Special-Ops.pl

Wpływ imigrantów na wybrane aspekty bezpieczeństwa państw europejskich

Sebastian Miernik | 2012-07-10

Europa już dawno przestała być starym kontynentem w tradycyjnym rozumieniu tych słów a państwa europejskie powoli przestają być państwami narodowymi, które kształtowały swoją historię, tożsamość i wartości przez ostatnie kilkaset lat. Oprócz kolonializmu, wyłaniania się nowych państw w Afryce w sposób całkowicie nieuwzględniający kwestii kulturowych etnicznych,
geograficznych i językowych, rozpadu Związku Radzieckiego, głębokich zmian gospodarczych i kulturowych w Azji, wojen etnicznych, zacieraniu się granic, wpływ na to ma stosunkowo duża otwartość państw europejskich, (ale jak długo tak będzie?).

Zobacz także

Sebastian Miernik Czy major Ponury był majorem?

Czy major Ponury był majorem? Czy major Ponury był majorem?

Wydawałoby się, że jest to pytanie nie na miejscu. każdy, kto interesuje się historią cichociemnych, partyzantki prowadzonej przez Armię Krajową, wie, że Jan Piwnik „Ponury” był majorem, został awansowany...

Wydawałoby się, że jest to pytanie nie na miejscu. każdy, kto interesuje się historią cichociemnych, partyzantki prowadzonej przez Armię Krajową, wie, że Jan Piwnik „Ponury” był majorem, został awansowany pośmiertnie.

Sebastian Miernik Target Reconnaissance Infrared Geolocating Rangefinder (TRIGR)

Target Reconnaissance Infrared Geolocating Rangefinder (TRIGR) Target Reconnaissance Infrared Geolocating Rangefinder (TRIGR)

Produkowany przez BAE Systems TRIGR jest laserowym lokalizatorem celu, zaprojektowany w celu dostarczania danych o celu dla wsparcia ogniowego i systemów C4I – dowodzenia, kontroli, komunikacji i wywiadu.

Produkowany przez BAE Systems TRIGR jest laserowym lokalizatorem celu, zaprojektowany w celu dostarczania danych o celu dla wsparcia ogniowego i systemów C4I – dowodzenia, kontroli, komunikacji i wywiadu.

Sebastian Miernik Komandosi – krótka historia początków alianckich jednostek specjalnych

Komandosi – krótka historia początków alianckich jednostek specjalnych

W powszechnej opinii początki brytyjskich jednostek specjalnych to przede wszystkim historia SAS Davida Stirlinga, niektórzy znają jeszcze historię Long Range Desert Group (LRDG). Tymczasem historia brytyjskich...

W powszechnej opinii początki brytyjskich jednostek specjalnych to przede wszystkim historia SAS Davida Stirlinga, niektórzy znają jeszcze historię Long Range Desert Group (LRDG). Tymczasem historia brytyjskich wojsk specjalnych ma dużo więcej wątków niż się wielu wydaje. Skąd się wzięła nazwa komandosi?

Od kilku lat, głównie przy okazji wyborów w wybranych państwach (Francja, Dania, Norwegia, Szwecja), politycy rozpoczynają dyskusję o zamknięciu granic i przywróceniu kontroli ruchu granicznego. Zapewne wynika to z obaw przed niekontrolowaną falą imigrantów oraz nielegalnym przepływem towarów i przestępczością zorganizowaną. Ci, którzy boją się imigrantów, patrzą na nich tylko przez pryzmat zagrożenia, a postrzegając ich w ten sposób, nie da się stwarzać im warunków do godziwej pracy, nauki, przyjęcia przynajmniej części tradycyjnych wartości społeczeństw zachodnich. Spychanie ich na margines, zamykanie możliwości awansu społecznego powoduje, że wybrani buntują się, organizując demonstracje i wywołując zamieszki podsycane przez radykałów, zakładają gangi i mafie, często bardzo brutalne w swoich działaniach, niezwykle hermetyczne i wymuszające lojalność swoich członków (jak np. mafie azjatyckie w Polsce). Funkcjonariuszom policji i służb specjalnych jest niezwykle trudno je spenetrować, głównie ze względu na odmienny kolor skóry, pochodzenie, brak znajomości języka… To czyni je jeszcze groźniejszymi.

Wydaje się, że podstawowe problemy, z jakimi boryka się Europa, a dotyczące imigrantów to ich niekontrolowany napływ, rodzący wiele konsekwencji, które opiszę w dalszej części oraz występowanie zorganizowanych grup przestępczych. To pierwsze zjawisko można postrzegać, jako wyzwanie dla starzejących się społeczeństw Europy, wymagający jednak długofalowej przemyślanej polityki, które można przekuć w szansę, to drugie zjawisko należy postrzegać bezwzględnie, jako zagrożenia.

Problem asymilacji

We Włoszech, które są jednym z celów imigrantów z Afryki (Arabska Wiosna Ludów spowodowała, że do śródziemnomorskich krajów Europy napłynęły ogromne fale uchodźców, szukających bezpieczeństwa i lepszego życia), Ameryki Południowej i Azji, powstają gangi złożone z młodocianych imigrantów z Ameryki Łacińskiej terroryzujące włoskie miast, które przyjmują sposoby i metody działania ze swoich macierzystych krajów. Według różnych szacunków, do grup o charakterze przestępczym należy około 4 tysięcy nastolatków, którzy przejmują zwyczaje z krajów swego pochodzenia. Gangi powstają głównie w zamożnej, północnej części Włoch. Są szczególnie aktywne w Mediolanie, Turynie, Genui, Bergamo, Wenecji, Padwie, ale także w Rzymie i Neapolu. Gangi są tworzone głównie przez imigrantów z Ekwadoru, Kolumbii, Peru, Salwadoru i Dominikany, ale także z innych krajów. Gangi te, wg włoskich mediów mają wykazywać się wyjątkową bezwzględnością. Ich członkowie, uzbrojeni w kije bejsbolowe i noże, prowadzą wojny między sobą, atakują młodzież, pasażerów autobusów, napadają na przechodniów i kierowców samochodów. Kradzione auta wykorzystują do napadów na banki, co jest prawdziwą plagą we Włoszech.

Zobacz także: Rejon podwyższonego ryzyka - czy naprawdę muszę tam jechać?

Wg włoskich socjologów, którzy badali to zjawisko, wynika z ogromnych trudności z asymilacją w środowisku włoskich rówieśników. Włosi, jak każdy inny naród, szczególnie w trudnych czasach, najlepsze zawody zachowuje dla siebie. Imigranci albo nie mają szansy pracować wcale albo otrzymują najcięższe prace, które nie pozwalają na awans społeczny. Będąc we Włoszech widziałem b. dużo imigrantów z Azji środkowej, którzy pracowali w kuchni, na ulicy, jednak nie widziałem żadnego kelnera, ten zawód jest zarezerwowany dla Włochów…

Z problemem asymilacji i zamieszek od dawna nie może sobie poradzić Francja, do której napływają imigranci z jej dawnych kolonii, przede wszystkim z Czarnej Afryki krajów Maghrebu, ale także z innych części świata. Obrazy okresowych zamieszek w Paryżu i walk z policją od dawna pojawiały się w relacjach reporterów z tego państwa. Od jakiegoś czasu problem ten zaczął obejmować także inne miasta i departamenty Francji. Wg obserwatorów jedną z przyczyn tych wystąpień jest błędna polityka imigracyjna, która wciąż powoduje wykluczenie imigrantów ze społeczeństwa, dyskryminację, brak perspektyw na awans społeczny, biedę oraz bezrobocie.

Wystąpienia o podobnych, co we Francji podłożach miały miejsce w 2011 r. Wielkiej Brytanii. Bezpośrednia przyczyna była niemalże tożsama z tymi, które wywoływały zamieszki we Francji.

Zobacz także: Edukacja antyterrorystyczna w RP

Znaczny wpływ na występowanie zamieszek wśród imigrantów mają liderzy radykalnych środowisk, którzy wykorzystując te wydarzenia i społeczności do walki z władzą i cywilizacją europejską, nawołują do walki. Szczególnie podatni na te hasła są potomkowie imigrantów z Afryki Północnej, przez swoje rodziny wychowanych w kulturze muzułmańskiej, mających problemy z integracją z francuskim społeczeństwem, bez większych szans na awans społeczny. 

Azjatyckie mafie

Chcemy tego czy nie, państwa europejskie już dawno przestały być jednolite narodowościowo. Nawet kraje takie jak Polska posiadają coraz większy odsetek mieszkańców narodowości innej niż Polska. Na szczęście w naszym nie jest to jeszcze tak duży odsetek jak krajach zachodnich, a ci, którzy przybyli stosunkowo szybko otwierają własny biznes, bary, sklepy… Nie mają takich problemów jak ich koledzy np. z Francji. Dla naszych służb specjalnych jest to też taka ilość, którą można stosunkowo łatwo monitorować i kontrolować. Problemem jednak stają się mafie azjatyckie, opierające swą siłę na niezwykłej lojalności członków. Oficerowie służb specjalnych i policji podkreślają, że mafie te są niezwykle groźne gdyż trudno przeniknąć do ich środka, z uwagi na odmienny język, rysy i dużą hermetyczność azjatyckich społeczności. Jest to coraz większy problem nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej.

Zobacz także: Policja, wojsko i inne służby są niepotrzebne

Azjatyckie grupy przestępcze zajmują się nielegalnym importem towarów z Dalekiego Wschodu, na których nie tylko Polska, ale i Litwa, Łotwa, Czechy i Ukraina tracą ogromne sumy, przemytem ludzi oraz produkcją i dystrybucja narkotyków. Tworzą oni międzynarodowe grupy działające na terenie wielu państw. Służby specjalne, graniczne, policyjne i celne Unii Europejskiej i państw ościennych zacieśniają współpracę w celu jak najskuteczniejszej walki z tym rodzajem przestępczości.

Krótkie podsumowanie

Problemy, przed jakimi w ostatnich latach stawała i wciąć staje Europa (wojny na Bałkanach, kryzys euro, wewnętrzne tarcia wewnątrz Unii Europejskiej, brak spójnej i jednolitej polityki, szczególnie wobec Rosji i Ukrainy), powodują, że wiele z problemów zostaje zepchniętych na bok, a czasem się ich nie dostrzega lub szuka się rozwiązań siłowych, które nie mają prawa być skuteczne. Zadziwiające, że Francja, w której wybuchła rewolucja francuska i pierwsza uchwaliła konstytucję ignoruje problemy, które mają podobne podłoże i dotykają podobnych grup społecznych. Bez polityki imigracyjnej, spojrzenia na imigrantów nie tylko przez pryzmat zagrożenia, bez możliwości ich asymilacji i przejęcia przynajmniej części tradycyjnych wartości, Europa jest skazana na podziały na starzejące się, stosunkowo zamożne społeczeństwo zachodnie i biedne, bez jakichkolwiek perspektyw społeczeństwo imigrantów, o dużym potencjalne (nie tylko demograficznym) podatne na radykalne ruch.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops