Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wyposażenie obowiązkowe

Ze względu na wyższą cenę specjalistycznych typów broni wytłumionej, takich jak MP5SD, rozwiązaniem jest dokupienie do standardowych modeli tłumików dołączanych (w razie potrzeby), z których najlepsze praktycznie nie ustępują integralnym. Andrzej Krugler, Bogusław Politowski, US DoD, Ase Utra, UOU

Ze względu na wyższą cenę specjalistycznych typów broni wytłumionej, takich jak MP5SD, rozwiązaniem jest dokupienie do standardowych modeli tłumików dołączanych (w razie potrzeby), z których najlepsze praktycznie nie ustępują integralnym. Andrzej Krugler, Bogusław Politowski, US DoD, Ase Utra, UOU

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim przykładzie. Czasami wynika to ze zbyt wąskiego pojmowania ich przeznaczenia i braku wyobrażenia na temat przydatności w różnych sytuacjach bojowych.

Zobacz także

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Radosław Tyślewicz STG77 A1 MOD

STG77 A1 MOD STG77 A1 MOD

Rok 2023 w armii austriackiej (OBH) upłynął pod znakiem modernizacji i zmian rozpoczętych jeszcze w okresie Covid-19. Wprowadzono między innymi nowe umundurowanie polowe z innowacyjnym kamuflażem oraz...

Rok 2023 w armii austriackiej (OBH) upłynął pod znakiem modernizacji i zmian rozpoczętych jeszcze w okresie Covid-19. Wprowadzono między innymi nowe umundurowanie polowe z innowacyjnym kamuflażem oraz dokonano modernizacji karabinka STG77. W lutym 2023 roku pierwsze egzemplarze nowej broni trafiły do jednostek liniowych, a proces symbolicznie zakończyło wręczenie w grudniu nowych egzemplarzy tej broni kadetom Theresianische Militärakademie przez mister obrony narodowej. Tekst: Radosław Tyślewicz Zdjęcia:...

Minął cały wiek od opatentowania w 1909 r. przez Amerykanina Hirama Percy’ego Maxima (syna słynnego twórcy broni maszynowej Hirama Stevensa Maxima) oraz niemieckiego inżyniera P. Schauera pierwszych skutecznych tłumików dźwięku, które dały początek współczesnym konstrukcjom tego rodzaju specjalnych urządzeń wylotowych. Od tamtej pory powstało wiele tłumików przeznaczonych zarówno do konkretnych typów broni, jak i specjalistycznych wzorów broni wytłumionej. Poza najprostszą drogą wyposażania standardowych typów w dołączane tłumiki, na potrzeby sił specjalnych w konstrukcji wybranych modeli dokonywano zmian umożliwiających zaopatrzenie ich w bardziej efektywne tłumiki integralne (np. niemiecki pm HK MP5SD, brytyjski Sterling L34A1), a także opracowywano nowe specjalistyczne typy wyciszonej broni i amunicji do niej (np. rosyjskie karabinki WSS „Wintoriez” i AS „Wał”).

W Wojsku Polskim do niedawna w zasadzie jedynym szerzej wprowadzonym tłumikiem do broni strzeleckiej był, używany w pododdziałach specjalnych i rozpoznawczych, radziecki PBS-1 (ros. Pribor Biezszumnoj Strielby - dosłownie: przyrząd do bezszelestnego strzelania) z 1961 r., przeznaczony do nakręcania na wylot lufy 7,62-mm karabinków AK/AKM. Jego skuteczność ogranicza się tylko - jak to ujęto we wstępie jego instrukcji - do „przytłumienia” strzału, do poziomu zbliżonego do wystrzału z broni sportowej na amunicję bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm. Wymaga to jednak korzystania ze specjalnej odmiany amunicji 7,62 × 39 mm wz. 43, noszącej oznaczenie US (ros. umienszienoj skorosti, oznaczona kolorem czarno-zielonym), o prędkości początkowej zmniejszonej do poddźwiękowej (ok. 310 m/s), dzięki mniejszej naważce ładunku prochowego i zastosowaniu cięższego pocisku o masie 12,6 g.

Ze względu na odmienną od zwykłej amunicji balistykę pocisków US, karabinek musi być przystrzeliwany przed użyciem z PBS-1, na czas strzelania z tłumikiem zaopatrzonym w specjalne ramię celownika ze zmienionymi nastawami, a skuteczny zasięg jego rażenia spada do 400 m. Skupienie pocisków na dystansie powyżej 100 m przy strzelaniu z PBS-1 oraz samą efektywność tłumienia przezeń huku trudno uznać za zadowalające. Wystrzał na otwartej przestrzeni z granicznej odległości 400 m był już faktycznie niesłyszalny, ale na mniejszym dystansie tłumik utrudnia jedynie przeciwnikowi dokładne określenie kierunku, z jakiego padł strzał.

W praktyce oznacza to, że użycie kbk AK z tłumikiem do np. skrytego zlikwidowania wartownika może przynieść właściwy efekt tylko przy strzelaniu ze sporej odległości, najlepiej pod „osłoną” innych głośnych dźwięków, jak chociażby natężonej pracy silników ciężkich pojazdów czy ognia broni ciężkiej. Minusem PBS-1 jest również zastosowanie w jego konstrukcji wymiennej przegrody podatnej w postaci gumowego krążka, hamującego przedostawanie się gazów prochowych z komory wstępnego rozprężania do komory przedniej tłumika. Przegroda ta szybko ulega zużyciu i choć jej wymianę zaleca się po około 200 strzałach, to już po 20-30 strzałach jakość tłumienia PBS-1 zaczyna coraz wyraźniej spadać. Oprócz tego spora masa tłumika równa 623 g, mocowanego na samym wylocie lufy, niekorzystnie zmienia wyważenie karabinka, pogarszając tym samym manewrowość.

Objętość komór rozprężania PBS-1 dobrana do ciśnienia gazów prochowych w lufie o określonej długości oznacza, że ten typ tłumika nie może być stosowany do wywodzącego się z kbk AK, ale posiadającego dłuższą lufę 7,62-mm rkm RPKS. W WP zabrakło także tłumików do któregokolwiek z pozostałych typów używanej broni strzeleckiej, np. pistoletów, pistoletów maszynowych czy karabinu wyborowego SWD. Co prawda od lat 70. kilkakrotnie podejmowano w Polsce próby przygotowania broni wytłumionej, ale nigdy nie weszły one nawet do małoseryjnej produkcji. W ramach programu „Safloryt” skonstruowano w radomskich Zakładach Metalowych „Łucznik” najpierw wersję pistoletu P-64 z tłumikiem oraz tłumik dołączany (bez przegród gumowych) do PM-63 wyposażonego w specjalną, przedłużoną lufę, zakończoną gwintem, a w latach 80. powstał powtarzalny pistolet-tłumik PT-83, oparty na pistolecie P-83. Kilka egzemplarzy tego ostatniego trafi ło do arsenału komandosów z Lublińca, ale mimo dobrego wyciszenia nie zdobyły one uznania ze względu na duże gabaryty i toporną budowę. W 1992 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia WAT skonstruowano i przebadano modele dwóch tłumików do pistoletu maszynowego wz. 1984 „Glauberyt” (pod nazwą T84) oraz kbk AKM, ale ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych użytkowników prace przerwano. Tymczasem polscy komandosi i zwiadowcy nadal mieli do dyspozycji jedynie PBS-1 - dopiero w latach 90. Pułk Specjalny w Lublińcu otrzymał kilka sztuk niemieckich MP5SD z integralnymi tłumikami i izraelskich Mini-Uzi z tłumikami dołączanymi oraz jeden egzemplarz fińskiego wytłumionego karabinu snajperskiego Vaime-Sako SSR (Silenced Sniper Rifle).

Nie lepiej było w policyjnych pododdziałach antyterrorystycznych, które również przez długie lata dysponowały jedynie PBS-1 mocowanymi na 7,62-mm AKMS i AKMŁ. Monity o zakup broni wytłumionej nie były zatwierdzane przez wyższych przełożonych i zbywane opinią: „policja nie zajmuje się działaniami skrytobójczymi”, świadczącą wyłącznie o ignorancji osób wypowiadających te słowa. Dopiero gdy po tragedii w Magdalence zapadły na najwyższym szczeblu decyzje o unowocześnieniu uzbrojenia AT, a jesienią 2003 roku MSWiA oraz Komenda Główna Policji wyasygnowały na ten cel kilka milionów złotych, wśród zakupionych nowych partii pistoletów maszynowych HK MP5 po raz pierwszy pojawiły się także egzemplarze z integralnym tłumikiem dźwięku, czyli MP5SD, a dokładnie SD6. Trafiły jednak wyłącznie do centralnego Zarządu Operacji Antyterrorystycznych (ZOA, obecnie BOA), a lokalne SPAP-y i SAT-y doczekały się dopiero pierwszych nowoczesnych tłumików w ukompletowaniu niektórych UMP9 i pistoletów Glock 17 z ostatnich zakupów, a wcześniej fińskich karabinów snajperskich Sako TRG-21/22.

Wyjątek na tle polskich formacji specjalnych od początku stanowi także pod tym względem GROM, w którego arsenale nie brakuje różnych typów krótkiej i długiej broni wytłumionej. Podobnie jest w Sekcji Realizacyjnej Wydziału Specjalnego ZOS CBŚ. W ostatnim okresie poprawiła się sytuacja w zakresie wyposażenia w tłumiki dźwięku w MJDS „Formoza”, która zakupiła dołączane modele firmy Brugger&Thomet do swoich MP5 oraz pistolety SIGSauer P-226 z tłumikami. Do 1. PSK trafiły natomiast pistolety HK USP 9 SD (Tactical) przystosowane do dołączania tłumików dźwięku, a snajperskie 7,62-mm Sako TRG-21, posiadające w komplecie tłumiki, zostały uzupełnione w pułku przez brytyjskie karabiny AI AWM-F na nabój .338 LM, z takim osprzętem.

Tymczasem w innych jednostkach naszych sił zbrojnych, w tym przede wszystkim, o zgrozo, w pododdziałach rozpoznawczych, nadal jedynym standardem jest stary PBS-1 (podczas gdy w zwiadzie i specnazie naszych wschodnich sąsiadów użytkowanych jest kilkanaście różnych modeli broni z tłumikami). Po wprowadzeniu do polskiego uzbrojenia karabinków wz. 96 „Beryl” i „Mini-Beryl” na nabój 5,56 mm NATO, w wyposażonych w nie pododdziałach brak tłumików do broni tego kalibru. Dopiero w dostarczanych WP w pierwszym kwartale tego roku, po żenująco długim czasie i wciąż niezdarnie zmodernizowanych karabinkach z Radomia, na ich nowym, karykaturalnym urządzeniu wylotowym przewidziano możliwość szybkiego montażu szwajcarskich tłumików BT Rotex III. Jest to nowoczesny (choć nie najnowszy) i skuteczny wzór, ale dość ciężki i długi, co przy stosunkowo dużej długości całkowitej „Beryla” nie czyni tego zestawu zbyt poręcznym, ograniczając zastosowanie do tylko niektórych warunków. Brak natomiast informacji, by przewidziano tłumik do znacznie krótszego i przez to składniejszego „Mini-Beryla”…

Niedocenianie problemu niedoboru tłumików zarówno w armii, jak i w pododdziałach specjalnych innych resortów wynika głównie z bardzo ograniczonego rozumienia ich przeznaczenia, przy jednoczesnym braku wyobrażenia na temat ich użyteczności w różnych sytuacjach. Wielu decydentów wciąż kojarzy broń z tłumikiem wyłącznie z zabójcami z tajnych służb lub dywersantami z jednostek specjalnych, którzy na tyłach wroga likwidują skrycie pojedynczych przeciwników lub wartowników. Tymczasem przydatność tłumika do broni strzeleckiej staje się oczywista, jeśli zaczniemy brać pod uwagę wszelkie sytuacje, w których głośny huk wystrzału i towarzyszący mu płomień wylotowy z lufy mogą mieć negatywne skutki dla strzelca, operujących z nim innych żołnierzy, funkcjonariuszy lub osób postronnych – nie tylko jako czynniki demaskujące podczas skrytych działań. Chociaż akustyczno-świetlne efekty strzału mogą być przydatne jako forma dodatkowej presji psychologicznej na przeciwnika, zasadniczo są w broni zjawiskami niepożądanymi, zwłaszcza gdy ich natężenie jest szkodliwe nawet dla samego strzelającego. Także w przypadku zaprawionych strzelców huk wystrzałów nie tylko ogranicza przynajmniej chwilowo możliwości słuchowe, ale i wywołuje stan napięcia oraz obniża zdolność koncentracji, co przekłada się negatywnie na skuteczność działania. Dla doświadczonego przeciwnika jest zaś zawsze wskazówką pozwalającą ocenić siłę ognia, kierunek zagrożenia oraz wykrywać ruchy i stanowiska strzelających.

W pełni zrozumiałe jest, że najbardziej oczywista wydaje się przydatność tłumików podczas skrytego operowania na terenie kontrolowanym przez nieprzyjaciela. Nic dziwnego, że celowość zaopatrywania broni w tłumiki jest tak często zauważana przez producentów karabinów snajperskich. Pomijając specjalistyczne typy wytłumionej broni wyborowej, do coraz większej liczby oferowanych obecnie karabinów przeznaczone są w komplecie tłumiki obniżające poziom głośności wystrzału i skutecznie zmniejszające jasność świecenia strumienia gorących gazów wylotowych. Oczywiście przy strzelaniu typową amunicją snajperską o naddźwiękowej prędkości pocisków nie ma możliwości radykalnego wyciszenia strzału, gdyż pociski takie w czasie lotu wywołują stożkową falę uderzeniową, zwaną falą balistyczną, a ta jest również źródłem silnego hałasu. Obserwator i tak usłyszy mijający go pocisk naddźwiękowy jako krótkotrwały, ostry, suchy trzask. Mimo to, dla prowadzącego ogień z ukrycia snajpera tłumik pozostaje bardzo pomocny jako dodatkowy środek utrudniający wykrycie jego stanowiska. Ponieważ strzały oddawane są zazwyczaj z odległości kilkuset metrów, użycie już średnio efektywnego tłumika uniemożliwia sprawne określenie choćby kierunku, z którego strzelano.

Tłumik zapobiega oprócz tego powstawaniu demaskującego podmuchu przy strzelaniu leżąc, wzniecającego pył lub śnieg (choć snajperzy wiedzą, jak unikać tego także innymi metodami i odpowiednio wybierającpozycję), a w nocy zdradliwego płomienia wylotowego. Pozwala to oddawać nawet po kilka strzałów z jednego miejsca, wbrew klasycznym snajperskim regułom działania. Podczas strzelania z pomieszczenia w terenie zurbanizowanym tłumik chroni przed urazem słuch snajpera, którego nie ma on możliwości zabezpieczyć w inny sposób, gdyż musi zachować daleko posuniętą czujność na ukrytej pozycji. Na terytorium wroga lub niczyim nawet najbardziej ostrożna para snajperska, która musi skupić się na swoim zasadniczym zadaniu, nigdy nie ma pewności, czy w rejonie nie pojawił się patrol przeciwnika. Stanowisko strzelca posługującego się karabinem bez tłumika zawsze będzie wówczas łatwiejsze do szybkiej lokalizacji. Także podczas przenikania w rejon do celowego działania i wycofywania się po akcji snajperzy muszą brać pod uwagę niespodziewane natknięcie się na żołnierzy wroga. Jeśli dysponują karabinem samopowtarzalnym z tłumikiem lub przynajmniej podobnie wyposażoną bronią krótką, mogą wyratować się z opresji, nie alarmując głośnymi strzałami innych sił przeciwnika w okolicy tak, aby nie stać się celem natychmiastowego polowania.

Podobne plusy zapewnia posługiwanie się bronią wytłumioną przez wszystkich żołnierzy patrolu sił specjalnych lub rozpoznawczych na tyłach wroga. Jest ona nie tylko przydatna w celowych działaniach wykorzystujących element zaskoczenia, służy również do ukrycia obecności patrolu w danym rejonie, w razie niespodziewanego napotkania przeciwnika lub sympatyzujących z nim osób, a nawet psów, mogących zdradzić pozycje komandosów i zwiadowców. Jeśli dojdzie do potyczki i wycofania, wyciszone choćby na średnim poziomie strzały zawsze będą mniej demaskować zdarzenie przed innymi posterunkami wroga w okolicy lub informatorami wśród lokalnych mieszkańców, niż typowa kanonada. Tłumiki bywają używane także wtedy, gdy odgłosy strzałów z broni patrolu są na tyle charakterystyczne (różne od tych z broni przeciwnika kontrolującego teren), że nawet słyszane z daleka wskazują obecność obcych żołnierzy. Podczas zasadzek ostrzał z broni wytłumionej może nie tylko wywołać destrukcyjny efekt psychologiczny, ale przede wszystkim spowolnić czas reakcji osób zaatakowanych, gdyż utrudnienie określenia, jak liczne siły prowadzą ogień i skąd, opóźnia podjęcie właściwych decyzji w obronie. Z drugiej strony, prowadzenie ognia z broni z tłumikami ułatwia odbiór wystrzałów przeciwnika, ułatwiając lokalizację jego stanowisk, ich zmian oraz kierunków zagrożenia. Nie przeszkadza też w takim stopniu w komunikacji głosowej (a nie zawsze przecież wszyscy są wyposażeni w środki łączności indywidualnej), nie ogłusza również strzelców, którzy nie mogą w walce korzystać z ochronników słuchu. Reasumując, umożliwia lepszy odbiór słuchem sygnałów z otoczenia w czasie akcji, co ułatwia skupienie się na jej stronie taktycznej.

Nie do przecenienia jest także rola tłumika w niwelowaniu płomieni wylotowych, zwłaszcza w nocy. Nie tylko chroni przed demaskowaniem pozycji, ale także zapobiega chwilowemu oślepianiu strzelca i znajdujących się w pobliżu innych operatorów z jego zespołu, po którym potrzeba czasu na ponowną adaptację wzroku do widzenia w warunkach słabego oświetlenia. Tłumik stanowi również wartościowe wyposażenie broni podczas korzystania z noktowizji, ponieważ większość przyrządów do nocnego widzenia, tj. wzmacniaczy światła szczątkowego, nie ma zbyt doskonałej ochrony przed nagłym i silnym oślepieniem m.in. płomieniem wylotowym. Nawiązując do przytoczonych wcześniej przykładów starć ogniowych na terytorium wroga trzeba pamiętać, że z kolei przeciwnik obserwujący teren przez sprzęt noktowizyjny jest w stanie w nocy z bardzo daleka wykryć błyski wystrzałów broni bez tłumików, dzięki czemu będzie wiedział, gdzie kierować wsparcie lub pościg. Pod uwagę trzeba brać nawet takie przypadki, gdy tłumik chroni przed zajęciem się ogniem suchej trawy od płomieni wylotowych przy strzelaniu w postawie leżącej.

W opisanych i wielu innych sytuacjach niekoniecznie wymagane jest specjalistyczne uzbrojenie zapewniające najwyższy poziom wytłumienia, a raczej posiadanie szybko dołączalnych tłumików w komplecie do standardowo używanych karabinków rkm (i broni krótkiej), strzelających typową amunicją o prędkości naddźwiękowej. Takie tłumiki nie zapobiegną hałasowi lecących pocisków i ich fal balistycznych, jednak przy zdolności obniżania huku wystrzału o średnio 28-32 dB oraz prawie całkowitym tłumieniu płomieni wylotowych są i tak bardzo przydatne w wielu sytuacjach bojowych. W języku angielskim wprowadzono bardziej precyzyjne nazewnictwo, rozróżniające najbardziej skuteczne tłumiki (silencer) od tych, które tylko „ściszają” wystrzały (suppressor). Podobnie w nazewnictwie rosyjskojęzycznym pojawiło się obok obiecującej zbyt wiele nazwy pribor biezszumnoj strielby (PBS) bardziej prawdziwe określenie pribor sniżienija urownija zwuka wystrieła (PSUZW – przyrząd obniżania poziomu dźwięku wystrzału). Konieczność wyposażenia w takie opcjonalne urządzenia wylotowe różnego rodzaju broni nie tylko w jednostkach specjalnych i rozpoznawczych zaczyna być coraz wyraźniej dostrzegany w nowoczesnych armiach. W Stanach Zjednoczonych Naval Surface Warfare Center z programu unowocześniania uzbrojenia sił specjalnych wydzielił do osobnych prac i dokładnie określił wymagania wobec rodziny urządzeń wylotowych i tłumików FMBS (Family of Muzzle Brakes and Suppressors), obejmującej tłumiki do standardowych karabinków, subkarabinków (CQBR), rkm na nabój 5,56 mm NATO oraz km na amunicję 7,62 × 51 mm NATO. W miejsce dotychczas stosowanego tłumika do kbk M4A1 redukującego głośność strzału o 28 dB oczekiwany jest nowy, bezobsługowy o skuteczności co najmniej 30 dB i żywotności minimum 15 tysięcy strzałów, do pozostałych o skuteczności minimum 25 dB, a w przypadku broni maszynowej obu kalibrów – o żywotności minimum 20 tysięcy strzałów. Największe trudności spodziewane są przy opracowywaniu wytrzymałych tłumików do karabinów maszynowych, ale uznano je za konieczne, także w broni pokładowej pojazdów, gdyż podczas prowadzenia ognia przez „gunnera” dowódca często ma problemy z przekazywaniem komend kierowcy i innym żołnierzom we wnętrzu wozu, nawet za pomocą łączności radiowej. W tłumiki dźwięku i płomieni są natomiast zaopatrywane już teraz także wielkokalibrowe karabiny wyborowe na potężną amunicję 12,7 mm (.50 BMG).

Niemniej istotną rolę odgrywają tłumiki w działaniach formacji specjalnych resortów wewnętrznych, zwłaszcza policyjnych jednostek antyterrorystycznych i realizacyjnych. Podczas akcji szturmowych i zatrzymań przestępców w środowisku cywilnym zastosowanie tłumików ma znaczenie zarówno dla zwiększenia skuteczności operatorów, jak i ochrony innych osób. To nie tylko zdolność do utrzymania zaskoczenia, mimo natknięcia się na uzbrojonego przestępcę czy choćby psa obronnego, przed wkroczeniem do docelowego obiektu. Wyciszone strzały to ujęcie jednego z negatywnych czynników zwiększających napięcie nerwowe podczas akcji oraz lepsza komunikacja głosowa między członkami zespołu i z przypadkowymi osobami postronnymi, którym mimo prowadzenia ognia przez część operatorów inni muszą dla ich bezpieczeństwa wydawać jasne polecenia. Ograniczenie głośności ewentualnej kanonady podczas akcji prowadzonych w miejscach publicznych mniej przeraża ludzi z otoczenia i zapobiega wzbudzaniu wśród nich mogącej mieć różne konsekwencje paniki, zmniejsza także przyciąganie ciekawskich. Takie same okoliczności mogą stać się udziałem także żołnierzy wykonujących różne zadania podczas konfliktów asymetrycznych toczonych w strefach zamieszkanych przez ludność cywilną. Z kolei policjanci powinni pamiętać również o przydatności tłumików dźwięku i płomieni w działaniach prowadzonych w ograniczonych przestrzeniach, gdzie mogą znajdować się substancje łatwo palne, a zwłaszcza ich opary np. podczas akcji przeciwko laboratoriom produkującym narkotyki czy nielegalnym wytwórniom alkoholu.

Zasadnicze znaczenie ma jednak ochrona słuchu operatorów, osób postronnych, a nawet osób zatrzymywanych, które w przypadku urazów mają prawo do roszczeń. Problem obniżenia poziomu huku wystrzałów wzrósł wraz z wprowadzaniem w miejsce pistoletów maszynowych w szerszym stopniu jako „broni wejścia”, znacznie głośniej strzelających karabinków i subkarabinków na amunicję pośrednią. Mimo upowszechniania się aktywnych ochronników słuchu, sprzęganych ze środkami łączności indywidualnej (np. firm Peltor, MSA Sordin), są one dość drogie i wymagają odpowiednio dobranych hełmów, dlatego wiele grup specjalnych nie posiada takiego wyposażenia, a inne środki ochrony słuchu rzadko mogą być stosowane w akcji bez ograniczania percepcji. Tłumiki mogą być pod tym względem dodatkowo dobrym rozwiązaniem na czas treningów strzelecko-taktycznych – trenujący lepiej słyszą polecenia i uwagi instruktorów niż przy stosowaniu „słuchawek”, a to wpływa na bezpieczeństwo i efektywność szkolenia.

Ochrona słuchu znalazła się wśród priorytetowych powodów zintensyfikowania prac nad tłumikami przez US SOCOM. Znani z pragmatyczności Amerykanie dobrze wiedzą, że koszt zakupu tłumika będzie niewątpliwie mniejszy niż opieki medycznej i odszkodowań w razie tak łatwo odnoszonych urazów słuchu, nie mają też ochoty trwonić zainwestowanych w szkolenie komandosów pieniędzy i tracić doświadczonych ludzi tylko dlatego, że po okresowych badaniach audiometrycznych mogą – i to w wyniku służby – nie spełnić jednego z kryteriów zdrowotnych wymaganych w jednostkach specjalnych.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie! (część 1)

Zasięg rośnie! (część 1) Zasięg rośnie! (część 1)

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego...

W styczniu br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk pierwsze egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do wzmocnionej amunicji, dzięki której ich zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Andrzej Krugler IWA 2011

IWA 2011 IWA 2011

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics,...

Już po raz trzydziesty ósmy Norymberga stała się miejscem organizacji największej na naszym kontynencie imprezy targowej, poświęconej broni strzeleckiej i wszystkiemu, co z nią związane. IWA&Outdoor Classics, która odbyła się w dniach 11-14 marca, przyciągnęła ponad 35 200 zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą aż 1166 wystawców. Impreza skierowana głównie do strzelców sportowych i myśliwych, posiada jednak część specjalistyczną o nazwie Law Enforcement at IWA, skupiającą firmy oferujące...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie (część 2)

Zasięg rośnie (część 2) Zasięg rośnie (część 2)

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której...

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

Ireneusz Chloupek Druga młodość

Druga młodość Druga młodość

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził...

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził elitarną kompanią rozpoznawczą USMC 1st Force Recon, doskonale oddają stosunek wielu Amerykanów do pistoletu, przyjętego do uzbrojenia sto lat temu, ale nadal utrzymującego znaczącą pozycję w uzbrojeniu, przede wszystkim jednostek specjalnych. Niezależnie od tego, na ile „nineteen eleven” zawdzięcza...

Ireneusz Chloupek Skorpion III generacji

Skorpion III generacji Skorpion III generacji

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie...

Czechosłowacki „Škorpion” (Sa vz. 61) jeszcze niedawno należał do kilku najpopularniejszych na świecie typów współczesnych pistoletów maszynowych. Pół wieku jego historii zamknęło pojawienie się w ofercie macierzystej Českiej Zbrojovki z Uherskiego Brodu nowej broni o takiej nazwie, której jednak oprócz tej samej wytwórni nie łączy z poprzednikiem nic więcej.

Adam Gawron UTM - ostateczna amunicja treningowa

UTM - ostateczna amunicja treningowa UTM - ostateczna amunicja treningowa

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych...

Obecnie stosowanych jest kilka rozwiązań umożliwiających tzw. sytuacyjny trening taktyczny – od szeroko stosowanych od lat 80. systemów laserowych, poprzez rozpowszechnione głównie w siłach specjalnych na całym świecie typy amunicji treningowej, aż po powoli akceptowane: paintball i repliki ASG. Cechy tych ostatnich (właściwie niezależnie od stopnia zaawansowania ich konstrukcji) nie predestynują ich jednak do użycia w zaawansowanym treningu. Natomiast dwa pierwsze (pod warunkiem, że promień lasera...

Ireneusz Chloupek Żniwiarz w Polsce

Żniwiarz w Polsce Żniwiarz w Polsce

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International,...

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International, sprowadzonym do Polski przez RWS CETUS ze Słupska. Mało znany w naszym kraju producent z USA na tamtejszym rynku należy do liderów wśród wytwórni specjalizujących się w tworzeniu udoskonalonych odmian broni z rodziny AR-15 (M16/M4), a jego Rapid Engagement Precision Rifle wart jest szczególnej uwagi,...

Ireneusz Chloupek SG 55X

SG 55X SG 55X

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej...

Szwajcarskie siły zbrojne weszły z nową podstawową bronią indywidualną: karabinem szturmowym SG 550 (Fass 90/Stg 90) firmy SIG z Neuhausen Rhine Falls, uznanym za jeden z najlepszych wśród modeli o klasycznej konstrukcji. Z powodu głównie wysokiej ceny nie podbił on zagranicznych rynków, za to jego kolejne skrócone wersje zdobyły liczące się miejsce w arsenale sił specjalnych wielu państw, potrafiących docenić typowo szwajcarską, wysoką jakość wykonania i szczegółowe dopracowanie, które zapewniły...

Ireneusz Chloupek Advanced Police Carabine

Advanced Police Carabine Advanced Police Carabine

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę...

Chociaż szczytowy okres popularności pistolety maszynowe mają już dawno za sobą, wyparte w klasie broni pojedynczego żołnierza przez k arabiny szturmowe na amunicję pośrednią, wciąż odgrywają istotną rolę w uzbrojeniu sił policyjnych i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Po długim okresie utrzymywania wśród nich pozycji niekwestionowanego lidera przez niemiecki HK MP5, początek drugiego dziesięciolecia nowego wieku przyniósł mu nowych, bardzo poważnych konkurentów - najpierw...

Ireneusz Chloupek IAR kbkm marines

IAR kbkm marines IAR kbkm marines

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych...

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych na amunicję 5,56 mm, amerykańska piechota morska, użytkująca takowe od ponad ćwierć wieku, uzupełnia je i częściowo zastępuje na najniższym szczeblu bronią, która ma jeszcze lepiej sprawdzać się na współczesnym polu walki. Analizując charakter działań podczas ostatnich konfliktów zbrojnych o niskiej...

Andrzej Krugler Radomska premiera

Radomska premiera Radomska premiera

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie...

14 sierpnia w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom zaprezentowano przedstawicielom mediów prototypy karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm. Pomimo nazywania ich przez niektóre media karabinkami MSBS-5,56, nominalnie nie noszą one takiej nazwy, ponieważ program Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 zakończył się w 2011 roku. Jednak ujawnione w Radomiu konstrukcje wywodzą się bezpośrednio z modeli wykonanych w ramach tego programu i dlatego dla ułatwienia będziemy je tak nazywać. Prawdopodobnie...

Ireneusz Chloupek Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International Wybór profesjonalistów, czyli snajperskie karabiny firmy Accuracy International

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez...

„The choice of professionals worldwide” - w tym haśle reklamowym brytyjskiej firmy Accuracy International nie ma cienia przesady. Produkowane przez nią snajperskie karabiny powtarzalne wybierane są przez profesjonalistów z całego świata: od Szwecji po Australię i od RPA po Rosję. Od kilku lat używane są także przez snajperów z polskich jednostek specjalnych.

Ireneusz Chloupek KEL-TEC SHOTGUN

KEL-TEC SHOTGUN KEL-TEC SHOTGUN

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne...

Strzelby gładkolufowe od lat zajmują istotne miejsce w arsenale policyjnych i wojskowych formacji specjalnych. Najpopularniejsze - dzięki prostej, a przez to najbardziej niezawodnej budowie - powtarzalne typy pump-action, konstruowane są jednak według schematu, w którym pojemność charakterystycznego dla większości stałego magazynka wpływa na długość całkowitą strzelby. Stawia to użytkowników przed wyborem broni o znacznej długości lub poręczniejszej, ale o niskiej szybkostrzelności praktycznej. Rozwiązaniem...

Ireneusz Chloupek, Mateusz J. Multarzyński, Bartosz Szołucha MSPO 2012

MSPO 2012 MSPO 2012

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną...

Za nami największa krajowa impreza wystawiennicza związana z przemysłem obronnym. Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził 400 wystawców z 29 krajów. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 13 000 gości. W tym roku swoją Wystawę Narodową zorganizowały Włochy. Poniżej prezentujemy najciekawsze zdaniem redakcji produkty wystawione na MSPO 2012.

Ireneusz Chloupek DESERT TACTICAL ARMS

DESERT TACTICAL ARMS DESERT TACTICAL ARMS

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich...

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich latach, już parokrotnie, ale poza amerykańskim 12,7-mm Barrettem M90/M95 wciąż nie udaje im się zdobyć wśród snajperów szerszego uznania. Taki układ zapewnia określone plusy, ale też w przypadku broni powtarzalnej wymaga pieczołowitego zaprojektowania, by nie przesłoniło ich m.in. pogorszenie...

Ireneusz Chloupek "Sześćdziesiątka" Komandosów

"Sześćdziesiątka" Komandosów "Sześćdziesiątka" Komandosów

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu....

Amerykański karabin maszynowy M60 to świetny przykład, jak niedopracowanie do końca nawet drobnych rozwiązań i niedbałość mogą - mimo korzystania z dobrych wzorów - doprowadzić do bardzo marnego efektu. A z drugiej strony - jak zadbanie o poprawienie niedociągnięć konstrukcji i dopasowanie do oczekiwań użytkowników może przywrócić dobrą opinię broni, z miejscem w arsenale tych najbardziej wymagających, z sił specjalnych.

Ireneusz Chloupek GLOCK standard optymalny

GLOCK standard optymalny GLOCK standard optymalny

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu...

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu choćby do tradycyjnych rozwiązań i rasowych linii Colta M1911A1 czy Beretty 92 - konstrukcją oraz odważnym wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Czas potwierdził słuszność koncepcji twórców austriackiego pistoletu, który po krótkim okresie przełamywania nieufności stał się jednym z najbardziej popularnych...

Michał Sitarski Nowości Heckler & Koch

Nowości Heckler & Koch Nowości Heckler & Koch

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także...

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także w polskich, podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. Dzięki uprzejmości polskiego przedstawiciela H&K – firmy Cenrex – mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z najnowszą bronią niemieckiego producenta.

Michał Sitarski Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości”

Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości” Tytan – projekt polskiego „żołnierza przyszłości”

Jednym z programów realizowanych obecnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP jest projekt Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan, który ma doprowadzić do wdrożenia polskiego systemu „żołnierza przyszłości”....

Jednym z programów realizowanych obecnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP jest projekt Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan, który ma doprowadzić do wdrożenia polskiego systemu „żołnierza przyszłości”. To kompleksowe przedsięwzięcie w efekcie ma przynieść zarówno kompletny system, jak i jego komponenty, które będą mogły funkcjonować samodzielnie, niezależnie od całości.

Redakcja M134G na polskich Mi-17

M134G na polskich Mi-17 M134G na polskich Mi-17

Na przełomie maja i czerwca b.r. konsorcjum firm WORKS 11 Michał Lubiński oraz DSG Product wraz ze swoim amerykańskim partnerem, firmą PROFENSE LLC, zakończyło proces przekazywania Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej...

Na przełomie maja i czerwca b.r. konsorcjum firm WORKS 11 Michał Lubiński oraz DSG Product wraz ze swoim amerykańskim partnerem, firmą PROFENSE LLC, zakończyło proces przekazywania Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej 7,62 mm wielolufowego pokładowego karabin maszynowego M134G. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, przy czynnym współudziale WORKS 11, zabudowały oraz przeprowadziły badania kwalifikacyjne 7,62 mm wpkm M134G na śmigłowcach Mi-17.

Michał Sitarski Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach

Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach Kolejny dzień salonu MSPO w Kielcach

W poniedziałek 2 września w Targach Kielce rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na targach prezentowane są najnowocześniejsze technologie i produkty w zakresie uzbrojenia i techniki...

W poniedziałek 2 września w Targach Kielce rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na targach prezentowane są najnowocześniejsze technologie i produkty w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej.

Ireneusz Chloupek BIG MAC

BIG MAC BIG MAC

Historia współczesnych wielkokalibrowych karabinów wyborowych, zwanych też ze względu na zasadnicze przeznaczenie antysprzętowymi, liczy już ponad 30 lat. Wśród coraz liczniejszych wzorów takiej broni...

Historia współczesnych wielkokalibrowych karabinów wyborowych, zwanych też ze względu na zasadnicze przeznaczenie antysprzętowymi, liczy już ponad 30 lat. Wśród coraz liczniejszych wzorów takiej broni wciąż najbardziej uznanym karabinem powtarzalnym pozostaje TAC-50 amerykańskiej firmy McMillan, stworzony we współpracy ze snajperami z oddziałów specjalnych działających w różnych częściach świata i doskonalony w wyniku wieloletniej współpracy z nimi.

Ireneusz Chloupek FN P90

FN P90 FN P90

Na przełomie lat 80./90. w znanej belgijskiej firmie Fabrique Nationale de Herstal powstał nowoczesny pistolet maszynowy P90 kalibru 5,7 mm, o futurystycznym kształcie i śmiałych, oryginalnych rozwiązaniach,...

Na przełomie lat 80./90. w znanej belgijskiej firmie Fabrique Nationale de Herstal powstał nowoczesny pistolet maszynowy P90 kalibru 5,7 mm, o futurystycznym kształcie i śmiałych, oryginalnych rozwiązaniach, stanowiący odpowiedź na poszukiwania tzw. przyszłościowej broni do obrony osobistej (Advanced Personal Defense Weapon). Mimo że ze względów ekonomicznych i praktycznych przezbrojenie w taką broń dwóch trzecich personelu nowoczesnych armii było w pełni zasadne, na drodze do spektakularnego sukcesu...

Ireneusz Chloupek STRIKE ONE

STRIKE ONE STRIKE ONE

Mogłoby się wydawać, że w klasie broni krótkiej na typową amunicję trudno spodziewać się obecnie pozytywnego zaskoczenia, gdyż przez ostatnie 130 lat konstruktorzy wyczerpali już sensowne rozwiązania techniczne...

Mogłoby się wydawać, że w klasie broni krótkiej na typową amunicję trudno spodziewać się obecnie pozytywnego zaskoczenia, gdyż przez ostatnie 130 lat konstruktorzy wyczerpali już sensowne rozwiązania techniczne i wycisnęli z nich wszystko, co najlepsze - pozostają jedynie „wariacje na temat” w poszukiwaniu optimum we własnym stylu. Tymczasem okazuje się, że nawet w przypadku „klasycznych” pistoletów wciąż jest miejsce na kreatywność i nieszablonowe pomysły, czego najświeższym przykładem jest Strike...

Najnowsze produkty i technologie

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Allegro Wiatrówka - pistolety CO2

Wiatrówka - pistolety CO2 Wiatrówka - pistolety CO2

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może...

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może wiatrówka. Niekoniecznie musi to być strzelba, gdyż wielką popularnością cieszą się pistolety pneumatyczne.

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.