Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Fallschirmjäger Division

Jakub Grodzki | 2013-05-10
Żołnierze oddziałów Fallschirmjäger na pozycjach w Normandii Fot. www.flamesofwar.com 

Żołnierze oddziałów Fallschirmjäger na pozycjach w Normandii Fot. www.flamesofwar.com 

Oddziały Falschirmjäger stworzone w ramach Luftwaffe oraz dywizje piechoty określane mianem „Luftlande” odegrały w początkowym okresie II wojny światowej znaczącą rolę. Działania podejmowane przez te związki taktyczne przyspieszyły postęp sił lądowych i nie jeden raz przesądzały o wyniku bitwy czy kampanii. Także w okresie następującym po zwycięskiej, jednak okupionej wysokimi stratami, operacji „Merkury” oddziały Fallschirmjäger oraz „Luftlande”  pokazały dobitnie swoją wartość bojową. Kończąc i zarazem podsumowując charakterystykę niemieckich oddziałów powietrznodesantowych przedstawiam zbiorcze zestawienie wszystkich najważniejszych związków taktycznych i oddziałów.

Zobacz także

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Dziwić może pojawienie się w tym gronie 500/600 batalionu SS, który de facto nie odegrał znaczącej roli w toku II wojny światowej. Jednak obecność w tym gronie spadochroniarzy z SS jest poniekąd uzasadniona poprzez operacje, które oddział ten przeprowadził i udowodnił tym samym swoją przydatność i wartość. Zestawienie jednostek powietrznodesantowych, wzbogacone krótkim przedstawieniem szlaku bojowego, oficerów dowodzących oraz wchodzących w ich skład oddziałów i pododdziałów należy dodatkowo uzupełnić krótkim komentarzem.

W trakcie blisko 6 letniego okresu II wojny światowej, w ramach niemieckiej armii utworzono 13 dywizji Fallschirmjäger (Luftwaffe) oraz 2 dywizje „Luftlande” (Wehrmacht).   Tym samym całość wojsk powietrznodesantowych stanowiła niebagatelną siłę ponad 250 tys. żołnierzy (dane szacunkowe na podstawie liczebności niemieckich dywizji w przededniu wybuchu II wojny światowej). Jednak, o ile statystycznie całokształt tych wojsk przedstawiał się imponująco, rzecz miała się całkowicie odmiennie jeśli chodzi o wartość bojową poszczególnych dywizji. Należy mieć również świadomość, że odtwarzanie zniszczonych związków taktycznych oraz powoływanie do życia nowych, nie zawsze zwieńczone było sukcesem i kończyło się zyskaniem pełnego stanu osobowego, o czym będzie wspomniane dalej. Pełną wartość bojową i zdolność realizowania przeznaczonych „specjalnym” dywizjom zadań posiadały przede wszystkim 1 Fallschirmjäger Division oraz 22 Dywizja Piechoty „Luftlande”. Oddziały te formowane jeszcze w okresie poprzedzającym wojnę miały czas na odpowiednie wyszkolenie i zostały w pełni wyposażone w sprzęt i uzbrojenie. W przypadku oddziałów formowanych w trakcie wojny stopniowo łagodzono kryteria naboru oraz obniżano poziom szkolenia. Warto w tym momencie wspomnieć, że formowanie nowych jednostek odbywało się zwykle na bazie oddziałów wydzielonych i oddelegowanych z istniejących formacji (dotyczy to przede wszystkim oddziałów Fallschirmjäger), co wpływało niejako na podniesienie wartości bojowej. Jednak, praktycznie od 1943 r. oddziały powietrznodesantowe były takie jedynie z nazwy. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 91 DP „Luftlande”, której żołnierze odebrali jedynie krótkie przeszkolenie w zakresie transportu drogą lotniczą. Abstrahując od zdolności poszczególnych dywizji do faktycznego desantu   spadochronowego, wszystkie związki taktyczne określane wspólnym mianem Fallschirmjäger pokazały w trakcie licznych kampanii swoją wysoką wartość i nie na darmo określano je mianem „strażaków Hitlera”.

1. Dywizja Spadochronowa – 1 Fallschirmjäger Division
Utworzona w październiku 1938 roku jako 7. Dywizja Lotnicza, w kwietniu 1943 roku przemianowana na 1. Falschirmjäger Division. Żołnierze tej dywizji uczestniczyli w większości kampanii II wojny światowej oraz takich operacjach: Fall Weiß, Fall Weserübungen, Fall Gelb, Fall Seelöwe, Fall Marita, Fall Merkury, Fall Barbarossa. W końcowym okresie wojny spadochroniarze wykazali swoją wysoką wartość bojową między innymi w trakcie obrony Sycylii podczas alianckiej operacji Husky oraz w trakcie walk na półwyspie apenińskim, gdzie oddziały 1. FJD poddały się ostatecznie wojskom amerykańskim 2 maja 1945 r.

Dowódcy:
Generalleutnant Kurt Student - od momentu utworzenia 9 września 1938 r.
Generalleutnant Richard Putzier - od 16 maja 1940 r.Generalleutnant Wilhelm Sussman - od 1 października 1940 r. Generalmajor Alfred Sturm - od 20 maja 1940 r.
Generalleutnant Erich Petersen - od 1 października 1941 r.General Richard Heidrich - od 1 sierpnia 1942 r.Generalmajor Hans Korte - od 4 stycznia 1944 r.
General Richard Heidrich - od 21 lutego 1944 r.
Generalmajor Karl Lothar Schulz - od 18 listopada 1944 r.

W tym czasie 1.  Falschirmjäger Division. z rozrosła się z pierwotnego stanu - 1. Falschirmjäger Regiment (3 bataliony) i 2. Falschirmjäger Regiment (2 bataliony) do 1.,2. i 3. Falschirmjäger Regiment oraz pięciu batalionów wsparcia (artylerii, przeciwpancernego, przeciwlotniczego, karabinów maszynowych, pionierów) w maju 1941 roku do ostatecznego stanu, który uzyskała w kwietniu 1943 r. W ostatecznej formie 1. Falschirmjäger Division składała się z 4 pułków strzelców spadochronowych, regimentu artylerii spadochronowej - 2 bataliony, batalionu ppanc., batalionu pionierów, batalionu karabinów maszynowych i jednostek łączności.

2. Dywizja Spadochronowa  - 2 FJD.
2. Falschirmjäger Division została utworzona w styczniu 1943 roku w wyniku reorganizacji 7. Dywizji Lotniczej. Jej trzon stanowili skierowani do tej Dywizji weterani z 1. FJD, dołączono również do nich inne oddziały spadochronowe, które w toku walk na froncie wschodnim poniosły duże straty i postanowiono ich nie odtwarzać. W maju 1943 r. Dywizja nadal była w fazie tworzenia, kiedy przeniesiono ją do Avinion we Francji. Następnie została włączona do 11 Korpusu Lotniczego wraz z 1. FJD. We wrześniu 1943 r. żołnierzy z 2 FJD. skierowano do Włoch, gdzie między innymi zabezpieczali wybrzeże niedaleko ujścia Tybru. Następnie przerzucono cały związek taktyczny do Rzymu z zadaniem rozbrajania armii włoskiej. Wraz z październikiem 1943 r. spadochroniarze z 2 FJD. trafili na front wschodni tocząc na nim walki do połowy grudnia w rejonie Kijowa, a następnie zostali przerzuceni drogą lotniczą w okolice Kirovogradu, gdzie uczestniczyli w przeprowadzonej ofensywie. W styczniu 1944 roku 2 FJD. przeszła w tym rejonie do obrony, następnie od marca znajdowała się w odwrocie, który zakończył się wraz ze stabilizacją frontu na Bugu. Dwa miesiące później 2. FJD uczestniczyła w akcji wymierzonej przeciw radzieckiemu przyczółkowi nad Dniestrem. Wraz z końcem maja dywizja została stopniowo wycofana z frontu i skierowana do Niemiec na uzupełnienie i odpoczynek. Krótki okres wytchnienia zakończył się wraz z nowym zadaniem – obsadzenia odcinka obrony na wale atlantyckim, na którym wraz z rozpoczęciem inwazji dywizja związała się walką z lądującymi oddziałami alianckimi. Szlak bojowy oddziały 2. FJD zakończyły w Breście, broniąc się w nim do momentu kapitulacji miasta 20 września 1944 roku. Wcześniej, w lipcu 6. Pułk Strzelców Spadochronowych wchodzący w skład 2. FJD. został zniszczony w kotle pod Falaise.

2. FJD składała się pierwotnie z 2., 6. i 7. pułków strzelców spadochronowych oraz batalionów (artylerii, niszczycieli czołgów /ppanc., pionierów, łączności i medycznego). Wraz z reorganizacją w maju 1944 roku, kiedy to odtworzono zniszczony 6. pułk przydzielono Dywizji dodatkowo bataliony (karabinów maszynowych, moździerzy i artylerii p-lot.).

Pierwszym dowódcą 2. FJD od lutego 1943 r. był Generalmajor Herman Bernhard Ramcke. Następnie na krótko dowództwo nad dywizją objął Generalmajor Hans Kroch (11 sierpnia 1944 r. – 15 września 1944 r.). Następnie, aż do momentu poddania się 2. FJD w Breście dowodził nią Generalleutnant Walther Lackner.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.