Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Karabin Mosin wz. 1891 a wojna w Ukrainie w XXI wieku

Fot. Radosław Tyślewicz & SPECIAL OPS

Fot. Radosław Tyślewicz & SPECIAL OPS

Pojawiające się od pewnego czasu w mediach społecznościowych, takich jak Telegram czy Twitter, w prasie i portalach informacyjnych, jak np. Fakt.pl, www.ostro.org, gadzetomania.pl itp., doniesienia dotyczące używania przez strony konfliktu zbrojnego w Ukrainie karabinu Mosin wz. 1891, najczęściej wzoru 1891/30 w wersji snajperskiej, zachęcają do bliższego przyjrzenia się tej konstrukcji i przypomnienia jej historii oraz omówienia odniesień do czasów współczesnych.

Zobacz także

Marcin Kaczmarek Bezzałogowe bojowe statki powietrzne w służbie Sił Zbrojnych RP

Bezzałogowe bojowe statki powietrzne w służbie Sił Zbrojnych RP Bezzałogowe bojowe statki powietrzne w służbie Sił Zbrojnych RP

Od pierwszego dnia rosyjskiego najazdu na Ukrainę obie walczące strony intensywnie wykorzystują bezzałogowe bojowe statki powietrzne (UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle) różnych klas. UCAV jako nowy...

Od pierwszego dnia rosyjskiego najazdu na Ukrainę obie walczące strony intensywnie wykorzystują bezzałogowe bojowe statki powietrzne (UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle) różnych klas. UCAV jako nowy powietrzny środek bojowy na stałe zagościł na współczesnym polu walki, stając się synonimem jednej z najgroźniejszych i najskuteczniejszych broni (oręża, które stało się wymogiem dla każdej nowoczesnej armii XXI wieku).

Tomasz Łukaszewski Prezentacja systemu ROSY, granatów i amunicji oraz pojazdów Wirus SOF w Zielonce

Prezentacja systemu ROSY, granatów i amunicji oraz pojazdów Wirus SOF w Zielonce Prezentacja systemu ROSY, granatów i amunicji oraz pojazdów Wirus SOF w Zielonce

Na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, 9 maja, wraz z partnerami, firmami Rheinmetall AG, Dynamit Nobel Defence (DND) oraz spółką Concept, Griffin Group Defence zaprezentował...

Na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, 9 maja, wraz z partnerami, firmami Rheinmetall AG, Dynamit Nobel Defence (DND) oraz spółką Concept, Griffin Group Defence zaprezentował sprzęt i rozwiązania skierowane dla służb mundurowych, jak wojsko, policja czy straż graniczna.

Marcin Kaczmarek Mazurskie BORSUKI

Mazurskie BORSUKI Mazurskie BORSUKI

BWP (Bojowy Wóz Piechoty) - uzbrojony, opancerzony pojazd gąsienicowy lub kołowy przeznaczony do transportu oraz wsparcia ogniowego żołnierzy na polu walki. Aktualnie Wojsko Polskie testuje i rozpoczyna...

BWP (Bojowy Wóz Piechoty) - uzbrojony, opancerzony pojazd gąsienicowy lub kołowy przeznaczony do transportu oraz wsparcia ogniowego żołnierzy na polu walki. Aktualnie Wojsko Polskie testuje i rozpoczyna wdrażanie do produkcji oraz użytkowania rewolucyjnego na skalę światową gąsienicowego, bojowego wozu piechoty Borsuk (jednego z nielicznych mogących pokonywać przeszkody wodne z marszu - bez przygotowania), wykorzystującego pionierski system ogniowy bezzałogowej wieży ZSSW-30, będącej ewenementem...

Geneza powstania karabinu Mosin wz. 1891

Wynalezienie w drugiej połowie XIX wieku przez francuskiego chemika Paula Vieille prochu bezdymnego otworzyło przed konstruktorami nowe możliwości i rozpoczęło gwałtowny rozwój broni strzeleckiej. Armia Imperium Rosyjskiego, w której główną bronią indywidualną pojedynczego żołnierza piechoty były jednostrzałowe, odtylcowe karabiny Berdan I wz. 1864, stanęła przed problemem jej nieprzystawania do wymogów ówczesnego pola walki.

Pierwsze próby zmiany tej sytuacji zostały podjęte przez specjalną komisję w latach 1883-1885. Przedstawiono wówczas projekt jednostrzałowego karabinu płk. Rogowcewa w kalibrze 8 mm, który jednak nie zyskał zainteresowania w wojsku. Głównymi wymogami dla nowej konstrukcji były: lepsza skuteczność, mniejsza masa, większa szybkostrzelność praktyczna oraz lepsza niezawodność działania.

Cechy te trudne do uzyskania ze względu na właściwości prochu czarnego można było uzyskać dzięki wynalezieniu prochu bezdymnego, co potwierdzało opracowanie pierwszej broni na nabój scalony centralnego zapłonu, elaborowanego prochem bezdymnym, czyli francuskiego karabinu Lebel wz. 1886. Znaczna przewaga ogniowa uzyskana przez armię francuską dzięki tej konstrukcji zwiększyła presję na siły zbrojne innych państw, które zaczęły dążyć w szybkim tempie do nadrobienia zaległości.

Nie inaczej działo się w armii rosyjskiej, która już w roku 1887 rozpoczęła testowanie broni obcych wzorów. Największe zainteresowanie wzbudził karabin zaprojektowany przez Belga Émila Naganta. Równocześnie trwały prace nad własnym wzorem karabinu, prowadzone przez zespół kierowany przez kapitana Siergieja Iwanowicza Mosina.

W lutym 1890 roku zaprezentował on wyniki tych prac w postaci gotowego wzoru broni, który wzbudził znaczne zainteresowanie w kierowniczych kręgach armii. Po dokonaniu pierwszych prób przez zespół konstruktorów z Tuły, podczas których na bieżąco eliminowano usterki, wykonano pierwszą serię karabinów mających posłużyć do testów porównawczych z karabinami Naganta.

Wyniki testów wykazały ponad wszelką wątpliwość, że konstrukcja belgijska jest bardziej niezawodna. Co prawda karabiny nie odbiegały od siebie celnością ani szybkostrzelnością, ale „podczas prób karabin Mosina zawodził, doszło do 8 uszkodzeń oraz 270 poważnych zacięć. 

Nagant nie miał żadnych uszkodzeń, zdarzyło się natomiast 31 zacięć. Upraszczając, w broni Mosina wystąpiło dziewięć razy więcej niesprawności”. Pomimo niekorzystnych dla karabinu Mosina wyników testów 50% członków komisji powołanej przez armię wypowiedziało się za przyjęciem go do produkcji.

Decydującym był głos Ministra Wojny P.S. Wanowskiego, który również był zwolennikiem karabinu rodzimej proweniencji. Na decyzji zaważyło kilka czynników: niższy koszt pozyskania praw do produkcji oraz niższe koszty wytwarzania, prostsza konstrukcja, łatwiejsza do zaimplementowania w warunkach rosyjskiego przemysłu i możliwość szybszego o 3-4 miesiące wprowadzenia do produkcji.

Ostatecznie w roku 1891 po dokonaniu pewnych poprawek karabin Mosina wprowadzono do uzbrojenia armii carskiej pod nazwą „Trzyliniowy karabin wzór 1891”. W okresie późniejszym przyjęło się nazywać karabin nazwą związaną z nazwiskiem konstruktora „Mosin wz. 1891”, na zachodzie również „Mosin-Nagant”, a w armii upowszechniła się nazwa „triechliniejka”.

Budowa i charakterystyka karabinu „Mosin wz. 1891”

Karabin „Mosin wz. 1891” kalibru 7.62 x 54R „charakteryzuje się małą liczbą części składowych, prostych w wykonaniu. Do najważniejszych należą: lufa, komora zamkowa, rozdzielacz-wyrzutnik, urządzenie spustowe, przyrząd celowniczy, zamek, magazynek i łoże wraz z kolbą” Jest on „bronią powtarzalną, czterotaktową z zamkiem ślizgowo-obrotowym.

Dwa rygle zamka znajdują się w przedniej części tłoka zaporowego, który stanowi oddzielną część zamka. Dodatkowy rygiel stanowi nasada rączki zamkowej”. Zamek ma proste urządzenie zabezpieczające działające na zasadzie odciągnięcia kurka i przekręcenia go w lewo.

Zamek składa się z siedmiu podzespołów: (a) trzonu zamkowego, (b) tłoka zaporowego, (c) kurka, (d) łącznika, (e) wyciągu, (f) iglicy oraz (g) sprężyny uderzeniowej.

Broń posiada oryginalne urządzenie zabezpieczające przed równoczesnym podawaniem dwóch naboi z magazynka – w lewej wewnętrznej ściance magazynka przymocowany jest śrubą do obsady, stanowiący jedną część (w późniejszych modyfikacjach części te zostały rozdzielone) z wyrzutnikiem rozdzielacz naboi. 

Uniemożliwia on przesuwanie się naboi w kierunku zamka, pomimo nacisku podajnika od dołu magazynka. Lufa o kalibrze 7,62 mm połączona z komorą nabojową ma gwint prawoskrętny z czterema bruzdami i polami, który na całej jej długości, od komory nabojowej do wylotu lufy, ma trzy skoki.

Na lufie umieszczone zostały mechaniczne przyrządy celownicze: celownik ramkowo-schodkowy i trójkątna muszka obniżająca się do przodu (zastąpione później przez celownik krzywiznowy oraz muszkę słupkową w cylindrycznej osłonie). Do komory zamkowej zespolonej z lufą za pomocą gwintu „przymocowane są: rozdzielacz-wyrzutnik, magazynek z urządzeniem donoszącym oraz urządzenie spustowe.

Na zewnątrz komora zamkowa ma górny właz nabojowy, służący do ładowania naboi oraz pomieszczenia grzbietu trzonu zamkowego”. W środkowej części znajduje się wkład do wstawiania łódki z nabojami. W górnej części komory zamkowej umiejscowione jest wodzidło służące do nadania kierunku ruchu grzbietowi trzonu zamkowego. W tylnej części u góry znajdują się dwa wyżłobienia. 

Jedno pozwala na wzdłużny ruch uchwytu kurka, a w drugie wchodzi ząb kurka podczas zabezpieczania broni. Poniżej znajdują się uszka do osi spustu, otwór gwintowany do wkrętu zaczepu kurkowego, otwór dla urządzenia spustowego i czop oporowy stabilizujący komorę zamkową w łożu. Urządzenie spustowe jest wyjątkowo proste i składa się ze spustu oraz zaczepu kurkowego.

Spust ma w górnej części zaczep zamkowy stabilizujący go w komorze zamkowej i niepozwalający na jego wypadanie. Karabin wyposażony jest w jednorzędowy, stały magazynek pudełkowy mieszczący 4 naboje (plus jeden w komorze nabojowej). Jego części składowe to (b) pudełko magazynka, (b1) zintegrowany kabłąk spustowy, (b3) osada pudełka, (c) wieczka pudełka z urządzeniem donoszącym, (d) rozdzielacz-wyrzutnik. 

Może on być ładowany z 5-nabojowej łódki (piąty nabój ładowany bezpośrednio do komory nabojowej) lub ręcznie – każdy nabój pojedynczo. Rozładowanie odbywa się przez otwarcie od dołu wieczka pudełka magazynka.

Rozdzielacz-wyrzutnik (d) pełni podwójną funkcję – zabezpiecza podczas przeładowania przed pobraniem dwóch naboi jednocześnie poprzez separację naboju pobieranego od magazynka i powoduje wyrzucenie pustej łuski podczas przeładowania. Jego elementami są: (d1) stopka, (d2) ząb wyrzucający, (d3) występ łączący i (d4) ząb rozdzielacza. Jest to rozwiązanie oryginalne, charakterystyczne dla Mosina.

Drewniane łoże służące do połączenia części karabinka, połączone przez szyjkę z kolbą, było oryginalnie jednoczęściowe, w późniejszym okresie uzupełnione o górną nakładkę, aby zapobiegać oparzeniom dłoni od rozgrzanej lufy. Poszczególne części broni są montowane do łoża za pomocą śrub oraz dwóch bączków blokowanych na łożu przez sprężynujące zatrzaski.

Karabin wyposażony jest w czworograniasty bagnet mocowany poprzez cylindryczną tuleję nakładaną na lufę. W pozycji spoczynkowej przenoszony na lufie ostrzem równolegle do łoża, a w bojowej zdejmowany, obracany i nakładany w ten sam sposób ostrzem w przeciwną stronę. Wyposażenia dopełnia wycior osadzony w otworze łoża pod lufą.

Karabin wprowadzony do armii carskiej pomimo swoich wad i niedoskonałości, które w późniejszych latach prowadziły do licznych modyfikacji, niewątpliwie stanowił istotny skok jakościowy w porównaniu do broni indywidualnej używanej wcześniej przez rosyjskich żołnierzy. Do jego niewątpliwych zalet w środowisku, w którym był używany, zaliczały się przede wszystkim prostota konstrukcji i niska wrażliwość na zabrudzenie. 

Mimo że w testach porównawczych z innymi ówczesnymi konstrukcjami wypadał słabo w kontekście niezawodności czy wygody użytkowania, to nie ustępował znacząco większości z nich parametrami technicznymi, co w zupełności spełniało oczekiwania głównego ówczesnego odbiorcy – Imperium Rosyjskiego, a jak się później okazało, skłoniło też armie innych krajów na przyjęcie tego karabinu do uzbrojenia.

Podstawowe parametry techniczne karabinu Mosin wz. 1891:

Kaliber (mm) 7,62
Masa broni (kg) 3,99
Długość broni bez bagnetu (mm) 1288
Długość lufy (mm) 800
Pojemność magazynka (szt.) 5
Prędkość początkowa pocisku (m/s) 685
Amunicja 7,62 x 54 R
Szybkostrzelność 10 strzałów/min

 

Rozwój konstrukcji

Karabin Mosin wz.1891 (Пехотная винтовка образца 1891 г.) jako broń powstała ponad 120 lat temu ma bogatą historię udoskonaleń, modyfikacji i adaptacji, z konieczności więc skupmy się na tych najważniejszych. Przez pierwsze dwa lata od wprowadzenia karabinu na uzbrojenie produkowano wyłącznie jedną wersję broni - piechotną.

W 1893 roku zaczęto wytwarzać wersję dragońską (ros. Драгунская винтовка образца 1891 г.), nieco krótszą od piechotnej, a rok później pojawił się karabin kozacki (ros. Казачья винтовка образца 1891 г.), różniący się od dragońskiego innymi bączkami, a także brakiem bagnetu.

W roku 1907 w oparciu o wersję piechotną opracowano krótką wersję w formie karabinka, który nie miał możliwości założenia bagnetu. Był on wprowadzony do uzbrojenia jako broń indywidualna żołnierzy obsługi ciężkich karabinów maszynowych, żołnierzy konnej artylerii oraz żandarmerii.

A w roku 1908 w związku z wprowadzeniem amunicji z pociskiem ostrołukowym zmodernizowano celowniki produkowanych karabinów. Celownik ramkowo-schodkowy zastąpiono krzywiznowym, a muszkę trójkątną - muszką walcową w cylindrycznej osłonie. Zespół celowniczy został też dopasowany do parametrów balistycznych nowego pocisku.

Większą modernizację karabinu Mosina przeprowadzono dopiero pod koniec lat dwudziestych. Prace modernizacyjne prowadził zespół składający się z Fiodorowa, Diegtiariowa i Tokariewa. Efektem był karabin wzór 1891/30. Nowy karabin był prostszy w produkcji - zmieniono zewnętrzny kształt komory zamkowej z graniastosłupa na cylinder, będący prostszym w produkcji.

Zmieniono też konstrukcję rozdzielacza-wyrzutnika, który po modernizacji składał się z dwóch elementów. Zmniejszono nacisk na język spustowy, ustanawiając go w przedziale między 2 a 3,2 kg, a długość lufy zmniejszono w przybliżeniu do tej z wzoru dragońskiego.

Opierając się na konstrukcji karabinu wz. 1891/30 opracowano w 1931 roku karabin wyborowy, wyposażony w celownik optyczny PT i WP. Później wprowadzono dwa nowe celowniki PU o powiększeniu 3,5 lub PE o krotności 4x. Lufa karabinu była nieco dłuższa i wykonana staranniej w specjalnej technologii.

Karabin nie miał możliwości zamontowania bagnetu, posiadał wcięcie w łożu dla zamocowania wspornika lunety i miał zagiętą w dół rączkę zamkową.

Następnej modernizacji karabinek doczekał się dopiero pod koniec lat 30. W 1939 wprowadzono do uzbrojenia karabinek wz. 1938. Był on przeznaczony dla formacji pomocniczych i tyłowych (artyleria, żandarmeria) i z tego powodu był pozbawiony bagnetu. Jednak w trakcie II wojny światowej okazało się, że karabinki lepiej nadają się jako uzbrojenie piechoty niż karabiny.

W jednostkach piechoty brak bagnetu był poważną wadą, dlatego w 1944 przyjęto do uzbrojenia karabinek wz. 1944 wyposażony w stały, składany bagnet karabinowy wz. 44 typu kłującego. W jednostkach zaczął się pojawiać w lutym 1944 r. Produkcja kbk wz. 1944 trwała w ZSRR do 1948. Ogółem w latach 1930–1948 wyprodukowano około 17 mln karabinów.

Należy zauważyć, że karabiny Mosin wz. 1891 były produkowane oraz modyfikowane nie tylko w Rosji. Na zlecenie Imperium Rosyjskiego w latach 1892-1895 produkowane były we Francji, a w latach 1915-1918 w USA. W okresie międzywojennym produkowano je w Finlandii i modernizowano w Polsce.

Po II wojnie światowej karabiny i karabinki Mosina były produkowane, na podstawie licencji, w Polsce, Rumunii, Albanii, na Węgrzech i w Chinach oraz w wersji snajperskiej w Czechosłowacji.

Mosin jako broń strzelców wyborowych

Jak wspomniano powyżej, w roku 1931, na podstawie wersji Mosina 1891/30, opracowano karabin wyborowy wyposażony początkowo w celowniki PT i WP, a docelowo w celownik optyczny PU o powiększeniu 3,5 lub PE o powiększeniu 4x. Wbrew jednak oczekiwaniom, to nie Armia Czerwona, a GPU/OGPU, a następnie NKWD były głównym promotorem stworzenia sowieckiego karabinu w wersji snajperskiej.

Armia Radziecka zainteresowała się na poważnie szkoleniami strzelców wyborowych i rozwojem struktur szkoleniowych oraz oddziałów snajperskich dopiero po doświadczeniach wojen zimowych przeciw Finlandii. Co warte wspomnienia, oba kraje wyposażały swoich strzelców wyborowych właśnie w karabiny Mosina.

Przeczytaj także: Pistolet VIS 100 M1 >>

Jednym z nich był Fin Simo Häyhä, znany jako najbardziej skuteczny strzelec wyborowy na świecie, którego rekord zlikwidowanych żołnierzy wroga nie został pobity po dziś dzień. Po wybuchu Wojny Zimowej w 1939 roku, Simo Häyhä, który służył już wcześniej w armii fińskiej, dostał powołanie do wojska.

„Mimo iż początkowo został oddelegowany do standardowych zadań, jego umiejętności strzeleckie zwróciły uwagę dowództwa i został przeniesiony do oddziału snajperskiego. 

Od tego czasu używał karabinów snajperskich Mosin Nagant M28 oraz Suomi K31 SMG, siejąc spustoszenie wśród oddziałów wroga na froncie Kollaa. (…) Trudno jednoznacznie określić, ilu wrogów zabił Häyhä. Szacunkowe dane są mocno rozbieżne i wahają się od 505 do nawet 700 trafień. Wydaje się, iż liczba zastrzelonych nie przekraczała 542”.

Co prawda Rosjanie posiadali już pewne doświadczenia dotyczące zastosowania na froncie strzelców wyborowych, które wynieśli z I wojny światowej oraz ze swojego zaangażowania w Wojnie Domowej w Hiszpanii. Dopiero jednak nauczeni przykrymi doświadczeniami Wojny Zimowej w Finlandii zdecydowali się na usystematyzowanie szkoleń snajperskich oraz przeorganizowanie struktur wojska w sposób umożliwiający efektywne wykorzystanie broni snajperskiej.

W trakcie II wojny światowej doczekali się swoich własnych asów snajperstwa, takich jak Iwan Sidorenko (ponad 500 trafień), Fedor Ochłopkow (ponad 400 trafień), Ludmiła Pawliczenko (ponad 300 trafień) oraz najbardziej rozreklamowany spośród nich Wasilij Zajcew (ponad 200 trafień).

Ten ostatni, choć ustępował innym pod względem zlikwidowanych żołnierzy wroga, był jednym z najbardziej znanych, najprawdopodobniej z uwagi na uczestnictwo w bitwie stalingradzkiej oraz pojedynek snajperski z niemieckim snajperem (choć do dziś nie potwierdzono, o którego z nich chodziło).

Nie ulega wątpliwości, że Armia Czerwona posiadała liczne i bardzo skuteczne pododdziały strzelców wyborowych obojga płci, które odegrały istotną rolę podczas II wojny światowej z udziałem karabinu Mosin w jednej z głównych ról. Służył on zresztą jako broń snajperska w amiach państw Układu Warszawskiego i nie tylko do czasu zastąpienia go przez karabin SWD w latach 60. i 70. XX wieku.

Mosin a sprawa polska

Już po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 w polskie ręce trafiła pewna liczba karabinów Mosin wz. 1891 w różnych odmianach. Liczba ta znacznie wzrosła po wojnie 1920 roku. W celu ujednolicenia dostaw amunicji podjęto decyzję o dostosowaniu znacznej liczby zdobycznych karabinów do standardowego wówczas dla Wojska Polskiego naboju 7.92 × 57 Mauser.

Poza przekalibrowaniem i skróceniem o 20 cm lufy oraz dostosowaniem komory nabojowej, drobnym zmianom poddano również celownik (dostosowując do właściwości balistycznych nowego pocisku), iglicę, magazynek, rozdzielacz naboi i wyrzutnik oraz kolbę. Tak zmodyfikowana broń otrzymała w Wojsku Polskim oznaczenie wz. 91/98/23 (często błędnie nazywana Mauser polski wz. 91/98/23). W późniejszych latach broń poddawano kolejnym modyfikacjom.

W roku 1925, z uwagi na częste zacięcia, przekonstruowano wyrzutnik, obniżono wślizg nabojowy oraz dodano nasadę bagnetu (modyfikacja uzyskała oznaczenie wz. 91/98/25). Z kolei w roku 1926 rozdzielono wyrzutnik od rozdzielacza (wz. 91/98/26).

Po II wojnie światowej pod koniec 1949 roku w fabryce broni w Radomiu rozpoczęto produkcję karabinów Mosin wz. 44 z przeznaczeniem dla Ludowego Wojska Polskiego. Karabiny te, wliczając wersję wyborową (zastąpioną później przez karabin SWD) wycofane zostały z uzbrojenia pododdziałów tyłowych i pomocniczych, oraz z zasobów mobilizacyjnych dopiero w latach 70. XX stulecia.

Nie zakończyło to jednak całkowicie ich użytkowania w Polsce, bo w późniejszych latach można je było jeszcze spotkać na wyposażeniu Straży Przemysłowej.

Ostatnie działania związane z dostosowywaniem tej broni do nowych potrzeb miały miejsce już po przemianach ustrojowych, na początku lat 90. Na bazie zalegających w magazynach karabinów Mosina wz. 44 w Okręgowych Warsztatach Garnizonowych w Grudziądzu rozpoczęto ich przerabianie na sztucery myśliwskie OWG. Broń dostosowywano do kalibru .308 Winchester (7.62 x 51), zmniejszano magazynek, aby nie wystawał poza obrys osady, którą skrócono.

Dodano przyspiesznik, czyli popularne w broni łowickiej rozwiązanie pomocnicze, polegające na modyfikacji mechanizmu spustowego w taki sposób, że można nastawić go na zmniejszony opór. W OWG jest to przyspiesznik niemiecki, powszechne rozwiązanie w postaci dźwigni wyglądającej jak drugi język spustowy. Zmieniono też celownik mechaniczny i dodano węzeł pod montaż lunety celowniczej.

Tak przerobiony karabin nie cieszył się zbyt dużą popularnością i nie miał dobrej opinii wśród myśliwych, ale dla wielu ze względu na przystępną cenę był opcją godną uwagi. Z uwagi na istniejące w Polsce inne „myśliwskie adaptacje” karabinu Mosina zdarzało się, że dochodziło do nieporozumień.

Na portalu knieja.pl przytoczona jest historia myśliwego, który po nabyciu sztucera opisanego jako OWG został zaskoczony tym, że jego broń nie ma kalibru .308, ponieważ „w Polsce jest kilka tysięcy sztucerów przerobionych w Grudziądzu, Jastrzębiu i innych miastach gdzie lufy zamiast kalibru 7,62 mm, mają kalibry odpowiednio 7,82 lub 7,92 mm”.

Współczesne zastosowania i odniesienie do ostatnich informacji medialnych

Najbardziej chyba znaną publikacją nawiązującą do użycia karabinów Mosin wz. 1891/30 w wersji snajperskiej we współczesnym konflikcie w Ukrainie jest opublikowany 8 marca 2022 na portalu Fakt.pl artykuł „Internet drwi z broni tego żołnierza. Sprawdziliśmy, co to za karabin i przestaliśmy się śmiać”.

Autor nawiązuje do zdjęcia opublikowanego na Twitterze i szyderczych czy kpiących komentarzy dotyczących wyposażenia w broń z czasów II wojny światowej oddziałów prorosyjskich. Na wstępie warto się odnieść do wątpliwości, kogo przedstawia powyższa fotografia. Żołnierze noszą mundury we współczesnym kamuflażu rosyjskim „cyfrowa flora” oraz białe opaski identyfikacyjne wyróżniające żołnierzy walczących po stronie rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie.

To wyklucza raczej grupę rekonstruktorów, którzy zwykle dbają o to, aby ich umundurowanie odpowiadało epoce, którą przedstawiają. Ponadto przedstawiciele tzw. republik ludowych DNR i LNR wręcz z dumą mówią o tym, że „wojują jak ich dziadowie”.

Rosyjskojęzyczny ukraiński portal ostro.org przytacza wypowiedź twórcy separatystycznego batalionu „Wostok” Chodakowskiego, który cieszy się z tego, że rezerwiści DNR walczą tak jak ich dziadowie w sowieckich hełmach i z karabinami Mosina w rękach. Artykuł ilustrowany jest zdjęciem z Twittera przedstawiającym zmobilizowanych studentów z jednej z separatystycznych republik uzbrojonych w snajperskie karabiny Mosina.

Autor artykułu z portalu Fakt.pl słusznie nawiązuje do tego, że nie tylko po stronie rosyjskiej używane są nadal karabiny Mosina. Odnosi się on do Mosinów zmodernizowanych przez Ukraińców do standardu WM2 MP-UOS, znajdujących się w wyposażeniu Gwardii Narodowej.

Współczesne modyfikacje i adaptacje Mosinów nie ograniczają się bynajmniej do wschodu Europy. Wspomniałem już wcześniej o polskich sztucerach OWG, ale nie jest to jedyny przypadek adaptacji tej broni do celów myśliwskich poza Rosją. Można znaleźć wiele ofert łoży myśliwskich dla karabinów Mosina, które wskazują, że zainteresowanie tą bronią bynajmniej nie słabnie, pomimo jej wieku i jest ona nadal ceniona przez niektórych myśliwych.

Kilka współczesnych przykładów oferowanych modyfikacji Mosin to:

 • wersja z łożem polimerowym do karabinu Mosin typu Monte Carlo firmy Advanced Technology International (ATI),
 • wersja z łożem polimerowym wzmocnionym włóknem szklanym firmy Pro Mag Archangel (Opfor Mosin-Nagant M1891 Precision Rifle Stock), z wymiennym magazynkiem pudełkowym na 5 nabojów,
 • wersja z łożem aluminiowym CRC 7U001 Armor Black ukraińskiej firmy KRUK z magazynkiem Pro Mag Archangel na 5 nabojów,
 • wersja z łożem aluminiowym CRC 7U001 Coyote Tan ukraińskiej firmy KRUK z magazynkiem Pro Mag Archangel na 10 nabojów.

Jak widać na powyższych przykładach, pogłoski o „śmierci” Mosina wydają się nieco przedwczesne. Karabin ten pomimo upływu czasu nadal wydaje się być skuteczną i pożądaną bronią. W rękach sprawnego i wyszkolonego strzelca będzie nadal groźnym narzędziem zarówno podczas polowania, jak i na polu walki, niezależnie od tego, czy ma stare drewniane łoże, czy też nowoczesne, polimerowe lub aluminiowe.

Jak zaś dowodzi przykład najskuteczniejszego strzelca wyborowego w historii, Simo Häyhä, nie jest do tego nawet potrzebna luneta. Pozostaje jedynie pytanie, czy ludzie w Ukrainie, dostający obecnie w ręce Mosiny wz. 1891/30 w wersji snajperskiej rzeczywiście są „sprawnymi i wyszkolonymi strzelcami”, czy też ludźmi z przypadku ?

Niezależnie od tego, nie ulega wątpliwości, że Mosin pomimo upływu lat może służyć do pozbawiania życia wrogów nie mniej efektywnie niż bardziej nowoczesne i znacznie droższe konstrukcje broni strzeleckiej na naboje 7.62 x 54R lub 7.62 x 51 NATO.

Charakterystyki balistyczne naboju 7.62 x 54R (abstrahując od zmiennych związanych z długością lufy) pozostają takie same dla Mosina, SWD czy nowych rosyjskich konstrukcji, takich jak SW-98 lub SW-21. Według instrukcji Mosina z czasów sowieckich zasięg ognia skutecznego karabinu wynosi 800 m do celów indywidualnych i 1000 m do celów grupowych, przy czym najlepsze efekty uzyskuje się na dystansie do 400 m.

W praktyce przyjmuje się, że odległość strzału bezwzględnego do pełnej sylwetki dla wyszkolonego strzelcy wynosi 640 m. Przy zasięgu skutecznym współczesnych karabinków w zakresie od 400 do 600 m z braku innych możliwości karabin Mosina nadal pozostaje skutecznym uzupełnieniem uzbrojenia pododdziałów liniowych do rażenia celów na średnich dystansach, zwłaszcza w odniesieniu do karabinków kalibru 5.45 x 39 i 5.56 x 45.

Należy również pamiętać o znacznie większych możliwościach penetracyjnych pocisku wystrzelonego z Mosina w zestawieniu z najpopularniejszymi rodzajami współczesnej broni indywidualnej. Można nim razić cele za zasłonami, które skutecznie chronią przed pociskami o mniejszej energii. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w terenie zurbanizowanym.

Warunki miejskie wymuszają skrócenie dystansu wymiany ognia, a na odległościach w zakresie do 600 m pocisk Mosina bez problemu przebija osłony balistyczne o klasie do typu IIIA włącznie, w tym hełmy kewlarowe. Walki w terenie zabudowanym prowadzone są zwykle na dystansie znacznie krótszym niż 600 m.

Realną osłonę przed pociskiem 7.62 x 54R dają dopiero osłony balistyczne typu III i IV. Przy czym z uwagi na energię pocisku trafienie żołnierza chronionego przez kamizelkę kuloodporną tej klasy w praktyce oznacza wyeliminowanie go z walki niekiedy z poważnymi obrażeniami.

Dlatego daleki byłbym od lekceważenia czy wyśmiewania ludzi uzbrojonych w karabiny Mosina pomimo lat, jakie ma za sobą ta konstrukcja.

Zdjęcia: Radosław Tyślewicz & SPECIAL OPS

Bibliografia

 1. I.J. Wojciechowski, Karabin Mosin wz. 1981, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony narodowej, Warszawa 1982, Wydanie I, ISBN: 83-11-06776-7.
 2. M. Czerwiński, Broń Strzelecka XX i XXI wieku, Bellona S.A., Warszawa 2016, ISBN: 978-83-11-14159-9.
 3. M. Rosiński, Broń Strzelecka Wojska Polskiego okresu II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe, Łódź 2020, ISBN: 978-83-66035-69-0.
 4. „Instrukcja – Broń Strzelecka, Część IV”, 239/65 – Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965.
 5. https://modernfirearms.net/en/military-rifles/bolt-action-rifles/russia-bolt-action-rifles/mosin-nagant-eng/
 6. https://fabrykabroni.pl/historia/lata-60/
 7. https://b7strzelnica.pl/arsenal/owg-grudziadz
 8. http://www.knieja.pl/2,0,1,172,cos_o_broni_owg_i_innych_pozostalosciach_po_wojsku
 9. A. Ciepliński, R. Woźniak, Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej, Wydawnictwo „WIS”, Warszawa 1993, ISBN-83-86028-01-7.
 10. M.J. Dougherty, Ilustrowana Encyklopedia – Broń Palna, Wydawnictwo Vesper, wydanie I, Poznań 2012, ISBN 978-83-7731-070-0
 11. Major Frederick Myatt M.C. Small Arms – An Illustrated Encyclopedia of Famous Military Firearms from 1873 to the present day, Tiger Books International PLC, London 1989, ISBN 1-85501-028-3.
 12. Наставление по стрелковому делу, винтовка обр. 1891/30 гг. и карабины обр. 1938 и 1944 гг., Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1953 год.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Snajper szybkostrzelny (część 2.)

Snajper szybkostrzelny (część 2.) Snajper szybkostrzelny (część 2.)

Chociaż samopowtarzalny karabin snajperski SR-25 firmy Knights Armament Co. (KAC) powstał w odpowiedzi na dokładnie określone oczekiwania amerykańskich sił specjalnych, początkowo zabrakło spodziewanych...

Chociaż samopowtarzalny karabin snajperski SR-25 firmy Knights Armament Co. (KAC) powstał w odpowiedzi na dokładnie określone oczekiwania amerykańskich sił specjalnych, początkowo zabrakło spodziewanych z ich strony dużych zamówień. By odzyskać nakłady poniesione na jego opracowanie, szef KAC C. Reed Knight Jr., podjął decyzję o wprowadzeniu nowej broni do ograniczonej oferty na rynek cywilny. Na odzew ze strony jednostek specjalnych i prawdziwą karierę SR-25 firma z Florydy musiała jednak poczekać...

Andrzej Krugler TASER do potęgi trzeciej

TASER do potęgi trzeciej TASER do potęgi trzeciej

Jedną z trudniejszych sytuacji, z jaką mogą zetknąć się funkcjonariusze służb porządku publicznego, jest konfrontacja z agresywnym osobnikiem, który nie jest uzbrojony w broń palną. W większości przypadków,...

Jedną z trudniejszych sytuacji, z jaką mogą zetknąć się funkcjonariusze służb porządku publicznego, jest konfrontacja z agresywnym osobnikiem, który nie jest uzbrojony w broń palną. W większości przypadków, okoliczności lub przepisy ograniczają możliwości użycia wobec niego broni na amunicję ostrą, a odparcie jego ataku, czy też pokonanie czynnego i/lub biernego oporu wiąże się wejściem z nim w fizyczny kontakt bezpośredni, co stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia zarówno przez zatrzymywanego,...

Andrzej Krugler IWA 2010 & Outdoor Classics

IWA 2010 & Outdoor Classics IWA 2010 & Outdoor Classics

IWA Outdoor & Classics to targi z założenia głównie przeznaczone dla branży myśliwskiej i outdoorowej. Jednak od kilku lat stale wzrasta w nich udział firm oferujących produkty z kręgu zainteresowań naszego...

IWA Outdoor & Classics to targi z założenia głównie przeznaczone dla branży myśliwskiej i outdoorowej. Jednak od kilku lat stale wzrasta w nich udział firm oferujących produkty z kręgu zainteresowań naszego czasopisma. Zapotrzebowanie na wyroby i usługi związane ze służbami mundurowymi znalazło odzwierciedlenie w programie tegorocznych targów, w którym już po raz trzeci znalazła się impreza pod nazwą Law Enforcement@IWA, skupiająca wystawców i klientów związanych z tą branżą.

Ireneusz Chloupek Wyposażenie obowiązkowe

Wyposażenie obowiązkowe Wyposażenie obowiązkowe

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim...

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim przykładzie. Czasami wynika to ze zbyt wąskiego pojmowania ich przeznaczenia i braku wyobrażenia na temat przydatności w różnych sytuacjach bojowych.

Ireneusz Chloupek Zestaw wielozadaniowy

Zestaw wielozadaniowy Zestaw wielozadaniowy

Chociaż od wyprodukowania w 1855 r. w fabryce Colta pierwszej broni pump-action według patentu Williama H. Elliota ogólna konstrukcja wywodzących się od niej powtarzalnych strzelb gładkolufowych, zwanych...

Chociaż od wyprodukowania w 1855 r. w fabryce Colta pierwszej broni pump-action według patentu Williama H. Elliota ogólna konstrukcja wywodzących się od niej powtarzalnych strzelb gładkolufowych, zwanych popularnie „pompkami”, nie uległa większym zmianom, od ponad wieku stanowią one cenione uzupełnienie nowocześniejszego arsenału – przede wszystkim ze względu na prostą konstrukcję i możliwość strzelania dużym wyborem nabojów o różnorodnym przeznaczeniu. Pozwala to używać strzelb zarówno jako broni...

Andrzej Krugler Pistoletowy Adapter CAA Roni

Pistoletowy Adapter CAA Roni Pistoletowy Adapter CAA Roni

Od pewnego czasu na rynku pojawia się coraz więcej adapterów nadających zwykłym pistoletom cechy pistoletów maszynowych/karabinków. Wzbudzają one dość skrajne opinie, od zachwytów po uznawanie ich za całkowicie...

Od pewnego czasu na rynku pojawia się coraz więcej adapterów nadających zwykłym pistoletom cechy pistoletów maszynowych/karabinków. Wzbudzają one dość skrajne opinie, od zachwytów po uznawanie ich za całkowicie nieprzydatne gadżety. Dzięki firmie Mactronic redakcja SPECIAL OPS miała okazję zapoznać się z adapterem RONI G1 izraelskiej firmy CAA Tactical i sprawdzić, które z tych opinii odpowiadają prawdzie. W artykule zastanowimy się również nad tym, czy taki adapter może znaleźć profesjonalne zastosowanie.

Ireneusz Chloupek Drugi start

Drugi start Drugi start

W historii techniki, w tym również uzbrojenia, nie brakuje przykładów zupełnie udanych, a nawet ponadprzeciętnych konstrukcji, które z różnych przyczyn nie zdobyły należnego im uznania, ani popularności...

W historii techniki, w tym również uzbrojenia, nie brakuje przykładów zupełnie udanych, a nawet ponadprzeciętnych konstrukcji, które z różnych przyczyn nie zdobyły należnego im uznania, ani popularności – czasem winny był tylko zły lub słaby marketing, nieudolność producenta, a najczęściej zbieg wielu okoliczności, sprawiających, że dany produkt po prostu „nie trafił na swój czas”. Jednym z takich typów broni strzeleckiej, któremu nie udało się początkowo skutecznie przebić na światowych rynkach,...

Ireneusz Chloupek Siła ognia

Siła ognia Siła ognia

W 2011 r. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wkroczył z arsenałem poszerzonym o dwa nowe typy broni strzeleckiej - oba na silny nabój karabinowy 7,62 mm x 51 NATO. Ochrona VIP-ów kojarzona jest przede...

W 2011 r. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wkroczył z arsenałem poszerzonym o dwa nowe typy broni strzeleckiej - oba na silny nabój karabinowy 7,62 mm x 51 NATO. Ochrona VIP-ów kojarzona jest przede wszystkim z lekką, małogabarytową bronią, łatwą do dyskretnego przenoszenia, dobywania i operowania w ograniczonych przestrzeniach oraz służącą zasadniczo do prowadzenia ognia na najbliższych dystansach. Profesjonalne, rządowe służby ochrony, a w szczególności wyodrębnione w nich wydziały specjalne...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie! (część 1)

Zasięg rośnie! (część 1) Zasięg rośnie! (część 1)

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego...

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Andrzej Krugler IWA 2011

IWA 2011 IWA 2011

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics,...

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics, która odbyła się w dniach 11-14 marca, przyciągnęła ponad 35 200 zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą aż 1166 wystawców. Impreza skierowana głównie do strzelców sportowych i myśliwych, posiada jednak część specjalistyczną o nazwie Law Enforcement at IWA, skupiającą firmy oferujące...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie (część 2)

Zasięg rośnie (część 2) Zasięg rośnie (część 2)

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której...

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Ireneusz Chloupek Druga młodość

Druga młodość Druga młodość

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził...

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził elitarną kompanią rozpoznawczą USMC 1st Force Recon, doskonale oddają stosunek wielu Amerykanów do pistoletu, przyjętego do uzbrojenia sto lat temu, ale nadal utrzymującego znaczącą pozycję w uzbrojeniu, przede wszystkim jednostek specjalnych. Niezależnie od tego, na ile „nineteen eleven” zawdzięcza...

Ireneusz Chloupek Skorpion III generacji

Skorpion III generacji Skorpion III generacji

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie...

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie macierzystej Českiej Zbrojovki z Uherskiego Brodu nowej broni o takiej nazwie, której jednak oprócz tej samej wytwórni nie łączy z poprzednikiem nic więcej.

Adam Gawron UTM - ostateczna amunicja treningowa

UTM - ostateczna amunicja treningowa UTM - ostateczna amunicja treningowa

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych...

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych na całym świecie typy amunicji treningowej, aż po powoli akceptowane: paintball i repliki ASG. Cechy tych ostatnich (właściwie niezależnie od stopnia zaawansowania ich konstrukcji) nie predestynują ich jednak do użycia w zaawansowanym treningu. Natomiast dwa pierwsze (pod warunkiem, że promień lasera...

Ireneusz Chloupek Żniwiarz w Polsce

Żniwiarz w Polsce Żniwiarz w Polsce

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International,...

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International, sprowadzonym do Polski przez RWS CETUS ze Słupska. Mało znany w naszym kraju producent z USA na tamtejszym rynku należy do liderów wśród wytwórni specjalizujących się w tworzeniu udoskonalonych odmian broni z rodziny AR-15 (M16/M4), a jego Rapid Engagement Precision Rifle wart jest szczególnej uwagi,...

Ireneusz Chloupek SG 55X

SG 55X SG 55X

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej...

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej konstrukcji. Z powodu głównie wysokiej ceny nie podbił on zagranicznych rynków, za to jego kolejne skrócone wersje zdobyły liczące się miejsce w arsenale sił specjalnych wielu państw, potrafiących docenić typowo szwajcarską, wysoką jakość wykonania i szczegółowe dopracowanie, które zapewniły...

Ireneusz Chloupek Advanced Police Carabine

Advanced Police Carabine Advanced Police Carabine

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę...

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę w uzbrojeniu sił policyjnych i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Po długim okresie utrzymywania wśród nich pozycji niekwestionowanego lidera przez niemiecki HK MP5, początek drugiego dziesięciolecia nowego wieku przyniósł mu nowych, bardzo poważnych konkurentów - najpierw...

Ireneusz Chloupek IAR kbkm marines

IAR kbkm marines IAR kbkm marines

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych...

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych na amunicję 5,56 mm, amerykańska piechota morska, użytkująca takowe od ponad ćwierć wieku, uzupełnia je i częściowo zastępuje na najniższym szczeblu bronią, która ma jeszcze lepiej sprawdzać się na współczesnym polu walki. Analizując charakter działań podczas ostatnich konfliktów zbrojnych o niskiej...

Andrzej Krugler Radomska premiera

Radomska premiera Radomska premiera

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie...

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie nie noszą one takiej nazwy, ponieważ program Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 zakończył się w 2011 roku. Jednak ujawnione w Radomiu konstrukcje wywodzą się bezpośrednio z modeli wykonanych w ramach tego programu i dlatego dla ułatwienia będziemy je tak nazywać. Prawdopodobnie...

Ireneusz Chloupek Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez...

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez profesjonalistów z całego świata: od Szwecji po Australię i od RPA po Rosję. Od kilku lat używane są także przez snajperów z polskich jednostek specjalnych.

Ireneusz Chloupek KEL-TEC SHOTGUN

KEL-TEC SHOTGUN KEL-TEC SHOTGUN

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne...

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne typy pump-action, konstruowane są jednak według schematu, w którym pojemność charakterystycznego dla większości stałego magazynka wpływa na długość całkowitą strzelby. Stawia to użytkowników przed wyborem broni o znacznej długości lub poręczniejszej, ale o niskiej szybkostrzelności praktycznej. Rozwiązaniem...

Ireneusz Chloupek, Mateusz J. Multarzyński, Bartosz Szołucha MSPO 2012

MSPO 2012 MSPO 2012

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną...

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 13 000 gości. W tym roku swoją Wystawę Narodową zorganizowały Włochy. Poniżej prezentujemy najciekawsze zdaniem redakcji produkty wystawione na MSPO 2012.

Ireneusz Chloupek DESERT TACTICAL ARMS

DESERT TACTICAL ARMS DESERT TACTICAL ARMS

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich...

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich latach, już parokrotnie, ale poza amerykańskim 12,7-mm Barrettem M90/M95 wciąż nie udaje im się zdobyć wśród snajperów szerszego uznania. Taki układ zapewnia określone plusy, ale też w przypadku broni powtarzalnej wymaga pieczołowitego zaprojektowania, by nie przesłoniło ich m.in. pogorszenie...

Ireneusz Chloupek "Sześćdziesiątka" Komandosów

"Sześćdziesiątka" Komandosów "Sześćdziesiątka" Komandosów

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu....

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu. A z drugiej strony - jak zadbanie o poprawienie niedociągnięć konstrukcji i dopasowanie do oczekiwań użytkowników może przywrócić dobrą opinię broni, z miejscem w arsenale tych najbardziej wymagających, z sił specjalnych.

Wybrane dla Ciebie

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek » Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami » Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Zima, to dobry czas na wyprawy. Zobacz jakie buty Cię nie zawiodą

Zima, to dobry czas na wyprawy. Zobacz jakie buty Cię nie zawiodą Zima, to dobry czas na wyprawy. Zobacz jakie buty Cię nie zawiodą

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia

Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia

Jak poprawić celność strzału

Jak poprawić celność strzału Jak poprawić celność strzału

Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym

Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.