Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

AFGANISTAN WHO IS WHO (2)

US DoD
 

US DoD


 

W działaniach bojowych na terytorium Afganistanu żołnierze koalicyjnych sił specjalnych ściśle współpracują z wyszkolonymi przez nich jednostkami elitarnymi ze składu miejscowych sił bezpieczeństwa ANSF (Afghan National Security Forces), które stanowią najskuteczniejsze, najbardziej profesjonalne i lojalne formacje tego kraju. Kto jest kim wśród licznych jednostek, znanych tam pod ogólną nazwą, w językach Paszto i Dari, jako KAQ/QKA (Khasa Amalyati Qeta/Qeta-ye Khas-e Amalyati), czyli Afgańskie Siły Specjalne?

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Nowa armia narodowa Islamskiej Republiki Afganistanu (ANA – Afghan National Army) formowana była od początku z pomocą amerykańskich sił zbrojnych i NATO, pod nadzorem międzynarodowego dowództwa Combined Security Transition Command – Afghanistan (CSTC-A). Ponieważ pomoc szkoleniowa dla sił bezpieczeństwa zaprzyjaźnionych krajów stanowi, pod nazwą FID (Foreign Internal Defense), jedną z pięciu głównych misji w doktrynie amerykańskich sił specjalnych, świetnie opanowaną zwłaszcza przez „Zielone Berety” z US Army, już w 2002 r. w przygotowanie pierwszych batalionów ANA zostali zaangażowani żołnierze z 3. Special Forces Group (Airborne).

Gdy we wrześniu 2006 r. powstał plan i program stworzenia w armii afgańskiej pierwszych elitarnych oddziałów komandosów (Special Ops nr 9–10/2010), tym bardziej oczywiste było powierzenie tego zadania żołnierzom z Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych w Afganistanie (CJSOTF-A – Combined Joint Special Operation Task Force-Afghanistan). W skład powołanego przez nie w tym celu zespołu Commando Training Element, weszło 30 żołnierzy „Zielonych Beretów” (rotacyjnie z 5., 3., 7. i 20. Special Forces Group), a ostatnio także z US Marine Special Operations Forces, wspartych przez 20 francuskich komandosów (z 1. RPIMa i Commandos Marine – 14 instruktorów i 6-osobowa sekcja dowódczo-logistyczna), trzech instruktorów z sił specjalnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz 33 „cywilnych” kontraktowców z amerykańskiej firmy MPRI.

Od 2008 r. do tej kadry dołączyli Kanadyjczycy z CSOR (Canadian Special Operations Regiment). Do szkolenia rekrutów przydzielono również 80 instruktorów afgańskich z Commando Training Company, przygotowanych w 2006 r. w Jordanii przez przedstawicieli tamtejszych, amerykańskich i francuskich jednostek specjalnych, a logistyczna i inna specjalistyczna pomoc oraz sprawowanie nadzoru nad całością przedsięwzięcia spoczęła w rękach przedstawicieli CSTC-A. 

Położonemu w pobliżu stolicy kraju ośrodkowi Morehead Commando Training Center w Rish Kvor (potocznie zwanemu Commando School), gdzie rozpoczęto szkolenie afgańskich komandosów, nadano imię po amerykańskim sierżancie Kevinie Morehead z 5. SFG, poległym we wrześniu 2003 r. w Iraku. Celem realizowanego tam programu jest wyszkolenie gotowych do błyskawicznego wprowadzania do działania, wysoce mobilnych jednostek lekkiej piechoty, zorganizowanych do kompleksowych działań rajdowych i operacji uderzeniowych, wykonywanych samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi oddziałami afgańskich sił bezpieczeństwa. Wyznaczona do tego międzynarodowa kadra instruktorska nieformalnie dzieliła się na trzy sekcje: pierwszą, odpowiedzialną za szkolenie liniowe komandosów, drugą, która zajmowała się przygotowaniem specjalistów z kompanii dowodzenia, m.in. łącznościowców, obsługę moździerzy, sanitariuszy, oraz trzecią, mającą pod opieką sztab batalionu, doskonalący się w planowaniu działań, dowodzeniu i kontroli podwładnych (Command and Control – C2). Instruktorzy towarzyszyli cały czas tworzonemu batalionowi, śpiąc, jedząc i ćwicząc wraz z kursantami, by budować ścisłe więzy i wzajemne zaufanie, niezbędne do dobrego współdziałania podczas późniejszych wspólnych operacji bojowych tych oddziałów z siłami specjalnymi koalicji antyterrorystycznej.

Pierwszy kurs komandosów ANA, w którym wzięli udział młodzi ochotnicy wyselekcjonowani z 201. Korpusu, po ukończeniu 10-tygodniowego ogólnowojskowego szkolenia podstawowego, rozpoczął się w Camp Morehead 5 maja 2007 r. Wyróżniający się inteligencją, sprawnością fizyczną i osobistym zaangażowaniem kierowani są na 12-tygodniowy kurs Commando, wzorowany na szkoleniu US Rangers, ukierunkowany na prowadzenie uderzeniowych akcji bezpośrednich i rozpoznania. Pierwszy tydzień kursu poświęcony jest na wcielenie nowych żołnierzy, sformowanie z nich kandaku, czyli batalionu zbliżonego organizacyjnie do batalionu Ranger US Army oraz pobranie i zapoznanie się z obsługą wyposażenia i uzbrojenia. Następne trzy tygodnie to podstawowe szkolenie indywidualne commando, z dużą liczbą strzelań z różnej broni w dynamicznych sytuacjach (każdy komandos wystrzeliwuje podczas tego etapu ponad 6000 sztuk amunicji, podczas gdy przeciętny żołnierz ANA zaledwie 60 sztuk w roku), zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji rannych na polu walki, obsługi środków łączności, prowadzenia pojazdów w warunkach bojowych, czytania map i nawigacji w terenie oraz saperskie. Równolegle rozpoczyna się dodatkowe szkolenie specjalistyczne dla snajperów, obsług moździerzy, łącznościowców oraz żołnierzy przewidzianych do służby w sztabie i pionie logistycznym. Kolejne tygodnie, do ósmego włącznie, poświęcone są na taktykę małych pododdziałów SUT (Small Unit Tactic). W tym czasie przyszli komandosi uczą się organizować i prowadzić przeciwpartyzanckie działania rozpoznawcze, patrolowe i uderzeniowe typu commando, w składzie drużyn oraz plutonów, z naciskiem na operowanie w górach i w terenie zurbanizowanym, zwłaszcza nocą, z zapewniającym przewagę nad przeciwnikiem użyciem noktowizji. Po tym przychodzi czas na szkolenie w prowadzeniu większych operacji siłami około 170-osobowej kompanii (liczebniejszej niż w przypadku US Rangers), w tym misji przeciwpartyzanckich typu cordon and search, czy search and attack, a od jedenastego tygodnia całym batalionem. Całość wieńczy ćwiczenie końcowe organizowane niedaleko od bazy, w dystrykcie Rishkhur na obrzeżach Kabulu. Stanowi ono egzamin zdolności bojowych kandaku, który ma samodzielnie przeprowadzić udaną, dużą operację rajdową na pozorowaną kryjówkę terrorystów.

26 lipca 2007 r. zakończył szkolenie i osiągnął pełną gotowość bojową liczący około 650 żołnierzy 1. Commando Kandak, pod dowództwem płk. Mohammada Farad Ahmadiego, przydzielony do 201. Korpusu ANA. Była to pierwsza jednostka afgańska sformowana, wyszkolona i wyposażona całkowicie w amerykański sprzęt przez CSTC-A. W ciągu kolejnych trzech miesięcy, do 16 października 2007 r. przygotowano w Camp Morehead 2. batalion komandosów, 30 stycznia 2008 r. gotów był 3. Commando Kandak, a 8 maja tego samego roku czwarty taki batalion. W 2009 rok ANA weszła mając do dyspozycji już sześć batalionów commando – przydzielonych po jednym do każdego z pięciu istniejących wówczas korpusów regionalnych i dodatkowy, o charakterze centralnym, który podporządkowano bezpośrednio ministrowi obrony. 21 stycznia 2009 r., gdy ośrodek w Rish Kvor wypuścił ostatni, 6. kandak komandosów pod dowództwem kpt. Mumtaza – w szeregach absolwentów kursu Commando znalazło się aż 920 w pełni wyszkolonych żołnierzy, to jest prawie trzystu ponad liczbę oczekiwaną po przewidywanym odsiewie ochotników niespełniających wymagań. Część skierowano do uzupełnienia wcześniej sformowanych batalionów, ale sukcesy tych oddziałów, efektywność szkolenia w Commando School i spora nadwyżka nowych komandosów, w połączeniu z planami prawie dwukrotnego zwiększenia armii afgańskiej, z góry wskazywały na celowość tworzenia następnych jednostek tego typu. 18 sierpnia 2010 r. w Camp Morehead ponad 900 absolwentów dziewiątego już kursu commando zamieniło na uroczystej ceremonii czapki polowe na czerwone berety komandosów, zwiększając ich liczbę w ANA do blisko 7000. Większość miała utworzyć 9. Commando „Kobra” Kandak, na czele którego stanął ppłk Naqib Baloof – gotowość operacyjną osiągnął on w sierpniu 2010 r. W tym samym roku dawną wysuniętą bazę operacyjną (FOB) sił amerykańskich, która stała się siedzibą Commando School, przekazano pod pełne zwierzchnictwo armii afgańskiej i zdecydowano, że nowe pododdziały komandosów, ponad te, które przydzielono sześciu korpusom, zostaną wraz z 6. batalionem stołecznym zgrupowane w 1. Brygadę Commando pod dowództwem gen. bryg. Lawanga Dadona, ze sztabem w Camp Morehead.

W 2011 r. ANA dysponowało 8500 komandosami w następujących jednostkach:

– 1. batalion komandosów (Commando Kandak) 201. Korpusu kabulskiego,

– 2. batalion komandosów „Orły” 203. Korpusu „Tandar” (Gardez),

– 3. batalion komandosów „Lwy” 205. Korpusu „Atal” (Kandahar),

– 4. batalion komandosów 207. Korpusu „Zafar” (Herat),

–  7. batalion komandosów 215. Korpusu „Maiwand” (Helmand),

– 8. batalion komandosów „Lamer & Sun” z 1. Brygady Commando,

– 9. batalion komandosów „Kobra” z 1. Brygady Commando.

Żołnierzy brygady i korpuśnych batalionów komandosów kierowano na dodatkowe kursy specjalistyczne, np. specjalistów uzbrojenia/rusznikarzy, czy do Afghan National Security Forces Air Assault Academy. Wszystkie bataliony miały identyczną strukturę (sztab z kompanią dowodzenia i trzy kompanie komandosów), wyposażenie i wyszkolenie, co zapewniało im pełną interoperacyjność oraz ułatwiało współpracę z podobnie uzbrojonymi i stosującymi zbliżoną taktykę oddziałami amerykańskimi. Każdy z kandaków, po osiągnięciu potwierdzonej dzienno-nocnym egzaminem w terenie gotowości bojowej, został skierowany w rejon przyszłych działań (pierwsze sześć trafiło np. najpierw na południe kraju, gdzie operowały siły kanadyjskie), mając u boku do pomocy po jednym wydzielonym A-team amerykańskich „Zielonych Beretów” (SF ODA – Operational Detachment Alpha), który pełni funkcje doradcze, pomaga planować trudniejsze operacje, zapewnia m.in. niezbędne do tego dane wywiadowcze, wsparcie amerykańskiego lotnictwa, czy ewakuację powietrzną rannych. Afgańscy komandosi służą w 18-tygodniowych cyklach: przez sześć tygodni trenują pod kątem planowanych zadań, następne sześć uczestniczą w misjach bojowych, a na sześć następnych zostają wycofani na odpoczynek, uzupełnienie braków oraz odwiedzenie rodzin. Od utworzenia 1. Commando Kandak, afgańskie „czerwone berety”, utrzymują reputację bardzo zdyscyplinowanych, doskonale wyszkolonych, skutecznych w działaniach i odpornych na korupcję żołnierzy. Niewątpliwie osiągnięto to nie tylko nadając ich batalionom elitarny charakter, dzięki odpowiedniemu szkoleniu i zaopatrzeniu w najlepszy sprzęt, ale także nagradzając specjalnymi comiesięcznymi dodatkami finansowymi (ok. 50 USD) do żołdu, a nawet podwajając racje żywnościowe.

Jeszcze w 2011 r., w celu zapewnienia lepszego dowodzenia i logistyki batalionom, które dotychczas wchodziły w skład struktur korpuśnych, przeorganizowano je w 2. Brygadę Commando, przy okazji zmieniając w obu brygadach wcześniejszą numerację batalionów. ANA zamierzała w tamtym okresie sformować w sumie aż 15 kandaków komandosów, zgrupowanych w trzy takie brygady, ale musiała powściągnąć te apetyty, na rzecz ustąpienia pierwszeństwa w wykorzystaniu dostępnych zasobów ochotników nowemu typowi jednostek elitarnych. Już w 2009 r. ówczesny dowódca CFSOCC-A (Combined Forces Special Operations Component Command-Afghanistan), brig. gen. Edward M. Reeder Jr., któremu podlegała większość amerykańskich sił specjalnych w Afganistanie, wysunął koncepcję sformowania w ramach ANA odpowiedników zespołów ODA „Zielonych Beretów”. Po uzyskaniu akceptacji dowódcy ISAF gen. Stanleya McChrystala oraz aprobaty rządu afgańskiego, w marcu 2010 r. rozpoczęto w Camp Morehead szkolenie pierwszego oddziału sił specjalnych ANA. Zgodnie z decyzją miejscowego ministerstwa obrony, początkowo do takich kursów mieli zostać dopuszczeni tylko żołnierze z pododdziałów commando. Ze 145 pierwszych kandydatów, wytypowanych spośród afgańskich „Czerwonych Beretów”, tygodniową selekcję przeszło 77, a 69 z nich ukończyło 12 maja 2010 r. dziesięciotygodniowe, wytężone szkolenie podstawowe, prowadzone przez instruktorów z US Special Forces. W listopadzie, po zakończeniu 26-tygodniowego okresu treningu w warunkach bojowych, we współpracy z amerykańskimi odpowiednikami, oceniającymi nowych partnerów podczas wykonywania różnego rodzaju zadań, otrzymali podczas ceremonii w Camp Morehead wyróżniające berety w kolorze piaskowym (tan – na wzór noszonych przez amerykańskich rangers) i prawo do noszenia na ramieniu oprócz łuczka „Commando” dodatkowego z napisem „Special Forces”. Kilku z nich pozostało, by dopomóc amerykańskim instruktorom w szkoleniu kolejnych żołnierzy sił specjalnych, a z większości utworzono cztery 15-osobowe A-Teams, które skierowano do wspólnych działań z „Zielonymi Beretami” w Kandaharze. W odróżnieniu od amerykańskich zespołów, liczących 12 żołnierzy pod dowództwem kapitana i chorążego, afgańskim przewodzi kapitan i podporucznik, a ich skład został poszerzony o dodatkowego sierżanta o specjalności wywiadowczej (w USSF ODA tylko jeden), oraz specjalistę do spraw rozpowszechniania informacji i specjalistę od współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Pozostali członkowie zespołu to, podobnie jak w amerykańskim, sierżant-dowódca (operacyjny, team sergeant), po dwóch sierżantów medyków, saperów, łącznościowców i specjalistów od uzbrojenia oraz sierżant do spraw wywiadu. Pierwotny plan, by w związku ze specyfiką działań w Afganistanie w zespole znalazł się również przedstawiciel policji oraz oficer do spraw religii – został zarzucony – włączenie tych pierwszych rodziło problemy biurokratyczne, a drugich, zdolnych do działania z komandosami, po prostu brakowało. 

W grudniu 2010 r. naszywki „Special Forces” otrzymał drugi wypust, zwiększając liczbę afgańskich sił specjalnych (ANA SF) do ośmiu zespołów, a w marcu następnego roku było ich już 14. Po drugim kursie zrezygnowano jednak z „podbierania” żołnierzy batalionom komandosów i otwarto nabór dla ochotników, oczywiście spełniających odpowiednie kryteria, z całej armii – przy czym czas trwania kursu podstawowego wydłużono do 15 tygodni, rozszerzając zajęcia o te, które poprzedni kandydaci wynosili już ze szkolenia commando. Pozwoliło to zwiększyć tempo rozwoju nowej formacji, dzięki pozyskiwaniu po selekcji średnio 300, a nie jak wcześniej, poniżej 80 żołnierzy – już w czerwcu 2011 r. gotowe było 18 zespołów, tworzących nieformalnie pierwszy batalion afgańskich sił specjalnych. Odbiło się to jednak na napływie ochotników na kursy commando, w związku z czym ANA zrezygnowała z formowania kolejnych batalionów komandosów (10., 11., 12.). W szkoleniu afgańskich sił specjalnych amerykańskie „Zielone Berety” wsparli instruktorzy z kanadyjskiego pułku CSOR.

ANA SF miały odgrywać bardzo ważną rolę w działaniach przeciwpowstańczych (COIN), nie tylko jako operujące dłużej skrycie i małymi zespołami siły do prowadzenia akcji bezpośrednich oraz specjalnego rozpoznania, ale również przez działanie w częstych i bliskich kontaktach z lokalnymi społecznościami, gdyż zdobywanie ich wsparcia uznawane jest za tzw. „środek ciężkości” (ang. center of gravity) konfliktu. To nie tylko poszukiwanie liderów organizacji rebelianckich, ale także, wzorem „Zielonych Beretów”, doradztwo lokalnym oddziałom, spotkania ze starszyznami plemiennymi oraz „walka o serca i umysły” miejscowej ludności, w tym udział w programie VSO (Village Stability Operations). Odmienność stylu działania od typowo uderzeniowych kandaków commando prosto scharakteryzował jeden z dowódców ANA SF: „Komandosi mają trzy hasła: odwaga, szybkość, siła – natomiast siły specjalne, zanim okażą swą odwagę lub siłę, muszą zawsze zastanowić się, jakie to wywoła konsekwencje”.

Tymczasem w kwietniu 2011 r. ANA podjęła kroki w celu skupienia swych jednostek elitarnych pod nowym, wspólnym Dowództwem Operacji Specjalnych ANASOC (ANA Special Operations Command), szczebla dywizyjnego, z bazą w Camp Morehead. Oficjalnie powołano je do życia w lipcu następnego roku, opierając się na strukturach dowódczo-sztabowych 1. Brygady Commando, a na jego czele stanął brig. gen. Dadon Lawang. ANASOC podporządkowano obie brygady komandosów, których liczba zbliżała się do

10 000, oraz blisko 650 żołnierzy sił specjalnych. Plany odnośnie tych drugich przewidywały osiągnięcie stanu ponad 1000 ludzi, zgrupowanych w Special Forces Group lub 1. Brygadę Sił Specjalnych. Jej sztab miał osiągnąć gotowość operacyjną do września 2012 r. i kierować czterema batalionami po – przed 2014 rokiem – 18 A-teamów w każdym, plus batalionem wsparcia i batalionem zabezpieczenia logistycznego. W szeregach sił specjalnych miały pojawić się także kobiety, niezbędne, ze względów kulturowych, przy przeszukiwaniu, przepytywaniu i udzielaniu pomocy medycznej przy interakcjach z osobami cywilnymi tej samej płci i dziećmi. 

 

W marcu 2012 r. koncepcja organizacji sił ANASOC uległa jednak istotnej rekonfiguracji. Zamiast dwóch brygad komandosów i jednej sił specjalnych zdecydowano sformować dwie brygady operacji specjalnych (1. i 2. SOB – Special Ops Brigade), każda podzielona na 116-osobowe dowództwo oraz cztery bataliony (SOK – Special Ops Kandak) po 928 żołnierzy w czerwonych i piaskowych beretach. Oprócz dowództwa i pododdziałów sztabowych w liczbie 193 ludzi, SOK to trzy kompanie po około 156 komandosów, 207-osobowa kompania sił specjalnych (w tym osiem zespołów operacyjnych A) oraz 60-osobowa kompania logistyczna. Dowodzona przez brig. gen. Farida Ahmadi 2. SOB, w skład której weszły 3., 4., 7. i 9. SOK, każdy z własnym rejonem odpowiedzialności w południowozachodniej części kraju, osiągnęła gotowość w październiku br. 1. SOB, na czele której stoi brig. gen. Amanullah Mubin, została sformowana oficjalnie w sierpniu w FOB Thunder pod Gardezem, ale w związku z m.in. koniecznością odtworzenia dowództwa „odfiltrowanego” przez struktury ANASOC, ma przewidywaną gotowość operacyjną w prowincji Paktia na pierwszy kwartał 2014 r. Brygady uzupełnia 6. SOK podporządkowany bezpośrednio ANASOC – po wyposażeniu w bieżącym roku jego czterech kompanii w wozy opancerzone MSFV 4x4, amerykańskiej firmy Textron Marine & Land Systems, ma on stanowić tzw. Mobile Strike Force, zapewniające silne wsparcie szybkiego reagowania innym pododdziałom afgańskich sił operacji specjalnych.

ANASOC administruje prócz tego dodatkowym batalionem szczebla narodowego, który już w pierwszych planach struktur sił podległych temu dowództwu określano jako strategiczny. Znany jako Ktah Kas Afgan (KKA) lub Afghan Partnering Unit (APU), a także pod potocznym określeniem „Night raiders”, stanowi najlepszy pododdział specjalny ANA, przeznaczony do prowadzenia nocnych operacji ofensywnych najwyższego znaczenia, we współpracy z topowymi kontrterrorystycznymi jednostkami misji specjalnych, podległymi amerykańskiemu JSOC (Joint Special Operations Command). Zadaniowany jest na najwyższym szczeblu, przez Grupę Koordynacji Operacyjnej OCG (Operational Coordination Group), złożoną z przedstawicieli armii, policji i służby bezpieczeństwa NDS. Decyzja o jego utworzeniu z najbardziej sprawdzonych komandosów afgańskich zapadła jeszcze w grudniu 2011 r., a już w kwietniu następnego roku pierwsze zespoły APU, pod dowództwem płk. Jalaluddina Yaftali, zdolne były do samodzielnego prowadzenia 60% nocnych rajdów przeciwko liderom (HVT – high-value target) i kryjówkom (safe havens) terrorystów w Afganistanie. Planowany w 2012 r. etat kandaku KKA to 1264 żołnierzy „Tire 1”, ale w przyszłości liczba ta może zostać nawet podwojona. W jego skład wchodzą też kobiece zespoły CST (Cultural Support Team), konieczne podczas przeszukiwania afgańskich domostw, w których mogą przebywać kobiety i dzieci oraz kompania wywiadu wojskowego licząca około 85 specjalistów. Podobne, 33-osobowe pododdziały MI Det (Military Intelligence Detachement) przydzielono również do każdego SOK w 1. i 2. SOB, a do maja 2015 pod komendą ANASOC ma funkcjonować 373-osobowy batalion MIK (Military Intelligence Kandak), złożony z dziewięciu zespołów wywiadowczych. W trakcie budowy znajduje się podobnej wielkości główny batalion logistyczny ANASOC, rozpatrywane jest także zreorganizowanie kompanii tego typu w batalionach operacji specjalnych, w sposób ułatwiający zapewnienie przez nie wsparcia już na szczeblach poszczególnych kompanii w SOK.

Ważną rolę w strukturze afgańskich sił specjalnych odgrywa także ośrodek doskonalenia kadr i lotnicze skrzydło misji specjalnych. ANASOC SoE (School of Excellence) z ponad 270 osobami personelu powstał w wyniku rozwoju ośrodka szkolenia komandosów i sił specjalnych w Camp Morehead na południe od Kabulu, zwanym obecnie po prostu Camp Commando. Prowadzi on również szkołę podoficerską, kursy zdolności przywódczych oraz walki informacyjnej (AIDO). Natomiast utworzone 21 lipca 2012 r. Special Mission Wing (SMW) to przejęta i rozbudowana przez ANASOC jednostka lotnicza afgańskiego MSW (Air Interdiction Unit), wspierająca wcześniej działania antyterrorystyczne i antynarkotykowe policji. Obecnie liczy ponad 30 śmigłowców Mi-17 i Mi-35 oraz 18 samolotów, a w przyszłym roku ma wzbogacić się o osiem amerykańskich lekkich maszyn MD-530. Pełną gotowość operacyjną SMW powinien reprezentować w czerwcu 2015 r.

Już w drugim kwartale br. siły ANASOC pod dowództwem brig. gen. Abdula Karima (wcześniej dowódca 1. SOB) przekroczyły stan 12 000 żołnierzy z od 12 525 do 14 000 docelowych wg ostatnich planów. Samo dowództwo, które ma liczyć około 377 etatów, skompletowane jest prawdopodobnie w nieco ponad 65%. Jeśli pominąć komponent lotniczy, całość sił specjalnych ANA będzie w pełni gotowa do działania w przyszłym roku, równolegle do wycofywania zagranicznych wojsk koalicyjnych. Już teraz wykazuje zdolność do samodzielnego kierowania i prowadzenia blisko 100% swych operacji. (cdn.)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.