Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

AFGANISTAN WHO IS WHO (2)

US DoD
 

US DoD


 

W działaniach bojowych na terytorium Afganistanu żołnierze koalicyjnych sił specjalnych ściśle współpracują z wyszkolonymi przez nich jednostkami elitarnymi ze składu miejscowych sił bezpieczeństwa ANSF (Afghan National Security Forces), które stanowią najskuteczniejsze, najbardziej profesjonalne i lojalne formacje tego kraju. Kto jest kim wśród licznych jednostek, znanych tam pod ogólną nazwą, w językach Paszto i Dari, jako KAQ/QKA (Khasa Amalyati Qeta/Qeta-ye Khas-e Amalyati), czyli Afgańskie Siły Specjalne?

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Nowa armia narodowa Islamskiej Republiki Afganistanu (ANA – Afghan National Army) formowana była od początku z pomocą amerykańskich sił zbrojnych i NATO, pod nadzorem międzynarodowego dowództwa Combined Security Transition Command – Afghanistan (CSTC-A). Ponieważ pomoc szkoleniowa dla sił bezpieczeństwa zaprzyjaźnionych krajów stanowi, pod nazwą FID (Foreign Internal Defense), jedną z pięciu głównych misji w doktrynie amerykańskich sił specjalnych, świetnie opanowaną zwłaszcza przez „Zielone Berety” z US Army, już w 2002 r. w przygotowanie pierwszych batalionów ANA zostali zaangażowani żołnierze z 3. Special Forces Group (Airborne).

Gdy we wrześniu 2006 r. powstał plan i program stworzenia w armii afgańskiej pierwszych elitarnych oddziałów komandosów (Special Ops nr 9–10/2010), tym bardziej oczywiste było powierzenie tego zadania żołnierzom z Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych w Afganistanie (CJSOTF-A – Combined Joint Special Operation Task Force-Afghanistan). W skład powołanego przez nie w tym celu zespołu Commando Training Element, weszło 30 żołnierzy „Zielonych Beretów” (rotacyjnie z 5., 3., 7. i 20. Special Forces Group), a ostatnio także z US Marine Special Operations Forces, wspartych przez 20 francuskich komandosów (z 1. RPIMa i Commandos Marine – 14 instruktorów i 6-osobowa sekcja dowódczo-logistyczna), trzech instruktorów z sił specjalnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz 33 „cywilnych” kontraktowców z amerykańskiej firmy MPRI.

Od 2008 r. do tej kadry dołączyli Kanadyjczycy z CSOR (Canadian Special Operations Regiment). Do szkolenia rekrutów przydzielono również 80 instruktorów afgańskich z Commando Training Company, przygotowanych w 2006 r. w Jordanii przez przedstawicieli tamtejszych, amerykańskich i francuskich jednostek specjalnych, a logistyczna i inna specjalistyczna pomoc oraz sprawowanie nadzoru nad całością przedsięwzięcia spoczęła w rękach przedstawicieli CSTC-A. 

Położonemu w pobliżu stolicy kraju ośrodkowi Morehead Commando Training Center w Rish Kvor (potocznie zwanemu Commando School), gdzie rozpoczęto szkolenie afgańskich komandosów, nadano imię po amerykańskim sierżancie Kevinie Morehead z 5. SFG, poległym we wrześniu 2003 r. w Iraku. Celem realizowanego tam programu jest wyszkolenie gotowych do błyskawicznego wprowadzania do działania, wysoce mobilnych jednostek lekkiej piechoty, zorganizowanych do kompleksowych działań rajdowych i operacji uderzeniowych, wykonywanych samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi oddziałami afgańskich sił bezpieczeństwa. Wyznaczona do tego międzynarodowa kadra instruktorska nieformalnie dzieliła się na trzy sekcje: pierwszą, odpowiedzialną za szkolenie liniowe komandosów, drugą, która zajmowała się przygotowaniem specjalistów z kompanii dowodzenia, m.in. łącznościowców, obsługę moździerzy, sanitariuszy, oraz trzecią, mającą pod opieką sztab batalionu, doskonalący się w planowaniu działań, dowodzeniu i kontroli podwładnych (Command and Control – C2). Instruktorzy towarzyszyli cały czas tworzonemu batalionowi, śpiąc, jedząc i ćwicząc wraz z kursantami, by budować ścisłe więzy i wzajemne zaufanie, niezbędne do dobrego współdziałania podczas późniejszych wspólnych operacji bojowych tych oddziałów z siłami specjalnymi koalicji antyterrorystycznej.

Pierwszy kurs komandosów ANA, w którym wzięli udział młodzi ochotnicy wyselekcjonowani z 201. Korpusu, po ukończeniu 10-tygodniowego ogólnowojskowego szkolenia podstawowego, rozpoczął się w Camp Morehead 5 maja 2007 r. Wyróżniający się inteligencją, sprawnością fizyczną i osobistym zaangażowaniem kierowani są na 12-tygodniowy kurs Commando, wzorowany na szkoleniu US Rangers, ukierunkowany na prowadzenie uderzeniowych akcji bezpośrednich i rozpoznania. Pierwszy tydzień kursu poświęcony jest na wcielenie nowych żołnierzy, sformowanie z nich kandaku, czyli batalionu zbliżonego organizacyjnie do batalionu Ranger US Army oraz pobranie i zapoznanie się z obsługą wyposażenia i uzbrojenia. Następne trzy tygodnie to podstawowe szkolenie indywidualne commando, z dużą liczbą strzelań z różnej broni w dynamicznych sytuacjach (każdy komandos wystrzeliwuje podczas tego etapu ponad 6000 sztuk amunicji, podczas gdy przeciętny żołnierz ANA zaledwie 60 sztuk w roku), zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji rannych na polu walki, obsługi środków łączności, prowadzenia pojazdów w warunkach bojowych, czytania map i nawigacji w terenie oraz saperskie. Równolegle rozpoczyna się dodatkowe szkolenie specjalistyczne dla snajperów, obsług moździerzy, łącznościowców oraz żołnierzy przewidzianych do służby w sztabie i pionie logistycznym. Kolejne tygodnie, do ósmego włącznie, poświęcone są na taktykę małych pododdziałów SUT (Small Unit Tactic). W tym czasie przyszli komandosi uczą się organizować i prowadzić przeciwpartyzanckie działania rozpoznawcze, patrolowe i uderzeniowe typu commando, w składzie drużyn oraz plutonów, z naciskiem na operowanie w górach i w terenie zurbanizowanym, zwłaszcza nocą, z zapewniającym przewagę nad przeciwnikiem użyciem noktowizji. Po tym przychodzi czas na szkolenie w prowadzeniu większych operacji siłami około 170-osobowej kompanii (liczebniejszej niż w przypadku US Rangers), w tym misji przeciwpartyzanckich typu cordon and search, czy search and attack, a od jedenastego tygodnia całym batalionem. Całość wieńczy ćwiczenie końcowe organizowane niedaleko od bazy, w dystrykcie Rishkhur na obrzeżach Kabulu. Stanowi ono egzamin zdolności bojowych kandaku, który ma samodzielnie przeprowadzić udaną, dużą operację rajdową na pozorowaną kryjówkę terrorystów.

26 lipca 2007 r. zakończył szkolenie i osiągnął pełną gotowość bojową liczący około 650 żołnierzy 1. Commando Kandak, pod dowództwem płk. Mohammada Farad Ahmadiego, przydzielony do 201. Korpusu ANA. Była to pierwsza jednostka afgańska sformowana, wyszkolona i wyposażona całkowicie w amerykański sprzęt przez CSTC-A. W ciągu kolejnych trzech miesięcy, do 16 października 2007 r. przygotowano w Camp Morehead 2. batalion komandosów, 30 stycznia 2008 r. gotów był 3. Commando Kandak, a 8 maja tego samego roku czwarty taki batalion. W 2009 rok ANA weszła mając do dyspozycji już sześć batalionów commando – przydzielonych po jednym do każdego z pięciu istniejących wówczas korpusów regionalnych i dodatkowy, o charakterze centralnym, który podporządkowano bezpośrednio ministrowi obrony. 21 stycznia 2009 r., gdy ośrodek w Rish Kvor wypuścił ostatni, 6. kandak komandosów pod dowództwem kpt. Mumtaza – w szeregach absolwentów kursu Commando znalazło się aż 920 w pełni wyszkolonych żołnierzy, to jest prawie trzystu ponad liczbę oczekiwaną po przewidywanym odsiewie ochotników niespełniających wymagań. Część skierowano do uzupełnienia wcześniej sformowanych batalionów, ale sukcesy tych oddziałów, efektywność szkolenia w Commando School i spora nadwyżka nowych komandosów, w połączeniu z planami prawie dwukrotnego zwiększenia armii afgańskiej, z góry wskazywały na celowość tworzenia następnych jednostek tego typu. 18 sierpnia 2010 r. w Camp Morehead ponad 900 absolwentów dziewiątego już kursu commando zamieniło na uroczystej ceremonii czapki polowe na czerwone berety komandosów, zwiększając ich liczbę w ANA do blisko 7000. Większość miała utworzyć 9. Commando „Kobra” Kandak, na czele którego stanął ppłk Naqib Baloof – gotowość operacyjną osiągnął on w sierpniu 2010 r. W tym samym roku dawną wysuniętą bazę operacyjną (FOB) sił amerykańskich, która stała się siedzibą Commando School, przekazano pod pełne zwierzchnictwo armii afgańskiej i zdecydowano, że nowe pododdziały komandosów, ponad te, które przydzielono sześciu korpusom, zostaną wraz z 6. batalionem stołecznym zgrupowane w 1. Brygadę Commando pod dowództwem gen. bryg. Lawanga Dadona, ze sztabem w Camp Morehead.

W 2011 r. ANA dysponowało 8500 komandosami w następujących jednostkach:

– 1. batalion komandosów (Commando Kandak) 201. Korpusu kabulskiego,

– 2. batalion komandosów „Orły” 203. Korpusu „Tandar” (Gardez),

– 3. batalion komandosów „Lwy” 205. Korpusu „Atal” (Kandahar),

– 4. batalion komandosów 207. Korpusu „Zafar” (Herat),

–  7. batalion komandosów 215. Korpusu „Maiwand” (Helmand),

– 8. batalion komandosów „Lamer & Sun” z 1. Brygady Commando,

– 9. batalion komandosów „Kobra” z 1. Brygady Commando.

Żołnierzy brygady i korpuśnych batalionów komandosów kierowano na dodatkowe kursy specjalistyczne, np. specjalistów uzbrojenia/rusznikarzy, czy do Afghan National Security Forces Air Assault Academy. Wszystkie bataliony miały identyczną strukturę (sztab z kompanią dowodzenia i trzy kompanie komandosów), wyposażenie i wyszkolenie, co zapewniało im pełną interoperacyjność oraz ułatwiało współpracę z podobnie uzbrojonymi i stosującymi zbliżoną taktykę oddziałami amerykańskimi. Każdy z kandaków, po osiągnięciu potwierdzonej dzienno-nocnym egzaminem w terenie gotowości bojowej, został skierowany w rejon przyszłych działań (pierwsze sześć trafiło np. najpierw na południe kraju, gdzie operowały siły kanadyjskie), mając u boku do pomocy po jednym wydzielonym A-team amerykańskich „Zielonych Beretów” (SF ODA – Operational Detachment Alpha), który pełni funkcje doradcze, pomaga planować trudniejsze operacje, zapewnia m.in. niezbędne do tego dane wywiadowcze, wsparcie amerykańskiego lotnictwa, czy ewakuację powietrzną rannych. Afgańscy komandosi służą w 18-tygodniowych cyklach: przez sześć tygodni trenują pod kątem planowanych zadań, następne sześć uczestniczą w misjach bojowych, a na sześć następnych zostają wycofani na odpoczynek, uzupełnienie braków oraz odwiedzenie rodzin. Od utworzenia 1. Commando Kandak, afgańskie „czerwone berety”, utrzymują reputację bardzo zdyscyplinowanych, doskonale wyszkolonych, skutecznych w działaniach i odpornych na korupcję żołnierzy. Niewątpliwie osiągnięto to nie tylko nadając ich batalionom elitarny charakter, dzięki odpowiedniemu szkoleniu i zaopatrzeniu w najlepszy sprzęt, ale także nagradzając specjalnymi comiesięcznymi dodatkami finansowymi (ok. 50 USD) do żołdu, a nawet podwajając racje żywnościowe.

Jeszcze w 2011 r., w celu zapewnienia lepszego dowodzenia i logistyki batalionom, które dotychczas wchodziły w skład struktur korpuśnych, przeorganizowano je w 2. Brygadę Commando, przy okazji zmieniając w obu brygadach wcześniejszą numerację batalionów. ANA zamierzała w tamtym okresie sformować w sumie aż 15 kandaków komandosów, zgrupowanych w trzy takie brygady, ale musiała powściągnąć te apetyty, na rzecz ustąpienia pierwszeństwa w wykorzystaniu dostępnych zasobów ochotników nowemu typowi jednostek elitarnych. Już w 2009 r. ówczesny dowódca CFSOCC-A (Combined Forces Special Operations Component Command-Afghanistan), brig. gen. Edward M. Reeder Jr., któremu podlegała większość amerykańskich sił specjalnych w Afganistanie, wysunął koncepcję sformowania w ramach ANA odpowiedników zespołów ODA „Zielonych Beretów”. Po uzyskaniu akceptacji dowódcy ISAF gen. Stanleya McChrystala oraz aprobaty rządu afgańskiego, w marcu 2010 r. rozpoczęto w Camp Morehead szkolenie pierwszego oddziału sił specjalnych ANA. Zgodnie z decyzją miejscowego ministerstwa obrony, początkowo do takich kursów mieli zostać dopuszczeni tylko żołnierze z pododdziałów commando. Ze 145 pierwszych kandydatów, wytypowanych spośród afgańskich „Czerwonych Beretów”, tygodniową selekcję przeszło 77, a 69 z nich ukończyło 12 maja 2010 r. dziesięciotygodniowe, wytężone szkolenie podstawowe, prowadzone przez instruktorów z US Special Forces. W listopadzie, po zakończeniu 26-tygodniowego okresu treningu w warunkach bojowych, we współpracy z amerykańskimi odpowiednikami, oceniającymi nowych partnerów podczas wykonywania różnego rodzaju zadań, otrzymali podczas ceremonii w Camp Morehead wyróżniające berety w kolorze piaskowym (tan – na wzór noszonych przez amerykańskich rangers) i prawo do noszenia na ramieniu oprócz łuczka „Commando” dodatkowego z napisem „Special Forces”. Kilku z nich pozostało, by dopomóc amerykańskim instruktorom w szkoleniu kolejnych żołnierzy sił specjalnych, a z większości utworzono cztery 15-osobowe A-Teams, które skierowano do wspólnych działań z „Zielonymi Beretami” w Kandaharze. W odróżnieniu od amerykańskich zespołów, liczących 12 żołnierzy pod dowództwem kapitana i chorążego, afgańskim przewodzi kapitan i podporucznik, a ich skład został poszerzony o dodatkowego sierżanta o specjalności wywiadowczej (w USSF ODA tylko jeden), oraz specjalistę do spraw rozpowszechniania informacji i specjalistę od współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Pozostali członkowie zespołu to, podobnie jak w amerykańskim, sierżant-dowódca (operacyjny, team sergeant), po dwóch sierżantów medyków, saperów, łącznościowców i specjalistów od uzbrojenia oraz sierżant do spraw wywiadu. Pierwotny plan, by w związku ze specyfiką działań w Afganistanie w zespole znalazł się również przedstawiciel policji oraz oficer do spraw religii – został zarzucony – włączenie tych pierwszych rodziło problemy biurokratyczne, a drugich, zdolnych do działania z komandosami, po prostu brakowało. 

W grudniu 2010 r. naszywki „Special Forces” otrzymał drugi wypust, zwiększając liczbę afgańskich sił specjalnych (ANA SF) do ośmiu zespołów, a w marcu następnego roku było ich już 14. Po drugim kursie zrezygnowano jednak z „podbierania” żołnierzy batalionom komandosów i otwarto nabór dla ochotników, oczywiście spełniających odpowiednie kryteria, z całej armii – przy czym czas trwania kursu podstawowego wydłużono do 15 tygodni, rozszerzając zajęcia o te, które poprzedni kandydaci wynosili już ze szkolenia commando. Pozwoliło to zwiększyć tempo rozwoju nowej formacji, dzięki pozyskiwaniu po selekcji średnio 300, a nie jak wcześniej, poniżej 80 żołnierzy – już w czerwcu 2011 r. gotowe było 18 zespołów, tworzących nieformalnie pierwszy batalion afgańskich sił specjalnych. Odbiło się to jednak na napływie ochotników na kursy commando, w związku z czym ANA zrezygnowała z formowania kolejnych batalionów komandosów (10., 11., 12.). W szkoleniu afgańskich sił specjalnych amerykańskie „Zielone Berety” wsparli instruktorzy z kanadyjskiego pułku CSOR.

ANA SF miały odgrywać bardzo ważną rolę w działaniach przeciwpowstańczych (COIN), nie tylko jako operujące dłużej skrycie i małymi zespołami siły do prowadzenia akcji bezpośrednich oraz specjalnego rozpoznania, ale również przez działanie w częstych i bliskich kontaktach z lokalnymi społecznościami, gdyż zdobywanie ich wsparcia uznawane jest za tzw. „środek ciężkości” (ang. center of gravity) konfliktu. To nie tylko poszukiwanie liderów organizacji rebelianckich, ale także, wzorem „Zielonych Beretów”, doradztwo lokalnym oddziałom, spotkania ze starszyznami plemiennymi oraz „walka o serca i umysły” miejscowej ludności, w tym udział w programie VSO (Village Stability Operations). Odmienność stylu działania od typowo uderzeniowych kandaków commando prosto scharakteryzował jeden z dowódców ANA SF: „Komandosi mają trzy hasła: odwaga, szybkość, siła – natomiast siły specjalne, zanim okażą swą odwagę lub siłę, muszą zawsze zastanowić się, jakie to wywoła konsekwencje”.

Tymczasem w kwietniu 2011 r. ANA podjęła kroki w celu skupienia swych jednostek elitarnych pod nowym, wspólnym Dowództwem Operacji Specjalnych ANASOC (ANA Special Operations Command), szczebla dywizyjnego, z bazą w Camp Morehead. Oficjalnie powołano je do życia w lipcu następnego roku, opierając się na strukturach dowódczo-sztabowych 1. Brygady Commando, a na jego czele stanął brig. gen. Dadon Lawang. ANASOC podporządkowano obie brygady komandosów, których liczba zbliżała się do

10 000, oraz blisko 650 żołnierzy sił specjalnych. Plany odnośnie tych drugich przewidywały osiągnięcie stanu ponad 1000 ludzi, zgrupowanych w Special Forces Group lub 1. Brygadę Sił Specjalnych. Jej sztab miał osiągnąć gotowość operacyjną do września 2012 r. i kierować czterema batalionami po – przed 2014 rokiem – 18 A-teamów w każdym, plus batalionem wsparcia i batalionem zabezpieczenia logistycznego. W szeregach sił specjalnych miały pojawić się także kobiety, niezbędne, ze względów kulturowych, przy przeszukiwaniu, przepytywaniu i udzielaniu pomocy medycznej przy interakcjach z osobami cywilnymi tej samej płci i dziećmi. 

 

W marcu 2012 r. koncepcja organizacji sił ANASOC uległa jednak istotnej rekonfiguracji. Zamiast dwóch brygad komandosów i jednej sił specjalnych zdecydowano sformować dwie brygady operacji specjalnych (1. i 2. SOB – Special Ops Brigade), każda podzielona na 116-osobowe dowództwo oraz cztery bataliony (SOK – Special Ops Kandak) po 928 żołnierzy w czerwonych i piaskowych beretach. Oprócz dowództwa i pododdziałów sztabowych w liczbie 193 ludzi, SOK to trzy kompanie po około 156 komandosów, 207-osobowa kompania sił specjalnych (w tym osiem zespołów operacyjnych A) oraz 60-osobowa kompania logistyczna. Dowodzona przez brig. gen. Farida Ahmadi 2. SOB, w skład której weszły 3., 4., 7. i 9. SOK, każdy z własnym rejonem odpowiedzialności w południowozachodniej części kraju, osiągnęła gotowość w październiku br. 1. SOB, na czele której stoi brig. gen. Amanullah Mubin, została sformowana oficjalnie w sierpniu w FOB Thunder pod Gardezem, ale w związku z m.in. koniecznością odtworzenia dowództwa „odfiltrowanego” przez struktury ANASOC, ma przewidywaną gotowość operacyjną w prowincji Paktia na pierwszy kwartał 2014 r. Brygady uzupełnia 6. SOK podporządkowany bezpośrednio ANASOC – po wyposażeniu w bieżącym roku jego czterech kompanii w wozy opancerzone MSFV 4x4, amerykańskiej firmy Textron Marine & Land Systems, ma on stanowić tzw. Mobile Strike Force, zapewniające silne wsparcie szybkiego reagowania innym pododdziałom afgańskich sił operacji specjalnych.

ANASOC administruje prócz tego dodatkowym batalionem szczebla narodowego, który już w pierwszych planach struktur sił podległych temu dowództwu określano jako strategiczny. Znany jako Ktah Kas Afgan (KKA) lub Afghan Partnering Unit (APU), a także pod potocznym określeniem „Night raiders”, stanowi najlepszy pododdział specjalny ANA, przeznaczony do prowadzenia nocnych operacji ofensywnych najwyższego znaczenia, we współpracy z topowymi kontrterrorystycznymi jednostkami misji specjalnych, podległymi amerykańskiemu JSOC (Joint Special Operations Command). Zadaniowany jest na najwyższym szczeblu, przez Grupę Koordynacji Operacyjnej OCG (Operational Coordination Group), złożoną z przedstawicieli armii, policji i służby bezpieczeństwa NDS. Decyzja o jego utworzeniu z najbardziej sprawdzonych komandosów afgańskich zapadła jeszcze w grudniu 2011 r., a już w kwietniu następnego roku pierwsze zespoły APU, pod dowództwem płk. Jalaluddina Yaftali, zdolne były do samodzielnego prowadzenia 60% nocnych rajdów przeciwko liderom (HVT – high-value target) i kryjówkom (safe havens) terrorystów w Afganistanie. Planowany w 2012 r. etat kandaku KKA to 1264 żołnierzy „Tire 1”, ale w przyszłości liczba ta może zostać nawet podwojona. W jego skład wchodzą też kobiece zespoły CST (Cultural Support Team), konieczne podczas przeszukiwania afgańskich domostw, w których mogą przebywać kobiety i dzieci oraz kompania wywiadu wojskowego licząca około 85 specjalistów. Podobne, 33-osobowe pododdziały MI Det (Military Intelligence Detachement) przydzielono również do każdego SOK w 1. i 2. SOB, a do maja 2015 pod komendą ANASOC ma funkcjonować 373-osobowy batalion MIK (Military Intelligence Kandak), złożony z dziewięciu zespołów wywiadowczych. W trakcie budowy znajduje się podobnej wielkości główny batalion logistyczny ANASOC, rozpatrywane jest także zreorganizowanie kompanii tego typu w batalionach operacji specjalnych, w sposób ułatwiający zapewnienie przez nie wsparcia już na szczeblach poszczególnych kompanii w SOK.

Ważną rolę w strukturze afgańskich sił specjalnych odgrywa także ośrodek doskonalenia kadr i lotnicze skrzydło misji specjalnych. ANASOC SoE (School of Excellence) z ponad 270 osobami personelu powstał w wyniku rozwoju ośrodka szkolenia komandosów i sił specjalnych w Camp Morehead na południe od Kabulu, zwanym obecnie po prostu Camp Commando. Prowadzi on również szkołę podoficerską, kursy zdolności przywódczych oraz walki informacyjnej (AIDO). Natomiast utworzone 21 lipca 2012 r. Special Mission Wing (SMW) to przejęta i rozbudowana przez ANASOC jednostka lotnicza afgańskiego MSW (Air Interdiction Unit), wspierająca wcześniej działania antyterrorystyczne i antynarkotykowe policji. Obecnie liczy ponad 30 śmigłowców Mi-17 i Mi-35 oraz 18 samolotów, a w przyszłym roku ma wzbogacić się o osiem amerykańskich lekkich maszyn MD-530. Pełną gotowość operacyjną SMW powinien reprezentować w czerwcu 2015 r.

Już w drugim kwartale br. siły ANASOC pod dowództwem brig. gen. Abdula Karima (wcześniej dowódca 1. SOB) przekroczyły stan 12 000 żołnierzy z od 12 525 do 14 000 docelowych wg ostatnich planów. Samo dowództwo, które ma liczyć około 377 etatów, skompletowane jest prawdopodobnie w nieco ponad 65%. Jeśli pominąć komponent lotniczy, całość sił specjalnych ANA będzie w pełni gotowa do działania w przyszłym roku, równolegle do wycofywania zagranicznych wojsk koalicyjnych. Już teraz wykazuje zdolność do samodzielnego kierowania i prowadzenia blisko 100% swych operacji. (cdn.)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.