Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Podwodny transport jednostek specjalnych

Operatorzy jednostek specjalnych realizują szerokie spektrum zadań, które wymagają specyficznych zdolności indywidualnych, wysokiej odporności i sprawności fizycznej, specjalnego wyposażenia, skomplikowanego treningu i szkolenia. Elitę wśród nich stanowią grupy płetwonurków bojowych, czasami mylonych z morskimi nurkami–minerami. Nurkowanie bojowe nie jest obecnie jedyną specjalnością morskich komandosów, mogą oni również działać z nawodnych i podwodnych jednostek pływających, wchodzić do akcji z powietrza i walczyćskutecznie na lądzie.

Zobacz także

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Krzysztof Mątecki Kolejne S70i Black Hawk w Wojskach Specjalnych

Kolejne S70i Black Hawk w Wojskach Specjalnych Kolejne S70i Black Hawk w Wojskach Specjalnych

Pod koniec 2023 roku do Wojsk Specjalnych trafiły dwa kolejne wielozadaniowe śmigłowce S70i Black Hawk, zwiększając tym samym do 6 szt. liczbę tych maszyn we flocie Wojsk Specjalnych. Dostawy śmigłowców realizowane...

Pod koniec 2023 roku do Wojsk Specjalnych trafiły dwa kolejne wielozadaniowe śmigłowce S70i Black Hawk, zwiększając tym samym do 6 szt. liczbę tych maszyn we flocie Wojsk Specjalnych. Dostawy śmigłowców realizowane są w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy MON a PZL Mielec w 2019 roku. Wiropłaty Black Hawk to śmigłowce wsparcia bojowego, które w naszych Wojskach Specjalnych odpowiadają za transport operatorów do i z miejsca operacji. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Magdalena Wajer, Iwona Stopczyk,...

Marcin Kaczmarek LPR LEGWAN

LPR LEGWAN LPR LEGWAN

Podczas XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023 w Kielcach Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) na stoisku spółki akcyjnej Rosomak zaprezentowała Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LPR) Legwan, bazujący...

Podczas XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023 w Kielcach Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) na stoisku spółki akcyjnej Rosomak zaprezentowała Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LPR) Legwan, bazujący na konstrukcji koreańskiego pojazdu KIA MOTORS KLTV (Kia Light Tactical Vehicle) Raycolt 4x4, będącego od 2016 r. w służbie Sił Zbrojnych Republiki Korei. To nowy lekki pojazd opancerzony przeznaczony dla pododdziałów rozpoznania wojsk zmechanizowanych i pancernych Sił Zbrojnych RP. Tekst:...

Środki transportu

Przerzut komandosów morskich na teren przeciwnika może być realizowany z wykorzystaniem małych i dużych okrętów podwodnych (OP), jednostek nawodnych, samolotów i śmigłowców. Przerzucani śmigłowcami specjalsi wykonują skoki bezpośrednio do zbiornika wodnego z wysokości 3–5 m przy prędkości ok. 25–30 km/h lub z samolotów na spadochronach.

Przeczytaj także: Pojazdy M-ATV dla polskich specjalsów?

Zasadnicze środki transportu operatorzy opuszczają w odległości ok. 10 km od rejonu działania, zaś do celu płyną pod wodą korzystając ze specjalnych pojazdów podwodnych, typu „mokrego” i „suchego”, lub na szybkich łodziach pneumatycznych oraz półsztywnych (typu RIB – Rigid Inflatable Boat). Pojazdy podwodne mogą poruszać się w środowisku wodnym na dużej głębokości, płytko zanurzone lub przy samym dnie. Są zróżnicowane pod względem budowy, masy i rozmiarów (5–20 m długości). Możliwość skrytego, bliskiego podejścia do brzegu pozwala na ich szerokie wykorzystanie zarówno podczas konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych, jak i w czasie prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz przywracania pokoju. Masa, wymiary i wyposażenie pojazdów decydują też o ich charakterze, tj. jako środków holowniczych lub transportowych (jedno-, dwu- lub wielomiejscowych).

Przeczytaj także: Samolot klasy MRTT – ekstrawagancja czy pożyteczny element sił zbrojnych?

Transportowe pojazdy podwodne są aparatami, w których nurkowie i ładunki (wyposażenie) są w większości zabezpieczone przed oddziaływaniem ciśnienia hydrostatycznego, a sama załoga wykorzystuje skafandry i aparaty oddechowe. Urządzenia kontroli i sterowania znajdują się w wodoszczelnych pojemnikach.

Przeczytaj także: Polskie GMV

Natomiast pojazdy holujące mają pewne wady, poza funkcją holującą brak jest bowiem możliwości przenoszenia ładunków (jest to związane z dokładnym wyważeniem pojazdu i nurka do tzw. pływalności zerowej), nie mówiąc już o trudnościach w sterowaniu i oddziaływaniu strumienia wody na nurka. Wad tych nie mają aparaty transportowe, ale za to są cięższe i większe, a tym samym znacznie droższe.

Okręty podwodne

Możliwość skrytego i bliskiego podejścia do brzegu pozwala z powodzeniem wykorzystywać okręty podwodne (zwłaszcza małe i miniaturowe) do transportu i desantowania zespołów bojowych. Przystosowane do działań specjalnych mogą być użyte zarówno podczas konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych, jak i w czasie prowadzenia działań stabilizujących w określonych regionach świata. Okręt podwodny może wysadzić grupę nurków bojowych dwoma sposobami: z położenia nawodnego i podwodnego. W tym drugim okręt podchodzi na pozycję wysadzania i kładzie się na dnie na głębokości morza 20–30 m. W US Navy do takich zadań w pierwszej kolejności przystosowano okręty typu Los Angeles, na których zamontowano kontenery DDS (Dry Dock Shelter) mieszczące podwodne pojazdy SDV (SEAL Delivery Vehicle) lub łodzie motorowe CRRC (Combat Rubber Raiding Craft). W innych siłach morskich przyjęto rozwiązanie, iż nurkowie bojowi opuszczają zanurzony okręt podwodny przez wyrzutnie torpedowe. Jako przykład można wskazać izraelskie OP typu Dolphin z wyrzutniami torped kal. 650 mm czy rosyjskie MOP (miniaturowe okręty podwodne) „Pirania” proj. 865 i duże proj. 877 WK i 877 EKM „Kilo” z wyrzutniami kal. 533 mm.

Nowocześniejsze amerykańskie OP typu „Virginia” (zastępujące wycofywane OP typu Los Angeles) miały też transportować specjalne pojazdy (miniaturowe OP) ASDS (Advenced SEAL Delivery System) przeznaczone tylko do transportu grup specjalnych z okrętu podwodnego – matki. ASDS mógł zabierać do 16 nurków bojowych. Zaplanowano budowę 6 egzemplarzy tych zaawansowanych technicznie MOP-ów, ale okazały się one zbyt drogie (przewidywany koszt 1 egz. ASDS wzrósł z 25 mln USD do 125 mln USD) i w rezultacie program został skasowany.

Niepowodzenie projektu ASDS spowodowało, że US Navy postanowiła zbudować jego następcę. W grudniu 2008 roku Dowództwo Systemów Morskich NAVSEA (Naval Sea Systems Command) poinformowało przemysł zbrojeniowy o planowanym przyspieszonym zakupie nowego typu okrętu dla sił specjalnych, wstępnie nazwanego JMMS (Joint Multi-Mission Submarine). Według początkowych założeń pierwszy egzemplarz JMMS ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2016 roku. W dotychczasowych planach uwzględniono zbudowanie trzech jednostek nowego typu.

W nowym programie zostaną uwzględnione doświadczenia z prac nad ASDS. Być może pozwoli to na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu budowy. Natomiast z początkiem 2011 r. Dowództwo Operacji Specjalnych (USSOCOM) wybrało firmę Teledyne Brown Engineering Inc. do projektowania, rozwoju, testowania i produkcji pojazdu podwodnego dla pododdziałów sił specjalnych Shallow Water Combat Submersible (SWCS). Kontrakt na budowę pojazdu zdolnego operować na wodach płytkich został oceniony na 383 mln dolarów.

SWCS zastąpi wykorzystywane obecnie pojazdy SEAL DeliveryVehicle (SDV) Mk 8 Mod 1. Jego przeznaczeniem będzie transport żołnierzy do miejsca operacji na terytorium przeciwnika z pokładu okrętu podwodnego oraz ewakuacja po wykonaniu zadania. US SOCOM zakładało budowę 10–14 takich pojazdów, nie wyklucza się produkcji eksportowej dla państw zaprzyjaźnionych. 

Miniaturowe okręty podwodne (MOP) wykorzystywane do transportu zespolów morskich jednostek specjalnych są okrętami o wyporności do ok. 70 ton (podobnej do ASDS) przeznaczonymi głównie do zadań dywersyjnych i współpracy z nurkami bojowymi oraz przystosowanymi do transportu drogą powietrzną. Planowana obecność nurków na pokładach MOP-ów świadczy o dążeniu do uniwersalizacji tych okrętów. Dodatkowo mogą one zabierać pojazdy podwodne typu „mokrego” przeznaczone do transportu nurków bojowych (lub nurków-minerów) i ich wyposażenia (magnetyczne miny dywersyjne, ładunki wybuchowe itp.). Miniaturowe OP umożliwiają prowadzenie tzw. małej wojny podwodnej – atakowanie portów, kotwicowisk i infrastruktury hydrotechnicznej z wykorzystaniem bojowych grup dywersyjnych. Okręty MOP mogą być transportowane drogą lądową (na lawetach), powietrzną (samolotami C-5, C-17, An-124 lub w przypadku bardzo małych jednostek – samolotami C-130) i morską (jako ładunek okrętów lub statków handlowych).

Dywersyjny MOP powinien być zdolny do transportu 6–8 nurków bojowych wraz z pojazdami podwodnymi, ładunków wybuchowych o masie do 2 ton, min magnetycznych i morskich (kontaktowych, niekontaktowych, odpalanych zdalnie), telemanipulatorów (np. do cięcia kabli), minitorped do zwalczania nurków przeciwnika. Okręty te mają konstrukcję bezkioskową, a do ich budowy stosuje się laminaty i inne wysokowytrzymałe tworzywa.

Wysadzanie zespołu bojowego z położenia nawodnego OP dokonywane jest w położeniu pozycyjnym jak najbliżej brzegu przeciwnika, zazwyczaj w bezksiężycową nocą i przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu, itp.). Obecnie ten sposób (ze względu na możliwość wykrycia desantu za pomocą np. obserwacyjnych urządzeń termowizyjnych) jest rzadziej stosowany lub wykonywany w większej odległości od brzegu. W tym ostatnim przypadku wykorzystywane są mniejsze rozmiarami i poruszające się na większych odległościach specjalistyczne pojazdy podwodne zapewniające również powrót nurków do bazy.

Pojazdy podwodne

W celu zwiększenia promienia działania płetwonurków opracowano podwodne pojazdy transportowe i holownicze typu suchego i mokrego. Te drugie zmniejszają tylko fizyczne zmęczenie nurków (nie wymagają wykorzystania siły jego mięśni) i pozwalają jednocześnie na dłuższe przebywanie nurka w rejonie działania. Są też mniejsze (nie mają przedziału ładunkowego) i pozwalają na przemieszczanie się pojedynczego płetwonurka ze sprzętem, który ma na sobie.

Jak poważnym wyzwaniem jest to, aby nurkowie bojowi dysponowali siłami umożliwiającymi im wykonanie zadania i bezpieczny powrót, świadczy coraz większa liczba środków transportujących nurków pod wodą. Użycie tylko płetw, szczególnie w rejonach przybrzeżnych (gdzie występują silne prądy) może być dopuszczalne jedynie na końcowym odcinku podejścia do rejonu działań, a nie jako podwodny środek transportu nurków z wyposażeniem.

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym w morskich siłach specjalnych wielu armii, także w polskich WS, są transportowe pojazdy podwodne DPD (Diver Propulsion Device) produkowane przez Stidd Systems Inc. z Greenport. W pierwszej kolejności zostały zakupione przez Dowództwo Amerykańskich Sił Specjalnych (US SOCOM-US Special Operations Command) do transportu płetwonurków bojowych SEALs, a później dopiero przez US Marine Corps (USMC) dla Amfibijnych Jednostek Rozpoznawczych (Marine Amphibious Reconnaissance Units).

Aparat DPD służy do holowania 1–2 płetwonurków wraz z wyposażeniem, a ponadto w jego wnętrzu można umieścić ładunek o objętości 0,85 m3 i masie do 46 kg. Pojazd przy masie własnej z baterią wynoszącą 72 kg (aparat może być przenoszony przez dwóch ludzi dzięki dwóm bocznym uchwytom) może z jednym holowanym nurkiem rozwijać prędkość do 3,2 węzłów lub z dwoma nurkami do 2,7 węzła. Liczba nurków decyduje też o zasięgu podwodnego pływania i wynosi odpowiednio 5,2 Mm oraz 3,8 Mm. Zasięg ten może być powiększony odpowiednio do 10 Mm i 7,4 Mm, jeżeli w komorze ładunkowej aparatu zamontuje się drugą baterię akumulatorów. Maksymalna głębokość zanurzenia DPD wynosi 41 metrów.

Pojazd DPD o wymiarach Ø61 × 224 cm do transportu lądowego jest składany i wówczas jego długość nie przekracza 140 cm i może być transportowany na dwuosiowym wózku. Napęd aparatu stanowi otunelowana śruba o płynnej regulacji prędkości obrotowej napędzana przez umieszczony we wspólnej obudowie silnik elektryczny 26 V. Właściwie dobrany kształt kadłuba zmniejsza opór wody i ułatwia rozmieszczenie wewnętrznego ładunku oraz wyposażenia. Z przodu znajduje się otwór o średnicy 36 cm (zapewniający widoczność przed pojazdem) osłonięty przezroczystą szybą z twardego poliwęglanu. Niksą masę aparatu uzyskano dzięki zastosowaniu w konstrukcji jego kadłuba stopu aluminium oraz wykonaniu płyty pokładowej z kompozytu. Sterowanie aparatem jest dwucięgnowe: kierunek pływania nadaje się wolantem umieszonym w dziobowej części kadłuba, który połączony jest pojedynczym cięgnem z zespołem napędowym (śruba z silnikiem), zaś drugie cięgno porusza sterem głębokości zamocowanym za śrubą (oba mogą być obsługiwane przez 1 operatora). Obecnie źródłem energii elektrycznej DPD jest bateria akumulatorów litowo-jonowych wyposażona w przenośny system ich ładowania (o masie 20 kg i wymiarach 53×41×19 cm). Czas ładowania baterii wynosi do 8 h.

W skład przyrządów pokładowych DPD wchodzą: busola, wskaźnik naładowania baterii, głębokościomierz oraz zaawansowany system nawigacyjny RNAV (Recon-Navigation System). RNAV pozyskuje dane z trzech niezależnych podsystemów: Dopplerowskiego DVL (Doppler Velocity Log – hydroakustyczny log), odbiornika nawigacji satelitarnej GPS oraz inercyjnej INS (Interial Navigation System). System umożliwia precyzyjne planowanie trasy rejsu oraz nawigowanie nawet podczas długodystansowych misji. Dzięki funkcji automatycznego przełączania się pomiędzy podsystemami w przypadku utraty sygnału, pogorszenia się danych pozyskiwanych z jednego z nich, zminimalizowane są błędy w określaniu pozycji, którą RNAV określa z dokładnością do 1 metra.

Wyposażeniem dodatkowym pojazdu może być maszt o wysokości 1200 mm z anteną GPS, pozwalający na dokładne określenie pozycji aparatu podczas płynięcia na powierzchni lub przy niewielkim zanurzeniu.

Rosyjska firma Dwigatiel z Petersburga – producent kilku typów sterowanych przewodowo torped o napędzie elektrycznym – oferuje także podwodny pojazd Sirena-UME przeznaczony dla dwójki bojowych nurków. Według informacji producenta, w przedziałach załogowych przewidziano miejsce dla broni strzeleckiej obsady Sireny, w tym pm-ów APS.

W konstrukcji tego aparatu można wyróżnić:

część dziobową, dostosowaną do dołączenia pojemnika transportowego, mieszczącą baterię akumulatorów niklowo-kadmowych;

część środkową, mieszczącą kokpity dla dwóch nurków, sekcję przyrządów zanurzenia oraz system podtrzymywania życia (zbiornik z mieszanką oddechową wraz z oprzyrządowaniem);

część rufową z urządzeniem regulacji obrotów i sterowania.

Pojazd Sirena ma średnicę 0,53 m i długość 8,72 m (11,3 m z pojemnikiem transportowym), dzięki czemu może być transportowany w typowych wyrzutniach torpedowych (kal. 533-mm) okrętów podwodnych. Aparat Sirena przy masie 1097 kg (w tym ładunek użytkowy do 460 kg), napędzany silnikiem elektrycznym, może osiągać prędkość rzędu 2–4 węzłów. Wyposażony jest w urządzenie automatycznie utrzymujące zadany kurs i zanurzenie (w przedziale 0–40 m), zapewniające automatyczne wyważenie w przypadku zastopowania silnika.

Na wystawie SOFEX 2010 w Ammanie (Centrum Szkolenia Operacji Specjalnych – 10–13 maja 2010 r.) po raz pierwszy niemiecka spółka Rotinor GmbH zaprezentowała dwa podwodne pojazdy typu „mokrego” dla nurków bojowych: Model Seabob Divejet 414 i Seabob Black Shadow 730. Oba pojazdy mają napęd strugowodny, zapewniany przez otunelowaną turbinę poruszaną elektrycznym silnikiem, dzięki czemu pojazdy są szybkie, zwrotne i ciche. Baterie akumulatorów litowo-jonowych o parametrach 2,1 kW, 56 V, 40 Ah dla pojazdu mniejszego (SD414) i 4,5 kW, 60 V i 80 Ah dla większego (SBS730) są zlokalizowane w przedniej części kadłuba. Wyposażenie elektroniczne obu pojazdów jest bogate, przy czym model SBS730 dysponuje również sonarem, który pozwala na poruszanie się pod wodą praktycznie bez widzialności. Układ sterowania obu jednostek jest podobny i pozwala sternikowi na regulowanie prędkości ustawianej skokowo na 10-stopniowej skali regulacji.

Pojazd SD414 o wymiarach 1296×481×379 mm przeznaczony jest dla jednego nurka. Ciąg zapewniany przez pędnik kształtuje się na poziomie 475 N. Pojazd o masie 64 kg (z baterią) może rozwijać prędkość do 7 km/h, a jego zasięg przy maks. prędkości to 8,4 km. W zależności od rozwijanej prędkości, czas działania mieści się w przedziale 72–760 minut. Maksymalna głębokość pływania to 60 m, a czas ładowania baterii – 2 h. SD414 wyposażony jest w elektroniczny wyświetlacz obrazujący dane o stanie pojazdu (czas pracy, głębokość zanurzenia itd.) oraz elektroniczny kompas.

Pojazd SBS730 o wymiarach 1766×474×402 mm przeznaczony jest dla sternika i nawet 6 nurków. Ciąg pędnika kształtuje się na poziomie 735 N. Przy masie 110 kg (z baterią) pojazd może rozwijać maks. prędkość do 10,5 km/h, a czas jego działania mieści się w przedziale 72–750 minut (maks. głębokość pływania nie przekracza 60 m, czas ładowania baterii do 270 minut).

SBS730 ma bogate oprzyrządowanie nawigacyjne. Stanowi je trójdzielny wyświetlacz z ekranem prezentującym obraz z wbudowanego w dziób pojazdu sonaru. W dziobie zamontowane są także diodowe reflektory oraz czujnik głębokości. Głębokość zanurzenia programowana jest przed rejsem. W obu jednostkach zamocowano pod dnem „bagażnik” pozwalający na przewiezienie ładunku o masie do 50 kg, a sterników pojazdów wyposażono w szelki mocujące. W przypadku SBS730 występują jeszcze uchwyty dla holowania nurków.

Pojazdy podwodne firmy Rotinor GmbH znajdują się już na wyposażeniu jednostek specjalnych: Hiszpanii, Włoch, Francji, Cypru, Rosji, Malezji, Tajwanu, Chin i Indonezji. Według danych firmy do listy użytkowników mają niebawem dołączyć nowe formacje z państw, które nie życzą sobie ujawniania tego faktu.

Wielofunkcyjne łodzie motorowe

Producent DPD (firma Stidd Systems Inc.) zaproponował także systemowy sposób dostarczania nurków bojowych do celu i ich powrotu poprzez współpracę DPD z nowo opracowaną, wielofunkcyjną szybką łodzią motorową MRISC/MRCC (Multi-Role Intermediate Suport Craft/Multi-Role Combat Craft). Łódź ta wykonana w technologii stealth może pływać zarówno pod wodą, jak i na jej powierzchni.

MRISC/MRCC jest szybką łodzią motorową przeznaczoną do transportu grup specjalnych do rejonu i z rejonu akcji, prowadzenia misji rozpoznawczych (nawodnych i podwodnych), wsparcia bojowego (wersja uzbrojona w 2 km) w strefie przybrzeżnej, skrytego abordażu, operacji ratowniczych CSAR oraz ewakuacji uchodźców w strefie przybrzeżnej i dorzeczach rzek. W tym drugim przypadku, może wypuszczać skrycie pojazdy podwodne DPD wraz z nurkami bojowymi, a pozostając niewidoczna dla obserwatorów z lądu lub jednostek nawodnych może być ponownie wykorzystana przez komandosów do ewakuacji po wykonaniu zadania. Do napędu łodzi pod wodą (na głębokości do 20 m) wykorzystuje się silniki elektryczne zasilane z akumulatorów, zaś na powierzchni wody silnik diesla z turboładowaniem o mocy 320 kW. Tak dobrany napęd pozwala rozwijać na powierzchni prędkość do 30 w, w półzanurzeniu 5 w i pod wodą do 3 w. Konstrukcja łodzi zapewnia bezpieczne pływanie do stanu morza 5°B. Przy standardowym zapasie paliwa (254 dm3) zasięg pływania na powierzchni wynosi 150 Mm i w półzanurzeniu do 120 Mm, pod wodą (przy w pełni naładowanych akumulatorach) od 6÷8 Mm z prędkością 3 w (zasięg podwodny MRISC może być wydłużony o dalsze 10 Mm dzięki zastosowaniu DPD, co pozwoli nurkom na skryte podejście do rejonu akcji z wykorzystaniem pływających transporterów spoza 12-milowego pasa wód terytorialnych). Kierowanie łodzią umożliwiają dwie konsole sterownicze: do pływania nawodnego i podwodnego.

Kadłub MRCC wykonano z wysokowytrzymałego stopu aluminium, a pokład z materiału kompozytowego. Do ewakuacji załogi wykorzystuje się górne i boczne luki ewakuacyjne. Łódź przy wymiarach 9,91×1,68×2,31 m (dł.×wys.×szer.) na powierzchni ma zanurzenie 0,56 m, zaś w półzanurzeniu 1,22 m. Łódź może przewozić 2 członków załogi oraz ładunek o masie 636 kg (zamiennie: 4 w pełni wyposażonych nurków wraz z dwoma skuterami DPD).

Podobną łódź – SEAL Carrier oferuje we współpracy ze szwedzką spółką DCE AB brytyjska firma James Fisher Defence (JDF) specjalizująca się od ponad 30 lat w prowadzeniu podwodnych akcji ratowniczych, projektowaniu oraz produkcji różnego typu pojazdów podwodnych i ich wyposażenia, SEAL Carrier to jednostka, która może zarówno pływać na powierzchni wody, w zanurzeniu tuż pod powierzchnią oraz na głębokości kilkunastu metrów i jest przeznaczona do transportu nawet 6-osobowych zespołów, a jej załogę stanowi 2 ludzi (sternik i nawigator).

SEAL Carrier, dzięki ładowności wynoszącej 1200 kg, może być również wykorzystany w charakterze nośnika robotów podwodnych, transportera sekcji abordażowych w działaniach antyterrorystycznych/przeciwpirackich (na powierzchni pojazd ten osiąga prędkość pow. 30 węzłów), czy zdalnie sterowanych systemów uzbrojenia.

Zasięg tej jednostki wynosi powyżej 150 mil morskich na powierzchni oraz powyżej 10 mil w zanurzeniu. Pojazd ten może być wodowany z pokładów okrętów, zrzucany z pokładu samolotu (low-velocity extraction), np. C-130, lub holowany za okrętem podwodnym (do gł. 150 m).

SEAL Carrier był prezentowany m.in. podczas targów DSEI 2013 w Londynie wraz z innymi konstrukcjami stanowiącymi rodzinę pojazdów SDV (Swimmer Delivery Vehicles) przeznaczoną głównie dla wodnych jednostek specjalnych.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Bodnar Bodnar, 11.01.2015r., 11:55:50 ładne i sprawne

Powiązane

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Michał Piekarski Spojrzenie na morze

Spojrzenie na morze Spojrzenie na morze

Bieżący tydzień nierozerwalnie związany jest z obchodzonym tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca Świętem Marynarki Wojennej. W obliczu licznych po tegorocznych wydarzeniach na Ukrainie dyskusji dotyczących...

Bieżący tydzień nierozerwalnie związany jest z obchodzonym tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca Świętem Marynarki Wojennej. W obliczu licznych po tegorocznych wydarzeniach na Ukrainie dyskusji dotyczących kierunków przyszłej polskiej polityki bezpieczeństwa, musi pojawić się pytanie o przyszłość polskich sił morskich, a także jednostek specjalnych działających na morzu.

Michał Piekarski Najpierw morze

Najpierw morze Najpierw morze

Rok 2012 oprócz różnych zdarzeń przyszłych, przynosi ze sobą także rocznice. Jedna z nich jest ważna dla historii operacji specjalnych. W styczniu 1962 roku – a więc już pięćdziesiąt lat temu utworzono...

Rok 2012 oprócz różnych zdarzeń przyszłych, przynosi ze sobą także rocznice. Jedna z nich jest ważna dla historii operacji specjalnych. W styczniu 1962 roku – a więc już pięćdziesiąt lat temu utworzono pierwsze dwie jednostki SEAL.

Ireneusz Chloupek Nurkowie Floty Północnej FR

Nurkowie Floty Północnej FR Nurkowie Floty Północnej FR

Rosyjska marynarka wojenna zapowiedziała w styczniu br. tworzenie we Flocie Północnej nowych podwodnych pododdziałów specjalnych ochrony antydywersyjnej PDSS (Protiwodiwiersionnyje siły i sriedstwa) o charakterze...

Rosyjska marynarka wojenna zapowiedziała w styczniu br. tworzenie we Flocie Północnej nowych podwodnych pododdziałów specjalnych ochrony antydywersyjnej PDSS (Protiwodiwiersionnyje siły i sriedstwa) o charakterze mobilnym, które będą działać nie tylko w bazach stałych, jak dotychczasowe we wszystkich czterech flotach i flotylli kaspijskiej, lecz w tymczasowych rejonach rozmieszczenia sił floty w obszarze arktycznym.

MD Noworosyjsk nową bazą rosyjskich okrętów podwodnych

Noworosyjsk nową bazą rosyjskich okrętów podwodnych

W Noworosyjsku, porcie nad Morzem Czarnym, mają stacjonować rosyjskie okręty podwodne. Według dowódcy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, admirała Aleksandra Witko, stacjonować tu będzie siedem...

W Noworosyjsku, porcie nad Morzem Czarnym, mają stacjonować rosyjskie okręty podwodne. Według dowódcy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, admirała Aleksandra Witko, stacjonować tu będzie siedem rosyjskich okrętów podwodnych.

Krzysztof Mątecki news Komandosi Formozy ukończyli kurs w USA

Komandosi Formozy ukończyli kurs w USA Komandosi Formozy ukończyli kurs w USA

Operatorzy Jednostki Wojskowej Formoza ukończyli kurs NAVSCIATTS Patrol Craft Advanced Training-Riverine odbywający się w ośrodku szkoelnia NAVSCIATTS w Centrum Kosmicznym im. Johna C. Stennisa w stanie...

Operatorzy Jednostki Wojskowej Formoza ukończyli kurs NAVSCIATTS Patrol Craft Advanced Training-Riverine odbywający się w ośrodku szkoelnia NAVSCIATTS w Centrum Kosmicznym im. Johna C. Stennisa w stanie Mississippi.

Krzysztof Mątecki news Wspólne szkolenie Formozy i GOPR

Wspólne szkolenie Formozy i GOPR Wspólne szkolenie Formozy i GOPR

W dniach od 14 do 16 grudia 2023 roku ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - TPK przeprowadzili szkolenie dla żołnierzy Zespołu Zabezpieczenia Medycznego Jednostki...

W dniach od 14 do 16 grudia 2023 roku ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - TPK przeprowadzili szkolenie dla żołnierzy Zespołu Zabezpieczenia Medycznego Jednostki Wojskowej Formoza.

Krzysztof Mątecki news Spotkanie z żołnierzami FORMOZY w Poznaniu

Spotkanie z żołnierzami FORMOZY w Poznaniu Spotkanie z żołnierzami FORMOZY w Poznaniu

W dniu 20 grudnia 2023 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbędzie się druga edycja spotkania cywilów z czynnymi zawodowo żołnierzami Jednostki Wojskowej FORMOZA. Organizatorem wydarzenia...

W dniu 20 grudnia 2023 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbędzie się druga edycja spotkania cywilów z czynnymi zawodowo żołnierzami Jednostki Wojskowej FORMOZA. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Centrum Rozwoju Obronności "Zielony Talizman".

Redakcja news Nowe terminy rekrutacji do Formozy!

Nowe terminy rekrutacji do Formozy! Nowe terminy rekrutacji do Formozy!

Jednostka Wojskowa Formoza ogłosiła nowe terminy rakrutacji kandydatów na stanowiska służbowe w grupach szturmowych wchodzących w skład zespołu bojowego oraz na stanowiska służbowe z wyłączeniem grup szturmowych....

Jednostka Wojskowa Formoza ogłosiła nowe terminy rakrutacji kandydatów na stanowiska służbowe w grupach szturmowych wchodzących w skład zespołu bojowego oraz na stanowiska służbowe z wyłączeniem grup szturmowych. Jedną z nowości dla operatorów Formozy jest możliwość służby w Dziwnowie.

Krzysztof Mątecki news Rocznica śmierci twórcy Formozy

Rocznica śmierci twórcy Formozy Rocznica śmierci twórcy Formozy

W dniu 5 czerwca 2020 roku na wieczną wachtę odszedł kmdr dypl. w st. spocz. Józef Rembisz – twórca Jednostki Wojskowej Formoza, ojciec chrzestny sztandaru wojskowego JW Formoza.

W dniu 5 czerwca 2020 roku na wieczną wachtę odszedł kmdr dypl. w st. spocz. Józef Rembisz – twórca Jednostki Wojskowej Formoza, ojciec chrzestny sztandaru wojskowego JW Formoza.

Redakcja news Kolejna partia karabinków dla Formozy

Kolejna partia karabinków dla Formozy Kolejna partia karabinków dla Formozy

W dniu 14 marca 2023 roku Jednostka Wojskowa Formoza poinformowała o ogłoszeniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu i dostawy partii karabinków modułowych SIG Sauer MCX. Dostawy mają zostać zrealizowane...

W dniu 14 marca 2023 roku Jednostka Wojskowa Formoza poinformowała o ogłoszeniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu i dostawy partii karabinków modułowych SIG Sauer MCX. Dostawy mają zostać zrealizowane do połowy grudnia 2023 roku.

J. West Wydział Działań Specjalnych Marynarki Wojennej

Wydział Działań Specjalnych Marynarki Wojennej Wydział Działań Specjalnych Marynarki Wojennej

Najmłodszym pododdziałem rozpoznawczym o przeznaczeniu specjalnym, jaki powstał w okresie PRL, był Wydział Działań Specjalnych 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej – płetwonurkowie, zwiadowcy-dywersanci....

Najmłodszym pododdziałem rozpoznawczym o przeznaczeniu specjalnym, jaki powstał w okresie PRL, był Wydział Działań Specjalnych 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej – płetwonurkowie, zwiadowcy-dywersanci. Potrzebę sformowania tego typu pododdziałów w Wojsku Polskim dostrzeżono już w pierwszej połowie lat 60. XX wieku. Potrzeba ta wynikała z rozwoju polskich sił desantowych, które lądować miały w Danii, a za ich transport morski i ubezpieczenie odpowiadała MW.

Krzysztof Mątecki news Formoza Challenge Babie Doły 2022

Formoza Challenge Babie Doły 2022 Formoza Challenge Babie Doły 2022

W dniu 2 października 2022 roku w Gdyni na Babich dołach przy Torpedowni odbyła się ostatnia tegoroczna edycja zawodów z cyklu Formoza Challenge. Edycja w Gdyni była podsumowaniem cyklu czterech imprez...

W dniu 2 października 2022 roku w Gdyni na Babich dołach przy Torpedowni odbyła się ostatnia tegoroczna edycja zawodów z cyklu Formoza Challenge. Edycja w Gdyni była podsumowaniem cyklu czterech imprez w roku 2022. Wcześniej podczas podobnych biegów przeszkodowych rywalizowano w Kaliszu, Obornikach oraz Ustce.

Krzysztof Mątecki news Glock 45 MOS i SIG Sauer MCX dla Formozy

Glock 45 MOS i SIG Sauer MCX dla Formozy Glock 45 MOS i SIG Sauer MCX dla Formozy

Jak wynika z danych europejskiej platformy zamówień TED Jednostka Wojskowa Formoza zleciła różnym firmom dostawę pistoletów Glock oraz komponentów do innej broni. Warszawska firma Kaliber otrzymała zamówienie...

Jak wynika z danych europejskiej platformy zamówień TED Jednostka Wojskowa Formoza zleciła różnym firmom dostawę pistoletów Glock oraz komponentów do innej broni. Warszawska firma Kaliber otrzymała zamówienie o wartości około 99 000 złotych (21 000 euro) na dostawę komponentów do pistoletu 9mm Glock 45 MOS. Osobno zamówiono również zestaw grupowy do Glocka 45 MOS o wartości około 7000 euro.

Redakcja Formoza rekrutuje!

Formoza rekrutuje! Formoza rekrutuje!

Jednostka Wojskowa Formoza poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe w grupach szturmowych wchodzących w skład zespołu bojowego oraz na stanowiska służbowe z wyłączeniem grup szturmowych.

Jednostka Wojskowa Formoza poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe w grupach szturmowych wchodzących w skład zespołu bojowego oraz na stanowiska służbowe z wyłączeniem grup szturmowych.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski Counter Terrorist Challenge Poland

Counter Terrorist Challenge Poland Counter Terrorist Challenge Poland

W Gdyni, 23 kwietnia 2022 r., na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego Strzelnicy Playground odbyły się pierwsze w Polsce zawody oparte na walce z zagrożeniami terrorystycznymi i zatrzymywaniem niebezpiecznych...

W Gdyni, 23 kwietnia 2022 r., na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego Strzelnicy Playground odbyły się pierwsze w Polsce zawody oparte na walce z zagrożeniami terrorystycznymi i zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców przy użyciu różnorodnych sił i środków pn. „Counter-Terrorist Challenge, Poland 2022”. Scenariusz zawodów oparty został na elementach szkoleń i realizacji bojowych Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Krzysztof Mątecki Formoza wraca do Dziwnowa!

Formoza wraca do Dziwnowa! Formoza wraca do Dziwnowa!

Na Pomorzu Zachodnim stacjonował będzie oddział Formozy, odpowiedzialny za ochronę Gazoportu i gazociągu Baltic Pipe. Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł PiS Michał Jach poinformował...

Na Pomorzu Zachodnim stacjonował będzie oddział Formozy, odpowiedzialny za ochronę Gazoportu i gazociągu Baltic Pipe. Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł PiS Michał Jach poinformował że decyzja już zapadła.

Redakcja Nowy dowódca Formozy!

Nowy dowódca Formozy! Nowy dowódca Formozy!

Komandor Jan Kwiatkowski z dniem 25 kwietnia 2022 r. objął obowiązki dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Zastąpił na tym stanowisku kmdr por. Jacka Swajdę.

Komandor Jan Kwiatkowski z dniem 25 kwietnia 2022 r. objął obowiązki dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Zastąpił na tym stanowisku kmdr por. Jacka Swajdę.

Jednostka Wojskowa Formoza

Jednostka Wojskowa Formoza Jednostka Wojskowa Formoza

Morska jednostka specjalna utworzona w roku 1975 jako rezultat prac badawczych zespołu kierowanego przez kmdr. ppor. Józefa Rembisza. Początkowo funkcjonująca jako Wydział Działań Specjalnych (oficjalnie...

Morska jednostka specjalna utworzona w roku 1975 jako rezultat prac badawczych zespołu kierowanego przez kmdr. ppor. Józefa Rembisza. Początkowo funkcjonująca jako Wydział Działań Specjalnych (oficjalnie Wydział Płetwonurków) 3 Flotylii Okrętów, od roku 1990 przeniesiona do Grupy Okrętów Hydrograficznych (później Grupy Okrętów Rozpoznawczych) 3 Flotylii pod nazwą Grupy Specjalne Płetwonurków. Od roku 2007 Jednostka funkcjonuje pod obecną nazwą, a od roku 2008 wyłączono ją ze struktur Marynarki Wojennej...

Morskie działania specjalne

Morskie działania specjalne

rodzaj działań specjalnych prowadzonych w środowisku morskim i jego bliskości. Obejmują one zarówno działania prowadzone pod wodą, na jej powierzchni i na brzegu morskim, przy czym w ich zakres wchodzi...

rodzaj działań specjalnych prowadzonych w środowisku morskim i jego bliskości. Obejmują one zarówno działania prowadzone pod wodą, na jej powierzchni i na brzegu morskim, przy czym w ich zakres wchodzi pełny zakres działań specjalnych - od rozpoznania specjalnego (np. na korzyść desantu morskiego) po zwalczanie terroryzmu (np. operacje ratowania zakładników na statkach, okrętach i instalacjach morskich).

Redakcja news Zakończenie kursu TC3 (NAEMT)

Zakończenie kursu TC3 (NAEMT) Zakończenie kursu TC3 (NAEMT)

W dniach 25-29 października br. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbył się certyfikowany przez National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) kurs Tactical Combat Casualty...

W dniach 25-29 października br. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbył się certyfikowany przez National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) kurs Tactical Combat Casualty Care provider.

Radosław Tyślewicz Selekcja do JW Formoza

Selekcja do JW Formoza Selekcja do JW Formoza

Weryfikacja do tej jednostki zlokalizowanej w Gdyni znacząco odbiega od modelu, który stosuje np. Lubliniec, chociażby ze względu na liczbę i podział dyscyplin sportowych, których jest znacznie więcej....

Weryfikacja do tej jednostki zlokalizowanej w Gdyni znacząco odbiega od modelu, który stosuje np. Lubliniec, chociażby ze względu na liczbę i podział dyscyplin sportowych, których jest znacznie więcej. Test sprawności fizycznej trwa cały dzień, począwszy od bardzo wczesnych godzin porannych, skończywszy na późnym wieczorze. Kandydaci nie mają możliwości odpoczynku i regeneracji. Wykonują polecenia jedno po drugim usłyszane przez instruktorów podczas selekcji. Kandydaci do pokonania mają ćwiczenia...

Sebastian Miernik Eurosatory: Prezentacja produktów, cz. II

Eurosatory: Prezentacja produktów, cz. II Eurosatory: Prezentacja produktów, cz. II

Francuska firma Sillinger, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji łodzi (z przeznaczeniem na rynek cywilny oraz kierowanych do służb mundurowych) zaprezentowało łódź 580 UM RIB, która jest przeznaczona...

Francuska firma Sillinger, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji łodzi (z przeznaczeniem na rynek cywilny oraz kierowanych do służb mundurowych) zaprezentowało łódź 580 UM RIB, która jest przeznaczona do realizacji operacji specjalnych i prowadzenia rozpoznania.

Redakcja Rekrutacja 2021 do JW FORMOZA

Rekrutacja 2021 do JW FORMOZA Rekrutacja 2021 do JW FORMOZA

JW FORMOZA podała terminy tegorocznej rekrutacji do Jednostki. Zainteresowani służbą w Formozie powinni do 15 maja 2021 roku złożyć ankietę personalną, a następnie zaliczyć test sprawnościowy i badania...

JW FORMOZA podała terminy tegorocznej rekrutacji do Jednostki. Zainteresowani służbą w Formozie powinni do 15 maja 2021 roku złożyć ankietę personalną, a następnie zaliczyć test sprawnościowy i badania psychologiczne zaplanowane na 12-13 czerwca 2021 r. Selekcja uprawniająca do służby w FORMOZIE odbędzie się jesienią, prawdopodobnie na przełomie października i listopada 2021 r.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów » Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.