecznościowych, takich jak Telegram czy Twitter, w prasie i portalach informacyjnych, jak np. Fakt.pl, www.ostro.org, gadzetomania.pl itp., doniesienia dotyczące używania przez strony konfliktu zbrojnego w Ukrainie karabinu Mosin wz. 1891, najczęściej wzoru 1891/30 w wersji snajperskiej, zachęcają do bliższego przyjrzenia się tej konstrukcji i przypomnienia jej historii oraz omówienia odniesień do czasów współczesnych.

Zobacz także

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Radosław Tyślewicz STG77 A1 MOD

STG77 A1 MOD STG77 A1 MOD

Rok 2023 w armii austriackiej (OBH) upłynął pod znakiem modernizacji i zmian rozpoczętych jeszcze w okresie Covid-19. Wprowadzono między innymi nowe umundurowanie polowe z innowacyjnym kamuflażem oraz...

Rok 2023 w armii austriackiej (OBH) upłynął pod znakiem modernizacji i zmian rozpoczętych jeszcze w okresie Covid-19. Wprowadzono między innymi nowe umundurowanie polowe z innowacyjnym kamuflażem oraz dokonano modernizacji karabinka STG77. W lutym 2023 roku pierwsze egzemplarze nowej broni trafiły do jednostek liniowych, a proces symbolicznie zakończyło wręczenie w grudniu nowych egzemplarzy tej broni kadetom Theresianische Militärakademie przez mister obrony narodowej. Tekst: Radosław Tyślewicz Zdjęcia:...

Krzysztof Mątecki Kolejne S70i Black Hawk w Wojskach Specjalnych

Kolejne S70i Black Hawk w Wojskach Specjalnych Kolejne S70i Black Hawk w Wojskach Specjalnych

Pod koniec 2023 roku do Wojsk Specjalnych trafiły dwa kolejne wielozadaniowe śmigłowce S70i Black Hawk, zwiększając tym samym do 6 szt. liczbę tych maszyn we flocie Wojsk Specjalnych. Dostawy śmigłowców realizowane...

Pod koniec 2023 roku do Wojsk Specjalnych trafiły dwa kolejne wielozadaniowe śmigłowce S70i Black Hawk, zwiększając tym samym do 6 szt. liczbę tych maszyn we flocie Wojsk Specjalnych. Dostawy śmigłowców realizowane są w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy MON a PZL Mielec w 2019 roku. Wiropłaty Black Hawk to śmigłowce wsparcia bojowego, które w naszych Wojskach Specjalnych odpowiadają za transport operatorów do i z miejsca operacji. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Magdalena Wajer, Iwona Stopczyk,...

Geneza powstania karabinu Mosin wz. 1891

Wynalezienie w drugiej połowie XIX wieku przez francuskiego chemika Paula Vieille prochu bezdymnego otworzyło przed konstruktorami nowe możliwości i rozpoczęło gwałtowny rozwój broni strzeleckiej. Armia Imperium Rosyjskiego, w której główną bronią indywidualną pojedynczego żołnierza piechoty były jednostrzałowe, odtylcowe karabiny Berdan I wz. 1864, stanęła przed problemem jej nieprzystawania do wymogów ówczesnego pola walki.

Pierwsze próby zmiany tej sytuacji zostały podjęte przez specjalną komisję w latach 1883-1885. Przedstawiono wówczas projekt jednostrzałowego karabinu płk. Rogowcewa w kalibrze 8 mm, który jednak nie zyskał zainteresowania w wojsku. Głównymi wymogami dla nowej konstrukcji były: lepsza skuteczność, mniejsza masa, większa szybkostrzelność praktyczna oraz lepsza niezawodność działania.

Cechy te trudne do uzyskania ze względu na właściwości prochu czarnego można było uzyskać dzięki wynalezieniu prochu bezdymnego, co potwierdzało opracowanie pierwszej broni na nabój scalony centralnego zapłonu, elaborowanego prochem bezdymnym, czyli francuskiego karabinu Lebel wz. 1886. Znaczna przewaga ogniowa uzyskana przez armię francuską dzięki tej konstrukcji zwiększyła presję na siły zbrojne innych państw, które zaczęły dążyć w szybkim tempie do nadrobienia zaległości.

Nie inaczej działo się w armii rosyjskiej, która już w roku 1887 rozpoczęła testowanie broni obcych wzorów. Największe zainteresowanie wzbudził karabin zaprojektowany przez Belga Émila Naganta. Równocześnie trwały prace nad własnym wzorem karabinu, prowadzone przez zespół kierowany przez kapitana Siergieja Iwanowicza Mosina.

W lutym 1890 roku zaprezentował on wyniki tych prac w postaci gotowego wzoru broni, który wzbudził znaczne zainteresowanie w kierowniczych kręgach armii. Po dokonaniu pierwszych prób przez zespół konstruktorów z Tuły, podczas których na bieżąco eliminowano usterki, wykonano pierwszą serię karabinów mających posłużyć do testów porównawczych z karabinami Naganta.

Wyniki testów wykazały ponad wszelką wątpliwość, że konstrukcja belgijska jest bardziej niezawodna. Co prawda karabiny nie odbiegały od siebie celnością ani szybkostrzelnością, ale „podczas prób karabin Mosina zawodził, doszło do 8 uszkodzeń oraz 270 poważnych zacięć. 

Nagant nie miał żadnych uszkodzeń, zdarzyło się natomiast 31 zacięć. Upraszczając, w broni Mosina wystąpiło dziewięć razy więcej niesprawności”. Pomimo niekorzystnych dla karabinu Mosina wyników testów 50% członków komisji powołanej przez armię wypowiedziało się za przyjęciem go do produkcji.

Decydującym był głos Ministra Wojny P.S. Wanowskiego, który również był zwolennikiem karabinu rodzimej proweniencji. Na decyzji zaważyło kilka czynników: niższy koszt pozyskania praw do produkcji oraz niższe koszty wytwarzania, prostsza konstrukcja, łatwiejsza do zaimplementowania w warunkach rosyjskiego przemysłu i możliwość szybszego o 3-4 miesiące wprowadzenia do produkcji.

Ostatecznie w roku 1891 po dokonaniu pewnych poprawek karabin Mosina wprowadzono do uzbrojenia armii carskiej pod nazwą „Trzyliniowy karabin wzór 1891”. W okresie późniejszym przyjęło się nazywać karabin nazwą związaną z nazwiskiem konstruktora „Mosin wz. 1891”, na zachodzie również „Mosin-Nagant”, a w armii upowszechniła się nazwa „triechliniejka”.

Budowa i charakterystyka karabinu „Mosin wz. 1891”

Karabin „Mosin wz. 1891” kalibru 7.62 x 54R „charakteryzuje się małą liczbą części składowych, prostych w wykonaniu. Do najważniejszych należą: lufa, komora zamkowa, rozdzielacz-wyrzutnik, urządzenie spustowe, przyrząd celowniczy, zamek, magazynek i łoże wraz z kolbą” Jest on „bronią powtarzalną, czterotaktową z zamkiem ślizgowo-obrotowym.

Dwa rygle zamka znajdują się w przedniej części tłoka zaporowego, który stanowi oddzielną część zamka. Dodatkowy rygiel stanowi nasada rączki zamkowej”. Zamek ma proste urządzenie zabezpieczające działające na zasadzie odciągnięcia kurka i przekręcenia go w lewo.

Zamek składa się z siedmiu podzespołów: (a) trzonu zamkowego, (b) tłoka zaporowego, (c) kurka, (d) łącznika, (e) wyciągu, (f) iglicy oraz (g) sprężyny uderzeniowej.

Broń posiada oryginalne urządzenie zabezpieczające przed równoczesnym podawaniem dwóch naboi z magazynka – w lewej wewnętrznej ściance magazynka przymocowany jest śrubą do obsady, stanowiący jedną część (w późniejszych modyfikacjach części te zostały rozdzielone) z wyrzutnikiem rozdzielacz naboi. 

Uniemożliwia on przesuwanie się naboi w kierunku zamka, pomimo nacisku podajnika od dołu magazynka. Lufa o kalibrze 7,62 mm połączona z komorą nabojową ma gwint prawoskrętny z czterema bruzdami i polami, który na całej jej długości, od komory nabojowej do wylotu lufy, ma trzy skoki.

Na lufie umieszczone zostały mechaniczne przyrządy celownicze: celownik ramkowo-schodkowy i trójkątna muszka obniżająca się do przodu (zastąpione później przez celownik krzywiznowy oraz muszkę słupkową w cylindrycznej osłonie). Do komory zamkowej zespolonej z lufą za pomocą gwintu „przymocowane są: rozdzielacz-wyrzutnik, magazynek z urządzeniem donoszącym oraz urządzenie spustowe.

Na zewnątrz komora zamkowa ma górny właz nabojowy, służący do ładowania naboi oraz pomieszczenia grzbietu trzonu zamkowego”. W środkowej części znajduje się wkład do wstawiania łódki z nabojami. W górnej części komory zamkowej umiejscowione jest wodzidło służące do nadania kierunku ruchu grzbietowi trzonu zamkowego. W tylnej części u góry znajdują się dwa wyżłobienia. 

Jedno pozwala na wzdłużny ruch uchwytu kurka, a w drugie wchodzi ząb kurka podczas zabezpieczania broni. Poniżej znajdują się uszka do osi spustu, otwór gwintowany do wkrętu zaczepu kurkowego, otwór dla urządzenia spustowego i czop oporowy stabilizujący komorę zamkową w łożu. Urządzenie spustowe jest wyjątkowo proste i składa się ze spustu oraz zaczepu kurkowego.

Spust ma w górnej części zaczep zamkowy stabilizujący go w komorze zamkowej i niepozwalający na jego wypadanie. Karabin wyposażony jest w jednorzędowy, stały magazynek pudełkowy mieszczący 4 naboje (plus jeden w komorze nabojowej). Jego części składowe to (b) pudełko magazynka, (b1) zintegrowany kabłąk spustowy, (b3) osada pudełka, (c) wieczka pudełka z urządzeniem donoszącym, (d) rozdzielacz-wyrzutnik. 

Może on być ładowany z 5-nabojowej łódki (piąty nabój ładowany bezpośrednio do komory nabojowej) lub ręcznie – każdy nabój pojedynczo. Rozładowanie odbywa się przez otwarcie od dołu wieczka pudełka magazynka.

Rozdzielacz-wyrzutnik (d) pełni podwójną funkcję – zabezpiecza podczas przeładowania przed pobraniem dwóch naboi jednocześnie poprzez separację naboju pobieranego od magazynka i powoduje wyrzucenie pustej łuski podczas przeładowania. Jego elementami są: (d1) stopka, (d2) ząb wyrzucający, (d3) występ łączący i (d4) ząb rozdzielacza. Jest to rozwiązanie oryginalne, charakterystyczne dla Mosina.

Drewniane łoże służące do połączenia części karabinka, połączone przez szyjkę z kolbą, było oryginalnie jednoczęściowe, w późniejszym okresie uzupełnione o górną nakładkę, aby zapobiegać oparzeniom dłoni od rozgrzanej lufy. Poszczególne części broni są montowane do łoża za pomocą śrub oraz dwóch bączków blokowanych na łożu przez sprężynujące zatrzaski.

Karabin wyposażony jest w czworograniasty bagnet mocowany poprzez cylindryczną tuleję nakładaną na lufę. W pozycji spoczynkowej przenoszony na lufie ostrzem równolegle do łoża, a w bojowej zdejmowany, obracany i nakładany w ten sam sposób ostrzem w przeciwną stronę. Wyposażenia dopełnia wycior osadzony w otworze łoża pod lufą.

Karabin wprowadzony do armii carskiej pomimo swoich wad i niedoskonałości, które w późniejszych latach prowadziły do licznych modyfikacji, niewątpliwie stanowił istotny skok jakościowy w porównaniu do broni indywidualnej używanej wcześniej przez rosyjskich żołnierzy. Do jego niewątpliwych zalet w środowisku, w którym był używany, zaliczały się przede wszystkim prostota konstrukcji i niska wrażliwość na zabrudzenie. 

Mimo że w testach porównawczych z innymi ówczesnymi konstrukcjami wypadał słabo w kontekście niezawodności czy wygody użytkowania, to nie ustępował znacząco większości z nich parametrami technicznymi, co w zupełności spełniało oczekiwania głównego ówczesnego odbiorcy – Imperium Rosyjskiego, a jak się później okazało, skłoniło też armie innych krajów na przyjęcie tego karabinu do uzbrojenia.

Podstawowe parametry techniczne karabinu Mosin wz. 1891:

Kaliber (mm) 7,62
Masa broni (kg) 3,99
Długość broni bez bagnetu (mm) 1288
Długość lufy (mm) 800
Pojemność magazynka (szt.) 5
Prędkość początkowa pocisku (m/s) 685
Amunicja 7,62 x 54 R
Szybkostrzelność 10 strzałów/min

 

Rozwój konstrukcji

Karabin Mosin wz.1891 (Пехотная винтовка образца 1891 г.) jako broń powstała ponad 120 lat temu ma bogatą historię udoskonaleń, modyfikacji i adaptacji, z konieczności więc skupmy się na tych najważniejszych. Przez pierwsze dwa lata od wprowadzenia karabinu na uzbrojenie produkowano wyłącznie jedną wersję broni - piechotną.

W 1893 roku zaczęto wytwarzać wersję dragońską (ros. Драгунская винтовка образца 1891 г.), nieco krótszą od piechotnej, a rok później pojawił się karabin kozacki (ros. Казачья винтовка образца 1891 г.), różniący się od dragońskiego innymi bączkami, a także brakiem bagnetu.

W roku 1907 w oparciu o wersję piechotną opracowano krótką wersję w formie karabinka, który nie miał możliwości założenia bagnetu. Był on wprowadzony do uzbrojenia jako broń indywidualna żołnierzy obsługi ciężkich karabinów maszynowych, żołnierzy konnej artylerii oraz żandarmerii.

A w roku 1908 w związku z wprowadzeniem amunicji z pociskiem ostrołukowym zmodernizowano celowniki produkowanych karabinów. Celownik ramkowo-schodkowy zastąpiono krzywiznowym, a muszkę trójkątną - muszką walcową w cylindrycznej osłonie. Zespół celowniczy został też dopasowany do parametrów balistycznych nowego pocisku.

Większą modernizację karabinu Mosina przeprowadzono dopiero pod koniec lat dwudziestych. Prace modernizacyjne prowadził zespół składający się z Fiodorowa, Diegtiariowa i Tokariewa. Efektem był karabin wzór 1891/30. Nowy karabin był prostszy w produkcji - zmieniono zewnętrzny kształt komory zamkowej z graniastosłupa na cylinder, będący prostszym w produkcji.

Zmieniono też konstrukcję rozdzielacza-wyrzutnika, który po modernizacji składał się z dwóch elementów. Zmniejszono nacisk na język spustowy, ustanawiając go w przedziale między 2 a 3,2 kg, a długość lufy zmniejszono w przybliżeniu do tej z wzoru dragońskiego.

Opierając się na konstrukcji karabinu wz. 1891/30 opracowano w 1931 roku karabin wyborowy, wyposażony w celownik optyczny PT i WP. Później wprowadzono dwa nowe celowniki PU o powiększeniu 3,5 lub PE o krotności 4x. Lufa karabinu była nieco dłuższa i wykonana staranniej w specjalnej technologii.

Karabin nie miał możliwości zamontowania bagnetu, posiadał wcięcie w łożu dla zamocowania wspornika lunety i miał zagiętą w dół rączkę zamkową.

Następnej modernizacji karabinek doczekał się dopiero pod koniec lat 30. W 1939 wprowadzono do uzbrojenia karabinek wz. 1938. Był on przeznaczony dla formacji pomocniczych i tyłowych (artyleria, żandarmeria) i z tego powodu był pozbawiony bagnetu. Jednak w trakcie II wojny światowej okazało się, że karabinki lepiej nadają się jako uzbrojenie piechoty niż karabiny.

W jednostkach piechoty brak bagnetu był poważną wadą, dlatego w 1944 przyjęto do uzbrojenia karabinek wz. 1944 wyposażony w stały, składany bagnet karabinowy wz. 44 typu kłującego. W jednostkach zaczął się pojawiać w lutym 1944 r. Produkcja kbk wz. 1944 trwała w ZSRR do 1948. Ogółem w latach 1930–1948 wyprodukowano około 17 mln karabinów.

Należy zauważyć, że karabiny Mosin wz. 1891 były produkowane oraz modyfikowane nie tylko w Rosji. Na zlecenie Imperium Rosyjskiego w latach 1892-1895 produkowane były we Francji, a w latach 1915-1918 w USA. W okresie międzywojennym produkowano je w Finlandii i modernizowano w Polsce.

Po II wojnie światowej karabiny i karabinki Mosina były produkowane, na podstawie licencji, w Polsce, Rumunii, Albanii, na Węgrzech i w Chinach oraz w wersji snajperskiej w Czechosłowacji.

Mosin jako broń strzelców wyborowych

Jak wspomniano powyżej, w roku 1931, na podstawie wersji Mosina 1891/30, opracowano karabin wyborowy wyposażony początkowo w celowniki PT i WP, a docelowo w celownik optyczny PU o powiększeniu 3,5 lub PE o powiększeniu 4x. Wbrew jednak oczekiwaniom, to nie Armia Czerwona, a GPU/OGPU, a następnie NKWD były głównym promotorem stworzenia sowieckiego karabinu w wersji snajperskiej.

Armia Radziecka zainteresowała się na poważnie szkoleniami strzelców wyborowych i rozwojem struktur szkoleniowych oraz oddziałów snajperskich dopiero po doświadczeniach wojen zimowych przeciw Finlandii. Co warte wspomnienia, oba kraje wyposażały swoich strzelców wyborowych właśnie w karabiny Mosina.

Przeczytaj także: Pistolet VIS 100 M1 >>

Jednym z nich był Fin Simo Häyhä, znany jako najbardziej skuteczny strzelec wyborowy na świecie, którego rekord zlikwidowanych żołnierzy wroga nie został pobity po dziś dzień. Po wybuchu Wojny Zimowej w 1939 roku, Simo Häyhä, który służył już wcześniej w armii fińskiej, dostał powołanie do wojska.

„Mimo iż początkowo został oddelegowany do standardowych zadań, jego umiejętności strzeleckie zwróciły uwagę dowództwa i został przeniesiony do oddziału snajperskiego. 

Od tego czasu używał karabinów snajperskich Mosin Nagant M28 oraz Suomi K31 SMG, siejąc spustoszenie wśród oddziałów wroga na froncie Kollaa. (…) Trudno jednoznacznie określić, ilu wrogów zabił Häyhä. Szacunkowe dane są mocno rozbieżne i wahają się od 505 do nawet 700 trafień. Wydaje się, iż liczba zastrzelonych nie przekraczała 542”.

Co prawda Rosjanie posiadali już pewne doświadczenia dotyczące zastosowania na froncie strzelców wyborowych, które wynieśli z I wojny światowej oraz ze swojego zaangażowania w Wojnie Domowej w Hiszpanii. Dopiero jednak nauczeni przykrymi doświadczeniami Wojny Zimowej w Finlandii zdecydowali się na usystematyzowanie szkoleń snajperskich oraz przeorganizowanie struktur wojska w sposób umożliwiający efektywne wykorzystanie broni snajperskiej.

W trakcie II wojny światowej doczekali się swoich własnych asów snajperstwa, takich jak Iwan Sidorenko (ponad 500 trafień), Fedor Ochłopkow (ponad 400 trafień), Ludmiła Pawliczenko (ponad 300 trafień) oraz najbardziej rozreklamowany spośród nich Wasilij Zajcew (ponad 200 trafień).

Ten ostatni, choć ustępował innym pod względem zlikwidowanych żołnierzy wroga, był jednym z najbardziej znanych, najprawdopodobniej z uwagi na uczestnictwo w bitwie stalingradzkiej oraz pojedynek snajperski z niemieckim snajperem (choć do dziś nie potwierdzono, o którego z nich chodziło).

Nie ulega wątpliwości, że Armia Czerwona posiadała liczne i bardzo skuteczne pododdziały strzelców wyborowych obojga płci, które odegrały istotną rolę podczas II wojny światowej z udziałem karabinu Mosin w jednej z głównych ról. Służył on zresztą jako broń snajperska w amiach państw Układu Warszawskiego i nie tylko do czasu zastąpienia go przez karabin SWD w latach 60. i 70. XX wieku.

Mosin a sprawa polska

Już po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 w polskie ręce trafiła pewna liczba karabinów Mosin wz. 1891 w różnych odmianach. Liczba ta znacznie wzrosła po wojnie 1920 roku. W celu ujednolicenia dostaw amunicji podjęto decyzję o dostosowaniu znacznej liczby zdobycznych karabinów do standardowego wówczas dla Wojska Polskiego naboju 7.92 × 57 Mauser.

Poza przekalibrowaniem i skróceniem o 20 cm lufy oraz dostosowaniem komory nabojowej, drobnym zmianom poddano również celownik (dostosowując do właściwości balistycznych nowego pocisku), iglicę, magazynek, rozdzielacz naboi i wyrzutnik oraz kolbę. Tak zmodyfikowana broń otrzymała w Wojsku Polskim oznaczenie wz. 91/98/23 (często błędnie nazywana Mauser polski wz. 91/98/23). W późniejszych latach broń poddawano kolejnym modyfikacjom.

W roku 1925, z uwagi na częste zacięcia, przekonstruowano wyrzutnik, obniżono wślizg nabojowy oraz dodano nasadę bagnetu (modyfikacja uzyskała oznaczenie wz. 91/98/25). Z kolei w roku 1926 rozdzielono wyrzutnik od rozdzielacza (wz. 91/98/26).

Po II wojnie światowej pod koniec 1949 roku w fabryce broni w Radomiu rozpoczęto produkcję karabinów Mosin wz. 44 z przeznaczeniem dla Ludowego Wojska Polskiego. Karabiny te, wliczając wersję wyborową (zastąpioną później przez karabin SWD) wycofane zostały z uzbrojenia pododdziałów tyłowych i pomocniczych, oraz z zasobów mobilizacyjnych dopiero w latach 70. XX stulecia.

Nie zakończyło to jednak całkowicie ich użytkowania w Polsce, bo w późniejszych latach można je było jeszcze spotkać na wyposażeniu Straży Przemysłowej.

Ostatnie działania związane z dostosowywaniem tej broni do nowych potrzeb miały miejsce już po przemianach ustrojowych, na początku lat 90. Na bazie zalegających w magazynach karabinów Mosina wz. 44 w Okręgowych Warsztatach Garnizonowych w Grudziądzu rozpoczęto ich przerabianie na sztucery myśliwskie OWG. Broń dostosowywano do kalibru .308 Winchester (7.62 x 51), zmniejszano magazynek, aby nie wystawał poza obrys osady, którą skrócono.

Dodano przyspiesznik, czyli popularne w broni łowickiej rozwiązanie pomocnicze, polegające na modyfikacji mechanizmu spustowego w taki sposób, że można nastawić go na zmniejszony opór. W OWG jest to przyspiesznik niemiecki, powszechne rozwiązanie w postaci dźwigni wyglądającej jak drugi język spustowy. Zmieniono też celownik mechaniczny i dodano węzeł pod montaż lunety celowniczej.

Tak przerobiony karabin nie cieszył się zbyt dużą popularnością i nie miał dobrej opinii wśród myśliwych, ale dla wielu ze względu na przystępną cenę był opcją godną uwagi. Z uwagi na istniejące w Polsce inne „myśliwskie adaptacje” karabinu Mosina zdarzało się, że dochodziło do nieporozumień.

Na portalu knieja.pl przytoczona jest historia myśliwego, który po nabyciu sztucera opisanego jako OWG został zaskoczony tym, że jego broń nie ma kalibru .308, ponieważ „w Polsce jest kilka tysięcy sztucerów przerobionych w Grudziądzu, Jastrzębiu i innych miastach gdzie lufy zamiast kalibru 7,62 mm, mają kalibry odpowiednio 7,82 lub 7,92 mm”.

Współczesne zastosowania i odniesienie do ostatnich informacji medialnych

Najbardziej chyba znaną publikacją nawiązującą do użycia karabinów Mosin wz. 1891/30 w wersji snajperskiej we współczesnym konflikcie w Ukrainie jest opublikowany 8 marca 2022 na portalu Fakt.pl artykuł „Internet drwi z broni tego żołnierza. Sprawdziliśmy, co to za karabin i przestaliśmy się śmiać”.

Autor nawiązuje do zdjęcia opublikowanego na Twitterze i szyderczych czy kpiących komentarzy dotyczących wyposażenia w broń z czasów II wojny światowej oddziałów prorosyjskich. Na wstępie warto się odnieść do wątpliwości, kogo przedstawia powyższa fotografia. Żołnierze noszą mundury we współczesnym kamuflażu rosyjskim „cyfrowa flora” oraz białe opaski identyfikacyjne wyróżniające żołnierzy walczących po stronie rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie.

To wyklucza raczej grupę rekonstruktorów, którzy zwykle dbają o to, aby ich umundurowanie odpowiadało epoce, którą przedstawiają. Ponadto przedstawiciele tzw. republik ludowych DNR i LNR wręcz z dumą mówią o tym, że „wojują jak ich dziadowie”.

Rosyjskojęzyczny ukraiński portal ostro.org przytacza wypowiedź twórcy separatystycznego batalionu „Wostok” Chodakowskiego, który cieszy się z tego, że rezerwiści DNR walczą tak jak ich dziadowie w sowieckich hełmach i z karabinami Mosina w rękach. Artykuł ilustrowany jest zdjęciem z Twittera przedstawiającym zmobilizowanych studentów z jednej z separatystycznych republik uzbrojonych w snajperskie karabiny Mosina.

Autor artykułu z portalu Fakt.pl słusznie nawiązuje do tego, że nie tylko po stronie rosyjskiej używane są nadal karabiny Mosina. Odnosi się on do Mosinów zmodernizowanych przez Ukraińców do standardu WM2 MP-UOS, znajdujących się w wyposażeniu Gwardii Narodowej.

Współczesne modyfikacje i adaptacje Mosinów nie ograniczają się bynajmniej do wschodu Europy. Wspomniałem już wcześniej o polskich sztucerach OWG, ale nie jest to jedyny przypadek adaptacji tej broni do celów myśliwskich poza Rosją. Można znaleźć wiele ofert łoży myśliwskich dla karabinów Mosina, które wskazują, że zainteresowanie tą bronią bynajmniej nie słabnie, pomimo jej wieku i jest ona nadal ceniona przez niektórych myśliwych.

Kilka współczesnych przykładów oferowanych modyfikacji Mosin to:

 • wersja z łożem polimerowym do karabinu Mosin typu Monte Carlo firmy Advanced Technology International (ATI),
 • wersja z łożem polimerowym wzmocnionym włóknem szklanym firmy Pro Mag Archangel (Opfor Mosin-Nagant M1891 Precision Rifle Stock), z wymiennym magazynkiem pudełkowym na 5 nabojów,
 • wersja z łożem aluminiowym CRC 7U001 Armor Black ukraińskiej firmy KRUK z magazynkiem Pro Mag Archangel na 5 nabojów,
 • wersja z łożem aluminiowym CRC 7U001 Coyote Tan ukraińskiej firmy KRUK z magazynkiem Pro Mag Archangel na 10 nabojów.

Jak widać na powyższych przykładach, pogłoski o „śmierci” Mosina wydają się nieco przedwczesne. Karabin ten pomimo upływu czasu nadal wydaje się być skuteczną i pożądaną bronią. W rękach sprawnego i wyszkolonego strzelca będzie nadal groźnym narzędziem zarówno podczas polowania, jak i na polu walki, niezależnie od tego, czy ma stare drewniane łoże, czy też nowoczesne, polimerowe lub aluminiowe.

Jak zaś dowodzi przykład najskuteczniejszego strzelca wyborowego w historii, Simo Häyhä, nie jest do tego nawet potrzebna luneta. Pozostaje jedynie pytanie, czy ludzie w Ukrainie, dostający obecnie w ręce Mosiny wz. 1891/30 w wersji snajperskiej rzeczywiście są „sprawnymi i wyszkolonymi strzelcami”, czy też ludźmi z przypadku ?

Niezależnie od tego, nie ulega wątpliwości, że Mosin pomimo upływu lat może służyć do pozbawiania życia wrogów nie mniej efektywnie niż bardziej nowoczesne i znacznie droższe konstrukcje broni strzeleckiej na naboje 7.62 x 54R lub 7.62 x 51 NATO.

Charakterystyki balistyczne naboju 7.62 x 54R (abstrahując od zmiennych związanych z długością lufy) pozostają takie same dla Mosina, SWD czy nowych rosyjskich konstrukcji, takich jak SW-98 lub SW-21. Według instrukcji Mosina z czasów sowieckich zasięg ognia skutecznego karabinu wynosi 800 m do celów indywidualnych i 1000 m do celów grupowych, przy czym najlepsze efekty uzyskuje się na dystansie do 400 m.

W praktyce przyjmuje się, że odległość strzału bezwzględnego do pełnej sylwetki dla wyszkolonego strzelcy wynosi 640 m. Przy zasięgu skutecznym współczesnych karabinków w zakresie od 400 do 600 m z braku innych możliwości karabin Mosina nadal pozostaje skutecznym uzupełnieniem uzbrojenia pododdziałów liniowych do rażenia celów na średnich dystansach, zwłaszcza w odniesieniu do karabinków kalibru 5.45 x 39 i 5.56 x 45.

Należy również pamiętać o znacznie większych możliwościach penetracyjnych pocisku wystrzelonego z Mosina w zestawieniu z najpopularniejszymi rodzajami współczesnej broni indywidualnej. Można nim razić cele za zasłonami, które skutecznie chronią przed pociskami o mniejszej energii. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w terenie zurbanizowanym.

Warunki miejskie wymuszają skrócenie dystansu wymiany ognia, a na odległościach w zakresie do 600 m pocisk Mosina bez problemu przebija osłony balistyczne o klasie do typu IIIA włącznie, w tym hełmy kewlarowe. Walki w terenie zabudowanym prowadzone są zwykle na dystansie znacznie krótszym niż 600 m.

Realną osłonę przed pociskiem 7.62 x 54R dają dopiero osłony balistyczne typu III i IV. Przy czym z uwagi na energię pocisku trafienie żołnierza chronionego przez kamizelkę kuloodporną tej klasy w praktyce oznacza wyeliminowanie go z walki niekiedy z poważnymi obrażeniami.

Dlatego daleki byłbym od lekceważenia czy wyśmiewania ludzi uzbrojonych w karabiny Mosina pomimo lat, jakie ma za sobą ta konstrukcja.

Zdjęcia: Radosław Tyślewicz & SPECIAL OPS

Bibliografia

 1. I.J. Wojciechowski, Karabin Mosin wz. 1981, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony narodowej, Warszawa 1982, Wydanie I, ISBN: 83-11-06776-7.
 2. M. Czerwiński, Broń Strzelecka XX i XXI wieku, Bellona S.A., Warszawa 2016, ISBN: 978-83-11-14159-9.
 3. M. Rosiński, Broń Strzelecka Wojska Polskiego okresu II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe, Łódź 2020, ISBN: 978-83-66035-69-0.
 4. „Instrukcja – Broń Strzelecka, Część IV”, 239/65 – Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965.
 5. https://modernfirearms.net/en/military-rifles/bolt-action-rifles/russia-bolt-action-rifles/mosin-nagant-eng/
 6. https://fabrykabroni.pl/historia/lata-60/
 7. https://b7strzelnica.pl/arsenal/owg-grudziadz
 8. http://www.knieja.pl/2,0,1,172,cos_o_broni_owg_i_innych_pozostalosciach_po_wojsku
 9. A. Ciepliński, R. Woźniak, Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej, Wydawnictwo „WIS”, Warszawa 1993, ISBN-83-86028-01-7.
 10. M.J. Dougherty, Ilustrowana Encyklopedia – Broń Palna, Wydawnictwo Vesper, wydanie I, Poznań 2012, ISBN 978-83-7731-070-0
 11. Major Frederick Myatt M.C. Small Arms – An Illustrated Encyclopedia of Famous Military Firearms from 1873 to the present day, Tiger Books International PLC, London 1989, ISBN 1-85501-028-3.
 12. Наставление по стрелковому делу, винтовка обр. 1891/30 гг. и карабины обр. 1938 и 1944 гг., Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1953 год.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Siła ognia

Siła ognia Siła ognia

W 2011 r. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wkroczył z arsenałem poszerzonym o dwa nowe typy broni strzeleckiej - oba na silny nabój karabinowy 7,62 mm x 51 NATO. Ochrona VIP-ów kojarzona jest przede...

W 2011 r. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wkroczył z arsenałem poszerzonym o dwa nowe typy broni strzeleckiej - oba na silny nabój karabinowy 7,62 mm x 51 NATO. Ochrona VIP-ów kojarzona jest przede wszystkim z lekką, małogabarytową bronią, łatwą do dyskretnego przenoszenia, dobywania i operowania w ograniczonych przestrzeniach oraz służącą zasadniczo do prowadzenia ognia na najbliższych dystansach. Profesjonalne, rządowe służby ochrony, a w szczególności wyodrębnione w nich wydziały specjalne...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie! (część 1)

Zasięg rośnie! (część 1) Zasięg rośnie! (część 1)

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego...

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Andrzej Krugler IWA 2011

IWA 2011 IWA 2011

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics,...

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics, która odbyła się w dniach 11-14 marca, przyciągnęła ponad 35 200 zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą aż 1166 wystawców. Impreza skierowana głównie do strzelców sportowych i myśliwych, posiada jednak część specjalistyczną o nazwie Law Enforcement at IWA, skupiającą firmy oferujące...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie (część 2)

Zasięg rośnie (część 2) Zasięg rośnie (część 2)

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której...

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Ireneusz Chloupek Druga młodość

Druga młodość Druga młodość

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził...

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził elitarną kompanią rozpoznawczą USMC 1st Force Recon, doskonale oddają stosunek wielu Amerykanów do pistoletu, przyjętego do uzbrojenia sto lat temu, ale nadal utrzymującego znaczącą pozycję w uzbrojeniu, przede wszystkim jednostek specjalnych. Niezależnie od tego, na ile „nineteen eleven” zawdzięcza...

Ireneusz Chloupek Skorpion III generacji

Skorpion III generacji Skorpion III generacji

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie...

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie macierzystej Českiej Zbrojovki z Uherskiego Brodu nowej broni o takiej nazwie, której jednak oprócz tej samej wytwórni nie łączy z poprzednikiem nic więcej.

Adam Gawron UTM - ostateczna amunicja treningowa

UTM - ostateczna amunicja treningowa UTM - ostateczna amunicja treningowa

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych...

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych na całym świecie typy amunicji treningowej, aż po powoli akceptowane: paintball i repliki ASG. Cechy tych ostatnich (właściwie niezależnie od stopnia zaawansowania ich konstrukcji) nie predestynują ich jednak do użycia w zaawansowanym treningu. Natomiast dwa pierwsze (pod warunkiem, że promień lasera...

Ireneusz Chloupek Żniwiarz w Polsce

Żniwiarz w Polsce Żniwiarz w Polsce

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International,...

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International, sprowadzonym do Polski przez RWS CETUS ze Słupska. Mało znany w naszym kraju producent z USA na tamtejszym rynku należy do liderów wśród wytwórni specjalizujących się w tworzeniu udoskonalonych odmian broni z rodziny AR-15 (M16/M4), a jego Rapid Engagement Precision Rifle wart jest szczególnej uwagi,...

Ireneusz Chloupek SG 55X

SG 55X SG 55X

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej...

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej konstrukcji. Z powodu głównie wysokiej ceny nie podbił on zagranicznych rynków, za to jego kolejne skrócone wersje zdobyły liczące się miejsce w arsenale sił specjalnych wielu państw, potrafiących docenić typowo szwajcarską, wysoką jakość wykonania i szczegółowe dopracowanie, które zapewniły...

Ireneusz Chloupek Advanced Police Carabine

Advanced Police Carabine Advanced Police Carabine

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę...

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę w uzbrojeniu sił policyjnych i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Po długim okresie utrzymywania wśród nich pozycji niekwestionowanego lidera przez niemiecki HK MP5, początek drugiego dziesięciolecia nowego wieku przyniósł mu nowych, bardzo poważnych konkurentów - najpierw...

Ireneusz Chloupek IAR kbkm marines

IAR kbkm marines IAR kbkm marines

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych...

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych na amunicję 5,56 mm, amerykańska piechota morska, użytkująca takowe od ponad ćwierć wieku, uzupełnia je i częściowo zastępuje na najniższym szczeblu bronią, która ma jeszcze lepiej sprawdzać się na współczesnym polu walki. Analizując charakter działań podczas ostatnich konfliktów zbrojnych o niskiej...

Andrzej Krugler Radomska premiera

Radomska premiera Radomska premiera

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie...

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie nie noszą one takiej nazwy, ponieważ program Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 zakończył się w 2011 roku. Jednak ujawnione w Radomiu konstrukcje wywodzą się bezpośrednio z modeli wykonanych w ramach tego programu i dlatego dla ułatwienia będziemy je tak nazywać. Prawdopodobnie...

Ireneusz Chloupek Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez...

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez profesjonalistów z całego świata: od Szwecji po Australię i od RPA po Rosję. Od kilku lat używane są także przez snajperów z polskich jednostek specjalnych.

Ireneusz Chloupek KEL-TEC SHOTGUN

KEL-TEC SHOTGUN KEL-TEC SHOTGUN

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne...

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne typy pump-action, konstruowane są jednak według schematu, w którym pojemność charakterystycznego dla większości stałego magazynka wpływa na długość całkowitą strzelby. Stawia to użytkowników przed wyborem broni o znacznej długości lub poręczniejszej, ale o niskiej szybkostrzelności praktycznej. Rozwiązaniem...

Ireneusz Chloupek, Mateusz J. Multarzyński, Bartosz Szołucha MSPO 2012

MSPO 2012 MSPO 2012

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną...

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 13 000 gości. W tym roku swoją Wystawę Narodową zorganizowały Włochy. Poniżej prezentujemy najciekawsze zdaniem redakcji produkty wystawione na MSPO 2012.

Ireneusz Chloupek DESERT TACTICAL ARMS

DESERT TACTICAL ARMS DESERT TACTICAL ARMS

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich...

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich latach, już parokrotnie, ale poza amerykańskim 12,7-mm Barrettem M90/M95 wciąż nie udaje im się zdobyć wśród snajperów szerszego uznania. Taki układ zapewnia określone plusy, ale też w przypadku broni powtarzalnej wymaga pieczołowitego zaprojektowania, by nie przesłoniło ich m.in. pogorszenie...

Ireneusz Chloupek "Sześćdziesiątka" Komandosów

"Sześćdziesiątka" Komandosów "Sześćdziesiątka" Komandosów

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu....

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu. A z drugiej strony - jak zadbanie o poprawienie niedociągnięć konstrukcji i dopasowanie do oczekiwań użytkowników może przywrócić dobrą opinię broni, z miejscem w arsenale tych najbardziej wymagających, z sił specjalnych.

Ireneusz Chloupek GLOCK standard optymalny

GLOCK standard optymalny GLOCK standard optymalny

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu...

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu choćby do tradycyjnych rozwiązań i rasowych linii Colta M1911A1 czy Beretty 92 - konstrukcją oraz odważnym wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Czas potwierdził słuszność koncepcji twórców austriackiego pistoletu, który po krótkim okresie przełamywania nieufności stał się jednym z najbardziej popularnych...

Michał Sitarski Nowości Heckler & Koch

Nowości Heckler & Koch Nowości Heckler & Koch

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także...

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także w polskich, podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. Dzięki uprzejmości polskiego przedstawiciela H&K – firmy Cenrex – mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z najnowszą bronią niemieckiego producenta.

Michał Sitarski Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości”

Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości” Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości”

Jednym z programów realizowanych obecnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP jest projekt Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan, który ma doprowadzić do wdrożenia polskiego systemu „żołnierza przyszłości”....

Jednym z programów realizowanych obecnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP jest projekt Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan, który ma doprowadzić do wdrożenia polskiego systemu „żołnierza przyszłości”. To kompleksowe przedsięwzięcie w efekcie ma przynieść zarówno kompletny system, jak i jego komponenty, które będą mogły funkcjonować samodzielnie, niezależnie od całości.

Redakcja M134G na polskich Mi-17

M134G na polskich Mi-17 M134G na polskich Mi-17

Na przełomie maja i czerwca b.r. konsorcjum firm WORKS 11 Michał Lubiński oraz DSG Product wraz ze swoim amerykańskim partnerem, firmą PROFENSE LLC, zakończyło proces przekazywania Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej...

Na przełomie maja i czerwca b.r. konsorcjum firm WORKS 11 Michał Lubiński oraz DSG Product wraz ze swoim amerykańskim partnerem, firmą PROFENSE LLC, zakończyło proces przekazywania Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej 7,62 mm wielolufowego pokładowego karabin maszynowego M134G. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, przy czynnym współudziale WORKS 11, zabudowały oraz przeprowadziły badania kwalifikacyjne 7,62 mm wpkm M134G na śmigłowcach Mi-17.

Michał Sitarski Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach

Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach

W poniedziałek 2 września w Targach Kielce rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na targach prezentowane są najnowocześniejsze technologie i produkty w zakresie uzbrojenia i techniki...

W poniedziałek 2 września w Targach Kielce rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na targach prezentowane są najnowocześniejsze technologie i produkty w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej.

Ireneusz Chloupek BIG MAC

BIG MAC BIG MAC

Historia współczesnych wielkokalibrowych karabinów wyborowych, zwanych też ze względu na zasadnicze przeznaczenie antysprzętowymi, liczy już ponad 30 lat. Wśród coraz liczniejszych wzorów takiej broni...

Historia współczesnych wielkokalibrowych karabinów wyborowych, zwanych też ze względu na zasadnicze przeznaczenie antysprzętowymi, liczy już ponad 30 lat. Wśród coraz liczniejszych wzorów takiej broni wciąż najbardziej uznanym karabinem powtarzalnym pozostaje TAC-50 amerykańskiej firmy McMillan, stworzony we współpracy ze snajperami z oddziałów specjalnych działających w różnych częściach świata i doskonalony w wyniku wieloletniej współpracy z nimi.

Ireneusz Chloupek FN P90

FN P90 FN P90

Na przełomie lat 80./90. w znanej belgijskiej firmie Fabrique Nationale de Herstal powstał nowoczesny pistolet maszynowy P90 kalibru 5,7 mm, o futurystycznym kształcie i śmiałych, oryginalnych rozwiązaniach,...

Na przełomie lat 80./90. w znanej belgijskiej firmie Fabrique Nationale de Herstal powstał nowoczesny pistolet maszynowy P90 kalibru 5,7 mm, o futurystycznym kształcie i śmiałych, oryginalnych rozwiązaniach, stanowiący odpowiedź na poszukiwania tzw. przyszłościowej broni do obrony osobistej (Advanced Personal Defense Weapon). Mimo że ze względów ekonomicznych i praktycznych przezbrojenie w taką broń dwóch trzecich personelu nowoczesnych armii było w pełni zasadne, na drodze do spektakularnego sukcesu...

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami » Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Kamizelki taktyczne którą wybrać » Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Dobierz buty do warunków pogodowych »

Dobierz buty do warunków pogodowych » Dobierz buty do warunków pogodowych »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem »

Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem » Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem »

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.