Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Asymmetric Warfare Group

Asymmetric Warfare Group US DoD
 

Asymmetric Warfare Group US DoD


 

Chociaż nie jest to część sił operacji specjalnych, ani jednostka specjalna per se, chętnie rekrutuje doświadczonych żołnierzy z takich formacji i często klasyfikowana jest w amerykańskich siłach zbrojnych jako tzw. Special Mission Unit. AWG to unikalny oddział US Army, który we współczesnych konfliktach asymetrycznych odgrywa odmienną rolę niż typowe siły specjalne, ale wykorzystując charakterystyczne dla nich metody działania.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Jedną z wielu misji (kategorii niekinetycznej) wojsk specjalnych jest doradztwo, ukierunkowywanie i szkolenie lokalnych sił sojuszniczych, w tym partyzanckich, przede wszystkim w zakresie działań niekonwencjonalnych. AWG wypełnia podobne zadania, z tą różnicą, że w jednostkach konwencjonalnych wojsk własnych, przygotowując je do wyzwań konfliktu asymetrycznego, z przeciwnikiem stosującym działania nieregularne. Oddział bierze swój początek z utworzonego w czasie konfliktu w Iraku zespołu Army IED Task Force, o węższej specjalizacji.

Powstał on w celu pilnego wypracowania środków zaradczych, które pomogłyby zwiększyć zdolność pododdziałów US Army i USMC do unikania, neutralizowania i zwalczania ataków z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED – Improvised Explosive Device). Amerykańskie siły zbrojne, dysponujące olbrzymim potencjałem do zapewnienia przewagi na konwencjonalnym polu walki, okazały się bowiem bardzo słabo przygotowane do walki z przeciwnikiem, który przeszedł do działań nieregularnych o charakterze terrorystycznym. Około połowę wszystkich strat ponoszonych w tym czasie przez Amerykanów w Iraku (OIF – Operation Iraqi Freedom) i Afganistanie (OEF – Operation Enduring Freedom) stanowiły ofiary wybuchów IED.

Stojący na czele zarządu operacyjnego (G3) US Army gen. Richard Cody wydał w związku z tym, w październiku 2003 r., rozkaz utworzenia złożonego ze specjalistów zespołu zadaniowego do skoordynowania wszelkich wysiłków mogących zmienić ten stan rzeczy. IED Task Force zdołał możliwie szczegółowo rozpoznać problem, zebrać z zaangażowanych w operacje afgańską lub iracką jednostek doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące ataków IED oraz wszelką przydatną wiedzę z innych źródeł, a następnie dopomógł przekuć to we wdrożenie ulepszeń w środkach ochrony osobistej i pojazdów, technologii (systemy wykrywania IED, zagłuszania impulsów radiowych inicjujących ich wybuch, itp.), odpowiednich procedur działania, dowodzenia i szkoleń. W efekcie straty spowodowane IED spadły o ponad 30% i to mimo wzrostu częstotliwości ich użycia przez przeciwnika na teatrze działań.

Skuteczność misji IED Task Force zachęciła dowództwo US Army do rozwinięcia tego zespołu w organ działający już nie tylko w jej ramach, ale na rzecz także pozostałych rodzajów wojsk i wspólnie z nimi (jako Joint IED Defeat Integrated Process Team – IPT). Ponieważ siły amerykańskie, uwikłane w konflikty o charakterze asymetrycznym, potrzebowały recepty na wiele nowych dla nich problemów, nie tylko związanych z atakami bombowymi, w oczywisty sposób pojawił się pomysł, by stworzyć na podobieństwo tamtego zespołu większą formację, o szerszym przeznaczeniu. W styczniu 2004 r. szef G-3 zarządził utworzenie pułku, wstępnie nazwanego Asymmetric Warfare Regiment, który miał działać w podobny sposób, wypracowując w szybkich procesach rozwiązania zwiększające efektywność przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom przez pododdziały wojsk lądowych. Jednostka została zorganizowana w styczniu 2005 r. w Fort Meade w stanie Maryland, jako Asymmetric Warfare Group, podporządkowana zarządowi operacji i planowania sztabu US Army za pośrednictwem 20th SUPCOM (Support Command – skupia się na zagrożeniach CBRN i najniebezpieczniejszymi materiałami wybuchowymi).

Obecnie podlega bezpośrednio czterogwiazdkowemu generałowi, który kieruje Dowództwem Wyszkolenia Sił Lądowych (US Army Training and Doctrine Command – TRADOC) i znana jest jako „ramię operacyjne” TRADOC. Liczy 377 żołnierzy i pracowników kontraktowych pod dowództwem pułkownika Patricka J. Mahaneya Jr., a podzielona jest na dowództwo i sztab oraz cztery szwadrony, na czele których stoją oficerowie w stopniu podpułkownika.

Dwa z nich (Able squadron i Baker squadron) to szwadrony operacyjne, zapewniające rotację personelu, dzięki którym AWG może prowadzić nieprzerwanie długotrwałe działania w rejonach konfliktów asymetrycznych. Szwadron Charlie zajmuje się prowadzeniem selekcji i szkoleniem, natomiast Dog odpowiada za wdrażanie koncepcji wypracowanych przez członków pierwszych dwóch, koordynuje prace nad ulepszaniem sprzętu z kierownikami projektów oraz komórkami armii odpowiedzialnymi za zamówienia. Każdy szwadron dzieli się na trzy plutony (troops), dowodzone przez majorów.

Zadania AWG to:

  • przekazywanie wyższym dowódcom kluczowych spostrzeżeń „z terenu” i informacji, pozwalających im podejmować właściwe decyzje co do kierunków doskonalenia wyposażenia oraz szkolenia wojsk, w celu jak najlepszego i szybkiego przygotowywania ich na nowe zagrożenia, podnoszenia odporności i skuteczności;
  • stymulowanie w tym samym celu działań adaptacyjnych i innowacyjnych w armii;
  • zapewnianie na teatrze działań bojowych pomocy doradczej dowódcom US Army i sił połączonych, w celu zwiększenia skuteczności bojowej jednostek operacyjnych oraz ich reagowania na zagrożenia asymetryczne;
  • pomoc w identyfikacji niezbędnych do tego i najbardziej celowych ulepszeń, w ich szybkim i właściwym przygotowaniu, a następnie wdrażaniu takich (materialnych i niematerialnych) rozwiązań zaradczych o charakterze ofensywnym i defensywnym;
  • wspieranie dowódców liniowych w rozwijaniu umiejętności adaptowania do prowadzonych operacji bojowych i programów szkolenia przydatnych elementów, określanych dzięki zdolności szybkiej identyfikacji słabych stron przeciwnika.

W praktyce polega to najpierw na kierowaniu zespołów rozpoznawczo-doradczych na wybrany teatr działań – w ostatnich latach przede wszystkim do Afganistanu – by z bliska przyjrzały się, z jakimi problemami borykają się amerykańskie i sojusznicze wojska. Szwadrony operacyjne mogą wysłać do ich sztabów i jednostek liniowych jednocześnie nawet

30 specjalistów, zazwyczaj pracujących po dwóch: doświadczony podoficer starszy (master sergeant lub sergeant major) w służbie czynnej i „cywilny” pracownik kontraktowy, z reguły były żołnierz o podobnym stopniu i doświadczeniu. Dołączają do wybranych jednostek często już na etapie ich przygotowania do misji zagranicznej, a następnie towarzyszą pododdziałom podczas działań bojowych w terenie. Gromadzą więc swe obserwacje i opinie nie zza biurka, lecz z pierwszej ręki, bezpośrednio uczestnicząc dzień po dniu, w przerzutach, przemarszach, patrolach, wymianach ognia, itd.

Rozmawiają z żołnierzami pododdziału i dowódcami wszystkich szczebli, mając pełny wgląd w ich procesy decyzyjne. Ich obecność nie służy jednak kontrolowaniu i wystawianiu ocen. Oceniają poszczególne sytuacje i konkretne działania obu stron w sposób umożliwiający im tylko zgromadzenie wiedzy na potrzeby zgodne z dewizą jednostki: Think-Adapt-Anticipate (myśl-dostosowuj-wybiegaj w przód). Chcą wiedzieć, w jaki sposób coś zostało zrobione przez własnych żołnierzy i przez przeciwnika, jaka taktyka, jakie techniki i procedury były lepsze w określonych sytuacjach, co się sprawdza, a co nie – od drobnych elementów wyposażenia osobistego, po taktykę i środki zastosowane przez ogół zaangażowanych w akcję sił. Wcześniejsze doświadczenie bojowe doradców z AWG pozwala im nie tylko na umiejętne wychwytywanie rzeczy istotnych i ich trafne, obiektywne ocenianie, ale także udzielanie na bieżąco wielu wartościowych rad żołnierzom i dowódcom, by byli skuteczniejsi.

Zebraną wiedzę przekazują w formie analitycznych raportów, z wnioskami i propozycjami odpowiednich zmian, do specjalistów z zespołu Integrated Solutions Team szwadronu Dog i dowództwa AWG w Fort Meade. Tam, na ich podstawie powstają opracowania traktujące poruszane aspekty z makroperspektywy, dające szerszy obraz tego, jak wyglądają interakcje wojsk amerykańskich z asymetrycznym przeciwnikiem. Ich wartość jest tym większa, że członkowie zespołów operacyjnych jednostki potrafią, dobrze poznając przeciwnika, myśleć jak on, a przez to ująć także jego punkt widzenia na różne sprawy i tym samym trafnie prognozować, jakimi metodami będzie działał, jak reagował, w jakim kierunku zmierzał. Wykorzystując to wszystko, a także bazując na najnowszych doniesieniach wywiadowczych, AWG rewiduje stosowane przez amerykańskie jednostki procedury, taktykę i wyposażenie, wskazując obszary zmian. Nie jest to bynajmniej częsty przypadek „pisarstwa do szuflady” pro forma, ponieważ dowództwo US Army potrafi docenić potrzebę i efekty działań AWG, nadając im w priorytetowy sposób dalszy ciąg.

Opisane działania jednostki mają na celu przetworzenie zebranej wiedzy na kreatywne rozwiązania, które jak najszybciej zostaną przekazane w odwrotnym kierunku. Nie zawsze jednak musi ona przy tym odgrywać główną rolę w znajdowaniu takich rozwiązań. Najogólniej rzecz ujmując, jej zadanie to integrowanie i transfer wiedzy. Może np. okazać się, że czasami wcale nie trzeba czegoś wymyślać, bo zostało to już zrobione, lecz w armii, jak w wielu dużych instytucjach, niejednokrotnie mamy do czynienia z problemem opisywanym przysłowiem „nie wie lewica, co czyni prawica”. Rzutcy dowódcy, często z własnej inicjatywy lub zmuszeni sytuacją, próbują znaleźć i znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu, ale muszą nie tylko je wymyślić, lecz jeszcze sprawdzić jego słuszność w praktyce, a następnie potwierdzić regułę. Być może zupełnie niepotrzebnie, bo inna jednostka przeszła już taką drogę. AWG zajmuje się więc również zbieraniem i przekazywaniem doświadczeń, by przekuć indywidualne pomysły w sukces grupowy, a jej zaletą jest to, że ma pełniejszy obraz wielu spraw, niż miał ktokolwiek wcześniej. Odwiedzając różne jednostki podczas ich treningów oraz operacji bojowych, zespoły doradcze mogą zobaczyć, że coś sprawdziło się już w jednym miejscu i po przeanalizowaniu, przekazać to w inne.

Z jednej strony rejestrują, że w którejś jednostce określone rzeczy świetnie funkcjonują, z drugiej – wiedzą, że inna może natknąć się na podobne problemy i można jej pomóc, szybko przekazując doświadczenia tej pierwszej. Bywa, że chodzi o rzeczy znane, ale gdzieś już z różnych powodów zapomniane, czyli tzw. syndrom CRS (Can’t Remember, Shit!). Rolą AWG jest więc na równi gromadzenie, co upowszechnianie istotnej wiedzy. Ma przy tym o wiele większe możliwości niż inne struktury, a to dzięki ułatwionemu dostępowi do różnych szczebli armii. Jednego dnia doradcy włączają się w patrol drużyny czy plutonu piechoty, współpracując z dowodzącymi w nich sierżantami, dwa dni później zaś uczestniczą w brifingu z generałem i mogą przekazać mu nie tylko to, co widzieli na tymże patrolu, ale i podczas innych w jego sektorze.

W terenie mogą przepytywać nawet poszczególnych żołnierzy o opinie o sprzęcie i wyposażeniu czy uwagi lub propozycje zmian w nim – ci sami członkowie AWG lub ich koledzy z zespołu przekażą te oceny dostawcom i wykonawcom sprzętu, jako podpowiedzi, co mogą poprawić. Teoretycznie podobnie działał już wcześniej Center for Army Lessons Learned (CALL), zbierający opinie o uzbrojeniu, wyposażeniu i działaniach, ale dopiero żołnierze i „kontraktorzy” z AWG rozpoznają wszelkie tematy osobiście „w polu”. Jednostka ta, statutowo uprawniona do kierowania specjalistów do najmniejszych komórek oddziałów liniowych w strefach działań bojowych oraz do konstruktorów czy decydentów, potrafi znacząco wpłynąć na szybkość wdrażania różnych pomysłów modernizacyjnych.

Zajmuje się zarówno sprawami materii, jak i niematerialnymi. Szwadron Baker, odpowiedzialny za operacje techniczne, skupia się na tych pierwszych, inicjując proces zmian i dostosowywania wyposażenia do potrzeb użytkujących go żołnierzy, od kół zapasowych po najbardziej efektywne tłumiki dźwięku do broni. Doradcy z tego zespołu wspomagają poszukiwania sposobów, np. na zmniejszanie masy ekwipunku osobistego, nie tylko przez wdrażanie lżejszych, nowocześniejszych elementów, ale również wypracowanie z dowódcami najodpowiedniejszych zestawów do różnych rodzajów i warunków działania, by żołnierz zabierał wyłącznie to, co niezbędne. Tymi dwiema drogami AWG udało się doprowadzić w ciągu pół roku do obniżenia o 1/5 masy wyposażenia żołnierzy operujących w Afganistanie. To dopiero doradcy z tej jednostki przeforsowali zastąpienie stosunkowo ciężkich ukm M240 w oddziałach konwencjonalnych, walczących w górach na północy tego kraju, lżejszymi rkm Mk 48 i Mk 46 (Minimi), używanymi dotąd tylko przez siły specjalne. Przyczynili się również do powstanie lekkiej wersji ukm M240L.

Able (Tactical Operations) squadron zajmuje się natomiast doskonaleniem i dopasowywaniem taktyki oraz procedur do asymetrycznego pola walki i skutecznego oddziaływania na zidentyfikowane czułe punkty przeciwnika. Razem i dzięki rozwijaniu szerokich powiązań z różnymi komórkami sił zbrojnych oraz organizacjami związanymi z pokrewnymi dziedzinami, pracują zaś nad kompleksowym wykorzystaniem wiedzy, technologii i właściwego szkolenia do jak najskuteczniejszego przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom asymetrycznym.

Już w 2006 r., dzięki wprowadzeniu specyficznych metod targetingu, podwyższenia tzw. świadomości sytuacyjnej oraz pewnym modyfikacjom taktyki i technik działań patrolowych, plus nowym elementom wyposażenia, dopomogli zmniejszyć straty powodowane w Iraku głównie przez IED. Nie mniej istotny był wkład AWG w wypracowanie doktryny przeciwpartyzanckiej „Attack the network”, uczącej, jak skutecznie rozbijać zakonspirowane struktury. W serii ćwiczeń taktycznych zorganizowanych w FOB Sharana, w afgańskiej prowincji Paktika, zespoły doradcze jednostki dopomogły udoskonalić konwencjonalnym oddziałom amerykańskim i lokalnym siłom bezpieczeństwa umiejętności walki w zabudowaniach. Inne uczyły, jak tworzyć tzw. Counter-Strike Task Force, umiejętnie reagujące na zaskakujące moździerzowe ostrzały wysuniętych baz operacyjnych przez przeciwnika. Najnowsza inicjatywa AWG to szkolenie w Fort Bliss, w Teksasie, piechoty w zakresie penetrowania i opanowywania podziemnych obiektów – od tuneli i jaskiń, po hangary lotnicze.

Sukcesy AWG to wynik przede wszystkim kompletowania składu grupy z indywidualności, reprezentujących idealny miks doświadczeń i umiejętności. Nie bez przyczyny powstała ona na podstawie ludzi wywodzących się głównie z sił specjalnych (np. obecny dowódca D sqn ppłk Michael Richardson to były żołnierz 10. Special Forces Group oraz 1. Special Warfare Training Group). Przyciągają one i dobierają inteligentnych, lubiących wyzwania żołnierzy, którzy potrafią być samodzielni w działaniu i myśleć niekonwencjonalnie. Mimo intensywnego ćwiczenia standardowych procedur operacyjnych, wymaga się od nich nie wykonywania schematów, lecz elastycznego podejścia, znajdowania własnych sposobów rozwiązywania problemów oraz doskonalenia technik i metod.

To zresztą przecież siły specjalne mają największe doświadczenie w działaniach niekonwencjonalnych i radzeniu sobie z nietypowymi sytuacjami, a takie cechują konflikty asymetryczne, gdzie przeciwnikiem nie są wojska regularne, postępujące według ogólnie przyjętej, a więc przewidywalnej taktyki. Komandosi są także bardziej przyzwyczajeni do pewnej swobody w konfigurowaniu i „dopracowywania” swych narzędzi pracy (broń, ekwipunek), by jak najlepiej spełniały swoją funkcję, czy też do szukania lepszych wzorów. To uczy zdrowego krytycyzmu przy ocenianiu przydziałowego sprzętu oraz umiejętności dostrzegania możliwości ulepszeń. Stąd też siły specjalne regularnie odgrywają rolę pionierów we wprowadzaniu różnych nowości. Współczesne konflikty asymetryczne nie mają nic wspólnego z dawnymi, wielkimi polami bitew – walka przenosi się w najtrudniejsze środowiska (lasy, góry, tereny zurbanizowane), a w związku z tym – mimo nieocenionego wsparcia nowoczesnej techniki – znów rośnie rola żołnierza i małych pododdziałów, indywidualnych umiejętności bojowych oraz wynikającego z tego przykładania wagi do jak najlepszego wyposażenia osobistego. To nic nowego dla żołnierzy sił specjalnych, dlatego tak dobrze sprawdzają się w szwadronach operacyjnych AWG.

W ich wcześniejszej służbie oczywisty element stanowiło również omawianie po każdej akcji szczegółów, które zadecydowały o plusach i minusach jej przebiegu. To wyrabia analityczne podejście i zdolność do obiektywnego oceniania działań własnych, kolegów i przeciwnika, przydatne podczas pracy w zespołach doradczych AWG. Większość komandosów ma też za sobą praktykę w szkoleniu, doradzaniu i mentoringu w ramach misji MA (Military Assistance) oraz UW (Unconventional Warfare), co stanowi cenne przygotowanie do dołączania, w ramach zespołów doradczych, do różnych jednostek konwencjonalnych. I w końcu to jednostki specjalne mają najwyższy wskaźnik skuteczności w zwalczaniu przeciwnika asymetrycznego, któż więc, jeśli nie żołnierze tych oddziałów, miałby lepiej rozpoznawać zagrożenia z jego strony oraz wspomagać wojska regularne w walce z nim?

Oczywiście, siły specjalne operują w odmienny sposób niż duże pododdziały wojsk regularnych, więc nie można przenosić wszelkich wzorów znanych ich żołnierzom na grunt np. kawalerii pancernej. Niemniej jednak, byli komandosi mają bardzo dobre przygotowanie do służby w AWG i unikalną perspektywę ocen. Obecnie sporo nowych żołnierzy w tej grupie wywodzi się również z innych jednostek US Army, tworząc z kolegami z sił specjalnych, dzięki wniesieniu innych doświadczeń i spojrzeń na różne sprawy, jeszcze efektywniejsze i bardziej elastyczne zespoły doradcze.

Każdy kandydat do służby w AWG musi spełnić szczególne wymagania oceniane, podobnie jak w siłach specjalnych, m.in. podczas selekcyjnego trybu naboru. Grupa szuka ludzi ze znaczącym doświadczeniem wojskowym i bojowym, wiedzą z zakresu historii wojskowości, ekspertów z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, obdarzonych wyobraźnią, pomysłowych, potrafiących rozwiązywać problemy, myśleć krytycznie, innowacyjnie i nieszablonowo. Oto dlaczego konieczne jest organizowanie selekcji, zazwyczaj dwa razy w roku. Wymagania formalne to certyfikat dopuszczający do pracy z informacjami ściśle tajnymi, stopień sierżanta, a w przypadku oficera od kapitana do podpułkownika co najmniej roczny staż na stanowisku dowódczym. Podoficer kandydujący na stanowiska w szwadronach operacyjnych musi mieć minimum dwuletnie doświadczenie dowódcze.

Ponieważ praca w AWG ma, mimo towarzyszenia oddziałom bojowym na polu walki, charakter umysłowy, wymagania fizyczne nie są wysokie (standardowy test sprawnościowy armii APFT), a więcej uwagi poświęca się aspektom mentalnym. Do jednostki dostaje się z reguły nie więcej niż 35% spośród chętnych. Zakwalifikowani podpisują trzyletni kontrakt jako Operational Advisor, godząc się na kierowanie w rejony działań bojowych w ramach zespołów Forward Operations Cell, lub obejmują stanowiska w pododdziałach wsparcia i sztabowe. Nabór do „wsparcia” może być organizowany w Fort Meade nawet co miesiąc i trwa trzy dni. Kandydaci do szwadronów operacyjnych przechodzą tygodniową selekcję organizowaną w marcu lub wrześniu w Fort AP Hill, w Wirginii, po której przychodzi czas na trzymiesięczne szkolenie podstawowe OATC (Operational Advisor Training Course), przygotowujące do roli doradcy operacyjnego. Selekcja obejmuje m.in. ćwiczenia scenariuszowe z rozwiązywaniem różnych problemów przy średnich obciążeniach fizycznych (7–10 mil marszów z 15-kilogramowym plecakiem dziennie) oraz przesiewowe testy i badania psychologiczne.

Następnie nowy personel AWG uczestniczy w pięciomiesięcznym kursie doskonalącym m.in. umiejętności komunikacyjne i krytyczne myślenie, po czym do końca roku kontynuuje specjalną edukację, stawiającą nacisk na niekonwencjonalne myślenie i kreatywność w znajdowaniu rozwiązań. W każdym kwartale AWG organizuje 10-dniowy, intensywny kurs Asymmetric Warfare Adaptive Leader Program, na którym przedstawiciele innych jednostek nabywają umiejętności „odnajdywania” się w nowych warunkach zagrożeń asymetrycznych.

AWG to interesujący i pouczający przykład stworzenia w armii struktury, która otrzymała – przy rzeczywistym wsparciu na najwyższym szczeblu – możliwości sprawnego i szybkiego identyfikowania istotnych potrzeb jednostek oraz ich właściwego zaspokajania, w celu stałego i przewidującego podnoszenia ich skuteczności. Ale także przykład twórczego wykorzystania byłych żołnierzy sił specjalnych i przekładania ich doświadczeń na wojska konwencjonalne.

Konflikt asymetryczny

Konflikt asymetryczny – definiowany jako starcie dwóch odmiennych typów organizacji, sposobów myślenia i działania, a nawet sposobów życia i wartości. Wynika nie tylko ze niewspółmiernej różnicy potencjałów (liczebności, technologii, wyszkolenia) – raczej sposobów działania, niż wielkość użytych sił. Przeciwnik asymetryczny dąży do takiego rozegrania konfliktu, by druga strona nie mogła wykorzystać swej przewagi (technologicznej, liczbowej) ze względów taktycznych, technicznych, zasad moralnych (samoograniczeń etycznych, politycznych, społecznych).

Działania asymetryczne

Działania asymetryczne – rodzaj działań taktycznych, w których strona przeciwna nie jest zdefiniowana lub jej zdefiniowanie nie jest wystarczające do zastosowania regularnych form walki, gdy strona przeciwna znacząco odbiega poziomem (technologicznym, kulturowym), a angażowane siły i środki są niewspółmierne do rozmachu prowadzonych działań.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops