Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

IBAMA GEF w obronie przyrody

Służby IBAMA GEF w akcjach

Opowieść o roli komandosów strzegących środowiska naturalnego dżungli amazońskich, brazylijskiej formacji GEF wykonującej wielką robotę w obronie pełniących funkcję „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz jej pierwotnych mieszkańców. Zdjęcie: IBAMA / Vinicius Mendonca, Felipe Werneck
 

Opowieść o roli komandosów strzegących środowiska naturalnego dżungli amazońskich, brazylijskiej formacji GEF wykonującej wielką robotę w obronie pełniących funkcję „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz jej pierwotnych mieszkańców. Zdjęcie: IBAMA / Vinicius Mendonca, Felipe Werneck


 

Komandosi na straży środowiska naturalnego? A owszem! Wojskowe siły specjalne realizują nie tylko operacje bojowe w strefach wojen, ale również w ramach wsparcia militarnego szkolą w Afryce formacje chroniące zagrożone gatunki przed kłusownikami. Specjalistyczne służby ochrony przyrody zmuszone są natomiast, wzorem innych służb wewnętrznych o charakterze policyjnym, powoływać w swych strukturach pododdziały specjalne, które poradzą sobie na najtrudniejszych odcinkach zwalczania nielegalnych działań, gdy przerasta to możliwości zwykłych funkcjonariuszy. Przykładem może być brazylijska GEF - niewielka grupa wykonująca wielką robotę w obronie pełniących funkcję „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz jej pierwotnych mieszkańców.
Zdjęcia: IBAMA/Vinícius Mendonça, Felipe Werneck

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Zagrożenia dla przyrody Amazonii

„Selva Amazónica” – najbogatsze w różnorodne gatunki roślin wilgotne lasy tropikalne biegnącego wzdłuż równika dorzecza Amazonki to rejon największej produkcji tlenu, a zarazem pochłaniania największej ilości dwutlenku węgla na naszym globie. Niestety te płuca Ziemi stają się coraz mniejsze i mniej wydajne, na skutek m.in. nielegalnego wycinania oraz niszczenia lasów deszczowych, zagrażającego również miejscowej faunie i autochtonicznej ludności indiańskiej.

Dewastacja przyrody Amazonii to wynik przestępczej działalności eksploatacyjnej. Podstawowa polega na pozyskiwaniu drewna bez zezwolenia na wielką skalę, zwłaszcza na terenach chronionych, wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów obejmujących ziemie tubylcze (TI – Terra Indigena), zamieszkałe przez miejscowe plemiona Indian, gdzie jest to całkowicie zabronione. Szybkiemu, masowemu wyrębowi, bez oglądania się na jakiekolwiek zasady gospodarki leśnej, towarzyszy dodatkowo niszczenie poszycia niestanowiącego wartości dla rabusiów lub utrudniającego im proceder: ciężkie maszyny i ciągniki torują sobie bez skrupułów drogę do skupisk najbardziej atrakcyjnych gatunków oraz w celu ich wywozu. Wysoki zysk uzyskany ze sprzedaży kradzionego drewna i niskie kary za tego typu przestępstwa sprzyjają zaś recydywie.

Nielegalne prace wydobywcze

Równie, a nawet bardziej, szkodliwe i bezwzględne są nielegalne prace wydobywcze w poszukiwaniu złota na lądzie i z rzek Amazonii, a od 2000 r. również diamentów (rejon Cinta Larga jest uważany za jedno z największych złóż na świecie) lub cennych minerałów, takich jak kasyteryt – wykorzystywany do produkcji wyrobów elektronicznych rzadki dwutlenek cyny, występujący tylko w niektórych regionach, np. na rdzennej ziemi Tenharim do Igarapé Preto w Amazonii.

Nielegalnemu wydobyciu towarzyszy wypalanie lub mechaniczne usuwanie na dużych powierzchniach pokrywy leśnej, by umożliwić pracę koparkom, a także niszczenie oraz zamulanie cieków wodnych, czasem nawet doprowadzające do ich całkowitego wyschnięcia lub odwrócenia biegu rzek i strumieni, co również ma degradacyjny wpływ na miejscową przyrodę.

Czytaj też: 25 lat temu… >>>

Garimpeiros i związki rtęci

Garimpeiros, jak nazywa się w Brazylii poszukiwaczy złota, niebezpiecznie zanieczyszczają przy tym środowisko rtęcią, wykorzystywaną powszechnie do oddzielania tego kruszcu od innych substancji. Wysoce toksyczny metal zatruwa glebę, wodę i powietrze oraz może powodować poważne i nieodwracalne szkody przy wchodzeniu do łańcucha pokarmowego. Po wlaniu przez poszukiwaczy do wody ciężki metal osadza się w nagromadzonym osadzie na dnie rzeki i jest połykany przez ryby, spożywane następnie przez inne zwierzęta i ludzi. W Amazonii, gdzie rybołówstwo jest głównym źródłem białka, stanowi więc szczególne zagrożenie dla zdrowia.

Rtęć może powodować w żywych organizmach groźne i trwałe uszkodzenia. Wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, nerki, serce oraz układ rozrodczy i jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO stężenie ponad 6 mikrogramów rtęci na gram włosów powoduje poważne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza w przypadku bardziej wrażliwych grup, takich jak Indianie.

Tymczasem badania przeprowadzone w ostatnich latach przez specjalistów z Państwowej Szkoły Zdrowia Publicznego Sergio Arouca i z fundacji Fiocruz, wykazały w kilkunastu skupiskach autochtonów na obszarach Amazonii, gdzie ma miejsce nielegalne wydobycie złota, medianę nawet 15,5–16 mikrogramów. W części pobliskich wiosek praktycznie 92 procent badanych Indian (blisko 3000) było skażonych, a ponieważ ze względu na wysoki wskaźnik niedożywienia, malarii, gruźlicy i pasożytów jelitowych rdzenni mieszkańcy regionu mają już upośledzony układ odpornościowy, toksyczność rtęci jest dla nich jeszcze bardziej niebezpieczna. To jednak „tylko” poboczny efekt dewastacji naturalnego środowiska Amazonii, podobnie jak ginięcie wielu gatunków roślin, nielegalne wybijanie zwierząt czy handel wyłapywanymi gatunkami.

Nieodwracalne zniszczenia

Pełne wyobrażenie o ogromie często nieodwracalnych zniszczeń, dokonywanych w tym regionie przez nielegalne wyręby i wydobycie, daje dopiero widok z powietrza na wielkie połacie wydarte w zielonej pokrywie dorzecza Amzonki. Rozmiar ubytków uzmysławiają natomiast zebrane tą drogą dane. Według szacunków Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) w Brazylii tylko w okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r. zniszczono około 800 000 hektarów lasów, co stanowi 29-procentowy wzrost w stosunku do wcześniejszego okresu. W 2018 roku, po krótkiej poprawie, Brazylia odnotowała najwyższą liczbę wylesień w regionie Amazonii w całej swojej historii. Tylko w ciągu dwóch tygodni maja utracono 6880 hektarów selvy. Od sierpnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. w wyniku nielegalnych dewastacji zniknęło kolejnych 2169 km2 amazońskiego lasu (20 procent więcej niż rok wcześniej), w niektórych rejonach średnio 52 hektarów dziennie!

Najnowsze dane z pierwszej połowy maja bieżącego roku są najgorsze od dekady – straty są dwukrotnie większe niż w tym samym okresie 2018 r., a czasowe spadki na tym polu środowisko zawdzięcza jedynie utrudniającym niszczycielską działalność silnym opadom podczas apogeum pory deszczowej.

Historia działań ochronnych

Konieczność podjęcia kroków w celu ochrony środowiska naturalnego dostrzeżono w Brazylii w 1972 r., po udziale w Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sztokholmie – pierwszego ważnego spotkania ONZ poświęconego temu problemowi. Dopiero jednak w 1985 r. utworzono w tym kraju Ministerstwo Środowiska (MMA – Ministério do Meio Ambiente), pod zwierzchnictwem którego powołano dwa lata później instytucję mającą zająć się ochroną przyrody – Brazylijski Instytut Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Stojący wówczas na czele tamtejszego senatu Nelson Carneiro podpisał ustawę, która przekazała w ręce IBAMA związane z tym zadania, do tej pory podzielone między agencje ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwo rolnictwa.

Wprowadzono również szereg regulacji prawnych na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i przepisów dotyczących przestępstw przeciwko środowisku oraz wyznaczania obszarów chronionych. Instytut ma dwie główne funkcje: nadzorowanie poszanowania środowiska oraz licencjonowanie prac lub innych działań, zapobiegających szkodom w przyrodzie. Po stwierdzeniu naruszeń w tym zakresie, IBAMA stosuje sankcje przewidziane przez prawo, takie jak grzywna, embargo, zawieszenie działalności firm niestosujących się do ograniczeń i zajęcie ich zasobów. Instytut monitoruje lasy, parki i reaguje w nagłych wypadkach środowiskowych.

Zadania IBAMA

Zgodnie z art. 5 ustawy nr 11 516 z 28 sierpnia 2007 r. do zadań IBAMA należy wykonywanie uprawnień policji środowiskowej, realizowanie działań w ramach krajowej polityki ochrony środowiska, ujętej w przepisach federalnych, dotyczących udzielania zezwoleń i licencji na korzystanie z zasobów naturalnych oraz kontrola ich przestrzegania, kontrola jakości środowiska, a także monitorowanie i kontrola przestrzegania wytycznych wydanych przez MMA.

IBAMA liczy około 1500 strażników i działa zasadniczo na obszarze Amazônia Legal, obejmującym wszystkie dziewięć stanów w dorzeczu Amazonki: siedem stanów regionu północnego (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima i Tocantins), a także część Mato Grosso w regionie środkowo-zachodnim i większość Maranhão na północnym wschodzie. Obejmuje on 5 016 136 km2 z około 24 milionami mieszkańców, innymi słowy, 59 procent powierzchni Brazylii, zamieszkiwanej przez tylko 12,34 procent populacji tego kraju.

Wg badań INPE do 2004 r. dzięki funkcjonowaniu IBAMA wylesianie w Amazonii, dawniej prowadzone w prawie nieograniczony sposób, spadło o 75 procent. Pracownicy Instytutu przeprowadzają co roku ponad 1400 kontroli, nakładając na sprawców naruszeń grzywny w łącznej wysokości około 3 miliardów reali brazylijskich rocznie.

To jednak tylko jedna strona medalu. Skuteczność inspekcji na rozległych, dzikich i pozbawionych dróg terenach jest ograniczona, Instytut cierpi na braki kadrowe, niedoinwestowanie (w 2013 r. jego budżet zmniejszono o prawie połowę), powolność sądów osłabia skuteczność karania sprawców przestępstw przeciwko środowisku, a naruszanie ich intratnych interesów przysparza wielu wrogów: od niewahających się użyć broni kłusowników, drwali i garimpeiros oraz kryminalistów bogacących się na nielegalnym wydobyciu złota i diamentów, po firmy żyjące z pozyskiwania na wielką skalę drewna z pominięciem licencji i podatków.

Czytaj też: Historia, którą mam do opowiedzenia, może być ciekawa dla wielu osób >>>

Podobnie jak inne służby brazylijskie, IBAMA również cierpi z powodu skandali związanych z korupcją, często z udziałem inspektorów działających w charakterze podwójnych agentów w celu ochrony interesów biznesmenów, rolników i drwali. Kilka lat temu jeden z kandydujących na prezydenta Brazylii posłów próbował doprowadzić do wdrożenia ustawy ograniczającej możliwości Instytutu, w zemście za obłożenie go w przeszłości przez IBAMA grzywnami za nielegalne połowy w rzekach Amazonii.

W lipcu 2017 r. niezidentyfikowana grupa podpaliła ciężarówkę przewożącą osiem pickupów sił Instytutu w Rondônii, regionie znanym z agresywnego reagowania na działania IBAMA, trzecim z najwyższym odsetkiem wylesionych lasów, zaraz za Tocantins i Maranhão (w 2016 r. wycięto tam 43 procent lasów państwowych). Wycinka bez zezwolenia „niczyich” lasów jest tam społecznie akceptowaną praktyką i jednym z niewielu atrakcyjnych ekonomicznie zajęć, dlatego powstrzymująca to IBAMA traktowana jest bardzo wrogo. Podobne ataki na pojazdy, łodzie i biura Instytutu miały miejsce w Humaitá, na południu stanu Amazonas, po operacji przeciwko nielegalnemu wydobyciu na Rio Madeira – personel IBAMA musiał schronić się w koszarach marynarki wojennej.

Niewiele osób pamięta, że w 1997 r., po lawinowym wzroście szkodnictwa leśnego, w tym szczególnie kradzieży drewna oraz napaściach zajmujących się tym przestępców na leśników i podpaleniach leśniczówek, w celu przeciwdziałania takim sytuacjom polska Straż Leśna rozpoczęła szkolenie własnych grup specjalnych Alfa i Delta. Projekt ten został jednak z różnych względów wygaszony.

W Brazylii – w nieporównywalnie odmiennych warunkach, lecz z generalnie podobnych powodów – powołanie do życia specjalnych sił do wsparcia działań IBAMA planowano także już w latach 90., ale ostatecznie tego typu grupa powstała dopiero w 2014 r., na podstawie decyzji szefa Instytutu Volneya Zanardi Juniora z 9 grudnia 2013 r., pod skromną nazwą Specjalistyczna Grupa Inspekcyjna GEF (Grupo Especializado de Fiscalização).

Pierwszy zespół taktyczny do działań bojowych w ramach ochrony środowiska

GEF do IBAMA MMA to jedyna taka grupa specjalna w Brazylii i pierwszy zespół taktyczny na świecie, sformowany stricte do działań bojowych w ramach ochrony środowiska – swoisty znak nowych czasów i przykład kolejnego pola w naszej rzeczywistości, na którym konieczne jest wsparcie sił specjalnych. Grupa przeznaczona jest do wykonywania najbardziej ryzykownych zadań antyprzestępczych w ramach jurysdykcji zwierzchniej służby oraz ochrony i wspierania innych jej funkcjonariuszy podczas szerzej zakrojonych operacji, czasem we współdziałaniu z armią, policyjną Forca Nacional lub jednostkami specjalnymi Policji Federalnej. Zanim powstała GEF, od 2002 r. zginęło na służbie 477 brazylijskich strażników przyrody, a w 2014 r. jeszcze 29.

Czytaj też: Komandosi Jazydów >>>

GEF liczy jedynie dziewięciu „inspektorów”, wyselekcjonowanych spośród przygotowanego już do pracy typu policyjnego z bronią personelu IBAMA, podczas 45-dniowego szkolenia o charakterze selekcyjnym, poprzedzonym wytrzymałościowymi testami fizycznymi. Kurs, prowadzony przez doświadczonych specjalistów wojskowych i z Policia Militar, obejmował działania rozpoznawcze, patrolowe i taktyczne małych pododdziałów w trudnych warunkach amazońskiej selwy, w tym nawigację i przedzieranie się przez lasy tropikalne oraz długie przetrwanie w tym środowisku bez wsparcia zewnętrznego (ze zdobywaniem pożywienia, przeprawami przez rzeki i radzeniem sobie po np. ukąszeniu przez węże). Do tego współdziałanie ze śmigłowcami, a także typowe umiejętności walki z użyciem broni palnej i noża.

Członkowie GEF

Ostateczny skład grupy nie należy do typowych – wszyscy członkowie GEF są w wieku przed i po czterdziestce, mają wykształcenie wyższe i w większości przed dołączeniem do IBAMA nie mieli najmniejszych inklinacji do pracy z bronią, a tym bardziej planów, by zostać komandosem. Poza weteranem wojskowym, który pilotuje jeden z siedmiu śmigłowców Bell (206 K-4 i L-4 Long Ranger IV) wydzielonych na potrzeby grupy specjalnej, są wśród nich biolodzy, inżynierowie leśnictwa, ekspert od rybołówstwa, publicysta oraz oceanograf z doktoratem uzyskanym w Niemczech. 50-letni dziś dowódca i koordynator działań GEF, Roberto Cabral, był zaś przed wstąpieniem do Instytutu nauczycielem przedmiotów ścisłych w szkole średniej. Wszystkich łączy idealistyczne podejście do misji ochrony przyrody, które pchnęło ich w szeregi IBAMA – to na pewno jedyna grupa specjalna, która dolatując nad miejsce akcji martwi się, czy śmigłowce nie będą zbytnio niepokoić ptaków w ich siedliskach. Nie zmienia to faktu, że wyszkoleniem i doświadczeniem nie ustępują wielu innym jednostkom specjalnym, operującym w lasach deszczowych.

Personel GEF działa w umundurowaniu brazylijskiej marki ForHonor wzorowanym na kroju sortów G1 Combat słynnej firmy Crye Precision, w kamuflażu MultiCam Tropic lub kolorze oliwkowym oraz oporządzeniu lokalnych producentów: Warfare z Blumenau w stanie Santa Catarina i WTC Indústria de Equipamentos Militares z Caucaia, w stanie Ceará. Uzbrojeni są w brazylijskie pistolety Taurus PT-100 AF-D lub PT-24/7 na amunicję .40 S&W (10 mm x 22), przenoszone w polimerowych kaburach firmy Bélica Artigos Militares z Timbó, Santa Catarina, samopowtarzalne karabinki CT-40 Taurus/Famae na taką samą amunicję pistoletową oraz gładkolufowe strzelby powtarzalne kalibru 12 typu CBC Tactical pump-action, z kolbą o skokowo regulowanej długości, składaną – podobnie jak w kbk – na prawy bok komory zamkowej.

Z reguły mają też pod ręką duże miotacze gazu pieprzowego GL-108/OC Max firmy Condor Tecnologias Nao-letais, przydatne do obezwładniania nieuzbrojonych, ale agresywnych przeciwników. Najważniejsza „broń” GEF to jednak informacje od komórek wywiadowczych Instytutu COINF (Coordenação de Inteligência da Fiscalização), zdjęcia lotnicze i satelitarne, pokazujące ukryte w głębi Amazonii miejsca nielegalnej eksploatacji. Stosowany przez lata system wykrywał z pewnym opóźnieniem wylesione lub zdewastowane rejony o powierzchni powyżej 6,25 ha – obecnie IBAMA stara się uzyskać z pomocą INPE lepszy system detekcji z przekazem w czasie realnym (DETER).

Poza rajdami na konkretne miejsca wytyczne nakazują przeprowadzanie co najmniej czterech planowych kontrolnych operacji w terenie lub 30 dni patroli w semestrze, w tym jednej operacji i 10 dni w obszarach chronionych Amazônia Legal.

GEF dociera w trudno dostępne rejony interwencji drogą powietrzną, a czasem po nawet wielodniowej podróży łodziami i pieszo. Bywa, że zatrzymuje sprawców przestępstw, często uzbrojonych, po skrytym podejściu lub w nocnych zasadzkach, lecz skuteczność działań zapewnia przede wszystkim dekret 6514 z lipca 2018 r., zezwalający na niszczenie sprzętu wykorzystywanego do przestępstw przeciwko środowisku na terenach tubylczych i obszarach chronionych. Spłoszeni sprawcy mogą zbiec, lecz prawdziwym ciosem jest dla nich utrata nie tylko uzysku, ale i kosztownych maszyn, których skonfiskowanie z przetransportowaniem jest w warunkach amazońskich i tak praktycznie niemożliwe.

GEF szybko więc niszczy mechanicznie i pali na miejscu namierzone koparko-ładowarki, spychacze, ciągniki i inne pojazdy, obozy drwali i garimpeiros, prowizoryczne tartaki z maszynami oraz piece do produkcji węgla drzewnego, promy, barki typu escariante z urządzeniami do przekopywania i odsysania osadów na dnie rzek i tratwy nurkowe z pompami i wężami ssącymi poszukiwaczy złota. Konfiskuje natomiast rtęć, a bywa, że i broń oraz wydobyte złoto lub diamenty. W odpowiedzi niejednokrotnie padają strzały. Dowódca GEF podczas jednej z akcji w 2015 r. na rdzennej ziemi Arariboia w Maranhão został postrzelony z lasu w rękę i klatkę piersiową. Zmienna pogoda nie zawsze pozwala na szybką ewakuację śmigłowcem, a teren na jego lądowanie w pobliżu, zawodzą też środki łączności.

Jak prosto podsumowują te niebezpieczne warunki sami członkowie grupy specjalnej IBAMA: ochrona środowiska Amazonii to nie zajęcie dla każdego.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops