Special-Ops.pl

„Oczy” i „uszy” WS

Fot. Tomasz Qna Chochół

Fot. Tomasz Qna Chochół

Jednostka Wojskowa NIL, która wchodzi w skład struktury KWS, nazywana jest „oczami” i „uszami” Wojsk Specjalnych. Jej zadaniem jest udzielenie wsparcia informacyjnego, dowodzenia, zabezpieczenia logistycznego oraz medycznego operacjom specjalnym prowadzonym przez jednostki specjalne w kraju i poza jego granicami.
Zdjęcia: Tomasz Qna Chochół

Zobacz także

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Krzysztof Mątecki Poznawajmy wroga i czuwajmy

Poznawajmy wroga i czuwajmy Poznawajmy wroga i czuwajmy

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami...

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami terrorystycznymi. W tym roku mija 29 lat, odkąd operatorzy Wydziału V realizują zadania, których charakter w pełni oddaje motto ABW – „Poznawajmy wroga i czuwajmy”.

Krótki rys historyczny

W sierpniu 2007 roku dowództwo nad Wojskami Specjalnymi objął generał dywizji Włodzimierz Edward Potasiński, który sprawował tę funkcję do tragicznej śmierci w katastrofie rządowego Tupolewa, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Od samego początku podejmował on starania o utworzenie nowej jednostki w strukturach WS, której zadaniem byłoby udzielenie wsparcia poddziałom wojsk specjalnych w zakresie dowodzenia, wywiadu i rozpoznania oraz zabezpieczenia logistycznego. Wedle jego koncepcji, jednostka miała być odpowiednikiem angielskiego SRR (Special Reconnaissance Regiment) i amerykańskiego USA Intelligence Support Activity.

W wyniku podjętych działań decyzją MON 2 grudnia 2008 roku powołano do życia Jednostkę Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych (JWDiZWS). W marcu 2009 roku zadanie jej sformowania, w oparciu o strukturę pułkową z podległymi zespołami (odpowiednikami batalionów), otrzymał dotychczasowy oficer JW GROM płk dr Mariusz Skulimowski. Tego samego roku (31 lipca) nowa Jednostka otrzymała patrona gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, twórcę i pierwszego dowódcę Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej (tzw. „Kedywu”), upamiętniając tym samym jego zasługi w służbie Ojczyźnie. Z inicjatywy żołnierzy ówczesnego Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz JWDiZWS w latach 2009 i 2010 na terenie jednostki powstał pomnik gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, który 6 września 2010 roku podczas obchodów święta jednostki uroczyście odsłonił Bogdan Klich – ówczesny Minister Obrony Narodowej.

Pomnik Fieldorfa

Fot. Tomasz Qna Chochół

Pierwszego października 2011 roku Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych przeformowana została do nowego etatu i otrzymała nazwę Jednostka Wojskowa NIL. Od 3 stycznia 2013 r. do 11 listopada 2018 r. Jednostką dowodził płk Mirosław Krupa, a od 12 listopada 2018 roku dowódcą jest płk Andrzej Gardynik.

Strukturę JW NIL tworzą:

 • Dowództwo i Sztab,
 • Zespół Wsparcia Informacyjnego,
 • Zespół Zabezpieczenia Logistycznego,
 • Zespół Dowodzenia,
 • Zespół Zabezpieczenia Medycznego.

Obecnie w jednostce służy kilkuset żołnierzy i większość kadry stanowią żołnierze służący wcześniej w innych formacjach Wojsk Specjalnych, pułkach rozpoznawczych, 6. BPD oraz 25. BKPow. W JW NIL służą również kobiety zatrudnione w niemal każdej komórce i w każdym zespole, w różnych stopniach wojskowych i korpusach osobowych.

Przeznaczenie Jednostki

Podstawowym zadaniem JW NIL jest realizacja działań wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych prowadzonych przez Wojska Specjalne w kraju oraz poza jego granicami.

Do zasadniczych obszarów działalności Jednostki Wojskowej NIL zalicza się:

 • organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z systemem dowodzenia wojsk specjalnych, zabezpieczenie informacyjne operacji specjalnych poprzez wydzielenie elementów wsparcia dla zadaniowych zespołów bojowych oraz Komponentów Wojsk Specjalnych,
 • zabezpieczenie systemu dowodzenia i kierowania Komponentów Wojsk Specjalnych w misjach i operacjach realizowanych w ramach kontyngentów i zobowiązań sojuszniczych,
 • organizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego na potrzeby funkcjonowania jednostek Wojsk Specjalnych oraz realizacji operacji specjalnych,
 • zabezpieczenie finansowe i logistyczne jednostki oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych i realizowanie zakupów na potrzeby Wojsk Specjalnych.

Symbolika JW NIL

6 września 2010 roku z rąk Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha żołnierze JW NIL otrzymali sztandar Jednostki ufundowany przez Wojewodę Małopolskiego i Bractwo Kurkowe z Krakowa.

Płat sztandaru stanowi biała tkanina w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się czerwony krzyż kawalerski.

 • Na stronie głównej, w rogach płata sztandaru, umieszczone są wieńce wawrzynu, a w ich polach litery w dwóch wierszach: JWDiZWS, będące inicjałami Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych.
 • Na stronie odwrotnej, w polach wieńców wawrzynów, znajdują się herb Krakowa, godło honorowe Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie (głównego fundatora sztandaru), orzeł Wojsk Specjalnych oraz odznaka „Kedywu”.
 • Na przedniej ścianie podstawy głowicy sztandaru umieszczone są inicjały JWDiZWS.

Żołnierze Jednostki mają także własną odznakę rozpoznawczą i odznakę pamiątkową, które decyzją z 10 sierpnia 2010 roku zatwierdził Minister Obrony Narodowej:

 • Odznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy, na której umieszczone są poprzecznie trzy kolory – od góry – czarny, zielony i niebieski, będące odzwierciedleniem trzech rodzajów taktyki stosowanej przez żołnierzy jednostki: w terenie zurbanizowanym, leśnym oraz w środowisku wodnym. Na tarczę, w jej osi, nałożony jest nóż szturmowy, wokół którego opleciony jest smok nawiązujący do symboliki Krakowa. Nad tarczą umieszczony jest napis „NIL” (patrz: górne zdjęcie po lewej).
 • Odznakę pamiątkową Jednostki o wymiarach 48 mm × 34 mm stanowi tarcza, na której umieszczone są poprzecznie trzy kolory – od góry – czarny, zielony i niebieski. Na tarczę, w jej osi, nałożony jest nóż szturmowy wzór 98 – symbol jednostek specjalnych. Na głowni noża umieszczony jest półokrągły (ze skierowanymi w dół zakończeniami, ozdobionymi podwójnym wąsem poza zarysem tarczy) stylizowany zwój papirusu, na którym znajduje się napis: „NIL”, będący pseudonimem patrona jednostki gen. Augusta Fieldorfa „Nila”. Na głowni noża nałożona jest odznaka pamiątkowa „Kedywu” – Jednostki, której tradycje dziedziczy JW NIL. Odznakę stanowi bagnet o kształcie miecza rzymskiego, na którego ostrzu, pod jelcem, umieszczony jest znak „Polski Walczącej”, na jelcu zaś napis KEDYW (patrz: górne zdjęcie po prawej).
odznaki JW Nil

Fot. Tomasz Qna Chochół

Czwartego listopada 2014 r. wprowadzono także oznakę rozpoznawczą dla Zespołu Wsparcia Informacyjnego Jednostki Wojskowej NIL im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Żołnierze ZWI mają na ramieniu znak wzorowany na symbolu jednostki organizacyjnej Związku Walki Zbrojnej „Wachlarz”, która sformowana została na rozkaz komendanta ZWZ-AK na terytorium Polski jako element rozpoznania, wywiadu oraz do dywersji. Organizacja „Wachlarz” przeprowadziła ponad sto ataków na sieć transportową oraz infrastrukturę niemieckich wojsk okupacyjnych. Pierwszą z tych akcji było zatopienie okrętu Kriegsmarine, a ostatnią – zniszczenie 5 samolotów Ju-87 Stuka. W operacje te zaangażowanych było około 600 dywersantów, w tym 26 cichociemnych ((patrz: dolne zdjęcie).

Oznaka rozpoznawcza ZWI JW NIL ma kształt prostokąta w kolorze czarnym obszytym białą nicią.

 • Kolor czarny symbolizuje noc (najczęściej wybieraną porę do prowadzenia operacji specjalnych) i tajemnicę, jaką powinny być objęte działania mające na celu pozyskiwanie informacji.
 • W prostokącie został umieszczony rozsunięty wachlarz o pięciu kartach.
 • W centralną część wachlarza wpisany jest symbol „Polski Walczącej”.

W symbolice przyjętej przez ZWI każda karta odzwierciedla rodzaj działalności rozpoznawczej poszczególnych elementów składowych ZWI. Każdy element symbolu jest odrębny, tworzy jednak całość w połączeniu z pozostałymi dokładnie tak, jak uzupełniają się elementy składowe Zespołu. Znak „Polski Walczącej” wpisany w wachlarz ma symbolizować apoteozę Polskiego Państwa Podziemnego. Ma on być hołdem żołnierzy jednostki dla osób zaangażowanych w konspiracyjną walkę o wolność Ojczyzny.

Misje zagraniczne

Od 2010 roku żołnierze jednostki biorą udział w misjach poza granicami kraju w składzie Komponentów Wojsk Specjalnych, w szczególności ISAF w Afganistanie, KFOR w Kosowie, PKW IRAK, PKW SOPHIA.

Jednostka NIL od IX zmiany w Afganistanie wydzielała z Zespołu Wsparcia Informacyjnego (ZWI), Grupę Wsparcia Informacyjnego (GWI). Głównym zadaniem GWI w czasie misji w Afganistanie było wspieranie procesu decyzyjnego dowódców Zgrupowania Sił Specjalnych, w skład którego wchodziły zespoły Task Force-49 (JW GROM) i Task Force-50 (JW Komandosów). W miarę swoich możliwości GWI wspomagała także pozostałe elementy Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie oraz zespoły bojowe Alfa i Brawo. Wsparcie informacyjne udzielane operatorom z jednostek wojskowych GROM i JW Komandosów przyczyniło się m.in. do sukcesów antyterrorystycznej koalicji państw NATO w Afganistanie.

17 października 2012 r. ujawniono operację zwalczania przeciwników ISAF i zniszczenia obozu szkoleniowego w Paktice. Działania rozpoznawcze na rzecz operacji prowadzonej przez TF-50 i afgańskich policjantów Provincial Response Company Ghazni prowadził pododdział JW NIL.

Grupa Wsparcia Informacyjnego (GWI)

Operatorzy GWI przebywający na misji ściśle współpracują z wojskowymi i cywilnymi służbami specjalnymi polskimi i sojuszniczymi. Granice działania grupy wyznaczają przepisy, zakresy kompetencji, potrzeby operacyjne oraz same sytuacje, do jakich dochodzi podczas działań.

Grupa Wsparcia Informacyjnego (GWI) jest wydzielana z Zespołu Wsparcia Informacyjnego (ZWI) od początku istnienia jednostki NIL. Specyfika działania GWI polega na wsparciu informacyjnym WS zarówno przed, w trakcie, jak i po realizacji zadania.

Wszystkie osoby, które wchodzą w jej skład, musiały przejść specjalistyczne szkolenie. Wyselekcjonowany zespół szkolił się w specjalnej technice i taktyce zdobywania informacji, głównie w amerykańskich i natowskich instytucjach. Obsługi bezzałogowych samolotów żołnierze JW NIL uczyli się w Polsce i USA. Analitycy i żołnierze sekcji HUMINT (rozpoznanie osobowe) szkolili się w Belgii, Niemczech oraz zdobywali wiedzę od analityków rozpoznania z amerykańskiej 10. Grupy Specjalnej (10 SFG).

Operatorzy, którzy chcą służyć w ZWI czy w sekcjach HUMINT i IMINT (rozpoznanie obrazowe), muszą spełnić wysokie wymagania, w których podstawą jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Do Zespołu Wsparcia Informacyjnego wybierane są osoby z umysłem analitycznym, łatwo nawiązujące kontakty z innymi ludźmi.

Operatorzy sekcji HUMINT muszą wykazać się wszechstronnym wyszkoleniem bojowym, które jest kluczowe przy współpracy z operatorami wojsk specjalnych i przygotowywaniu operacji na wrogim terenie. W sekcji IMINT mile widziane są osoby z predyspozycjami technicznymi, na przykład absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej.

GWI składa się z trzech sekcji rozpoznania: osobowego, obrazowego i analitycznego, a jej głównym zadaniem jest zabezpieczanie działań zarówno Wojsk Specjalnych, jak i Zgrupowań Bojowych w czasie misji.

Każda sekcja zbiera także dane z różnych źródeł. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem: sekcja rozpoznania osobowego – HUMINT – zbiera informacje od źródeł osobowych (od ludności, żołnierzy patrolujących teren, z punktów obserwacyjnych, od załóg maszyn rozpoznania lotniczego, informatorów, uchodźców), sekcja rozpoznania obrazowego IMINT – wykonuje pakiet zdjęciowy za pomocą bezzałogowych środków latających typu ScanEagle (może przebywać w powietrzu przez dwadzieścia godzin na wysokości około tysiąca metrów) i Fly Eye oraz przyrządów elektrooptycznych, które umożliwiają prowadzenie obserwacji dzienno-nocnej w podczerwieni i termowizji. Dodatkowo bezzałogowiec ScanEagle w trakcie wykonywania zadań może być automatycznie w powietrzu przekazywany z jednej stacji kierowania do innej, co zwiększa zasięg jego działania nawet do 500 kilometrów od głównej bazy. Nie potrzebuje on pasa startowego, może więc być szybko użyty w dowolnym terenie.

Zdjęcia ScanEagle

Fotografowanie za pomocą ScanEagle


Fot. Tomasz Qna Chochół

Sekcje rozpoznania GWI pracują nad przygotowaniem pakietu informacyjnego celu, czyli kompletu danych potrzebnych do wykonania zadania przez elementy bojowe. Nad przygotowaniem pakietu informacyjnego pracuje cały skład Grupy. Obejmuje on cele osobowe i nieosobowe, z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. Dodatkowo materiał fotograficzny przeznaczony do bieżącej analizy dostarczają z powietrza w trakcie realizacji misji bezzałogowe środki latające.

Przygotowane dane trafiają do sekcji analityków, która spina wszystko w jedną całość. Tak opracowany pakiet przekazywany jest do pododdziałów, które przygotowują się do wykonania misji. Aby informacja była pełna, musi pochodzić z kilku różnych źródeł. Dlatego analitycy współpracują ze służbami specjalnymi oraz z komórkami rozpoznawczo-wywiadowczymi z ISAF SOF (Special Operations Forces), w tym z ISAF SOF Fusion Cell, w której pracują specjaliści z GWI i Dowództwa Wojsk Specjalnych.

Analitycy pracują na zaawansowanych systemach przeznaczonych dla wojsk specjalnych. System zawiera szereg podprogramów i narzędzi analitycznych, które ułatwiają przygotowanie pakietu informacyjnego. Między innymi oprogramowanie geograficzne, gdzie z serwera można wyodrębnić dowolny obszar, np. Afganistanu lub innego kraju, w którym prowadzone są operacje z jego cechami geograficznymi i geologicznymi.

Innym narzędziem ułatwiającym zdobywanie informacji jest system analityczny, który sam układa powiązania pomiędzy poszczególnymi osobami w siatce przestępczej. W pierwszej kolejności przygotowywany jest pakiet dla zabezpieczenia pododdziałów bojowych. W drugiej i w trzeciej realizowane jest przygotowanie informacyjne pola walki. Do tego jeszcze dochodzi współdziałanie z force protection bazy i koordynacja ognia artylerii.

Wsparcie informacyjne na współczesnym polu walki to „oczy” i „uszy” elementów działających w strefie. Bez zaangażowania tych, którzy pracują nad dostarczeniem pododdziałom kompleksowej informacji o ich działaniu sukces byłby połowiczny. Dlatego właśnie żołnierzy JW NIL nazywamy „oczami” i „uszami” Wojsk Specjalnych.

Uzbrojenie i wyposażenie

Żołnierze jednostki mają na wyposażeniu nowoczesne uzbrojenie oraz sprzęt bojowy. Podstawowe uzbrojenie indywidualne stanowią karabinek HK 416 oraz pistolet HK USP. Na wyposażeniu Jednostki znajdują się także m.in. bezzałogowe rozpoznawcze statki powietrzne: Scan Eagle, FlyEye, Black Hornet 3, RQ-21, lornetki termowizyjne dalekiego zasięgu JIM LR oraz pojazdy terenowe.

Łączność satelitarną zapewniają terminale satelitarne VSAT oraz BGAN, a także radiostacje oraz telefony SAT. Jednostka posiada ponadto najnowocześniejszy w Siłach Zbrojnych RP Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia (MMSD) przeznaczony do wsparcia dowodzenia wojskami specjalnymi zarówno w układzie narodowym, jak i sojuszniczym.

W ramach zabezpieczenia logistycznego wykorzystywane są samochody ciężarowo-osobowe, samochody ciężarowe oraz dźwigi na podwoziu samochodowym.

Wykorzystanie quadów

Fot. Tomasz Qna Chochół

Ewakuację medyczną zapewniają pojazdy sanitarne.

W szkoleniu żołnierzy wykorzystywane są także nowocześnie wyposażone obiekty szkoleniowe, m.in. pistoletowa strzelnica kontenerowa, wideostrzelnica DPCS, kompleks boisk sportowych oraz hala sportowa z basenem.

Kwalifikacja i selekcja kandydatów do służby w JW NIL

Każdy, kto chciałby służyć w NIL-u, musi przejść kwalifikację, a jeśli wymaga tego stanowisko, również selekcję. Zasady naboru i kwalifikowania wyznacza Dowódca JW NIL.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania: być żołnierzem w służbie czynnej, żołnierzem rezerwy lub funkcjonariuszem innych służb oraz posiadać obywatelstwo polskie.

W procedurze obsady stanowisk w JW NIL pierwszeństwo mają żołnierze z innych jednostek Wojsk Specjalnych. Na stanowiskach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia z dziedziny działań specjalnych mogą zostać wyznaczeni żołnierze z pominięciem kryteriów prowadzenia kwalifikacji i selekcji, ale tylko tacy, którzy zajmowali przez okres co najmniej 3 lat stanowiska w innych jednostkach Wojsk Specjalnych.

Proces naboru rozpoczyna się poprzez złożenie ankiety, które następnie analizowane są przez organ kadrowy JW NIL z uwzględnieniem potrzeb kadrowych Jednostki oraz informacji zawartych w ankietach przysłanych przez kandydatów.

Oprócz ankiety wymagane są następujące dokumenty:

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym i dyscyplinarnym,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego – do okazania w przypadku zaproszenia w dalszym procesie rekrutacji.

Kwalifikacja

Nabór do JW NIL odbywa się w drodze kwalifikacji i selekcji. Kwalifikacji podlegają wszyscy kandydaci do objęcia stanowisk w jednostce. Wymóg przeprowadzenia kwalifikacji przed wyznaczeniem żołnierza na dane stanowisko służbowe określony jest w karcie opisu tego stanowiska. Selekcji podlegają pozostali kandydaci do objęcia stanowisk, na które zgodnie z opisem jest wymagane jej ukończenie.

Kwalifikacja polega na rozmowie kandydata z dowódcą lub inną wyznaczoną przez niego osobą i ma miejsce wówczas, gdy kandydat prezentuje bardzo wysokie i specjalistyczne kwalifikacje przewidziane dla kluczowych w jednostce stanowisk. Kandydat podlega wtedy zaliczeniu testów sprawnościowych i badań psychologicznych bez selekcji głównej w terenie.

Selekcja

Selekcja przeprowadzana wiosną i jesienią polega na sprawdzeniu zachowania się kandydata w ekstremalnych warunkach terenowych i atmosferycznych, w warunkach ograniczonego snu i pożywienia. Sprawdzana jest jego wytrzymałość psychofizyczna oraz zdolność do współdziałania w grupie. Uczestnicy selekcji przybywają na określony czas i miejsce prowadzenia tego przedsięwzięcia na własny koszt i z racją żywności na 5 dni.

Przebieg selekcji uzależniony jest od liczby uczestników, pory roku i miejsca jej prowadzenia, ale zawsze zawiera: sprawdzenie sprzętu i wyposażenia uczestników, przydzielenie numerów uczestnikom, podział na grupy, instruktaż dotyczący bezpieczeństwa, szkolenie z nawigacji lądowej, marsz zespołowy, marsz indywidualny, odnajdywanie wskazanych punktów terenowych, elementy przewodzenia w grupie, pokonywanie małych przeszkód wodnych, bytowanie w terenie przygodnym, odcinki specjalne, zadania psychologiczne.

Kadra JW NIL dokonuje uzgodnień, wobec których kandydatów rozpocząć procedurę przyjęcia. Po przybyciu do jednostki żołnierz przechodzi szkolenie zapoznawcze i szkolenie specjalistyczne, którego czas trwania zależy od stanowiska służbowego i specjalności wojskowej. Kandydaci mogą być poddawani kwalifikacji dowolną liczbę razy pod warunkiem, że pomyślnie zaliczyli test sprawności fizycznej i psychologiczny.

Kandydaci do służby w JW NIL muszą pamiętać o tym, że każdy operator Jednostki musi przede wszystkim być wysokiej klasy specjalistą. Poza doskonałą sprawnością fizyczną i wyszkoleniem taktycznym musi posiadać specyficzne umiejętności, np. językowe czy techniczne.

Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w Jednostce wymaga również biegłej znajomości języka angielskiego.

JW NIL hołduje zasadzie „to my wybieramy żołnierzy, a nie żołnierze nas”. Dzięki tej zasadzie żołnierze jednostki odnoszą sukcesy w działaniach w kraju i poza jego granicami, a przez sojuszników Jednostki są postrzegani w działaniach specjalnych jako równi partnerzy.

NIL działa nie tylko bojowo

JW NIL nie tylko wspiera działania Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych na co dzień i podczas prowadzonych operacji, ale jej żołnierze włączają się także w organizację wydarzeń oraz w akcje charytatywne i społeczne.

Od 2012 roku Jednostka współorganizuje corocznie z okazji swojego święta i dla uczczenia pamięci patrona, ekstremalny marsz nocny „Śladami gen. Nila – od zmierzchu do świtu”. Kierowany do sympatyków Wojsk Specjalnych bieg odbywa się w formule nocnego marszobiegu, a jego około 40-kilometrowa trasa przebiega przez trudny, górski teren Beskidu Wyspowego i Makowskiego oraz miejsca związane z działalnością „Kedywu”.

Ideą marszu jest uczczenie pamięci patrona jednostki, a także propagowanie wiedzy o działaniach zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej w tym rejonie.Żołnierze JW NIL chętnie angażują się także w akcje mające na celu pomoc chorym dzieciom. Jednym z ostatnich takich działań był udział w inicjatywie #LecimydlaGabrysi, w ramach której żołnierze JW NIL  5 października 2020 roku zdobyli szczyt Rysów (wysokość 2499 m n.p.m.). Żołnierze Jednostki wzięli również udział w akcji #GaszynChallenge, która polegała na wykonaniu popularnych „pompek” i wpłacie pieniędzy na chore dzieci.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Eulex IG

Eulex IG Eulex IG

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków z Serbią przez jej południowo-zachodnią, autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu...

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków z Serbią przez jej południowo-zachodnią, autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu przez nią niepodległości, ta nowa republika boryka się z postkonfliktowymi napięciami oraz silną przestępczością zorganizowaną. Do czasu osiągnięcia europejskich standardów przez nowe, miejscowe struktury ochrony prawa, które samodzielnie będą skutecznie przeciwdziałać tym problemom, wspiera je organizacyjnie,...

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops