Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Eulex IG

Fot. Eulex
 

Fot. Eulex


 

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków  z Serbią przez jej południowo-zachodnią,  autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą  w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu przez nią niepodległości, ta nowa republika boryka się z postkonfliktowymi napięciami oraz silną przestępczością zorganizowaną. Do czasu osiągnięcia europejskich standardów przez nowe, miejscowe struktury ochrony prawa, które samodzielnie będą skutecznie przeciwdziałać tym problemom, wspiera je organizacyjnie, szkoleniowo i wykonawczo policyjno-ekspercka misja Unii Europejskiej EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), w ramach której działa m.in. wyjątkowa ze względu na wielonarodowy skład, specjalna grupa interwencyjna IG (Intervention Group).

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Wprowadzenie do Kosowa w 1999 r. międzynarodowych sił pokojowych KFOR pozwoliło powstrzymać toczący się tam konflikt albańsko-serbski, ale wojskowe oddziały nie były wystarczająco dobrze przygotowane do opanowywania powojennego chaosu i dlatego do wsparcia misji Tymczasowej Administracji Narodów Zjednoczonych UNIMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), która miała wspomóc przywracanie pokojowych warunków życia w prowincji, skierowano także międzynarodowe siły policyjne. Do ich zadań należała pomoc w tworzeniu nowoczesnej kosowskiej formacji policyjnej (KP – Kosowo Police) oraz czuwanie nad przestrzeganiem porządku publicznego do czasu jej pełnego usamodzielnienia się. KP, stopniowo przejmując wszystkie zadania policyjne, miała jeszcze przez jakiś czas pozostawać pod kontrolą funkcjonariuszy przysłanych przez ONZ.

Mimo zakończenia serbsko-albańskich walk w prowincji nadal nie jest tam spokojnie – odczuwalny jest powojenny chaos i demoralizacja, nie brakuje nielegalnie posiadanej broni ukrytej w dużych ilościach po zakończeniu działań wojennych, nadal istnieją napięcia między skonfliktowanymi społecznościami, pozostaje też wiele nierozwiązanych problemów, wynikających z wydarzeń, jakie miały miejsce podczas wojny i zaraz po niej.

Wciąż świeże są wspomnienia czystek i prześladowań etnicznych, a na wolności pozostaje wielu zbrodniarzy wojennych, także wśród „bohaterów narodowych”, wykorzystujących swą pozycję do popełniania kolejnych przestępstw jeszcze długo po wojnie (tajemnicą poliszynela były bliskie związki albańskiej Armii Wyzwolenia Kosowa UÇK ze światem przestępczym i przeniesienie ich do nowych struktur bezpieczeństwa, w których weterani tej organizacji zajęli wiele stanowisk). Na to wszystko nakłada się duże bezrobocie i słaba kondycja finansowa prowincji oraz obecność na jej terenie silnych klanów mafijnych, kontrolujących poszczególne rejony kraju i prowadzących rozlegle w samym Kosowie, ale także w sąsiednich krajach Bałkanów i Europie Zachodniej, nielegalną działalność, m.in. związaną z przemytem, handlem narkotykami, „żywym towarem” (prostytucja, czarny rynek organów do transplantacji), bronią, itp.

Kooperują w tych dziedzinach również z tureckimi, włoskimi, kolumbijskimi i afrykańskimi organizacjami przestępczymi. Kosowo i Albania odgrywają rolę centrum dystrybucji heroiny na kraje Unii Europejskiej, bowiem 37% heroiny z Afganistanu rozprowadzane jest szlakiem bałkańskim. To wszystko sprawia, że ludność Kosowa ma spore trudności z przystosowaniem się do warunków wolnego rynku i legalnej działalności w ramach formalnie obowiązującego prawa. Co więcej, część klasy politycznej w Republice Kosowa patronuje różnego rodzaju patologiom, konserwuje je i czerpie z tego największe korzyści. Nic dziwnego, że prowincja wciąż jest rejonem częstych i groźnych przypadków łamania prawa, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Według raportu niemieckiego wywiadu BND z 2005 r. mafijna sieć oplatająca prowincję jest tak potężna, że wraz plagą korupcji uniemożliwia powstanie stabilnej politycznie i ekonomicznie struktury społeczno-politycznej, stanowi też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilizacji w całym regionie. 

Społeczność międzynarodowa stara się więc wspomóc opanowanie sytuacji w tej części Bałkanów, utrzymując w nowej republice dwie misje. Zadaniem misji wojskowej NATO KFOR jest utrzymywanie pokoju (peace keeping mission), przez prewencyjny efekt obecności dużej liczby oddziałów, zniechęcającej do jakichkolwiek prób wzniecenia ponownego konfliktu zbrojnego między Albańczykami a Serbami. Druga, zwana misją praworządności, to EULEX Kosovo pod auspicjami Unii Europejskiej, która na mocy decyzji Rady UE 2008/124/WPZiB z 4 lutego 2008 r. przejęła w grudniu od oenzetowskiej UNMIK część kompetencji dotyczących budowania tam państwa prawa. EULEX tworzą funkcjonariusze sił policyjnych z państw członkowskich UE oraz Kanady, Szwajcarii, Turcji i USA, wsparci sędziami i cywilnymi ekspertami. Ich rola polega przede wszystkim na przygotowaniu wewnętrznych struktur ochrony prawa nowo powstałego państwa do przyszłej samodzielnej pracy, w tym na wspieraniu i umacnianiu władz oraz administracji Kosowa, rozwoju niezależnego i wieloetnicznego systemu sądowniczego, wsparciu formowania i działania oraz na kontrolowaniu miejscowych sił porządkowych policji, służb celnych i granicznych, wolnych od nacisków politycznych i działających zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wynikający z tego szereg zadań można podzielić na dwie grupy: szkoleniowo-doradcze (MMA – monitoring, mentoring, advising), należące do personelu z pionu Strengthening Division EULEX oraz wykonawcze, którymi zajmuje się pion Executive Division. Te drugie pozostają w gestii całej struktury stworzonej z przedstawicieli policji i żandarmerii europejskich, która do czasu usamodzielnienia się policji kosowskiej wykonuje codzienne zadania, związane z utrzymaniem porządku w kraju.

Najtrudniejsze i najniebezpieczniejsze z nich powierzane są Specjalnemu Wydziałowi Policji (SPD – Special Police Department, dawniej pod nazwą SIU – Security and Intervention Unit), nadzorowanemu przez zastępcę szefa Executive Division. Obecnie na czele SPD stoi Chorwat, inspektor Alen Perušić – oficer z doświadczeniem ze służby w pododdziale specjalnym (Specijalnoj jedinici policije) z Rijeki oraz sekcji do spraw terroryzmu i ekstremizmu – który zastąpił w listopadzie ubiegłego roku niemieckiego brygadiera Nielsa Ernsta Stransky’ego, a szefem operacyjnym SPD jest major Theo de Vries z holenderskiej żandarmerii Koninklijke Marechaussee. Po wyeliminowaniu w ubiegłym roku ze składu SPD zespołów pirotechniczno-saperskiego EOD (Explosive Ordnance Disposal) i przewodników psów K9, aktualnie Wydział Specjalny to poza komórkami sztabowymi (informacyjna, logistyczna, operacyjna) następujące specjalistyczne pododdziały: kilkunastoosobowy ochrony bezpośredniej CPU (Close Protection Unit, odpowiadający m.in. za ochronę osobistą szefa misji), ponad 150-osobowa jednostka do tłumienia zamieszek CRC (Crowd and Riot Control Group: dwa pododdziały zwarte FPU – Formed Police Unit, największy polski), uzupełniający SPU (Supplementary Police Unit: około 90 policjantów podzielonych na trzy plutony) i przedstawiony już krótko na łamach Special Ops w 2010 r. specjalny pododdział taktyczny pod ogólną, ale dokładnie oddającą jego przeznaczenie nazwą Grupa Interwencyjna (IG – Intervention Group). Wielonarodowy skład czyni ją absolutnie wyjątkową wśród policyjnych jednostek uderzeniowych, trudno bowiem wskazać inną, sformowaną w ten sposób. Na ogół nawet kontyngenty międzynarodowe organizowane są z pododdziałów jednolitych, tzn. dany zakres zadań przejmuje jednostka z jednego kraju, ewentualnie współpracująca z wydzielonymi przez inne państwa. Tymczasem w przypadku IG EULEX mamy do czynienia z pododdziałem bojowym złożonym z operatorów powołanych z policyjnych jednostek specjalnych różnych państw Europy, którzy działają ramię w ramię jako całość pod jednym dowództwem i znakiem. Oprócz zalet niesie to oczywiście pewne utrudnienia, ale taka już jest specyfika IG.

Grupa Interwencyjna EULEX powstała w grudniu 2008 r. i przejęła obowiązki od podobnego zespołu o nazwie Special Team 6 (ST6), funkcjonującego w ramach misji UNMIK, w którym część członków IG zdobywała zresztą pierwsze doświadczenia na terenie Kosowa. ST6 powstał w 1999 r. jako Team 6 i początkowo składał się tylko z czterech operatorów (Szwed i trzech Niemców: dwóch z pododdziałów antyterrorystycznych SEK i jeden z wywiadowczo-realizacyjnej grupy MEK), którzy pełnili funkcję bodyguardów szefa policji. Po powstaniu w lutym 2000 r. w pionie Operacji Specjalnych UNMIK wyspecjalizowanej jednostki ochrony CPU, „Szóstka” weszła w jej skład – obok High Risk Escort Unit (HIREU), Prisoner Escort Unit, Protection Units i Teamu Mike – już jako zespół specjalny, który urósł do 21 funkcjonariuszy, wybranych spośród chętnych wywodzących się z jednostek do walki z terroryzmem różnych krajów. W ST6 służyli niemieccy antyterroryści z GSG9, SEK landu Rheinland-Pfalz i MEK (z Saksonii, Bawarii, Badenii-Wirtembergii), Austriacy z jednostek EKO Cobra i Wega, Czesi z URNa i lokalnych Zasahovych Jednotek (ZJ z Budziejowic i Pilzna), operatorzy z Francji (GIGN), Islandii (Víkingasveitin), Kanady (ETF z Toronto), Norwegii (Delta), Szwecji (NI i Piketen z Malmo), Słowenii (Specialna Enota) oraz Ukrainy (WSzR Sokił UBOZ). Zespół przeznaczony był do działań ratowniczych w przypadku wzięcia zakładników (hostage rescue), dokonywania zatrzymań szczególnie niebezpiecznych, uzbrojonych przestępców (high risk arrests) i wsparcia ochrony osobistej ważnych osobistości. Takie zadania, z wyjątkiem ratowniczych, o niższym stopniu ryzyka realizował sformowany w podobny sposób Team Mike, łączący cechy grupy wywiadowczej i specjalnej.

Po utworzeniu IG te najpoważniejsze zadania spoczęły właśnie na tej grupie. Obejmują one: rozwiązywanie sytuacji zakładniczych związanych z personelem EULEX, jego ewakuację z niebezpiecznych rejonów i sytuacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, udział w zwalczaniu groźnych przestępców kryminalnych, przede wszystkim przez przeprowadzanie aresztowań wysokiego ryzyka, konwojowanie zatrzymanych osób i wsparcie ochrony świadków koronnych lub VIP, zwłaszcza wtedy, gdy użycie lokalnej policji lub jednostki specjalnej KP (SIU – Special Intervention Unit, dawniej znana jako FIT – First Intervention Team i SIG/GSI – Special Intervention Group/Grupi Special i Intervenimit) nie wchodzi w grę z powodów politycznych. Zanim SIU osiągnęła pełne zdolności operacyjne IG, mogła zastąpić ją w sytuacjach, gdy oddział ten nie byłby w stanie poradzić sobie ze zbyt skomplikowaną sytuacją – obecnie zdarza się, że realizują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej równolegle, w ramach tej samej operacji.

IG stacjonuje tuż przy lądowisku dla śmigłowców w bazie EULEX w Mitrowicy, w której wydzielono dla niej osobne obiekty: miejsce zakwaterowania, strzelnicę i killing house. Wstępne plany przewidywały, że grupa będzie liczyła 56 ludzi, ale ostatecznie poprzestano na 32, a ostatnio, po zlikwidowaniu stanowiska zastępcy dowódcy i dwóch przewodników psów, jej stan etatowy wynosi 29 funkcjonariuszy. Dowódcą IG jest obecnie charyzmatyczny major z głównej jednostki kontrterrorystycznej policji francuskiej RAID, mający za sobą „pół życia” na misjach zagranicznych, w tym już trzy lata służby w Kosowie. Podlega mu sekcja bojowa złożona z czterech zespołów interwencyjnych (SWAT Teams) po pięciu operatorów (w tym dowódca, czyli team leader), zespołu snajperskiego (Marksman Team – dowódca i dwóch strzelców, z których każdy może oczywiście pełnić także funkcję operatora w zespole interwencyjnym) oraz sekcji wsparcia, w składzie której znajduje się trzech operatorów o specjalności breachera i dwóch odpowiedzialnych za specjalistyczny sprzęt techniczny. Na rzecz Grupy działa oprócz tego własna komórka operacyjna, zajmująca się planowaniem działań i kompletowaniem niezbędnych pod ich kątem danych wywiadowczych. Każdy z operatorów IG poza wykonywaniem swych zasadniczych zadań dodatkowo specjalizuje się w określonej dziedzinie. Choć wszyscy przygotowani są do każdej z nich, to najlepszy w danej nieformalnie obejmuje pod opiekę tę specjalność podczas treningów i konkretnych działań. Są więc wśród nich specjaliści od taktyki czarnej, zielonej i czerwonej, od „wyważeniówki”, „snajperki”, „wysokosciówki”, taktyki z użyciem śmigłowca, instruktorzy walki, sytuacji zakładniczych, strzelania, operatorzy sprzętu elektronicznego, systemów obserwacji, podsłuchów, kamer, termo- i noktowizji, a także medyk, który oprócz zabezpieczania działań grupy regularnie szkoli kolegów, utrzymując ich wiedzę i umiejętności na jak najbardziej aktualnym poziomie.

Do Grupy Interwencyjnej trafiali najlepsi funkcjonariusze z najlepszych jednostek specjalnych policji i żandarmerii poszczególnych krajów Europy: niemieckiej GSG-9 Bundespolizei i SEK-ów Landespolizei, austriackiej EKO Cobra, włoskich NOCS (Polizia di Stato) i GIS (Carabinieri), francuskich GIGN (Gendarmerie Nationale) i RAID (Police Nationale), belgijskiej CGSU (Federal Politie), holenderskiej DSI/UIM, słowackiego PPU z Trnavy, słoweńskiej Specijalnej Enoty „Red Panther”, rumuńskiej DIAS, czeskich ZJ itd. Aktualnie w IG EULEX służą funkcjonariusze z Austrii, Chorwacji, Francji, Litwy (technik ze Spec Kuopa VST), Niemiec, Słowenii, Szwecji (Piketen) oraz… Polski – i to aż siedmiu operatorów z biało-czerwoną flagą na mundurze. To funkcjonariusze ze SPAP KWP w Szczecinie oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału SG z Krosna Odrzańskiego i WZD Karpackiego Ośrodka Wsparcia z Nowego Sącza (wcześniej Karpacki Oddział SG). Od lutego 2012 r. do Grupy trafiają bowiem z naszego kraju także przedstawiciele Straży Granicznej, a jednemu z nich proponowano nawet objęcie dowództwa IG, odmówił jednak, ponieważ do końca jego udziału w misji pozostawały już tylko trzy miesiące. Obecny dowódca Grupy, zwany przez służących w niej naszych rodaków po prostu „Janek”, niejednokrotnie podkreślał, że w trudnych lub skomplikowanych sytuacjach zawsze może liczyć na Polaków i osobiście przekonał się, że obiegowa we Francji historyczna opinia o ich twardości i nieustępliwości jest jak najbardziej prawdziwa.

Od kandydatów do Grupy Interwencyjnej wymaga się m.in. co najmniej siedmioletniego doświadczenia ze służby na stanowisku bojowym w etatowej jednostce specjalnej typu policyjnego, przeznaczonej do ratowania zakładników lub zatrzymań wysokiego ryzyka, dobrej znajomości języka angielskiego, którą trzeba udowodnić na egzaminie oraz odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, zezwalającego na dopuszczenie do informacji niejawnych na poziomie EU Secret. Dowódcy zespołów muszą mieć stopień chorążego, porucznika lub wyższy, dowódca grupy – co najmniej kapitana. Chętni, którym macierzyste formacje wyrażą zgodę na udział w misji, składają podanie wraz z listem motywacyjnym do sztabu IG – nabór personelu do EULEX ogłaszany jest co pół roku. Grupa zaczyna wówczas drogą oficjalną i poza nią zbierać informacje oraz opinie na temat ochotnika i jego jednostki. Ponieważ w IG służyli już ludzie z większości krajów Europy, a środowisko oddziałów specjalnych jest stosunkowo małe, nie ma problemu, by dzięki osobistym kontaktom dokładnie zweryfikować kandydata. Po sporządzeniu tzw. krótkiej listy wytypowanych najlepszych kandydatów przeprowadzane są z nimi rozmowy telefoniczne, mające na celu sprawdzenie motywacji do służby w jednostce interwencyjnej EULEX, a przy okazji praktycznej znajomości języka angielskiego, który jest przecież zasadniczym językiem komunikacji w grupie. Po tych rozmowach dowódca przedstawia kandydatury na forum operatorów i przedyskutowuje z nimi ostateczny werdykt. Wszyscy członkowie grupy mają możliwość pozytywnego lub negatywnego zaopiniowania osób, z którymi się wcześniej zetknęli. Dowódca IG ufa swym podwładnym i w tej kwestii, jednak absolutnie nie wolno go zawieść, gdyż do grupy nie może dostać się nieodpowiedni człowiek. Wybrani funkcjonariusze otrzymują zaproszenie do IG i nie przechodzą żadnej praktycznej selekcji wstępnej, gdyż wszyscy pełnią już przecież czynną służbę we własnych oddziałach tego samego typu. Reprezentują więc odpowiedni poziom i nie wymagają ani testowania, ani typowego szkolenia merytorycznego. Po przyjeździe przechodzą jedynie dwutygodniowe szkolenie „zgrywające”, bo chociaż do IG przyjmowani są doświadczeni operatorzy z uznanych jednostek, to mieszany skład wymaga treningów ujednolicających procedury taktyczne, sygnały i inne szczegóły. Zgranie wszystkich członków grupy ma priorytetowe znaczenie, bo ich macierzyste jednostki stosują zbliżone, ale nie identyczne techniki i taktykę, a trzeba być w stu procentach pewnym, że zespoły IG będą działać podczas operacji jako jeden organizm. Kurs obejmuje przede wszystkim strzelania, taktykę, szkolenie linowe oraz trening fizyczny i podobnie jak późniejsze treningi grupy ma charakter doskonalący.

Służba w IG trwa minimum rok, po czym EULEX składa funkcjonariuszom, którzy w pełni sprawdzili się w tym okresie i otrzymali pozytywne opinie dowódców i kolegów, propozycje przedłużenia udziału w misji. Jeśli ją przyjmą, wszystko zależy już tylko od decyzji przełożonych w kraju. Grupa utrzymuje prawie cały czas pełną obsadę, z wyjątkiem krótkich przerw związanych z rotacją operatorów. Zapytaliśmy polskich funkcjonariuszy IG, czy jej wielonarodowy skład przynosi więcej plusów, czy minusów. Według nich na  początku oczywiście występują niewielkie utrudnienia, wynikające ze stosowania wcześniej nieco odmiennej taktyki, technik oraz sprzętu, ale doświadczeni operatorzy nie mają problemu z szybkim opanowaniem istotnych szczegółów i wzajemnym dostosowaniem się, a finalnie zróżnicowany skład okazuje się mieć dużo zalet. Przedstawiciele różnych nacji, formacji i jednostek wnoszą rozmaite doświadczenia i uczą się od siebie wielu rzeczy, a duma narodowa i poczucie, że reprezentuje się swój kraj, wystawia swoim działaniem opinię macierzystemu oddziałowi, dodatkowo mobilizuje. Kolejny plus to możliwość poznania i  pracy na różnym sprzęcie, ponieważ każdy z członków grupy dołącza do niej z własnym wyposażeniem oraz bronią, jakich używa w macierzystej jednostce. Umundurowanie i uzbrojenie IG jest w związku z tym oryginalnie zróżnicowane. 

Większość broni strzela jednak nabojami ujednoliconego kalibru i typu, by zachować określony standard oraz ułatwic zaopatrywanie (amunicję 5,56 mm NATO, 9 mm Parabellum i część treningowej FX zapewnia EULEX). Każdy operator oprócz broni krótkiej ma na stanie 9 mm pistolet maszynowy oraz 5,56-mm karabinek automatyczny, by mógł dobrać jeden z nich odpowiednio do różnej specyfiki konkretnych zadań. Wśród broni długiej znajdziemy różne warianty najpopularniejszych pm Heckler & Koch MP-5, włoskie strzelby gładkolufowe Benelli M4 Super 90 oraz niemieckie kbk H&K G-36 (funkcjonariusze polskiej SG z IG otrzymali je na miejscu, ponieważ ich macierzysta formacja użytkuje tylko niewielkie ilości broni tego kalibru), austriackie Steyr AUG, francuskie FA MAS, ale też krótkie 5,45 mm kbk AKS-74U Bułgarów. Wśród pistoletów najpopularniejsze są Glocki 17, Beretty M9 i odmiany SIG-Sauerów, wszystkie na naboje 9 mm Para. Strzelcy wyborowi wykorzystują fińskie karabiny powtarzalne Sako TRG-22, szwajcarsko-niemieckie SIG-Sauer SG 3000 oraz brytyjskiej firmy Accuracy International, na amunicję .308 Winchester i .338 Lapua Magnum. Lista ta ulega zmianie wraz z rotacją członków, wywodzących się z różnych krajów i dysponujących różnym sprzętem jednostek. Równie duże zróżnicowanie panuje w wyposażeniu osobistym, takim jak hełmy, ochraniacze czy oporządzenie. Jedynym łącznikiem dla wszystkich są naszywki misji EULEX i Intervention Group, występujące w wersji kolorowej oraz „zgaszonej”. Sprzęt wykorzystywany do wejść siłowych i zadań rozpoznawczych – od łomów i taranów, przez hydrauliczny sprzęt wyważeniowy, Door Raidera, lance termiczne, piły tarczowe, tarcze balistyczne, po kamery, noktowizory oraz sprzęt łącznościowy – dostarcza EULEX, podobnie jak flotę pojazdów. Składają się na nią m.in. opancerzone Toyoty Land Cruiser (B6), Nissany Patrol oraz mikrobusy Mercedes-Benz. Do przerzutu powietrznego służyły dawniej śmigłowce wypożyczane od wojskowej misji KFOR, ale od niedawna jednostka ma już do własnej dyspozycji trzy takie maszyny, typu Aérospatiale SA 330 Puma, z których dwie wykorzytywane są do dzialań bojowych, a trzecia jako wsparcie oraz do realizacji zadań heli medevac.

Tylko w okresie ostatnich tygodni ubiegłego roku w Kosowie głośno było o kilku operacjach IG, która rozbiła od dawna rozpracowywaną, groźną grupę przestępczą. Jednostka uczestniczyła także w zapewnianiu ochrony polskiemu sędziemu, który prowadzi ważny proces zbrodniarzy wojennych, wywołujący wiele emocji w lokalnej społeczności, a także w ochronie personelu EULEX pracującego na północnym pograniczu Kosowa po wrześniowym ostrzale pojazdów unijnych, w wyniku którego zginął litewski celnik. Do incydentu doszło na kilka tygodni przed zaplanowanymi na początek listopada lokalnymi wyborami, które po raz pierwszy miały objąć całe terytorium Kosowa, włącznie z zamieszkaną przez Serbów północą. IG skierowano więc do tej najbardziej zapalnej części prowincji, gdzie przy wykorzystaniu śmigłowców oraz samochodów opancerzonych zabezpieczali ruch personelu EULEX w ramach operacji „anti ambush patrol”. Choć w czerwcu br. planowane jest znaczne zredukowanie kosowskiej misji UE, nadal zachowa ona mandat w zakresie śledztw dotyczących zbrodni wojennych i przestępczości zorganizowanej – a to oznacza, że Grupa Interwencyjna będzie nadal potrzebna.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.