Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Snajperzy JW GROM

Snajperzy JW GROM Andrzej Krugler, JW GROM
 

Snajperzy JW GROM Andrzej Krugler, JW GROM


 

Szkolenie snajperskie należy do najbardziej wymagających wśród programów rozwijających zaawansowane specjalności bojowe. Szczególne sposoby działania oraz umiejętności tak przygotowanych żołnierzy czynią z nich jednych z najskuteczniejszych wojowników i zwiadowców w każdej formacji. W złożeniu z procesem naboru oraz szkolenia sił specjalnych zostaje to jeszcze bardziej spotęgowane, najwyższy zaś poziom reprezentują snajperzy wojskowych jednostek o profilu przeciwterrorystycznym, którzy muszą być równie skuteczni w każdych warunkach i środowiskach, podczas operacji klasyfikowanych jako czarne, zielone oraz niebieskie. Taki właśnie topowy poziom reprezentują tego typu specjaliści JW GROM - najbardziej profesjonalny i doświadczony zespół snajperów w naszym kraju, o ustalonej już także renomie wśród partnerów zagranicznych.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Gdy na początku lat 90. rozpoczęto tworzenie JW 2305, wiadomo było, że w tego rodzaju formacji o przeznaczeniu przeciwterrorystycznym nie może zabraknąć tak istotnego elementu, jakim są snajperzy, i to najwyższej klasy. Szkolenie snajperskie miało od razu zająć ważne miejsce w cyklu kompleksowego przygotowania GROM, zorganizowanego przy wydatnej pomocy instruktorskiej i sprzętowej USA. W programie zaoferowanym przez Amerykanów znalazło się ono w „pakiecie” szkoleń zaraz po selekcyjnym doborze pierwszych kadr oraz przejściu przez nie kursu podstawowego.

Już w 1991 r. do Polski przybyli instruktorzy z Joint Special Operations Command (JSOC) i CIA, a wśród nich doświadczony sergeant major Lawrence „Larry” N. Freedman, znany w swym środowisku także jako „Superjew”, pierwszy szef snajperów w 1st SFOD Delta, a później przez wiele lat szkoleniowiec amerykańskich sił i służb specjalnych, m.in. w John F. Kennedy Special Warfare Center and School - od 1978 do 1982 r. w Delcie, a wcześniej od 1965 r. w „Zielonych Beretach”, weteran wojny w Wietnamie, uczestnik m.in. operacji „Eagle Claw” w Iranie oraz wielu tajnych misji na różnych kontynentach jako członek Special Project Team Pentagonu, DEA oraz CIA. Mimo podeszłego wieku w doskonałej kondycji fizycznej, obdarzony fotograficzną pamięcią, cierpliwy, świetny strzelec. Gdy rok później zginął w Somalii podczas wypełnienia tajnej misji wywiadowczej CIA, żołnierze GROM uczcili pamięć o nim, nadając jego imię jednej z głównych aleji w swej warszawskiej bazie.

Do prowadzonego przezeń pierwszego półrocznego stażu snajperskiego w GROM dobierano kandydatów dwuetapowo. Najpierw w Jednostce wytypowano wstępnie grupę chętnych oraz posiadających odpowiednie predyspozycje ogólne, a następnie Amerykanie wybrali spośród nich najodpowiedniejszych ludzi i rozpoczęli ich szkolenie z wykorzystaniem sprowadzonego z USA sprzętu. Naukę obsługi broni precyzyjnej i korzystania z celowników optycznych oraz strzelania prowadzono najpierw z użyciem amerykańskich karabinów samopowtarzalnych M21 i popularnych powtarzalnych Remingtonów M700 (M40A1) na nabój .308 Winchester (7.62×51 mm NATO), a następnie „podrasowanej” odmiany tych drugich firmy McMillan, z ciężką lufą i łożem A2, zaopatrzonym w dwójnóg Harrisa. Szkolenie nie ograniczało się oczywiście tylko do rozwijania zdolności strzeleckich, lecz obejmowało maskowanie, skryte poruszanie się w terenie i przygotowywanie trudnych do wykrycia stanowisk, a przede wszystkim obserwację terenu, zbieranie niezbędnych informacji oraz raportowanie sytuacji, współdziałanie z sekcjami szturmowymi w procedurach ratowania zakładników w różnych obiektach itp.

Wszystko to łączono w realizację misji w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych działań specjalnych, obejmujących zadania rozpoznawcze, wspierające, likwidację celów określonych w zadaniach typu wojennego oraz eliminowanie zagrożeń podczas operacji kontrterrorystycznych. Całość zakończona była trudnym egzaminem praktycznym. W ten sposób powstał pierwszy w Polsce profesjonalny pododdział snajperów, podczas gdy WP nadal pozostawało na etapie pobieżnie szkolonych strzelców wyborowych służby zasadniczej, wyposażonych w samopowtarzalne karabiny SWD produkcji radzieckiej i działających w ugrupowaniu plutonów, a poziom przygotowania i wyposażenia snajperów z policyjnych jednostek antyterrorystycznych również pozostawiał bardzo wiele do życzenia.

Amerykańscy instruktorzy, przekazując sprawdzone wzory ze swej czołowej jednostki operacji specjalnych, wyznaczyli ogólne kierunki, zasady i założenia szkolenia snajperów GROM, które pozostały niezmienne przez następne ponad 20 lat. Licznym zmianom i modyfikacjom ulegały natomiast  przez ten czas różne szczegóły ich treningu i technik działania, w związku z rozszerzaniem zadań, pod wpływem zdobywanych doświadczeń oraz wraz z rozwojem wykorzystywanych technologii i pojawiającymi się nowinkami sprzętowymi. O ile ogólne wymagania, co do predyspozycji kandydatów na snajperów, są wciąż takie jak dawniej, to zakres umiejętności, jakie muszą opanować, uległ więc z czasem istotnemu poszerzeniu. Idealnym kandydatem na snajpera GROM, najchętniej widzianym przez prowadzących szkolenie instruktorów, jest operator z kilkuletnim stażem w sekcji szturmowej. Ma już bowiem pełny obraz procedur i taktyki „szturmu” od środka, a związane z tym doświadczenie jest bardzo pomocne przy zabezpieczaniu takich działań i współpracy z uczestniczącymi w nich kolegami. Chęć zostania snajperem można jednak zadeklarować już po podstawowym kursie szturmowym i specjalistycznym - nie wcześniej, ponieważ każdy snajper w Jednostce musi najpierw zdobyć kwalifikacje szturmowca i w razie potrzeby wykonywać te same zadania w sekcji szturmowej, co pozostali jej członkowie. Każdy nowy operator jest wówczas pytany, czy chciałby szkolić się do funkcji snajpera, ale nikomu jej się nie narzuca i nikogo nie wyznacza na kurs bez jego zgody - musi to być wybór i samodzielna decyzja danej osoby.

Podstawowy kurs snajperski trwa w GROM trzy miesiące. Nie poprzedzaca go żaden test wstępny, ponieważ kadra instruktorska dysponuje już wystarczającą wiedzą na temat predyspozycji, zdolności oraz cech każdego ochotnika, z obserwacji poczynionych w czasie selekcji, kursu bazowego i specjalistycznego, których pozytywne zaliczenie daje także rękojmię spełniania wszelkich wymagań stawianych żołnierzom sił specjalnych. Kurs snajperski organizowany jest po zebraniu odpowiedniej grupy kandydatów,  tj. co najmniej czterech, gdyż szkolenie mniejszej liczby jest, ze względu na konieczność poświęcenia sporego wysiłku logistycznego i czasu, nieekonomiczne - czasami więc chętni muszą poczekać. Program zajęć jest identyczny i obowiązkowy dla wszystkich bez wyjątku kandydatów do tej specjalności, niezależnie od tego, czy są świeżo po kursie podstawowym i specjalistycznym, czy też mają za sobą dłuższe doświadczenie z sekcji szturmowych. Kurs prowadzi instruktor-snajper z pionu szkolenia Jednostki, a do wybranych zajęć angażowani są także doświadczeni snajperzy z zespołów bojowych.

Pod ich okiem, w ciągu trzech miesięcy wytężonego szkolenia, przyszli snajperzy muszą wykazać się inteligencją, cierpliwością, stabilnością i wytrzymałością oraz opanować pełny zakres wiedzy i umiejętności, wśród których te najbardziej kojarzone z tą specjalnością, czyli strzeleckie, stanowią tylko jeden z wielu elementów. W związku z szybkim postępem technicznym w dziedzinie wyposażenia wojskowego niezbędna jest znajomość nie tylko broni i przeznaczonej do niej optyki, ale także przyrządów do obserwacji w noktowizji i termowizji, dalmierzy laserowych, komputerów balistycznych, ręcznych stacji pomiarowych meteo, nawigacji satelitarnej, sprzętu do rejestracji i przekazywania obrazu, nowoczesnych środków łączności, w tym satelitarnej itp.

Dużo uwagi poświęca się szkoleniu w zakresie prowadzenia obserwacji i rozpoznania, gromadzeniu i analizie informacji oraz wyciąganiu z nich wniosków, a następnie odpowiedniemu przekazywaniu ich przełożonym i innym komórkom. Ponieważ to zazwyczaj snajperzy wykorzystywani są do lokalizowania (na podstawie czasami niezbyt dokładnych danych) i rozpoznania kryjówki terrorystów, a np. w sytuacjach zakładniczych pierwsi pojawiają się na miejscu, izolując i zabezpieczając teren wokół obiektu, to właśnie od nich oczekuje się m.in. umiejętności zbierania i dostarczania informacji o celach, obiektach, warunkach itp. Podczas działań w Iraku oraz Afganistanie snajperzy GROM zakładali posterunki obserwacyjne i dostarczali cennych danych, jakich nie można było uzyskać za pomocą technicznych środków rozpoznawczych, np. bezzałogowców. Przygotowanie rozpoznawczo-wywiadowcze snajperów traktowane jest więc w Jednostce nie mniej priorytetowo, niż umiejętności prowadzenia precyzyjnego ognia w każdych warunkach.

Co do kwestii strzeleckich, specyfika snajperów GROM polega na tym, że muszą oni być równie skuteczni w środowisku miejskim podczas operacji ratowania zakładników, gdy rozmieszczenie celów bywa doskonale znane, a odległości do nich mogą być dokładnie oszacowane i z reguły nie przekraczają 100–200 m, jak i w działaniach na wrogim terytorium i w nierozpoznanym terenie, gdy nie wiadomo gdzie, kiedy i na jakim dystansie pojawi się cel. To zaś wymaga najwyższych umiejętności lokalizowania przeciwnika oraz – mimo przystrzelania broni i optyki na jeden, określony dystans – sprawnego dobierania poprawek i celnego strzelania na innych dystansach, niż wcześniej przewidywane. Każdy snajper GROM musi przy tym skutecznie posługiwać się każdym typem broni wyborowej znajdującej się na wyposażeniu Jednostki. Na wszystkich etapach kursu podstawowego szkoleni poddawani są różnego rodzaju sprawdzianom i oceniani. W przypadku niezaliczenia jakiegoś elementu otrzymują szansę poprawy, ale jeśli jej dobrze nie wykorzystają, muszą pożegnać się ze specjalnością snajpera i wrócić do roli zwykłego operatora w sekcji szturmowej.

Po ukończeniu kursu nowi snajperzy zostają włączeni do grup snajperskich w poszczególnych zespołach bojowych. Znają już warsztat snajperski, ale doświadczenia i pewności siebie nabywają dopiero szlifując nabyte umiejętności w ramach swojego zespołu, zgrywając się z nim podczas praktycznego współdziałania na co dzień. Dzięki temu, że tworzą w nim wydzieloną komórkę, zachowują jednak pewną swobodę szkoleniową – około 60–70 procent czasu ćwiczą bowiem w ramach swojej grupy snajperskiej, a w pozostałym wspólnie z resztą zespołu bojowego (sekcjami szturmowymi). Program zajęć grupy snajperskiej wodnego Zespołu B różni się nieco od treningu snajperów Zespołów A i C, ponieważ musi ona poświęcić więcej czasu na działanie w środowisku typowym dla macierzystego pododdziału. Jego specyfika wymaga położenia większego nacisku np. na strzelanie ze śmigłowców i łodzi lub okrętów do celów na innych obiektach pływających oraz morskich platformach wydobywczych. Trenują to również wszyscy pozostali snajperzy Jednostki, by w razie potrzeby wesprzeć kolegów z Zespołu B, ale grupa snajperska w jego strukturze z oczywistych względów przeznacza na takie ćwiczenia zwiększoną liczbę godzin. Tryb szkolenia snajperów ulega pewnym zmianom także w ramach przygotowań do konkretnych misji zagranicznych, ponieważ ukierunkowywany jest wtedy na elementy najbardziej dopasowane do przewidywanych zadań i warunków działania.

Udział w międzynarodowych misjach w Iraku oraz Afganistanie (Iraqi Freedom, Enduring Freedom) miał niebagatelny wpływ na szkolenie i modernizację wyposażenia snajperów GROM. Rozpoczęcie działań w ramach operacji irackiej zaowocowało przyśpieszonym rozwojem tej specjalności w Jednostce za sprawą nie tylko zdobywania własnych doświadczeń bezpośrednio na polu walki, ale także w wyniku wartościowej współpracy z innymi oddziałami specjalnymi z zagranicy, które doceniając GROM, chętnie dzieliły się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem. Udział w wielu wspólnych akcjach bojowych, głównie z Amerykanami z NAVSPECWAR, 5th SFG USASOC i USMC Det One, wiązał się także z aktywnym zaangażowaniem snajperów: od osłaniania z powietrza słynnego szturmu na platformę wiertniczą KAAOT, po m.in. wiele zadań podczas intensywnych walk w Faludży. Jak wspominał słynny snajper US Navy SEAL, Chris Kyle: „Wszyscy uczyliśmy się jeszcze warunków i specyfiki działań w Iraku, ponieważ tak dla mnie, jak i dla nich, było to zupełnie nowe środowisko. Wymienialiśmy się wzajemnie informacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniami. Na przykład to, czego dowiedziałem się od nich, pomogło mi bardzo w czasie moich działań w Faludży. Z kolei ja pod koniec misji przygotowałem prezentację multimedialną, w której przedstawiłem moje spostrzeżenia oraz doświadczenia, i którą przekazałem chłopakom z GROM-u, aby pomogły także im”.  Te doświadczenia znacząco wpłynęły m.in. na dobór uzbrojenia i sprzętu. Irackie pole walki wykazało np. znaczenie roli broni samopowtarzalnej, co sprawiło, że obecnie takie karabiny są w arsenale snajperów GROM równie ważne, jak używane dotąd powtarzalne Remingtony/McMillany i Mausery 86SR.

Kontakty z Amerykanami pozwoliły im wówczas zapoznać się także z amunicją .338 Lapua Magnum (8,6 mm × 70) i z pierwszej ręki dowiedzieć się wiele o jej skuteczności. Dostrzegając tkwiący w niej potencjał, zaczęli następnie sami ją testować, porównując z popularnym .308 Winchester, by w krótkim czasie wprowadzić karabiny powtarzalne kalibru .338 jako jeden z podstawowych rodzajów swego uzbrojenia. W wyposażeniu JW GROM pojawiły się również karabiny CheyTac M200 Intervention na oryginalny nabój .408 CT, zapewniający świetne osiągi na bardzo dalekich dystansach. Udział we wspólnych działaniach z sealsami i „Zielonymi Beretami” na terenie Iraku ułatwił ponadto Jednostce kontakty z firmami z USA, które stały się bardziej otwarte w kwestii sprzedaży swojego specjalistycznego sprzętu. Wcześniej, mimo pomocy Amerykanów, pozyskiwanie niektórych rodzajów takiego wyposażenia było stosunkowo trudne, ale zaangażowanie w Iraku i bardzo dobre oceny wystawiane tam GROM przez partnerów z amerykańskich sił specjalnych, znacząco to ułatwiły – co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego rozwoju sztuki snajperskiej w naszej czołowej jednostce.

Każdemu snajperowi GROM przydzielane są konkretne egzemplarze broni – standardowo jeden karabin powtarzalny i jeden samopowtarzalny. Pomijając wyeksploatowane w trakcie szkoleń na pierwszym etapie historii Jednostki karabiny M21, wprowadzone wówczas 7,62-mm powtarzalne Remingtony i McMillany oraz niemieckie Mausery 86SR, najczęściej z celownikami Schmidt&Bender PM, wykorzystywane są w ostatnich latach głównie podczas pierwszych kursów snajperskich. Obecnie podstawowym typem karabinu powtarzalnego w GROM jest 8,6-mm AWM-F brytyjskiej firmy Accuracy International (SPECIAL OPS nr 4 (17) 2012) z kolbą składaną, tłumikiem dźwięku AI i dwójnogiem Harrisa, zazwyczaj wyposażony w celownik optyczny NXS 5.5–22×56 mm (lub 15×50) Tactical Rifle Scope amerykańskiej firmy Nightforce Precision Optics, który może być uzupełniony o przystawkę noktowizyjną AN/PVS-27 MUNS (MAGNUM Universal Night Sight), produkowaną przez Optical Systems Technology, Inc. (OSTI) z USA, a używaną także przez jednostki US SOCOM.  MUNS zastąpił stosowane wcześniej podczas strzelań nocnych przystawki starszego typu KN203FAB MK IV Night Vision Device norweskiej firmy Simrad Optronics Group, cięższe, większe i mocowane na tubusie obiektywu celownika optycznego.

Broń samopowtarzalna snajperów GROM to wersje rozwojowe amerykańskiego 7,62 mm SR-25 firmy Knight’s Armament Co. (SPECIAL OPS nr 11/12 (1) 2009 i 3/4 (3) 2010). Pierwsze egzemplarze takich karabinów w najstarszej wersji trafiły do ich arsenału ponad 10 lat temu, ale w większych ilościach i nowszych odmianach zaczęły być wprowadzane w wyniku doświadczeń irackich. Obecnie standardem są Mk 11 Mod 0, czyli unowocześniona, nieco krótsza odmiana SR-25 z systemem uniwersalnych szyn montażowych Picatinny-Weaver typu RAS (Rail Adapter System – KAC), jaką od końca 2000 r. używają Navy SEAL i Rangersi. Najnowsze egzemplarze w arsenale GROM posiadają już w miejsce RAS nowy, sztywniejszy system URX i obustronny bezpiecznik, jak w US Army M110 SASS z 2005 r., ale zachowują starszy typ montażu celowników z dwoma odrębnymi pierścieniami.

Do wszystkich wykorzystywane są nasuwane głęboko na lufę tłumiki dźwięku QD firmy KAC i lekkie dwójnogi Harrisa oraz różne typy celowników optycznych (Nightforce NXS, jak w powtarzalnych AWM-F,  Schmidt&Bender PM II, Leupold Mk IV, Zeiss Victory Diarange z dalmierzem laserowym, a na bliższych dystansach Trijicon ACOG TA01ECOS, często z osadzonymi na nich miniaturowymi kolimatorami, np. Docter lub Trijicon RM07). Do tego dochodzą w razie potrzeby przystawki noktowizyjne, takie jak MUNS, i termowizyjne, np. Thermal Weapon Sight CNVD-T2 firmy L3-Insight Technology oraz laserowe wskaźniki celu DBAL A2. Snajperzy JW GROM często wymieniają standardowe kolby karabinów samopowtarzalnych KAC na inne, bardziej wyszukane typy, np. PRS lub ACS firmy Magpul, czy lekkie polimerowe SSR-25 izraelskiej FAB Defense. W niektórych sytuacjach, gdy wystarczające efekty można osiągnąć za pomocą słabszej amunicji 5,56 mm NATO, wykorzystują lżejsze, wyborowe wersje standardowych karabinków tego kalibru, np. z celownikami Leupold Mark IV – dawniej M4 z 14,5 lub 16-calową lufą i dwójnogiem Harrisa, a obecnie HK416D145RS.

Część snajperów poza opanowaniem wyżej wymienionej, podstawowej broni (AI AWM-F i KAC Mk 11 Mod 0) specjalizuje się w posługiwaniu posiadanymi dodatkowo na stanie nietypowymi karabinami, takimi jak CheyTac M200 lub cenione w Jednostce wielkokalibrowe samopowtarzalne Barrett „Light Fifty” M82A1 M (M107) na duży wybór silnej amunicji.50 BMG (12,7 mm × 99 NATO). Może on być używany zarówno jako broń antysprzętowa, jak i przeciwko celom żywym za osłonami oraz z większej odległości, a także do neutralizacji z daleka IED.  W obsłudze tej broni szkolą się oczywiście również wszyscy pozostali snajperzy GROM, aby w razie potrzeby mogli zastąpić ich właścicieli, ale to ci ostatni trenują najwięcej z tymi specjalistycznymi typami oraz prowadzą na bieżąco dokładne zapisy ze strzelań z przydzielonych egzemplarzy, co ułatwia kolegom skuteczne użycie pod ich nieobecność. Kilka lat wstecz w GROM wypróbowywano powtarzalną „pięćdziesiątkę” produkcji francuskiej: PGM II Hecate, ale nie zajęła ona na trwałe miejsca w arsenale Jednostki.

Na prośbę konstruktora testowano również polski wielkokalibrowy karabin wyborowy „Wilk”. Poświęcono na to sporo czasu, czego efektem było sporządzenie kilkudziesięciostronicowego raportu z sugestiami licznych poprawek w konstrukcji tej broni, mogących przede wszystkim polepszyć jej jakość i komfort obsługi (ergonomię). Tymczasem MON zakupiło w 2005 i 2008 r. dwie partie tych karabinów w dotychczasowej, niedopracowanej postaci, przyjmując je do uzbrojenia WP pod nazwą wkbw „Tor”, co było jednoznaczne ze zignorowaniem opinii najbardziej doświadczonych snajperów w kraju. Późniejsze propozycje OBRSM Tarnów testowania 7,62-mm karabinu wyborowego „Bor” zostały z powyższego względu odrzucone przez GROM – Jednostka nie zamierzała ponownie poświęcać cennego czasu i starań swych snajperów na prace, których wyniki de facto nikogo nie obchodzą.

Istotny wpływ na możliwości bojowe snajperów miał w ostatnich latach  szybki postęp technologiczny, nie tylko w zakresie uzbrojenia, ale przede wszystkim pozostałego specjalistycznego sprzętu, przydatnego w ich działaniach. Obecnie snajperzy GROM szeroko wykorzystują nowoczesne wyposażenie najnowszych generacji, począwszy od miniaturowych elektronicznych stacji Kestrel, służących do pomiaru (z rejestracją wyników) prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej, wysokości, ciśnienia atmosferycznego itp., po pomocne przy precyzyjnym strzelaniu na duże odległości komputery balistyczne, które uwzględniając takie dane i parametry wybranych typów amunicji (m.in. masę i prędkość pocisku) stosowanej w określonym typie broni (długości lufy, wysokości celownika itd.) oraz położenie celu (odległość, kąt do niego), szybko oblicza wartości korygujące i wskazuje właściwe nastawy celownika dla optymalnego toru lotu pocisku.

Uzupełniają je silne lunety obserwacyjne Zeiss Victory DiaScope 85T FL, dalmierze laserowe Leica Vectronix Vector Nite i kieszonkowe Vectronix PLRF (Pocket Laser Range Finder), zaawansowane dzienno-nocne (noktowizyjne, termowizyjne) przyrządy rozpoznawcze, także z funkcjami GPS i kompasu elektronicznego, itd. Wykorzystywanie tylu nowoczesnych urządzeń wiąże się oczywiście z koniecznością poszerzenia programu szkolenia o wiele godzin nauki posługiwania się nimi – dzisiejsi snajperzy muszą opanować o wiele większy zasób wiedzy niż ich poprzednicy z pierwszych lat historii GROM.

Obecnie żołnierze Jednostki o tej specjalności reprezentują umiejętności i doświadczenie na najwyższym światowym poziomie, stale rozwijając się, samodzielnie i dzięki kontaktom zagranicznym. Nie uczestniczą jednak w znanych standardowych kursach snajperskich, takich jak np. USMC Scout Sniper School, ponieważ mają one charakter podstawowy i nie uczą żadnych nowych rzeczy, których nie byłoby na kursie snajperskim w JW GROM, przygotowującym w umiejętności o wiele szerszym zakresie. Korzystają jedynie z wybranych, specjalistycznych kursów, które oferują profesjonalistom interesujący i niedostępny powszechnie zasób nowej wiedzy, np. skupiających się na obsłudze specjalnych środków łączności, czy fachowym wykorzystaniu fotografii w działaniach rozpoznawczych. Najczęściej prowadzą je komercyjne firmy amerykańskie, zatrudniające weteranów o bardzo dużym doświadczeniu – ich kursy są kosztowne, ale rzeczywiście dużo wnoszą. Najbardziej owocne są jednak warsztaty i ćwiczenia służące wymianie zawodowych doświadczeń w ramach współpracy z zagranicznymi odpowiednikami spośród najlepszych jednostek specjalnych.

Oczywiście najwięcej wiedzy można czerpać od Amerykanów, dysponujących nieosiągalnym dla wielu innych państw potencjałem, wynikającym m.in. z największego doświadczenia bojowego (a to z racji bardzo rozbudowanych sił specjalnych, uczestniczących licznie i często w operacjach na całym świecie), możliwości budżetowych i największego wsparcia przemysłu, z tysiącami specjalistycznych firm, z których nawet najmniejsze stale opracowują i dostarczają interesujący sprzęt. To sprawia, że przedstawiciele jednostek z USA są najlepiej zorientowani w nowinkach wyposażenia specjalnego, do jakich dostęp w Polsce i wielu innych krajach jest znacznie bardziej ograniczony. Spotkania z amerykańskimi snajperami bardzo często więc przynoszą informacje o najnowszych rozwiązaniach w ich fachu, o które można zacząć zabiegać w celu przeprowadzenia własnych testów i ewentualnego wprowadzenia do użytku. Spośród innych partnerów zagranicznych snajperzy GROM zwrócili uwagę także na Kanadyjczyków z JTF2, którzy poza wysokim poziomem umiejętności i doświadczeniem, zwłaszcza w strzelaniu w terenie górskim, dysponują bardzo dobrą bronią wyborową, produkowaną nie masowo, lecz w małych seriach na zamówienie (np. PGW C14 Timberwolf MRSWS).

W kraju snajperzy z JW GROM dzielą się swą wiedzą – choć raczej w zakresie samego strzelania, a nie taktyki – ze strzelcami wsparcia z Oddziału Zabezpieczenia Specjalnego BOR (Special Ops 11–12?(7)?2010 i 1?(8)?2011), BOA (Special Ops 4?(11)?2011) i „Piątki” ABW. W przeszłości byli żołnierze GROM uczestniczyli w szkoleniu snajperów Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, a przedstawiciele Jednostki wspomogli także, na początkowym etapie, tworzenie „szkoły snajperów” Wojsk Lądowych przy 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Wędrzynie. Brali też udział w szkoleniu strzelców z kontyngentów WL kierowanych do Afganistanu, a snajperzy z wystawianego przez GROM Task Force 49 w tym kraju starają się wesprzeć ich swą wiedzą także już tam, na miejscu. W środowisku sił specjalnych NATO cieszą się natomiast już ustaloną renomą fachowców, o czym świadczy m.in. fakt, że dowódcy zagranicznych TF w Afganistanie potrafią prosić o wsparcie swych operacji właśnie konkretnie przez snajperów JW GROM.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.