Pobierz SPECIAL OPS nr 4/2019

Wystarczy, że założysz konto w portalu special-ops.pl »

Tactical Prison Rescue

Relacja z V edycji Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, która odbywała się w dniach 22–25 maja 2018 r. na Dolnym Śląsku.
Relacja z V edycji Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, która odbywała się w dniach 22–25 maja 2018 r. na Dolnym Śląsku. Zdjęcie: TRAVART Paweł Kucharski

Tegoroczna, piąta edycja Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue” odbyła się w dniach 22–25 maja 2018 r., tradycyjnie na gościnnej ziemi gmin Wołów, Prusice i Brzeg Dolny. Oficjalne otwarcie ćwiczeń miało miejsce na rynku w Wołowie, a inauguracyjne działania zespołowe wszystkich drużyn przeprowadzono na terenie Zakładu Karnego w Wołowie.

This year’s fifth edition of the Nationwide Tactical Rescue Competition and Workshops for the Prison Service Intervention Groups – “Tactical Prison Rescue” was organized between 22nd and 25th May, 2018, as before in the area of Wołów, Prusice and Brzeg Dolny. The official opening took place at the main city square in Wołów, while the inauguration of the team activities was carried out in the local penitentiary.

Zdjęcia: TRAVART Paweł Kucharski

Ćwiczenia, w formie zawodów, miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych GISW, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego, wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych, zgodnych z wytycznymi TCCC (Tactical Combat Casualty Care) na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów, które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne.

Plakietka V Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue” 2018
Plakietka V Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue” 2018

Tradycyjnie organizatorem ćwiczeń był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Kolejny też raz redakcja „SPECIAL OPS” została oficjalnym patronem medialnym tego ważnego z punktu widzenia wzmacniania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i tworzenia nowych zdolności wydarzenia.

Tactical Prison Rescue to także okazja do sprawdzenia współdziałania różnych służb podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Ta współpraca zresztą, dzięki właśnie organizowanym co roku zawodom i warsztatom TPR, trwa także po ich zakończeniu i przybiera formę różnych wspólnych szkoleń grup specjalnych, interwencyjnych („SPECIAL OPS” 2/2018). Dzięki takim realnym sprawdzianom tej współpracy można określać kierunki czy obszary, w jakich powinno dokonywać się ujednolicenia procedur, pozyskiwać nowe zdolności działania i współdziałania, a także uświadamiać rolę, jaką odgrywają i mogą odgrywać poszczególne formacje w systemie bezpieczeństwa państwa.

Niestety, za tymi oddolnymi inicjatywami międzyresortowej współpracy nie idą zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych, które umożliwiłyby, w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń, takie współdziałanie.

Tradycyjnie poza wszystkimi piętnastoma GISW „reprezentującymi” Ministerstwo Sprawiedliwości w przedsięwzięciu wzięły udział zespoły złożone z funkcjonariuszy i żołnierzy podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

W tym roku po raz pierwszy w zawodach wzięli udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a dokładnie zespół ratowników wystawiony przez 2. Lubelską Brygadę OT.

Żołnierze WOT pełnili również funkcje porządkowe w trakcie trwania taktyczno-medycznych zmagań.

Po raz pierwszy pojawili się również goście z zagranicy – czeska służba więzienna (Vězeňská Služba ČR) z Pardubic.

Poza wymienionymi GISW i WOT w tegorocznym TPR udział brały zespoły z Centralnego Biura Śledczego Policji (Zarządu w Katowicach i Wrocławiu), Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji (KWP w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu), Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej (PSG Kraków – Balice), Służba Ochrony Państwa, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, Jednostka Wojskowa AGAT oraz podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych oraz żołnierze batalionów powietrznodesantowych (16. z Krakowa, 6. z Gliwic oraz 18. z Bielska-Białej).

Kolejną organizacyjną nowością było utworzenie mieszanych trzyzespołowych drużyn. W każdej z nich znalazła się jedna lub dwie „ekipy” z SW oraz jedna/dwie z innych służb/resortów. To dało jeszcze lepsze możliwości do współpracy, poznania różnych procedur i tworzenia wzajemnego zaufania pomiędzy członkami zespołów z różnych służb.

W tym roku organizatorzy postarali się również o sprzętowe ciekawostki, wśród których były: zestawy laserowych symulatorów strzelań (LSS) firmy Saab, które wypożyczyła organizatorom Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia (dawna WSOWL) oraz KTO Rosomak w wersji WEM (Wóz Ewakuacji Medycznej) z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Były one wykorzystywane przez uczestniczące w zawodach zespoły w rozgrywanych scenariuszach, co stanowiło dodatkowy, bardzo ciekawy i podnoszący realizm element.

Dopełnieniem tegorocznych nowości na TPR były publiczne pokazy zorganizowane na rynku w Wołowie oraz wystawa różnego typu sprzętu i wyposażenia oferowanego przez firmy – partnerów zawodów. W ramach pokazów demonstrowano m.in. różne techniki i style walki wręcz (dynamiczny pokaz przygotowany przez funkcjonariuszy GISW z Warszawy), zatrzymania niebezpiecznego uciekiniera z wykorzystaniem psa służbowego (wykonanie – GISW Wrocław) oraz pościgu i zatrzymania pojazdu z porywaczami (wykonanie – GISW Kraków i SPAP KWP w Krakowie).

Zawody rozpoczęła akcja tłumienia zamieszek na „spacerniaku” w Zakładzie Karnym w Wołowie, w której udział brały wszystkie zespoły, choć główną role, z racji obiektu, znajomości procedur oraz odpowiedniego wyszkolenia, grali funkcjonariusze z grup interwencyjnych SW. W trakcie tej „rozgrywki” wykorzystano m.in. najnowsze uzbrojenie w rękach funkcjonariuszy SW, czyli ręczne granatniki jednostrzałowe B&T GL06, które zostały dostarczone SW przez Cenzin pod koniec 2017 roku.

W ciągu dwóch dni rozegranych zostało w sumie dziewięć scenariuszy, w tym jeden nocny z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych i Rosomaka WEM.

Poniżej prezentujemy krótkie opisy poszczególnych „stacji” i zadań, jakie do wykonania miały zespoły. Nie zawsze była to tylko mieszanka taktyki i medycyny.

Czytaj też: Nie tylko Tactical Prison Rescue, czyli współpraca grup specjalnych >>>

Stacja nr 1 „Paczka”

W trakcie normalnego dnia widzeń w jednostce penitencjarnej do jednego z osadzonych pochodzenia arabskiego przychodzi rodzina. W pewnym momencie osoby wstają od stolika i wykrzykując słowa w niezrozumiałym dla funkcjonariuszy języku odsłaniają przyniesiony na sobie pas szahida z plastycznymi materiałami wybuchowymi, żądając rozmowy z dyrektorem jednostki.

Podjęta zostaje próba ewakuacji z sali widzeń i jest ogłoszony alarm. Wdrożone zostają procedury związane z aktem terrorystycznym. Funkcjonariusze GISW zabezpieczają teren jednostki czekając na przyjazd pirotechników oraz negocjatorów policyjnych. W pewnym momencie dochodzi jednak do niekontrolowanej eksplozji i funkcjonariusze zmuszeni są do interwencji.

Do zadań zespołu należało wejście w strefę niebezpieczną w celu ewakuacji poszkodowanych, jednocześnie omijając i identyfikując założone miny pułapki. Członkowie zespołu musieli także zmierzyć się z problemem sytuacji zakładniczej w jednym z pomieszczeń oraz udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom postronnym, funkcjonariuszom, a nawet niemowlęciu.

Stacja nr 2 „Weryfikacja”

W trakcie przewożenia przez Służbę Więzienną skazanego, tzw. „niebezpiecznego”, będącego szefem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, doszło do ataku na konwój. Jadąca w zabezpieczeniu grupa wsparcia musiała podjąć zdecydowane działania, nie wiedząc o tym, że w pojeździe konwojowanym znajdował się również tzw. „kret”, który zaatakował pozostałych konwojentów.

Do zadań zespołu należało odeprzeć atak ostrzeliwując grupy różnych celi (popery, tarcze, gwiazdy) z broni długiej i krótkiej (na odległości do 70 metrów), udzielić pomocy rannym, zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Stacja nr 3 „Depresja”

Wracający z zajęć na strzelnicy funkcjonariusze SW i policji otrzymali informację od dyżurnego, że w ich rejonie doszło do napadu na bankomat i trwa pościg za sprawcami. W kolejnym zgłoszeniu dyżurny podał informację o kolizji drogowej, którą spowodowali sprawcy napadu na bankomat. W momencie zatrzymania się ścigającego ich radiowozu w kierunku funkcjonariuszy Policji oddano strzały i kontakt z patrolem został przerwany.

Zadaniem zespołu było rozpoznanie miejsca zdarzenia, w którym uczestniczył: samochód uciekinierów (jeden martwy, drugi uzbrojony nieprzytomny), radiowóz Policji (jeden funkcjonariusz martwy, drugi uzbrojony „splątany” idący w stronę zespołu szturmowego) oraz samochód cywilny (dwie poszkodowane kobiety – jedna w szoku, druga z amputacją kończyny dolnej oraz niemowlę).

Ten scenariusz rozgrywany był na rynku w Prusicach, co zapewniało dodatkową widownię, która oczywiście pojawiłaby się również w realnych warunkach.

Stacja nr 4 „Uciekinier”

Z terenu aresztu śledczego ucieka niebezpieczny więzień. Zostaje zaalarmowana policja oraz formowane są grupy pościgowe złożone z funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jedna z grup dostaje informację, o prawdopodobnym miejscu pobytu uciekiniera, który ma ukrywać się w jednym z mieszkań. Po wejściu do budynku grupa pościgowa wysyła wezwanie o pomoc.

Przybyły na miejsce zespół musiał udzielić wsparcia grupie pościgowej (dwóch rannych funkcjonariuszy), zatrzymać zbiega oraz poradzić sobie z zastaną w mieszkaniu sytuacją: kobieta w ciąży z nożem w brzuchu, wisielec na strychu oraz agresywny domownik.

Stacja nr 5 „Ciemność”

W rejonie objętym konfliktem zbrojnym zespół ochronny otrzymuje zadanie kowojowania VIP-a w miejsce bezpieczne. Do dyspozycji dostaje dwa opancerzone Humvee, samochód terenowy Land Rover Defender oraz pojazd ewakuacji medycznej KTO Rosomak WEM.

W trakcie rozgrywania scenariusza wykorzystywano gogle noktowizyjne oraz laserowy symulator strzelań firmy Saab (laserowe czujniki trafienia PPD (Personal Detection Device) w postaci kamizelki i uprzęży na hełm oraz laserowe nadajniki symulujące strzelanie SAT (Small Arms Transmitter) zamontowane na kbk AK. W trakcie przemieszczania się konwoju dochodzi do eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego (IED) i ataku na konwój.

Zadaniem konwojującego zespołu była ochrona VIP-a oraz jego ewakuacja, po wybuchu miny i ostrzale (VIP zostaje ranny), do bezpiecznej strefy i przekazanie służbom medycznym (medevac w postaci Rosomaka WEM).

Stacja nr 6 „Orientacja”

Do budynku administracji publicznej wdziera się dwóch zamaskowanych napastników z bronią maszynową. Padają strzały. Na miejsce zostaje wezwany zespół szturmowy.

Do zadań zespołu należało opanowanie budynku w sytuacji przebywania w nim dwóch uzbrojonych napastników (tzw. aktywnych strzelców). W tym scenariuszu również wykorzystywany był system LSS.

Stacja nr 7 „Zapasy”

W małej trzyosobowej celi mieszkalnej na terenie aresztu śledczego dochodzi do bójki osadzonych. W związku z tym, że osadzeni mają przedmioty niebezpieczne, a jeden z nich jest profesjonalnym zapaśnikiem, na miejsce zostaje wezwany GISW.

Zadaniem zespołu było zaprowadzić porządek w celi (dwóch agresywnych osadzonych) oraz udzielić pomocy poszkodowanemu z podciętym gardłem.

Stacja nr 8 „Na sygnale”

Była to kontynuacja scenariusza „Zapasy”. Po zdarzeniu na jednostce penitencjarnej, już jako więzień niebezpieczny, najbardziej agresywny z uczestników bójki zostaje przewieziony na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym. Na terenie szpitala konwojujący funkcjonariusze natrafiają na rannych po bójce (tzw. „ustawce”) pseudokibiców zwaśnionych drużyn piłkarskich.

W tym przypadku członkowie zespołu musieli chronić konwój i konwojowanego zatrzymanego oraz „poradzić” sobie z bójką pomiędzy trzema kibicami z użyciem noża, w wyniku której jeden z nich został ranny. W trakcie scenariusza wykorzystywane były pomieszczenia SOR-u oraz znajdujący się tam sprzęt medyczny.

Stacja nr 9 „Stawy”

Na terenie ośrodka Golina jeden z domków letniskowych zostaje wynajęty przez grupę młodych ludzi. W czasie trwania imprezy urodzinowej jednego z nich dochodzi do bójki pomiędzy uczestnikami zabawy. Na miejsce udaje się oddziałowy pełniący służbę w ośrodku. Po krótkim czasie do dowódcy zmiany Zakładu Karnego w Wołowie telefonuje oficer dyżurny Policji z informacją, że dostali zgłoszenie od osoby, która widziała wpadającego do stawu człowieka w mundurze Służby Więziennej. Na miejsce zdarzenia udają się funkcjonariusze GISW w asyście Policji.

Na miejscu zespół musiał rozpoznać sytuację, odnaleźć funkcjonariusza znajdującego się w wodzie, opanować uczestników imprezy, udzielić pomocy poszkodowanym (wytrzewienie, rany powierzchowne, utopiony funkcjonariusz).

Za organizację całego przedsięwzięcia odpowiadał sprawdzony zespół funkcjonariuszy Służby Więziennej pod kierownictwem mjr. Leszka Kołtuna z Okręgowego Inspektoratu SW we Wrocławiu i mjr. Łukasza Gawrona z Okręgowego Inspektoratu SW w Krakowie. Należą im się wyrazy szczerego uznania i szacunku za wykonaną pracę i życzenia, aby w przyszłym roku znów im się udało zorganizować tak ważne i potrzebne wydarzenie, jakim jest Tactical Prison Rescue.

Udało im się pozyskać też wielu partnerów, zarówno instytucjonalnych, jak Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych, 6. Brygada Powietrznodesantowa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu czy Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej we Wrocławiu, oraz firm, bez których wsparcia, w tym finansowego, tak dużego przedsięwzięcia nie udałoby się zorganizować. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
[służba więzienna, gisw, jednostki specjalne, służby mundurowe, policja, spap, straż graniczna, cba, cbś, sop, wot, wojsko, wojska specjalne, agat, szkolenie, TCCC, ratownictwo medyczne, taktyka, medycyna, pola walki]                                                         

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  8
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 3/2018

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »

 


Jaką broń wybierają strzelcy wyborowi » Nie strać celu mimo ciemności »
bron palna oświetlenie taktyczne

 


Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego  »
kurs strzelecki

 


Namierz cel w ciemoności » Wypatrz swojego wroga z odległości »
hydrauliczny wyważacz

Spodnie taktyczne - zachowaj swobodę w najtrudniejszej sytuacji »
spodnie taktyczne

 


Nie daj się zaskoczyć w ciemności » Koszule taktyczne, które pozwalają wtopić się w tło »
latarka czołowa kurtka taktyczna

 

Na czym polega specyfika komunikacji w wojsku »

 


Sprzęt do wspinaczki, który zapewni maksimum swobody i bezpieczeństwa » Dobierz wyposażenie na miarę czasów  »
latarki czołowe

 


 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Wspólna akcja Policji i SPKP w Zielonej Górze

Zielonogórscy policjanci zatrzymali pięć osób w związku z przestępstwami narkotykowymi. Do realizacji doszło po wielu tygodniach prowadzenia działań operacyjnych. Podejrzani usłyszeli zarzuty...

Aktualny numer

1/2020
SPECIAL OPS 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
  • - Rangers z Lamego CTOE/FOE
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...

Powstanie Warszawskie 2.0, czyli „kotwica” z hashtagiem

Czy było warto? – to pytanie w ostatnich latach rozliczania naszej historii pada bardzo często w kontekście Powstania Warszawskiego. Jednocześnie...wiecej »
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl