Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ile warte są podręczniki ISIS

Materiał propagandowy ISIS

Materiał propagandowy ISIS

Organizacje terrorystyczne takie jak AQ (Al-Kaida), AQAP (Al-Kaida na Półwyspie Arabskim), czy ISIS (tzw. Państwo Islamskie) świetnie opanowały nowoczesne technologie. Używają Internetu do publikacji własnych materiałów o charakterze informacyjnym i publicystycznym, umieszczają publikacje propagandowe, a także instruktażowe.

Zdjęcia: materiały propagandowe ISIS

Zobacz także

Błażej Bierczyński Terroryści tacy, jak my(?)

Terroryści tacy, jak my(?) Terroryści tacy, jak my(?)

Wisława Szymborska w wierszu „Terrorysta, on patrzy” opisała ostatnie minuty przed eksplozją bomby w barze. Z perspektywy zamachowca obserwujemy kolejne potencjalne ofiary wchodzące do lokalu lub tych,...

Wisława Szymborska w wierszu „Terrorysta, on patrzy” opisała ostatnie minuty przed eksplozją bomby w barze. Z perspektywy zamachowca obserwujemy kolejne potencjalne ofiary wchodzące do lokalu lub tych, którym uda się ujść z życiem. „Terrorysta już przeszedł na drugą stronę ulicy. / Ta odległość go chroni od wszelkiego złego / no i widok jak w kinie” pisze poetka – choć tekst można analizować na różnych poziomach, Szymborska między wierszami (nomen omen) sugeruje, iż (anty)bohater niczym nie różni...

Redakcja Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (październik 2021)

Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (październik 2021) Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (październik 2021)

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na październik 2021.

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na październik 2021.

Tomasz Łukaszewski Tam, gdzie szkoli się ratowników taktycznych

Tam, gdzie szkoli się ratowników taktycznych Tam, gdzie szkoli się ratowników taktycznych

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce zajmującym się kształceniem i szkoleniem medycznym żołnierzy i personelu medycznego w zakresie medycyny pola walki...

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce zajmującym się kształceniem i szkoleniem medycznym żołnierzy i personelu medycznego w zakresie medycyny pola walki na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Rocznie szkoli się tu około czterech tysięcy żołnierzy.

Książki, podręczniki taktyczne (np. Safety and Security Guidelines for Lone Mujahideen and small cells, Muslim Gangs etc.) czy serie artykułów (np. Open source jihad, Just terror operations) mają w założeniu dać niezbędną wiedzę do zorganizowania zamachu, ale także dostarczyć wskazówek, jak organizować komórkę terrorystyczną, jak gromadzić fundusze na działalność terrorystyczną bądź jak zachować się na przesłuchaniu, gdy środki bezpieczeństwa zawiodą. Zawartość tych publikacji jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak wartość rad i wskazówek udzielanych domorosłym terrorystom.

Komunikaty zawarte w magazynach i podręcznikach w sposób jednoznaczny wskazują, że obowiązkiem każdego zwolennika salafickiej organizacji terrorystycznej jest zabijanie niewiernych. AQ, AQAP, jak i ISIS używają podobnej argumentacji: społeczeństwo, które udziela poparcia (np. poprzez głosowanie w wyborach) politykom, którzy wysyłają żołnierzy do Iraku i Afganistanu, czy autoryzuje naloty na Syrię, jest współwinne ataków na muzułmanów i zasługuje na śmierć. Dlatego wskazane jest organizowanie ataków terrorystycznych w państwach UE i USA.

Redakcja powiązana z ISIS pisze wprost: „Krew niewiernego jest halal, więc ją przelewaj”, sugerując wyraźnie, że za zabicie niemuzułmanina nie grożą konsekwencje natury religijnej czy moralnej. Ponadto, w publikacjach ISIS znajdują się artykuły sugerujące, iż niewiernych traktować należy w sposób maksymalnie brutalny, że zabijanie kobiet i dzieci w gruncie rzeczy nie jest grzechem – jeśli nie sposób oddzielić ich od mężczyzn – np. w przypadku ataku w przestrzeni publicznej czy podpalenia budynku mieszkalnego, oraz wyraźne pouczenie, że sukces zamachu nie zależy od gruntownego przygotowania i umiejętności napastnika, tylko woli Boga, a bojownik, który zbyt mocno wierzy we własne zdolności, może zostać dotkliwie ukarany za swą pychę.

Organizacja tak dobiera sury koraniczne i hadisy, by usprawiedliwić wszelkie formy brutalności i barbarzyństwa. Komunikaty są tak skonstruowane, jak gdyby każdy muzułmanin był zwolennikiem organizacji i podzielał ich sposób myślenia, co może prowadzić do wzrostu zachowań antyislamskich na Zachodzie.

W 2015 roku ISIS (tzw. Państwo Islamskie) udostępniło w sieci dwa podręczniki „taktyczne”: „Jak przetrwać na Zachodzie. Przewodnik bojownika” oraz „Muzułmańskie gangi”. E-booki zostały zamieszczone w nieedytowalnym formacie, jakkolwiek wyraźnie widać, że użyto najprostszych, ogólnodostępnych edytorów tekstów, których funkcji nie wykorzystano w pełni. Tekst jest niechlujny, niewyjustowany, zamieszczono zdjęcia słabej jakości, przypadkowe, wydawać by się mogło tylko po to, by wypełnić czymś puste strony. Nie zachowano elementarnej staranności, stustronicowy tekst nie został w żaden sposób opracowany; poszczególnym rozdziałom nie nadano sensownych nagłówków, nie podpisano zdjęć, nie zadbano o spis ilustracji i przejrzystość tekstu (interlinia, wcięcia, podział na podrozdziały).

Czytaj też: Pozorowana sytuacja zakładnicza >>>

Tekst w obu przypadkach wygląda jak robocza wersja publikacji na wczesnym etapie pracy. Publikacje bardzo różnią się w formie od flagowych okrętów propagandy ISIS, takich jak publikowane z myślą o Europejczykach magazyny Dabiq, Rumiyah czy arabskojęzycznego Al-Naba. Wymienione magazyny często mijają się z prawdą w kwestii informacji o sukcesach militarnych ISIS, nawołują do zabijania niewiernych i prezentują kreatywne sposoby na pozbawienie życia cywilów oraz lubują się w wyjątkowo patetyczno-egzaltowanym tonie, co niebędącym radykałami nie ułatwia lektury, jakkolwiek są nieźle złożone i ładnie ilustrowane.

Sztuczna broda i sok z cytryny

W „Przewodniku bojownika” można wyodrębnić dwie zasadnicze tezy:

  • po pierwsze, odpowiednio zmotywowany samotny wojownik jest w stanie skutecznie przeprowadzić zamach terrorystyczny, o którym usłyszą miliony;
  • po drugie, wkrótce pole walki (ideologicznej i zbrojnej) pomiędzy muzułmanami (de facto terrorystami wyznającymi radykalny Islam) a niewiernymi będzie w Europie, więc należy się doń skutecznie przygotować poprzez trening fizyczny, gromadzenie funduszy, trening taktyczny, rekrutację i radykalizację podobnie myślących fanatyków.

Takie założenie implikują określone zachowania. Zradykalizowany czytelnik tej publikacji powinien zadbać o odpowiedni kamuflaż – wtopić się w społeczną tkankę miasta, w którym żyje, ukrywać poglądy, uczestniczyć w życiu towarzyskim, niczym się nie wyróżniać i nie wzbudzać podejrzeń. To gwarantuje, że w stosownej chwili będzie mógł zorganizować zamach terrorystyczny i wykorzystać efekt zaskoczenia bądź przyłączyć się do regularnej wojny z niewiernymi, którą autor opracowania uważa za przesądzoną.

W dzisiejszych czasach ważnym celem salafickich organizacji terrorystycznych jest zbudowanie siatki pozostających w ukryciu, pozornie dobrze zasymilowanych w społeczeństwie radykałów, którzy uderzą, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, będą siłą, która od wewnątrz będzie rozbijać państwa europejskie; przeszkoleni (względnie), bardzo mocno zdeterminowani, najlepiej anonimowi i gotowi zabijać.

Organizacja wymaga, by stale się dokształcali, werbowali kolejnych młodych fundamentalistów, szkolili ich, gromadzili broń i fundusze. Wątpliwości budzą jednak porady i sugestie, które znajdują się w podręczniku, ponieważ zamieszczono tam wiele mało przydatnych, a wręcz kuriozalnych pomysłów.

Aby zapisać tajną wiadomość, warto używać soku z cytryny, który na białej kartce jest niewidoczny, a przybliżony do ognia ujawnia swoje sekrety. Autor poleca sztuczne wąsy, ciemne okulary, różne nakrycia głowy jako doskonałe metody kamuflażu; sugeruje oglądać filmy szpiegowskie, które mają być źródłem wiedzy o technikach ukrywania prawdziwej tożsamości i skarbnicą wiedzy o metodach działania tajnych służb.

Autor wskazuje zagrożenia: np. możliwość inwigilacji przez policję i konieczność korzystania z bezpiecznych kanałów informacji elektronicznej, ale nie daje żadnych wskazówek, jak uchronić się przed takimi działaniami.

W treści wiele jest pytań retorycznych w rodzaju: „Nadchodząca wojna […] wymagać będzie głównie walki w przestrzeni miejskiej – na ulicach i w europejskich miastach. Pomyśl, jakich umiejętności potrzebujesz wtedy najbardziej?”. Jakkolwiek, odpowiedzi bądź wskazówek na temat specyfiki walki w mieście nie ma, choć publikacja jest przecież poradnikiem, w którym dominować powinna funkcja informacyjna.

Należy zauważyć, że czytelnicy tej i innych publikacji dżihadystycznych skonfrontowani zostają z czarno-białą wizją świata, dostają proste odpowiedzi na skomplikowane pytania. Można je streścić w kilku zdaniach: życie zgodne z oficjalną wykładnią fundamentalistów to gwarancja błogosławieństw w życiu doczesnym i po śmierci,

Zachód to zło wcielone, a niewierni zasługują na śmierć. Ponadto, internetowa propaganda ISIS dociera przede wszystkim do ludzi młodych, którymi łatwiej manipulować, których doświadczenie życiowe jest niewielkie, a potrzeba buntu, określenia własnej tożsamości, niekiedy także potrzeba wyczynu – spore. Nimi łatwiej manipulować, oni łatwiej uwierzą, że mogą być agentami dżihadu we własnym kraju.

Radykalny dżihadyzm zdaje się być panaceum na problemy okresu adolescencji. W tej publikacji także podkreśla się zbiorową odpowiedzialność wszystkich niewiernych i obowiązek ich zabijania; „[…] liderzy Al-Kaidy i Państwa Islamskiego uważają, iż muzułmanie mogą zabijać nie-muzułmanów w odwecie za to, co niewierni robią na ziemiach muzułmanów za pomocą armii, dronów i myśliwców”.

Ponadto, autorzy opracowania sugerują nielegalne sposoby finansowania przygotowań do działalności terrorystycznej, takiej jak kradzieże i defraudacje, oszustwa, napady lub do dołączenie do grupy przestępczej – w celu uzyskania dostępu do broni. Istnieje oczywiście możliwość, że entuzjasta dżihadyzmu zdobędzie fundusze na działalność terrorystyczną, z większym jednak prawdopodobieństwem jego działalność zostanie szybko wykryta, a on (bo poradnik skierowany jest do mężczyzn) trafi do więzienia, co później utrudni znalezienie pracy i może być przyczyną ubóstwa i marginalizacji. Z punktu widzenia organizacji terrorystycznej to sytuacja sprzyjająca. Łatwiej zwerbować, czy zradykalizować człowieka, który ma poczucie krzywdy i wyobcowania, żyje w nędzy lub na marginesie społeczeństwa.

W publikacji zamieszczono również rozdział dotyczący szeroko pojętej broni w walce z niewiernymi: butelek zapalających (tzw. koktajl Mołotowa), ładunku z gwoździami (tzw. nail bomb), IED zbudowanego w szybkowarze (taki, jakiego użyto w zamachu w Bostonie w 2013 r.), sposobów wysadzania samochodów/budynków z użyciem m.in. benzyny oraz wyszczególnienie łatwopalnych substancji. Instrukcje publikowane w „Przewodniku bojownika” są bardzo nieprecyzyjne, skrótowe, wielu istotnych informacji po prostu brakuje.

Nie podano ilości substancji potrzebnych do zrobienia IED, nie opisano kolejnych etapów produkcji (jak choćby w magazynie „Inspire”), zamieszczone zdjęcia są słabej jakości i nie są pomocne przy wykonaniu domowej roboty bomby. Nie jest możliwym, by osoba bez minimalnej znajomości praw fizyki i doświadczenia pirotechnicznego tylko na podstawie tego podręcznika zbudowała skuteczny IED. Podręcznik pokazuje jednak potencjalne możliwości i pomysły, które można dopracować, poszukać wiedzy w książkach i Internecie. Warto także pamiętać, że z instrukcji mogą też skorzystać osoby o poglądach skrajnie nacjonalistycznych, anarchistycznych czy wszyscy ci, którzy szukają sposobów na zaatakowanie ludności cywilnej/policji/grup, z którymi walczą. Instrukcje nie są kompletne, ale brakujące informacje są ogólnodostępne.

Gang gwarancją bezpieczeństwa

Opublikowany w tym samym roku poradnik pt. „Muzułmańskie gangi” opiera się na dwóch założeniach; po pierwsze, tzw. samotne wilki są potrzebne i mogą być bardzo skuteczne, ale komórki radykałów są skuteczniejsze; po drugie, działania radykalnych zwolenników ISIS będą jeszcze skuteczniejsze, jeśli zaczną łączyć się w gangi oraz tworzyć własne enklawy, gdzie niewierni nie będą mieli dostępu.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do obywateli państw Europy Zachodniej, gdzie mniejszości etniczne, narodowe i wyznaniowe są na tyle liczne, że powyższe założenia są możliwe do spełnienia, co nie byłoby możliwe np. w warunkach polskich. Autor przewiduje, iż nastroje antymuzułmańskie w Europie będą się pogłębiać, w wyborach zaczną zwyciężać radykalne partie nacjonalistyczne, a ataki na osoby wyznające Islam będą coraz częstsze. Jednak, konkluduje autor, taka sytuacja tylko skonsoliduje wspólnotę, zradykalizuje umiarkowanych muzułmanów i zintegruje środowisko tak, że wkrótce każdy muzułmanin, nawet neutralny w poglądach, weźmie udział w zbrojnym dżihadzie.

Warto zauważyć, że, co jest normą w publikacjach dżihadystycznych, autor traktuje wszystkich muzułmanów jak monolit i zakłada, że każdy jest w mniejszym lub większym stopniu zwolennikiem organizacji i ma poglądy zbliżone do oficjalnej linii ideowej organizacji terrorystycznej.

Czytaj też: Terroryści tacy, jak my(?) >>>

Z punktu widzenia taktyki, w publikacji znajduje się kilka uwag, które mogą nieść za sobą określone, niekorzystne z punktu służb antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych, skutki. To te fragmenty, które przekonują, że policja i służby będą coraz bardziej brutalne i bezkompromisowe w swoich działaniach, a w przypadku zatrzymania przez policje/służby, muzułmanin będzie torturowany, więziony, upokarzany, więc lepiej umrzeć niż dać się upodlić przez niewiernych. Ponadto, istnieje duże prawdopodobieństwo, że napastnik będzie walczył bardzo zaciekle, by nie dać się zatrzymać, a gdy zostanie otoczony, zdetonuje pas szahida lub inny rodzaj IED, powodując śmierć swoją i funkcjonariuszy.

W poradniku podkreślono, że policjant czy przedstawiciel służb ceni swoje życie, że będzie je chronił, a dla bojownika śmierć, zwłaszcza w walce, jest czymś nobilitującym, oraz przekonanie, że policjant tylko „pracuje”, dla muzułmanina walka z niewiernym jest treścią i sensem życia, jest więc lepiej zmotywowany i silniejszy psychicznie. Pada również sugestia, że w przypadku konfrontacji z policją można próbować taranować funkcjonariuszy za pomocą samochodu.

W publikacji pojawiają się opublikowane już w „Przewodniku bojownika” informacje o skuteczności IED zrobionego na bazie szybkowaru, schemat przekształcenia telefonu komórkowego na zdalnie sterowany zapalnik, czy pomysł na wysadzenie samochodu; zamieszczono tam ponadto niepublikowane wcześniej wskazówki, jak wykonać: amatorską wersję granatu ręcznego, instrukcje wysadzenia bankomatu, instrukcje wykonania za pomocą prostego obwodu elektrycznego zapalnika, np. do bomby w szybkowarze/rurze metalowej, umieszczono zdjęcie prostego pasu szahida, jakkolwiek instrukcja wykonania jest bardzo enigmatyczna. Instrukcje są nieco bardziej precyzyjne niż w „Przewodniku bojownika”, ale wciąż bardzo ogólne.

Instrukcja zabijania czy manifest dyletanta?

Na łamach powiązanego z ISIS magazynu „Rumiyah”, w cyklu pt. „Just terror tactics”, publikowane są porady dla tych, którzy chcieliby przeprowadzić zamach terrorystyczny w miejscu, gdzie żyją niewierni, ale nie wiedzą, jak to zrobić.

Ataki z użyciem noża zostały omówione w 1. numerze tego magazynu. Nóż – przekonuje autor opracowania – jest idealną bronią do atakowania niewiernych: jest dostępny w każdym miejscu na ziemi, łatwy w obsłudze i skuteczny (śmiertelny) w bezpośredniej konfrontacji. Tak łatwo, jak go można dostać, można też się go pozbyć po skończonym zadaniu. Musi być ostry, pewnie leżeć w dłoni, nie być zbyt duży, by nie dało się go łatwo wytrącić z rąk napastnika, a w walce dobrze sprawdzają się noże z ząbkowanym ostrzem – radzi autor.

Kuchenny nóż nie jest dobrym narzędziem do dynamicznego ataku, jego prosta budowa nie sprawdzi się w bezpośredniej konfrontacji. Należy unikać noży, które z powodu słabej jakości wykonania mogą skaleczyć atakującego. Autor instrukcji podkreśla, iż do ataku nie nadają się noże, które: nie mają jelca; noże składane, które nie gwarantują stabilności ostrza oraz składane z blokadą ostrza, bo mogą się złożyć w trakcie ataku (sic!).

Idealny będzie nóż z nieruchomym ostrzem, w którym rękojeść i ostrze stanowią całość, który nie ma żadnych ruchomych elementów. Wybierając miejsce ataku należy unikać zatłoczonych przestrzeni, bo ktoś może udaremnić atak. Dobrym celem będzie nietrzeźwy mężczyzna wracający z imprezy ciemną uliczką, pracownik nocnej zmiany, osoba samotnie idąca przez park, skwer, spacerowicz bądź uczestnik imprezy, który na chwilę wyszedł z klubu. Należy również rozważyć atak w pobliżu rzek, kanałów, plaży. Nie sprecyzowano, czy chodzi o łatwiejsze pozbycie się zwłok, czy możliwość utopienia ofiary.

Autor instrukcji sugeruje uderzyć ofiarę w głowę pałką bądź kijem bejsbolowym, powodując utratę świadomości, a następnie podciąć jej gardło bądź dźgnąć nożem, jakkolwiek szczególnie rekomenduje poderżniecie gardła ofiary, jako najbardziej wynikające z woli Boga. Przypomina, że atakuje się po to, by zabić, więc należy celować w serce, płuca, główne tętnice (zlokalizowane po wewnętrznej stronie ud, okolice pachwin, pach, szyję). Równie dotkliwe będą ataki w sferę wątroby, żołądka, ale o tym nie wspomniano, oraz o fakcie, że płuca i serce znajdują się w klatce piersiowej, czyli nóż napastnika napotka „po drodze” żebra. W artykule znalazła się informacja, że z powodu bodowy kości czaszki nie należy za pomocą noża atakować w głowę potencjalnej ofiary, bo nóż może się złamać, bądź utkwić w czaszce i trudno go będzie potem wyjąć (sic!).

Autor przestrzega ponadto, że oddzielenie głowy od ciała (dekapitacja) daje bardzo medialny efekt grozy, jakkolwiek zabiera dużo czasu i wymaga pewnych umiejętności, dlatego tę taktykę sugeruje się tylko bojownikom, którzy wiedzą, jak to zrobić, ponieważ nieprofesjonalnie zdekapitowane zwłoki mogą zaszkodzić wizerunkowi organizacji. Mniej doświadczonym bojownikom sugeruje się, aby po prostu poderżnęli gardło ofierze, by mogła wykrwawić się jak zwierzę.

Należy zwrócić uwagę na to, by ofiara nie miała na sobie zbyt dużej liczby warstw odzieży, bądź grubych ubrań np. skórzanej kurtki. Człowiek, który znajdzie się w niebezpieczeństwie, jak prawie każda żywa istota, będzie koncentrować wszystkie siły na tym, by przeżyć w myśl taktyki „uciekaj lub walcz”, należy być na to przygotowanym, dlatego najlepiej ugodzić/dźgnąć w twarz, by ofiara zalała się krwią, co spotęguje jej przerażenie i ją osłabi. Nie zaznaczono konkretnej sfery, a przede wszystkim nie wspomniano, jakie skutki (pożądane z punktu widzenia zamachowca) może wywołać uderzenie ofiary w nos, czy oczy/skronie.

Ponadto wyraźnie zaznaczono, że: „ […] celem ataku z udziałem noża jest osiągnięcie sensownej liczby zabójstw, ale równocześnie – i to jest jednak ważniejsze – zasianie strachu w sercach Krzyżowców mieszkających w krajach, gdzie takie operacje są przeprowadzane. Z tego powodu, im bardziej przerażający atak, tym bliżej zrealizowania tego celu”.

Motyw siania strachu podkreślono również w końcowej części instrukcji, gdy radzi, się, by w przypadku dokonania zabójstwa, wyraźnie zaznaczyć (np. zostawiając kartkę przy zwłokach), że dokonał tego bojownik Państwa Islamskiego, który złożył deklarację lojalności Kalifowi, tak by czyn nie został pomyłkowo zakwalifikowany jako „zwykłe” zabójstwo. W przypadku operacji, które mogą się skończyć śmiercią zamachowca, sugeruje się nagranie manifestu.

Informacje i wskazówki umieszczone w instrukcji są bardzo ogólne, a ich wartość jest dyskusyjna. Wiedza autora w zakresie noży i noży bojowych, jakości dostępnego sprzętu oraz sposobów walki z wykorzystaniem noża jest wątpliwa. Autor najprawdopodobniej słabo się orientuje w ofercie firm produkujących noże bojowe i myśliwskie, zakłada słabą jakość wykonania produktów i wysoką zawodność sprzętu, nie podaje ani nazw konkretnych produktów, ani producentów, ani żadnych innych przydatnych informacji, autor daje porady dla osób, które nie mają żadnej wiedzy o nowoczesnym sprzęcie ani o walce z użyciem noża.

W analizowanym tekście nie zasugerowano żadnej formy treningu niezbędnego do uzyskania sprawności fizycznej koniecznej do działań takich jak obezwładnienie przeciwnika, powalenie go, czy skrępowanie. Instrukcja dotyczy użycia noży, pominięto natomiast zupełnie możliwość dokonania ataku siekierą, toporkiem, maczetą, które są równie jak nóż łatwo dostępne i skuteczne w przypadku sugerowanego przez autora rozwoju sytuacji czyli pozbawienie życia skrępowanej lub/i nieprzytomnej ofiary. Porady są w gruncie rzeczy bardzo ogólne, niewykraczające poza to, co niedoświadczony w walce, ale logicznie myślący człowiek jest w stanie sam wymyślić. Nie wspomniano o konsekwencjach prawnych czy moralnych, związanych z dokonaniem zabójstwa, nie wspomniano, iż w przypadku, gdy niedoświadczony napastnik atakuje nożem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że również zostanie tym nożem poraniony. Autor zdaje się nie zauważać, że związanie czy unieruchomienie dorosłego mężczyzny (bo mężczyzn sugeruje atakować) dla napastnika bez minimalnego doświadczenia lub/i siły fizycznej może być trudne do wykonania.

Radykalizujący się sympatyk ISIS dostaje jasny komunikat, że istnieje religijny nakaz i uzasadnienie zabijania ludności cywilnej w krajach Europy i USA, a zabicie człowieka jest w istocie łatwe i wymaga tylko kreatywności, jedyną „winą” potencjalnej ofiary jest fakt, że nie jest muzułmaninem. Uzupełnieniem artykułu jest jednostronicowy plakat zamieszczony w 4. numerze magazynu „Rumiyah”. Znalazły się w nim grafiki i hasła będące streszczeniem i uzupełnieniem wywodu z numeru 2.

Nawoływanie do zabijania niewiernych to nie novum. Anglojęzyczny (powiązany z AQAP) „Inspire” od 2010 r. w sposób bezpośredni zachęca zwolenników i sympatyków mieszkających w UE i USA do atakowania niewiernych – wszelką dostępną bronią. Warto zauważyć jednak, że z biegiem lat znacząco zmienia się materiał ilustrujący instrukcje zabijania ludności cywilnej.

W 9. i 14. numerze „Inspire” (ukazały się w latach 2012 i 2015) w artykułach dotyczących przygotowywania zamachów, atakowania w przestrzeniach publicznych za pomocą noża lub broni palnej umieszczono materiał ilustracyjny semantycznie nieobojętny, ale zdecydowanie mający charakter nieinstruktażowy. Ofiara jest anonimowa, nie pokazano w sposób szczegółowy narzędzi, sposobów zadawania ciosów itd.

Czytaj też: Dżihad w Internecie >>>

W listopadzie 2016 r. powiązana z ISIS Yaqeen Media Foundation umieściła w Internecie dolne z przedstawionych obok zdjęć, będących najprawdopodobniej kadrami z filmu instruktażowego. Ofiara jest widoczna, to żywy człowiek, nie rysunek schematyczny, widać jego twarz, ponadto, zaznaczono części ciała szczególnie wrażliwe dodając adnotację, że tam należy zadawać rany, które doprowadzą do śmierci.

Podsumowując, wartość merytoryczna porad zawartych w artykule o użyciu noża jest nikła. Zdroworozsądkowe porady przeplatają się z kuriozalnymi uwagami, a wszystko zaprawione jest dużą dawką myślenia życzeniowego. Nie należy jednak lekceważyć takich komunikatów, ponieważ mają dużą wartość propagandową. Zdeterminowany sympatyk ISIS, nawet jeśli uzna ww. instrukcje za nieprzydatne, w dzisiejszych czasach ma całe spektrum możliwości szukania dodatkowych wskazówek.

***

Po pierwsze, instrukcje i porady, zwłaszcza te zamieszczone w „Przewodniku bojownika”, skierowane są do niedoświadczonych, nieobeznanych z walką młodych ludzi. Komunikaty, które dla człowieka z minimalnym doświadczeniem życiowym są bezwartościowe, dla nastoletnich entuzjastów zbrojnego dżihadu mogą brzmieć profesjonalnie, nie zauważą śmieszności co niektórych porad i wezmą za dobrą monetę deklarację, iż każdy może być bojownikiem ISIS i dokonywać wielkich czynów ku chwale ummy. Młodego człowieka dużo łatwiej zradykalizować i namówić do zrobienia czegoś ryzykownego i śmiertelnego w skutkach – np. zamachu.
Należy zauważyć, że średnia wieku sprawców serii zamachów z Paryża (13.11.2015), w których zginęło 129 osób, a ponad 300 zostało rannych, w tym ponad 90 ciężko, wynosiła 26 lat.

Po drugie, istnienie zakonspirowanych fundamentalistów, którzy miesiącami karmią się wizją dokonywania dzieła zniszczenia w imię Boga i ummy jest już poważnym niebezpieczeństwem. Zamach z Nicei (14.07.2016) pokazał, że jeden, odpowiednio zmotywowany, napastnik jest zdolny do przeprowadzenia zamachu, w którym życie straciło 86 osób, około 450 zostało rannych, w tym 50 ciężko.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Michał Piekarski Polityczny skalpel

Polityczny skalpel Polityczny skalpel

Gdy 11 września 2001 roku opadał kurz po upadku wież World Trade Center, kolejne pojawiające się w mediach opinie wskazywały jednoznacznie, że nadchodząca wojna będzie wojną komandosów i wywiadowców, odmienną...

Gdy 11 września 2001 roku opadał kurz po upadku wież World Trade Center, kolejne pojawiające się w mediach opinie wskazywały jednoznacznie, że nadchodząca wojna będzie wojną komandosów i wywiadowców, odmienną od dotychczasowych konfliktów. Obecnie, w dziesiątym roku globalnej wojny z terroryzmem, można stwierdzić, że przewidywania te były słuszne. To operatorzy jednostek specjalnych odegrali kluczową rolę w obaleniu reżimu talibów w 2001 roku, torowali drogę regularnym dywizjom w Iraku dwa lata później,...

Michał Piekarski Licencja na zabijanie?

Licencja na zabijanie? Licencja na zabijanie?

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę...

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę codzienną i strony internetowe. Obecność różnego rodzaju poglądów – a czasem mitów – związanych ze zwalczaniem terrorystów i innych...

CR Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk...

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk NATO w Afganistanie, poszczególne kraje wchodzące w skład koalicji realizują swoje zadania militarne z pełną świadomością, że fi asko tej misji może spowodować potężny kryzys w sojuszu.

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Ireneusz Chloupek ATLAS - pomoc i współpraca

ATLAS - pomoc i współpraca ATLAS - pomoc i współpraca

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze...

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem...

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Marcin Ciszewski Porucznik Jamróz

Porucznik Jamróz Porucznik Jamróz

Książka na weekend - Cykl Wojna.pl to historia żołnierzy elitarnego batalionu Wojska Polskiego przeniesionego z roku 2007 w czasy II wojny światowej za pomocą tajnego amerykańskiego urządzenia...

Książka na weekend - Cykl Wojna.pl to historia żołnierzy elitarnego batalionu Wojska Polskiego przeniesionego z roku 2007 w czasy II wojny światowej za pomocą tajnego amerykańskiego urządzenia...

SpaceDog Kabura BlackHawk Serpa CQC do HK P30

Kabura BlackHawk Serpa CQC do HK P30 Kabura BlackHawk Serpa CQC do HK P30

Kabura jest najczęściej pierwszym akcesorium, w jakie wyposaża się strzelec planujący przenosić swój nowy pistolet. Rzecz może mniej istotna dla strzelców sportowych, transportujących swoją broń w pudełkach...

Kabura jest najczęściej pierwszym akcesorium, w jakie wyposaża się strzelec planujący przenosić swój nowy pistolet. Rzecz może mniej istotna dla strzelców sportowych, transportujących swoją broń w pudełkach czy futerałach, jednak ważna dla każdego, kto nosi broń na co dzień – czy to prywatną, czy służbową… Wybór kabury nie jest sprawą oczywistą i często niesłusznie bagatelizowaną…Użytkownicy broni doskonale wiedzą, jak ważny jest ten element wyposażenia, biorąc pod uwagę duży wybór dostępnych produktów....

Redakcja JW Komandosów ćwiczy z F-16

JW Komandosów ćwiczy z F-16 JW Komandosów ćwiczy z F-16

26 stycznia 2016 r. w południowo-zachodniej Polsce odbyły się ćwiczenia SQUAT-50, w trakcie których piloci myśliwców F-16 współdziałali z żołnierzami taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego...

26 stycznia 2016 r. w południowo-zachodniej Polsce odbyły się ćwiczenia SQUAT-50, w trakcie których piloci myśliwców F-16 współdziałali z żołnierzami taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego (TZKOP) z lublinieckiej Jednostki Wojskowej Komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Milipol 2015 (cz. 2)

Milipol 2015 (cz. 2) Milipol 2015 (cz. 2)

Publikacja stanowi uzupełnienie naszych wcześniejszych relacji z Międzynarodowej Wystawy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Milipol 2015 zorganizowanej w Paryżu („SPECIAL OPS” 1/2015 i 2/2015)

Publikacja stanowi uzupełnienie naszych wcześniejszych relacji z Międzynarodowej Wystawy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Milipol 2015 zorganizowanej w Paryżu („SPECIAL OPS” 1/2015 i 2/2015)

Redakcja Taktyka czerwona

Taktyka czerwona Taktyka czerwona

Pierwszy na świecie tego typu podręcznik dla sił specjalnych! Treści zawarte w opracowaniu opierają się na przyjętym w NATO standardzie Protokołu TCCC, co stanowi główny wyznacznik przydatności tej publikacji...

Pierwszy na świecie tego typu podręcznik dla sił specjalnych! Treści zawarte w opracowaniu opierają się na przyjętym w NATO standardzie Protokołu TCCC, co stanowi główny wyznacznik przydatności tej publikacji w Wojskach Sojuszniczych Paktu.

Redakcja Taktyka strzelecka

Taktyka strzelecka Taktyka strzelecka

MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V - Taktyka strzelecka autorstwa Wojciecha Depy to unikatowa publikacja na rynku księgarskim. Jest podręcznikiem adresowanym do praktyków, instruktorów, a także operatorów...

MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V - Taktyka strzelecka autorstwa Wojciecha Depy to unikatowa publikacja na rynku księgarskim. Jest podręcznikiem adresowanym do praktyków, instruktorów, a także operatorów wszystkich sił specjalnych.

Globemaster Szkolenie snajperskie

Szkolenie snajperskie Szkolenie snajperskie

Relacja z warsztatów strzeleckich, jakie pod koniec stycznia 2016 r. odbywały się na poligonie Centrum Szkolenia i Uzbrojenia Artylerii (CSiUA) w Toruniu.

Relacja z warsztatów strzeleckich, jakie pod koniec stycznia 2016 r. odbywały się na poligonie Centrum Szkolenia i Uzbrojenia Artylerii (CSiUA) w Toruniu.

Mateusz J. Multarzyński Mistrzostwa Służby Więziennej

Mistrzostwa Służby Więziennej Mistrzostwa Służby Więziennej

Reportaż z VIII Mistrzostw Służby Więziennej w Technikach Interwencyjnych i Samoobronie rozegranych w maju 2016 r., w Hali Sportowej „Rokita” w Brzegu Dolnym oraz na strzelnicy Zakładu Karnego w Wołowie.

Reportaż z VIII Mistrzostw Służby Więziennej w Technikach Interwencyjnych i Samoobronie rozegranych w maju 2016 r., w Hali Sportowej „Rokita” w Brzegu Dolnym oraz na strzelnicy Zakładu Karnego w Wołowie.

Redakcja Targi MSPO pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Targi MSPO pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Targi MSPO pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Eurosatory w Paryżu, DSEI w Londynie i MSPO w Kielcach - to najważniejsze targowe wydarzenia dla branży obronnej w Europie. Choć wystaw związanych z tym sektorem przybywa, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP...

Eurosatory w Paryżu, DSEI w Londynie i MSPO w Kielcach - to najważniejsze targowe wydarzenia dla branży obronnej w Europie. Choć wystaw związanych z tym sektorem przybywa, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP - Andrzej Duda jasno komentuje, że pozycji Kielc nic nie jest w stanie podważyć. Najbliższa edycja targów, które po raz kolejny odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta RP już od 6 do 9 września w Targach Kielce.

Redakcja Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (czerwiec 2019)

Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (czerwiec 2019) Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (czerwiec 2019)

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na czerwiec 2019.

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na czerwiec 2019.

Ireneusz Chloupek Velocitor Bates

Velocitor Bates Velocitor Bates

Tę samą łacińską etymologię możemy znaleźć w nazwie nadanej błyskawicznie poruszającym się dwunożnym welociraptorom z rodziny drapieżnych teropodów, żyjących w okresie późnej kredy lub nazwie handlowej...

Tę samą łacińską etymologię możemy znaleźć w nazwie nadanej błyskawicznie poruszającym się dwunożnym welociraptorom z rodziny drapieżnych teropodów, żyjących w okresie późnej kredy lub nazwie handlowej amunicji o wysokiej prędkości początkowej 22 LR Velocitor firmy CCI z Lewiston, w stanie Idaho. Szybkość to główna cecha, którą podkreślono i w przypadku nowego modelu lekkich butów taktycznych amerykańskiej marki Bates, jaki niedawno trafił na polski rynek. VVelocitor V-Frame Athletic, bo tak brzmi...

Redakcja Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (styczeń 2020)

Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (styczeń 2020) Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (styczeń 2020)

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na styczeń 2020.

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na styczeń 2020.

Tomasz Łukaszewski Tam, gdzie szkoli się ratowników taktycznych

Tam, gdzie szkoli się ratowników taktycznych Tam, gdzie szkoli się ratowników taktycznych

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce zajmującym się kształceniem i szkoleniem medycznym żołnierzy i personelu medycznego w zakresie medycyny pola walki...

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce zajmującym się kształceniem i szkoleniem medycznym żołnierzy i personelu medycznego w zakresie medycyny pola walki na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Rocznie szkoli się tu około czterech tysięcy żołnierzy.

Redakcja Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (październik 2021)

Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (październik 2021) Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (październik 2021)

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na październik 2021.

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na październik 2021.

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops