Special-Ops.pl

AFGANISTAN WHO is WHO (1)

US DoD, Australian DoD, JWK, JWG, 5. PSU, Forsvarets Mediearkiv

US DoD, Australian DoD, JWK, JWG, 5. PSU, Forsvarets Mediearkiv

W roku poprzedzającym planowane wycofanie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i być może większości wojsk amerykańskich, w działania na terytorium Afganistanu zaangażowanych jest około 13 700 żołnierzy sił specjalnych z blisko dwudziestu państw NATO oraz innych państw sojuszniczych, z czego ponad 10 000 należy do jednostek podległych US Special Operations Command. To na ich barkach oraz miejscowych formacji specjalnych spoczywa od dłuższego czasu znaczny ciężar działań w konflikcie afgańskim, one też odnoszą tam największe sukcesy, o których wyrywkowo informują media. Kto jest kim wśród tej olbrzymiej liczby przemieszanych tam jednostek elitarnych, często enigmatycznie określanych „koalicyjnymi siłami specjalnymi”?

Zobacz także

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Krzysztof Mątecki Poznawajmy wroga i czuwajmy

Poznawajmy wroga i czuwajmy Poznawajmy wroga i czuwajmy

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami...

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami terrorystycznymi. W tym roku mija 29 lat, odkąd operatorzy Wydziału V realizują zadania, których charakter w pełni oddaje motto ABW – „Poznawajmy wroga i czuwajmy”.

Pierwszymi strukturami tego typu, sformowanymi pod kątem udziału w operacji „Enduring Freedom” (OEF) przez amerykańskie dowództwo operacji specjalnych, odpowiedzialne za Bliski i Środkowy Wschód Special Operations Command-Central (SOCCENT), były dwa Połączone Zadaniowe Zespoły Operacji Specjalnych Joint Special Operations Task Force-North (JSOTF-N) i JSOTF-South oraz Zespół Zadaniowy Task Force Sword. Pierwszy gotowość operacyjną osiągnął 5 października 2001 r. zespół północny pod dowództwem płk. Franka Kisnera, zainstalowany w poradzieckiej bazie lotniczej Karshi Khanabad (K2) w Uzbekistanie.

Początkowo miał zająć się misjami ratowniczymi w przypadku strącenia którejś z maszyn biorących udział w nalotach na siły talibów, ale wkrótce powierzono mu zadania niekonwencjonalne w północnej części Afganistanu, aż po drogę z Heratu do Kabulu. Trzon bojowy, któremu nadano kryptonim Task Forces Dagger, utworzono na podstawie personelu 5th Special Forces Group (Airborne) z Fort Campbell, w stanie Kentucky, przygotowywanego pod kątem działań w Centralnej Azji, a w skład JSOTF-N wszedł także 2. batalion z jednostki lotnictwa sił specjalnych US Army „Night Stalkers” (160th Special Operations Aviation Regiment) oraz 16th Special Operations Wing z sił powietrznych.

Na czele TF Dagger stanął dowódca 5. Grupy płk John Mulholland. Od 9 października do 18 listopada przerzucono do Afganistanu dziesięć wydzielonych zespołów operacyjnych ODA (Operational Detachment Alpha) w celu nawiązania współpracy z antytalibskimi ugrupowaniami afgańskimi z tzw. Sojuszu Północnego i Wschodniego. W ślad za nimi do Afganistanu trafiły dwa zespoły operacyjne Charlie (ODC), czyli elementy dowódcze szczebla batalionowego.

Wsparcie inwazji na południową część Afganistanu miał zapewnić zorganizowany w listopadzie 2001 r. Combined Joint Special Operations Task Force – South (CJSOTF-S), kryptonim Task Force K-Bar, pod dowództwem kpt. marynarki Roberta Harwarda. Oparty na personelu sił specjalnych marynarki wojennej Naval Special Warfare Group One z Coronado (SEAL Teams 1, 3, 5, SDV Team 1), został uzupełniony o elementy z US Army 4th Psychological Operations Group, USAF 22nd Special Tactics Squadron, a do dyspozycji otrzymał także śmigłowce wojsk lądowych i piechoty morskiej.

Pierwsza operacja CJSOTF-S, poza ubezpieczaniem wyładunku Marines na wybrzeżu Pakistanu, pod Pasni, polegała na lądowaniu 20 listopada grupy awangardowej SEAL z pustynnymi pojazdami DPV na opuszczonym lotnisku Objective Rhino, gdzie mieli zostać przerzuceni Marines z 15th Marine Expeditionary Unit/Task Force 58. W skład TF K-Bar jeszcze w 2001 r. weszły również siły z koalicyjnych jednostek specjalnych (stąd do JSOTF-S dodano przedrostek Combined): australijskiego Special Air Service Regiment (jako TF 64), nowozelandzkiej SAS, kanadyjskiej JTF2, norwescy jegrzy z FSK/HJK i MJK.

Później dołączyli do nich Duńczycy z Jaegerkorpset i Froemandkorpset (TF Ferret), Niemcy z KSK i Turcy z MAK. Ich zadaniem były misje CSAR, w zakresie rozpoznania specjalnego, także typu sensitive site exploitation oraz akcje bezpośrednie, prowadzone również na granicy z Pakistanem, w tym naprowadzanie uderzeń powietrznych. Komandosi przeprowadzili m.in. 42 operacje rozpoznawcze i 23 akcje bezpośrednie, podczas których zlikwidowali 115 terrorystów, schwytali 107 wyższej rangi talibów oraz zniszczyli setki ton materiałów wybuchowych i amunicji.

Nad wyżej wymienionymi jednostkami amerykańskimi teoretycznie kontrolę operacyjną sprawowało SOCCENT, ale szybko rozwijająca się ofensywa wojsk lądowych i Marines sprawiała, że siły specjalne wykonujące na ich rzecz zadania na terenie Afganistanu w praktyce częściej składały raporty i przyjmowały zadania od Centralnego Dowództwa USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM).

Dlatego już w grudniu 2001 r., SOCCENT zdecydował utworzyć pod CENTCOM pośredni szczebel dowodzenia, kontroli i koordynacji działań sił specjalnych na afgańskim teatrze działań wojennych: Combined Joint Special Operations Task Force – Afghanistan (CJSOTF-A), ze sztabem w bazie lotniczej Bagram, 60 km od stołecznego Kabulu. Na przełomie lutego i marca 2002 r.

JSOTF-N oraz CJSOTF-S zostały rozwiązane, a wchodzące w ich skład siły wcielono do nowego CJSOTF-A. Podległe mu Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Forces) składały się w następnych latach głównie z rotacyjnie zmieniających się „Zielonych Beretów” z 3. i 7. Grupy (SFG), uzupełnianych pododdziałami z 20. i 19. SFG Gwardii Narodowej. Dwa Task Forces wystawiły wojska konwencjonalne, a jeden w późniejszych latach zorganizowano opierając się na Navy SEAL i nowej formacji specjalnej piechoty morskiej MARSOC.

Utworzony pod koniec 2001 r. TF Sword tworzyły dwa szwadrony wydzielone z dwóch najlepszych jednostek amerykańskich sił specjalnych, kontrterrorystycznych oddziałów misji specjalnych (SMU – Special Mission Units) Tire 1: Delta/CAG (Combat Applications Group) z Fort Bragg w Północnej Karolinie i Devgru (US Naval Special Warfare Development Group – NSWDG, dawniej: SEAL Team 6) z Dam Neck w Wirginii. Podlegały one, całkowicie oddzielnie od pozostałych sił specjalnych w OEF, najwyższemu połączonemu dowództwu Joint Special Operations Command (JSOC), odpowiedzialnemu za planowanie i dowodzenie najbardziej unikatowymi operacjami specjalnymi, na czele ze zwalczaniem terroryzmu oraz rozwój wyposażenia i taktyki pod tym kątem. Deltę i Devgru mieli wspierać żołnierze z 75th Ranger Regiment, 160th SOAR oraz specjalna jednostka wywiadowcza US Army kryptonim Grey Fox (ISA – Intelligence Support Activity). Zadaniem TF Sword były misje „hunter-killer”, czyli schwytanie lub likwidacja najważniejszych przywódców
Al Kaidy i talibów (HVT – high-value targets), misje wywiadowcze o znaczeniu strategicznym oraz – w razie potrzeby – operacje uwalniania zakładników. Już w październiku 2001 r. TF Sword próbował po wylądowaniu wraz z pathfinderami i 3. batalionem rangersów na lotnisku Rhino i przy Objective Gecko w Kandaharze schwytać przywódcę talibów, mułłę Mohammeda Omara. W grudniu 2001 r. „czarny” zespół polował na Osamę bin Ladena i jego dowódców w rejonie kompleksu jaskiń Tora Bora.

2 stycznia 2002 r. został przekształcony w Task Force 11 pod dowództwem gen. Della L. Daileya (po objęciu przez niego dowództwa JSOC zastąpiony przez gen. bryg. Gregorego Trebona z USAFSOC), do którego włączono także szwadron brytyjskiej SAS oraz prawdopodobnie wywiadowców i analityków z National Security Agency oraz z CIA. Do tego Task Force wydzielono także specjalistów z sił specjalnych USAF: ratowników powietrznych PJ oraz „kontrolerów” od naprowadzania lotnictwa (CCT). Stacjonujący w Bagram TF 11 wydzielał m.in. do operacji „Anakonda” w dolinie Shah-i-Kot grupy Advanced Force Operations (AFO) – specjalne zespoły rozpoznawcze, złożone z operatorów Delty lub SEAL i specjalistów z Grey Fox. Według niepotwierdzonych źródeł występował następnie jako TF 5, w którym rozwinięto współpracę z CIA, zwłaszcza specjalnym wydziałem Special Activities Division tej agencji. W lipcu 2003 r. z połączenia tego zespołu z podobnym TF 20, który operował w Iraku, powstał TF 21, a następnie TF 121, dowodzony przez
adm. Williama McRavena. W tym samym roku działający w ich ramach wywiadowcy z jednostki Grey Fox przeszli w podporządkowanie JSOC jako Mission Support Activity. Dodatkowo Task Force podległy JSOC wspierały grupy techniczne CIRA (Communications Intelligence Reconnaissance and Action) z sił specjalnych, z zaawansowanym sprzętem podsłuchowym, współpracujące z agencjami wywiadowczymi. Zadania TF121 zostały te same, ale w związku z drugą wojną w Zatoce Perskiej aktywność zespołu w Afganistanie między 2003 a 2007/2008 r. zmalała, natomiast podobne struktury ukryte pod kryptonimami TF 626, TF 145 i TF 88 skupiły się na polowaniu na terrorystów w Iraku. Ich misje w obu tych krajach – i nie tylko – obejmują najwyższe klauzule tajności, dlatego te TF kamuflowano również nieformalnymi nazwami w rodzaju „Rycerze Jedi”, SMU czy OCF (Other Coalition Forces). Czasem nieoficjalnie były stosowane także nazwy nadane poszczególnym jednostkom w ich ramach podczas działań w Iraku: TF Green dla Delty, TF Blue – dla Devgru,
TF Orange – Grey Fox/MSA, TF Brown – 160th SOAR, TF Red – dla Rangersów oraz TF Black dla komponentu brytyjskiego. Po powrocie TF 88 do Afganistanu na terenie Kandaharu dowodził nim w 2009 r. oficer jednostki specjalnej Special Boat Service brytyjskich Royal Marines, a w szeregach zespołu szwadron SAS wspierany był przez kompanię ze Special Forces Support Group oraz pododdział rozpoznania specjalnego ze Special Reconnaissance Regiment. Wkrótce „czarny” Task Force zmienił numerację na TF 373 i podobno stacjonował m.in. wewnątrz bazy niemieckiego kontyngentu ISAF Camp Marmal, w Mazar-e-Szarif. Według szczątkowych informacji, które przeciekły na jego temat, operował z co najmniej jeszcze trzech baz, w Kabulu, Chost i w Kandaharze, prawdopodobnie rozdzielony na cztery pododdziały, obejmujące swymi polowaniami na cele z listy priorytetowej JPEL (Joint Prioritised Effects List) cały Afganistan i pogranicze z Pakistanem. Ostatnia stosowana oficjalnie nazwa to TF310. 

Tymczasem w 2007 r. w ramach sił NATO w Afganistanie powstało odrębne dowództwo ISAF SOF (Special Operations Forces) HQ, odpowiedzialne za organizowanie i kierowanie operacjami specjalnymi ISAF SOF, ustalanie priorytetów działań oraz ich koordynację z działalnością sił konwencjonalnych. Podporządkowano mu wszystkie kierowane do Afganistanu zadaniowe zespoły specjalne sojuszników, poza amerykańskimi (jeśli nie liczyć jednej kompanii z 10. SFG). Zgodnie z nową doktryną w misji ISAF, w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania tych pododdziałów, stworzono dwa oddzielne łańcuchy dowodzenia: jeden dla sił konwencjonalnych (np. w przypadku sił wydzielonych przez Siły Zbrojne RP: ISAF Joint Command – Regional Command East – Polskie Siły Zadaniowe), drugi, równoległy, dla sił specjalnych (np. ISAF SOF – polski TF-49) – spotykają się one na poziomie dowódcy całej operacji (ISAF HQ). Wcześniej większość pododdziałów specjalnych podlegała dowództwom narodowych kontyngentów i wykonywała zadania głównie na ich korzyść. Tylko niektóre, jak np. rumuński oraz trzy półroczne zmiany TF-49 z polskiej jednostki GROM w okresie od 19 lutego 2007 r. do lipca 2008 r. włączone były do CJSOTF-A – w tym przypadku do działań u boku „Zielonych Beretów” z amerykańskiego Special Operations Task Force 73, operującego w południowowschodniej prowincji Kandahar, w rejonie odpowiedzialności dowództw regionalnych RC-South i RC-West. W ramach misji ISAF na przełomie 2008 i 2009 r. działało siedem Grup Zadaniowych Operacji Specjalnych (SOTG – Special Operations Task Group) oraz element dowodzenia i kontroli operacji specjalnych (SOCCE – Special Operations Command and Control Element). ISAF SOF wspierał SOTG danymi rozpoznawczymi i wywiadowczymi, zapewniał UAV i transport powietrzny. Poszczególne pododdziały specjalne NATO działają jednak prawie wyłącznie w rejonie odpowiedzialności narodowych kontyngentów, ale nie podlegają ani ich dowództwom, ani regionalnym, lecz ISAF SOF. W celu usprawnienia współdziałania utrzymują więc oficerów łącznikowych przy ISAF SOF HQ, dowództwie regionalnym i z reguły zespół koordynacyjny przy dowództwie sił narodowych (o ile taki funkcjonuje w Afganistanie). 

W styczniu 2009 r. siły amerykańskie w OEF utworzyły w Kabulu nową strukturę dowódczą Combined Forces Special Operations Component Command-Afghanistan (CFSOCC-A), której podlegają wszystkie „białe” jednostki specjalne z CJSOTF-A, jak określa się te poza „czarnym” TF 310, oraz biorące udział w działaniach na terenie Afganistanu pododdziały specjalne państw sprzymierzonych nienależących do NATO. Przykładem mogą być uczestniczący w misji ISAF komandosi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Jordanii (TF Nashmi/TF 222 w prowincji Logar), Nowozelandczycy (TF 81) i Australijczycy. Australia od 2005 r. wystawia około 300-osobowy SOTG (Special Operations Task Group), zorganizowany na podstawie szwadronu SASR, wspierający go pododdział szybkiego reagowania QRF złożony z żołnierzy 1st i 2nd Commando Regiments, oraz z elementów ze Special Operations Engineer Regiment i Special Operations Logistic Squadron. Obok Brytyjczyków i Polaków to najaktywniejszy nieamerykański kontyngent sił specjalnych w misji afgańskiej. CFSOCC-A początkowo podlegał operacyjnie bliskowschodniemu dowództwu operacji specjalnych SOCCENT, ale dla ułatwienia wykorzystania komandosów od kwietnia 2010 r. został oddany pod kontrolę operacyjną dowódcy sił amerykańskich w Afganistanie USFOR-A. Był to jeden z kroków w ramach realizowania nowej strategii gen. McChrystala, byłego komandosa i m.in. szefa JSOC (2003–2006), który po objęciu 10 czerwca 2009 r. dowodzenia siłami ISAF i amerykańskimi w tym kraju, nakazał ograniczenie klasycznych działań bojowych sił konwencjonalnych na rzecz operacji sił specjalnych. W przypadku sił amerykańskich oznaczało to zwiększenie liczby takich żołnierzy z około 3000 w 2008 r. do ponad 8000 cztery lata później i 10 000 obecnie.

Mimo prób koordynowania działalności ISAF SOF, CJSOTF-A i TF 310, często podejmowały one niezależne operacje, co groziło pomyłkami i nieporozumieniami. Dlatego w lipcu 2012 r. dokonano kolejnego kroku w konsolidacji kontroli nad działaniami sił specjalnych w Afganistanie, powołując wspólne strukturą dla wszystkich takich jednostek amerykańskich, natowskich oraz pozostałych koalicjantów (poza gospodarzami) i koordynujące wszystkie ich operacje połączone dowództwo Special Operations Joint Task Force-Afghanistan/NATO Special Operations Component Command-Afghanistan (SOJTF-A/NSOCC-A – od lutego br. szefem sztabu NSOCC-A jest dowódca JW Formoza kmdr Dariusz Wichniarek). Pierwszym dowódcą wszystkich komandosów sił interwencyjnych został mianowany amerykański gen. Raymond Thomas III, zastępca dowódcy JSOC. Obecnie podległym mu siłom przyświecają trzy priorytety, z których pierwszy to walka z terroryzmem, realizowana przez kinetyczne operacje kontrterrorystyczne przeciwko liderom organizacji terrorystycznych, w wykonaniu przede wszystkim TF 310 (ale oczywiście również i inne TF). Drugi, przydzielony Navy SEAL, polega na współpracy z lokalnymi społecznościami i ma doprowadzić do rozwoju lokalnych, afgańskich sił policyjnych ALP (Afghan Local Police, zwane też Arbakai). Te ostatnie są odpowiedzialne za samoobronę wiosek w ramach programu Village Stability Operations (VSO). Amerykanie zapewniają szkolenie, wyposażenie i uzbrojenie dla ochotników wybranych przez starszyznę wiosek. Od 2010 r. w tym programie siły specjalne ściśle współpracują z wojskami konwencjonalnymi. Trzecia misja ma charakter szkoleniowy (FID). Koalicyjne siły specjalne wspomagają formowanie i trening lokalnych jednostek specjalnych: armii afgańskiej (ANA – Afghan National Army), policji i służby bezpieczeństwa NDS (National
Directoriate of Security). Przygotowanie do wycofania wojsk ISAF NATO oraz USFOR-A z ich kraju ma bowiem towarzyszyć tzw. afganizacja działań, polegająca na  przygotowaniu wojska i policji gospodarzy do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swego państwa.
8 kwietnia 2012 r. podpisano np. amerykańsko-afgańskie porozumienie MoU (Memorandum of understanding) na temat prowadzenia operacji specjalnych w tym kraju. Zgodnie z jego zapisami na szczeblu centralnym, w prowincjach i regionach mają funkcjonować afgańskie Grupy Koordynacji Operacyjnej OCG (Operational Coordination Group), złożone z przedstawicieli lokalnych służb policyjnych, do których należeć będzie zatwierdzanie takich operacji z udziałem żołnierzy USA i NATO, monitorowanie przebiegu i przekazywanie uwag władzom. Ustalono, że afgańskie domy mogą być przeszukiwane wyłącznie przez miejscowe siły specjalne, jedynie przy wsparciu amerykańskich.

Obecnie takie działania w coraz większym stopniu są wykonywane siłami afgańskimi, a „zachodni” komandosi pełnią jedynie funkcje doradcze. Około 60 teamów z jednostek specjalnych CJSOTF-A i ISAF SOF stale pracuje z tubylczymi siłami bezpieczeństwa, a ponad 50 towarzyszy w działaniach afgańskich jednostek uderzeniowych z armii i policji.

Obecnie SOJTF-A/NSOCC-A pod dowództwem gen. dyw. Austina S. Millera, z siedzibą w Camp Integrity w Kabulu, podlega „czarny” TF 310, komponent lotniczy CJSOAC-A oraz CJSOTF-A i ISAF SOF w następującym składzie.

Stacjonującemu w Bagram CJSOTF-A personel sztabowy i zabezpieczający zapewnia 3rd SFG, a podlega mu sześć batalionowych TF: dwa „Zielonych Beretów” wojsk lądowych (rotacyjnie 3rd i 7th SFG), dwa wystawione przez jednostki piechoty z włączonymi pododdziałami sił specjalnych oraz po jednym złożonym z Navy SEAL i siły specjalne korpusu piechoty morskiej (uczestniczące w wojnie afgańskiej od 2007 r.):

– Special Operations Task Force-East (US Army Special Forces) w Bagram, operujący we wschodnim Afganistanie,

– SOTF-South (US Army Special Forces) w Kandaharze,

– SOTF South-East (US Navy SEAL) operujący w prowincjach Uruzgan i Zabul,

– SOTF-West (2nd Marine Special Operations Battalion) z bazą Camp Lawton w Heracie, rejon dzialania: zachodni Afganistan, prowincje Helmand i Farah,

– TF Balkh (2–7 Infantry US Army) baza Camp Mike Spann w Mazar-e-Szarif, operuje w północnym Afganistanie,

– TF Paktika (3–69 Armor US Army) w FOB Sharana, działa w prowincji Paktika.

Główne zadania powyższych jednostek to program VSO/ALP oraz doradztwo afgańskim siłom specjalnym i batalionom komandosów. Siły amerykańskie wspierają także kanadyjscy żołnierze: z jednostki kontrterrorystycznej JTF2 już od 2002 r., a z pułku operacji specjalnych CSOR od 2006 r. Działali w południowej części Kandaharu, a obecnie zajmują się także szkoleniem sił specjalnych i komandosów armii afgańskiej.

Dowództwu ISAF SOF z siedzibą w Kabulu, na którego czele stoi obecnie australijski brygadier Mark Smethurst (dowódcy pochodzą na zmianę z australijskich i brytyjskich sił specjalnych), podlegają regionalne SOTG wielkości batalionu lub kompanii, rozmieszczone na terenie Afganistanu, najczęściej w prowincjach, w których stacjonują ich kontyngenty narodowe. Wykonują oni operacje specjalne na rzecz dowództw regionalnych oraz szkolą jednostki specjalne ze struktur afgańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych (policja, NDS). W ubiegłym roku w dowództwie ISAF SOF służyli przedstawiciele 20 państw NATO, Austrii i Szwecji spoza Paktu, a 17 wystawiało Task Forces (Australia – TF66 w Uruzganie i Kandaharze, Dania – JKP/FKP w prowincji Helmand, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy z KSK w TF47 w prowincji Kunduz pod RC-North, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska TF-49 i TF-50 w Ghazni i Paktice pod RC-East, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, USA, Węgry, Włochy TF45 w RC-West, Wielka Brytania: blisko 500 żołnierzy z 22. i 23. Pułków SAS, SBS, SFSG i SRR w ramach TF42 and TF528 w Helmandzie). Łącznie było to 2260 żołnierzy z 26 państw. Wcześniej swoje zespoły do ISAF SOF wystawiała także m.in. Albania (Task Force Eagle), Francja (TF32) i Holandia (TF637, TF55). Natowskiemu dowództwu podlega także jeden amerykański Task Force. Combined Special Operations Task Force – 10 tworzą pod stołecznym dowództwem regionalnym RC-Capitol, w Camp Vose w Kabulu, „Zielone Berety” z 10th SFG (Special Operations Task Unit/SOTU – odpowiednik ODA – z 1. batalionu tej grupy, stacjonującego w Niemczech) oraz SOTU z Chorwacji, Estonii, Finlandii, Macedonii, Rumunii (SOTG złożony z trzech SOTU), Słowacji, Sowenii i Węgier.

Lotniczy Combined Joint Special Operations Aviation Component Afghanistan (CJSOAC-A), stacjonujący na lotnisku w Bagram, zapewniły amerykańskie siły powietrzne i 160th SOAR. Do dyspozycji komandosów są samoloty transportowe i wsparcia, śmigłowce różnych typów i bezzałogowce (UAV). (cdn.)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops