Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Eulex IG

Fot. Eulex
 

Fot. Eulex


 

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków  z Serbią przez jej południowo-zachodnią,  autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą  w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu przez nią niepodległości, ta nowa republika boryka się z postkonfliktowymi napięciami oraz silną przestępczością zorganizowaną. Do czasu osiągnięcia europejskich standardów przez nowe, miejscowe struktury ochrony prawa, które samodzielnie będą skutecznie przeciwdziałać tym problemom, wspiera je organizacyjnie, szkoleniowo i wykonawczo policyjno-ekspercka misja Unii Europejskiej EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), w ramach której działa m.in. wyjątkowa ze względu na wielonarodowy skład, specjalna grupa interwencyjna IG (Intervention Group).

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Wprowadzenie do Kosowa w 1999 r. międzynarodowych sił pokojowych KFOR pozwoliło powstrzymać toczący się tam konflikt albańsko-serbski, ale wojskowe oddziały nie były wystarczająco dobrze przygotowane do opanowywania powojennego chaosu i dlatego do wsparcia misji Tymczasowej Administracji Narodów Zjednoczonych UNIMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), która miała wspomóc przywracanie pokojowych warunków życia w prowincji, skierowano także międzynarodowe siły policyjne. Do ich zadań należała pomoc w tworzeniu nowoczesnej kosowskiej formacji policyjnej (KP – Kosowo Police) oraz czuwanie nad przestrzeganiem porządku publicznego do czasu jej pełnego usamodzielnienia się. KP, stopniowo przejmując wszystkie zadania policyjne, miała jeszcze przez jakiś czas pozostawać pod kontrolą funkcjonariuszy przysłanych przez ONZ.

Mimo zakończenia serbsko-albańskich walk w prowincji nadal nie jest tam spokojnie – odczuwalny jest powojenny chaos i demoralizacja, nie brakuje nielegalnie posiadanej broni ukrytej w dużych ilościach po zakończeniu działań wojennych, nadal istnieją napięcia między skonfliktowanymi społecznościami, pozostaje też wiele nierozwiązanych problemów, wynikających z wydarzeń, jakie miały miejsce podczas wojny i zaraz po niej.

Wciąż świeże są wspomnienia czystek i prześladowań etnicznych, a na wolności pozostaje wielu zbrodniarzy wojennych, także wśród „bohaterów narodowych”, wykorzystujących swą pozycję do popełniania kolejnych przestępstw jeszcze długo po wojnie (tajemnicą poliszynela były bliskie związki albańskiej Armii Wyzwolenia Kosowa UÇK ze światem przestępczym i przeniesienie ich do nowych struktur bezpieczeństwa, w których weterani tej organizacji zajęli wiele stanowisk). Na to wszystko nakłada się duże bezrobocie i słaba kondycja finansowa prowincji oraz obecność na jej terenie silnych klanów mafijnych, kontrolujących poszczególne rejony kraju i prowadzących rozlegle w samym Kosowie, ale także w sąsiednich krajach Bałkanów i Europie Zachodniej, nielegalną działalność, m.in. związaną z przemytem, handlem narkotykami, „żywym towarem” (prostytucja, czarny rynek organów do transplantacji), bronią, itp.

Kooperują w tych dziedzinach również z tureckimi, włoskimi, kolumbijskimi i afrykańskimi organizacjami przestępczymi. Kosowo i Albania odgrywają rolę centrum dystrybucji heroiny na kraje Unii Europejskiej, bowiem 37% heroiny z Afganistanu rozprowadzane jest szlakiem bałkańskim. To wszystko sprawia, że ludność Kosowa ma spore trudności z przystosowaniem się do warunków wolnego rynku i legalnej działalności w ramach formalnie obowiązującego prawa. Co więcej, część klasy politycznej w Republice Kosowa patronuje różnego rodzaju patologiom, konserwuje je i czerpie z tego największe korzyści. Nic dziwnego, że prowincja wciąż jest rejonem częstych i groźnych przypadków łamania prawa, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Według raportu niemieckiego wywiadu BND z 2005 r. mafijna sieć oplatająca prowincję jest tak potężna, że wraz plagą korupcji uniemożliwia powstanie stabilnej politycznie i ekonomicznie struktury społeczno-politycznej, stanowi też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilizacji w całym regionie. 

Społeczność międzynarodowa stara się więc wspomóc opanowanie sytuacji w tej części Bałkanów, utrzymując w nowej republice dwie misje. Zadaniem misji wojskowej NATO KFOR jest utrzymywanie pokoju (peace keeping mission), przez prewencyjny efekt obecności dużej liczby oddziałów, zniechęcającej do jakichkolwiek prób wzniecenia ponownego konfliktu zbrojnego między Albańczykami a Serbami. Druga, zwana misją praworządności, to EULEX Kosovo pod auspicjami Unii Europejskiej, która na mocy decyzji Rady UE 2008/124/WPZiB z 4 lutego 2008 r. przejęła w grudniu od oenzetowskiej UNMIK część kompetencji dotyczących budowania tam państwa prawa. EULEX tworzą funkcjonariusze sił policyjnych z państw członkowskich UE oraz Kanady, Szwajcarii, Turcji i USA, wsparci sędziami i cywilnymi ekspertami. Ich rola polega przede wszystkim na przygotowaniu wewnętrznych struktur ochrony prawa nowo powstałego państwa do przyszłej samodzielnej pracy, w tym na wspieraniu i umacnianiu władz oraz administracji Kosowa, rozwoju niezależnego i wieloetnicznego systemu sądowniczego, wsparciu formowania i działania oraz na kontrolowaniu miejscowych sił porządkowych policji, służb celnych i granicznych, wolnych od nacisków politycznych i działających zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wynikający z tego szereg zadań można podzielić na dwie grupy: szkoleniowo-doradcze (MMA – monitoring, mentoring, advising), należące do personelu z pionu Strengthening Division EULEX oraz wykonawcze, którymi zajmuje się pion Executive Division. Te drugie pozostają w gestii całej struktury stworzonej z przedstawicieli policji i żandarmerii europejskich, która do czasu usamodzielnienia się policji kosowskiej wykonuje codzienne zadania, związane z utrzymaniem porządku w kraju.

Najtrudniejsze i najniebezpieczniejsze z nich powierzane są Specjalnemu Wydziałowi Policji (SPD – Special Police Department, dawniej pod nazwą SIU – Security and Intervention Unit), nadzorowanemu przez zastępcę szefa Executive Division. Obecnie na czele SPD stoi Chorwat, inspektor Alen Perušić – oficer z doświadczeniem ze służby w pododdziale specjalnym (Specijalnoj jedinici policije) z Rijeki oraz sekcji do spraw terroryzmu i ekstremizmu – który zastąpił w listopadzie ubiegłego roku niemieckiego brygadiera Nielsa Ernsta Stransky’ego, a szefem operacyjnym SPD jest major Theo de Vries z holenderskiej żandarmerii Koninklijke Marechaussee. Po wyeliminowaniu w ubiegłym roku ze składu SPD zespołów pirotechniczno-saperskiego EOD (Explosive Ordnance Disposal) i przewodników psów K9, aktualnie Wydział Specjalny to poza komórkami sztabowymi (informacyjna, logistyczna, operacyjna) następujące specjalistyczne pododdziały: kilkunastoosobowy ochrony bezpośredniej CPU (Close Protection Unit, odpowiadający m.in. za ochronę osobistą szefa misji), ponad 150-osobowa jednostka do tłumienia zamieszek CRC (Crowd and Riot Control Group: dwa pododdziały zwarte FPU – Formed Police Unit, największy polski), uzupełniający SPU (Supplementary Police Unit: około 90 policjantów podzielonych na trzy plutony) i przedstawiony już krótko na łamach Special Ops w 2010 r. specjalny pododdział taktyczny pod ogólną, ale dokładnie oddającą jego przeznaczenie nazwą Grupa Interwencyjna (IG – Intervention Group). Wielonarodowy skład czyni ją absolutnie wyjątkową wśród policyjnych jednostek uderzeniowych, trudno bowiem wskazać inną, sformowaną w ten sposób. Na ogół nawet kontyngenty międzynarodowe organizowane są z pododdziałów jednolitych, tzn. dany zakres zadań przejmuje jednostka z jednego kraju, ewentualnie współpracująca z wydzielonymi przez inne państwa. Tymczasem w przypadku IG EULEX mamy do czynienia z pododdziałem bojowym złożonym z operatorów powołanych z policyjnych jednostek specjalnych różnych państw Europy, którzy działają ramię w ramię jako całość pod jednym dowództwem i znakiem. Oprócz zalet niesie to oczywiście pewne utrudnienia, ale taka już jest specyfika IG.

Grupa Interwencyjna EULEX powstała w grudniu 2008 r. i przejęła obowiązki od podobnego zespołu o nazwie Special Team 6 (ST6), funkcjonującego w ramach misji UNMIK, w którym część członków IG zdobywała zresztą pierwsze doświadczenia na terenie Kosowa. ST6 powstał w 1999 r. jako Team 6 i początkowo składał się tylko z czterech operatorów (Szwed i trzech Niemców: dwóch z pododdziałów antyterrorystycznych SEK i jeden z wywiadowczo-realizacyjnej grupy MEK), którzy pełnili funkcję bodyguardów szefa policji. Po powstaniu w lutym 2000 r. w pionie Operacji Specjalnych UNMIK wyspecjalizowanej jednostki ochrony CPU, „Szóstka” weszła w jej skład – obok High Risk Escort Unit (HIREU), Prisoner Escort Unit, Protection Units i Teamu Mike – już jako zespół specjalny, który urósł do 21 funkcjonariuszy, wybranych spośród chętnych wywodzących się z jednostek do walki z terroryzmem różnych krajów. W ST6 służyli niemieccy antyterroryści z GSG9, SEK landu Rheinland-Pfalz i MEK (z Saksonii, Bawarii, Badenii-Wirtembergii), Austriacy z jednostek EKO Cobra i Wega, Czesi z URNa i lokalnych Zasahovych Jednotek (ZJ z Budziejowic i Pilzna), operatorzy z Francji (GIGN), Islandii (Víkingasveitin), Kanady (ETF z Toronto), Norwegii (Delta), Szwecji (NI i Piketen z Malmo), Słowenii (Specialna Enota) oraz Ukrainy (WSzR Sokił UBOZ). Zespół przeznaczony był do działań ratowniczych w przypadku wzięcia zakładników (hostage rescue), dokonywania zatrzymań szczególnie niebezpiecznych, uzbrojonych przestępców (high risk arrests) i wsparcia ochrony osobistej ważnych osobistości. Takie zadania, z wyjątkiem ratowniczych, o niższym stopniu ryzyka realizował sformowany w podobny sposób Team Mike, łączący cechy grupy wywiadowczej i specjalnej.

Po utworzeniu IG te najpoważniejsze zadania spoczęły właśnie na tej grupie. Obejmują one: rozwiązywanie sytuacji zakładniczych związanych z personelem EULEX, jego ewakuację z niebezpiecznych rejonów i sytuacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, udział w zwalczaniu groźnych przestępców kryminalnych, przede wszystkim przez przeprowadzanie aresztowań wysokiego ryzyka, konwojowanie zatrzymanych osób i wsparcie ochrony świadków koronnych lub VIP, zwłaszcza wtedy, gdy użycie lokalnej policji lub jednostki specjalnej KP (SIU – Special Intervention Unit, dawniej znana jako FIT – First Intervention Team i SIG/GSI – Special Intervention Group/Grupi Special i Intervenimit) nie wchodzi w grę z powodów politycznych. Zanim SIU osiągnęła pełne zdolności operacyjne IG, mogła zastąpić ją w sytuacjach, gdy oddział ten nie byłby w stanie poradzić sobie ze zbyt skomplikowaną sytuacją – obecnie zdarza się, że realizują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej równolegle, w ramach tej samej operacji.

IG stacjonuje tuż przy lądowisku dla śmigłowców w bazie EULEX w Mitrowicy, w której wydzielono dla niej osobne obiekty: miejsce zakwaterowania, strzelnicę i killing house. Wstępne plany przewidywały, że grupa będzie liczyła 56 ludzi, ale ostatecznie poprzestano na 32, a ostatnio, po zlikwidowaniu stanowiska zastępcy dowódcy i dwóch przewodników psów, jej stan etatowy wynosi 29 funkcjonariuszy. Dowódcą IG jest obecnie charyzmatyczny major z głównej jednostki kontrterrorystycznej policji francuskiej RAID, mający za sobą „pół życia” na misjach zagranicznych, w tym już trzy lata służby w Kosowie. Podlega mu sekcja bojowa złożona z czterech zespołów interwencyjnych (SWAT Teams) po pięciu operatorów (w tym dowódca, czyli team leader), zespołu snajperskiego (Marksman Team – dowódca i dwóch strzelców, z których każdy może oczywiście pełnić także funkcję operatora w zespole interwencyjnym) oraz sekcji wsparcia, w składzie której znajduje się trzech operatorów o specjalności breachera i dwóch odpowiedzialnych za specjalistyczny sprzęt techniczny. Na rzecz Grupy działa oprócz tego własna komórka operacyjna, zajmująca się planowaniem działań i kompletowaniem niezbędnych pod ich kątem danych wywiadowczych. Każdy z operatorów IG poza wykonywaniem swych zasadniczych zadań dodatkowo specjalizuje się w określonej dziedzinie. Choć wszyscy przygotowani są do każdej z nich, to najlepszy w danej nieformalnie obejmuje pod opiekę tę specjalność podczas treningów i konkretnych działań. Są więc wśród nich specjaliści od taktyki czarnej, zielonej i czerwonej, od „wyważeniówki”, „snajperki”, „wysokosciówki”, taktyki z użyciem śmigłowca, instruktorzy walki, sytuacji zakładniczych, strzelania, operatorzy sprzętu elektronicznego, systemów obserwacji, podsłuchów, kamer, termo- i noktowizji, a także medyk, który oprócz zabezpieczania działań grupy regularnie szkoli kolegów, utrzymując ich wiedzę i umiejętności na jak najbardziej aktualnym poziomie.

Do Grupy Interwencyjnej trafiali najlepsi funkcjonariusze z najlepszych jednostek specjalnych policji i żandarmerii poszczególnych krajów Europy: niemieckiej GSG-9 Bundespolizei i SEK-ów Landespolizei, austriackiej EKO Cobra, włoskich NOCS (Polizia di Stato) i GIS (Carabinieri), francuskich GIGN (Gendarmerie Nationale) i RAID (Police Nationale), belgijskiej CGSU (Federal Politie), holenderskiej DSI/UIM, słowackiego PPU z Trnavy, słoweńskiej Specijalnej Enoty „Red Panther”, rumuńskiej DIAS, czeskich ZJ itd. Aktualnie w IG EULEX służą funkcjonariusze z Austrii, Chorwacji, Francji, Litwy (technik ze Spec Kuopa VST), Niemiec, Słowenii, Szwecji (Piketen) oraz… Polski – i to aż siedmiu operatorów z biało-czerwoną flagą na mundurze. To funkcjonariusze ze SPAP KWP w Szczecinie oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału SG z Krosna Odrzańskiego i WZD Karpackiego Ośrodka Wsparcia z Nowego Sącza (wcześniej Karpacki Oddział SG). Od lutego 2012 r. do Grupy trafiają bowiem z naszego kraju także przedstawiciele Straży Granicznej, a jednemu z nich proponowano nawet objęcie dowództwa IG, odmówił jednak, ponieważ do końca jego udziału w misji pozostawały już tylko trzy miesiące. Obecny dowódca Grupy, zwany przez służących w niej naszych rodaków po prostu „Janek”, niejednokrotnie podkreślał, że w trudnych lub skomplikowanych sytuacjach zawsze może liczyć na Polaków i osobiście przekonał się, że obiegowa we Francji historyczna opinia o ich twardości i nieustępliwości jest jak najbardziej prawdziwa.

Od kandydatów do Grupy Interwencyjnej wymaga się m.in. co najmniej siedmioletniego doświadczenia ze służby na stanowisku bojowym w etatowej jednostce specjalnej typu policyjnego, przeznaczonej do ratowania zakładników lub zatrzymań wysokiego ryzyka, dobrej znajomości języka angielskiego, którą trzeba udowodnić na egzaminie oraz odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, zezwalającego na dopuszczenie do informacji niejawnych na poziomie EU Secret. Dowódcy zespołów muszą mieć stopień chorążego, porucznika lub wyższy, dowódca grupy – co najmniej kapitana. Chętni, którym macierzyste formacje wyrażą zgodę na udział w misji, składają podanie wraz z listem motywacyjnym do sztabu IG – nabór personelu do EULEX ogłaszany jest co pół roku. Grupa zaczyna wówczas drogą oficjalną i poza nią zbierać informacje oraz opinie na temat ochotnika i jego jednostki. Ponieważ w IG służyli już ludzie z większości krajów Europy, a środowisko oddziałów specjalnych jest stosunkowo małe, nie ma problemu, by dzięki osobistym kontaktom dokładnie zweryfikować kandydata. Po sporządzeniu tzw. krótkiej listy wytypowanych najlepszych kandydatów przeprowadzane są z nimi rozmowy telefoniczne, mające na celu sprawdzenie motywacji do służby w jednostce interwencyjnej EULEX, a przy okazji praktycznej znajomości języka angielskiego, który jest przecież zasadniczym językiem komunikacji w grupie. Po tych rozmowach dowódca przedstawia kandydatury na forum operatorów i przedyskutowuje z nimi ostateczny werdykt. Wszyscy członkowie grupy mają możliwość pozytywnego lub negatywnego zaopiniowania osób, z którymi się wcześniej zetknęli. Dowódca IG ufa swym podwładnym i w tej kwestii, jednak absolutnie nie wolno go zawieść, gdyż do grupy nie może dostać się nieodpowiedni człowiek. Wybrani funkcjonariusze otrzymują zaproszenie do IG i nie przechodzą żadnej praktycznej selekcji wstępnej, gdyż wszyscy pełnią już przecież czynną służbę we własnych oddziałach tego samego typu. Reprezentują więc odpowiedni poziom i nie wymagają ani testowania, ani typowego szkolenia merytorycznego. Po przyjeździe przechodzą jedynie dwutygodniowe szkolenie „zgrywające”, bo chociaż do IG przyjmowani są doświadczeni operatorzy z uznanych jednostek, to mieszany skład wymaga treningów ujednolicających procedury taktyczne, sygnały i inne szczegóły. Zgranie wszystkich członków grupy ma priorytetowe znaczenie, bo ich macierzyste jednostki stosują zbliżone, ale nie identyczne techniki i taktykę, a trzeba być w stu procentach pewnym, że zespoły IG będą działać podczas operacji jako jeden organizm. Kurs obejmuje przede wszystkim strzelania, taktykę, szkolenie linowe oraz trening fizyczny i podobnie jak późniejsze treningi grupy ma charakter doskonalący.

Służba w IG trwa minimum rok, po czym EULEX składa funkcjonariuszom, którzy w pełni sprawdzili się w tym okresie i otrzymali pozytywne opinie dowódców i kolegów, propozycje przedłużenia udziału w misji. Jeśli ją przyjmą, wszystko zależy już tylko od decyzji przełożonych w kraju. Grupa utrzymuje prawie cały czas pełną obsadę, z wyjątkiem krótkich przerw związanych z rotacją operatorów. Zapytaliśmy polskich funkcjonariuszy IG, czy jej wielonarodowy skład przynosi więcej plusów, czy minusów. Według nich na  początku oczywiście występują niewielkie utrudnienia, wynikające ze stosowania wcześniej nieco odmiennej taktyki, technik oraz sprzętu, ale doświadczeni operatorzy nie mają problemu z szybkim opanowaniem istotnych szczegółów i wzajemnym dostosowaniem się, a finalnie zróżnicowany skład okazuje się mieć dużo zalet. Przedstawiciele różnych nacji, formacji i jednostek wnoszą rozmaite doświadczenia i uczą się od siebie wielu rzeczy, a duma narodowa i poczucie, że reprezentuje się swój kraj, wystawia swoim działaniem opinię macierzystemu oddziałowi, dodatkowo mobilizuje. Kolejny plus to możliwość poznania i  pracy na różnym sprzęcie, ponieważ każdy z członków grupy dołącza do niej z własnym wyposażeniem oraz bronią, jakich używa w macierzystej jednostce. Umundurowanie i uzbrojenie IG jest w związku z tym oryginalnie zróżnicowane. 

Większość broni strzela jednak nabojami ujednoliconego kalibru i typu, by zachować określony standard oraz ułatwic zaopatrywanie (amunicję 5,56 mm NATO, 9 mm Parabellum i część treningowej FX zapewnia EULEX). Każdy operator oprócz broni krótkiej ma na stanie 9 mm pistolet maszynowy oraz 5,56-mm karabinek automatyczny, by mógł dobrać jeden z nich odpowiednio do różnej specyfiki konkretnych zadań. Wśród broni długiej znajdziemy różne warianty najpopularniejszych pm Heckler & Koch MP-5, włoskie strzelby gładkolufowe Benelli M4 Super 90 oraz niemieckie kbk H&K G-36 (funkcjonariusze polskiej SG z IG otrzymali je na miejscu, ponieważ ich macierzysta formacja użytkuje tylko niewielkie ilości broni tego kalibru), austriackie Steyr AUG, francuskie FA MAS, ale też krótkie 5,45 mm kbk AKS-74U Bułgarów. Wśród pistoletów najpopularniejsze są Glocki 17, Beretty M9 i odmiany SIG-Sauerów, wszystkie na naboje 9 mm Para. Strzelcy wyborowi wykorzystują fińskie karabiny powtarzalne Sako TRG-22, szwajcarsko-niemieckie SIG-Sauer SG 3000 oraz brytyjskiej firmy Accuracy International, na amunicję .308 Winchester i .338 Lapua Magnum. Lista ta ulega zmianie wraz z rotacją członków, wywodzących się z różnych krajów i dysponujących różnym sprzętem jednostek. Równie duże zróżnicowanie panuje w wyposażeniu osobistym, takim jak hełmy, ochraniacze czy oporządzenie. Jedynym łącznikiem dla wszystkich są naszywki misji EULEX i Intervention Group, występujące w wersji kolorowej oraz „zgaszonej”. Sprzęt wykorzystywany do wejść siłowych i zadań rozpoznawczych – od łomów i taranów, przez hydrauliczny sprzęt wyważeniowy, Door Raidera, lance termiczne, piły tarczowe, tarcze balistyczne, po kamery, noktowizory oraz sprzęt łącznościowy – dostarcza EULEX, podobnie jak flotę pojazdów. Składają się na nią m.in. opancerzone Toyoty Land Cruiser (B6), Nissany Patrol oraz mikrobusy Mercedes-Benz. Do przerzutu powietrznego służyły dawniej śmigłowce wypożyczane od wojskowej misji KFOR, ale od niedawna jednostka ma już do własnej dyspozycji trzy takie maszyny, typu Aérospatiale SA 330 Puma, z których dwie wykorzytywane są do dzialań bojowych, a trzecia jako wsparcie oraz do realizacji zadań heli medevac.

Tylko w okresie ostatnich tygodni ubiegłego roku w Kosowie głośno było o kilku operacjach IG, która rozbiła od dawna rozpracowywaną, groźną grupę przestępczą. Jednostka uczestniczyła także w zapewnianiu ochrony polskiemu sędziemu, który prowadzi ważny proces zbrodniarzy wojennych, wywołujący wiele emocji w lokalnej społeczności, a także w ochronie personelu EULEX pracującego na północnym pograniczu Kosowa po wrześniowym ostrzale pojazdów unijnych, w wyniku którego zginął litewski celnik. Do incydentu doszło na kilka tygodni przed zaplanowanymi na początek listopada lokalnymi wyborami, które po raz pierwszy miały objąć całe terytorium Kosowa, włącznie z zamieszkaną przez Serbów północą. IG skierowano więc do tej najbardziej zapalnej części prowincji, gdzie przy wykorzystaniu śmigłowców oraz samochodów opancerzonych zabezpieczali ruch personelu EULEX w ramach operacji „anti ambush patrol”. Choć w czerwcu br. planowane jest znaczne zredukowanie kosowskiej misji UE, nadal zachowa ona mandat w zakresie śledztw dotyczących zbrodni wojennych i przestępczości zorganizowanej – a to oznacza, że Grupa Interwencyjna będzie nadal potrzebna.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops