Special-Ops.pl

Tactical Prison Rescue

Relacja z V edycji Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, która odbywała się w dniach 22–25 maja 2018 r. na Dolnym Śląsku. Zdjęcie: TRAVART Paweł Kucharski
 

Relacja z V edycji Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, która odbywała się w dniach 22–25 maja 2018 r. na Dolnym Śląsku. Zdjęcie: TRAVART Paweł Kucharski


 

Tegoroczna, piąta edycja Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue” odbyła się w dniach 22–25 maja 2018 r., tradycyjnie na gościnnej ziemi gmin Wołów, Prusice i Brzeg Dolny. Oficjalne otwarcie ćwiczeń miało miejsce na rynku w Wołowie, a inauguracyjne działania zespołowe wszystkich drużyn przeprowadzono na terenie Zakładu Karnego w Wołowie.
This year’s fifth edition of the Nationwide Tactical Rescue Competition and Workshops for the Prison Service Intervention Groups – “Tactical Prison Rescue” was organized between 22nd and 25th May, 2018, as before in the area of Wołów, Prusice and Brzeg Dolny. The official opening took place at the main city square in Wołów, while the inauguration of the team activities was carried out in the local penitentiary.
Zdjęcia: TRAVART Paweł Kucharski

Ćwiczenia, w formie zawodów, miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych GISW, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego, wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych, zgodnych z wytycznymi TCCC (Tactical Combat Casualty Care) na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów, które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne.

tactical prison

Plakietka V Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue” 2018


 

Tradycyjnie organizatorem ćwiczeń był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Kolejny też raz redakcja „SPECIAL OPS” została oficjalnym patronem medialnym tego ważnego z punktu widzenia wzmacniania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i tworzenia nowych zdolności wydarzenia.

Tactical Prison Rescue to także okazja do sprawdzenia współdziałania różnych służb podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Ta współpraca zresztą, dzięki właśnie organizowanym co roku zawodom i warsztatom TPR, trwa także po ich zakończeniu i przybiera formę różnych wspólnych szkoleń grup specjalnych, interwencyjnych („SPECIAL OPS” 2/2018). Dzięki takim realnym sprawdzianom tej współpracy można określać kierunki czy obszary, w jakich powinno dokonywać się ujednolicenia procedur, pozyskiwać nowe zdolności działania i współdziałania, a także uświadamiać rolę, jaką odgrywają i mogą odgrywać poszczególne formacje w systemie bezpieczeństwa państwa.

Niestety, za tymi oddolnymi inicjatywami międzyresortowej współpracy nie idą zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych, które umożliwiłyby, w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń, takie współdziałanie.

Tradycyjnie poza wszystkimi piętnastoma GISW „reprezentującymi” Ministerstwo Sprawiedliwości w przedsięwzięciu wzięły udział zespoły złożone z funkcjonariuszy i żołnierzy podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

W tym roku po raz pierwszy w zawodach wzięli udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a dokładnie zespół ratowników wystawiony przez 2. Lubelską Brygadę OT.

Żołnierze WOT pełnili również funkcje porządkowe w trakcie trwania taktyczno-medycznych zmagań.

Po raz pierwszy pojawili się również goście z zagranicy – czeska służba więzienna (Vězeňská Služba ČR) z Pardubic.

Poza wymienionymi GISW i WOT w tegorocznym TPR udział brały zespoły z Centralnego Biura Śledczego Policji (Zarządu w Katowicach i Wrocławiu), Centralnego Biura AntykorupcyjnegoSamodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji (KWP w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu), Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej (PSG Kraków – Balice), Służba Ochrony PaństwaOddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, Jednostka Wojskowa AGAT oraz podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych oraz żołnierze batalionów powietrznodesantowych (16. z Krakowa, 6. z Gliwic oraz 18. z Bielska-Białej).

Kolejną organizacyjną nowością było utworzenie mieszanych trzyzespołowych drużyn. W każdej z nich znalazła się jedna lub dwie „ekipy” z SW oraz jedna/dwie z innych służb/resortów. To dało jeszcze lepsze możliwości do współpracy, poznania różnych procedur i tworzenia wzajemnego zaufania pomiędzy członkami zespołów z różnych służb.

W tym roku organizatorzy postarali się również o sprzętowe ciekawostki, wśród których były: zestawy laserowych symulatorów strzelań (LSS) firmy Saab, które wypożyczyła organizatorom Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia (dawna WSOWL) oraz KTO Rosomak w wersji WEM (Wóz Ewakuacji Medycznej) z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Były one wykorzystywane przez uczestniczące w zawodach zespoły w rozgrywanych scenariuszach, co stanowiło dodatkowy, bardzo ciekawy i podnoszący realizm element.

Dopełnieniem tegorocznych nowości na TPR były publiczne pokazy zorganizowane na rynku w Wołowie oraz wystawa różnego typu sprzętu i wyposażenia oferowanego przez firmy – partnerów zawodów. W ramach pokazów demonstrowano m.in. różne techniki i style walki wręcz (dynamiczny pokaz przygotowany przez funkcjonariuszy GISW z Warszawy), zatrzymania niebezpiecznego uciekiniera z wykorzystaniem psa służbowego (wykonanie – GISW Wrocław) oraz pościgu i zatrzymania pojazdu z porywaczami (wykonanie – GISW Kraków i SPAP KWP w Krakowie).

Zawody rozpoczęła akcja tłumienia zamieszek na „spacerniaku” w Zakładzie Karnym w Wołowie, w której udział brały wszystkie zespoły, choć główną role, z racji obiektu, znajomości procedur oraz odpowiedniego wyszkolenia, grali funkcjonariusze z grup interwencyjnych SW. W trakcie tej „rozgrywki” wykorzystano m.in. najnowsze uzbrojenie w rękach funkcjonariuszy SW, czyli ręczne granatniki jednostrzałowe B&T GL06, które zostały dostarczone SW przez Cenzin pod koniec 2017 roku.

W ciągu dwóch dni rozegranych zostało w sumie dziewięć scenariuszy, w tym jeden nocny z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych i Rosomaka WEM.

Poniżej prezentujemy krótkie opisy poszczególnych „stacji” i zadań, jakie do wykonania miały zespoły. Nie zawsze była to tylko mieszanka taktyki i medycyny.

Czytaj też: Nie tylko Tactical Prison Rescue, czyli współpraca grup specjalnych >>>

Stacja nr 1 „Paczka”

W trakcie normalnego dnia widzeń w jednostce penitencjarnej do jednego z osadzonych pochodzenia arabskiego przychodzi rodzina. W pewnym momencie osoby wstają od stolika i wykrzykując słowa w niezrozumiałym dla funkcjonariuszy języku odsłaniają przyniesiony na sobie pas szahida z plastycznymi materiałami wybuchowymi, żądając rozmowy z dyrektorem jednostki.

Podjęta zostaje próba ewakuacji z sali widzeń i jest ogłoszony alarm. Wdrożone zostają procedury związane z aktem terrorystycznym. Funkcjonariusze GISW zabezpieczają teren jednostki czekając na przyjazd pirotechników oraz negocjatorów policyjnych. W pewnym momencie dochodzi jednak do niekontrolowanej eksplozji i funkcjonariusze zmuszeni są do interwencji.

Do zadań zespołu należało wejście w strefę niebezpieczną w celu ewakuacji poszkodowanych, jednocześnie omijając i identyfikując założone miny pułapki. Członkowie zespołu musieli także zmierzyć się z problemem sytuacji zakładniczej w jednym z pomieszczeń oraz udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom postronnym, funkcjonariuszom, a nawet niemowlęciu.

Stacja nr 2 „Weryfikacja”

W trakcie przewożenia przez Służbę Więzienną skazanego, tzw. „niebezpiecznego”, będącego szefem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, doszło do ataku na konwój. Jadąca w zabezpieczeniu grupa wsparcia musiała podjąć zdecydowane działania, nie wiedząc o tym, że w pojeździe konwojowanym znajdował się również tzw. „kret”, który zaatakował pozostałych konwojentów.

Do zadań zespołu należało odeprzeć atak ostrzeliwując grupy różnych celi (popery, tarcze, gwiazdy) z broni długiej i krótkiej (na odległości do 70 metrów), udzielić pomocy rannym, zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Stacja nr 3 „Depresja”

Wracający z zajęć na strzelnicy funkcjonariusze SW i policji otrzymali informację od dyżurnego, że w ich rejonie doszło do napadu na bankomat i trwa pościg za sprawcami. W kolejnym zgłoszeniu dyżurny podał informację o kolizji drogowej, którą spowodowali sprawcy napadu na bankomat. W momencie zatrzymania się ścigającego ich radiowozu w kierunku funkcjonariuszy Policji oddano strzały i kontakt z patrolem został przerwany.

Zadaniem zespołu było rozpoznanie miejsca zdarzenia, w którym uczestniczył: samochód uciekinierów (jeden martwy, drugi uzbrojony nieprzytomny), radiowóz Policji (jeden funkcjonariusz martwy, drugi uzbrojony „splątany” idący w stronę zespołu szturmowego) oraz samochód cywilny (dwie poszkodowane kobiety – jedna w szoku, druga z amputacją kończyny dolnej oraz niemowlę).

Ten scenariusz rozgrywany był na rynku w Prusicach, co zapewniało dodatkową widownię, która oczywiście pojawiłaby się również w realnych warunkach.

Stacja nr 4 „Uciekinier”

Z terenu aresztu śledczego ucieka niebezpieczny więzień. Zostaje zaalarmowana policja oraz formowane są grupy pościgowe złożone z funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jedna z grup dostaje informację, o prawdopodobnym miejscu pobytu uciekiniera, który ma ukrywać się w jednym z mieszkań. Po wejściu do budynku grupa pościgowa wysyła wezwanie o pomoc.

Przybyły na miejsce zespół musiał udzielić wsparcia grupie pościgowej (dwóch rannych funkcjonariuszy), zatrzymać zbiega oraz poradzić sobie z zastaną w mieszkaniu sytuacją: kobieta w ciąży z nożem w brzuchu, wisielec na strychu oraz agresywny domownik.

Stacja nr 5 „Ciemność”

W rejonie objętym konfliktem zbrojnym zespół ochronny otrzymuje zadanie kowojowania VIP-a w miejsce bezpieczne. Do dyspozycji dostaje dwa opancerzone Humvee, samochód terenowy Land Rover Defender oraz pojazd ewakuacji medycznej KTO Rosomak WEM.

W trakcie rozgrywania scenariusza wykorzystywano gogle noktowizyjne oraz laserowy symulator strzelań firmy Saab (laserowe czujniki trafienia PPD (Personal Detection Device) w postaci kamizelki i uprzęży na hełm oraz laserowe nadajniki symulujące strzelanie SAT (Small Arms Transmitter) zamontowane na kbk AK. W trakcie przemieszczania się konwoju dochodzi do eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego (IED) i ataku na konwój.

Zadaniem konwojującego zespołu była ochrona VIP-a oraz jego ewakuacja, po wybuchu miny i ostrzale (VIP zostaje ranny), do bezpiecznej strefy i przekazanie służbom medycznym (medevac w postaci Rosomaka WEM).

Stacja nr 6 „Orientacja”

Do budynku administracji publicznej wdziera się dwóch zamaskowanych napastników z bronią maszynową. Padają strzały. Na miejsce zostaje wezwany zespół szturmowy.

Do zadań zespołu należało opanowanie budynku w sytuacji przebywania w nim dwóch uzbrojonych napastników (tzw. aktywnych strzelców). W tym scenariuszu również wykorzystywany był system LSS.

Stacja nr 7 „Zapasy”

W małej trzyosobowej celi mieszkalnej na terenie aresztu śledczego dochodzi do bójki osadzonych. W związku z tym, że osadzeni mają przedmioty niebezpieczne, a jeden z nich jest profesjonalnym zapaśnikiem, na miejsce zostaje wezwany GISW.

Zadaniem zespołu było zaprowadzić porządek w celi (dwóch agresywnych osadzonych) oraz udzielić pomocy poszkodowanemu z podciętym gardłem.

Stacja nr 8 „Na sygnale”

Była to kontynuacja scenariusza „Zapasy”. Po zdarzeniu na jednostce penitencjarnej, już jako więzień niebezpieczny, najbardziej agresywny z uczestników bójki zostaje przewieziony na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym. Na terenie szpitala konwojujący funkcjonariusze natrafiają na rannych po bójce (tzw. „ustawce”) pseudokibiców zwaśnionych drużyn piłkarskich.

W tym przypadku członkowie zespołu musieli chronić konwój i konwojowanego zatrzymanego oraz „poradzić” sobie z bójką pomiędzy trzema kibicami z użyciem noża, w wyniku której jeden z nich został ranny. W trakcie scenariusza wykorzystywane były pomieszczenia SOR-u oraz znajdujący się tam sprzęt medyczny.

Stacja nr 9 „Stawy”

Na terenie ośrodka Golina jeden z domków letniskowych zostaje wynajęty przez grupę młodych ludzi. W czasie trwania imprezy urodzinowej jednego z nich dochodzi do bójki pomiędzy uczestnikami zabawy. Na miejsce udaje się oddziałowy pełniący służbę w ośrodku. Po krótkim czasie do dowódcy zmiany Zakładu Karnego w Wołowie telefonuje oficer dyżurny Policji z informacją, że dostali zgłoszenie od osoby, która widziała wpadającego do stawu człowieka w mundurze Służby Więziennej. Na miejsce zdarzenia udają się funkcjonariusze GISW w asyście Policji.

Na miejscu zespół musiał rozpoznać sytuację, odnaleźć funkcjonariusza znajdującego się w wodzie, opanować uczestników imprezy, udzielić pomocy poszkodowanym (wytrzewienie, rany powierzchowne, utopiony funkcjonariusz).

Za organizację całego przedsięwzięcia odpowiadał sprawdzony zespół funkcjonariuszy Służby Więziennej pod kierownictwem mjr. Leszka Kołtuna z Okręgowego Inspektoratu SW we Wrocławiu i mjr. Łukasza Gawrona z Okręgowego Inspektoratu SW w Krakowie. Należą im się wyrazy szczerego uznania i szacunku za wykonaną pracę i życzenia, aby w przyszłym roku znów im się udało zorganizować tak ważne i potrzebne wydarzenie, jakim jest Tactical Prison Rescue.

Udało im się pozyskać też wielu partnerów, zarówno instytucjonalnych, jak Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych6. Brygada PowietrznodesantowaLotnicze Pogotowie RatunkoweCentrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu czy Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej we Wrocławiu, oraz firm, bez których wsparcia, w tym finansowego, tak dużego przedsięwzięcia nie udałoby się zorganizować. 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Warsztaty snajperskie w Toruniu

Warsztaty snajperskie w Toruniu Warsztaty snajperskie w Toruniu

W dniach 17-20 listopada 2014 r. na poligonie Centrum Szkolenia i Uzbrojenia Artylerii (CSiUA) w Toruniu zostały przeprowadzone warsztaty strzeleckie, w których udział wzięli strzelcy wyborowi z jednostek...

W dniach 17-20 listopada 2014 r. na poligonie Centrum Szkolenia i Uzbrojenia Artylerii (CSiUA) w Toruniu zostały przeprowadzone warsztaty strzeleckie, w których udział wzięli strzelcy wyborowi z jednostek wykonujących zadania policyjne.

Wojciech Płoskonka Międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

Międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego Międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

W czerwcu na strzelnicy Regionu IPA Racibórz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji odbyły się międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Instruktorzy...

W czerwcu na strzelnicy Regionu IPA Racibórz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji odbyły się międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Instruktorzy przybyli na zaproszenie komendanta powiatowego w Raciborzu i instruktorów z raciborskiej komendy. Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami różnych formacji pozwoliła uczestnikom poznać inne, niż wykorzystywane na co dzień techniki posługiwania się bronią.

Redakcja The Power of Synergy - kolejna odsłona

The Power of Synergy - kolejna odsłona The Power of Synergy - kolejna odsłona

W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. w obiektach szkoleniowych Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu odbywało się szkolenie z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach...

W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. w obiektach szkoleniowych Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu odbywało się szkolenie z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w sytuacji konieczności użycia broni palnej.

Michał Piekarski Kryzys we Wrocławiu

Kryzys we Wrocławiu Kryzys we Wrocławiu

Reagowanie na szerokie spektrum sytuacji kryzysowych, wymuszających użycie wojska do pomocy służbom cywilnym, było tematem ćwiczeń o kryptonimie „Kryzys – 15” zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską...

Reagowanie na szerokie spektrum sytuacji kryzysowych, wymuszających użycie wojska do pomocy służbom cywilnym, było tematem ćwiczeń o kryptonimie „Kryzys – 15” zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych w pierwszej połowie czerwca.

SpaceDog Tactical Polish Sniper V – oczami uczestnika

Tactical Polish Sniper V – oczami uczestnika Tactical Polish Sniper V – oczami uczestnika

W dniach 13-14 czerwca 2015 poligon Marynarki Wojennej w Strzepczu gościł kolejną, piątą już edycję zawodów par snajperskich Tactical Polish Sniper. To jedna z dwóch imprez strzeleckich dla par snajperskich...

W dniach 13-14 czerwca 2015 poligon Marynarki Wojennej w Strzepczu gościł kolejną, piątą już edycję zawodów par snajperskich Tactical Polish Sniper. To jedna z dwóch imprez strzeleckich dla par snajperskich rozgrywanych w Polsce, różniąca się znacznie od zawodów sportowych Long Shot rozgrywanych np. w Nowej Dębie, Bartoszycach czy Międzyrzeczu.

Redakcja Trzecie Światowe Seminarium dla Młodych Funkcjonariuszy

Trzecie Światowe Seminarium dla Młodych Funkcjonariuszy Trzecie Światowe Seminarium dla Młodych Funkcjonariuszy

W dniach 19-26 lipca br. odbyło się w Polsce „Trzecie Światowe Seminarium dla Młodych Funkcjonariuszy” organizowane przez International Police Association (IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów).

W dniach 19-26 lipca br. odbyło się w Polsce „Trzecie Światowe Seminarium dla Młodych Funkcjonariuszy” organizowane przez International Police Association (IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów).

Błażej Bierczyński Treningowy szturm SPAP Katowice na Boeinga 737

Treningowy szturm SPAP Katowice na Boeinga 737 Treningowy szturm SPAP Katowice na Boeinga 737

Pod koniec czerwca z inicjatywy grupy rekonstrukcyjnej SPAP Katowice oraz jej czeskich kolegów z RZJ SOS odbyły się ćwiczenia niespotykane dotąd w skali środowisk pasjonatów jednostek specjalnych i policyjnych...

Pod koniec czerwca z inicjatywy grupy rekonstrukcyjnej SPAP Katowice oraz jej czeskich kolegów z RZJ SOS odbyły się ćwiczenia niespotykane dotąd w skali środowisk pasjonatów jednostek specjalnych i policyjnych pododdziałów AT. Niecodzienny był bowiem obiekt, który stanowił motyw przewodni warsztatów, a był nim samolot pasażerski Boeing 737.

COS-DKWS SOF Delta Cup 2015

SOF Delta Cup 2015 SOF Delta Cup 2015

2 lipca 2015 r. na strzelnicy „Pasternik” w Krakowie odbyły się po raz drugi ekskluzywne zawody strzeleckie „SOF Delta Cup 2015” pod egidą Dowódcy Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk...

2 lipca 2015 r. na strzelnicy „Pasternik” w Krakowie odbyły się po raz drugi ekskluzywne zawody strzeleckie „SOF Delta Cup 2015” pod egidą Dowódcy Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Do udziału w zawodach organizatorzy zaprosili żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych służb mundurowych.

Ireneusz Chloupek Tactical Prison Rescue 2015

Tactical Prison Rescue 2015 Tactical Prison Rescue 2015

„Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu, po której stronie kraty się znajdujesz” - pod tym hasłem w dniach 19-22 maja 2015 r. odbyła się druga edycja...

„Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu, po której stronie kraty się znajdujesz” - pod tym hasłem w dniach 19-22 maja 2015 r. odbyła się druga edycja Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, zorganizowana w Brzegu Dolnym i Wrocławiu przez Centralny Zarząd SW, pod patronatem medialnym m.in. „Special Ops”.

Redakcja Komandosi z Lublińca i Fundacja Szturman szkolili rezerwistów pododdziałów specjalnych

Komandosi z Lublińca i Fundacja Szturman szkolili rezerwistów pododdziałów specjalnych Komandosi z Lublińca i Fundacja Szturman szkolili rezerwistów pododdziałów specjalnych

W dniach 6-8 listopada odbyło się I Ogólnopolskie Szkolenie Rezerwistów Pododdziałów Specjalnych. Profesjonalny, kompleksowy program, obejmujący zagadnienia poświęcone współczesnemu polu walki, przygotowali...

W dniach 6-8 listopada odbyło się I Ogólnopolskie Szkolenie Rezerwistów Pododdziałów Specjalnych. Profesjonalny, kompleksowy program, obejmujący zagadnienia poświęcone współczesnemu polu walki, przygotowali i zrealizowali obecni operatorzy JWK Lubliniec oraz byli żołnierze jednostki, działający w Fundacji Szturman.

Redakcja Nowa taktyka brytyjskiej policji w walce z terroryzmem

Nowa taktyka brytyjskiej policji w walce z terroryzmem Nowa taktyka brytyjskiej policji w walce z terroryzmem

Brytyjska policja wprowadza zmiany w swoich procedurach i taktyce działania w przypadku aktów terrorystycznych. Zamiast na negocjacje, nacisk zostanie położony na sprawną interwencję oddziałów mających...

Brytyjska policja wprowadza zmiany w swoich procedurach i taktyce działania w przypadku aktów terrorystycznych. Zamiast na negocjacje, nacisk zostanie położony na sprawną interwencję oddziałów mających jak najszybciej zlikwidować zagrożenie. Trwają 15-tygodniowe ćwiczenia mające przygotować policjantów do nowego typu działań.

Redakcja Ćwiczenia Mars Olympics w Australii

Ćwiczenia Mars Olympics w Australii Ćwiczenia Mars Olympics w Australii

W dniach 30 listopada – 4 grudnia, 2. Pułk Komandosów (2nd Commando Regiment) przeprowadził coroczne ćwiczenia Mars Olympics w zakresie działań antyterrorystycznych dla sił zbrojnych Australii i przedstawicieli...

W dniach 30 listopada – 4 grudnia, 2. Pułk Komandosów (2nd Commando Regiment) przeprowadził coroczne ćwiczenia Mars Olympics w zakresie działań antyterrorystycznych dla sił zbrojnych Australii i przedstawicieli innych służb mundurowych.

Błażej Bierczyński Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystów we Wrocławiu

Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystów we Wrocławiu Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystów we Wrocławiu

Notka dotycząca międzynarodowych ćwiczeń jednostek antyterrorystycznych i ratowniczych, jakie miały miejsce we Wrocławiu w dniach 25-27 listopada 2015 r.

Notka dotycząca międzynarodowych ćwiczeń jednostek antyterrorystycznych i ratowniczych, jakie miały miejsce we Wrocławiu w dniach 25-27 listopada 2015 r.

TaiLor Tactical Warrior Challenge

Tactical Warrior Challenge Tactical Warrior Challenge

Reporter Special OPS przeprowadził wywiad z Prezesem Klubu Strzeleckiego "KRYZA" na temat zawodów Tactical Warrior Challenge: co je wyróżnia na tle innych zawodów strzelecko-taktycznych, jaki był ich przebieg,...

Reporter Special OPS przeprowadził wywiad z Prezesem Klubu Strzeleckiego "KRYZA" na temat zawodów Tactical Warrior Challenge: co je wyróżnia na tle innych zawodów strzelecko-taktycznych, jaki był ich przebieg, jak kondycyjnie cywile wypadają na tle służb mundurowych, a także podsumowania TWC 2gun 2015.

Błażej Bierczyński Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni...

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni autobusowych.

Mateusz J. Multarzyński Warsztaty breacherów

Warsztaty breacherów Warsztaty breacherów

Sekcja Realizacji i Zabezpieczenia Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadziła w Warszawie w dniach 8-11 marca 2016 r. szkolenie z zakresu pokonywania przeszkód technicznych...

Sekcja Realizacji i Zabezpieczenia Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadziła w Warszawie w dniach 8-11 marca 2016 r. szkolenie z zakresu pokonywania przeszkód technicznych za pomocą środków technicznych i broni gładkolufowej podczas zdobywania pomieszczeń.

Wojciech Płoskonka Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016

Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016 Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016

W piątek, 13 maja, ze strzelnicy IPA Racibórz jak co dzień dochodziły dźwięki wystrzałów różnego rodzaju broni. Tym razem jednak nie były to zwykłe ćwiczenia, a organizowane już po raz trzeci konsultacje...

W piątek, 13 maja, ze strzelnicy IPA Racibórz jak co dzień dochodziły dźwięki wystrzałów różnego rodzaju broni. Tym razem jednak nie były to zwykłe ćwiczenia, a organizowane już po raz trzeci konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wojska i policji, a biorąc pod uwagę zdobyte umiejętności i wiedzy, „piątek trzynastego” z pewnością był bardzo udanym dniem.

Wojciech Płoskonka II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

W dniu 23 października 2015 roku w Raciborzu odbyła się druga edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

W dniu 23 października 2015 roku w Raciborzu odbyła się druga edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

Ireneusz Chloupek Konferencja w WSOWL

Konferencja w WSOWL Konferencja w WSOWL

Relacja z II konferencji naukowej z cyklu „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem" zorganizowanej 5-6 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Relacja z II konferencji naukowej z cyklu „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem" zorganizowanej 5-6 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Błażej Bierczyński Tactical Prison Rescue 2016 - przygotowując najlepszych na najgorsze

Tactical Prison Rescue 2016 - przygotowując najlepszych na najgorsze Tactical Prison Rescue 2016 - przygotowując najlepszych na najgorsze

Relacja z trzecich Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencji Służby Więziennej – „Tactical Prison Rescue”.

Relacja z trzecich Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencji Służby Więziennej – „Tactical Prison Rescue”.

Global Protection Group Kurs EOR - rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku

Kurs EOR - rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku Kurs EOR - rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku

Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w ośrodku szkoleniowym firmy Global Protection Group odbył się tygodniowy kurs „Rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku – EOR (Explosive Ordnance...

Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w ośrodku szkoleniowym firmy Global Protection Group odbył się tygodniowy kurs „Rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku – EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance)”.

SpaceDog LONGSHOT 2016

LONGSHOT 2016 LONGSHOT 2016

Reportaż z IX edycji Zawodów w Strzelectwie Długodystansowym LONGSHOT 2016 zorganizowanych w dniach 22–24 kwietnia 2016 roku w Międzyrzeczu.

Reportaż z IX edycji Zawodów w Strzelectwie Długodystansowym LONGSHOT 2016 zorganizowanych w dniach 22–24 kwietnia 2016 roku w Międzyrzeczu.

Ireneusz Chloupek, Wydział Prasowy DKWS SOF Delta Cup 2016

SOF Delta Cup 2016 SOF Delta Cup 2016

Reportaż z III Zawodów Strzeleckich w Indywidualnym i Zespołowym Strzelaniu Specjalnym o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2016” zorganizowanych w Krakowie w dniach 17-18 maja...

Reportaż z III Zawodów Strzeleckich w Indywidualnym i Zespołowym Strzelaniu Specjalnym o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2016” zorganizowanych w Krakowie w dniach 17-18 maja 2016 r.

Andrzej Krugler Wszyscy razem, aby chronić

Wszyscy razem, aby chronić Wszyscy razem, aby chronić

W artykule o genezie nieformalnej współpracy pomiędzy europejskimi policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi. Jej konsekwencją stała się organizacja wspólnych ćwiczeń. Autor opisuje przeprowadzone...

W artykule o genezie nieformalnej współpracy pomiędzy europejskimi policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi. Jej konsekwencją stała się organizacja wspólnych ćwiczeń. Autor opisuje przeprowadzone ćwiczebne międzynarodowe akcje antyterrorystyczne w Warszawie, które Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zorganizowało w dniach 6–10 czerwca 2016 r.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops