Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

URNA za granicą

URNA za granicą URNA PCR/Lubomir Macha
 

URNA za granicą URNA PCR/Lubomir Macha


 

Útvar rychlého nasazeni Policie České republiky (URNa PČR), czyli Jednostka szybkiego reagowania czeskiej policji, to jej główna, centralnie podporządkowana formacja do działań przeciwterrorystycznych oraz zatrzymywania najgroźniejszych przestępców na terenie całego kraju (SPECIAL OPS nr 3 (16) 2012). Od prawie dziesięciu lat wykonuje ona również zadania za granicą, związane z ochroną czeskich dyplomatów i placówek dyplomatycznych w najniebezpieczniejszych regionach świata.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Do tego typu zadań zaczęto angażować funkcjonariuszy poprzedniczki URN, czechosłowackiej jednostki antyterrorystycznej UZU, już w pierwszych latach po jej utworzeniu. Po raz pierwszy trzech z nich wzięło udział w misji zagranicznej jako ochrona osobista w 1983 r., strzegąc zastępcy szefa czechosłowackiego MSW podczas wizyty w stolicy Afganistanu. Dwa lata później wypełniali jako air-marshale zadania związane z zabezpieczeniem międzynarodowych lotów czechosłowackimi liniami pasażerskimi z Kuby, Kanady, Portugalii i Szwajcarii do Moskwy, w okresie trwania tam XII Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów.

W 1990 r. kilkuosobowa ekipa została skierowana do ochrony ambasady Czechosłowacji w Hawanie, w 2000 r. do placówki w Wiedniu, a cztery lata później, podczas Olimpiady w Atenach, URNa chroniła ambasadę Czech w stolicy Grecji. Od tamtej pory czescy antyterroryści regularnie zajmują się wzmacnianiem ochrony dyplomatów i przedstawicielstw dyplomatycznych swego kraju w najbardziej niebezpiecznych regionach świata.

Czechy nie posiadają odrębnej struktury, odpowiedzialnej za tego typu zadania, takiej jak polskie Biuro Ochrony Rządu, rosyjska Federalna Służba Ochrony czy amerykańskie Secret Service i Diplomatic Security Service. Nad bezpieczeństwem najwyższych przedstawicieli państwa czuwa Ochranná služba Policie ČR, a dokładniej: wyodrębnione w policji formacje ochrony prezydenta (Útvar pro ochranu prezidenta ČR) i ochrony urzędników konstytucyjnych (Útvar pro ochranu ústavních činitelů). Żadna z nich nie ma jednak komponentu specjalnego o charakterze kontrofensywnym, przeznaczonego do wsparcia bojowego ochrony bezpośredniej osób i obiektów.

Dlatego też URNa wielokrotnie odgrywała istotną rolę, nawet podczas zabezpieczania ważnych spotkań międzynarodowych na szczeblu rządowym na terenie Czech, wizyt prezydenckich itp., zapewniając m.in. grupy wsparcia taktycznego i ochronę kontrsnajperską. Rosnące zagrożenie terrorystyczne na świecie, przynależność Czech do NATO, udział kontyngentów wojskowych AČR w kampaniach w Iraku i Afganistanie, to tylko kilka głównych przyczyn, w związku z którymi od pierwszych dni XXI wieku konieczne stało się natomiast wprowadzenie szczególnych środków bezpieczeństwa podczas wizyt czeskich dyplomatów w strefach wysokiego ryzyka lub działań wojennych, jak również w celu ochrony funkcjonujących tam placówek dyplomatycznych Republiki Czeskiej.

Funkcjonariusze URNa biorą udział w wynikających z tego misjach poza krajem na wniosek ministerstwa spraw zagranicznych (MZV), kierowany do ministerstwa spraw wewnętrznych, które zleca wydzielenie niezbędnych sił i środków prezydentowi policji.

Z racji odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenia, zadania czasowego wzmacniania ochrony fizycznej pracowników i obiektów MZV w sytuacjach szczególnego zagrożenia powierzane są wówczas centralnej jednostce kontrterrorystycznej, która ustala zakres i szczegóły działania z wydziałem bezpieczeństwa MSZ (Bezpečnostní odbor MZV ČR).

Specjaliści z URNa przeprowadzają oprócz tego rekonesanse przed wizytami czeskich dyplomatów w strefach podwyższonego ryzyka (np. już w 2000 r. w Libanie) oraz opracowują plany działania na wypadek zamachu na konkretne placówki dyplomatyczne i konieczności ich ewakuacji. Prowadzą także specjalne szkolenia dla pracowników MZV przed ich skierowaniem w niebezpieczne rejony, ucząc zachowania w sytuacjach różnych zagrożeń terrorystycznych, zapoznając z zasadami pracy zespołów ochrony VIP-ów oraz wykorzystywanym do tego sprzętem – z nauką podstaw posługiwania się bronią i prowadzenia skrycie opancerzonych pojazdów włącznie.

Od czerwca 2003 r. zespoły z URNa pełnią nieprzerwanie służbę jako ochrona ambasady Czech w stolicy Iraku, Bagdadzie oraz eskorta jej pracowników podczas wykonywania zadań w terenie. Początkowo wspierali je żołnierze z 601. jednostki sił specjalnych AČR, ale wkrótce wycofano ich do kraju. Jesienią URNa przejęła tam także od żandarmerii wojskowej ochronę czeskich pracowników Tymczasowych Władz Koalicyjnych (CPA – Coalition Provisional Authority).

Zespoły ochronne kompletowane były z funkcjonariuszy wywodzących się z różnych pododdziałów jednostki, dlatego konieczne było ich szybkie zgranie. W Iraku działali oni w turach trzymiesięcznych, a więc w ciągu następnych kilku lat przez ten kraj przewinął się prawie cały personel pionu bojowego i dowództwa, niektórzy nawet kilkakrotnie, czego wynikiem było nie tylko zdobycie nowych, cennych doświadczeń, ale i m.in. podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego.

W tym czasie w Bagdadzie dochodziło do średnio dziesięciu zamachów dziennie, a praca w ochronie ambasady oraz przejazdów dyplomatów (czasami bardzo dalekich, jak np. podczas wizyty czeskiego ambasadora gen. mjr. Petra Voznici w Kurdystanie w 2008 r.) oznaczała stałe napięcie, utrzymywanie najwyższego poziomu uwagi i gotowości do walki. Zadanie miało charakter kompleksowy – nie ograniczało się do bezpośredniego zabezpieczania z bronią obiektu lub eskortowania poza nim pracowników poselstwa, ale także wymagało działań prewencyjnych i starannego planowania. Przede wszystkim należało zdobywać informacje od policji, innych ekip ochrony, a także własnych źródeł-informatorów. Dzięki temu możliwe było przygotowanie się na zagrożenia, wytypowanie potencjalnych możliwości zamachów, wykrycie słabych stron systemu zabezpieczenia placówki, by następnie w sposób jawny lub skryty je wyeliminować, nie dając się zaskoczyć przeciwnikowi.

Służba miała w większości charakter low-profi le, to jest pełniona była bez rzucania się w oczy, po cywilnemu, ale czasami - zwłaszcza w późniejszych latach, gdy na terenie Bagdadu nie było już tylu żołnierzy koalicji - wskazane było otwarte demonstrowanie siły, by widok aktywnej, silnie uzbrojonej ochrony odstręczał przynajmniej część ewentualnych zamachowców. Dynamiczne planowanie harmonogramów czasowych i tras przejazdów zapobiegało natomiast wykorzystaniu przez przeciwnika zgubnej rutyny, która czasem wkrada się w działania mniej profesjonalnej ochrony. Ostatni element to aktywna ochrona kontrofensywna, reagująca błyskawicznie na bezpośrednie zagrożenia, gdy ryzykując własnym życiem trzeba zapewnić bezpieczeństwo personelowi ambasady lub CPA unikając zamachu, odpierając go i ewakuując chronione osoby. To zaś wymaga przewidzenia konkretnych typów zdarzeń oraz przetrenowania odpowiednich procedur na ich wypadek.

Podczas operowania w tym wrogim środowisku operatorzy URNa korzystali głównie ze skrycie opancerzonych samochodów terenowych Toyota Land Cruiser, z których część posiadała specjalne luki strzelnicze w kuloodpornych szybach. Początkowo operatorzy wyposażeni byli w pm HK MP5, ale ponieważ stosowana do nich amunicja pistoletowa 9 mm Parabellum była zbyt słaba przy strzelaniu do przeciwników w pojazdach lub za innymi osłonami, najpierw zastąpiono je 7,62-mm karabinkami automatycznymi Sa vz. 58, które z czasem uzupełniono o nowe 5,56-mm HK G36 oraz belgijskie 5,7-mm FN P90.

Te ostatnie dzięki bardzo pojemnym magazynkom i kompaktowym wymiarom doskonale sprawdzały się zwłaszcza podczas poruszania się pojazdami. Precyzyjny ogień zapewniały powtarzalne karabiny snajperskie SIG-Sauer SSG 3000 kalibru 7,62 mm i Sako TRG-42 na nabój .338 Lapua Magnum, uzupełnione ostatnio o samoczynno-samopowtarzalne 7,62-mm HK417. Niedawno jednostka nabyła pod kątem misji zagranicznych 5,56-mm ręczny karabinek maszynowy FN Minimi Para.

Niedługo po przybyciu do Iraku funkcjonariusze z URNa nawiązali kontakty z innymi, działającymi tam koalicyjnymi jednostkami specjalnymi, wykonującymi również zadania związane z ochroną VIP-ów i placówek dyplomatycznych: brytyjską SAS, niemiecką GSG9, polską JW GROM, amerykańską Deltą itp., współpracując z nimi przy niektórych konwojach, wymieniając się informacjami, doświadczeniami, ustalając wspólne strategie na wypadek konieczności nagłej ewakuacji z Iraku. Zespół z URNa planował tam, m.in. przy wsparciu SAS, operację odbicia trzech czeskich dziennikarzy, porwanych w grudniu 2004 roku. Problemem był brak na miejscu niezbędnego wyposażenia szturmowego, które bez wahania zaoferowali się użyczyć Brytyjczycy, ale do akcji ostatecznie nie doszło, gdyż porywacze po kilku dniach uwolnili dziennikarzy. Szczególnie bliska współpraca łączyła zespół czeskich ochroniarzy z odpowiednikiem ze słowackiej jednostki UOU „Ryś” (SPECIAL OPS 3 (10) 2011), jako że w zamachu bombowym dokonanym 11 czerwca 2005 roku za pomocą wyładowanego materiałami wybuchowymi pojazdu-cysterny budynki ambasady Słowacji w Bagdadzie uległy tak poważnym zniszczeniom, iż dyplomaci tego kraju musieli schronić się w placówce Republiki Czeskiej.

Ataki nie omijały także Czechów. 25 października 2003 roku dwaj policjanci z URNa wracali z Basry do Bagdadu nieposiadającym osłon balistycznych suburbanem GMC, po dostarczeniu materiałów medycznych do tamtejszego szpitala. 130 km od Basry wyprzedził ich czarny chevrolet, którego pasażer chciał z tylnego siedzenia otworzyć ogień do kierowcy suburbana, ale drugi z czeskich ochroniarzy był szybszy i natychmiast ostrzelał zamachowców z kbk vz. 58 przez przednią szybę. Kierowca GMC zdołał uniknąć trafienia, wykonując dodatkowo błyskawiczny manewr pojazdem. Po szybkiej wymianie strzałów jeden z napastników został ranny i zamachowcy zrezygnowali z dalszej walki – czarny chevrolet i drugi, koloru srebrnego, z uzbrojonymi osobnikami, odjechały. Czeska załoga pokonała w napięciu jeszcze ponad 60 km, zanim udało się jej nawiązać przez telefon satelitarny kontakt ze swoją ambasadą.

Na szczęście obaj ochroniarze wyszli z tego zdarzenia bez szwanku, a 170 km przed Bagdadem natrafi li na amerykański posterunek kontrolny, który przydzielił im na dalszą trasę osłonę na czterech hummerach. We wrześniu 2004 roku dwaj inni komandosi z URNa zostali ostrzelani podczas powrotu z rezydencji ambasadora przez Bagdad, do budynku poselstwa. Zamachowcy próbowali zablokować dwoma pojazdami ich opancerzoną toyotę i ostrzeliwali ją z bliskiej odległości z karabinków AK. Czescy ochroniarze przebili się jednak swoim samochodem przez blokadę i umknęli pościgowi do ambasady. Ostrzał terrorystów był tak silny, że przednia szyba land cruisera z pancernego szkła grubości pięciu centymetrów pokryła się w dwóch trzecich tak gęstymi pęknięciami, że kierowca prawie całkiem stracił widoczność.

Jeszcze bardziej niebezpieczne zdarzenie miało miejsce podczas misji URNa w Afganistanie, rozpoczętej w 2006 r. 1 maja 2007 roku szef czeskiej misji dyplomatycznej Filip Velach udał się w towarzystwie dwóch ochroniarzy z Kabulu do Ghazni, na spotkanie z gubernatorem prowincji Logar. Około 30 km przed celem podróży, w pobliżu miasta Gardez, ich samochód został wyprzedzony przez taksówkę, która zablokowała drogę, a z jej wnętrza wyskoczyło pięciu zamachowców, otwierając silny ogień do toyoty czeskiego dyplomaty. Kierujący nią ochroniarz natychmiast wycofał i zawrócił samochód, próbując uciec napastnikom, którzy jednak ruszyli za nim w pogoń, kontynuując ostrzał. Po paru kilometrach, z powodu przestrzelonych opon dalsza jazda toyotą zaczęła stawać się coraz trudniejsza. Czesi zdołali dotrzeć do jakiejś wsi i przy jej pierwszych budynkach dwaj ochroniarze zajęli pozycje za dogodnie ustawionym pojazdem, szykując się do starcia z prześladowcami.

Zgodnie z ich poleceniem chargé d’affaires miał pozostawać w samochodzie, chroniony jego opancerzeniem i kamizelkami kuloodpornymi. W gwałtownej potyczce ogniowej z terrorystami ochroniarzom z URNa udało się wyeliminować trzech z nich, ale dwaj pozostali zaczęli obrzucać ich granatami i zachodzić z dwóch stron, pod osłoną nierówności terenowych. Czesi kryli się przed wybuchami granatów w toyocie, ale ten egzemplarz nie posiadał luków strzelniczych, więc ogień prowadzili na zewnątrz. Gdy napastnicy zaczęli ostrzeliwać coraz bardziej dewastowany pojazd z karabinu maszynowego PK, ochroniarze zdecydowali się wycofać z dyplomatą skokami do odległego o 200–300 m domostwa. Jeden z nich był lekko ranny w oko i ucho, drugi odłamkami granatu w nogę. W dodatku na tym etapie jednemu z nich zaciął się poważnie pistolet maszynowy i musiał korzystać tylko z broni krótkiej. Na szczęście, po wykonaniu przez chargé d’affaires, już w czasie ucieczki z miejsca zasadzki, kilku telefonów, uruchomiono odsiecz. Trzeba było jednak przeczekać do jej przybycia jeszcze parę godzin. Najpierw nad rejonem zdarzenia pojawił się śmigłowiec MEDEVAC, ale szybko odleciał, gdyż okazał się bardziej potrzebny w innym miejscu. Zastąpił go myśliwiec, który krążył nisko jedynie jako demonstracja siły. Dopiero po kilkudziesięciu kolejnych minutach nadciągnęły patrole US Army, afgańskiej policji i armii (ANA), które ewakuowały Czechów do pobliskiego campu sił ISAF Zermat.

Zanim tam dotarli, kolumna była kilkakrotnie ostrzeliwana przez ukrytych w górach bojowników, a obóz – przez całą noc. Amerykanie nie mogli uwierzyć, że ochroniarze URNa otrzymali przed wyjazdem ze stolicy informacje od agencji wywiadowczych, oceniające tę okolicę jako „za dnia spokojną”. Obaj uczestniczący w tych wydarzeniach ochroniarze z URNa, kpt Marek K. i nadpor. Marian Š. zostali odznaczeni przez prezydenta Vaclava Klausa Medalami za Bohaterstwo (Medaili za hrdinství – w czeskiej policji noszą je tylko trzej funkcjonariusze – wszyscy z szeregów URNa PČR), a przez prezydenta policji Medalami za Odwagę (Medaili za statečnost). W Afganistanie policjanci z jednostki kontrterrorystycznej wykonywali zadania ochronne do 1 lutego 2010 r., gdy przekazali związane z tym obowiązki wojskowym komandosom z 601. sss. Zdobyte tam doświadczenia zostały wykorzystane przez instruktorów URNa przy organizowaniu specjalnych kursów ochrony osób w Pradze i Pilznie.

Równolegle do służby zespołów w Iraku i Afganistanie Jednostka szybkiego reagowania czeskiej policji kierowała grupy do wykonywania zadań ochronnych w kilku innych niebezpiecznych miejscach świata. W 2003 r. ochraniały one ratowników z czeskiej straży pożarnej, którzy wyruszyli z pomocą ofiarom trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam, a dwa lata później zabezpieczały działanie czeskiej ekipy medycznej podczas misji związanej z podobną klęską w pakistańskim mieście Rawalakot. Latem 2006 r. zespół z URNa nie tylko przez dwa miesiące ochraniał ambasadę Republiki Czeskiej w Bejrucie, ale również zajmował się ewakuacją czeskich obywateli z ogarniętego walkami Libanu. Od 2009 r. operatorzy z tej jednostki strzegą poselstwa swego kraju w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, a od lutego 2011 r. – dyskretnie ambasady i rezydencję ambasadora w nigeryjskiej stolicy Abuja, gdzie wzrosło zagrożenie ze strony islamskich fundamentalistów. W ostatnim okresie kolejne zespoły skierowano do Jemenu oraz Trypolisu.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Marcin Marcin, 25.08.2013r., 12:43:13 Opisane użycie policjantów URNA stanowi doskonały przykład racjonalnego gospodarowania siłami i środkami. W Polsce od 1989r. powstaje coraz więcej jednostek specjalnych, aczkolwiek bardzo długo ilość nie przekładała się na jakość. Także obecnie iwestuje się potężne fundusze w tworzenie takich jednostek w niemal każdej służbie, zamiast dbać o solidne wyszkolenie rpzeciętnego f-sza i żołnierza. Tymczasem BOR po 1-szym zetknięciu z groźnym zamachem, mimo posiadania WZS od razu musiał zostać zastąpiony GROMem. Rozdęte do granic możliwości służby mundurowe nie potrafią sprawnie wywiązywać się z nałożonych zadań, a często istnienie niektórych ich komponentów nie jest upsrawiedliwione realną potrzebą, a bardziej ambicją dowódców. Weilka Brytania, a teraz czechy dają przykład racjonalnego tworzenia i wykorzystania formacji specjalnych. Oby i nasi decydenci w końcu się opamiętali.

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.