Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

ICE SRT

Spośród policyjnych jednostek specjalnych USA najczęściej przywoływane są zespoły SWAT departamentów policji największych metropolii oraz główny oddział kontrterrorystyczny FBI HRT. W tekście piszemy i trzeciej, tej mniej znanej, ICE SRT. Zdjęcia: US ICE, Josh Denmark/DHS, DVIDS, Alameda County Sheriff’s Department
 

Spośród policyjnych jednostek specjalnych USA najczęściej przywoływane są zespoły SWAT departamentów policji największych metropolii oraz główny oddział kontrterrorystyczny FBI HRT. W tekście piszemy i trzeciej, tej mniej znanej, ICE SRT. Zdjęcia: US ICE, Josh Denmark/DHS, DVIDS, Alameda County Sheriff’s Department


 

Spośród policyjnych jednostek specjalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej najczęściej przywoływane są zespoły SWAT departamentów policji największych metropolii oraz główny oddział kontrterrorystyczny FBI HRT. Własne jednostki tego typu mają jednak również inne agencje federalne w USA, w tym te podległe Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wśród nich będąca drugą po FBI najpotężniejszą służbą kryminalną w tym kraju US Immigration and Customs Enforcement – ICE, od 15 lat odpowiedzialna za egzekwowanie celnych i imigracyjnych przepisów prawa. Ten pozornie wąski i specjalistyczny zakres zadań wiąże się w praktyce ze zwalczaniem najpoważniejszych gałęzi przestępczości zorganizowanej o międzynarodowym charakterze: od prania „brudnych pieniędzy” i handlu żywym towarem, przez walkę z kartelami narkotykowymi, po przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. W najtrudniejszych działaniach agentów śledczych ICE, z natury ryzykownych, wspierają taktyczne zespoły specjalne SRT.

Zdjęcia: US ICE, Josh Denmark/DHS, DVIDS,Alameda County Sheriff’s Department

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Korzenie tej służby sięgają końca XVIII wieku, gdy 31 lipca 1789 r. z inicjatywy prezydenta George’a Washingtona Kongres USA powołał amerykańską służbę celną USCS (US Customs Service). W 1906 r. powstały tam również Biura Imigracji i Naturalizacji, mające kontrolować napływ cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych, a w 1924 r. utworzono umundurowaną formację ochrony granic US Border Patrol. W 1933 r. wspomniane Biura rozwinięto w Służbę Imigracyjno-Naturalizacyjną INS (Immigration and Naturalization Service).

Dzisiejsza ICE powstała w wyniku reorganizacji powyższych służb w ramach nowego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego DHS (Department of Homeland Security – odpowiednik ministerstwa), powołanego na podstawie Homeland Security Act z 2002 r., po zamachach ekstremistów islamskich na terenie Stanów Zjednoczonych, we wrześniu 2001 r. Wraz z faktycznym powstaniem DHS 1 marca 2003 r. w miejsce INS i USCS utworzono trzy nowe agencje: Citizenship and Immigration Services (CIS), w gestii której pozostawiono kwestie formalno-administracyjne związane z przyjmowaniem i wydalaniem cudzoziemców oraz dwie nowe służby o charakterze typowo policyjnym.

Customs and Border Protection (CBP) objęła zwierzchnictwo nad Border Patrol, przejmując odpowiedzialność za kontrolę ruchu granicznego i bezpośrednią ochronę granic, natomiast zwalczaniem na terenie całego kraju wszelkiej przestępczości związanej z jej naruszeniami i ekonomicznej (celno-skarbowej) miała od tej pory zająć się siostrzana Immigration and Customs Enforcement.

ICE wraz z CBPAdministracją Bezpieczeństwa Transportu TSA i federalnym ośrodkiem szkoleniowym FLETC (Federal Law Enforcement Training Center) nadzorowana jest przez Dyrekcję Bezpieczeństwa Granic i Transportu BTS (Border and Transportation Security DirectorateDHS. Obecnie stanowi największą służbę operacyjno-śledczą w DHS, drugą wśród służb federalnych USA po FBI i drugą najbardziej liczącą się w narodowej połączonej grupie zadaniowej do zwalczania terroryzmu, Joint Terrorism Task Force.

Główna misja ICE to egzekwowanie przepisów federalnych dotyczących kontroli granicznej, ceł, handlu i imigracji w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla narodowego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego, a także identyfikacja i eliminacja luk w ochronie granic, gospodarki, transportu i infrastruktury. Do zadań tej służby należy również zapobieganie aktom terroryzmu poprzez powstrzymywanie ruchów osób, pieniędzy i materiałów angażowanych w działalność terrorystyczną oraz kryminalną. W tym celu ICE dysponuje rocznym budżetem w wysokości około sześciu miliardów dolarów oraz powyżej 20 000 pracowników w ponad 400 biurach krajowych i blisko 50 zagranicznych.

Dyrekcje operacyjne

Dwie najważniejsze dyrekcje operacyjne ICE to HSI (Homeland Security Investigations), zajmująca się dochodzeniami w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ERO (Enforcement and Removal Operations), skupiająca się na operacjach egzekucyjnych i usuwania z kraju nielegalnych przybyszy, a także innych osób naruszających przepisy o pobycie na terenie USA. HSI, do czerwca 2010 r. nosząca mało precyzującą przeznaczenie nazwę Office of Investigations, liczy blisko 6700 agentów w 26 biurach terenowych SAC (Special Agent in Charge) z filiami w ponad 200 większych miastach USA oraz 47 biurach zagranicznych. Prowadzą oni śledztwa w sprawie poważnych przestępstw, wynikających z nielegalnego przepływu osób i towarów do Stanów Zjednoczonych, w obrębie jego granic oraz poza nie. Są to transgraniczne przestępstwa finansowe, pranie i przerzut pieniędzy z nieujawnionych źródeł, przemyt towarów, a przede wszystkim narkotyków, farmaceutyków, broni (także proliferacja materiałów niebezpiecznych i broni masowego rażenia) oraz ludzi, w tym handel „żywym towarem” i współczesne niewolnictwo, jak również próby wywozu zastrzeżonych technologii. Z reguły parają się tym zorganizowane grupy przestępcze o charakterze międzynarodowym, a nierzadko ścigane czyny związane są także z działalnością grup terrorystycznych.

HSI zajmuje się również dużymi przestępstwami naruszającymi własność intelektualną oraz ochronę znaków towarowych, cyberprzestępstwami, w tym rozprowadzaniem pornografii dziecięcej, fałszerstwami dokumentów, kradzieżami dzieł sztuki, a także dochodzeniami mającymi na celu ochronę sektorów infrastruktury krytycznej, które są podatne na sabotaż, ataki lub wykorzystywanie. Oprócz tego HSI współpracuje z US Secret Services przy zapewnianiu bezpieczeństwa podczas szczególnie ważnych wydarzeń klasy NSSE (National Special Security Events), np. wyborów lub wielkich imprez sportowych, w tym przy ochronie polityków, kandydatów na prezydenta, gubernatorów i innych VIP-ów oraz świadków w ważnych procesach sądowych.

 

ERO, początkowo znana jako ICE DRO (Detention and Removal Operations – operacje przetrzymywania i usuwania) to pion kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium USA, skupiający się przede wszystkim na identyfikowaniu, namierzaniu, zatrzymywaniu, konwojowaniu/transporcie zatrzymanych i nadzorze nad nimi w miejscach czasowego odosobnienia, a następnie deportacji nielegalnych przybyszów. Zajmują się tym funkcjonariusze IEA (Immigration Enforcement Agents) z 24 biur terenowych w 18 stanach, a główną rolę w wyłapywaniu nielegalnych imigrantów odgrywają strategicznie rozmieszczone poszukiwawcze zespoły operacyjne FOT (Fugitive Operations Teams). Warto zaznaczyć, że nawet 70 procent zatrzymywanych przez nie cudzoziemców to skazani za przestępstwa zbiegowie, w tym za bardzo poważne i związane ze stosowaniem przemocy (tzw. level 1), np. członkowie karteli narkotykowych lub groźnych kryminalnych gangów latynoamerykańskich, takich jak Latin Kings lub MS-13, a dwie trzecie z pozostałych to osoby co najmniej raz usunięte wcześniej z USA.

ERO przechwytuje rocznie powyżej 100–200 tysięcy „nielegalnych”. Tylko podczas prowadzonej od 2005 r. operacji pk. „Community Shield” IEA aresztowali 40 000 przestępców, m.in. ponad 550 przywódców gangów, przejęli 8000 sztuk broni, a łączna wartość dokonanych przy tym konfiskat mienia, w tym nieruchomości, samochodów, narkotyków i gotówki, zbliża się do 100 milionów dolarów. ERO ma na koncie również zatrzymania i deportacje takich osobników jak Leopold Munyakazi (wrzesień 2016 r.) odpowiedzialny za masowe zbrodnie w Rwandzie, czy Jakiw Palij (sierpień 2018 r.), ukraiński esesman-strażnik w niemieckich obozach zagłady podczas II wojny światowej, oskarżony o współudział w eksterminacji co najmniej 7000 Żydów.

Postępująca od lat 70. brutalizacja i determinacja świata przestępczego, coraz silniejsze uzbrojenie gangów oraz obecność w nich kryminalistów z doświadczeniem wojskowym, a często i wojennym, zmusiły służby policyjne do tworzenia w swych strukturach taktycznych grup interwencyjno-uderzeniowych na wzór jednostek antyterrorystycznych, które dzięki specjalnemu szkoleniu i wyposażeniu mogły skutecznie wesprzeć zwykłych funkcjonariuszy w najbardziej niebezpiecznych działaniach, wykraczających poza ich możliwości.

Kolejne lata kierowania takich zespołów do zatrzymań groźnych osób oraz zabezpieczania przez nie tzw. czynności procesowych z udziałem innych agentów pokazały też, że obecność grup specjalnych zmniejsza prawdopodobieństwo stawiania oporu przez podejrzanych, a przez to zranienia funkcjonariuszy, zatrzymywanych i osób postronnych. Właściwe szkolenie, wyposażenie oraz użycie zespołów do zadań o podwyższonym ryzyku stawia oczywiście przed zwierzchnią strukturą konkretne wymagania i wyzwania. Jak w wielu służbach, tak i w niektórych SAC ICE mniej kompetentni zwierzchnicy traktowali początkowo tworzenie oraz wykorzystanie specjalnych zespołów wsparcia taktycznego jako uciążliwość i dodatkową odpowiedzialność, których lepiej uniknąć. W niebezpiecznych sytuacjach starali się zaś nadrobić brak odpowiednich sił własnych prośbami o wsparcie takowymi z innych służb: lokalnej lub stanowej policji, FBI lub Border Patrol. Korzystanie z obcych zespołów było jednak jasnym dowodem, że dana struktura nie ma, a potrzebuje tego typu komórki.

Pierwsze zespoły do działań specjalnych pojawiły się w USCS z oddolnej inicjatywy w połowie lat 80., okresie wzmożonej aktywności przemytniczej na amerykańskim pograniczu. W Newark, w stanie New Jersey, zorganizowano grupę płetwonurków, w Arizonie US Custom Office of Investigations z Douglas sformowało specjalną grupę rozpoznawczą do działań na terenach pustynnych DSRT (Desert Surveillance Reconnaissance Team), a w Nowym Jorku powstały zespoły do „wejść” i zatrzymań wysokiego ryzyka HEAT (High Risk Entry and Arrest Teams). Tworzone lokalnie, nie były objęte żadnym sformalizowanym szkoleniem ani centralnym systemem wytycznych co do organizacji i działania.

W związku z rosnącą liczbą operacji wysokiego ryzyka na głównym szlaku przemytniczym z południa w 1989 r. powstał następnie pierwszy, a po nim pięć kolejnych taktycznych zespołów do nakazowych wejść siłowych WETT (Warrant Entry Tactical Teams) w biurach USCS północnej, środkowej i południowej Florydy, a także w Newark. Służba celna USA powoli dojrzewała do ujednolicenia i wprowadzenia odpowiednich do jej potrzeb formalnych standardów nie tylko na lokalnym poziomie.

Idea WETT nabierała popularności, ale potrzeby operacyjne doprowadziły do tego, że te pierwsze zespoły zaczęły być kierowane do coraz trudniejszych zadań, do jakich nie były jeszcze dostatecznie przygotowane. Pod koniec lat 90. członkowie WETT wypracowali więc koncepcję przekształcenia tych teamów w bardziej zaawansowane pododdziały, zdolne sprostać szerszym wyzwaniom taktycznym podczas operacji USCS, na wzór policyjnych jednostek SWAT. W 1998 r. zatwierdzono tworzenie i jednolity program szkolenia nowych grup specjalnych, którym nadano nazwę Zespołów Specjalnego Reagowania SRT (Special Response Team) oraz zorganizowano pierwszy kurs dla mających wejść w ich skład funkcjonariuszy.

Przyjęcie do służby

SRT tworzą funkcjonariusze ICE z co najmniej trzyletnim doświadczeniem na stanowiskach związanych z bezpośrednim zwalczaniem przestępczości, tj. o specjalności 1811 Special Agent lub 1801 Technical Enforcement Officer. Służba w Zespole Szybkiego Reagowania jest podejmowanym ochotniczo dodatkowym obowiązkiem, równoległym do wykonywania innych, dotychczasowych funkcji. SRT są bowiem tzw. komórkami nieetatowymi typu part-time. W tym systemie funkcjonariusze pełnią na co dzień swoje normalne obowiązki, od których są zwolnieni na określoną liczbę godzin miesięcznie, przeznaczonych na regularny trening pod kątem zadań wykonywanych w ramach SRT. W przypadku planowanego udziału zespołu specjalnego w jakiejś operacji jego członkowie odrywają się od podstawowych funkcji w macierzystych wydziałach w celu przygotowania i przeprowadzania akcji, po czym wracają do stałych obowiązków. Aby zostać „oficerem taktycznym” SRT trzeba więc najpierw znaleźć się w szeregach ICE.

Do służby tej przyjmowani są niekarani obywatele USA w wieku od 21 do 36 lat, z wykształceniem co najmniej średnim (choć większość kandydatów legitymuje się studiami I lub II stopnia), odpowiednim stanem zdrowia, po zaliczeniu prostego testu ogólnej sprawności (15 „pompek” w 2 minuty, pięciominutowy test marszowy cardio, kontrola sprawnego przechodzenia wiele razy z pozycji stojącej do klęczącej i odwrotnie) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Warto zaznaczyć, że na agentów HSI wybiera się i szkoli nie więcej niż 5% aplikantów, a ICE szczególnie chętnie pozyskuje kandydatów spośród weteranów jednostek bojowych sił zbrojnych, którzy wnoszą przydatne doświadczenie, przyzwyczajenie do dyscypliny służbowej, utrzymywania sprawności, działania z bronią i stawiania czoła ryzykownym sytuacjom. W tym celu powstał specjalny program zachęcający byłych żołnierzy do wstępowania w szeregi tej instytucji, m.in. przez wskazywanie podobieństw ich służby z tą w SRT.

Rekruci kierowani są do federalnego ośrodka szkoleniowego FLETC w Glynco, w stanie Georgia, zwanego Akademią ICE, gdzie zależnie od proponowanego stanowiska szkolą się 4–6 miesięcy w zakresie podstaw pracy policyjnej i przyszłej specjalności. Wszyscy przechodzą najpierw podstawowy kurs ICE BIETP (Basic Immigration Enforcement Training Program), po czym kierowani do służby w ERO i HSI kontynuują szkolenie odpowiednio na kursie ICE-ERO BIETP i kursie języka hiszpańskiego lub wg ICE Special Agent Training Program.

Nowi agenci HSI po przydzieleniu do jednego z biur terenowych uczestniczą w jeszcze wielu innych specjalistycznych kursach, od pogłębiania umiejętności prowadzenia śledztw, przez doskonalące strzeleckie i zaawansowaną taktykę działań (w SAC Miami np. staże izraelskiego bojowego systemu walki wręcz Krav Maga), czy specjalne techniki jazdy, po dotyczące handlu narkotykami lub broni masowego rażenia – odpowiednio do specyfiki przestępczości w ich rejonie odpowiedzialności. Pierwsze zarobki w tej służbie zaczynają się od 47 910 USD rocznie.

Pierwszy warunek wstąpienia do SRT to służba w biurze terenowym SAC, w strukturze którego takowy funkcjonuje. W przypadku HSI do 2013 r. powstało ich 11, a obecnie jest 17 (wg niektórych źródeł już 18, z nowym w St. Paul/Minnesota): w Bostonie, Chicago, Dallas, Detroit, El Paso, Houston, Los Angeles, Miami, Nowym Jorku, Nowym Orleanie, Phoenix, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Juan, Tampie i Waszyngtonie DC. Nad ich szkoleniem i działaniem czuwa Biuro Programów Taktycznych i Broni Palnej OFTP (Office of Firearms and Tactical Programs), podległe bezpośrednio głównemu dyrektorowi ICE. Odpowiada ono także za zapewnianie personelowi tej służby odpowiedniej broni i sprzętu ochronnego, wsparcia merytorycznego i logistycznego w tym zakresie (w tym zakupy) oraz określanie standardów użycia broni i środków przymusu bezpośredniego, poprawiających bezpieczeństwo oraz taktyczną biegłość uzbrojonego personelu, a także za obiekty szkoleniowe, certyfikaty i inne kwestie szkoleniowe.

Wcześniej znane jako Narodowa Jednostka NFTTU (National Firearms and Tactical Training Unit), ma wydziały w bazie wojskowej Fort Benning w stanie Georgia (dawny Wydział Szkolenia Strzeleckiego i Taktycznego FTT Division USCS), w Altoona w stanie Pennsylwania oraz w stolicy. Personel OFTP wspomaga szkoleniowo akademie ICE w Glynco i CBP w Artesia, w Nowym Meksyku. W głównej siedzibie na terenie US Army Maneuver Center of Excellence w Fort Benning przygotowuje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji na potrzeby ICE, organizuje specjalistyczne kursy w tym zakresie (np. walki wręcz z trenerami brazylijskiego ju-jitsu ze słynnej rodziny Gracie), a także prowadzi selekcje i szkolenia funkcjonariuszy do zespołów SRT plus kursy dla ich dowódców. W pobliskim Columbus ma siedzibę zespół 10 instruktorów-koordynatorów, będących jedynymi certyfikowanymi oficerami taktycznymi SRT ICE, którzy pełnią wyłącznie taką służbę w systemie full-time.

W ICE przewidziano dodatkowo stanowisko Narodowego Koordynatora Taktycznego NTC (National Tactical Coordinator), tj. oficera z odpowiednim doświadczeniem taktycznym, który nadzoruje wszelkie kwestie związane z tworzeniem, wyposażaniem, funkcjonowaniem i działaniami SRT, raportując o wszystkim zastępcy dyrektora ICE do spraw operacyjnych. Pierwszym NTC został Willie Womack, od 1986 r. w służbie celnej, od 1989 r. instruktor strzelania we FLETC, jeden z założycieli, pierwszych członków i przez cztery lata koordynator szkolenia WETT z Florida Key, a przez następne siedem w WETT SAC Tampa, twórca doktryny taktycznej takich zespołów USCS. Od 2001 r. uruchamiał w FTTD w Fort Benning pierwsze kursy SRT i nadzorował łącznie 60 kolejnych jako Narodowy Koordynator Taktyczny aż do 2016 r.

NTC sprawuje nadzór nad SRT za pośrednictwem tzw. menedżerów programu taktycznego TPM (Tactical Program Managers), wyznaczanych w HSI przez dyrektora Biura Programów, autoryzującego użycie sił specjalnych. Gromadzą oni wszelkie dane dotyczące stanu osobowego, certyfikacji i aktywności SRT, kontrolują plany ich użycia i informują o nich NTC, także na bieżąco o każdym przypadku udziału zespołów w akcjach oraz realizacji przez nie szkoleń. Na żądanie doradzają ich dowódcom odnośnie sposobu przeprowadzania operacji, a także koordynują z NTC przedsięwzięcia związane z okresowym ocenianiem umiejętności zespołowych SRT lub inne, wykraczające poza działanie w ramach SAC.

Na szczeblu każdego biura terenowego, w którym utworzono pododdział specjalny, wyznaczony jest jego opiekun taktyczny (Tactical Supervisor), czyli oficer o odpowiednim doświadczeniu w typowych dla nich działaniach, z którym kierownictwo SAC konsultuje kwestie wykorzystania Zespołu Szybkiego Reagowania i szczegóły planów konkretnych operacji z udziałem SRT. Zgłasza on przełożonym potrzeby zespołu, zatwierdza plany szkolenia SRT oraz kontroluje ich realizację, w tym znajomość przez każdego członka zespołu przepisów, procedur i innych regulacji. Kieruje również osobiście oraz sprawuje kontrolę nad fazą planowania i bezpośrednich przygotowań SRT do każdej operacji bojowej, a także ma obowiązek być obecnym na miejscu działań oraz przeprowadza po ich zakończeniu podsumowujący debriefing, raportując przełożonym i TPM zebrane wnioski w tzw. after action reports. Prócz tego sporządza dla TPM i szefa OFTP kwartalne raporty z działalności lokalnego zespołu oraz utrzymywaniu przezeń gotowości – jako całości i o każdym z jego funkcjonariuszy.

W biurze terenowym dysponującym SRT powołuje się także koordynatora szkolenia tego zespołu (Team Training Coordinator), czyli instruktora, który przygotowuje i składa opiekunowi taktycznemu propozycje szkoleń oraz treningów fizycznych, strzeleckich i taktyki, prowadzi je, jak również okresowe testy potwierdzające poziom umiejętności operatorów, sporządza też związane z tym dokumentacje. Funkcjonariusz ten i opiekun taktyczny mogą wypełniać swe zadania na stanowiskach poza zespołem, ale też – jeśli przeszli szkolenie certyfikacyjne i zaliczają na bieżąco testy potwierdzające status czynnego operatora SRT, o których niżej – mogą jednocześnie sami służyć (part-time) w nadzorowanym zespole.

 

Potrzebę posiadania SRT określa szef SAC sporządzając według odgórnego wzoru, z pomocą opiekuna taktycznego oraz menadżera taktycznego z Biura Programowego HSI, specjalne memorandum w tej sprawie, z uzasadniającym to oszacowaniem ryzyka w swym rejonie operacyjnym. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez NTC i zatwierdzeniu przez dyrektora OFTP wniosek trafia do dyrektora Biura Programów HSI, który wydziela odpowiednie środki, niezbędne do powołania nowego zespołu.

Tą samą ścieżką co trzy lata szef biura terenowego przesyła – przygotowane na podstawie dokumentów zebranych przez podległego opiekuna taktycznego i sprawdzone przez TPM – potwierdzenie zasadności dalszego posiadania SRT. Dotychczas każdy szef lokalnego field office ICE/HSI dysponujący takim zespołem, jeśli tylko nie brakowało mu odpowiednich chętnych do służby, nie zrezygnował sam z posiadania tak skutecznej komórki.

Ochotnik do służby w zespole taktycznym składa pisemny wniosek o przyjęcie na ręce opiekuna taktycznego, który przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną, oceniając kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w służbie. Jeśli wynik jest pozytywny, Tactical Supervisor zasięga opinii dowódcy SRT i jego członków (jeśli taki zespół już istnieje) co do predyspozycji kandydata oraz przeprowadza wywiad na jego temat wśród kolegów i przełożonych w obecnym miejscu służby. Jeżeli jest usatysfakcjonowany i uzyska akceptację kierownictwa biura terenowego, kieruje funkcjonariusza na szczegółowe badania medyczne, a następnie na szkolenie podstawowe do Fort Benning.

Wstęp na podstawowe szkolenie SRT Initial Certification Course, organizowane przez Tactical Operations Unit OFTP, otwiera odpowiednie zaprezentowanie się w oczach instruktorów podczas rozmowy wstępnej oraz zdanie w pierwszym dniu egzaminu fizycznego i strzeleckiego. Sprawnościowy obejmuje pokonanie biegiem w stroju sportowym dystansu 2400 m poniżej 12 minut i kolejne testy już w pełnym wyposażeniu bojowym, tj. mundurze oraz butach taktycznych, pasie, kamizelce kuloodpornej NIJ Level IIIA i hełmie: 20 prawidłowych ugięć ramion w podporze przodem („pompek”) w czasie minuty, sprawne pokonanie z rozbiegu gładkiej dwumetrowej ściany oraz przeciągnięcie na odcinku 20 jardów (18,2 m) 70-kilogramowego manekina w ciągu nie więcej niż 25 sekund. Niezaliczenie któregokolwiek zamyka drogę na kurs. Do tego testy strzeleckie z pistoletu, powtarzalnej strzelby gładkolufowej oraz 5,56 mm karabinka, wykonane w co najmniej 90% – co oznacza, że na 250 możliwych punktów z każdego strzelania należy osiągnąć maksymalną liczbę ze strzelby oraz nie mniej niż po 225 pkt z dwóch pozostałych broni. Jedyne ułatwienie to prawo dwukrotnego podejścia do każdego strzelania.

 

Po pierwszym dniu z reguły na ponad 20 kandydatów odpada 5–6. Jeśli szef ich biura terenowego pozwoli, mogą próbować sił zgłaszając się na kolejny kurs. Niektóre SRT przeprowadzają podobne sprawdziany kandydatów we własnym zakresie, a nawet do czasu ogłoszenia naboru na kurs trenują ich przy okazji własnych szkoleń w ramach tzw. green teamu, nawet podwyższając normy, by zwiększyć szanse ochotników wysyłanych do Fort Benning lub sprawdzić, czy pewne obciążenia nie okażą się dla nich zniechęcające.

Sam kurs podstawowy trwał dawniej dwa, a obecnie trzy tygodnie (w tym wolne dwie niedziele) – jest krótki, ale bardzo intensywny, należy też pamiętać, że funkcjonariusze HSI i ERO mają już za sobą solidne podstawy, gdyż w tych służbach szkolenie traktuje się poważnie, a nie jako grę pozorów typową w niektórych polskich strukturach. Grupy liczą 18–21 kandydatów, z których wymagania kursu eliminują 20–50%. Instruktorzy nie przymykają oka na słabości, gdyż czują odpowiedzialność za zapewnienie zespołom odpowiedniej jakości ludzi. Szkolenie skupia się na indywidualnych oraz zespołowych ćwiczeniach strzeleckich i interwencji taktycznych w warunkach maksymalnie zbliżonych do realistycznych (z odpowiednią podbudową teoretyczną), w tym wiele dwustronnych z użyciem treningowej amunicji barwiącej.

Doskonalenie umiejętności, nabywanie dodatkowych specjalności i zgrywanie z zespołem odbywa się w ramach regularnych treningów własnego SRT. Każdego miesiąca jego członkowie muszą zaliczyć co najmniej 20 godzin szkolenia typowo pod kątem ich specjalności, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na ratownictwo medyczne – to oczywiście minimum, rozszerzane przez opiekunów taktycznych i koordynatorów szkolenia do 32 lub więcej godzin, na miarę czasu wolnego od innych obciążeń służbowych. Każdy funkcjonariusz SRT samodzielnie podtrzymuje na co dzień kondycję fizyczną, a prócz tego musi raz na kwartał potwierdzić utrzymywanie poziomu strzeleckiego i raz w roku zdać taki sam egzamin sprawnościowy jak w Fort Benning, często według lokalnie ustalonych, wyższych norm.

Doskonalenie umiejętności i szkolenia

Niezaliczenie odpowiedniej liczby godzin szkoleniowych lub dowolnego testu skutkuje poinformowaniem TPM i skreśleniem z listy aktywnych członków zespołu, w zależności od przyczyn: całkowicie lub do czasu nadrobienia zaległości. Opiekun taktyczny decyduje, czy w drugim przypadku funkcjonariusz może w tym celu nadal uczestniczyć w treningach zespołu. Agent, który chciałby wrócić do aktywnej służby w SRT po przerwie dłuższej niż pięć lat, musi ponownie ukończyć kurs podstawowy w TOU/OFTP.

 

We wszystkich Zespołach Szybkiego Reagowania HSI służy mniej niż 300 funkcjonariuszy, w większości w średnim, a nie młodym wieku (w tym jak dotąd tylko jedna kobieta, Michelle Liles w SRT Dallas). Kolejnych ponad 150 w ośmiu ERO SRT, wykonujących zadania podobne do polskich GISW („SPECIAL OPS” 5/2014) w ośrodkach odosobnienia dla nielegalnych imigrantów, konwojując zatrzymanych kategorii N (szczególnie niebezpieczny), dokonując zatrzymań groźnych poszukiwanych przez FOT i w niebezpiecznych środowiskach oraz wspierając HSI SRT w innych działaniach. SRT ICE liczą po 12–18 operatorów, w tym dowódca (team leader), przynajmniej jeden ratownik medyczny TC3 (z reguły 2–4), a także jeden certyfikowany specjalista od środków chemicznych i amunicji specjalnej oraz postępowania z osobami potraktowanymi takowymi. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn stan liczbowy danego zespołu zmniejszy się poniżej 12 osób, traci on status aktywnego i może wrócić do działania dopiero po uzupełnieniu składu.

Centralne wytyczne z 2009 r. („ICE Policy System – ICE Tactical Teams”) dokładnie określają przeznaczenie i zasady użycia SRT, a sposoby ich działania ujęto w „SRT Handbook” HB 06-001 z 2005 r., aktualizowanym co trzy lata w oparciu o nowe doświadczenia taktyczne. Pierwszy dokument precyzuje, że SRT służą do zatrzymywania podejrzanych „z historią przemocy lub przeciwstawienia się aresztowaniu”, członków organizacji, które „popierają przemoc” lub w miejscach o utrudnionym dostępie (ufortyfikowane/zabarykadowane pomieszczenia, budynki, statki i inne obiekty wymagające użycia specjalnego sprzętu lub technik dostępowych), podczas zamieszek lub stawiania oporu w ośrodkach odosobnienia ICE, w sytuacjach politycznie drażliwych, takich jak „możliwa korupcja lub inne przestępcze zachowanie ze strony jakiegokolwiek zagranicznego urzędnika lub rządu, organizacji religijnej, organizacji politycznej, celebrytów lub mediów” oraz w innych warunkach, niosących za sobą podwyższone ryzyko, wykraczających poza możliwości standardowo szkolonych i wyposażonych funkcjonariuszy. Do tego dochodzą działania rozpoznawcze i poszukiwawcze w terenie zamiejskim, długotrwałe prowadzenie obserwacji z improwizowanych, zamaskowanych ukryć, zabezpieczenie snajperskie operacji, ochrona VIP, agentów i ich rodzin, którym gangi grożą śmiercią oraz wydarzeń specjalnego znaczenia.

Zabezpieczanie operacji

Ważny, choć nie nagłaśniany fragment pracy SRT, to również zabezpieczanie operacji pod przykryciem, wrażliwych działań wywiadowców oraz spotkań agentów z oferentami spośród tzw. osobowych źródeł informacji ze świata przestępczego – jako ukryte zespoły uderzeniowe bliskiego wsparcia i strzelcy wyborowi, którzy natychmiast reagują na zagrożenie dla życia lub zdrowia chronionych funkcjonariuszy. Muszą być też przygotowani do rozwiązywania w takich warunkach i w trakcie innych działań prostych sytuacji zakładniczych, od negocjacji po natychmiastową akcję ratowania zakładnika.

Każdy oficer ICE planujący operacje w terenie może zwrócić się o pomoc SRT lub skonsultować potrzebę skorzystania z takowej z opiekunem taktycznym zespołu. W praktyce wiele biur obligatoryjnie zleca mu kontrolę planów realizacji nakazów zatrzymania i przeszukań, by sam mógł najlepiej ocenić, czy nie należy włączyć SRT. W takim przypadku co najmniej 48 h wcześniej sporządzana jest analiza ryzyka, uzasadniająca użycie pododdziału taktycznego i po zatwierdzeniu przez przełożonych planuje się sposób użycia zespołu.

Funkcjonariusze SRT mogą też zostać wezwani do działania w trybie nagłym (tzw. exigent deployment), w sytuacjach wymagających szybkiego udzielenia pomocy zagrożonym agentom ICE. SRT pozostaje w trybie alarmowym przez cały czas i ma obowiązek wyruszyć do akcji w ciągu 4 h od powiadomienia, ale w celu zminimalizowania czasu reakcji jego członkowie zazwyczaj przewożą podstawowy sprzęt i broń w swych samochodach służbowych, by jak najszybciej udać się we wskazane miejsce i wejść do działania. Co istotne, dyrektywy jasno podkreślają, że zespół taktyczny nie może być używany do rutynowych działań, niespecjalistycznych i niespełniających kryteriów opisanych w instrukcji.

Liczba istotnych „realizacji” z udziałem SRT stale rośnie – jak pokazują statystyki, ze 134 w 2006 r. do 398 w 2014. Jeśli uzasadniają to interesy i „właściwość służbowa” ICE, jej zespoły specjalne wspierają również wspólne, szeroko zakrojone działania ze stanowymi i lokalnymi policjami oraz innymi służbami federalnymi, poczynając od antynarkotykowej agencji DEA. Biorą także udział w pomocy różnym instytucjom i zwykłym obywatelom podczas klęsk żywiołowych, czego najlepszym przykładem jest skierowanie SRT i innego personelu ICE do takich zadań po ataku huraganu Katrina w 2005 r. czy trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 r.

SRT, zwłaszcza z HSI, regularnie uczestniczą w ćwiczeniach z odpowiednikami z policji i innych służb USA, a także z US SOCOM – nawet z FBI HRT, słynną Deltą oraz Navy SEAL Devgru włącznie, co stwarza okazję do skorzystania z doświadczeń pierwszoligowych jednostek w zakresie szkolenia, taktyki i doboru wyposażenia.

Broń i wyposażenie ICE SRT

Podstawowa broń długa używana przez DHS/ICE HSI i ERO SRT to 5,56 mm subkarabinki samoczynno-samopowtarzalne Colt M4 Commando z lufą długości 11,5 cala oraz w znacznie mniejszej liczbie kbk Colt M4A1 z 14,5-calową – z różnymi typami kolb (najczęściej oryginalnymi, Magpul MOE i typu LMT SOPMOD Crane), czasem zmienionymi standardowymi łożami RIS na nowsze (np. Midwest Industries G3 M-LOK lub Daniel Defense Keymod Slim Rails) oraz niezbędnymi akcesoriami:

    • celownikami holograficznymi serii HWS EOTech i kolimatorowymi Micro T1 szwedzkiej firmy Aimpoint, rzadziej ACOG Trijicon 3,5x35, z oświetleniem taktycznym (Streamlight TLR1, Insight M3 Weapon Light),
    • modułami celowniczymi i wskaźnikami laserowymi (Steiner CQBL-1ATPIAL AN/PEQ-15),
    • tłumikami KAC QDC CQB lub Surefire SOCOM Mini,
    • dodatkowymi chwytami przednimi itp.

Do celów treningowych adaptuje się je „błękitnymi” zestawami do strzelania amunicją barwiącą CQT FX Simunition. Niektóre SRT ERO z południowych stanów (SRT Miami, SRT Phoenix) zostały ostatnio wyposażone w belgijskie 5,56 mm subkbk FNH SCAR-L CQC. Broń na amunicję pośrednią uzupełniana jest pistoletami maszynowymi HK MP5 na amunicję 9 mm x 19 Parabellum i HK UMP na naboje .40 S&W oraz powtarzalnymi strzelbami gładkolufowymi kalibru 12 typu pump-action, Remington 870. Broń krótka to austriackie 9 mm Glock 17 i standardowe w DHS szwajcarsko-niemieckie pistolety SIG P229R DAK na amunicję .40 S&W, od 2017 r. zastępowane przez nowe bezkurkowe SIG P320C.

Agenci ICE mogą, zgodnie z autoryzacją NFTTU (National Firearms and Tactical Training Unit) używać także pistoletów: Glock 19, 26 i 27, .40 Beretta Model 96D Brigadier, HK USP40 Compact LE, SIG P239 i Smith & Wesson M6906. Strzelcy wyborowi SRT posługują się karabinami samopowtarzalnymi KAC SR-25 i powtarzalnymi brytyjskimi AXMC308 na nabój 7,62 mm NATO.

Początkowo noszone przez personel SRT umundurowanie BDU w kolorze czarnym lub DCU w trójkolorowym kamuflażu pustynnym „coffee stain” zostało szybko zastąpione przez zielone (OD green) komplety Tru-Spec TRU (Tactical Response Uniform) – w SRT Miami, SRT San Diego i SRT Dallas z południowych stanów także w kolorze piaskowym – lub zielone (ranger green) komplety G3 Combat firmy Crye Precision i ostatnio sorty w kamuflażu MultiCam. Personel DHS/ICE uprawniony jest do noszenia na umundurowaniu, oprócz nazwy ICE i jej konkretnej służby, także dużego napisu identyfikacyjnego POLICE, który w USA nie jest zastrzeżony jak w Polsce, tylko dla typowej policji. Czasami uzupełnia je napis FEDERAL AGENT. Na lewym rękawie mundurów członków HSI SRT umieszczana jest ogólna oznaka tych zespołów, a na prawym oznaka lokalna.

W przypadku ERO SRT zasada jest odwrotna: na lewym rękawie noszona jest oznaka zespołu, a na prawym ogólna US Immigration and Customs Enforcement – w obu przypadkach uzupełnione dużymi, refleksyjnymi oznaczeniami literowymi SRT.

Starsze hełmy RBR CombatPASGT MICH w kolorze czarnym obecnie ustępują miejsca nowocześniejszym Ops-Core FAST Ballistic High Cut oraz Crye AirFrame, z aktywnymi ochronnikami słuchu TCI Liberator IIMSA Sordin lub Howard Leight Impact. Podczas ćwiczeń używane są także kaski ochronne Pro-Tec Ace Water. Pozostałe wyposażenie ochronne to gogle i okulary balistyczne różnych typów, maski przeciwgazowe MSA Millenium, ochraniacze kolan oraz czarne lub zielone zintegrowane kamizelki ochronne i plate carriery różnych firm (Armor Express IncTSSi/Point Blank Enterprises TACOPSVoodoo TacticalLBTEagle Industries Maritime CIRASSDS BAE Systems RBAV-SF, minimalistyczne S&S Precision Plate Frame Carrier, również w kamuflażu MultiCam), a także tarcze balistyczne. Do tego granaty oszałamiające flash-bang, dymne i z gazem drażniącym CS, ręczne i wystrzeliwane z jednostrzałowych granatników Defense Technology kalibru 40 mm oraz sprzęt wyłomowy z lancami tlenowymi włącznie. Łączność oparta jest na sprzęcie Motorola COTHEN (Customs Over The Horizon Network), wpiętym w narodowy system służb federalnych NLECC (National Law Enforcement Communications Center).

W 2008 r. Department of Homeland Security otrzymał od US Marine Corps 16, z 60 testowanych i odrzuconych przez Korpus, pojazdów opancerzonych zwiększonej odporności na miny MRAP typu Golan Armored Vehicle o masie 16,5 t (zbudowanych przez Protected Vehicles Incorporated z North Charleston we współpracy z izraelskim koncernem Rafael), które po modyfikacjach trafiły do HSI SRT. Wcześniej SRT z El Paso został wyposażony w MRAP Oshkosh Alpha z partii zakupionej dla FBI i US Secret Services.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Wybrane dla Ciebie

Dobierz wyposażenie na misje specjalną »

Dobierz wyposażenie na misje specjalną » Dobierz wyposażenie na misje specjalną »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać

Wybierasz się w góry? Zobacz, jakie buty mogą uratować życie »

Wybierasz się w góry? Zobacz, jakie buty mogą uratować życie » Wybierasz się w góry? Zobacz, jakie buty mogą uratować życie »

Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań

Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań

Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony?

Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony? Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony?

Testujemy telefon do zadań specjalnych >>

Testujemy telefon do zadań specjalnych >> Testujemy telefon do zadań specjalnych >>

Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań

Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań

Dobierz buty do zimowej wyprawy »

Dobierz buty do zimowej wyprawy » Dobierz buty do zimowej wyprawy »

Wybierasz się na wyprawę? Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć

Wybierasz się na wyprawę? Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć Wybierasz się na wyprawę? Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach

Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach

Czym najlepiej zwabić jelenia »

Czym najlepiej zwabić jelenia » Czym najlepiej zwabić jelenia »

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Który telefon ma najlepszą kamerę termoaktywną

Który telefon ma najlepszą kamerę termoaktywną Który telefon ma najlepszą kamerę termoaktywną

Na ile gaz pieprzowy może być ofensywny?

Na ile gaz pieprzowy może być ofensywny? Na ile gaz pieprzowy może być ofensywny?

Poznaj nieodłącznego towarzysza Twoich wypraw

Poznaj nieodłącznego towarzysza Twoich wypraw Poznaj nieodłącznego towarzysza Twoich wypraw

Iść tam gdzie buty poniosą? Czy wytrzymają?

Iść tam gdzie buty poniosą? Czy wytrzymają? Iść tam gdzie buty poniosą? Czy wytrzymają?

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops