Special-Ops.pl

Podstawa przygotowania motorycznego do testów sprawności fizycznej i kondycyjnej

Przygotowania do testów sprawności fizycznej

Przygotowania do testów sprawności fizycznej

W artykule zostały zamieszczone skuteczne wskazówki i metody treningowe, pomocne na etapie planowania przygotowania organizmu do udziału w najcięższych testach sprawności fizycznej i kondycyjnej, w tym selekcji do poszczególnych oddziałów specjalnych.

Zdjęcia: arch. Aleksandry Wilczek-Musielak

Zobacz także

Krzysztof Miliński Test butów Bates Rush Shield!

Test butów Bates Rush Shield! Test butów Bates Rush Shield!

Buty niewątpliwie stanowią tę część wyposażenia, która w dużej mierze odpowiada za nasz komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz zdolność do długotrwałego działania. Tym razem w „SPECIAL OPS” próbie poddajemy...

Buty niewątpliwie stanowią tę część wyposażenia, która w dużej mierze odpowiada za nasz komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz zdolność do długotrwałego działania. Tym razem w „SPECIAL OPS” próbie poddajemy buty Bates Rush Shield MID w wersji kolorystycznej Black i Coyote.

Tomasz Łukaszewski V Maraton-Selekcja

V Maraton-Selekcja V Maraton-Selekcja

Dziewiątego października 2021 r. w Bieszczadach odbyła się V edycja Maratonu-Selekcji, memoriału im. płk. Sławomira Berdychowskiego, twórcy i pierwszego dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT (JWA). Tegoroczne...

Dziewiątego października 2021 r. w Bieszczadach odbyła się V edycja Maratonu-Selekcji, memoriału im. płk. Sławomira Berdychowskiego, twórcy i pierwszego dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT (JWA). Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało przez mjr. rez Wojciecha Zacharków oraz Fundację „Bieg Rzeźnika” i odbyło się pod patronatem redakcji „SPECIAL OPS”.

Ewelina Grzesik Formoza Challenge 2021

Formoza Challenge 2021 Formoza Challenge 2021

Nigdy nie zostawiamy swoich. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w wydarzeniu Formoza Challenge, doskonale o tym wie – za nami kolejna edycja imprezy, która wystawiając na próbę jednocześnie łączy ludzi. Zdjęcia:...

Nigdy nie zostawiamy swoich. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w wydarzeniu Formoza Challenge, doskonale o tym wie – za nami kolejna edycja imprezy, która wystawiając na próbę jednocześnie łączy ludzi. Zdjęcia: Ewelina Grzesik

Wiadomo, że rozwój sprawności fizycznej jest procesem długoletnim i złożonym, który w dużej mierze zależy od formy aktywności ruchowej podejmowanej już na etapie dzieciństwa. Nauczyciele wychowania fizycznego stale oceniali motorykę ciała na podstawie wyników testów sprawności, mobilności, funkcjonalności i prób wysiłkowych.

Ten model oceny funkcjonuje także na innych etapach naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Konkretniej jako kandydaci do uprawiania danej dyscypliny sportu lub kariery zawodowej musimy poddać nasze ciało różnorodnym testom sprawności fizycznej, m.in. testom: siłowym, szybkościowym, kondycyjnym (wytrzymałościowym), funkcjonalnym, mobilnym itp.

Na podstawie uzyskanych wyników trenerzy bądź instruktorzy, dysponujący wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, dokonują analizy wyników sportowych, aby wyrazić opinię w zakresie posiadania odpowiednich zdolności fizycznych i psychicznych kandydatów do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej czy kariery zawodowej.

Wynik testu sprawności uwidacznia mocne i słabe strony osoby testowanej, a także jest formą selekcji osób słabo zdeterminowanych na realizację złożonego i długoterminowego celu treningowego. Dlatego proces przygotowania motoryki ciała do udziału w testach powinien być dostosowany do kierunku przyszłej aktywności fizycznej. Mam tu na myśli uprawianie profesjonalnego sportu zawodowego (sportowcy kadry narodowej, członkowie klubów i sekcji sportowych), formę sportu amatorskiego (udział w imprezach i eventach sportowych) oraz karierę zawodową, np. pracę w sektorze mundurowym (podstawowe i specjalistyczne testy sprawności fizycznej do poszczególnych oddziałów specjalnych, zwanych „selekcją”).

Wymienione powyżej kierunki rozwoju aktywności fizycznej wykazują odmienne założenia i cele treningowe, które wprost przekładają się na liczbę godzin w tygodniu, jakie należy poświęcić treningom. Ćwiczenie przez kilka godzin dziennie jest bardzo wyczerpujące dla organizmu zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, dlatego oprócz chęci i motywacji treningowej na sukces sportowy mają wpływ inne czynniki:

 • stan zdrowia;    
 • warunki fizyczne (predyspozycje genetyczne);  
 • ogólna sprawność fizyczna;    
 • sprawność techniczna;    
 • umiejętności techniczne;  
 • umiejętności taktyczne;    
 • cechy psychiczne;  
 • specyficzna wytrzymałość;    
 • wiedza o wykonywanych czynnościach;    
 • doświadczenie zawodnicze oraz „plan życiowy” człowieka.

W przypadku rozwoju kariery zawodowej w sektorze mundurowym, kandydaci przed przyjęciem do odpowiednich struktur muszą przejść specjalistyczne testy sprawności fizycznej, które mają na celu określić zdolność kandydatów do wykonywania przyszłych zadań służbowych. Instruktorzy na podstawie uzyskanych wyników sportowych uzupełniają swoją ocenę o ww. czynniki oraz dokonują selekcji najlepszych kandydatów do pracy w odpowiednich szeregach.

Charakter wykonywania takiego rodzaju zawodu wiąże się jednak z innym przygotowaniem fizycznym, aniżeli tym występującym w sporcie zawodowym. Przygotowanie motoryczne operatorów wymaga wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, a więc jest połączeniem przygotowania sportowego z ogólnokondycyjnym przygotowaniem fizycznym w taki sposób, aby rozwijać wszystkie cechy motoryczne ciała i uzyskać funkcjonalną sprawność ruchową. Takie holistyczne podejście do treningu operatorów umożliwia rozwój doskonałej kondycji fizycznej, dzięki której jako członek zespołu będzie mógł realizować wyznaczone mu zadania ruchowe.

Różnica pomiędzy przygotowaniem do startu w zawodach sportowych a udziałem w selekcji do elitarnych jednostek specjalnych.

Czytaj też: Budujemy masę mięśniową – przykładowe programy treningowe manipulujące sposobem wykonywania powtórzeń >>>

Sprostanie wysokim wymaganiom w sporcie zawodowym czy środowisku mundurowym wiąże się z ogromnymi wyrzeczeniami na każdym polu. Poznanie różnicy pomiędzy profesjonalnym przygotowaniem motorycznym sportowców a przygotowaniem sprawnościowo-kondycyjnym żołnierzy, funkcjonariuszy czy operatorów będzie kluczowe w planowaniu własnego programu przygotowania motorycznego.

Rozwijając własną motorykę ciała, należy mieć świadomość, że sprawność fizyczna nie jest zjawiskiem jednolitym, dlatego określana jest w sporcie jako potencjał ruchowy, ukierunkowany na sprawność specjalną (SPP) i sprawność wszechstronną (GPP).

Specific Physical Preparedness (SPP) jest ukierunkowanym i zaplanowanym wieloetapowym działaniem, dążącym do uzyskania sukcesu sportowego w jednej dyscyplinie. Jak sama nazwa wskazuje, występuje w świecie sportu wyczynowego, dlatego każda dyscyplina sportowa wyodrębnia własne metody i techniki treningowe pomocne w osiąganiu coraz lepszych wyników przez sportowca. Oczywiście te techniki będą ograniczone do rozwoju jednej lub kilku cech motorycznych, niezbędnych w danej dyscyplinie sportowej.

Przekładając powyższe na praktykę, niemożnością będzie uzyskanie wysokiej formy przez tego samego zawodnika w dwóch różnych dyscyplinach sportowych. Innymi słowy, nie można stać się doskonałym maratończykiem i jednocześnie podnosić wielkie ciężary, jakie podnoszą zawodnicy dwuboju olimpijskiego. Zgodnie z powyższymi założeniami SPP, w profesjonalnym programowaniu treningu zawodników będą wykorzystywane głównie metody i techniki treningowe rozwijające istotne cechy motoryczne, pomijając z założenia te mniej istotne cechy dla danego rodzaju sportu.

General Physical Preparedness (GPP) jest wszechstronnym i holistycznym działaniem ukierunkowanym na rozwój wszystkich cech motorycznych człowieka (tj. siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, koordynacja ruchowa itp.). Proces treningowy rozpoczyna się od etapu nauki prawidłowych wzorców ruchowych (w tym stabilizacji postawy ciała), gdyż prawidłowa praca układu nerwowo-mięśniowego oraz mobilność stawów umożliwia rozwój maksymalnej siły mięśni. Siła jest cechą motoryczną w głównej mierze definiującą ogólny poziom sprawności fizycznej, dopiero w dalszej kolejności rozwijane są inne cechy motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość czy gibkość. Takie ogólnorozwojowe treningi mają istotny wpływ na postawę ciała i jego sprawność funkcjonalną.

Przygotowując się do testów sprawności fizycznej warto skorzystać z zasady wszechstronnego przygotowania motorycznego, gdyż stopniowe i regularne rozwijanie wszystkich cech motorycznych będzie pomocne w ocenie realnego poziomu sprawności fizycznej i kondycji oraz pomoże w szybkim czasie dostrzec niekorzystne zmiany w proporcji sylwetki lub zmiany o charakterze przeciążeniowym, które rzutują na motorykę całego ciała.

Korzyści sportowe, jakie możesz uzyskać trenując zgodnie z tą zasadą:

1. umiejętność planowania własnej aktywności fizycznej i regeneracji powysiłkowej,
2. równowaga pomiędzy rozwojem cech motorycznych, tj. siła, wytrzymałość, szybkość, moc, gibkość, koordynacja ruchowa,
3. poprawa sprawności fizycznej poprzez zwiększenie zakresu ruchu w stawach oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała w trakcie realizowania ćwiczeń (zakodowany w pamięci mięśni poprawny wzorzec ruchu),
4. wzrost motywacji treningowej poprzez poprawę wytrzymałości siłowej i tlenowej za pomocą wykonywania ćwiczeń wielostawowych.

Chcąc sprostać złożonym wyzwaniom ruchowym lub planując udział w selekcji do elitarnych służb specjalnych, musisz przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na rozwój wszystkich cech motorycznych.

Realizowanie założeń i celów treningowych w odpowiednich okresach czasu, zwanych cyklami treningowymi (mikro-, mezo- i makrocykl treningowy), będzie skuteczne w utrzymaniu dobrej formy i kondycji fizycznej, która jest niezbędna przez cały rok kalendarzowy. Ten sposób programowania treningu w poszczególnych cyklach treningowych jest stosowany w sporcie zawodowym, ponieważ umożliwia prowadzenie sportowcom ciężkich sesji siłowych w sposób niepozwalający na doprowadzenie organizmu do permanentnego zjawiska przemęczenia, które mogłoby spowodować zakończenie kariery poprzez doznanie poważnej kontuzji. Jak to rozumieć?

Czytaj też: Metodyka podciągania na drążku - wprowadzenie cz. 1 >>>

Zbyt częste prowadzenie treningów o wysokim stopniu intensywności sprawia, że przemęczone ciało nie reaguje tak szybko i traci refleks. Zmniejszają się anatomiczne zakresy ruchu oraz możliwy do osiągnięcia zakres siły maksymalnej. Wszystko to może rzutować na niższy czas reakcji lub zmniejszoną skuteczność podjętych działań.

Jak temu przeciwdziałać? Poświęć tyle czasu, ile twój organizm potrzebuje na uzyskanie pełnej regeneracji zmęczonych na treningu mięśni, tzn. kolejny trening zrób na mniejszych obciążeniach, wykorzystując ćwiczenia rozciągające oraz ćwiczenia wspomagające naukę prawidłowego wzorca ruchu. Takie działanie pozwoli utrzymać lub przywrócić anatomiczne zakresy ruchu w stawach (mobilność), których prawidłowa ruchomość i elastyczność jest niezbędna w rozwoju ogólnej sprawności fizycznej ocenianej na testach. Powyższa wskazówka będzie przydatna w rozwoju każdej cechy motorycznej.

Przykład planowania etapu treningowego do wykonania złożonego zadania ruchowego:

Zadanie: unieś i przetransportuj ranną osobę.

Krok 1. Poświęć minimum dwa tygodnie (lub więcej czasu) na naukę prawidłowego wzorca ruchowego, jakim jest martwy ciąg lub przysiad, aby móc unieść ranną osobę (na tym etapie rozwiniesz m.in. koordynację ruchową, gibkość i zwinność).
Krok 2. Zaadaptuj organizm do wykonywania tego wzorca ruchu (przysiadu) z różnym obciążeniem (rozwijając m.in. siłę, szybkość i moc).
Krok 3. Wykonaj różne warianty tego ćwiczenia (przysiadu z obciążeniem) wraz z przemieszczaniem się po różnorodnym podłożu (rozwijając m.in. siłę i wytrzymałość oraz adaptując organizm do zmiennego obciążenia).

Realizacja powyższych 3 korków umożliwi sprawne wykonanie zadania, tzn. uniesienie i transport rannej osoby w bezpieczne miejsce.

Wiedza w zakresie rodzaju wykonywanych czynności w trakcie rywalizacji sportowej bądź innych testów sprawności fizycznej jest kluczowa w programowaniu treningu.

W sporcie zawodowym, amatorskim lub podczas testów sprawności, najczęściej wiadomo, z jakim zadaniem musi zmierzyć się zawodnik. Ta wiedza ułatwia spersonalizowanie etapu przygotowania treningowego, gdyż dotyczy wąskiego zakresu przygotowania, np. przygotowania planu treningowego do startu w zawodach wytrzymałości siłowej (złożonego zadania ruchowego) lub planu przygotowania do określonego rodzaju testu (np. podciągnięcia siłowego na drążku). Ten etap można uznać za ułatwiony, ponieważ z góry wiadomo, jakie wymagania będą oceniane przez sędziów w danej kategorii wiekowej czy wagowej, co pozwala odpowiednio wcześnie przygotować organizm do rywalizacji oraz zaplanować czynności w trakcie jej trwania, np. odpowiednio rozgrzać mięśnie przed wysiłkiem, wyznaczyć czas niezbędny na ich regenerację po wysiłku, a także dostarczyć niezbędną ilość składników odżywczych i napojów.

Podobna sytuacja występuje w kwalifikacji do poszczególnych oddziałów specjalnych. Konkretniej, do „części podstawowej” selekcji.

Wiadomo, że każda z tych grup na co dzień realizuje odmienne czynności zawodowe, zatem kandydat do wybranej przez siebie selekcji może spodziewać się zadań ruchowych (testów sprawności), które będą przydatne do wykonywania zadań na służbie. Kandydat może się przygotować do tych testów, które są oparte na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, gdzie warunkiem oceny jest liczba wykonanych powtórzeń w określonej jednostce czasu, np. wykonania ćwiczeń siłowych (ugięć ramion na poręczach) czy biegu na określonym dystansie (test Coopera).

Niestety kandydaci zapominają, że instruktorzy oceniają także poprawny sposób wykonywania tych ćwiczeń oraz indywidualną determinację uczestnika do zakończenia wyznaczonego zadania w określonym czasie z jak najlepszym wynikiem. Nierzadko zdarza się, że uczestnicy „kaleczą technikę” lub „poddają się” przed wyznaczonym czasem, nie wykazując odpowiedniego ducha walki, który również jest brany pod uwagę podczas selekcji.

Niedostateczne przygotowanie motoryczne do wykonania podstawowych testów siłowych, tzn. nieosiągnięcie przez kandydata wymaganego wyniku, uwidacznia instruktorom jego indywidualne cechy i predyspozycje oraz pozwala zaobserwować reakcję na zaistniałą porażkę, np. rezygnację z dalszego wykonania ćwiczenia przed upływem czasu wyznaczonego na jego realizację. Oczywiście wykazanie silnego ducha walki i determinacja kandydata do wykonania zadania są zjawiskami pożądanymi i mogą stanowić podstawę do dalszego testowania zdolności psychofizycznych kandydatów, jednak należy przygotować się dokładnie do tej części selekcji i wykonać poprawnie technicznie ćwiczenia z maksymalną, oczekiwaną według norm liczbą powtórzeń lub liczbą do niej zbliżoną.

Przykłady ćwiczeń fizycznych i zadań ruchowych, jakie mogą się pojawić na selekcji:

 • koperta;
 • bieg wahadłowy;
 • test Coopera;
 • pływanie w określonym stylu na czas;
 • pojedyncze ćwiczenia wielostawowe (np. uginanie ramion na poręczach, klasyczne pompki czy brzuszki, rzut piłką lekarską itp.);
 • zadania ruchowe, składające się z kombinacji ćwiczeń (np. podciąganie siłowe na drążku zakończone wspinaczką po linie itp.).

Selekcje mają to do siebie, że tak naprawdę nie wiemy, czego należy się spodziewać.

Liczne niewiadome, tj. nieznajomość kolejności wykonywanych ćwiczeń i ich kombinacji ruchowych; ilości wolnego czasu przeznaczonego na odpoczynek i regenerację, a także brak wyznaczonych przerw na posiłek i uzupełnienie wody sprawiają, że ten „stan niewiedzy” wymaga od uczestników posiadania ponadprzeciętnych umiejętności technicznych i taktycznych oraz odporności na stres. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że utrzymywanie w tajemnicy zadań, jakie zostaną zrealizowane podczas wyprawy terenowej – drugiej części selekcji, jest z góry zaplanowanym działaniem.

Przygotowując się do „selekcji” lub „innych nieznanych” testów sprawności fizycznej i kondycyjnej, warto:

 • wypracować poprawny wzorzec ruchu (technika wykonywania ćwiczeń),
 • poprawić mobilność (zakres ruchu w stawach),
 • pracować nad koordynacją nerwowo-mięśniową (złożone zadania ruchowe),
 • stosować różnorodne rodzaje podłoża treningowego oraz stosować zmienne obuwie treningowe (propriocepcja – świadomość ułożenia i pracy ciała w przestrzeni),
 • stosować różnorodne metody i techniki treningowe (np. metoda wstępnego zmęczenia mięśni, metoda piramid malejących i rosnących powtórzeń lub stosowanie dużej liczby powtórzeń w jednej serii, skracanie przerw pomiędzy seriami itp.).

Takie działanie umożliwia wykorzystanie całego potencjału ruchowego (GPP) podczas trwania testu sprawności lub innego wyzwania sportowego.

Wytrenowanie świadomości pracy ciała w przestrzeni umożliwia wykonanie niezliczonych układów ruchowych w stale zmieniających się warunkach, tj.:

 • zmienne obciążenie, objętość oraz intensywność treningowa,
 • trening w różnej strefie pracy tętna (np. sprinty, biegi krótko- i długodystansowe, pływanie różnym stylem i tempem, treningi wytrzymałościowe i interwałowe HIIT),
 • zmiana przyboru treningowego, a także obuwia sportowego.

Chcąc utrzymać lub wypracować wysoki poziom sprawności fizycznej i kondycji, warto wykorzystać metody i techniki treningowe, które „zaskoczą mięśnie”, stymulując organizm do pokonywania swoich możliwości ruchowych i granic.

Przekładając powyższe na praktykę, należy wprowadzić ćwiczenia o różnym stopniu intensywności i rodzaju obciążenia.

Przykład nr 1:

 Wykonaj bezpośrednio po sobie poniższy zestaw ćwiczeń testowych, stosując jak najkrótszą przerwę na odpoczynek. Zapisz czas wykonania zadania:

 • bieg wahadłowy – 10×10 metrów,
 • przysiady z wyrzutem piłki lekarskiej przed siebie (odbijanie piłki o ścianę) – 100 powtórzeń,
 • skoki obunóż w dal (z miejsca) – 60 powtórzeń,
 • pompki z wyskokiem (burpees) – 60 powtórzeń,
 • test Coopera – bieg przez 12 minut, zanotuj pokonany w tym czasie dystans.

Przeznacz na odpoczynek dwa dni, aby w pełni zregenerować mięśnie. Następnie powtórz powyższy zestaw ćwiczeń w odwróconej kolejności.

Zapisz wynik, porównując go z próbą testową.

Zwróć uwagę na swój czas odpoczynku w obu próbach. Im krótszą przerwę zastosujesz pomiędzy ćwiczeniami, tym lepszą posiadasz kondycję fizyczną.

Efektem powyższego zadania ruchowego jest poprawa wytrzymałości, czyli zdolności organizmu do pokonywania długotrwałego wysiłku.

Przykład nr 2:

Wykonaj poniższy zestaw ćwiczeń siłowych i zapisz liczbę wykonanych poprawnie technicznie powtórzeń. Czas trwania ćwiczenia: 2 minuty, przerwa pomiędzy ćwiczeniami: 30 sekund.

 • podciąganie siłowe na drążku (nachwytem) – maksymalna liczba powtórzeń (maks.),
 • uginanie ramion na poręczach (minimalne pochylenie tułowia) – maks.,
 • uginanie ramion w podporze przodem (klasyczne pompki) – maks.,
 • spięcia brzucha z wyciśnięciem piłki lekarskiej nad głowę (oprzyj stopy o drabinkę) – maks.

Przeznacz na odpoczynek dwa dni, aby w pełni zregenerować mięśnie. Następnie powtórz powyższy zestaw ćwiczeń w odwróconej kolejności. Zapisz wynik, porównując go z próbą testową.

Oba przykłady treningowe potraktuj jako swój indywidualny test sprawności fizycznej. Dowiesz się, czy twoim największym problemem jest brak siły, niewłaściwa technika wykonywania danego ruchu, czy też brak wydolności tlenowej organizmu.

Regularne powtarzanie powyższych testów kontrolnych będzie pomocne w obserwacji własnych postępów treningowych. Pamiętaj, że organizm bardzo szybko adaptuje się do nowego wysiłku, dlatego próby kontrolne wykonuj w optymalnych odstępach czasu tj. od 6 do 8 tygodni.

Porównując wyniki z wszystkich wykonanych prób będziesz mógł odpowiednio zareagować, aby skrócić lub całkowicie wyeliminować swoje przerwy pomiędzy ćwiczeniami. W perspektywie zauważysz, że łatwiej i szybciej realizujesz powyższe ćwiczenia z przykładów kontrolnych, a zmęczenie, jakie odczuwałeś w trakcie ich realizowania, będzie mniejsze lub pojawi się znacznie później.

Czytaj też: Zasady odżywiania w treningu siłowym ukierunkowanym na rozbudowę masy mięśniowej - część 1 >>>

Pamiętaj, aby podczas procesu przygotowania ciała do wykonania „nieznanego” testu sprawności fizycznej ustosunkować się do wszechstronnego rozwoju ciała:

 • ćwicz poprawne wzorce ruchowe, m.in. przysiady, wykroki, martwe ciągi (unoszenie ciężaru z podłoża), wyciskanie ciężarów (siedząc lub stojąc), podciąganie na drążku (nachwytem, podchwytem), spięcia brzucha (z podparciem stóp i bez podparcia), skoki (w dal i z miejsca), rzuty piłką lekarską (w przód i tył, odbijając piłkę o ścianę) itp.;
 • stosuj różnorodne ćwiczenia w pojedynkę lub jako kombinację ruchową (ćwiczenia rozciągające i wzmacniające z własną masą ciała, ćwiczenia z różnorodnymi przyborami treningowymi, ćwiczenia plyometryczne, czyli różnorodne kombinacje podskoków);
 • wykonuj powtarzalne ruchy funkcjonalne, tj. bieganie, pływanie, marsze z obciążeniem lub bez niego;
 • zmieniaj tempo, objętość treningową i rodzaj podłoża.

Wprowadzając każdą nową zmienną w treningu (intensywność, sprzęt sportowy, rodzaj podłoża) stymulujemy organizm do „ponownej adaptacji wysiłkowej”. Oznacza to, że nasze ciało poprzez zmysł orientacji (propriocepcja) uczy się ponownego wykonania wcześniej wyuczonego ruchu na innym podłożu, co przekłada się na jego ogólną sprawność funkcjonalną (motorykę całego aparatu ruchowego). Dlatego biorąc czynny udział w egzaminie sprawności nie popełniaj podstawowego błędu, jakim jest start w nowym obuwiu. Nie mam tu na myśli pojawienia się ewentualnych odcisków podczas egzaminu, tylko zmianę w funkcjonowaniu ciała spowodowaną innym rodzajem podparcia dla stóp. Do takiej zmiennej (nowego obuwia) organizm nie został przygotowany, co może wpłynąć na gorszy wynik testu.

Biorąc udział w egzaminie sportowym bądź pozytywnie nastawiony. Pamiętaj, że mierzysz się z samym sobą, dlatego pokonuj wszystkie swoje granice i wykonuj sumiennie wyznaczone zadania. Wykazując silną wolę walki wzbudzisz szacunek w oczach kadry i tym samym szacunek do samego sobie. Ufając sobie, dajesz powód innym, aby zaufali Tobie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

płk Sławomir Tęcza HELL WEEK ‘21

HELL WEEK ‘21 HELL WEEK ‘21

Hell Week, czyli certyfikacja kończąca kurs podstawowy dla żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Nazwa „Hell Week” nie jest wcale przypadkowa. Podczas kilkudniowego sprawdzianu...

Hell Week, czyli certyfikacja kończąca kurs podstawowy dla żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Nazwa „Hell Week” nie jest wcale przypadkowa. Podczas kilkudniowego sprawdzianu żandarmi poddawani są ekstremalnym obciążeniom, zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

Michał Piekarski Edukacja a bezpieczeństwo

Edukacja a bezpieczeństwo

Ostatnie dni, oprócz rocznicy operacji „Neptune Spear” oraz świąt państwowych, przebiegają pod znakiem egzaminów maturalnych i kolejnych sporów o polską edukację. Ponieważ bezpieczeństwo bez edukacji nie...

Ostatnie dni, oprócz rocznicy operacji „Neptune Spear” oraz świąt państwowych, przebiegają pod znakiem egzaminów maturalnych i kolejnych sporów o polską edukację. Ponieważ bezpieczeństwo bez edukacji nie jest możliwe, wskazane jest odnieść się w tym miejscu do kilku problemów, które z bezpieczeństwem mają bezpośredni związek.

ICH Trojan Footprint 19

Trojan Footprint 19 Trojan Footprint 19

W czerwcu 2019 r. pod egidą Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych w Europie (SOCEUR) odbyło się doroczne ćwiczenie „Ślad trojana”, w którym uczestniczyło 1400 żołnierzy sił specjalnych z...

W czerwcu 2019 r. pod egidą Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych w Europie (SOCEUR) odbyło się doroczne ćwiczenie „Ślad trojana”, w którym uczestniczyło 1400 żołnierzy sił specjalnych z 10 krajów.

ICH European Best Sniper Team Competition

European Best Sniper Team Competition

W dniach 20–26 lipca 2019 r. na bawarskim poligonie Grafenwoehr Training Area rozegrano kolejne europejskie zawody snajperskie EBSTC, zorganizowane przez Dowództwo Szkolenia 7 Armii amerykańskiej w Niemczech...

W dniach 20–26 lipca 2019 r. na bawarskim poligonie Grafenwoehr Training Area rozegrano kolejne europejskie zawody snajperskie EBSTC, zorganizowane przez Dowództwo Szkolenia 7 Armii amerykańskiej w Niemczech (7th A rmy Training Command 7ATC).

Redakcja Selekcja, czyli dwadzieścia lat historii

Selekcja, czyli dwadzieścia lat historii Selekcja, czyli dwadzieścia lat historii

Selekcja to nie tylko legendarna impreza, która przez dwadzieścia lat otwierała finalistom drzwi do polskich jednostek specjalnych. To też granicząca z szaleństwem determinacja i poświęcenie, ale i charyzma...

Selekcja to nie tylko legendarna impreza, która przez dwadzieścia lat otwierała finalistom drzwi do polskich jednostek specjalnych. To też granicząca z szaleństwem determinacja i poświęcenie, ale i charyzma oraz starania majora Arkadiusza Kupsa. Właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona książka o tej wyjątkowej imprezie.

Redakcja Selekcja, czyli dwadzieścia lat historii

Selekcja, czyli dwadzieścia lat historii Selekcja, czyli dwadzieścia lat historii

Selekcja to nie tylko legendarna impreza, która przez dwadzieścia lat otwierała finalistom drzwi do polskich jednostek specjalnych. To też granicząca z szaleństwem determinacja i poświęcenie, ale i charyzma...

Selekcja to nie tylko legendarna impreza, która przez dwadzieścia lat otwierała finalistom drzwi do polskich jednostek specjalnych. To też granicząca z szaleństwem determinacja i poświęcenie, ale i charyzma oraz starania majora Arkadiusza Kupsa. Właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona książka o tej wyjątkowej imprezie.

Redakcja Szkolili się z "Czarnej Taktyki"

Szkolili się z "Czarnej Taktyki" Szkolili się z "Czarnej Taktyki"

W bazie EULEX w Mitrovicy w Kosowie żołnierze kompani manewrowej XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR oraz funkcjonariusze kosowskiej Policja szkolili się z "Czarnej Taktyki", której celem jest...

W bazie EULEX w Mitrovicy w Kosowie żołnierze kompani manewrowej XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR oraz funkcjonariusze kosowskiej Policja szkolili się z "Czarnej Taktyki", której celem jest realizacja zadań na terenie zamkniętym.

Redakcja Taktyka walki w pomieszczeniach

Taktyka walki w pomieszczeniach Taktyka walki w pomieszczeniach

Pod koniec czerwca w Zakładzie Interwencji Policyjnych CSP odbyło się szkolenie, którego tematem były: „Ogólne zasady taktycznego poruszania się zespołu bojowego ciągami komunikacyjnymi oraz jego rola...

Pod koniec czerwca w Zakładzie Interwencji Policyjnych CSP odbyło się szkolenie, którego tematem były: „Ogólne zasady taktycznego poruszania się zespołu bojowego ciągami komunikacyjnymi oraz jego rola i zadania”.

Redakcja Zakończyła się 21. Selekcja

Zakończyła się 21. Selekcja Zakończyła się 21. Selekcja

Zgłosiło się 261 chętnych, ale odwagę wzięcia udziału w Preselekcji wykazało tylko 47 (tylu zjawiło się na poligonie). Po Preselekcji organizatorzy zostawili 29, z których jedynie 7 ukończyło Selekcję.

Zgłosiło się 261 chętnych, ale odwagę wzięcia udziału w Preselekcji wykazało tylko 47 (tylu zjawiło się na poligonie). Po Preselekcji organizatorzy zostawili 29, z których jedynie 7 ukończyło Selekcję.

Redakcja Kurs SG z profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

Kurs SG z profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego Kurs SG z profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

„Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego” to tytuł kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej, jaki odbył się pod koniec...

„Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego” to tytuł kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej, jaki odbył się pod koniec czerwca w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG. W tym roku to pierwsza edycja takich warsztatów.

Redakcja ZZD podnosi umiejętności strzeleckie

ZZD podnosi umiejętności strzeleckie ZZD podnosi umiejętności strzeleckie

Funkcjonariusze z Zakładu Zabezpieczenia Działań pod koniec czerwca zrealizowali kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

Funkcjonariusze z Zakładu Zabezpieczenia Działań pod koniec czerwca zrealizowali kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

Redakcja Straż Graniczna kształci kadrę kierowniczą

Straż Graniczna kształci kadrę kierowniczą Straż Graniczna kształci kadrę kierowniczą

Kolejnych 49 funkcjonariuszy Straży Granicznej pod koniec marca br. ukończyło szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG, realizowane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej...

Kolejnych 49 funkcjonariuszy Straży Granicznej pod koniec marca br. ukończyło szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG, realizowane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Redakcja Rozpoznawcze abecadło

Rozpoznawcze abecadło Rozpoznawcze abecadło

Zwiadowcy Czarnej Dywizji ćwiczyli w ramach zajęć zgrywających systemu rozpoznania dywizji pod kryptonimem Raróg-19, w których udział wzięło blisko dwustu żołnierzy oraz ponad 50 jednostek sprzętu.

Zwiadowcy Czarnej Dywizji ćwiczyli w ramach zajęć zgrywających systemu rozpoznania dywizji pod kryptonimem Raróg-19, w których udział wzięło blisko dwustu żołnierzy oraz ponad 50 jednostek sprzętu.

Redakcja Wysokogórskie szkolenie żołnierzy Kawalerii Powietrznej

Wysokogórskie szkolenie żołnierzy Kawalerii Powietrznej Wysokogórskie szkolenie żołnierzy Kawalerii Powietrznej

W dniach od 31 marca do 5 kwietnia br. 120 żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej realizowało szkolenie wysokogórskie w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej „JODŁA” oraz w rejonach Kotliny Kłodzkiej.

W dniach od 31 marca do 5 kwietnia br. 120 żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej realizowało szkolenie wysokogórskie w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej „JODŁA” oraz w rejonach Kotliny Kłodzkiej.

Ireneusz Chloupek Koniec SOWT

Koniec SOWT Koniec SOWT

Dowództwo US Air Force uznało, że specjalność SOWT (Special Operation Weather Team – „SPECIAL OPS” nr 6/2018), mająca krytyczne znaczenie podczas dotychczasowych operacji związanych z przerzutem drogą...

Dowództwo US Air Force uznało, że specjalność SOWT (Special Operation Weather Team – „SPECIAL OPS” nr 6/2018), mająca krytyczne znaczenie podczas dotychczasowych operacji związanych z przerzutem drogą powietrzną, traci je w obliczu nowych technologii prognozowania pogody i rozszerzania zdolności rozpoznawczych (ISR) takich żołnierzy sił specjalnych AFSOC (Air Force Special Operations Command), dlatego zostanie od kwietnia br. zastąpiona zupełnie nowym polem kariery i misją: Special Reconnaissance.

Redakcja Szkolenie funkcjonariuszy GISW OISW Koszalin

Szkolenie funkcjonariuszy GISW OISW Koszalin Szkolenie funkcjonariuszy GISW OISW Koszalin

27 lutego odbyło się szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy GISW OISW Koszalin, które odbyło się na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Wierzchowie.

27 lutego odbyło się szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy GISW OISW Koszalin, które odbyło się na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Wierzchowie.

Redakcja news Szkolenie poligonowe w Wędrzynie

Szkolenie poligonowe w Wędrzynie Szkolenie poligonowe w Wędrzynie

W dniach 9 - 15 kwietnia 2018 roku na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie doskonalili umiejętności taktyczne...

W dniach 9 - 15 kwietnia 2018 roku na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie doskonalili umiejętności taktyczne oraz kondycję strzelecką.

Redakcja Zwiadowcy szkolą się w górach

Zwiadowcy szkolą się w górach Zwiadowcy szkolą się w górach

W piątek 23 lutego zakończyło się szkolenie żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych Wielkopolskiej Brygady. Szkolenie górskie odbyło się w Sudetach Wschodnich i trwało tydzień.

W piątek 23 lutego zakończyło się szkolenie żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych Wielkopolskiej Brygady. Szkolenie górskie odbyło się w Sudetach Wschodnich i trwało tydzień.

Redakcja Ćwiczenia Kobra-17

Ćwiczenia Kobra-17 Ćwiczenia Kobra-17

Ćwiczenia jednostek sił specjalnych wybranych państw NATO pod kryptonimem "Kobra" to już tradycja. I w tym roku, we wrześniu, wykorzystując polskie poligony oraz tereny poza nimi -w Polsce i na Słowacji,...

Ćwiczenia jednostek sił specjalnych wybranych państw NATO pod kryptonimem "Kobra" to już tradycja. I w tym roku, we wrześniu, wykorzystując polskie poligony oraz tereny poza nimi -w Polsce i na Słowacji, zrealizowano kolejne manewry. Tegoroczna edycja była wyjątkowa dla naszych "specjalsów", którzy pierwszy raz znaleźli się w roli oceniających, sprawdzając natowskie procedury w wykonaniu gruzińskich sił specjalnych.

Redakcja Taktyczne procedury dowodzenia w walce pod okiem specjalsów z JW FORMOZA

Taktyczne procedury dowodzenia w walce pod okiem specjalsów z JW FORMOZA Taktyczne procedury dowodzenia w walce pod okiem specjalsów z JW FORMOZA

W dniach 13-15 maja 2016 r. grupa pasjonatów jednostek specjalnych SGO (Specjalne Grupy Operacyjne) odbyła podstawowe przeszkolenie w zakresie "Taktycznych procedur dowodzenia w walce". Szkolenie, zorganizowane...

W dniach 13-15 maja 2016 r. grupa pasjonatów jednostek specjalnych SGO (Specjalne Grupy Operacyjne) odbyła podstawowe przeszkolenie w zakresie "Taktycznych procedur dowodzenia w walce". Szkolenie, zorganizowane w obiektach i przy wsparciu Camp Formoza, zostało przeprowadzone przez byłych dowódców pododdziałów oraz instruktorów szkolenia bojowego w Jednostce Wojskowej FORMOZA.

Andrzej Krugler Czescy komandosi w KASOTC

Czescy komandosi w KASOTC Czescy komandosi w KASOTC

Czescy komandosi z 601. Grupy Sił Specjalnych rozpoczną w 2010 roku szkolenie w unikalnym ośrodku szkoleniowym światowych jednostek specjalnych w Jordanii (Centrum Szkoleniowe Operacji Specjalnych im....

Czescy komandosi z 601. Grupy Sił Specjalnych rozpoczną w 2010 roku szkolenie w unikalnym ośrodku szkoleniowym światowych jednostek specjalnych w Jordanii (Centrum Szkoleniowe Operacji Specjalnych im. Króla Abdullaha II – King Abdullah II Special Operations Training Center KASOTC). Informację tę potwierdził czeski minister obrony Martin Bartak. Stwierdził również, że koszt szkolenia w Jordanii nie jest stosunkowo duży, a korzyści są nie do przecenienia.

RAM SGO – Selekcja 2021

SGO – Selekcja 2021 SGO – Selekcja 2021

Inicjatywa Ogólnopolskiej Selekcji SGO nie jest wydarzeniem nowym, jednak obecna sytuacja epidemiologiczna i liczne obostrzenia sanitarne spowodowały, że w znaczny sposób utrudnione zostały warunki organizacyjne....

Inicjatywa Ogólnopolskiej Selekcji SGO nie jest wydarzeniem nowym, jednak obecna sytuacja epidemiologiczna i liczne obostrzenia sanitarne spowodowały, że w znaczny sposób utrudnione zostały warunki organizacyjne. Selekcja czasu kryzysu była wyzwaniem zarówno dla uczestników, jak i organizatorów. Ostatecznie próba ta nastąpiła pod koniec stycznia 2021 roku. Zdjęcia: Wiktoria Dawidowska

Krzysztof Mątecki GZD MUSC

GZD MUSC GZD MUSC

Wchodzą do wyznaczonego celu zazwyczaj po godzinie szóstej rano. Działają zgodnie z wypracowaną przez lata podczas szkoleń pamięcią mięśniową. Najpierw „walenie” do drzwi i okrzyk: „Służba Celno-Skarbowa....

Wchodzą do wyznaczonego celu zazwyczaj po godzinie szóstej rano. Działają zgodnie z wypracowaną przez lata podczas szkoleń pamięcią mięśniową. Najpierw „walenie” do drzwi i okrzyk: „Służba Celno-Skarbowa. Otwierać drzwi!”. Jeśli nikt nie reaguje, w ruch idą taran albo strzelba do przestrzelenia zawiasów. Kiedy to zawodzi, w najtrudniejszych przypadkach, wsparcia udziela specjalna piła, której nie oparły się jeszcze żadne drzwi. To funkcjonariusze Grupy Zabezpieczenia Działań Mazowieckiego Urzędu...

Marcin „Tokariew” Tokarski, Tomasz Łukaszewski Sniper Extreme 2020

Sniper Extreme 2020 Sniper Extreme 2020

W dniach 23-24 października 2020 roku na terenie poligonu OSPWL Wędrzyn odbyły się zawody Sniper Extreme 2020. Zorganizowane przez środowiska żołnierzy i weteranów z różnych jednostek i rodzajów sił zbrojnych...

W dniach 23-24 października 2020 roku na terenie poligonu OSPWL Wędrzyn odbyły się zawody Sniper Extreme 2020. Zorganizowane przez środowiska żołnierzy i weteranów z różnych jednostek i rodzajów sił zbrojnych zrzeszonych pod Fundacją Sprzymierzeni z GROM, w tym roku miały charakter unikatowy. Celem zawodów, poza rywalizacją czy zdobyciem nowych doświadczeń, była przede wszystkim zbiórka środków finansowych na leczenie żołnierza-weterana Piotra „Zięby” Ziębakowskiego, który rok temu uległ wypadkowi,...

Wybrane dla Ciebie

Okulary balistyczne - dowiedz się jak wybrać »

Okulary balistyczne - dowiedz się jak wybrać » Okulary balistyczne - dowiedz się jak wybrać »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać

Buty dla grotołazów - które wybrać »

Buty dla grotołazów - które wybrać » Buty dla grotołazów - które wybrać »

Co zmieści Crafter »

Co zmieści Crafter » Co zmieści Crafter »

Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony?

Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony? Czy wiesz, jaka broń będzie najlepsza do samoobrony?

Skoryguj precyzję w strzelaniu

Skoryguj precyzję w strzelaniu Skoryguj precyzję w strzelaniu

Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt »

Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt » Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt »

Czy masz odpowiednie obuwie na letnie wojaże? Sprawdź »

Czy masz odpowiednie obuwie na letnie wojaże? Sprawdź » Czy masz odpowiednie obuwie na letnie wojaże? Sprawdź »

Jak się przygotować do wyjścia na strzelnicę?

Jak się przygotować do wyjścia na strzelnicę? Jak się przygotować do wyjścia na strzelnicę?

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz produkty sprawdzone w ekstremalnych warunkach

Wybierz produkty sprawdzone w ekstremalnych warunkach Wybierz produkty sprawdzone w ekstremalnych warunkach

Odzież taktyczna - zobacz najnowsze kolekcje »

Odzież taktyczna - zobacz najnowsze kolekcje » Odzież taktyczna - zobacz najnowsze kolekcje »

Jak skorygować ostrość w niedoskonałych warunkach

Jak skorygować ostrość w niedoskonałych warunkach Jak skorygować ostrość w niedoskonałych warunkach

Jesteś miłośniczką ekstremalnych przeżyć? Przetestuj

Jesteś miłośniczką ekstremalnych przeżyć? Przetestuj Jesteś miłośniczką ekstremalnych przeżyć? Przetestuj

Jakie oświetlenie z dala od cywilizacji

Jakie oświetlenie z dala od cywilizacji Jakie oświetlenie z dala od cywilizacji

Czym najlepiej zwabić jelenia »

Czym najlepiej zwabić jelenia » Czym najlepiej zwabić jelenia »

Jedna metoda na skuteczną ochronę słuchu »

Jedna metoda na skuteczną ochronę słuchu » Jedna metoda na skuteczną ochronę słuchu »

Najnowsze produkty i technologie

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops