Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

AFGANISTAN WHO is WHO (1)

US DoD, Australian DoD, JWK, JWG, 5. PSU, Forsvarets Mediearkiv

US DoD, Australian DoD, JWK, JWG, 5. PSU, Forsvarets Mediearkiv

W roku poprzedzającym planowane wycofanie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i być może większości wojsk amerykańskich, w działania na terytorium Afganistanu zaangażowanych jest około 13 700 żołnierzy sił specjalnych z blisko dwudziestu państw NATO oraz innych państw sojuszniczych, z czego ponad 10 000 należy do jednostek podległych US Special Operations Command. To na ich barkach oraz miejscowych formacji specjalnych spoczywa od dłuższego czasu znaczny ciężar działań w konflikcie afgańskim, one też odnoszą tam największe sukcesy, o których wyrywkowo informują media. Kto jest kim wśród tej olbrzymiej liczby przemieszanych tam jednostek elitarnych, często enigmatycznie określanych „koalicyjnymi siłami specjalnymi”?

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Pierwszymi strukturami tego typu, sformowanymi pod kątem udziału w operacji „Enduring Freedom” (OEF) przez amerykańskie dowództwo operacji specjalnych, odpowiedzialne za Bliski i Środkowy Wschód Special Operations Command-Central (SOCCENT), były dwa Połączone Zadaniowe Zespoły Operacji Specjalnych Joint Special Operations Task Force-North (JSOTF-N) i JSOTF-South oraz Zespół Zadaniowy Task Force Sword. Pierwszy gotowość operacyjną osiągnął 5 października 2001 r. zespół północny pod dowództwem płk. Franka Kisnera, zainstalowany w poradzieckiej bazie lotniczej Karshi Khanabad (K2) w Uzbekistanie.

Początkowo miał zająć się misjami ratowniczymi w przypadku strącenia którejś z maszyn biorących udział w nalotach na siły talibów, ale wkrótce powierzono mu zadania niekonwencjonalne w północnej części Afganistanu, aż po drogę z Heratu do Kabulu. Trzon bojowy, któremu nadano kryptonim Task Forces Dagger, utworzono na podstawie personelu 5th Special Forces Group (Airborne) z Fort Campbell, w stanie Kentucky, przygotowywanego pod kątem działań w Centralnej Azji, a w skład JSOTF-N wszedł także 2. batalion z jednostki lotnictwa sił specjalnych US Army „Night Stalkers” (160th Special Operations Aviation Regiment) oraz 16th Special Operations Wing z sił powietrznych.

Na czele TF Dagger stanął dowódca 5. Grupy płk John Mulholland. Od 9 października do 18 listopada przerzucono do Afganistanu dziesięć wydzielonych zespołów operacyjnych ODA (Operational Detachment Alpha) w celu nawiązania współpracy z antytalibskimi ugrupowaniami afgańskimi z tzw. Sojuszu Północnego i Wschodniego. W ślad za nimi do Afganistanu trafiły dwa zespoły operacyjne Charlie (ODC), czyli elementy dowódcze szczebla batalionowego.

Wsparcie inwazji na południową część Afganistanu miał zapewnić zorganizowany w listopadzie 2001 r. Combined Joint Special Operations Task Force – South (CJSOTF-S), kryptonim Task Force K-Bar, pod dowództwem kpt. marynarki Roberta Harwarda. Oparty na personelu sił specjalnych marynarki wojennej Naval Special Warfare Group One z Coronado (SEAL Teams 1, 3, 5, SDV Team 1), został uzupełniony o elementy z US Army 4th Psychological Operations Group, USAF 22nd Special Tactics Squadron, a do dyspozycji otrzymał także śmigłowce wojsk lądowych i piechoty morskiej.

Pierwsza operacja CJSOTF-S, poza ubezpieczaniem wyładunku Marines na wybrzeżu Pakistanu, pod Pasni, polegała na lądowaniu 20 listopada grupy awangardowej SEAL z pustynnymi pojazdami DPV na opuszczonym lotnisku Objective Rhino, gdzie mieli zostać przerzuceni Marines z 15th Marine Expeditionary Unit/Task Force 58. W skład TF K-Bar jeszcze w 2001 r. weszły również siły z koalicyjnych jednostek specjalnych (stąd do JSOTF-S dodano przedrostek Combined): australijskiego Special Air Service Regiment (jako TF 64), nowozelandzkiej SAS, kanadyjskiej JTF2, norwescy jegrzy z FSK/HJK i MJK.

Później dołączyli do nich Duńczycy z Jaegerkorpset i Froemandkorpset (TF Ferret), Niemcy z KSK i Turcy z MAK. Ich zadaniem były misje CSAR, w zakresie rozpoznania specjalnego, także typu sensitive site exploitation oraz akcje bezpośrednie, prowadzone również na granicy z Pakistanem, w tym naprowadzanie uderzeń powietrznych. Komandosi przeprowadzili m.in. 42 operacje rozpoznawcze i 23 akcje bezpośrednie, podczas których zlikwidowali 115 terrorystów, schwytali 107 wyższej rangi talibów oraz zniszczyli setki ton materiałów wybuchowych i amunicji.

Nad wyżej wymienionymi jednostkami amerykańskimi teoretycznie kontrolę operacyjną sprawowało SOCCENT, ale szybko rozwijająca się ofensywa wojsk lądowych i Marines sprawiała, że siły specjalne wykonujące na ich rzecz zadania na terenie Afganistanu w praktyce częściej składały raporty i przyjmowały zadania od Centralnego Dowództwa USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM).

Dlatego już w grudniu 2001 r., SOCCENT zdecydował utworzyć pod CENTCOM pośredni szczebel dowodzenia, kontroli i koordynacji działań sił specjalnych na afgańskim teatrze działań wojennych: Combined Joint Special Operations Task Force – Afghanistan (CJSOTF-A), ze sztabem w bazie lotniczej Bagram, 60 km od stołecznego Kabulu. Na przełomie lutego i marca 2002 r.

JSOTF-N oraz CJSOTF-S zostały rozwiązane, a wchodzące w ich skład siły wcielono do nowego CJSOTF-A. Podległe mu Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Forces) składały się w następnych latach głównie z rotacyjnie zmieniających się „Zielonych Beretów” z 3. i 7. Grupy (SFG), uzupełnianych pododdziałami z 20. i 19. SFG Gwardii Narodowej. Dwa Task Forces wystawiły wojska konwencjonalne, a jeden w późniejszych latach zorganizowano opierając się na Navy SEAL i nowej formacji specjalnej piechoty morskiej MARSOC.

Utworzony pod koniec 2001 r. TF Sword tworzyły dwa szwadrony wydzielone z dwóch najlepszych jednostek amerykańskich sił specjalnych, kontrterrorystycznych oddziałów misji specjalnych (SMU – Special Mission Units) Tire 1: Delta/CAG (Combat Applications Group) z Fort Bragg w Północnej Karolinie i Devgru (US Naval Special Warfare Development Group – NSWDG, dawniej: SEAL Team 6) z Dam Neck w Wirginii. Podlegały one, całkowicie oddzielnie od pozostałych sił specjalnych w OEF, najwyższemu połączonemu dowództwu Joint Special Operations Command (JSOC), odpowiedzialnemu za planowanie i dowodzenie najbardziej unikatowymi operacjami specjalnymi, na czele ze zwalczaniem terroryzmu oraz rozwój wyposażenia i taktyki pod tym kątem. Deltę i Devgru mieli wspierać żołnierze z 75th Ranger Regiment, 160th SOAR oraz specjalna jednostka wywiadowcza US Army kryptonim Grey Fox (ISA – Intelligence Support Activity). Zadaniem TF Sword były misje „hunter-killer”, czyli schwytanie lub likwidacja najważniejszych przywódców
Al Kaidy i talibów (HVT – high-value targets), misje wywiadowcze o znaczeniu strategicznym oraz – w razie potrzeby – operacje uwalniania zakładników. Już w październiku 2001 r. TF Sword próbował po wylądowaniu wraz z pathfinderami i 3. batalionem rangersów na lotnisku Rhino i przy Objective Gecko w Kandaharze schwytać przywódcę talibów, mułłę Mohammeda Omara. W grudniu 2001 r. „czarny” zespół polował na Osamę bin Ladena i jego dowódców w rejonie kompleksu jaskiń Tora Bora.

2 stycznia 2002 r. został przekształcony w Task Force 11 pod dowództwem gen. Della L. Daileya (po objęciu przez niego dowództwa JSOC zastąpiony przez gen. bryg. Gregorego Trebona z USAFSOC), do którego włączono także szwadron brytyjskiej SAS oraz prawdopodobnie wywiadowców i analityków z National Security Agency oraz z CIA. Do tego Task Force wydzielono także specjalistów z sił specjalnych USAF: ratowników powietrznych PJ oraz „kontrolerów” od naprowadzania lotnictwa (CCT). Stacjonujący w Bagram TF 11 wydzielał m.in. do operacji „Anakonda” w dolinie Shah-i-Kot grupy Advanced Force Operations (AFO) – specjalne zespoły rozpoznawcze, złożone z operatorów Delty lub SEAL i specjalistów z Grey Fox. Według niepotwierdzonych źródeł występował następnie jako TF 5, w którym rozwinięto współpracę z CIA, zwłaszcza specjalnym wydziałem Special Activities Division tej agencji. W lipcu 2003 r. z połączenia tego zespołu z podobnym TF 20, który operował w Iraku, powstał TF 21, a następnie TF 121, dowodzony przez
adm. Williama McRavena. W tym samym roku działający w ich ramach wywiadowcy z jednostki Grey Fox przeszli w podporządkowanie JSOC jako Mission Support Activity. Dodatkowo Task Force podległy JSOC wspierały grupy techniczne CIRA (Communications Intelligence Reconnaissance and Action) z sił specjalnych, z zaawansowanym sprzętem podsłuchowym, współpracujące z agencjami wywiadowczymi. Zadania TF121 zostały te same, ale w związku z drugą wojną w Zatoce Perskiej aktywność zespołu w Afganistanie między 2003 a 2007/2008 r. zmalała, natomiast podobne struktury ukryte pod kryptonimami TF 626, TF 145 i TF 88 skupiły się na polowaniu na terrorystów w Iraku. Ich misje w obu tych krajach – i nie tylko – obejmują najwyższe klauzule tajności, dlatego te TF kamuflowano również nieformalnymi nazwami w rodzaju „Rycerze Jedi”, SMU czy OCF (Other Coalition Forces). Czasem nieoficjalnie były stosowane także nazwy nadane poszczególnym jednostkom w ich ramach podczas działań w Iraku: TF Green dla Delty, TF Blue – dla Devgru,
TF Orange – Grey Fox/MSA, TF Brown – 160th SOAR, TF Red – dla Rangersów oraz TF Black dla komponentu brytyjskiego. Po powrocie TF 88 do Afganistanu na terenie Kandaharu dowodził nim w 2009 r. oficer jednostki specjalnej Special Boat Service brytyjskich Royal Marines, a w szeregach zespołu szwadron SAS wspierany był przez kompanię ze Special Forces Support Group oraz pododdział rozpoznania specjalnego ze Special Reconnaissance Regiment. Wkrótce „czarny” Task Force zmienił numerację na TF 373 i podobno stacjonował m.in. wewnątrz bazy niemieckiego kontyngentu ISAF Camp Marmal, w Mazar-e-Szarif. Według szczątkowych informacji, które przeciekły na jego temat, operował z co najmniej jeszcze trzech baz, w Kabulu, Chost i w Kandaharze, prawdopodobnie rozdzielony na cztery pododdziały, obejmujące swymi polowaniami na cele z listy priorytetowej JPEL (Joint Prioritised Effects List) cały Afganistan i pogranicze z Pakistanem. Ostatnia stosowana oficjalnie nazwa to TF310. 

Tymczasem w 2007 r. w ramach sił NATO w Afganistanie powstało odrębne dowództwo ISAF SOF (Special Operations Forces) HQ, odpowiedzialne za organizowanie i kierowanie operacjami specjalnymi ISAF SOF, ustalanie priorytetów działań oraz ich koordynację z działalnością sił konwencjonalnych. Podporządkowano mu wszystkie kierowane do Afganistanu zadaniowe zespoły specjalne sojuszników, poza amerykańskimi (jeśli nie liczyć jednej kompanii z 10. SFG). Zgodnie z nową doktryną w misji ISAF, w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania tych pododdziałów, stworzono dwa oddzielne łańcuchy dowodzenia: jeden dla sił konwencjonalnych (np. w przypadku sił wydzielonych przez Siły Zbrojne RP: ISAF Joint Command – Regional Command East – Polskie Siły Zadaniowe), drugi, równoległy, dla sił specjalnych (np. ISAF SOF – polski TF-49) – spotykają się one na poziomie dowódcy całej operacji (ISAF HQ). Wcześniej większość pododdziałów specjalnych podlegała dowództwom narodowych kontyngentów i wykonywała zadania głównie na ich korzyść. Tylko niektóre, jak np. rumuński oraz trzy półroczne zmiany TF-49 z polskiej jednostki GROM w okresie od 19 lutego 2007 r. do lipca 2008 r. włączone były do CJSOTF-A – w tym przypadku do działań u boku „Zielonych Beretów” z amerykańskiego Special Operations Task Force 73, operującego w południowowschodniej prowincji Kandahar, w rejonie odpowiedzialności dowództw regionalnych RC-South i RC-West. W ramach misji ISAF na przełomie 2008 i 2009 r. działało siedem Grup Zadaniowych Operacji Specjalnych (SOTG – Special Operations Task Group) oraz element dowodzenia i kontroli operacji specjalnych (SOCCE – Special Operations Command and Control Element). ISAF SOF wspierał SOTG danymi rozpoznawczymi i wywiadowczymi, zapewniał UAV i transport powietrzny. Poszczególne pododdziały specjalne NATO działają jednak prawie wyłącznie w rejonie odpowiedzialności narodowych kontyngentów, ale nie podlegają ani ich dowództwom, ani regionalnym, lecz ISAF SOF. W celu usprawnienia współdziałania utrzymują więc oficerów łącznikowych przy ISAF SOF HQ, dowództwie regionalnym i z reguły zespół koordynacyjny przy dowództwie sił narodowych (o ile taki funkcjonuje w Afganistanie). 

W styczniu 2009 r. siły amerykańskie w OEF utworzyły w Kabulu nową strukturę dowódczą Combined Forces Special Operations Component Command-Afghanistan (CFSOCC-A), której podlegają wszystkie „białe” jednostki specjalne z CJSOTF-A, jak określa się te poza „czarnym” TF 310, oraz biorące udział w działaniach na terenie Afganistanu pododdziały specjalne państw sprzymierzonych nienależących do NATO. Przykładem mogą być uczestniczący w misji ISAF komandosi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Jordanii (TF Nashmi/TF 222 w prowincji Logar), Nowozelandczycy (TF 81) i Australijczycy. Australia od 2005 r. wystawia około 300-osobowy SOTG (Special Operations Task Group), zorganizowany na podstawie szwadronu SASR, wspierający go pododdział szybkiego reagowania QRF złożony z żołnierzy 1st i 2nd Commando Regiments, oraz z elementów ze Special Operations Engineer Regiment i Special Operations Logistic Squadron. Obok Brytyjczyków i Polaków to najaktywniejszy nieamerykański kontyngent sił specjalnych w misji afgańskiej. CFSOCC-A początkowo podlegał operacyjnie bliskowschodniemu dowództwu operacji specjalnych SOCCENT, ale dla ułatwienia wykorzystania komandosów od kwietnia 2010 r. został oddany pod kontrolę operacyjną dowódcy sił amerykańskich w Afganistanie USFOR-A. Był to jeden z kroków w ramach realizowania nowej strategii gen. McChrystala, byłego komandosa i m.in. szefa JSOC (2003–2006), który po objęciu 10 czerwca 2009 r. dowodzenia siłami ISAF i amerykańskimi w tym kraju, nakazał ograniczenie klasycznych działań bojowych sił konwencjonalnych na rzecz operacji sił specjalnych. W przypadku sił amerykańskich oznaczało to zwiększenie liczby takich żołnierzy z około 3000 w 2008 r. do ponad 8000 cztery lata później i 10 000 obecnie.

Mimo prób koordynowania działalności ISAF SOF, CJSOTF-A i TF 310, często podejmowały one niezależne operacje, co groziło pomyłkami i nieporozumieniami. Dlatego w lipcu 2012 r. dokonano kolejnego kroku w konsolidacji kontroli nad działaniami sił specjalnych w Afganistanie, powołując wspólne strukturą dla wszystkich takich jednostek amerykańskich, natowskich oraz pozostałych koalicjantów (poza gospodarzami) i koordynujące wszystkie ich operacje połączone dowództwo Special Operations Joint Task Force-Afghanistan/NATO Special Operations Component Command-Afghanistan (SOJTF-A/NSOCC-A – od lutego br. szefem sztabu NSOCC-A jest dowódca JW Formoza kmdr Dariusz Wichniarek). Pierwszym dowódcą wszystkich komandosów sił interwencyjnych został mianowany amerykański gen. Raymond Thomas III, zastępca dowódcy JSOC. Obecnie podległym mu siłom przyświecają trzy priorytety, z których pierwszy to walka z terroryzmem, realizowana przez kinetyczne operacje kontrterrorystyczne przeciwko liderom organizacji terrorystycznych, w wykonaniu przede wszystkim TF 310 (ale oczywiście również i inne TF). Drugi, przydzielony Navy SEAL, polega na współpracy z lokalnymi społecznościami i ma doprowadzić do rozwoju lokalnych, afgańskich sił policyjnych ALP (Afghan Local Police, zwane też Arbakai). Te ostatnie są odpowiedzialne za samoobronę wiosek w ramach programu Village Stability Operations (VSO). Amerykanie zapewniają szkolenie, wyposażenie i uzbrojenie dla ochotników wybranych przez starszyznę wiosek. Od 2010 r. w tym programie siły specjalne ściśle współpracują z wojskami konwencjonalnymi. Trzecia misja ma charakter szkoleniowy (FID). Koalicyjne siły specjalne wspomagają formowanie i trening lokalnych jednostek specjalnych: armii afgańskiej (ANA – Afghan National Army), policji i służby bezpieczeństwa NDS (National
Directoriate of Security). Przygotowanie do wycofania wojsk ISAF NATO oraz USFOR-A z ich kraju ma bowiem towarzyszyć tzw. afganizacja działań, polegająca na  przygotowaniu wojska i policji gospodarzy do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swego państwa.
8 kwietnia 2012 r. podpisano np. amerykańsko-afgańskie porozumienie MoU (Memorandum of understanding) na temat prowadzenia operacji specjalnych w tym kraju. Zgodnie z jego zapisami na szczeblu centralnym, w prowincjach i regionach mają funkcjonować afgańskie Grupy Koordynacji Operacyjnej OCG (Operational Coordination Group), złożone z przedstawicieli lokalnych służb policyjnych, do których należeć będzie zatwierdzanie takich operacji z udziałem żołnierzy USA i NATO, monitorowanie przebiegu i przekazywanie uwag władzom. Ustalono, że afgańskie domy mogą być przeszukiwane wyłącznie przez miejscowe siły specjalne, jedynie przy wsparciu amerykańskich.

Obecnie takie działania w coraz większym stopniu są wykonywane siłami afgańskimi, a „zachodni” komandosi pełnią jedynie funkcje doradcze. Około 60 teamów z jednostek specjalnych CJSOTF-A i ISAF SOF stale pracuje z tubylczymi siłami bezpieczeństwa, a ponad 50 towarzyszy w działaniach afgańskich jednostek uderzeniowych z armii i policji.

Obecnie SOJTF-A/NSOCC-A pod dowództwem gen. dyw. Austina S. Millera, z siedzibą w Camp Integrity w Kabulu, podlega „czarny” TF 310, komponent lotniczy CJSOAC-A oraz CJSOTF-A i ISAF SOF w następującym składzie.

Stacjonującemu w Bagram CJSOTF-A personel sztabowy i zabezpieczający zapewnia 3rd SFG, a podlega mu sześć batalionowych TF: dwa „Zielonych Beretów” wojsk lądowych (rotacyjnie 3rd i 7th SFG), dwa wystawione przez jednostki piechoty z włączonymi pododdziałami sił specjalnych oraz po jednym złożonym z Navy SEAL i siły specjalne korpusu piechoty morskiej (uczestniczące w wojnie afgańskiej od 2007 r.):

– Special Operations Task Force-East (US Army Special Forces) w Bagram, operujący we wschodnim Afganistanie,

– SOTF-South (US Army Special Forces) w Kandaharze,

– SOTF South-East (US Navy SEAL) operujący w prowincjach Uruzgan i Zabul,

– SOTF-West (2nd Marine Special Operations Battalion) z bazą Camp Lawton w Heracie, rejon dzialania: zachodni Afganistan, prowincje Helmand i Farah,

– TF Balkh (2–7 Infantry US Army) baza Camp Mike Spann w Mazar-e-Szarif, operuje w północnym Afganistanie,

– TF Paktika (3–69 Armor US Army) w FOB Sharana, działa w prowincji Paktika.

Główne zadania powyższych jednostek to program VSO/ALP oraz doradztwo afgańskim siłom specjalnym i batalionom komandosów. Siły amerykańskie wspierają także kanadyjscy żołnierze: z jednostki kontrterrorystycznej JTF2 już od 2002 r., a z pułku operacji specjalnych CSOR od 2006 r. Działali w południowej części Kandaharu, a obecnie zajmują się także szkoleniem sił specjalnych i komandosów armii afgańskiej.

Dowództwu ISAF SOF z siedzibą w Kabulu, na którego czele stoi obecnie australijski brygadier Mark Smethurst (dowódcy pochodzą na zmianę z australijskich i brytyjskich sił specjalnych), podlegają regionalne SOTG wielkości batalionu lub kompanii, rozmieszczone na terenie Afganistanu, najczęściej w prowincjach, w których stacjonują ich kontyngenty narodowe. Wykonują oni operacje specjalne na rzecz dowództw regionalnych oraz szkolą jednostki specjalne ze struktur afgańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych (policja, NDS). W ubiegłym roku w dowództwie ISAF SOF służyli przedstawiciele 20 państw NATO, Austrii i Szwecji spoza Paktu, a 17 wystawiało Task Forces (Australia – TF66 w Uruzganie i Kandaharze, Dania – JKP/FKP w prowincji Helmand, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy z KSK w TF47 w prowincji Kunduz pod RC-North, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska TF-49 i TF-50 w Ghazni i Paktice pod RC-East, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, USA, Węgry, Włochy TF45 w RC-West, Wielka Brytania: blisko 500 żołnierzy z 22. i 23. Pułków SAS, SBS, SFSG i SRR w ramach TF42 and TF528 w Helmandzie). Łącznie było to 2260 żołnierzy z 26 państw. Wcześniej swoje zespoły do ISAF SOF wystawiała także m.in. Albania (Task Force Eagle), Francja (TF32) i Holandia (TF637, TF55). Natowskiemu dowództwu podlega także jeden amerykański Task Force. Combined Special Operations Task Force – 10 tworzą pod stołecznym dowództwem regionalnym RC-Capitol, w Camp Vose w Kabulu, „Zielone Berety” z 10th SFG (Special Operations Task Unit/SOTU – odpowiednik ODA – z 1. batalionu tej grupy, stacjonującego w Niemczech) oraz SOTU z Chorwacji, Estonii, Finlandii, Macedonii, Rumunii (SOTG złożony z trzech SOTU), Słowacji, Sowenii i Węgier.

Lotniczy Combined Joint Special Operations Aviation Component Afghanistan (CJSOAC-A), stacjonujący na lotnisku w Bagram, zapewniły amerykańskie siły powietrzne i 160th SOAR. Do dyspozycji komandosów są samoloty transportowe i wsparcia, śmigłowce różnych typów i bezzałogowce (UAV). (cdn.)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.