Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło ostatni egzamin potwierdzający gotowość wielonarodowego Komponentu Operacji Specjalnych do dyżuru bojowego w składzie Sił Odpowiedzi NATO zestawu 2015 r. (SON 2015). Trzon tego komponentu stanowić będą komandosi z Polski.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Siły Odpowiedzi NATO (SON, ang. NRF – NATO Response Force) to pozostające w stałej gotowości, wydzielone oddziały Sojuszu, przeznaczone do szybkiego reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jego państw członkowskich, a zwłaszcza podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego. Tworzą je cztery główne komponenty: lądowy, morski, powietrzny oraz operacji specjalnych.

NOSD-14 było pierwszym z serii ćwiczeń oceniających gotowość do działania poszczególnych komponentów, które szykują się do objęcia dyżuru bojowego w przyszłym roku. Komponent Operacji Specjalnych (SOC – Special Operations Component) to doraźnie wydzielane ze struktur sił specjalnych konkretnych państw Paktu, odpowiednio przygotowane do określonej operacji oddziały, na czele których stoi Dowództwo (SOCC – Special Operations Component Command), wydzielane przez tzw. „państwo ramowe”.

SOCC odpowiada za planowanie działań i dowodzenie SOC kierowanych w ramach SON – zgodnie z decyzją Sojuszu Północnoatlantyckigo – do określonych operacji w dowolnym miejscu na świecie, a także za zapewnienie im wsparcia powietrznego, logistycznego, technicznego i medycznego.

Tym razem w roli „państwa ramowego” występuje nasz kraj, biorąc na siebie poza dowodzeniem SOC wystawienie do niego zadaniowych zespołów bojowych oraz zabezpieczenie logistyczne komponentu. To zwieńczenie dwunastoletniej drogi, od zadeklarowania przez Polskę w 2002 r. na szczycie NATO, że naszą narodową specjalnością będą siły specjalne.

Pięć lat później w WP powstał osobny rodzaj sił zbrojnych – Wojska Specjalne, skupione pod nowo powołanym Dowództwem WS w Krakowie, prężnie rozwijające się i dysponujące własnym budżetem. Już trzy lata później wystąpiono z bardzo ambitną inicjatywą, by nasz kraj uzyskał status „państwa ramowego” w dziedzinie operacji specjalnych (ang. NATO SOF Framework Nation), co oznacza nie tylko gotowość do wystawiania zadaniowych zespołów bojowych, ale również przygotowanie dowództwa zdolnego do dowodzenia wielonarodowym komponentem sił specjalnych i planowania jego operacji w układzie sojuszniczym oraz pododdziałów wsparcia (szerzej w artykule „Cobra 13”, SPECIAL OPS nr 6/2013).

W NATO doceniono potencjał i szybki rozwój polskich WS, który wzmógł się zwłaszcza po podpisaniu przez szefa MON i sekretarza obrony USA w 2009 r. porozumienia o współpracy polskich i amerykańskich sił specjalnych. US Special Operations Command (SOCOM) powołało specjalny zespół, który regularnie odwiedzał DWS doradzając, dzieląc się doświadczeniem i oceniając nasze postępy.Efekty pracy naszych „specjalsów” wzbudziły zasłużone uznanie czołowych sojuszników i w krótkim czasie Dowództwo Operacji Specjalnych NATO (NSHQ) zaczęło wskazywać polski model dowodzenia siłami specjalnymi jako wzór dla innych państw. DWS kierowało osiąganiem zdolności niezbędnych do uzyskania przez Polskę statusu „państwa ramowego” do końca 2013 r., gdy w wyniku reformy dowodzenia i kierowania SZ RP, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., uległo rozwiązaniu, a potencjał stosunkowo nielicznej doświadczonej kadry z jego składu rozdrobniono między dwie nowe struktury: Inspektorat WS (IWS) w Dowództwie Generalnym RSZ oraz Centrum Operacji Specjalnych-Dowództwo Komponentu WS (COS-DKWS) w Dowództwie Operacyjnym RSZ (SPECIAL OPS nr 3 i 4/2014).

Mimo wynikających z tego utrudnień, dzięki zaangażowaniu kadry WS kontynuowano wysiłki w celu dotrzymania zobowiązań, nie zmniejszając ani na chwilę tempa. Już od 2012 r. rozpoczęły się praktyczne sprawdziany – najpierw podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego „Puma 12” w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC – Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy potwierdzono osiągnięcie przez SOCC, sformowane na bazie DWS, wstępnych zdolności do dowodzenia komponentem sił specjalnych. Odgrywało ono również główną rolę w największym ćwiczeniu sił specjalnych NATO w 2013 r. – FTX (ang. Field Training Exercise) „Cobra-13”, których celem była narodowa certyfikacja SOCC oraz potwierdzenie jego zdolności do planowania i kierowania operacjami specjalnymi w ramach Sojuszu (SPECIAL OPS nr 6/2013).

W przeprowadzonym w listopadzie ub.r. na terenie Polski, Litwy, Republiki Czech oraz Słowacji, wielonarodowym ćwiczeniu taktycznym na lądzie, morzu i w powietrzu, któremu przyglądali się m.in. przedstawiciele NSHQ i US SOCOM, wzięło udział ok. 2,5 tysiąca żołnierzy sił specjalnych z 16 krajów NATO i Unii Europejskiej. Poza w pełni udanym zaliczeniem tego testu polskie WS wzmocniły kontakty z zagranicznymi odpowiednikami, dla wielu z których osiągnięcia naszych „specjalsów” stały się wzorem i silnym argumentem, jak w przypadku Finów, Holendrów, czy Norwegów, za zacieśnieniem współpracy z Polakami.

Po tym egzaminie nasz kraj dołączył do elitarnego grona członków NATO, posiadających status „państwa ramowego” w zakresie operacji specjalnych NATO: Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch – jako jedyny o takich zdolnościach z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak dotąd wspierali nas Amerykanie, tak teraz to polskie WS stały się mentorami w dziedzinie operacji specjalnych dla Chorwatów, Czechów, Litwinów, Słowaków, Węgrów czy Gruzinów. 

W kwietniu br. w bydgoskim JFTC przeprowadzono międzynarodowy trening sztabowy „Salwator-14” z udziałem przedstawicieli Dowództwa Operacji Specjalnych USA w Europie (USSOCER – US Special Operations Command Europe) i Dowództwa Sił Połączonych NATO w Neapolu (JFC NP – Joint Force Command Naples). Równolegle do SOCC przygotowywały się jednostki WS, które miały wystawić zespoły bojowe i komórki zabezpieczające do SOC, tak jak np. JW Komandosów z Lublińca podczas ćwiczenia pk. „Twierdza” na poligonie żagańskim, w czerwcu br. Ostatecznym sprawdzianem dla całości były jednak wrześniowe ćwiczenia „Noble Sword-14” (NOSD-14), największe tegoroczne ćwiczenia wojsk specjalnych w Europie. Jako ogromnie ważne ocenił je podczas spotkania z dziennikarzami sam dowódca NSHQ gen. broni Marshall Webb, podkreślając, że certyfikacja polskich sił specjalnych: „ma duże znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla NATO”.

Głównym celem NOSD-14 było praktyczne potwierdzenie zdolności operacyjnych Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych do organizacji i prowadzenia operacji specjalnych oraz weryfikacja przyjętej wielonarodowej struktury systemu dowodzenia. Tematem ćwiczenia było planowanie i prowadzenie operacji specjalnych przez Dowództwo Komponentu oraz Zadaniowe Zespoły Bojowe w ramach operacji z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. („Planning & conducting special operations by Special Operations Component Command (SOCC) and Special Operation Task Groups (SOTG’s) as a part of allied article

5 Collective Defence”). Zgodnie z tym artykułem każde z państw członkowskich NATO ma prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w przypadku zbrojnej napaści ze strony innego państwa lub państw. Uprawnia on broniącego się do podjęcia wszelkiego rodzaju koniecznych działań, w tym wojskowych, zmierzających do odparcia napaści samodzielnie lub ze wsparciem innych państw sojuszniczych w celu przywrócenia lub utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

Już w latach 90. uznano, że skuteczność wspólnej obrony wymaga środków odmiennych od tych, jakie zostały zaprojektowane podczas zimnej wojny oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. W kolejnych latach coraz istotniejsze miejsce wśród nich zaczęły zajmować siły specjalne, którym obecnie oddaje się pierwszoplanową rolę w obliczu nowych zagrożeń, zwłaszcza takich jak: destabilizacja sytuacji w regionie z powodu upadku istniejących w nim państw, proliferacja broni masowego rażenia, spory etniczne lub religijne.

W trwającym ponad trzy tygodnie NOSD-14 wzięło udział blisko 1700 żołnierzy z 15 państw: Chorwacji, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz kilkanaście instytucji, m.in. Straż Graniczna, Policja i Urząd Celny. Poza polskimi i zagranicznymi wojskami specjalnymi w ćwiczeniu uczestniczyły również elementy z pozostałych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, wspierające „specjalsów”. Ważną rolę odgrywały Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Działanie na lądzie, morzu i w powietrzu Zadaniowych Zespołów Bojowych wspierały śmigłowce Mi-17, samoloty F-16, C-130 „Hercules” i C-295 „Casa”, a także jednostki pływające Marynarki Wojennej, okręt podwodny ORP „Sokół”, okręt ratowniczy ORP „Lech” i okręt transportowo-minowy ORP „Gniezno”, z których pokładów operować będą siły specjalne w ramach dyżuru w ramach SON-2015. Głównym organizatorem było Dowództwo Generalne RSZ i znajdujący się w jego strukturze IWS, wsparty fachową pomocą i doświadczeniem kadry skupionej obecnie w COS. Kierowanie ćwiczeniem powierzono

gen. dyw. Piotr Patalongowi, Inspektorowi WS. Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ objęli kilka zasadniczych stanowisk w kierownictwie ćwiczenia, m.in. w zespole dowództwa szczebla nadrzędnego HICON, podgrywającego natowskie JFC NP oraz w składzie międzynarodowego zespołu certyfikującego. W skład kierownictwa ćwiczenia, komórki kontrolującej jego przebieg, a także centrum koordynacyjnego, weszli m.in. także oficerowie z Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, podgrywając komponent morski, a np. oficerowie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ prowadzili na zapotrzebowanie IWS i własne badania dotyczące efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjno-strukturalnych systemu dowodzenia oraz procedur planowania i koordynacji działań w ramach zdolności do rozpoznania. NOSD-14 rozegrano na poligonach CSWL w Drawsku Pomorskim, OSPWL w Bemowie Piskim, 21. CPL w Nadarzycach, obiektach 36. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Debrznie oraz na Litwie, w Rukli, akwenie Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Pierwszoplanowym ćwiczącym była wielonarodowa obsada Stanowiska Dowodzenia Sojuszniczego Dowództwa Operacji Specjalnych (SD SDOS), wraz z wydzielonymi z niego zespołami łącznikowymi oraz elementami zabezpieczenia i wsparcia – tu istotne zadania spoczęły na żołnierzach

JW Nil, nie tak bardzo widocznych jak np. JWK, ale obecnych zawsze tam, gdzie i kiedy trzeba. Na czele SDOS stał gen. bryg. Jerzy Gut, na co dzień szef krakowskiego COS-DKWS. Trzon personelu SDOS stanowiła kadra z tegoż Centrum, uzupełniona o oficerów łącznikowych i pojedynczych specjalistów z pozostałych państw-uczestników ćwiczenia, przede wszystkim Holandii i Litwy, których włączono w poszczególne komórki organizacyjne dowództwa. Drugoplanowymi ćwiczącymi były natomiast Zadaniowe Zespoły Bojowe: trzy lądowe, tj. polski, wystawiony przez JW Komandosów, holenderski, złożony z żołnierzy KCT (Korps Commandotroepen wojsk lądowych – KLM), i litewski (SOP – Specialiųjų operacijų pajėgos) oraz jeden morski (z JW Formoza) i 1. lotniczy (z 7. Eskadry Działań Specjalnych).

Pierwsze dni poświęcone były na rozwinięcie sprzętu i zgrywanie systemów, po których nastąpił trening „rozgrzewkowy” i tzw. mini-exercise. 9 września, w dniu otwartym dla gości i mediów, swe umiejętności bojowe w zakresie przeprowadzania akcji bezpośredniej zaprezentował Zadaniowy Zespół Bojowy z JWK. Scenariusz operacji zakładał, że poza granicami Sojuszu, na terenie upadłego państwa, działa grupa terrorystyczna.

Po ustaleniu jej lokalizacji przez wywiad wojskowy i uzyskaniu międzynarodowej zgody na rozpoczęcie operacji do działania przystąpili komandosi z Lublińca. Najpierw w rejonie opanowanym przez terrorystów na spadochronach wylądowała sekcja rozpoznawcza z JWK, która miała potwierdzić lokalizację celu i wskazać przywódcę. Następnie do obiektu, w którym znajdowali się i przechowywali broń terroryści, podeszli pod osłoną snajperów podzieleni na dwie grupy komandosi i opanowali go szturmem z kilku kierunków, z forsowaniem wejść metodą wybuchową. Podczas ataku zginęło sześciu rebeliantów, trzech zostało zatrzymanych.

Żołnierze zebrali także materiał dowodowy, w tym próbki DNA oraz elektroniczne nośniki informacji. Podczas akcji, która trwała tylko 23 minuty, komandosi otrzymali wsparcie z powietrza. Ich operację osłaniały po dwa wielozadaniowe samoloty F-16 oraz śmigłowce Mi-24 i Mi-17 z 7. EDS z Powidza („Nocni Łowcy”). Dowódca JWK, płk Wiesław Kukuła zaznaczył, że nawet takie krótkie, ale efektowne działania zawsze poprzedzają długie godziny planowania i żmudne treningi.

Główna część ćwiczenia rozegrała się pomiędzy 15 a 19 września. Na poligonach w Polsce i na Litwie realizowano ponad 100 różnego rodzaju scenariuszy, a żołnierze z zespołów bojowych wykonali wiele różnego rodzaju operacji specjalnych, operując we wszystkich środowiskach: na wodzie i pod wodą, na lądzie i w powietrzu. Desantowali się i ewakuowali drogą powietrzną i morską, wzywali wsparcie lotnictwa, wykorzystywali bezzałogowce i współpracowali z innymi rodzajami sił zbrojnych.

16 września wizytę na poligonie w Drawsku Pomorskim złożył gen. broni Michael D. Day – zastępca dowódcy Dowództwa Sił Połączonych NATO, który będzie dowodził SON 2015. Na miejscu od początku czuwał już Międzynarodowy Zespół Certyfikujący, pod dowództwem greckiego kmdr. Konstantionosa Gialousisa z JFC NP. Około 50 oficerów z tego dowództwa oraz NSHQ i polskiego DO RSZ zajęło się oceną, zgodnie z natowskim dokumentem Special Operations Forces Evaluation z 2011 r., zdolności ćwiczących dowódców, sztabowców i żołnierzy zespołów bojowych do planowania oraz wykonywania operacji specjalnych.

Każdy z zespołu certyfikującego kontrolował inną dziedzinę, oceniając umiejętności personelu wielonarodowego, ale przede wszystkim polskiego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych i zespołów bojowych w każdej kategorii, opierając się na liście 1300 różnego rodzaju zagadnień, podzielonych na: planowanie, działania operacyjne, logistykę, łączność i zabezpieczenie działań – a przywołany dokument przewiduje tylko dwie oceny, „no” lub „go”. Wystawiano je również za strukturę komponentu oraz stopień zgrania elementów lądowych, morskich i powietrznych systemów walki.

Bardzo wysoką ocenę całościową przyznano strukturze Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych. Została dokładnie zweryfikowana, zdefiniowano jej możliwości, sprawdzono procedury operacyjne i zasady działania. Celująca ocena końcowa potwierdziła, że polskie Wojska Specjalne dorównują najlepszym na świecie nie tylko pod względem sprzętowym czy osobistego wyszkolenia żołnierzy, ale również w znacznie trudniejszej kategorii dowodzenia operacyjnego w działaniach wielonarodowych.

Oficjalne zakończenie NOSD-14 odbyło się 19 września br. na poligonie w Drawsku Pomorskim. Zdobyty dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu kadry WS certyfikat zatwierdził udział w dyżurze Siłach Odpowiedzi NATO 2015, w których SZ RP będą po raz pierwszy reprezentowane w tak znaczącym stopniu. Polscy „specjalsi” będą stanowić nie tylko trzon wielonarodowego SOCC, ale także największą liczbę żołnierzy zespołów bojowych: dwa z czterech lądowych, morski i lotniczy. Razem z Polakami w SOC służyć będą żołnierze sił specjalnych z: Chorwacji, Estonii, Holandii, Litwy, Norwegii, Słowacji, Turcji i Węgier, z którymi współpracują juz od dłuższego czasu.

Od 1 stycznia 2015 r. Zadaniowe Zespoły Bojowe będą pozostawać w gotowości do wykonywania pełnego spektrum operacji specjalnych w dowolnej części świata i w każdych warunkach klimatycznych, od rozpoznania i akcji bezpośrednich, przez szkolenie lokalnych sił, po ewakuację zagrożonych obywateli. SOCC przed wejściem w pełną gotowość do rocznego dyżuru czeka jeszcze ostatni test – listopadowe ćwiczenie sztabowe dowództw wszystkich komponentów SON 2015. Stojący na jego czele gen. bryg. Jerzy Gut będzie pierwszym polskim oficerem, który obejmie dowodzenie bojowym komponentem na tak wysokim szczeblu NATO.

NOSD-19 zakończył się niewątpliwym sukcesem, ale w środowisku WS panuje świadomość, że świetne oceny to, poza efektem wieloletniej pracy, w ostatnim okresie także w dużej mierze wynik olbrzymiego zaangażowania kadry, niedopuszczającej, by zawirowania związane z nieprzemyślaną reformą SKID zniweczyły wypracowany wcześniej wysoki poziom funkcjonowania tego Rodzaju SZ RP.

Nie jest to jednak właściwa metoda pracy nad jego utrzymaniem w przyszłości. Czy jeśli za rok lub dwa Polska stanie przed kolejnym dyżurem w SON, nasze WS zdołają powtórzyć sukcesy z Cobry-13 i NOSD-14? Wielu zaczyna w to wątpić, gdyż przy obecnym rozproszeniu kadry między IWS i COS, poza spójnym systemem z poszczególnymi jednostkami WS, każdy miesiąc osłabia zdolność do nadążania za nieustannymi zmianami w sferze operacji specjalnych. Taki stan nie może trwać, jeśli nasi „specjalsi” mają utrzymać osiągniętą pozycję lidera i dzisiejszą sprawność działania – najwyższy czas na niezbędną w tym celu konsolidację ich struktur i zapewnienie właściwego miejsca w systemie bezpieczeństwa państwa!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.