Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

40 lat GSG 9

Wymieniana zawsze jako jedna z pierwszych, gdy mowa o czołowych jednostkach kontrterrorystycznych, jedna z najstarszych,  ale niezmiennie zaliczana  do wiodących liderów w dziedzinie walki z terroryzmem i operacji ratowania zakładników, wciąż utrzymująca najwyższy poziom wyszkolenia i profesjonalizmu - niemiecka „Grosse Neun” we wrześniu br. obchodziła jubileusz 40 lat swej historii.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski Policyjni kontrterroryści

Policyjni kontrterroryści Policyjni kontrterroryści

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne...

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji (SPKP), podlegające pod Komendy Wojewódzkie Policji. Skład uzupełnia Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, który od tego roku odpowiada za koordynację i przeprowadzanie selekcji do służby KT.

Do roku 1972 Republika Federalna Niemiec nie dysponowała żadnym wyspecjalizowanym oddziałem do zwalczania terroryzmu. Mimo nasilającej się już od lat 60. coraz bardziej zorganizowanej działalności terrorystów, rząd niemiecki stał wciąż na stanowisku, że konwencjonalne siły policyjne wystarczą do zwalczania tego zjawiska. Dopiero wydarzenia w czasie Olimpiady w 1972 roku w Monachium (gdy członkowie radykalnej palestyńskiej organizacji „Czarny Wrzesień” zabili dwóch, a wzięli jako zakładników dziewięciu izraelskich sportowców i trenerów), w sposób nadzwyczaj wyrazisty wykazały im potrzebę zorganizowania specjalnych formacji antyterrorystycznych.

Brak odpowiedniej wiedzy, znajomości zasad działania w przypadku incydentu terrorystycznego oraz niewystarczające wyszkolenie organizatorów i uczestników akcji odbicia zakładników pk. „Operation Sonnenschein” doprowadziły wówczas do jej tragicznego zakończenia. W spektakularnej „strzelaninie” na wojskowym lotnisku Furstenfeldbruck zginęli zarówno terroryści, jak i wszyscy zakładnicy oraz jeden z policyjnych snajperów. Wydarzenia te określono później w Niemczech mianem hańby narodowej, a 26 września 1972 r. tamtejszy minister spraw wewnętrznych Hans Dietrich Genscher wydał dekret nakazujący utworzenie specjalnej formacji do walki z terroryzmem i przeprowadzania operacji ratunkowych w sytuacji wzięcia zakładników.

W tym czasie policja niemiecka podporządkowana była władzom poszczególnych landów (dopiero w 1977 r. powstał BKA, czyli Bundeskriminalamt federalna służba będąca odpowiednikiem amerykańskiej FBI), co ze względów biurokratycznych uniemożliwiało sformowanie policyjnej jednostki centralnego podporządkowania. Mimo upłynięcia ponad ćwierć wieku od zakończenia II wojny światowej rząd RFN był natomiast bardzo ostrożny w sprawie jawnego tworzenia zawodowego oddziału specjalnego przeznaczenia w strukturach Bundeswehry, obawiając się budzenia choćby najmniejszych skojarzeń z elitarnymi formacjami nazistowskimi. Rolą armii była zresztą obrona państwa przed agresją zewnętrzną, dlatego udział wojskowej jednostki w operacjach typu policyjnego na terenie kraju w okresie pokoju wymagałby zmiany przepisów prawnych, co mogłoby również sprowokować oskarżenia o powrót do militaryzmu. Niemiecki oddział antyterrorystyczny miał więc powstać w ramach podległej MSW Federalnej Straży Granicznej Bundesgrenzschutz (BGS), pod nazwą 9. Grupa Straży Granicznej (Grenzschutzgruppe-9, w skrócie GSG 9 lub G9).

Twórcą i pierwszym dowódcą oddziału został uznawany w BGS za eksperta w dziedzinie terroryzmu, sprawny, zrównoważony i konsekwentny, 40-letni oficer łącznikowy BGS w MSW, absolwent NATO-Defense-College płk Ulrich Wegener. Wzorce do organizowania grupy zaczerpnął z formacji zagranicznych, z którymi miał okazję bezpośrednio się zapoznać, m.in. z brytyjskiej SAS, amerykańskiej FBI, a przede wszystkim z izraelskich służb i sił specjalnych. By opracować taktykę działania dla swego oddziału Wegener studiował dane o sposobie działania przeciwnika, m.in. dzieło jednego z najważniejszych twórców terroryzmu miejskiego Carlosa Manghella „Mini manual do guerrilheiro urbano”, swoisty podręcznik terrorystów. Stworzył też system naboru, szkolenia oraz przygotował wytyczne co do szczegółów uzbrojenia i wyposażenia Grupy. Wiosną 1973 r. pierwsze dwa plutony (Zug) osiągnęły gotowość operacyjną, dlatego też za oficjalną datę powstania GSG 9 przyjmuje się 17 kwietnia 1973 r. Z iście niemiecką dokładnością jeszcze przez rok wypracowywano prawne podstawy działania GSG 9 w różnych sytuacjach.

GSG 9 jest jednostką typu policyjnego, ale od początku uprawnioną także do przeprowadzania misji zagranicznych - w odróżnieniu od formacji wojskowych (nowej jednostki specjalnej KSK i kompanii płetwonurków bojowych KSKp) nie potrzebuje do tego aprobaty Bundestagu. Jej zadania określono w następujący sposób: „G9 będzie brać udział w szczególnie ważnych akcjach policyjnych. Przede wszystkim jest do wykorzystania w przypadku, gdy sytuacja wymagać będzie pojedynczej operacji, jawnej lub tajnej, z zastosowaniem siły przeciwko szczególnie niebezpiecznym przestępcom. Odnosi się to zwłaszcza do dużych, zorganizowanych grup terrorystycznych”.

Z czasem rozszerzono zakres działań grupy także o wzmacnianie ochrony szczególnie ważnych osobistości oraz obiektów państwowych. Ze względu na to, że większość landów zaczęła po 1972 r. tworzyć w ramach miejscowej policji własne, małe oddziały specjalne (SEK/MEK), GSG 9 nie zamierzano wykorzystywać do lokalnych działań przeciwko sprawcom czynów kryminalnym. Decyzję o wykorzystaniu Grupy podejmuje Federalne MSW (Bundesministerium des Innerrn). Głównodowodzący GSG 9 połączony jest z biurem ministra spraw wewnętrznych za pomocą „gorącej linii”. W przypadku, gdy komandosi mają podjąć działanie na terenie któregoś z landów, niezbędna jest prośba wystosowana przez miejscowe władze do BMI. Podczas akcji na terenie kraju GSG 9 współpracuje zazwyczaj z BKA, którego agenci prowadzą wówczas obserwację celów, przygotowując niezbędne dane rozpoznawcze.

Stacjonująca w St. Augustin-Hangelar pod Bonn Grupa liczy obecnie ponad 200 osób, a składa się trzech grup bojowych (Einsatzeinheit, podzielone na SET – Spezialeinsatztrupps), które poza przygotowaniem do prowadzenia kontrterrorystycznych działań uderzeniowych posiadają dodatkowe specjalizacje: 1/GSG 9 snajperską, 2/GSG 9 od lat 80. wodną, a 3/GSG 9 spadochronową. Do tego dochodzą rozbudowane pododdziały oraz komórki wsparcia technicznego (m.in. EOD), zabezpieczenia i obsługi, dokumentacji (odpowiedzialna także za łączność i techniczne środki obserwacji), operacyjno-administracyjna oraz szkoleniowa. Park samochodowy GSG 9 to ponad 130 pojazdów operacyjnych, transportowych i specjalistycznych. Do dyspozycji komandosów w pobliżu ich bazy pozostają w pełnej gotowości trzy śmigłowce policyjne. Jednostka od dawna dysponuje nowoczesnym ośrodkiem szkolenia taktycznego ze specjalistycznymi strzelnicami, killing-housem oraz m.in. odpowiednio przygotowaną halą, do której można wprowadzać pełnowymiarowe makiety samolotu, wagonów kolejowych, czy autobusu i prowadzić treningi ich szturmowania z użyciem ostrej amunicji.

Członkowie Grupy regularnie biorą udział we wspólnych szkoleniach i ćwiczeniach z elitą podobnych oddziałów innych państw, np. brytyjską SAS i SBS, amerykańską Deltą i FBI HRT, francuską GIGN, czy izraelskimi Sayeret Mat’kal i Jamam. GSG 9 od lat należy do grona najbardziej uznanych jednostek kontrterrorystycznych i dlatego większość liczących się formacji o tym samym przeznaczeniu z całego świata stara się utrzymywać z nią stałe kontakty. Pod wrażeniem np. wyszkolenia komandosów GSG 9/2 byli nawet ćwiczący z nimi na platformach Morza Północnego członkowie słynnego amerykańskiego SEAL Team 6/Devgru, który uważany jest za lidera w sprawach morskiego antyterroryzmu. G9 od lat 70. ma swój udział w wyszkoleniu wielu nowo powstających grup do walki z terroryzmem, od Szwajcarii i Holandii, przez Argentynę, po Singapur i Arabię Saudyjską. O pomoc w organizowaniu i szkoleniu własnych oddziałów tego typu zwróciło się tylko w ciągu pierwszych 15 lat istnienia niemieckiej jednostki ponad 50 krajów.

Oprócz tego, przez wiele lat przedstawiciele GSG 9 wspomagali jako doradcy służby wielu państw w sytuacjach zwiększonego zagrożenia terrorystycznego podczas szczególnych wydarzeń, np. olimpiad sportowych lub gdy doszło gdzieś do szczególnie groźnego aktu terrorystycznego i przygotowywano trudną operację odbicia zakładników (ostatnio chociażby podczas zamachów w Mumbaju w 2008 r.). Jednostka bierze aktywny udział w pracach platformy współpracy policyjnych jednostek specjalnych Unii Europejskiej ATLAS (Special Ops nr 7/8 (5) 2010), m.in. moderując szkolenia jednej z pięciu głównych podgrup roboczych, która skupia się na interwencjach na obiektach pływających, a jej przedstawiciel zasiada w składzie rady zarządzającej ATLAS-u.

Szacuje się, że GSG 9 ma na koncie do pierwszych lat nowego wieku około 1500 misji bojowych, z których wiele pozostaje tajnych. Pierwszy raz została użyta podczas rozgrywanych w Niemczech mistrzostw piłkarskich World Cup 1974. Wywiad doniósł wtedy o możliwości przeprowadzenia zamachu przez grupę Baader-Meinhof, ale terrorystów skutecznie powstrzymała widoczna obecność snajperów z nowej jednostki kontrterrorystycznej BSG. Dwa lata później doradcy z GSG 9 pomagali Austriakom w zabezpieczeniu olimpiady zimowej w Innsbrucku, a kanadyjskiej RCMP letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. W maju 1977 r. asystowali Holendrom podczas akcji odbicia zakładników z opanowanej przez Moluków szkoły i pociągu.

Po pierwszym, głośnym na cały świat sukcesie oddziału, jakim była w 1977 r. akcja odbicia porwanego samolotu Lufthansy LH181 w Mogadiszu, komandosi GSG 9 urośli do rangi bohaterów narodowych. Operacja „Feuerzauber” w Somalii przyniosła niemieckim antyterrorystom taką renomę, że w 1981 r. porywacze libijskiego boeinga po informacji o wizycie w Arabii Saudyjskiej grupy szkoleniowej z GSG 9 nie chcieli nawet słyszeć o wylądowaniu w tym kraju po paliwo. W następnych latach GSG 9 powiększała konto swych dokonań m.in. o bardzo sprawne aresztowania na terytorium Niemiec wielu groźnych terrorystów Frakcji Czerwonej Armii (Rote Armee Fraction – RAF), doprowadzając do rozbicia tej organizacji. Podczas jednej z takich akcji, 27 czerwca 1993 r. w Bad Kleinen podczas prowadzonej z BKA obławy na najbardziej poszukiwanych członków „trzeciego pokolenia” RAF zginął jeden z komandosów Grupy, Michael Newrzella.

W tym samym roku, w Dusseldorfie zespół szturmowy GSG 9 bez jednego strzału obezwładnił egipskiego porywacza samolotu linii KLM, a w następnym jednostka błyskawicznie stłumiła bez użycia broni palnej trwający od 22 godzin bunt w więzieniu w Kassel, uwalniając strażników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy. Kolejne lata to następne udane akcje zatrzymywania niebezpiecznych osób, np. poszukiwanego za morderstwa Metina Kaplana, lidera radykalnego ruchu islamskiego Kalifatstaat i członków grupy terrorystycznej Rote Zellen w 1999 r., szpiegów w Heidelbergu w 2001 r., terrorystów powiązanych z zamachami 11 września 2001 r. w USA w tym samym i następnym roku, a w końcu tzw. Sauerland gruppe w 2007 r. – powiązanych z Al-Kaidą terrorystów przygotowujących zamachy bombowe na obiekty amerykańskie w Niemczech. W tym okresie jednostka brała także udział w rozwiązaniu sytuacji zakładniczej w centralnym banku w Aachen w 1999 r., a w 2001 r. asystowała operacji uwolnienia czterech niemieckich turystów porwanych w Egipcie.

W 2003 r. zespół ochronny z GSG 9 dbał o bezpieczeństwo czterech specjalistów z niemieckiej organizacji THW, pracujących w Bagdadzie przy przywracaniu dystrybucji wody, a w następnym roku jednostka objęła ochroną siedzibę i personel ambasady RFN w Iraku. Podczas wykonywania jednego ze związanych z tym zadań niemiecki konwój wracający z Jordanii do irackiej stolicy został zaatakowany w rejonie Ramadi. W wyniku ostrzału z granatnika RPG7 w jednym z pojazdów zginęło dwóch członków GSG 9: Tobias Retterath i Thomas Hafenecker.

W 2005 r. zmilitaryzowana BGS została przekształcona w policję federalną Bundespolizei, która przejęła zadania związane z ochroną granic, ochroną portów morskich, lotniczych, lotów pasażerskich (sky marshalls) oraz ambasad, a co za tym idzie odpowiedzialność za operacje kontrterrorystyczne. Podporządkowana od tej pory Bundespolizei główna formacja o takim przeznaczeniu zachowała jednak, ze względu na tradycje, swą dotychczasową nazwę ze Straży Granicznej, choć używa jej od tej pory wraz ze wskazaniem nowego zwierzchnictwa – GSG 9 BPOL.

We wrześniu 2008 r. Jednostka rozpoczęła największą operację w swej historii pk. „Desert Fox”, w związku z porwaniem na pustyni w południowo-zachodnim Egipcie 11 turystów, w tym pięciu obywateli Niemiec. Za zgodą władz egipskich wylądowały w tym kraju trzy samoloty Lufthansy ze 150 operatorami i 44 członkami personelu dowódczego i wspierającego z GSG 9, trzema śmigłowcami Bundespolizei, 14 pojazdami kołowymi oraz zapasem niezbędnego do planowanych działań paliwa i zaopatrzenia. Turyści zostali jednak uwolnieni na drodze prowadzonych już wcześniej negocjacji, prawdopodobnie za kilka milionów dolarów okupu. Niemieccy komandosi powrócili, nie wchodząc do akcji, ale pokazali, że jak dawniej, są w każdej chwili w stanie podjąć nawet szeroko zakrojone działania ratownicze z dala od kraju.

Nieco ponad pół roku później Grupę ponownie poderwano do misji zagranicznej, mającej na celu odbicie porwanego przez somalijskich piratów niemieckiego kontenerowca „Hansa Stavanger”. Organizacja równie dużego co w poprzednim przypadku przerzutu sił jednostki przez Kenię na pokład amerykańskiego lotniskowca USS „Boxer” i procesy decyzyjne niemieckich władz zajęły jednak zbyt wiele czasu. Porwany frachtowiec zdążył przybić do portu w Harardere, gdzie na jego pokład weszła dodatkowa, silnie uzbrojona, kilkunastoosobowa grupa piratów, wyraźnie szykując się do obrony statku i dzieląc zakładników na rozmieszczane w różnych miejscach grupy. Wobec takiej sytuacji Amerykanie uznali, że próba szturmu niosłaby zbyt duże ryzyko strat i odmówili zgody na operowanie ze swego okrętu, w związku z czym rząd Niemiec nakazał odwołanie dalszych działań i powrót GSG 9 do kraju.

Ta sytuacja pokazała, jak ważne oprócz posiadania nawet najlepszej formacji bojowej są odpowiednio szybkie procedury podejmowania na najwyższym szczeblu decyzji o jej użyciu oraz – w przypadku konieczności ratowania swych obywateli za granicą - zdolność państwa do przerzutu niezbędnych w tym celu sił i środków w rejon działania. Na to jednak sama jednostka nie ma wpływu, może jedynie stale utrzymywać pełną gotowość oraz nieustannie doskonalić swe umiejętności, co w GSG 9 stanowi chleb powszedni. „Nasz trening, praca i jeszcze raz trening – to uratowało wiele ludzkich istnień” - powiedział w jednym z wywiadów twórca Grupy płk Wegener, a na pytanie, czy nie przeforsowywał swych podwładnych zbyt intensywnymi zajęciami, odrzekł: „Przeciwnie, jedynym wrogiem jakiego się obawiamy, jest bezczynność”. Efekty tego są znane - GSG 9 słynie z doskonałego i wszechstronnego wyszkolenia, co udowadnia również regularnie zajmując czołowe miejsca na różnego rodzaju zawodach jednostek specjalnych, od organizowanych przez nią cyklicznie olimpiad Combat Team Conference (CTC), po te na innych kontynentach. W 2005 i 2006 r. reprezentanci jednostki wywalczyli pierwsze miejsca w amerykańskim SWAT World Challenge, w ubiegłym na zawodach w Kolumbii, a w tym na 5. Annual Warrior Competition w Jordanii.

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.