Special-Ops.pl

Z wody, powietrza i lądu... współpraca grup specjalnych polskiej i fińskiej Straży Granicznej

From the air, land and water

Współpraca grup specjalnych polskiej i fińskiej Straży Granicznej

Współpraca grup specjalnych polskiej i fińskiej Straży Granicznej

Konsekwentna, długoterminowa, dokładnie zaplanowana, realizowana według jednoznacznie określonych zasad – tak należy scharakteryzować prowadzoną już od trzech lat przez Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej ścisłą współpracę z Oddziałem Zatoka Fińska (Suomenlahden Merivartiosto) Straży Granicznej Finlandii.
Consistent, long-term, well-planed and implemented by the book. That is how we can describe the three year long fruitful cooperation and partnership between Maritime Region Unit of Polish Border Guard tactical team and its partner from Finnish Border Guard. Since the beginning in 2009 Polish and Finnish guards took part in numerous training operations including firearms training, maritime interceptions with use of high speed rigid inflatable boats and helicopters in the Baltic Sea. Cooperation and exchange of experiences is still growing and it will be continued in following years.

Zobacz także

Jagna Gill Warsztaty ratownicze w Twierdzy Modlin

Warsztaty ratownicze w Twierdzy Modlin Warsztaty ratownicze w Twierdzy Modlin

W dniach 2-4. grudnia 2022 r. na terenie Twierdzy Modlin odbyła się druga edycja warsztatów ratowniczych z udziałem psów służbowych ze szwedzkimi instruktorami SBK (Svenska Brukshundklubben) Jenny Balk...

W dniach 2-4. grudnia 2022 r. na terenie Twierdzy Modlin odbyła się druga edycja warsztatów ratowniczych z udziałem psów służbowych ze szwedzkimi instruktorami SBK (Svenska Brukshundklubben) Jenny Balk i Christian'em Bjorses. Warsztaty zorganizowane zostały przez Fundację IRMA – Psy w Służbie Człowieka w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Krzysztof Mątecki Szkolenie psów bojowych w Białymstoku

Szkolenie psów bojowych w Białymstoku Szkolenie psów bojowych w Białymstoku

W listopadzie 2022 roku w Białymstoku odbyło się dwudniowe szkolenie z udziałem zespołów bojowych i psów K9. W szkoleniu udział wzięło pięć owczarków belgijskich z przewodnikami oraz operatorzy SPKP Białystok OSŻW Warszawa...

W listopadzie 2022 roku w Białymstoku odbyło się dwudniowe szkolenie z udziałem zespołów bojowych i psów K9. W szkoleniu udział wzięło pięć owczarków belgijskich z przewodnikami oraz operatorzy SPKP Białystok OSŻW Warszawa i JWK.

Krzysztof Mątecki Szkolenie kontrdywersyjne z udziałem rzeszowskiego CBŚP

Szkolenie kontrdywersyjne z udziałem rzeszowskiego CBŚP Szkolenie kontrdywersyjne z udziałem rzeszowskiego CBŚP

Policjanci z zespołu specjalnego z Zarządu w Rzeszowie CBŚP brali udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania aktom dywersyjnym na obiekty infrastruktury krytycznej. W ćwiczeniach zorganizowanych przez...

Policjanci z zespołu specjalnego z Zarządu w Rzeszowie CBŚP brali udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania aktom dywersyjnym na obiekty infrastruktury krytycznej. W ćwiczeniach zorganizowanych przez 1. Batalion Strzelców Podhalańskich były wykorzystane śmigłowce Black Hawk będące na wyposażeniu US Army, a także policyjne łodzie motorowodne. Policjanci ćwiczyli również techniki pokonywania barier technicznych w ramach „warsztatów breacherskich” z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i broni...

Pomimo faktu, że polska Straż Graniczna współpracuje ze Strażą Graniczną Finlandii znacznie dłużej, geneza współpracy pomiędzy obiema formacjami w kontekście prowadzenia działań specjalnych sięga 2008 roku, kiedy to rozpoczęły się rozmowy o możliwościach wspólnych działań pomiędzy funkcjonariuszami pododdziałów specjalnych. W roku 2009 w Morskim Oddziale Straży Granicznej wizytę złożyli komendanci oddziałów fińskiej Straży Granicznej: kmdr Markku Hassinen, komendant Oddziału Zatoka Fińska, oraz kmdr Henrik Wärnhjelm, komendant Oddziału Zachodnia Finlandia (Länsi- Suomen merivartiosto). W toku prowadzonych z kontradmirałem SG Piotrem Stockim, komendantem MOSG, ustaleń, uzgodniono plan współpracy dwustronnej na przyszłe lata, zawierający m.in. szkolenia z zakresu działań specjalnych. Po zatwierdzeniu planu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej RP przyszedł czas na jego realizację.

Rok 2009

Z pierwszą kilkudniową wizytą w MOSG fińscy funkcjonariusze SG przebywali na przełomie września i października 2009 roku. Przedstawiono im wówczas zadania Morskiego Oddziału SG, strukturę organizacyjną oraz wyposażenie techniczne wykorzystywane do realizacji zadań zarówno w strefie lądowej, jak i w ochronie morskiej granicy państwowej, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad polskimi obszarami morskimi z wykorzystaniem jednostek pływających polskiej SG. Duży nacisk, jaki położono na informacje związane z działaniami na obszarach morskich, wynikał z typowo „wodnej” specyfiki WZD MOSG. Podkreślić należy, że jest to jedyny w kraju tego typu pododdział o charakterze policyjnym, który z mocy nadanych polskiej Straży Granicznej przez ustawę o Straży Granicznej i ustawę o ochronie żeglugi i portów morskich uprawnień otrzymał mandat do prowadzenia tego typu działań.

Tydzień szkoleniowy podzielono na dwie części. W pierwszej celem było zapoznanie fińskiej delegacji z realizacją zadań WZD MOSG w terenie zurbanizowanym – taktyką czarną, a w szczególności z forsowaniem wejść przy wykorzystaniu sprzętu wyłomowego i wykorzystaniem tarczy balistycznej w ciągach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarze). W drugiej części skupiono się na działaniach prowadzonych w środowisku morskim.

Głównym kierunkiem zajęć z taktyki czarnej było pokazanie pracy sekcji szturmowej w czasie wejść do pomieszczeń zamkniętych z zadaniem zatrzymania osoby. I taki właśnie dynamiczny pokaz w wykonaniu WZD MOSG, podczas którego fińscy funkcjonariusze pełnili funkcję obserwatorów, rozpoczął zajęcia. Były one prowadzone w przeznaczonych do ćwiczenia taktyki w terenie zurbanizowanym pomieszczeniach WZD na terenie komendy MOSG. Ich zaletą jest możliwość stosowania w nich amunicji barwiącej typu FX, amunicji ślepej do kbk AKMS, efektownej amunicji PIK 94 do gładkiej lufy oraz petard ćwiczebnych.

Następnie, po omówieniu warunków bezpieczeństwa, utworzono dwie „wymieszane” sekcje szturmowe złożone z funkcjonariuszy polskich i fińskich. Ta praktyka stosowana była podczas całego szkolenia. Miało to na celu wykorzystanie do maksimum możliwości wymiany doświadczeń oraz nieustanne doskonalenie umiejętności rozmów prowadzonych w języku angielskim. Jest to niezwykle ważne, ponieważ funkcjonariusze SG niejednokrotnie biorą udział w operacjach międzynarodowych organizowanych i koordynowanych przez Agencję FRONTEX – Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w których znajomość tego języka jest niezbędna.

Po dwóch dniach zgrywania przeprowadzono ćwiczenie realistycznej akcji szturmowej na jeden z trójmiejskich budynków. Jego założeniem było zasymulowanie nagłego działania WZD MOSG po otrzymaniu informacji od funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego MOSG o konieczności wsparcia działań mających na celu zatrzymanie dwóch niebezpiecznych i uzbrojonych „przestępców”.

Po sygnale alarmowym dowódcy sekcji szturmowych otrzymali wytyczne od naczelnika WZD i przeprowadzili odprawy w swoich sekcjach składających się – przypomnijmy – z funkcjonariuszy WZD MOSG i SG Finlandii. Ćwiczenie zostało przeprowadzone dwuetapowo, każda sekcja działała osobno, a do zajęć wykorzystano śmigłowiec Biura Lotnictwa Komendy Głównej SG „Sokół”.

Z Komendy MOSG do miejsca ćwiczenia sekcje szturmowe przerzucane były właśnie śmigłowcem. Z użyciem „grubej liny” następował desant z powietrza na dach budynku i rozpoczynały się działania mające na celu zatrzymanie „przestępców”. Stosowano taktykę, którą ćwiczono podczas zajęć pierwszego i drugiego dnia wizyty, a przy tej okazji nie szczędzono amunicji FX oraz PIK 94, nie wspominając o pozostałym sprzęcie wyłomowym, dającym niesamowitą „frajdę” operatorom przy okazji jego stosowania. Po zakończonym ćwiczeniu, wieczorem, prowadzono długie dyskusje na temat taktyki czarnej stosowanej przez WZD oraz pododdział z Finlandii, w tym omawiano różnice występujące w obu przypadkach.

Ostatnie dni wizyty spędzono w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte. Celem zajęć było prowadzenie taktyki specjalnej na obszarach morskich oraz działanie grupy w czasie abordażu na jednostkę pływającą z łodzi bojowej i ze śmigłowca. Wykorzystano dwie łodzie typu RIB, należące do WZD MOSG, wraz ze sprzętem abordażowym (tyczka, drabinka speleo). Abordaż wykonywano na jednostkę pływającą SG – 311 „Kaper 1” zacumowaną w basenie amunicyjnym dywizjonu i każdorazowo przeprowadzano po nim tak zwane „czyszczenie jednostki”. Podczas ćwiczeń mających doskonalić umiejętności działania grupy abordażowej w czasie kontaktu ogniowego, na pokładzie jednostki pływającej wykorzystywano broń i amunicję typu FX oraz tarcze strzelnicze, które porozmieszczane w najdziwniejszych miejscach na pokładzie jednostki miały za zadanie „ułatwić” pracę operatorom.

W kolejnym dniu zaplanowane zostały kompleksowe ćwiczenia z wykorzystaniem śmigłowca SG „Sokół” oraz jednostek pływających KDSG: SG – 311 „Kaper 1” oraz SG – 213 „Strażnik 3”. Ponadto w ćwiczeniu brały udział dwa pontony bojowe WZD MOSG. Zajęcia poprzedzone zostały szczegółową odprawą, podczas której objaśniono poszczególne ich elementy oraz obowiązujące warunki bezpieczeństwa. Celem ćwiczenia był abordaż z wzajemnym ubezpieczaniem się, przeprowadzany z dwóch kierunków: z wody i powietrza, na znajdującą się w rejonie Zatoki Gdańskiej jednostkę pływającą SG – 311.

Ostatni dzień wizyty to ćwiczenia taktyki specjalnej prowadzonej na obszarach morskich, tak zwanej „opcji skrytej”. Polega ona na przemieszczeniu się sekcji abordażowej w wodzie z wykorzystaniem suchych kombinezonów oraz płetw. Następnie przeprowadzono abordaż na jednostkę pływającą przy wykorzystaniu tyczki oraz drabinki speleo. Po przedostaniu się na jednostkę, sekcja zabezpieczała mostek atakowanej jednostki pływającej.

Rok 2010

Zgodnie z planem współpracy pomiędzy polską i fińską SG, w 2010 r. delegacja WZD MOSG w składzie jednej sekcji szturmowej udała się na przełomie października i listopada do Finlandii, by wziąć udział w szkoleniu z działań specjalnych prowadzonych przez formacje typu policyjnego. Przygotowania do wyjazdu trwały kilka dni. Jako że ćwiczenia zakładały prowadzenie działań zarówno na lądzie, jak i na wodzie, każdy funkcjonariusz MOSG miał ze sobą kilka wielkich toreb bądź plecaków, w których znajdowało się praktycznie wszystko, co miał na stanie: począwszy od różnego rodzaju umundurowania, butów, płetw, kombinezonów abordażowych, a skończywszy na nitce i igle. Dodatkowo zabrano wypełnione po brzegi osobne skrzynie z bronią i amunicją oraz pozostałym sprzętem specjalistycznym, takim jak np. noktowizory. Funkcjonariusze WZD MOSG byli gotowi podjąć działania w każdych warunkach. 

Po kilkunastogodzinnej podróży delegacja SG została przywitana w Helsinkach przez dowódcę pododdziału specjalnego SG Finlandii Oddziału Zatoka Fińska, jednostki, z którą WZD miał działać przez kilka następnych dni. Ekipa fińska przyjechała na miejsce spotkania samochodem przystosowanym do prowadzenia taktyki czarnej. Był on po brzegi załadowany sprzętem, łącznie ze złożoną łodzią desantową, a dodatkowo został wyposażony w specjalny system nastawnych drabin, umożliwiających szturm na obiekty położone kilkanaście metrów nad powierzchnią ziemi lub pokonywanie przeszkód w postaci np. wysokich płotów.

Terenem wspólnych działań były lasy w okolicach miejscowości Imatra. Ośrodek, w którym zatrzymali się funkcjonariusze WZD MOSG, położony był niedaleko jeziora z krystalicznie czystą i, jak się w ciągu kolejnych dni okazało, również rześką wodą. Według Finów, nierzadko można było również spotkać licznie występujące na tym terenie niedźwiedzie.

Pierwszym punktem wizyty była odprawa, podczas której polscy funkcjonariusze poznali strukturę SG Finlandii oraz zadania i wyposażenie stosowane podczas wypełniania ustawowych obowiązków nałożonych na tę formację. Następnie omówiono plan kilkudniowych ćwiczeń, a po zakończeniu odprawy przystąpiono do delikatnej zaprawy składającej się z biegu terenowego na dystansie 12 km zakończonego kąpielą w jeziorze. Kolejne dni zaczynały się i kończyły w iście fińskim stylu: przed śniadaniem był poranny rozruch, potem ćwiczenia i szybki bieg na dystansie 3 km, każdy dzień kończyła kąpiel w orzeźwiającym i pozbawiającym wszelkich złudzeń co do pory roku jeziorze oraz relaks w saunie. Pierwszy dzień rozpoczął się od strzelania na pięknie usytuowanej w leśnych ostępach strzelnicy. Ćwiczone były strzelania dynamiczne połączone ze zmianą postawy oraz rodzaju używanej broni. Prowadzone były z pistoletów maszynowych Mp5, UMP oraz karabinków szturmowych G36C Finów. Broń krótka to standard w przypadku pododdziałów specjalnych typu policyjnego, Glock obecny był w kilku wersjach produkcyjnych.

Następne zajęcia prowadzone były z zakresu taktyki zielonej z wykorzystaniem tropiącego psa służbowego. Ze względu na ogromne obszary leśne kraju, do tej taktyki Finowie przywiązują bardzo dużo uwagi w trakcie szkoleń. Poza różnicami wynikającymi ze specyfiki prowadzonych działań, WZD w niczym nie ustępował kolegom z Finlandii, którzy nie ukrywali zdziwienia, że WZD jest również szkolony z tego rodzaju taktyki. Działania w lasach Finlandii są naprawdę ciężkie. Skały przykryte cienką warstwą piachu, mchu, mnóstwo wystających kamieni, pełno dziur i skalistych wąwozów. Trzeba iść naprawdę ostrożnie, aby nie nabawić się niepotrzebnej kontuzji.

Kolejny dzień szkolenia to nowość dla WZD – działania z wykorzystaniem transportera opancerzonego Patria AMV. Pojazd, otrzymany z wojska, został zaadaptowany przez SG Finlandii na potrzeby wyjątkowej sytuacji kryzysowej. Początkowo przeprowadzono patrol połączony ze strzelaniem, następnie zorganizowano zasadzkę oraz ewakuację rannego z trudno dostępnego miejsca. WZD zaprezentowało tutaj taktykę stosowaną podczas zatrzymania niebezpiecznego przestępcy z wykorzystaniem pojazdu służbowego. Następnego dnia odbyło się strzelanie, tym razem podczas patrolu z psem służbowym, a wszystko po to, żeby doskonalić wcześniej nabyte umiejętności. Ważna była praca całego zespołu. Koncentracja, opanowanie i spostrzegawczość w czasie marszu w tak ciężkim terenie odgrywały kluczową rolę. Efekt – wszystkie cele zostały zlikwidowane.

Następnego dnia odbyły się głównie ćwiczenia zgrywające funkcjonariuszy z obu krajów. Rano odprawa, wprowadzenie w sytuację i do dzieła. Celem było zatrzymanie dwóch przestępców, którzy ukradli samochód, a w dodatku są uzbrojeni i niebezpieczni. Wiadomo, że przestępcy przeszli szkolenie wojskowe i są uzbrojeni w broń długą. Przebywają gdzieś w terenie lesistym, wskazanym na mapach przez naocznego świadka. Wkrótce udało się zlokalizować porzucone przez przestępców auto. Wiadomo, że uciekają na piechotę. Pościgowa grupa polsko-fińska wraz z psem służbowym podejmuje trop. Kontakt ogniowy zostaje nawiązany po 15 minutach pieszego pościgu. Nie ma co ukrywać: teren był ciężki i bardzo wymagający kondycyjnie. W pościgu brały udział trzy grupy szturmowe, w tym jedna polsko-fińska. Wkrótce jeden z przestępców został zatrzymany i obezwładniony bez oddania żadnego strzału. Drugi zbiegł. Zrobiło się ciemno, ale poruszanie się po lesie było możliwe dzięki goglom noktowizyjnym. Drugiego zbiega dogoniła inna grupa szturmowa, został zatrzymany i obezwładniony.

Działania zostały zakończone. Po powrocie do bazy odbyła się odprawa po ćwiczeniu z omówieniem poszczególnych elementów oraz błędów. Następnie – pływanie w jeziorze i sauna.

Kolejnego dnia nastąpiło przebazowanie do miejscowości Kotka, gdzie stacjonują jednostki pływające, wchodzące w skład Straży Przybrzeżnej Finlandii. Charakterystycznym elementem krajobrazu fińskiego wybrzeża Bałtyku są rozliczne wysepki, tu i ówdzie zamieszkane, które są albo porośnięte bujną roślinnością, albo nie posiadają ani jednego źdźbła trawy. Po krótkiej odprawie dotyczącej warunków bezpieczeństwa oraz taktyki stosowanej przez Finów, wszyscy udali się w morze, aby ją sprawdzić w praktyce. Następnie powrót do portu i przejście na lądowisko śmigłowca usytuowane zaledwie 20 m od kei, przy której cumowały łodzie bojowe typu RIB. Środkiem transportu był śmigłowiec AB 412. Na miejscu ponownie omówione zostały warunki bezpieczeństwa, tym razem odnośnie zachowania się podczas operacji powietrznych.

Jeden z funkcjonariuszy WZD MOSG tak to wspomina: „Po krótkiej przerwie zabieramy się do pracy – desant na linie szybkiego zjazdu z różnych wysokości. Po kilkunastokrotnym przećwiczeniu zagadnienia, czas na lunch.

A po nim odprawa do operacji, jaką mamy przeprowadzić na morzu. Naszym celem jest zatrzymanie niebezpiecznego, w dodatku uzbrojonego przestępcy przebywającego na jednostce pływającej «Katarina», który postrzelił jednego z członków załogi. Szturm ma się odbyć z wody i powietrza. Wszyscy operatorzy skoncentrowani, czuć podekscytowanie, jakie zwykle towarzyszy w tego typu misjach, i adrenalinę. Polacy są podzieleni między ekipę fińską: część z nas leci śmigłowcem, pozostali płyną łodziami. Cała akcja zakończona powodzeniem. Następny dzień przywitał nas ćwiczeniem polegającym na schwytaniu przestępcy uciekającego pontonem. Działaliśmy jak zwykle pomieszani z Finami. Ćwiczenie miało na celu poznanie procedur i taktyki użycia RIB-ów fińskiej Straży Granicznej względem jednostki ściganej, jak również ustawienia szyków przy podejmowaniu takich działań. Po kilkukrotnym wykonaniu ćwiczenia, z lekkim niedosytem, bo chętnie popracowalibyśmy nad tym dłużej, nastąpił powrót do bazy”.

Kolejnym elementem wizyty w Finlandii było zintegrowane ćwiczenie mające na celu odbicie przetrzymywanego zakładnika z rąk terrorystów znajdujących się na jednej z wysp okalających wybrzeże zachodniej Finlandii.

„Zostaliśmy przydzieleni do grupy, która przemieści sie na wyspę RIB-em. Czas operacyjny do osiągnięcia gotowości – 45 minut. Już jesteśmy gotowi: twarz zamaskowana, broń gotowa do użycia, sprzęt dodatkowy na plecach. Wyruszamy idealnie o czasie. Dwie ekipy łodziami, jedna śmigłowcem. Przerzut na wyspę zajmuje nam prawie godzinę. Teren sprzyja naszemu skrytemu podejściu. Jesteśmy już na pozycjach wyjściowych. Czekamy na sygnał do ataku. Terroryści znajdowali się w jednym z drewnianych domków, jakich wiele w tej okolicy. Z wewnątrz dochodziły głosy oprawców i ofiary. Podejrzewamy, że za chwilę może dojść do rozlewu krwi. Nagle powietrze przeszywa przeraźliwy odgłos torturowanej osoby. 

Dostajemy wreszcie zielone światło do ataku. Sekcje bojowe zerwały się jak ze smyczy. Nasza grupa wchodzi oknem, pozostałe drzwiami. Huk, zgiełk, dym. Terroryści zostali obezwładnieni, a zakładnik uwolniony. Wszystko trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund. Nadrzędnym celem, który nam przyświeca w takich działaniach, jest szybkość, zaskoczenie, agresja. Przeciwnik nie miał żadnych szans”.

Ostatnim, aczkolwiek mniej formalnym elementem wizyty był mecz piłki nożnej pomiędzy funkcjonariuszami z Polski i Finlandii, w którym koledzy z północy zostali rozgromieni dziewięcioma bramkami. Na szczęście nie był to mecz w hokeja...

Rok 2011

W październiku w Morskim Oddziale SG przebywała z wizytą sześcioosobowa delegacja pododdziału specjalnego Straży Granicznej Oddziału Zatoka Fińska. Jej celem było kontynuowanie szkolenia z zakresu działań specjalnych realizowanych przez zespoły z obu krajów. W trakcie tygodniowego szkolenia funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności z zakresu prowadzenia taktyki czarnej, czerwonej i niebieskiej – działań specjalnych prowadzonych w środowisku wodnym, w których specjalizuje się Wydział Zabezpieczenia Działań MOSG.

W ramach taktyki czarnej prowadzone były różne jej elementy: od skrytej obserwacji obiektu do prowadzenia działań mających na celu obezwładnienie i zatrzymanie uzbrojonego i zdesperowanego przestępcy poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. W toku tych działań przećwiczono również elementy taktyki czerwonej, mające na celu unifikację działań podejmowanych przez paramedyków zarówno z Polski, jak i Finlandii. W trakcie szkolenia nie zabrakło również wizyty na strzelnicy, podczas której przećwiczone zostały elementy z zakresu strzelań szybkich oraz dynamicznych. Sporo czasu przeznaczono również na temat wymiany doświadczeń dotyczących występowania i usuwania zacięć w poszczególnych rodzajach uzbrojenia. Najwięcej czasu, bo aż trzy dni szkoleniowe, zostały przeznaczone na ćwiczenia z zakresu taktyki niebieskiej. 

Po dwóch dniach zgrywających oba zespoły, polski i fiński, na wodach Zatoki Gdańskiej przeprowadzone zostało wspólne kompleksowe ćwiczenie morskie, którego celem był szturm na jednostkę pływającą będącą w ruchu i opanowaną przez grupę terrorystyczną, przetrzymującą zakładników na mostku. Atak został przeprowadzony zarówno z wody, przy wykorzystaniu specjalistycznej łodzi typu RIB, będącej na wyposażeniu Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG, jak i z powietrza, ze śmigłowca Straży Granicznej W-3AM „Anakonda”. Akcja została przeprowadzona bez strat własnych i zakończyła się uwolnieniem przetrzymywanych zakładników.

Można śmiało powiedzieć, że współpraca pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej i Strażą Graniczną Finlandii Oddziału Zatoka Fińska przynosi oczekiwane rezultaty. Jej efektem są trzy lata wspólnych szkoleń, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu prowadzenia działań specjalnych w środowisku morskim. To także najlepszy dowód na to, że doskonale sprawdzają się konsekwentnie realizowane przez MOSG – podkreślmy to raz jeszcze – systemowe działania, mające na celu skuteczne wypełnianie przez polską Straż Graniczną jej ustawowych zadań w ochronie granicy morskiej i na polskich obszarach morskich.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Tactical Prison Rescue 2015

Tactical Prison Rescue 2015 Tactical Prison Rescue 2015

„Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu, po której stronie kraty się znajdujesz” - pod tym hasłem w dniach 19-22 maja 2015 r. odbyła się druga edycja...

„Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu, po której stronie kraty się znajdujesz” - pod tym hasłem w dniach 19-22 maja 2015 r. odbyła się druga edycja Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, zorganizowana w Brzegu Dolnym i Wrocławiu przez Centralny Zarząd SW, pod patronatem medialnym m.in. „Special Ops”.

Redakcja Komandosi z Lublińca i Fundacja Szturman szkolili rezerwistów pododdziałów specjalnych

Komandosi z Lublińca i Fundacja Szturman szkolili rezerwistów pododdziałów specjalnych Komandosi z Lublińca i Fundacja Szturman szkolili rezerwistów pododdziałów specjalnych

W dniach 6-8 listopada odbyło się I Ogólnopolskie Szkolenie Rezerwistów Pododdziałów Specjalnych. Profesjonalny, kompleksowy program, obejmujący zagadnienia poświęcone współczesnemu polu walki, przygotowali...

W dniach 6-8 listopada odbyło się I Ogólnopolskie Szkolenie Rezerwistów Pododdziałów Specjalnych. Profesjonalny, kompleksowy program, obejmujący zagadnienia poświęcone współczesnemu polu walki, przygotowali i zrealizowali obecni operatorzy JWK Lubliniec oraz byli żołnierze jednostki, działający w Fundacji Szturman.

Redakcja Nowa taktyka brytyjskiej policji w walce z terroryzmem

Nowa taktyka brytyjskiej policji w walce z terroryzmem Nowa taktyka brytyjskiej policji w walce z terroryzmem

Brytyjska policja wprowadza zmiany w swoich procedurach i taktyce działania w przypadku aktów terrorystycznych. Zamiast na negocjacje, nacisk zostanie położony na sprawną interwencję oddziałów mających...

Brytyjska policja wprowadza zmiany w swoich procedurach i taktyce działania w przypadku aktów terrorystycznych. Zamiast na negocjacje, nacisk zostanie położony na sprawną interwencję oddziałów mających jak najszybciej zlikwidować zagrożenie. Trwają 15-tygodniowe ćwiczenia mające przygotować policjantów do nowego typu działań.

Redakcja Ćwiczenia Mars Olympics w Australii

Ćwiczenia Mars Olympics w Australii Ćwiczenia Mars Olympics w Australii

W dniach 30 listopada – 4 grudnia, 2. Pułk Komandosów (2nd Commando Regiment) przeprowadził coroczne ćwiczenia Mars Olympics w zakresie działań antyterrorystycznych dla sił zbrojnych Australii i przedstawicieli...

W dniach 30 listopada – 4 grudnia, 2. Pułk Komandosów (2nd Commando Regiment) przeprowadził coroczne ćwiczenia Mars Olympics w zakresie działań antyterrorystycznych dla sił zbrojnych Australii i przedstawicieli innych służb mundurowych.

Błażej Bierczyński Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystów we Wrocławiu

Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystów we Wrocławiu Międzynarodowe ćwiczenia antyterrorystów we Wrocławiu

Notka dotycząca międzynarodowych ćwiczeń jednostek antyterrorystycznych i ratowniczych, jakie miały miejsce we Wrocławiu w dniach 25-27 listopada 2015 r.

Notka dotycząca międzynarodowych ćwiczeń jednostek antyterrorystycznych i ratowniczych, jakie miały miejsce we Wrocławiu w dniach 25-27 listopada 2015 r.

TaiLor Tactical Warrior Challenge

Tactical Warrior Challenge Tactical Warrior Challenge

Reporter Special OPS przeprowadził wywiad z Prezesem Klubu Strzeleckiego "KRYZA" na temat zawodów Tactical Warrior Challenge: co je wyróżnia na tle innych zawodów strzelecko-taktycznych, jaki był ich przebieg,...

Reporter Special OPS przeprowadził wywiad z Prezesem Klubu Strzeleckiego "KRYZA" na temat zawodów Tactical Warrior Challenge: co je wyróżnia na tle innych zawodów strzelecko-taktycznych, jaki był ich przebieg, jak kondycyjnie cywile wypadają na tle służb mundurowych, a także podsumowania TWC 2gun 2015.

Błażej Bierczyński Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni...

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni autobusowych.

Mateusz J. Multarzyński Warsztaty breacherów

Warsztaty breacherów Warsztaty breacherów

Sekcja Realizacji i Zabezpieczenia Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadziła w Warszawie w dniach 8-11 marca 2016 r. szkolenie z zakresu pokonywania przeszkód technicznych...

Sekcja Realizacji i Zabezpieczenia Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadziła w Warszawie w dniach 8-11 marca 2016 r. szkolenie z zakresu pokonywania przeszkód technicznych za pomocą środków technicznych i broni gładkolufowej podczas zdobywania pomieszczeń.

Wojciech Płoskonka Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016

Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016 Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016

W piątek, 13 maja, ze strzelnicy IPA Racibórz jak co dzień dochodziły dźwięki wystrzałów różnego rodzaju broni. Tym razem jednak nie były to zwykłe ćwiczenia, a organizowane już po raz trzeci konsultacje...

W piątek, 13 maja, ze strzelnicy IPA Racibórz jak co dzień dochodziły dźwięki wystrzałów różnego rodzaju broni. Tym razem jednak nie były to zwykłe ćwiczenia, a organizowane już po raz trzeci konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wojska i policji, a biorąc pod uwagę zdobyte umiejętności i wiedzy, „piątek trzynastego” z pewnością był bardzo udanym dniem.

Wojciech Płoskonka II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

W dniu 23 października 2015 roku w Raciborzu odbyła się druga edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

W dniu 23 października 2015 roku w Raciborzu odbyła się druga edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

Ireneusz Chloupek Konferencja w WSOWL

Konferencja w WSOWL Konferencja w WSOWL

Relacja z II konferencji naukowej z cyklu „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem" zorganizowanej 5-6 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Relacja z II konferencji naukowej z cyklu „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem" zorganizowanej 5-6 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Błażej Bierczyński Tactical Prison Rescue 2016 - przygotowując najlepszych na najgorsze

Tactical Prison Rescue 2016 - przygotowując najlepszych na najgorsze Tactical Prison Rescue 2016 - przygotowując najlepszych na najgorsze

Relacja z trzecich Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencji Służby Więziennej – „Tactical Prison Rescue”.

Relacja z trzecich Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencji Służby Więziennej – „Tactical Prison Rescue”.

Global Protection Group Kurs EOR - rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku

Kurs EOR - rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku Kurs EOR - rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku

Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w ośrodku szkoleniowym firmy Global Protection Group odbył się tygodniowy kurs „Rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku – EOR (Explosive Ordnance...

Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w ośrodku szkoleniowym firmy Global Protection Group odbył się tygodniowy kurs „Rozpoznania pirotechnicznego w zróżnicowanym środowisku – EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance)”.

SpaceDog LONGSHOT 2016

LONGSHOT 2016 LONGSHOT 2016

Reportaż z IX edycji Zawodów w Strzelectwie Długodystansowym LONGSHOT 2016 zorganizowanych w dniach 22–24 kwietnia 2016 roku w Międzyrzeczu.

Reportaż z IX edycji Zawodów w Strzelectwie Długodystansowym LONGSHOT 2016 zorganizowanych w dniach 22–24 kwietnia 2016 roku w Międzyrzeczu.

Ireneusz Chloupek, Wydział Prasowy DKWS SOF Delta Cup 2016

SOF Delta Cup 2016 SOF Delta Cup 2016

Reportaż z III Zawodów Strzeleckich w Indywidualnym i Zespołowym Strzelaniu Specjalnym o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2016” zorganizowanych w Krakowie w dniach 17-18 maja...

Reportaż z III Zawodów Strzeleckich w Indywidualnym i Zespołowym Strzelaniu Specjalnym o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2016” zorganizowanych w Krakowie w dniach 17-18 maja 2016 r.

Andrzej Krugler Wszyscy razem, aby chronić

Wszyscy razem, aby chronić Wszyscy razem, aby chronić

W artykule o genezie nieformalnej współpracy pomiędzy europejskimi policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi. Jej konsekwencją stała się organizacja wspólnych ćwiczeń. Autor opisuje przeprowadzone...

W artykule o genezie nieformalnej współpracy pomiędzy europejskimi policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi. Jej konsekwencją stała się organizacja wspólnych ćwiczeń. Autor opisuje przeprowadzone ćwiczebne międzynarodowe akcje antyterrorystyczne w Warszawie, które Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zorganizowało w dniach 6–10 czerwca 2016 r.

kpt. Łukasz Gawron Krakowskie warsztaty taktyczno-medyczne

Krakowskie warsztaty taktyczno-medyczne Krakowskie warsztaty taktyczno-medyczne

Relacja z zorganizowanych w dniach od 6 do 10 czerwca 2016 r. krakowskich warsztatów taktyczno-medycznych

Relacja z zorganizowanych w dniach od 6 do 10 czerwca 2016 r. krakowskich warsztatów taktyczno-medycznych

kom. Mariusz Grasza , dr Michał Bijak Patrol 2015 - Materiały promieniotwórcze jako źródło w działaniach asymetrycznych (terrorystycznych) - Przykład zagrożenia na podstawie ćwiczeń

Patrol 2015 - Materiały promieniotwórcze jako źródło w działaniach asymetrycznych (terrorystycznych) - Przykład zagrożenia na podstawie ćwiczeń Patrol 2015 - Materiały promieniotwórcze jako źródło w działaniach asymetrycznych (terrorystycznych) - Przykład zagrożenia na podstawie ćwiczeń

W listopadzie 2015 r., w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zostało przeprowadzone ćwiczenie „Patrol 15”, które obejmowało procedury reagowania służb w momencie wystąpienia zagrożeń...

W listopadzie 2015 r., w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zostało przeprowadzone ćwiczenie „Patrol 15”, które obejmowało procedury reagowania służb w momencie wystąpienia zagrożeń ze strony czynników CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych/nuklearnych). Jeden z epizodów, „epizod Świerk”, dotyczył ataku terrorystycznego na obiekt jądrowy, jakim było Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Błażej Bierczyński Międzynarodowe Sympozjum PTSD i TBI – gdy po wielkiej bitwie opadnie kurz, ale nie emocje…

Międzynarodowe Sympozjum PTSD i TBI – gdy po wielkiej bitwie opadnie kurz, ale nie emocje… Międzynarodowe Sympozjum PTSD i TBI – gdy po wielkiej bitwie opadnie kurz, ale nie emocje…

Zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) i urazowe uszkodzenia mózgu (Traumatic Brain Injury, TBI) w kontekście działań bojowych stanowiły rdzeń tematyczny międzynarodowego sympozjum,...

Zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) i urazowe uszkodzenia mózgu (Traumatic Brain Injury, TBI) w kontekście działań bojowych stanowiły rdzeń tematyczny międzynarodowego sympozjum, które – dzięki inicjatywie Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM i wsparciu partnerów, odbyło się w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się polscy i amerykańscy lekarze i wojskowi, w tym weterani misji poza granicami państwa.

Ireneusz Chloupek Ścigając ponad granicami

Ścigając ponad granicami Ścigając ponad granicami

W artykule reportaż z przebiegu wspólnego szkolenia funkcjonariuszy Wydziału Realizacyjnego Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów RP i grupy interweniowania operacyjnego SON czeskiej Służby...

W artykule reportaż z przebiegu wspólnego szkolenia funkcjonariuszy Wydziału Realizacyjnego Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów RP i grupy interweniowania operacyjnego SON czeskiej Służby Celnej (Skupina Operativního Nasazení Celní správy ČR), jakie odbyło się pod koniec września 2016 r. w Lubaniu.

Mateusz J. Multarzyński Policyjne Zawody Strzelców Wyborowych „BEKAS 2016”

Policyjne Zawody Strzelców Wyborowych „BEKAS 2016” Policyjne Zawody Strzelców Wyborowych „BEKAS 2016”

Minireportaż z 1. Policyjnych Zawodów Strzelców Wyborowych „Bekas 2016”, które zostały zorganizowane w dniach 5–7 października 2016 r. na jednej z podwarszawskich strzelnic.

Minireportaż z 1. Policyjnych Zawodów Strzelców Wyborowych „Bekas 2016”, które zostały zorganizowane w dniach 5–7 października 2016 r. na jednej z podwarszawskich strzelnic.

Wojtek „Lichy” Lichota Paramedyk 2016

Paramedyk 2016 Paramedyk 2016

Reportaż z przeprowadzonej IX edycji ogólnopolskich zawodów treningowo-szkoleniowych PARAMEDYK 2016 dla mundurowych formacji taktyczno-ratowniczych zorganizowanej w dniach 27-30 września 2016 r. w Gdańsku.

Reportaż z przeprowadzonej IX edycji ogólnopolskich zawodów treningowo-szkoleniowych PARAMEDYK 2016 dla mundurowych formacji taktyczno-ratowniczych zorganizowanej w dniach 27-30 września 2016 r. w Gdańsku.

Iwona Panas Grom Challenge 2016 - marka ekstremalnego wysiłku

Grom Challenge 2016 - marka ekstremalnego wysiłku Grom Challenge 2016 - marka ekstremalnego wysiłku

Blisko dwustu uczestników stanęło na starcie czwartej już edycji biegu Grom Challenge, odbywającego się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze, gdzie do niedawna szkolili się...

Blisko dwustu uczestników stanęło na starcie czwartej już edycji biegu Grom Challenge, odbywającego się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze, gdzie do niedawna szkolili się żołnierze JW 2305. Dzięki nim, a także poziomowi trudności, ten ekstremalny bieg stał się marką samą w sobie.

Błażej Bierczyński Legionowo w ogniu

Legionowo w ogniu Legionowo w ogniu

Jeżeli w ogniu hartuje się stal, to Centrum Szkolenia Policji w Legionowie było prawdziwą kuźnią siły charakteru i mięśni oraz woli walki, a jednocześnie polem bitwy. 29 września 2016 r. zmierzyło się...

Jeżeli w ogniu hartuje się stal, to Centrum Szkolenia Policji w Legionowie było prawdziwą kuźnią siły charakteru i mięśni oraz woli walki, a jednocześnie polem bitwy. 29 września 2016 r. zmierzyło się tam ze sobą 38 zespołów reprezentujących formacje mundurowe MSWiA i MON. I jeżeli w ubiegłym roku uczestnicy dali z siebie wszystko i „jechali do odcięcia”, bo właśnie taką nazwę nosiła poprzednia edycja, to tym razem - zgodnie z nomenklaturą tegorocznej odsłony, Legionowo faktycznie zapłonęło. Redakcja...

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

NEWMAX Sp. z o.o. Sp.k. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops