Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Asymmetric Warfare Group

Asymmetric Warfare Group US DoD
 

Asymmetric Warfare Group US DoD


 

Chociaż nie jest to część sił operacji specjalnych, ani jednostka specjalna per se, chętnie rekrutuje doświadczonych żołnierzy z takich formacji i często klasyfikowana jest w amerykańskich siłach zbrojnych jako tzw. Special Mission Unit. AWG to unikalny oddział US Army, który we współczesnych konfliktach asymetrycznych odgrywa odmienną rolę niż typowe siły specjalne, ale wykorzystując charakterystyczne dla nich metody działania.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Jedną z wielu misji (kategorii niekinetycznej) wojsk specjalnych jest doradztwo, ukierunkowywanie i szkolenie lokalnych sił sojuszniczych, w tym partyzanckich, przede wszystkim w zakresie działań niekonwencjonalnych. AWG wypełnia podobne zadania, z tą różnicą, że w jednostkach konwencjonalnych wojsk własnych, przygotowując je do wyzwań konfliktu asymetrycznego, z przeciwnikiem stosującym działania nieregularne. Oddział bierze swój początek z utworzonego w czasie konfliktu w Iraku zespołu Army IED Task Force, o węższej specjalizacji.

Powstał on w celu pilnego wypracowania środków zaradczych, które pomogłyby zwiększyć zdolność pododdziałów US Army i USMC do unikania, neutralizowania i zwalczania ataków z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED – Improvised Explosive Device). Amerykańskie siły zbrojne, dysponujące olbrzymim potencjałem do zapewnienia przewagi na konwencjonalnym polu walki, okazały się bowiem bardzo słabo przygotowane do walki z przeciwnikiem, który przeszedł do działań nieregularnych o charakterze terrorystycznym. Około połowę wszystkich strat ponoszonych w tym czasie przez Amerykanów w Iraku (OIF – Operation Iraqi Freedom) i Afganistanie (OEF – Operation Enduring Freedom) stanowiły ofiary wybuchów IED.

Stojący na czele zarządu operacyjnego (G3) US Army gen. Richard Cody wydał w związku z tym, w październiku 2003 r., rozkaz utworzenia złożonego ze specjalistów zespołu zadaniowego do skoordynowania wszelkich wysiłków mogących zmienić ten stan rzeczy. IED Task Force zdołał możliwie szczegółowo rozpoznać problem, zebrać z zaangażowanych w operacje afgańską lub iracką jednostek doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące ataków IED oraz wszelką przydatną wiedzę z innych źródeł, a następnie dopomógł przekuć to we wdrożenie ulepszeń w środkach ochrony osobistej i pojazdów, technologii (systemy wykrywania IED, zagłuszania impulsów radiowych inicjujących ich wybuch, itp.), odpowiednich procedur działania, dowodzenia i szkoleń. W efekcie straty spowodowane IED spadły o ponad 30% i to mimo wzrostu częstotliwości ich użycia przez przeciwnika na teatrze działań.

Skuteczność misji IED Task Force zachęciła dowództwo US Army do rozwinięcia tego zespołu w organ działający już nie tylko w jej ramach, ale na rzecz także pozostałych rodzajów wojsk i wspólnie z nimi (jako Joint IED Defeat Integrated Process Team – IPT). Ponieważ siły amerykańskie, uwikłane w konflikty o charakterze asymetrycznym, potrzebowały recepty na wiele nowych dla nich problemów, nie tylko związanych z atakami bombowymi, w oczywisty sposób pojawił się pomysł, by stworzyć na podobieństwo tamtego zespołu większą formację, o szerszym przeznaczeniu. W styczniu 2004 r. szef G-3 zarządził utworzenie pułku, wstępnie nazwanego Asymmetric Warfare Regiment, który miał działać w podobny sposób, wypracowując w szybkich procesach rozwiązania zwiększające efektywność przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom przez pododdziały wojsk lądowych. Jednostka została zorganizowana w styczniu 2005 r. w Fort Meade w stanie Maryland, jako Asymmetric Warfare Group, podporządkowana zarządowi operacji i planowania sztabu US Army za pośrednictwem 20th SUPCOM (Support Command – skupia się na zagrożeniach CBRN i najniebezpieczniejszymi materiałami wybuchowymi).

Obecnie podlega bezpośrednio czterogwiazdkowemu generałowi, który kieruje Dowództwem Wyszkolenia Sił Lądowych (US Army Training and Doctrine Command – TRADOC) i znana jest jako „ramię operacyjne” TRADOC. Liczy 377 żołnierzy i pracowników kontraktowych pod dowództwem pułkownika Patricka J. Mahaneya Jr., a podzielona jest na dowództwo i sztab oraz cztery szwadrony, na czele których stoją oficerowie w stopniu podpułkownika.

Dwa z nich (Able squadron i Baker squadron) to szwadrony operacyjne, zapewniające rotację personelu, dzięki którym AWG może prowadzić nieprzerwanie długotrwałe działania w rejonach konfliktów asymetrycznych. Szwadron Charlie zajmuje się prowadzeniem selekcji i szkoleniem, natomiast Dog odpowiada za wdrażanie koncepcji wypracowanych przez członków pierwszych dwóch, koordynuje prace nad ulepszaniem sprzętu z kierownikami projektów oraz komórkami armii odpowiedzialnymi za zamówienia. Każdy szwadron dzieli się na trzy plutony (troops), dowodzone przez majorów.

Zadania AWG to:

  • przekazywanie wyższym dowódcom kluczowych spostrzeżeń „z terenu” i informacji, pozwalających im podejmować właściwe decyzje co do kierunków doskonalenia wyposażenia oraz szkolenia wojsk, w celu jak najlepszego i szybkiego przygotowywania ich na nowe zagrożenia, podnoszenia odporności i skuteczności;
  • stymulowanie w tym samym celu działań adaptacyjnych i innowacyjnych w armii;
  • zapewnianie na teatrze działań bojowych pomocy doradczej dowódcom US Army i sił połączonych, w celu zwiększenia skuteczności bojowej jednostek operacyjnych oraz ich reagowania na zagrożenia asymetryczne;
  • pomoc w identyfikacji niezbędnych do tego i najbardziej celowych ulepszeń, w ich szybkim i właściwym przygotowaniu, a następnie wdrażaniu takich (materialnych i niematerialnych) rozwiązań zaradczych o charakterze ofensywnym i defensywnym;
  • wspieranie dowódców liniowych w rozwijaniu umiejętności adaptowania do prowadzonych operacji bojowych i programów szkolenia przydatnych elementów, określanych dzięki zdolności szybkiej identyfikacji słabych stron przeciwnika.

W praktyce polega to najpierw na kierowaniu zespołów rozpoznawczo-doradczych na wybrany teatr działań – w ostatnich latach przede wszystkim do Afganistanu – by z bliska przyjrzały się, z jakimi problemami borykają się amerykańskie i sojusznicze wojska. Szwadrony operacyjne mogą wysłać do ich sztabów i jednostek liniowych jednocześnie nawet

30 specjalistów, zazwyczaj pracujących po dwóch: doświadczony podoficer starszy (master sergeant lub sergeant major) w służbie czynnej i „cywilny” pracownik kontraktowy, z reguły były żołnierz o podobnym stopniu i doświadczeniu. Dołączają do wybranych jednostek często już na etapie ich przygotowania do misji zagranicznej, a następnie towarzyszą pododdziałom podczas działań bojowych w terenie. Gromadzą więc swe obserwacje i opinie nie zza biurka, lecz z pierwszej ręki, bezpośrednio uczestnicząc dzień po dniu, w przerzutach, przemarszach, patrolach, wymianach ognia, itd.

Rozmawiają z żołnierzami pododdziału i dowódcami wszystkich szczebli, mając pełny wgląd w ich procesy decyzyjne. Ich obecność nie służy jednak kontrolowaniu i wystawianiu ocen. Oceniają poszczególne sytuacje i konkretne działania obu stron w sposób umożliwiający im tylko zgromadzenie wiedzy na potrzeby zgodne z dewizą jednostki: Think-Adapt-Anticipate (myśl-dostosowuj-wybiegaj w przód). Chcą wiedzieć, w jaki sposób coś zostało zrobione przez własnych żołnierzy i przez przeciwnika, jaka taktyka, jakie techniki i procedury były lepsze w określonych sytuacjach, co się sprawdza, a co nie – od drobnych elementów wyposażenia osobistego, po taktykę i środki zastosowane przez ogół zaangażowanych w akcję sił. Wcześniejsze doświadczenie bojowe doradców z AWG pozwala im nie tylko na umiejętne wychwytywanie rzeczy istotnych i ich trafne, obiektywne ocenianie, ale także udzielanie na bieżąco wielu wartościowych rad żołnierzom i dowódcom, by byli skuteczniejsi.

Zebraną wiedzę przekazują w formie analitycznych raportów, z wnioskami i propozycjami odpowiednich zmian, do specjalistów z zespołu Integrated Solutions Team szwadronu Dog i dowództwa AWG w Fort Meade. Tam, na ich podstawie powstają opracowania traktujące poruszane aspekty z makroperspektywy, dające szerszy obraz tego, jak wyglądają interakcje wojsk amerykańskich z asymetrycznym przeciwnikiem. Ich wartość jest tym większa, że członkowie zespołów operacyjnych jednostki potrafią, dobrze poznając przeciwnika, myśleć jak on, a przez to ująć także jego punkt widzenia na różne sprawy i tym samym trafnie prognozować, jakimi metodami będzie działał, jak reagował, w jakim kierunku zmierzał. Wykorzystując to wszystko, a także bazując na najnowszych doniesieniach wywiadowczych, AWG rewiduje stosowane przez amerykańskie jednostki procedury, taktykę i wyposażenie, wskazując obszary zmian. Nie jest to bynajmniej częsty przypadek „pisarstwa do szuflady” pro forma, ponieważ dowództwo US Army potrafi docenić potrzebę i efekty działań AWG, nadając im w priorytetowy sposób dalszy ciąg.

Opisane działania jednostki mają na celu przetworzenie zebranej wiedzy na kreatywne rozwiązania, które jak najszybciej zostaną przekazane w odwrotnym kierunku. Nie zawsze jednak musi ona przy tym odgrywać główną rolę w znajdowaniu takich rozwiązań. Najogólniej rzecz ujmując, jej zadanie to integrowanie i transfer wiedzy. Może np. okazać się, że czasami wcale nie trzeba czegoś wymyślać, bo zostało to już zrobione, lecz w armii, jak w wielu dużych instytucjach, niejednokrotnie mamy do czynienia z problemem opisywanym przysłowiem „nie wie lewica, co czyni prawica”. Rzutcy dowódcy, często z własnej inicjatywy lub zmuszeni sytuacją, próbują znaleźć i znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu, ale muszą nie tylko je wymyślić, lecz jeszcze sprawdzić jego słuszność w praktyce, a następnie potwierdzić regułę. Być może zupełnie niepotrzebnie, bo inna jednostka przeszła już taką drogę. AWG zajmuje się więc również zbieraniem i przekazywaniem doświadczeń, by przekuć indywidualne pomysły w sukces grupowy, a jej zaletą jest to, że ma pełniejszy obraz wielu spraw, niż miał ktokolwiek wcześniej. Odwiedzając różne jednostki podczas ich treningów oraz operacji bojowych, zespoły doradcze mogą zobaczyć, że coś sprawdziło się już w jednym miejscu i po przeanalizowaniu, przekazać to w inne.

Z jednej strony rejestrują, że w którejś jednostce określone rzeczy świetnie funkcjonują, z drugiej – wiedzą, że inna może natknąć się na podobne problemy i można jej pomóc, szybko przekazując doświadczenia tej pierwszej. Bywa, że chodzi o rzeczy znane, ale gdzieś już z różnych powodów zapomniane, czyli tzw. syndrom CRS (Can’t Remember, Shit!). Rolą AWG jest więc na równi gromadzenie, co upowszechnianie istotnej wiedzy. Ma przy tym o wiele większe możliwości niż inne struktury, a to dzięki ułatwionemu dostępowi do różnych szczebli armii. Jednego dnia doradcy włączają się w patrol drużyny czy plutonu piechoty, współpracując z dowodzącymi w nich sierżantami, dwa dni później zaś uczestniczą w brifingu z generałem i mogą przekazać mu nie tylko to, co widzieli na tymże patrolu, ale i podczas innych w jego sektorze.

W terenie mogą przepytywać nawet poszczególnych żołnierzy o opinie o sprzęcie i wyposażeniu czy uwagi lub propozycje zmian w nim – ci sami członkowie AWG lub ich koledzy z zespołu przekażą te oceny dostawcom i wykonawcom sprzętu, jako podpowiedzi, co mogą poprawić. Teoretycznie podobnie działał już wcześniej Center for Army Lessons Learned (CALL), zbierający opinie o uzbrojeniu, wyposażeniu i działaniach, ale dopiero żołnierze i „kontraktorzy” z AWG rozpoznają wszelkie tematy osobiście „w polu”. Jednostka ta, statutowo uprawniona do kierowania specjalistów do najmniejszych komórek oddziałów liniowych w strefach działań bojowych oraz do konstruktorów czy decydentów, potrafi znacząco wpłynąć na szybkość wdrażania różnych pomysłów modernizacyjnych.

Zajmuje się zarówno sprawami materii, jak i niematerialnymi. Szwadron Baker, odpowiedzialny za operacje techniczne, skupia się na tych pierwszych, inicjując proces zmian i dostosowywania wyposażenia do potrzeb użytkujących go żołnierzy, od kół zapasowych po najbardziej efektywne tłumiki dźwięku do broni. Doradcy z tego zespołu wspomagają poszukiwania sposobów, np. na zmniejszanie masy ekwipunku osobistego, nie tylko przez wdrażanie lżejszych, nowocześniejszych elementów, ale również wypracowanie z dowódcami najodpowiedniejszych zestawów do różnych rodzajów i warunków działania, by żołnierz zabierał wyłącznie to, co niezbędne. Tymi dwiema drogami AWG udało się doprowadzić w ciągu pół roku do obniżenia o 1/5 masy wyposażenia żołnierzy operujących w Afganistanie. To dopiero doradcy z tej jednostki przeforsowali zastąpienie stosunkowo ciężkich ukm M240 w oddziałach konwencjonalnych, walczących w górach na północy tego kraju, lżejszymi rkm Mk 48 i Mk 46 (Minimi), używanymi dotąd tylko przez siły specjalne. Przyczynili się również do powstanie lekkiej wersji ukm M240L.

Able (Tactical Operations) squadron zajmuje się natomiast doskonaleniem i dopasowywaniem taktyki oraz procedur do asymetrycznego pola walki i skutecznego oddziaływania na zidentyfikowane czułe punkty przeciwnika. Razem i dzięki rozwijaniu szerokich powiązań z różnymi komórkami sił zbrojnych oraz organizacjami związanymi z pokrewnymi dziedzinami, pracują zaś nad kompleksowym wykorzystaniem wiedzy, technologii i właściwego szkolenia do jak najskuteczniejszego przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom asymetrycznym.

Już w 2006 r., dzięki wprowadzeniu specyficznych metod targetingu, podwyższenia tzw. świadomości sytuacyjnej oraz pewnym modyfikacjom taktyki i technik działań patrolowych, plus nowym elementom wyposażenia, dopomogli zmniejszyć straty powodowane w Iraku głównie przez IED. Nie mniej istotny był wkład AWG w wypracowanie doktryny przeciwpartyzanckiej „Attack the network”, uczącej, jak skutecznie rozbijać zakonspirowane struktury. W serii ćwiczeń taktycznych zorganizowanych w FOB Sharana, w afgańskiej prowincji Paktika, zespoły doradcze jednostki dopomogły udoskonalić konwencjonalnym oddziałom amerykańskim i lokalnym siłom bezpieczeństwa umiejętności walki w zabudowaniach. Inne uczyły, jak tworzyć tzw. Counter-Strike Task Force, umiejętnie reagujące na zaskakujące moździerzowe ostrzały wysuniętych baz operacyjnych przez przeciwnika. Najnowsza inicjatywa AWG to szkolenie w Fort Bliss, w Teksasie, piechoty w zakresie penetrowania i opanowywania podziemnych obiektów – od tuneli i jaskiń, po hangary lotnicze.

Sukcesy AWG to wynik przede wszystkim kompletowania składu grupy z indywidualności, reprezentujących idealny miks doświadczeń i umiejętności. Nie bez przyczyny powstała ona na podstawie ludzi wywodzących się głównie z sił specjalnych (np. obecny dowódca D sqn ppłk Michael Richardson to były żołnierz 10. Special Forces Group oraz 1. Special Warfare Training Group). Przyciągają one i dobierają inteligentnych, lubiących wyzwania żołnierzy, którzy potrafią być samodzielni w działaniu i myśleć niekonwencjonalnie. Mimo intensywnego ćwiczenia standardowych procedur operacyjnych, wymaga się od nich nie wykonywania schematów, lecz elastycznego podejścia, znajdowania własnych sposobów rozwiązywania problemów oraz doskonalenia technik i metod.

To zresztą przecież siły specjalne mają największe doświadczenie w działaniach niekonwencjonalnych i radzeniu sobie z nietypowymi sytuacjami, a takie cechują konflikty asymetryczne, gdzie przeciwnikiem nie są wojska regularne, postępujące według ogólnie przyjętej, a więc przewidywalnej taktyki. Komandosi są także bardziej przyzwyczajeni do pewnej swobody w konfigurowaniu i „dopracowywania” swych narzędzi pracy (broń, ekwipunek), by jak najlepiej spełniały swoją funkcję, czy też do szukania lepszych wzorów. To uczy zdrowego krytycyzmu przy ocenianiu przydziałowego sprzętu oraz umiejętności dostrzegania możliwości ulepszeń. Stąd też siły specjalne regularnie odgrywają rolę pionierów we wprowadzaniu różnych nowości. Współczesne konflikty asymetryczne nie mają nic wspólnego z dawnymi, wielkimi polami bitew – walka przenosi się w najtrudniejsze środowiska (lasy, góry, tereny zurbanizowane), a w związku z tym – mimo nieocenionego wsparcia nowoczesnej techniki – znów rośnie rola żołnierza i małych pododdziałów, indywidualnych umiejętności bojowych oraz wynikającego z tego przykładania wagi do jak najlepszego wyposażenia osobistego. To nic nowego dla żołnierzy sił specjalnych, dlatego tak dobrze sprawdzają się w szwadronach operacyjnych AWG.

W ich wcześniejszej służbie oczywisty element stanowiło również omawianie po każdej akcji szczegółów, które zadecydowały o plusach i minusach jej przebiegu. To wyrabia analityczne podejście i zdolność do obiektywnego oceniania działań własnych, kolegów i przeciwnika, przydatne podczas pracy w zespołach doradczych AWG. Większość komandosów ma też za sobą praktykę w szkoleniu, doradzaniu i mentoringu w ramach misji MA (Military Assistance) oraz UW (Unconventional Warfare), co stanowi cenne przygotowanie do dołączania, w ramach zespołów doradczych, do różnych jednostek konwencjonalnych. I w końcu to jednostki specjalne mają najwyższy wskaźnik skuteczności w zwalczaniu przeciwnika asymetrycznego, któż więc, jeśli nie żołnierze tych oddziałów, miałby lepiej rozpoznawać zagrożenia z jego strony oraz wspomagać wojska regularne w walce z nim?

Oczywiście, siły specjalne operują w odmienny sposób niż duże pododdziały wojsk regularnych, więc nie można przenosić wszelkich wzorów znanych ich żołnierzom na grunt np. kawalerii pancernej. Niemniej jednak, byli komandosi mają bardzo dobre przygotowanie do służby w AWG i unikalną perspektywę ocen. Obecnie sporo nowych żołnierzy w tej grupie wywodzi się również z innych jednostek US Army, tworząc z kolegami z sił specjalnych, dzięki wniesieniu innych doświadczeń i spojrzeń na różne sprawy, jeszcze efektywniejsze i bardziej elastyczne zespoły doradcze.

Każdy kandydat do służby w AWG musi spełnić szczególne wymagania oceniane, podobnie jak w siłach specjalnych, m.in. podczas selekcyjnego trybu naboru. Grupa szuka ludzi ze znaczącym doświadczeniem wojskowym i bojowym, wiedzą z zakresu historii wojskowości, ekspertów z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, obdarzonych wyobraźnią, pomysłowych, potrafiących rozwiązywać problemy, myśleć krytycznie, innowacyjnie i nieszablonowo. Oto dlaczego konieczne jest organizowanie selekcji, zazwyczaj dwa razy w roku. Wymagania formalne to certyfikat dopuszczający do pracy z informacjami ściśle tajnymi, stopień sierżanta, a w przypadku oficera od kapitana do podpułkownika co najmniej roczny staż na stanowisku dowódczym. Podoficer kandydujący na stanowiska w szwadronach operacyjnych musi mieć minimum dwuletnie doświadczenie dowódcze.

Ponieważ praca w AWG ma, mimo towarzyszenia oddziałom bojowym na polu walki, charakter umysłowy, wymagania fizyczne nie są wysokie (standardowy test sprawnościowy armii APFT), a więcej uwagi poświęca się aspektom mentalnym. Do jednostki dostaje się z reguły nie więcej niż 35% spośród chętnych. Zakwalifikowani podpisują trzyletni kontrakt jako Operational Advisor, godząc się na kierowanie w rejony działań bojowych w ramach zespołów Forward Operations Cell, lub obejmują stanowiska w pododdziałach wsparcia i sztabowe. Nabór do „wsparcia” może być organizowany w Fort Meade nawet co miesiąc i trwa trzy dni. Kandydaci do szwadronów operacyjnych przechodzą tygodniową selekcję organizowaną w marcu lub wrześniu w Fort AP Hill, w Wirginii, po której przychodzi czas na trzymiesięczne szkolenie podstawowe OATC (Operational Advisor Training Course), przygotowujące do roli doradcy operacyjnego. Selekcja obejmuje m.in. ćwiczenia scenariuszowe z rozwiązywaniem różnych problemów przy średnich obciążeniach fizycznych (7–10 mil marszów z 15-kilogramowym plecakiem dziennie) oraz przesiewowe testy i badania psychologiczne.

Następnie nowy personel AWG uczestniczy w pięciomiesięcznym kursie doskonalącym m.in. umiejętności komunikacyjne i krytyczne myślenie, po czym do końca roku kontynuuje specjalną edukację, stawiającą nacisk na niekonwencjonalne myślenie i kreatywność w znajdowaniu rozwiązań. W każdym kwartale AWG organizuje 10-dniowy, intensywny kurs Asymmetric Warfare Adaptive Leader Program, na którym przedstawiciele innych jednostek nabywają umiejętności „odnajdywania” się w nowych warunkach zagrożeń asymetrycznych.

AWG to interesujący i pouczający przykład stworzenia w armii struktury, która otrzymała – przy rzeczywistym wsparciu na najwyższym szczeblu – możliwości sprawnego i szybkiego identyfikowania istotnych potrzeb jednostek oraz ich właściwego zaspokajania, w celu stałego i przewidującego podnoszenia ich skuteczności. Ale także przykład twórczego wykorzystania byłych żołnierzy sił specjalnych i przekładania ich doświadczeń na wojska konwencjonalne.

Konflikt asymetryczny

Konflikt asymetryczny – definiowany jako starcie dwóch odmiennych typów organizacji, sposobów myślenia i działania, a nawet sposobów życia i wartości. Wynika nie tylko ze niewspółmiernej różnicy potencjałów (liczebności, technologii, wyszkolenia) – raczej sposobów działania, niż wielkość użytych sił. Przeciwnik asymetryczny dąży do takiego rozegrania konfliktu, by druga strona nie mogła wykorzystać swej przewagi (technologicznej, liczbowej) ze względów taktycznych, technicznych, zasad moralnych (samoograniczeń etycznych, politycznych, społecznych).

Działania asymetryczne

Działania asymetryczne – rodzaj działań taktycznych, w których strona przeciwna nie jest zdefiniowana lub jej zdefiniowanie nie jest wystarczające do zastosowania regularnych form walki, gdy strona przeciwna znacząco odbiega poziomem (technologicznym, kulturowym), a angażowane siły i środki są niewspółmierne do rozmachu prowadzonych działań.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.