Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Fallschirmjäger Division

Jakub Grodzki | 2013-05-10
Żołnierze oddziałów Fallschirmjäger na pozycjach w Normandii Fot. www.flamesofwar.com 

Żołnierze oddziałów Fallschirmjäger na pozycjach w Normandii Fot. www.flamesofwar.com 

Oddziały Falschirmjäger stworzone w ramach Luftwaffe oraz dywizje piechoty określane mianem „Luftlande” odegrały w początkowym okresie II wojny światowej znaczącą rolę. Działania podejmowane przez te związki taktyczne przyspieszyły postęp sił lądowych i nie jeden raz przesądzały o wyniku bitwy czy kampanii. Także w okresie następującym po zwycięskiej, jednak okupionej wysokimi stratami, operacji „Merkury” oddziały Fallschirmjäger oraz „Luftlande”  pokazały dobitnie swoją wartość bojową. Kończąc i zarazem podsumowując charakterystykę niemieckich oddziałów powietrznodesantowych przedstawiam zbiorcze zestawienie wszystkich najważniejszych związków taktycznych i oddziałów.

Zobacz także

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

Dziwić może pojawienie się w tym gronie 500/600 batalionu SS, który de facto nie odegrał znaczącej roli w toku II wojny światowej. Jednak obecność w tym gronie spadochroniarzy z SS jest poniekąd uzasadniona poprzez operacje, które oddział ten przeprowadził i udowodnił tym samym swoją przydatność i wartość. Zestawienie jednostek powietrznodesantowych, wzbogacone krótkim przedstawieniem szlaku bojowego, oficerów dowodzących oraz wchodzących w ich skład oddziałów i pododdziałów należy dodatkowo uzupełnić krótkim komentarzem.

W trakcie blisko 6 letniego okresu II wojny światowej, w ramach niemieckiej armii utworzono 13 dywizji Fallschirmjäger (Luftwaffe) oraz 2 dywizje „Luftlande” (Wehrmacht).   Tym samym całość wojsk powietrznodesantowych stanowiła niebagatelną siłę ponad 250 tys. żołnierzy (dane szacunkowe na podstawie liczebności niemieckich dywizji w przededniu wybuchu II wojny światowej). Jednak, o ile statystycznie całokształt tych wojsk przedstawiał się imponująco, rzecz miała się całkowicie odmiennie jeśli chodzi o wartość bojową poszczególnych dywizji. Należy mieć również świadomość, że odtwarzanie zniszczonych związków taktycznych oraz powoływanie do życia nowych, nie zawsze zwieńczone było sukcesem i kończyło się zyskaniem pełnego stanu osobowego, o czym będzie wspomniane dalej. Pełną wartość bojową i zdolność realizowania przeznaczonych „specjalnym” dywizjom zadań posiadały przede wszystkim 1 Fallschirmjäger Division oraz 22 Dywizja Piechoty „Luftlande”. Oddziały te formowane jeszcze w okresie poprzedzającym wojnę miały czas na odpowiednie wyszkolenie i zostały w pełni wyposażone w sprzęt i uzbrojenie. W przypadku oddziałów formowanych w trakcie wojny stopniowo łagodzono kryteria naboru oraz obniżano poziom szkolenia. Warto w tym momencie wspomnieć, że formowanie nowych jednostek odbywało się zwykle na bazie oddziałów wydzielonych i oddelegowanych z istniejących formacji (dotyczy to przede wszystkim oddziałów Fallschirmjäger), co wpływało niejako na podniesienie wartości bojowej. Jednak, praktycznie od 1943 r. oddziały powietrznodesantowe były takie jedynie z nazwy. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 91 DP „Luftlande”, której żołnierze odebrali jedynie krótkie przeszkolenie w zakresie transportu drogą lotniczą. Abstrahując od zdolności poszczególnych dywizji do faktycznego desantu   spadochronowego, wszystkie związki taktyczne określane wspólnym mianem Fallschirmjäger pokazały w trakcie licznych kampanii swoją wysoką wartość i nie na darmo określano je mianem „strażaków Hitlera”.

1. Dywizja Spadochronowa – 1 Fallschirmjäger Division
Utworzona w październiku 1938 roku jako 7. Dywizja Lotnicza, w kwietniu 1943 roku przemianowana na 1. Falschirmjäger Division. Żołnierze tej dywizji uczestniczyli w większości kampanii II wojny światowej oraz takich operacjach: Fall Weiß, Fall Weserübungen, Fall Gelb, Fall Seelöwe, Fall Marita, Fall Merkury, Fall Barbarossa. W końcowym okresie wojny spadochroniarze wykazali swoją wysoką wartość bojową między innymi w trakcie obrony Sycylii podczas alianckiej operacji Husky oraz w trakcie walk na półwyspie apenińskim, gdzie oddziały 1. FJD poddały się ostatecznie wojskom amerykańskim 2 maja 1945 r.

Dowódcy:
Generalleutnant Kurt Student - od momentu utworzenia 9 września 1938 r.
Generalleutnant Richard Putzier - od 16 maja 1940 r.Generalleutnant Wilhelm Sussman - od 1 października 1940 r. Generalmajor Alfred Sturm - od 20 maja 1940 r.
Generalleutnant Erich Petersen - od 1 października 1941 r.General Richard Heidrich - od 1 sierpnia 1942 r.Generalmajor Hans Korte - od 4 stycznia 1944 r.
General Richard Heidrich - od 21 lutego 1944 r.
Generalmajor Karl Lothar Schulz - od 18 listopada 1944 r.

W tym czasie 1.  Falschirmjäger Division. z rozrosła się z pierwotnego stanu - 1. Falschirmjäger Regiment (3 bataliony) i 2. Falschirmjäger Regiment (2 bataliony) do 1.,2. i 3. Falschirmjäger Regiment oraz pięciu batalionów wsparcia (artylerii, przeciwpancernego, przeciwlotniczego, karabinów maszynowych, pionierów) w maju 1941 roku do ostatecznego stanu, który uzyskała w kwietniu 1943 r. W ostatecznej formie 1. Falschirmjäger Division składała się z 4 pułków strzelców spadochronowych, regimentu artylerii spadochronowej - 2 bataliony, batalionu ppanc., batalionu pionierów, batalionu karabinów maszynowych i jednostek łączności.

2. Dywizja Spadochronowa  - 2 FJD.
2. Falschirmjäger Division została utworzona w styczniu 1943 roku w wyniku reorganizacji 7. Dywizji Lotniczej. Jej trzon stanowili skierowani do tej Dywizji weterani z 1. FJD, dołączono również do nich inne oddziały spadochronowe, które w toku walk na froncie wschodnim poniosły duże straty i postanowiono ich nie odtwarzać. W maju 1943 r. Dywizja nadal była w fazie tworzenia, kiedy przeniesiono ją do Avinion we Francji. Następnie została włączona do 11 Korpusu Lotniczego wraz z 1. FJD. We wrześniu 1943 r. żołnierzy z 2 FJD. skierowano do Włoch, gdzie między innymi zabezpieczali wybrzeże niedaleko ujścia Tybru. Następnie przerzucono cały związek taktyczny do Rzymu z zadaniem rozbrajania armii włoskiej. Wraz z październikiem 1943 r. spadochroniarze z 2 FJD. trafili na front wschodni tocząc na nim walki do połowy grudnia w rejonie Kijowa, a następnie zostali przerzuceni drogą lotniczą w okolice Kirovogradu, gdzie uczestniczyli w przeprowadzonej ofensywie. W styczniu 1944 roku 2 FJD. przeszła w tym rejonie do obrony, następnie od marca znajdowała się w odwrocie, który zakończył się wraz ze stabilizacją frontu na Bugu. Dwa miesiące później 2. FJD uczestniczyła w akcji wymierzonej przeciw radzieckiemu przyczółkowi nad Dniestrem. Wraz z końcem maja dywizja została stopniowo wycofana z frontu i skierowana do Niemiec na uzupełnienie i odpoczynek. Krótki okres wytchnienia zakończył się wraz z nowym zadaniem – obsadzenia odcinka obrony na wale atlantyckim, na którym wraz z rozpoczęciem inwazji dywizja związała się walką z lądującymi oddziałami alianckimi. Szlak bojowy oddziały 2. FJD zakończyły w Breście, broniąc się w nim do momentu kapitulacji miasta 20 września 1944 roku. Wcześniej, w lipcu 6. Pułk Strzelców Spadochronowych wchodzący w skład 2. FJD. został zniszczony w kotle pod Falaise.

2. FJD składała się pierwotnie z 2., 6. i 7. pułków strzelców spadochronowych oraz batalionów (artylerii, niszczycieli czołgów /ppanc., pionierów, łączności i medycznego). Wraz z reorganizacją w maju 1944 roku, kiedy to odtworzono zniszczony 6. pułk przydzielono Dywizji dodatkowo bataliony (karabinów maszynowych, moździerzy i artylerii p-lot.).

Pierwszym dowódcą 2. FJD od lutego 1943 r. był Generalmajor Herman Bernhard Ramcke. Następnie na krótko dowództwo nad dywizją objął Generalmajor Hans Kroch (11 sierpnia 1944 r. – 15 września 1944 r.). Następnie, aż do momentu poddania się 2. FJD w Breście dowodził nią Generalleutnant Walther Lackner.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops