Special-Ops.pl

Fallschirmjäger Division – SS FJ Btl 500/600 – część 1

Jakub Grodzki | 2013-06-07
SS-FJ Btl 500 w Gotenhafen, rok 1944. Fot. http://www.eksploracja.eu/forum/viewtopic.php?p=31073 

SS-FJ Btl 500 w Gotenhafen, rok 1944. Fot. http://www.eksploracja.eu/forum/viewtopic.php?p=31073 

Oddziały Falschirmjäger stworzone w ramach Luftwaffe oraz dywizje piechoty określane mianem „Luftlande” odegrały w początkowym okresie II wojny światowej znaczącą rolę. Działania podejmowane przez te związki taktyczne przyspieszyły postęp sił lądowych i nie jeden raz przesądzały o wyniku bitwy czy kampanii. Także w okresie następującym po zwycięskiej, jednak okupionej wysokimi stratami, operacji „Merkury” oddziały Fallschirmjäger oraz „Luftlande”  pokazały dobitnie swoją wartość bojową.

Zobacz także

NEWMAX Sp. z o.o. Sp.k. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

Kończąc i zarazem podsumowując charakterystykę niemieckich oddziałów powietrznodesantowych przedstawiam zbiorcze zestawienie wszystkich najważniejszych związków taktycznych i oddziałów. Dziwić może ujęcie w tym zestawieniu 500/600 batalionu SS, który de facto nie odegrał znaczącej roli w toku II wojny światowej. Jednak obecność w tym gronie spadochroniarzy z SS jest poniekąd uzasadniona poprzez operacje, które oddział ten przeprowadził i udowodnił tym samym swoją przydatność i wartość.

SS Fallschirmjäger Bataillon 500.

Pierwsze podejście dowództwa SS do sformowania własnych, niezależnych od wojska oddziałów powietrznodesantowych datowane jest na rok 1937, kiedy to jednak nie wywierano zbyt wielkiego nacisku na pozyskanie kandydatów. Małe zainteresowanie ochotników spowodowało brak postępów w formowaniu batalionu, co przełożyło się na zawieszenie realizacji tego pomysłu w 1939 r. Kwestia utworzenia oddziału spadochroniarzy w ramach SS powróciła w 1943r. Rozkaz powołania „specjalnej” jednostki spadochronowej SS wydał sam Adolf Hitler. W jego zamyśle nowy batalion miał służyć przede wszystkim do realizacji operacji specjalnych i pozostawał w jego wyłącznej dyspozycji.

Początkowo formowanie batalionu przeprowadzono w oparciu o ochotników, jednak z czasem do grona kandydatów dołączono żołnierzy z jednostek karnych. Materiały źródłowe nie są w tym zakresie jednoznaczne. Niektóre podają informację, że cały SS FJ Btl 500 sformowany został z oddziałów karnych. Moim zdaniem, o czym wzmiankują niektórzy autorzy opracowań traktujących o SS FJ Btl 500, formowanie rozpoczęto w oparciu o ochotników i wraz z niedostatkiem chętnych uzupełniono stan osobowy żołnierzami z jednostek karnych, dla których służba w tej jednostce była szansą na zmycie przewinień i przywrócenie do poprzedniej rangi. Oficjalne formowanie SS FJ Btl 500 rozpoczęto (na podstawie rozkazu SS Hauptamt z dnia 6 września 1943 r.)  w październiku 1943 r. w Chlumu – miejscowości położonej na terenie protektoratu Czech i Moraw.

Dowództwo nad nową jednostką objął doświadczony oficer -  SS-Sturmbannführer Herbert Gilhofer, który wcześniej służył w 10. Dywizji Pancernej SS „Frundsberg”. Pierwotnie batalion składał się z trzech kompanii spadochronowych (Falschirmschutzen Kompanie), kompanii broni ciężkiej (Falschirmschere Waffen Kompanie –  plutony: karabinów maszynowych, moździerzy, przeciwpancerny, miotaczy ognia), oraz kompanii dowodzenia. Ostateczny stan osobowy batalionu spadochronowego SS nie jest jednak jednoznaczny, ze względu na brak zgodności w tym zakresie w zależności od źródła informacji. Liczebność batalionu wahała się więc pomiędzy 800, a 2000 SS-manów. Można spotkać również wzmianki w tym, że w ramach batalionu funkcjonowało między innymi wydzielone Komando w sile 267 ludzi. Najbardziej wiarygodne jawi się zestawienie stanu osobowego w przededniu operacji „Rösselsprung” według którego skład osobowy SS FJ Btl 500 stanowiło 15 oficerów, 81 podoficerów i 896 żołnierzy.

Wraz z końcem formowania batalionu i uzyskaniem pełnego stanu osobowego oddział został skierowany do Jugosławii, gdzie od listopada 1943 r. SS-mani szkolili się intensywnie, również w zakresie desantu spadochronowego oraz działań w terenie górskim. Pierwsza część treningu odbyła się w Fallschirmschule III, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kraljevo (terytorium dzisiejszej Serbii) i trwała do grudnia 1943 r. Dalsze szkolenie spadochroniarze SS odebrali z bazie lotniczej Papa na Węgrzech.

Jeszcze w trakcie szkolenie nowa jednostka przeprowadziła swoją pierwszą akcję bojową. Obalanie Mussoliniego i objęcie władzy przez marszałka Pietro Badoglio doprowadziło do wyłamania się Włoch z szeregu niemieckich sojuszników. W takiej sytuacji Niemcom pozostało tylko jedno wyjście, jeśli kontrolowane przez koalicję OSI miały nadal pozostać w sferze wpływów. Musieli za wszelką cenę, i to jak najszybciej zastąpić jednostki włoskie własnymi. W ramach tych działań, 22 września 1943 r. SS FJ Btl 500 został skierowany do Albanii, jako oddział wspierający opanowanie Tirany (czy faktycznie uczestniczyli w takiej akcji, trudno jest jednoznacznie zaprzeczyć lub potwierdzić). Od stycznia 1944 r. spadochroniarze z SS przebywali na krótkim odpoczynku prawdopodobnie na Węgrzech (Papa stała się w tym okresie ich bazą), i wraz z początkiem lutego podjęli działania wymierzone przeciwko komunistycznej partyzantce Tito w Jugosławii (tereny Bośni i Hercegowiny) i przechodząc swój chrzest bojowy w trakcie działań w okolicy Tuzli (taki przebieg wydarzeń w zakresie pierwszego udziału w operacjach bojowych wydaje się bardziej realny, w przeciwieństwie do wspomnianej wcześniej Tirany).

Pod koniec kwietnia 1944 r. obszar działań SS FJ Btl 500 został rozszerzony na tereny Serbii, Czarnogóry i Macedonii, a sam batalion wykorzystywany jest przede wszystkim jako oddział piechoty.Po zakończeniu operacji przeciw partyzantom SS FJ Btl 500 został wycofany do swojej węgierskiej bazy, a dowództwo nad nim objął Hauptsturmführer SS Kurt Rybka (Sturmbannfüher SS Herbert Gilhofer powrócił do swojej jednostki macierzystej). Nowy dowódca odebrał wkrótce rozkazy z Berlina nakazujące podjąć przygotowania, a następnie przeprowadzić operację „Rösselsprung” – pojmanie lub likwidacja przywódcy komunistycznej partyzantki w Jugosławii – Josipa Broz Tito.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

NEWMAX Sp. z o.o. Sp.k. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops