Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wpływ imigrantów na wybrane aspekty bezpieczeństwa państw europejskich

Sebastian Miernik | 2012-07-10

Europa już dawno przestała być starym kontynentem w tradycyjnym rozumieniu tych słów a państwa europejskie powoli przestają być państwami narodowymi, które kształtowały swoją historię, tożsamość i wartości przez ostatnie kilkaset lat. Oprócz kolonializmu, wyłaniania się nowych państw w Afryce w sposób całkowicie nieuwzględniający kwestii kulturowych etnicznych,
geograficznych i językowych, rozpadu Związku Radzieckiego, głębokich zmian gospodarczych i kulturowych w Azji, wojen etnicznych, zacieraniu się granic, wpływ na to ma stosunkowo duża otwartość państw europejskich, (ale jak długo tak będzie?).

Zobacz także

Sebastian Miernik Czy major Ponury był majorem?

Czy major Ponury był majorem? Czy major Ponury był majorem?

Wydawałoby się, że jest to pytanie nie na miejscu. każdy, kto interesuje się historią cichociemnych, partyzantki prowadzonej przez Armię Krajową, wie, że Jan Piwnik „Ponury” był majorem, został awansowany...

Wydawałoby się, że jest to pytanie nie na miejscu. każdy, kto interesuje się historią cichociemnych, partyzantki prowadzonej przez Armię Krajową, wie, że Jan Piwnik „Ponury” był majorem, został awansowany pośmiertnie.

Sebastian Miernik Target Reconnaissance Infrared Geolocating Rangefinder (TRIGR)

Target Reconnaissance Infrared Geolocating Rangefinder (TRIGR) Target Reconnaissance Infrared Geolocating Rangefinder (TRIGR)

Produkowany przez BAE Systems TRIGR jest laserowym lokalizatorem celu, zaprojektowany w celu dostarczania danych o celu dla wsparcia ogniowego i systemów C4I – dowodzenia, kontroli, komunikacji i wywiadu.

Produkowany przez BAE Systems TRIGR jest laserowym lokalizatorem celu, zaprojektowany w celu dostarczania danych o celu dla wsparcia ogniowego i systemów C4I – dowodzenia, kontroli, komunikacji i wywiadu.

Sebastian Miernik Komandosi – krótka historia początków alianckich jednostek specjalnych

Komandosi – krótka historia początków alianckich jednostek specjalnych

W powszechnej opinii początki brytyjskich jednostek specjalnych to przede wszystkim historia SAS Davida Stirlinga, niektórzy znają jeszcze historię Long Range Desert Group (LRDG). Tymczasem historia brytyjskich...

W powszechnej opinii początki brytyjskich jednostek specjalnych to przede wszystkim historia SAS Davida Stirlinga, niektórzy znają jeszcze historię Long Range Desert Group (LRDG). Tymczasem historia brytyjskich wojsk specjalnych ma dużo więcej wątków niż się wielu wydaje. Skąd się wzięła nazwa komandosi?

Od kilku lat, głównie przy okazji wyborów w wybranych państwach (Francja, Dania, Norwegia, Szwecja), politycy rozpoczynają dyskusję o zamknięciu granic i przywróceniu kontroli ruchu granicznego. Zapewne wynika to z obaw przed niekontrolowaną falą imigrantów oraz nielegalnym przepływem towarów i przestępczością zorganizowaną. Ci, którzy boją się imigrantów, patrzą na nich tylko przez pryzmat zagrożenia, a postrzegając ich w ten sposób, nie da się stwarzać im warunków do godziwej pracy, nauki, przyjęcia przynajmniej części tradycyjnych wartości społeczeństw zachodnich. Spychanie ich na margines, zamykanie możliwości awansu społecznego powoduje, że wybrani buntują się, organizując demonstracje i wywołując zamieszki podsycane przez radykałów, zakładają gangi i mafie, często bardzo brutalne w swoich działaniach, niezwykle hermetyczne i wymuszające lojalność swoich członków (jak np. mafie azjatyckie w Polsce). Funkcjonariuszom policji i służb specjalnych jest niezwykle trudno je spenetrować, głównie ze względu na odmienny kolor skóry, pochodzenie, brak znajomości języka… To czyni je jeszcze groźniejszymi.

Wydaje się, że podstawowe problemy, z jakimi boryka się Europa, a dotyczące imigrantów to ich niekontrolowany napływ, rodzący wiele konsekwencji, które opiszę w dalszej części oraz występowanie zorganizowanych grup przestępczych. To pierwsze zjawisko można postrzegać, jako wyzwanie dla starzejących się społeczeństw Europy, wymagający jednak długofalowej przemyślanej polityki, które można przekuć w szansę, to drugie zjawisko należy postrzegać bezwzględnie, jako zagrożenia.

Problem asymilacji

We Włoszech, które są jednym z celów imigrantów z Afryki (Arabska Wiosna Ludów spowodowała, że do śródziemnomorskich krajów Europy napłynęły ogromne fale uchodźców, szukających bezpieczeństwa i lepszego życia), Ameryki Południowej i Azji, powstają gangi złożone z młodocianych imigrantów z Ameryki Łacińskiej terroryzujące włoskie miast, które przyjmują sposoby i metody działania ze swoich macierzystych krajów. Według różnych szacunków, do grup o charakterze przestępczym należy około 4 tysięcy nastolatków, którzy przejmują zwyczaje z krajów swego pochodzenia. Gangi powstają głównie w zamożnej, północnej części Włoch. Są szczególnie aktywne w Mediolanie, Turynie, Genui, Bergamo, Wenecji, Padwie, ale także w Rzymie i Neapolu. Gangi są tworzone głównie przez imigrantów z Ekwadoru, Kolumbii, Peru, Salwadoru i Dominikany, ale także z innych krajów. Gangi te, wg włoskich mediów mają wykazywać się wyjątkową bezwzględnością. Ich członkowie, uzbrojeni w kije bejsbolowe i noże, prowadzą wojny między sobą, atakują młodzież, pasażerów autobusów, napadają na przechodniów i kierowców samochodów. Kradzione auta wykorzystują do napadów na banki, co jest prawdziwą plagą we Włoszech.

Zobacz także: Rejon podwyższonego ryzyka - czy naprawdę muszę tam jechać?

Wg włoskich socjologów, którzy badali to zjawisko, wynika z ogromnych trudności z asymilacją w środowisku włoskich rówieśników. Włosi, jak każdy inny naród, szczególnie w trudnych czasach, najlepsze zawody zachowuje dla siebie. Imigranci albo nie mają szansy pracować wcale albo otrzymują najcięższe prace, które nie pozwalają na awans społeczny. Będąc we Włoszech widziałem b. dużo imigrantów z Azji środkowej, którzy pracowali w kuchni, na ulicy, jednak nie widziałem żadnego kelnera, ten zawód jest zarezerwowany dla Włochów…

Z problemem asymilacji i zamieszek od dawna nie może sobie poradzić Francja, do której napływają imigranci z jej dawnych kolonii, przede wszystkim z Czarnej Afryki krajów Maghrebu, ale także z innych części świata. Obrazy okresowych zamieszek w Paryżu i walk z policją od dawna pojawiały się w relacjach reporterów z tego państwa. Od jakiegoś czasu problem ten zaczął obejmować także inne miasta i departamenty Francji. Wg obserwatorów jedną z przyczyn tych wystąpień jest błędna polityka imigracyjna, która wciąż powoduje wykluczenie imigrantów ze społeczeństwa, dyskryminację, brak perspektyw na awans społeczny, biedę oraz bezrobocie.

Wystąpienia o podobnych, co we Francji podłożach miały miejsce w 2011 r. Wielkiej Brytanii. Bezpośrednia przyczyna była niemalże tożsama z tymi, które wywoływały zamieszki we Francji.

Zobacz także: Edukacja antyterrorystyczna w RP

Znaczny wpływ na występowanie zamieszek wśród imigrantów mają liderzy radykalnych środowisk, którzy wykorzystując te wydarzenia i społeczności do walki z władzą i cywilizacją europejską, nawołują do walki. Szczególnie podatni na te hasła są potomkowie imigrantów z Afryki Północnej, przez swoje rodziny wychowanych w kulturze muzułmańskiej, mających problemy z integracją z francuskim społeczeństwem, bez większych szans na awans społeczny. 

Azjatyckie mafie

Chcemy tego czy nie, państwa europejskie już dawno przestały być jednolite narodowościowo. Nawet kraje takie jak Polska posiadają coraz większy odsetek mieszkańców narodowości innej niż Polska. Na szczęście w naszym nie jest to jeszcze tak duży odsetek jak krajach zachodnich, a ci, którzy przybyli stosunkowo szybko otwierają własny biznes, bary, sklepy… Nie mają takich problemów jak ich koledzy np. z Francji. Dla naszych służb specjalnych jest to też taka ilość, którą można stosunkowo łatwo monitorować i kontrolować. Problemem jednak stają się mafie azjatyckie, opierające swą siłę na niezwykłej lojalności członków. Oficerowie służb specjalnych i policji podkreślają, że mafie te są niezwykle groźne gdyż trudno przeniknąć do ich środka, z uwagi na odmienny język, rysy i dużą hermetyczność azjatyckich społeczności. Jest to coraz większy problem nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej.

Zobacz także: Policja, wojsko i inne służby są niepotrzebne

Azjatyckie grupy przestępcze zajmują się nielegalnym importem towarów z Dalekiego Wschodu, na których nie tylko Polska, ale i Litwa, Łotwa, Czechy i Ukraina tracą ogromne sumy, przemytem ludzi oraz produkcją i dystrybucja narkotyków. Tworzą oni międzynarodowe grupy działające na terenie wielu państw. Służby specjalne, graniczne, policyjne i celne Unii Europejskiej i państw ościennych zacieśniają współpracę w celu jak najskuteczniejszej walki z tym rodzajem przestępczości.

Krótkie podsumowanie

Problemy, przed jakimi w ostatnich latach stawała i wciąć staje Europa (wojny na Bałkanach, kryzys euro, wewnętrzne tarcia wewnątrz Unii Europejskiej, brak spójnej i jednolitej polityki, szczególnie wobec Rosji i Ukrainy), powodują, że wiele z problemów zostaje zepchniętych na bok, a czasem się ich nie dostrzega lub szuka się rozwiązań siłowych, które nie mają prawa być skuteczne. Zadziwiające, że Francja, w której wybuchła rewolucja francuska i pierwsza uchwaliła konstytucję ignoruje problemy, które mają podobne podłoże i dotykają podobnych grup społecznych. Bez polityki imigracyjnej, spojrzenia na imigrantów nie tylko przez pryzmat zagrożenia, bez możliwości ich asymilacji i przejęcia przynajmniej części tradycyjnych wartości, Europa jest skazana na podziały na starzejące się, stosunkowo zamożne społeczeństwo zachodnie i biedne, bez jakichkolwiek perspektyw społeczeństwo imigrantów, o dużym potencjalne (nie tylko demograficznym) podatne na radykalne ruch.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.