Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dobre praktyki w strzelectwie

Strzelnica modułowa

Strzelnica modułowa

Czynności związane z używaniem broni to bardzo zróżnicowana grupa zagadnień, dziedzin, dyscyplin. Strzelectwo, to dla jednych praca, dla innych sport, a dla jeszcze innych hobby.

Zdjęcia: Monika Dziuba

Zobacz także

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

RTcom NoizeBarrier ™ Range SA - aktywne ochronniki słuchu

NoizeBarrier ™ Range SA - aktywne ochronniki słuchu NoizeBarrier ™  Range SA - aktywne ochronniki słuchu

Model NoizeBarrier™ Range SA zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu przez wojsko i strzelców specjalistów oraz stanowi topowe słuchawki dla wymagających zaawansowanej ochrony słuchu bez opcji komunikacji...

Model NoizeBarrier™ Range SA zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu przez wojsko i strzelców specjalistów oraz stanowi topowe słuchawki dla wymagających zaawansowanej ochrony słuchu bez opcji komunikacji radiowej.

W ramach zawodowego użytkowania broni wyróżnić można ogrom zadań strzeleckich, począwszy od ochroniarza z pistoletem gazowym, poprzez policjanta z pistoletem kal. 9 mm, żołnierza z karabinkiem 7,62 x 39 mm lub 5,56 x 45 mm, a na strzelcu wyborowym z zaawansowanym karabinem kal. 7,62 x 54 mm lub większym skończywszy.

Warto też odnotować, że rzut granatem według instrukcji wojskowych to także szkolenie strzeleckie. W ramach sportu strzeleckiego wyróżnić można wiele dyscyplin diametralnie różniących się od siebie. Za przykład niech posłużą konkurencje pneumatyczne, kulowe czy śrutowe, strzelania precyzyjne z karabinu, pistoletu, strzelania dynamiczne, także do celów ruchomych, np. rzutek.

Z kolei w gronie hobbystów znajdą się myśliwi z bronią śrutową bądź kulową, kurkowcy, a nawet czarnoprochowcy. ASG (Air Soft Gun) oraz Paintball także będą się wpisywać w strzelania hobbistyczne i choć zagrożenie związane z błędami w pracy z bronią będzie tu mniejsze, niż w przypadku broni kulowej, to i tak jest ono realne, co wymusza stosowanie prawidłowych procedur bezpieczeństwa w pracy z bronią ASG czy w Paintballu.

Tak oto pokrótce można zobrazować różnorodność dziedzin strzelectwa. Każda z nich rządzi się innymi prawami, skupia innych ludzi i realizowana jest na odmiennych obiektach z użyciem diametralnie różnego sprzętu.

Wszystkie dziedziny strzelectwa mają jednak ze sobą coś wspólnego. Każda z nich polega na optymalnie celnym wystrzeleniu pocisku z lufy poprzez naciśnięcie spustu i rażeniu celów na odległość. Wiąże się to z realnym niebezpieczeństwem zarówno dla strzelającego, jak i osób postronnych w przypadku popełnienia błędu.

W niniejszym artykule podjęty zostanie więc temat jak uniknąć tragicznych w skutkach błędów w pracy z wszelkiego rodzaju bronią oraz jak posługiwać się nią w pełni bezpiecznie, a jednocześnie efektywnie.

Na początek należy określić, z jakiej dziedziny strzelectwa warto zaczerpnąć procedury bezpieczeństwa?
Który z rodzajów strzelectwa jest nauczany i realizowany możliwie najbardziej bezpiecznie, a zarazem na tyle uniwersalnie, żeby przełożyć te zasady na pozostałe dziedziny w pracy z bronią, no i czy takie uśrednienie jest w ogóle możliwe?
Czy będą to strzelania sportowe, myśliwskie czy może realizowane w służbach mundurowych?

Odpowiedź z wielu powodów nasuwa się sama. Najlepiej powinny sprawdzić się procedury bezpieczeństwa rodem ze strzelań wojskowych, choć nie zawsze musi być to jednoznaczne. Wiele przecież zależeć będzie od rzetelności, rozwagi i doświadczenia zarówno osoby prowadzącej strzelanie, jak i użytkownika broni. Oddalając na później ewentualne krytyczne głosy, pora przejść do merytorycznego uzasadnienia tej tezy.

Czytaj też: Jak bezpiecznie i komfortowo korzystać ze strzelnicy? >>>

Z pewnością znajdą się tacy, którzy zauważą, że wielu żołnierzy (lub przedstawicieli innych służb mundurowych) strzela raz w roku (oddając zaledwie kilka strzałów), a hobbyści, np. myśliwi, strzelają ile chcą nie tylko na polowaniach, ale też doskonaląc swoje umiejętności bez większych ograniczeń na strzelnicach.

Jeszcze bardziej spektakularnie wypadnie poziom wytrenowania strzelców sportowych, których treningi strzeleckie realizowane są przez kilka godzin każdego dnia, więc dlaczego akurat żołnierze mieliby być tu przykładem najlepszych procedur bezpieczeństwa? Argumentacja przedstawia się następująco:

1. Wojsko szkoli się na strzelnicach w bardzo dużych grupach, nierzadko przekraczających 100 osób, stąd jedynie wojskowa organizacja i zasady bezpieczeństwa wydają się być optymalne dla bezpiecznej pracy z bronią w przypadku  dużych grup, co bezsprzecznie przekłada się także na szkolenie małych grup lub osób indywidualnych.

2. Wojsko strzela z najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni, tj. pistolety maszynowe, karabinki automatyczne, karabiny wyborowe i maszynowe. Żadne środowisko cywilne (myśliwskie, sportowe czy jakiekolwiek inne) nie posługuje się bronią o takich parametrach rażenia jak wojskowa, zwłaszcza w ogniu ciągłym, którego używanie w strzelaniach cywilnych jest zabronione.

3. W wojsku masowo i bezpiecznie szkoli się początkujących strzelców (w tym kobiety, którym niełatwo oswoić się z bronią wojskową), którzy nie mając żadnego doświadczenia i jakichkolwiek prawidłowych nawyków, nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią (w tym automatyczną) stosunkowo szybko.
W przypadku strzelców sportowych lub hobbystów rzadko trafia się początkujący, a jeśli już taka osoba zasila szeregi danej grupy, to zwykle są to pojedyncze przypadki.
Z kolei liczne młodzieżowe grupy naborowe do strzelectwa sportowego, szkolone są z jednostrzałowych pneumatyków, generujących wielokrotnie niższy poziom zagrożenia, niż wojskowa broń automatyczna, co nie w pełni przekłada się na obycie z prawdziwą bronią palną.

4. W wojsku nie ma zbyt wiele miejsca na nonszalancję szeroko popularną wśród hobbistów strzelających w grupach koleżeńskich. Wojskowa hierarchiczność, instrukcyjne komenderowanie i stały nadzór osób funkcyjnych wyznaczonych jednoznacznie w dokumentach, są pozytywnym elementem dyscypliny i bezpieczeństwa strzelań.

Należy podkreślić, że wiele cywilnych środowisk strzeleckich także posiada optymalnie opracowane zasady bezpieczeństwa i latami bezpiecznie posługuje się bronią. Wojsko nie stanowi w tej dziedzinie szczególnego wyjątku, jednakże mając na uwadze wypunktowane powyżej argumenty, przejdźmy do analizy zasad bezpieczeństwa podczas strzelań realizowanych w wojsku określonych w instrukcji o nazwie: Program Strzelań z Broni Strzeleckiej.

Zabrania się strzelać:
1. Z broni technicznie niesprawnej.
2. Amunicją niesprawną, której użycie jest zabronione, niezgodną z typem użytej broni.
3. Poza wyznaczone pasy ognia (strzelnicy, pasa ćwiczeń taktycznych).
4. Do schronów (niezależnie od tego, czy przebywają w nich ludzie), a także do innych urządzeń poligonowych – strzelnicy – (wieże, dozory itp.).
5. Jeżeli jest podniesiona biała chorągiew lub zapalone białe światło na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania oraz na schronach, w których przebywają ludzie.
6. W przypadku utraty łączności między kierownikiem strzelania a schronami.

Strzelanie przerywa się na komendę (sygnał) kierownika strzelania lub samodzielnie, w razie:
1. Pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu i zwierząt.
2. Padania pocisków poza wyznaczone pasy ognia (strzelnicy, pasa ćwiczeń taktycznych).
3. Utraty łączności z kierownikiem strzelania.
4. Utraty orientacji w terenie przez strzelającego.
5. Powstania pożaru.
6. Podniesienia białej chorągwi lub zapalenia białego światła na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania lub na schronie.
7. Utraty łączności ze schronami, w których znajdują się ludzie.
8. Otrzymania meldunku lub sygnału o naruszeniu bezpieczeństwa.

Wojskowe zasady bezpieczeństwa nie do końca mogą być przerysowane na rynek cywilny, ponieważ na większości strzelnic cywilnych nie ma pasów taktycznych, schronów, wież, ani czerwonych i białych świateł bądź chorągwi. Jeśli jednak odsuniemy na bok pojęcia wojskowe i skoncentrujemy się na istocie sprawy, to okaże się, że prezentowane powyżej wojskowe zasady określające kiedy wolno strzelać, a kiedy nie wolno oraz kiedy należy przerwać strzelanie są jednoznaczne, zrozumiałe i zapewniają realne bezpieczeństwo.

Inaczej wygląda sprawa czterech wojskowych zasad bezpiecznego posługiwania się bronią według systemu tzw. „BLOS”. Określają one za pomocą rozwinięcia skrótu BLOS (Broń, Lufa, Otoczenie, Spust), w jaki sposób manualnie bezpiecznie posługiwać się bronią. Zasady te, skonstruowane prosto i rzeczowo, mogą być z powodzeniem stosowane jako ABC bezpiecznego posługiwania się każdą bronią, w każdych warunkach z cywilnymi włącznie.

Czytaj też: Strzelnice modułowe specjalnego przeznaczenia >>>

Zasady bezpieczeństwa według systemu BLOS:

  • B – broń - każdą napotkaną broń traktować jak załadowaną – do momentu sprawdzenia.
  • L – lufa - zabrania się kierowania wylotu lufy w stronę osób i miejsc niestanowiących celu.
  • O – otoczenie - przed oddaniem strzału należy sprawdzić otoczenie w okolicy celu, by uniknąć postrzelenia osób trzecich.
  • S – spust - kontakt palca z językiem spustowym tylko w momencie oddania świadomego strzału.

Kontynuując wątek systemu BLOS, którego formalna nazwa to: „System szkolenia z walki i bezpiecznego posługiwania się bronią”, nie sposób zapomnieć o kilku innych zawartych tu zasadach podwyższających bezpieczeństwo pracy z bronią. Jedną z nich jest ciągła kontrola (przynajmniej wzrokowa) stanu działania i załadowania broni, kolejną rozładowania w trakcie strzelań dynamicznych w postawie klęczącej. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zacięć, instruktorzy BLOS-a uczą ręcznego tzw. „dobijania” magazynków i zamków.

Godne polecenia są sposoby przekazywania broni krótkiej i długiej (załadowanej i rozładowanej) według tego systemu oraz wiele innych wskazówek technicznych, jak choćby palpacyjny sposób sprawdzenia komory nabojowej w przypadku braku widoczności (np. zadymienie). Wojskowy system BLOS jest jednak na tyle rozbudowaną dziedziną wiedzy zebraną w obszernym wydawnictwie książkowym, że nie sposób jest go przedstawić w niniejszym artykule, stąd jedynie powyższy akcent.

Istnieje cały zbiór innych, nieujętych powyżej praktyk stosowanych na przeróżnych strzelnicach. Praktyki te mogą przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa, albo to bezpieczeństwo obniżać. Mogą też sprzyjać osiąganiu wyższych wyników w zgodzie z bezpieczeństwem lub w pogwałceniu jego zasad. Poniżej przedstawione są niektóre z nich.

Na strzelnicach obowiązuje całkowity bezwzględny zakaz przebywania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. Ta reguła nie wymaga szerszego komentarza.

Nie wolno odkładać, a tym bardziej pozostawiać bez nadzoru broni załadowanej. Gdy chcemy odłożyć załadowaną broń, należy ją rozładować lub oddać strzał (strzały) i po ustaleniu, że magazynek i komora nabojowa są puste, można odłożyć broń skierowaną wylotem lufy w stronę pola tarczowego.
W niektórych środowiskach cywilnych nagminne jest trzymanie broni (poza stanowiskiem strzeleckim) „prawdopodobnie” rozładowanej z wylotem lufy skierowanym w dowolną stronę, najczęściej w stronę kolegów, lub w „przypływie rozwagi” w ich stopy. Jest to naganna przypadłość niektórych środowisk strzeleckich, która nie wnosi żadnej pozytywnej wartości, a jedynie zbędne zagrożenie.

Każdy strzał kontrolny powinien być strzałem celowanym w tarczę. Niestety, choć strzał kontrolny z założenia oddaje się z broni rozładowanej, to jednak również z założenia, co jakiś czas okazuje się, że broń (nikt nie wie dlaczego?) jednak była załadowana i padł realny strzał ostry. Lekceważenie wycelowania strzału kontrolnego doprowadziło do wielu niebezpiecznych wypadków.

Zabrania się usuwania zacięć bez uprzedniego rozładowania broni (odłączenia magazynka i wyjęcia naboju z komory nabojowej).
Po odłączeniu magazynka, mamy pewność, że w zaciętej broni pozostał już co najwyżej jeden nabój w komorze nabojowej. Gdyby więc padł niechciany strzał, to będzie to tylko jeden strzał. W przypadku nieodłączenia magazynka z nieprawidłowo działającej broni, może okazać się, że niezamierzonych strzałów padnie więcej.

Gdy jakakolwiek osoba udaje się do pola tarczowego w celu przejrzenia wyników, wymiany tarczy lub usunięcia awarii, wszystkie egzemplarze broni są odłożone, zabezpieczone i nikt nie dotyka broni. Dla pewności, gdy nie do końca ufamy strzelającym (grupa początkująca, lub taka, której nie znamy) można nakazać strzelającej zmianie zejście z linii otwarcia ognia na linię wyjściową.

Każdy, kto przebywając w rejonie strzelnicy stwierdzi, że dalsze strzelanie nie jest bezpieczne (wtargnięcie przypadkowej osoby w rejon pola tarczowego, awaria itp.) ma prawo i obowiązek podać głośno komendę „przerwij ogień” lub „stop”. Wtedy wszyscy strzelający są zobowiązani przerwać strzelanie. Strzelanie wznawia się po ustaleniu przez prowadzącego, że zagrożenie minęło.

Strzelcy sportowi (ale nie tylko) często opuszczając rękę z bronią po oddanym strzale, nie zdejmują palca z języka spustowego, odpoczywają z bronią opartą o konstrukcję stanowiska (ładują broń lub nie, w zależności od rodzaju broni i konkurencji) i cały czas trzymając palec na spuście wykonują kolejne złożenie zakończone oddaniem strzału. Ta praktyka umożliwia precyzyjne czucie spustu na raz ułożonym na nim palcu, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa jest nieprawidłowa zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z bronią o dużej mocy lub delikatnym spuście.

Częstym zjawiskiem jest nadmierne korygowanie, a nawet przerabianie broni w celu np. zmniejszenia siły nacisku na spust potrzebnej do oddania strzału, albo skrócenia jałowej drogi spustu. Ta praktyka w przypadku sportu strzeleckiego wiąże się z balansowaniem na granicy przepisów, a w przypadku strzelań służb mundurowych jest zabroniona. Broń strzelająca na tzw. „dotyk” jest po prostu niebezpieczna, a niebezpieczeństwo to rośnie proporcjonalnie do mocy broni.

Dla przykładu, standardowa siła nacisku na spust pistoletów wojskowych wynosi 3 kg (to znaczy, że dopiero siła 3 kg lub większa przyłożona do spustu może spowodować oddanie strzału), lecz na zawodach wojskowych nie dopuszcza się broni, której nacisk spustu jest mniejszy niż 1360 g. Dla porównania, w konkurencjach sportowych pistolet pneumatyczny ma dopuszczalny minimalny nacisk spustu 500 g, a karabin pneumatyczny, sportowy lub dowolny nie ma w tej kwestii żadnego limitu i po prostu strzela na dotyk. Gdy taki karabin weźmie do ręki inna osoba, niż obeznany z nim zawodnik, o wypadek nietrudno.

Okopcanie przyrządów jest praktyką stosowaną w strzelectwie z przyrządów celowniczych otwartych (muszka i szczerbinka) na otwartych obiektach, gdzie słońce może utrudniać celowanie odbijając refleksy świetlne od przyrządów celowniczych, na których wskutek długotrwałego używania broni starta jest warstwa oksydy.

Okopcenie muszki i szczerbinki oraz grzbietu zamka czarnym dymem palącego się tworzywa lub gumy, ułatwia celowanie dając rzeczywistą poprawę wizualną tych elementów, które po okopceniu stają się matowe i nie są podatne na odblaski świetlne. Praktyka ta nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, zakładając, że samo kopcenie odbywa się w bezpiecznym miejscu.

Nieruszanie stóp z podłoża po przyjęciu optymalnej stabilnej postawy w strzelaniach precyzyjnych w postawach stojących jest jednym z podstawowych warunków wysokiego wyniku. Gdy raz ustawimy prawidłową sylwetkę i nie będziemy jej zmieniać, to gdy rozpoczniemy strzelanie, wtedy każdy strzał pada w bardzo zbliżonych warunkach pracy taśmy mięśniowej, a jednocześnie możliwe jest uzyskanie najwyższego poziomu statyki.

Gdy po każdym strzale wykonujemy zbędne ruchy, zmieniamy ustawienie stóp, tułowia, nie jesteśmy w stanie wypracować powtarzalnej statyki, co ma negatywny wpływ na wyniki strzelań precyzyjnych.

Oglądanie własnych lub cudzych wyników przez lornetkę lub lunetę na zawodach strzeleckich jest zjawiskiem jak najbardziej zrozumiałym. Gdy zawodnik doraźnie skontroluje przez lunetę swoje strzelanie, nie ma w tym nic złego. Dokładna analiza przestrzelin pozwala korygować ogień i poprawić rezultat. Gorzej, jeśli zawodnik patrzy w lunetę po każdym strzale i za każdym razem chce wprowadzać korektę. Wtedy najczęściej nie uzyskuje powtarzalności, nie odnajduje prawidłowego punktu celowania, błądzi po tarczy, a ostateczna punktacja okazuje się znacznie niższa od oczekiwanej. Ponadto, w takiej sytuacji nie koncentruje się on na prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności, tylko na analizie wyników. Gdy do tego dojdzie analiza wyników innych strzelców, to zamiast dokładnego i powtarzalnego strzelania, tak rozproszony i często podenerwowany zawodnik, uzyskuje zaniżone wyniki w porównaniu do swoich realnych możliwości, które na wyższym poziomie prezentował na treningach.

Wrzucanie po jednym naboju prosto do komory nabojowej w pistoletach z magazynkiem pozwala bez używania magazynka oddawać precyzyjne strzały na zawodach z pistoletów kulowych z broni, której waga przy każdym strzale jest taka sama. Wymaga to jednak niestandardowego ułożenia broni, co nie sprzyja bezpieczeństwu.

Gdy załadujemy magazynek, przypuśćmy dziesięcioma nabojami, wtedy po każdym oddanym strzale nabojów ubywa, zatem każdorazowo zmienia się waga broni.

Sposób strzelania z pojedynczo wkładanych nabojów do komory nabojowej pokazuje, że magazynek nie jest niezbędną częścią broni do oddania strzału. Magazynek jest natomiast niezbędny, aby prowadzić ogień ciągły lub samopowtarzalny.

W miesiącach zimowych na obiektach otwartych lub nieogrzewanych należy utrzymywać optymalną temperaturę ciała i dłoni poprzez odpowiednio dobrane ciepłe ubranie i oczywiście rękawiczki. Nie ma nic gorszego dla precyzyjnego strzelania i bezpieczeństwa, jak trząść się z zimna i (lub) mieć przemarznięte zgrabiałe ręce. W takim przypadku posługujemy się bronią niedokładnie, często w pośpiechu (dotyczy to także ładowania; lodowate metalowe naboje wkładane przemarzniętymi palcami do również zimnych, często metalowych magazynków powodują, że po kilkunastu sekundach na mrozie palce po prostu przeraźliwie bolą) mając zaniżone czucie i precyzję, co obniża wyniki i poziom bezpieczeństwa.

Warto przeczytać: Ochrona słuchu podczas strzelań >>>

Wcześniejsze odliczenie i oddzielne ułożenie nabojów do planowanej serii (np. 10 sztuk) pozwala na uniknięcie błędu w ich bieżącym odliczaniu i pozwala na skoncentrowanie się wyłącznie na prawidłowych czynnościach złożenia, celowania i pracy na spuście. Gdy pobieramy śrut bądź naboje z większej paczki, a nie jest to trening na luzie, tylko seria oceniana, wtedy zwykle po kilku, kilkunastu strzałach mamy problem z ustaleniem ile strzałów padło. Tak można zepsuć nawet najlepiej zapowiadającą się serię.

Na koniec warto dodać, że w trakcie strzelań z broni palnej należy stosować ochronniki wzroku i słuchu. Zarówno wielokrotne i długotrwałe treningi strzeleckie, jak i nie zawsze prawidłowo działająca broń i amunicja przyczyniają się do niepotrzebnego narażania słuchu i wzroku, czemu praktycznie w stu procentach można zapobiec stosując choćby najtańsze, bądź najprostsze środki ochrony. Jest to jednak szeroki temat zasługujący na głębszą analizę.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek MantisX

MantisX MantisX

Wielu strzelców zetknęło się z kołowym diagramem błędów popełnianych podczas strzelana z broni krótkiej, znanym jako Pistol correction chart lub Common shooting error chart, zaprojektowanie którego przypisuje...

Wielu strzelców zetknęło się z kołowym diagramem błędów popełnianych podczas strzelana z broni krótkiej, znanym jako Pistol correction chart lub Common shooting error chart, zaprojektowanie którego przypisuje się instruktorom amerykańskich marines – okręgiem podzielonym promieniście na 6-10 pól z opisami błędów, skutkujących zazwyczaj trafianiem w jedno z nich, zamiast w środek tarczy. Dzięki firmie Mantis z Oswego na południowozachodnich obrzeżach Chicago, w stanie llinois, obecnie mamy do dyspozycji...

Ireneusz Chloupek, Wydział Prasowy DKWS SOF Delta Cup 2018

SOF Delta Cup 2018 SOF Delta Cup 2018

16-17 maja 2018 r., w pobliżu Myślenic w województwie małopolskim, odbyła się kolejna, V edycja prestiżowych zawodów strzeleckich o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup”. Zgodnie...

16-17 maja 2018 r., w pobliżu Myślenic w województwie małopolskim, odbyła się kolejna, V edycja prestiżowych zawodów strzeleckich o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup”. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, w tej edycji wśród zaproszonych reprezentacji jednostek specjalnych Wojska Polskiego i innych służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych organizacji znaleźli się także goście z zagranicy, dzięki czemu ta elitarna rywalizacja na dziennych i nocnych torach strzelań dynamicznych...

Globemaster „God bless our troops, especially our snipers”

„God bless our troops, especially our snipers” „God bless our troops, especially our snipers”

Reportaż z warsztatów snajperskich dla żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej i pododdziałów specjalnych wywodzących się z Ministerstwa Spraw...

Reportaż z warsztatów snajperskich dla żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej i pododdziałów specjalnych wywodzących się z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zorganizowano w Ośrodku Szkoleń Poligonowych w Strzepczu w dniach 4-9 czerwca 2017 r.

Globemaster Tactical Warrior Challenge 2016 - 2 Gun

Tactical Warrior Challenge 2016 - 2 Gun Tactical Warrior Challenge 2016 - 2 Gun

Rok 2016 to trzeci rok z rzędu, jak Klub Strzelecki Kryza oraz Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM organizują wspólnie międzynarodowe zawody taktyczno-strzeleckie TACTICAL WARRIOR CHALLENGE – 2 GUN. Podobnie...

Rok 2016 to trzeci rok z rzędu, jak Klub Strzelecki Kryza oraz Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM organizują wspólnie międzynarodowe zawody taktyczno-strzeleckie TACTICAL WARRIOR CHALLENGE – 2 GUN. Podobnie jak w 2015 roku, areną, na której rywalizowali strzelcy na co dzień pełniący służbę w jednostkach specjalnych, był Ośrodek Szkolenia Poligonowego w Strzepczu. Na stałe też w kalendarzu zagościł termin, w którym organizowane są zawody, to zawsze pierwszy weekend sierpnia. Zawody tej edycji zostały rozegrane...

Mateusz J. Multarzyński Policyjne Zawody Strzelców Wyborowych „BEKAS 2016”

Policyjne Zawody Strzelców Wyborowych „BEKAS 2016” Policyjne Zawody Strzelców Wyborowych „BEKAS 2016”

Minireportaż z 1. Policyjnych Zawodów Strzelców Wyborowych „Bekas 2016”, które zostały zorganizowane w dniach 5–7 października 2016 r. na jednej z podwarszawskich strzelnic.

Minireportaż z 1. Policyjnych Zawodów Strzelców Wyborowych „Bekas 2016”, które zostały zorganizowane w dniach 5–7 października 2016 r. na jednej z podwarszawskich strzelnic.

Wojciech Płoskonka II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego II edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

W dniu 23 października 2015 roku w Raciborzu odbyła się druga edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

W dniu 23 października 2015 roku w Raciborzu odbyła się druga edycja międzynarodowych konsultacji dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego.

Wojciech Płoskonka Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016

Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016 Konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – edycja 2016

W piątek, 13 maja, ze strzelnicy IPA Racibórz jak co dzień dochodziły dźwięki wystrzałów różnego rodzaju broni. Tym razem jednak nie były to zwykłe ćwiczenia, a organizowane już po raz trzeci konsultacje...

W piątek, 13 maja, ze strzelnicy IPA Racibórz jak co dzień dochodziły dźwięki wystrzałów różnego rodzaju broni. Tym razem jednak nie były to zwykłe ćwiczenia, a organizowane już po raz trzeci konsultacje strzeleckie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wojska i policji, a biorąc pod uwagę zdobyte umiejętności i wiedzy, „piątek trzynastego” z pewnością był bardzo udanym dniem.

Mateusz J. Multarzyński Strzelnice Range Systems

Strzelnice Range Systems Strzelnice Range Systems

W tym roku na kieleckim MSPO zadebiutowało konsorcjum trzech firm: Port Arthur, Works 11 oraz Klimawent, oferujące budowę nowych strzelnic oraz modernizację już istniejących przy wykorzystaniu nowoczesnej...

W tym roku na kieleckim MSPO zadebiutowało konsorcjum trzech firm: Port Arthur, Works 11 oraz Klimawent, oferujące budowę nowych strzelnic oraz modernizację już istniejących przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii Range Systems Inc. Głównym jej elementem są, wykonane ze specjalnie spreparowanej gumy, balistyczne panele oraz bloki: Range Systems Dura-Panel™ i Dura-Bloc™, z których można wykonywać bardzo różne obiekty, począwszy od prostych strzelnic z kilkoma torami, a kończąc na wielopoziomowych...

Ireneusz Chloupek DESERT TACTICAL ARMS

DESERT TACTICAL ARMS DESERT TACTICAL ARMS

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich...

Powtarzalne karabiny wyborowe w układzie bullpup, czyli bez oddzielnej kolby właściwej i z mechanizmem spustowym przeniesionym przed magazynek, pojawiały się w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza w ostatnich latach, już parokrotnie, ale poza amerykańskim 12,7-mm Barrettem M90/M95 wciąż nie udaje im się zdobyć wśród snajperów szerszego uznania. Taki układ zapewnia określone plusy, ale też w przypadku broni powtarzalnej wymaga pieczołowitego zaprojektowania, by nie przesłoniło ich m.in. pogorszenie...

Andrzej Podgórski Broń wojny ukraińskiej

Broń wojny ukraińskiej Broń wojny ukraińskiej

Do niedawna myśleliśmy, że wojna jugosłowiańska będzie ostatnim konfliktem w Europie. Niestety, mylne okazało się powszechne przekonanie o tym, że konflikty zbrojne w naszej rozwiniętej technologicznie...

Do niedawna myśleliśmy, że wojna jugosłowiańska będzie ostatnim konfliktem w Europie. Niestety, mylne okazało się powszechne przekonanie o tym, że konflikty zbrojne w naszej rozwiniętej technologicznie i kulturowo cywilizacji się skończyły, gdyż nawet w tych czasach budzi się w człowieku barbarzyńca. Jak miał powiedzieć Pablo Neruda: „Na wojnach zabijają się ludzie, którzy się nie znają. Robią to w imię interesów tych, którzy się doskonale znają, ale się nie zabijają”. W tym przypadku interes narodu...

PANDA Bergara BXR Carbon 16,6’ 22LR

Bergara BXR Carbon 16,6’ 22LR Bergara BXR Carbon 16,6’ 22LR

Każdy użytkownik broni palnej w Polsce widzi i odczuwa wzrost cen amunicji centralnego zapłonu. Strzelectwo staje się coraz droższe. Wydaje się, że z tego powodu w ostatnim okresie popularność zyskuje...

Każdy użytkownik broni palnej w Polsce widzi i odczuwa wzrost cen amunicji centralnego zapłonu. Strzelectwo staje się coraz droższe. Wydaje się, że z tego powodu w ostatnim okresie popularność zyskuje broń w kalibrze .22 Long Rifle. Jest to jeden z najstarszych nabojów amunicji scalonej, do tej pory w użyciu. Boczny zapłon, stosunek fun factor do ceny zakupu amunicji jest nie do przebicia. Nigdy nie będzie.

Monika Dziuba Glock 17 vs. H&K USP, czyli skuteczność w sytuacjach taktycznych

Glock 17 vs. H&K USP, czyli skuteczność w sytuacjach taktycznych Glock 17 vs. H&K USP, czyli skuteczność w sytuacjach taktycznych

Szybkość, skuteczność oraz bezpieczeństwo to najistotniejsze kryteria do oceny prowadzenia walki przy użyciu pistoletu w sytuacjach taktycznych. W kwestii wyboru broni krótkiej, elitarne formacje wojskowe...

Szybkość, skuteczność oraz bezpieczeństwo to najistotniejsze kryteria do oceny prowadzenia walki przy użyciu pistoletu w sytuacjach taktycznych. W kwestii wyboru broni krótkiej, elitarne formacje wojskowe oraz policyjne zarówno w Polsce, jak i na świecie, obdarzyły bardzo dużym zaufaniem modele broni Glock 17 oraz H&K USP. Prawie 40 lat służby Glocka 17 oraz prawie 30 lat w przypadku H&K USP to czas zweryfikowania tych modeli pod względem bezpieczeństwa oraz niezawodności.

Jacek Kulka Pink Panter znów w akcji

Pink Panter znów w akcji Pink Panter znów w akcji

Jak ważny jest kamuflaż chyba każdy zdaje sobie sprawę. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy stosowali kamuflaż na szeroką skalę. Wzory oparte były na wynikach badań naukowych, ale przede wszystkim...

Jak ważny jest kamuflaż chyba każdy zdaje sobie sprawę. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy stosowali kamuflaż na szeroką skalę. Wzory oparte były na wynikach badań naukowych, ale przede wszystkim korzystano z doświadczeń wyniesionych z walki.

Redakcja Nowoczesna strzelnica w Bieszczadzkim OSG

Nowoczesna strzelnica w Bieszczadzkim OSG Nowoczesna strzelnica w Bieszczadzkim OSG

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mają do dyspozycji najbardziej nowoczesną strzelnicę w całej formacji. W zeszłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mają do dyspozycji najbardziej nowoczesną strzelnicę w całej formacji. W zeszłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

Redakcja Funkcjonariusze SG doskonalą techniki strzelania

Funkcjonariusze SG doskonalą techniki strzelania Funkcjonariusze SG doskonalą techniki strzelania

W zeszłym tygodniu funkcjonariusze z Zakładu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej zrealizowali kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

W zeszłym tygodniu funkcjonariusze z Zakładu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej zrealizowali kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

Redakcja Broń Troy Industries na wyłączność CENZIN

Broń Troy Industries na wyłączność CENZIN Broń Troy Industries na wyłączność CENZIN

CENZIN (Grupa PGZ) został wyłącznym dystrybutorem broni i akcesoriów strzeleckich amerykańskiego producenta TROY INDUSTRIES. Szeroki asortyment sprzętu dostępny jest w sklepie stacjonarnym i internetowym...

CENZIN (Grupa PGZ) został wyłącznym dystrybutorem broni i akcesoriów strzeleckich amerykańskiego producenta TROY INDUSTRIES. Szeroki asortyment sprzętu dostępny jest w sklepie stacjonarnym i internetowym CENZIN oraz w sklepach partnerskich.

Monika Dziuba Ochrona słuchu w strzelectwie

Ochrona słuchu w strzelectwie Ochrona słuchu w strzelectwie

W uproszczonej definicji broń palna to broń lufowa, która miota pociski lub substancje w wyniku działania materiału miotającego. Bez względu czy materiałem miotającym będzie czarny proch czy też jeden...

W uproszczonej definicji broń palna to broń lufowa, która miota pociski lub substancje w wyniku działania materiału miotającego. Bez względu czy materiałem miotającym będzie czarny proch czy też jeden z rodzajów prochu bezdymnego, strzelec oraz osoby w pobliżu będą w strefie oddziaływania hałasu impulsowego. Hałas ten charakteryzuje się krótkim czasem trwania (krócej niż 1s.) i dużym poziomem ciśnienia akustycznego. To właśnie ciśnienie akustyczne wywołuje u ludzi i zwierząt wrażenia słuchowe, potocznie...

Ireneusz Chloupek LMT failure is not an option

LMT failure is not an option LMT failure is not an option

Poznajmy amerykańską firmę LMT, która przez 40 lat funkcjonowania, stworzyła kilka unikalnych, chronionych patentami, rozwiązań w zakresie konstrukcji broni strzeleckiej. Ciągłe dążenie do innowacyjności...

Poznajmy amerykańską firmę LMT, która przez 40 lat funkcjonowania, stworzyła kilka unikalnych, chronionych patentami, rozwiązań w zakresie konstrukcji broni strzeleckiej. Ciągłe dążenie do innowacyjności oraz wysoka jakość wytwarzanych produktów sprawiły, że broń od LMT jest użytkowana przez klientów rządowych na całym świecie.

Ireneusz Chloupek, Tomasz Łukaszewski MSPO 2019 (cz.1)

MSPO 2019 (cz.1) MSPO 2019 (cz.1)

Po raz dwudziesty siódmy w Kielcach odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Impreza targowa miała miejsce w dniach 3-6 września 2019 r. Podczas...

Po raz dwudziesty siódmy w Kielcach odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Impreza targowa miała miejsce w dniach 3-6 września 2019 r. Podczas tegorocznych targów zaprezentowało się 621 wystawców z 31 krajów (w tym „SPECIAL OPS”), wśród których po raz pierwszy swoje produkty pokazały firmy z Australii. Pierwszy raz także w historii MSPO wystawcy zagraniczni stanowili aż 51 procent wszystkich.

Ireneusz Chloupek Turkish delight

Turkish delight Turkish delight

Ostatnie dwudziestolecie przyniosło skokowy rozwój jakościowy w tureckim przemyśle zbrojeniowym, w tym również w sektorze  producentów broni strzeleckiej. W ich ofertach pojawiły się propozycje coraz bardziej...

Ostatnie dwudziestolecie przyniosło skokowy rozwój jakościowy w tureckim przemyśle zbrojeniowym, w tym również w sektorze  producentów broni strzeleckiej. W ich ofertach pojawiły się propozycje coraz bardziej wybijające się na rynkach krajowym i zagranicznych - odsuwające w przeszłość kojarzenie broni Made in Turkey z tanimi, a w związku z tym tandetnie wykonanymi produktami, jak importowane dawniej zawodne strzelby mało znanych marek, czy „klony” MP5 MKEK. Dziś czołowe firmy z Turcji oferują interesujące...

Ireneusz Chloupek FNH SCAR

FNH SCAR FNH SCAR

W latach 2002–2003 w amerykańskim Dowództwie Operacji Specjalnych US SOCOM przygotowano założenia taktyczno-techniczne rodziny broni strzeleckiej, która mogłaby zastąpić dotychczas używane wzory w podległych...

W latach 2002–2003 w amerykańskim Dowództwie Operacji Specjalnych US SOCOM przygotowano założenia taktyczno-techniczne rodziny broni strzeleckiej, która mogłaby zastąpić dotychczas używane wzory w podległych jednostkach. Tak narodził się nowy belgijski system uzbrojenia komandosów, którego niezawodne karabinki i karabiny trafiły do arsenałów wielu jednostek specjalnych na różnych kontynentach, a nawet całych armii. Zdjęcia: 2. RH, 3. RPIMa, Andrzej Krugler, DVIDS/US Army Spc. Ryan S. Debooy, FNH,...

Ireneusz Chloupek Steyr SSG M1

Steyr SSG M1 Steyr SSG M1

23 listopada 2018 r., podczas uroczystej ceremonii w Wiener Neustadt, minister obrony Republiki Austrii Mario Kunasek wręczył snajperom jednostki specjalnej Jagdkommando („SPECIAL OPS” 5/2016) pierwsze...

23 listopada 2018 r., podczas uroczystej ceremonii w Wiener Neustadt, minister obrony Republiki Austrii Mario Kunasek wręczył snajperom jednostki specjalnej Jagdkommando („SPECIAL OPS” 5/2016) pierwsze karabiny SSG M1 na amunicję .338 Lapua Magnum. Będą one pełniły w armii austriackiej funkcję broni snajperskiej średniego zasięgu mSSG (mittlere Scharfschützengewehr), tworząc wraz z lekkimi lSSG (leichte SSG) na nabój 7,62 mm NATO i ciężkimi sSSG (schwere SSG) kalibru 12,7 mm nowoczesny i szerokozakresowy...

Ireneusz Chloupek Sig-Sauer

Sig-Sauer Sig-Sauer

Marka SIG Sauer należy do najbardziej rozpoznawalnych i renomowanych na świecie, ale dynamika rozwoju oferty broni noszącej takie oznaczenie i podboju przez nią światowych rynków na przestrzeni ostatnich...

Marka SIG Sauer należy do najbardziej rozpoznawalnych i renomowanych na świecie, ale dynamika rozwoju oferty broni noszącej takie oznaczenie i podboju przez nią światowych rynków na przestrzeni ostatnich lat doprowadziła do tego, że wiele osób traci już czasem orientację, czy mowa o produktach szwajcarskich, niemieckich, czy też amerykańskich. Dzięki uprzejmości polskiego reprezentanta tej marki, firmie M. K. Szuster z Warszawy, mieliśmy niedawno okazję odwiedzić – wraz z „twarzą” SIG Sauera w krajowym...

Ireneusz Chloupek GH-15 GunsHelp

GH-15 GunsHelp GH-15 GunsHelp

Karabinki z rodziny AR-15 mają ugruntowaną pozycję najbardziej ergonomicznej i modyfikowanej broni, dostępnej w niezliczonych odmianach, konfigurowanych w oparciu o jeszcze szerszą ofertę projektowanych...

Karabinki z rodziny AR-15 mają ugruntowaną pozycję najbardziej ergonomicznej i modyfikowanej broni, dostępnej w niezliczonych odmianach, konfigurowanych w oparciu o jeszcze szerszą ofertę projektowanych pod ich kątem części oraz akcesoriów. W ostatnich latach zdominowały również uzbrojenie polskich jednostek specjalnych, a wraz z rozkwitem cywilnych klubów strzeleckich szybko osiągnęły też maksymalną popularność wśród prywatnych użytkowników broni w kraju. Na polskim rynku można dziś przebierać wśród...

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów » Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.