Special-Ops.pl

Katalog firm

Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej

 • ul. Noakowskiego 12 / 11
 • 00-666 Warszawa
Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej Zobacz prezentację

Organizacja zrzeszająca kombatantów, działająca na rzecz pielęgnowania polskości oraz tradycji kulturowej i narodowej.

Niepodległościowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 • ul. Kolejowa 26
 • 21-500 Biała Podlaska
Niepodległościowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zobacz prezentację

Organizacja mająca na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Związek Kombatantów Polskich w Kraju

 • ul. Krasińskiego 50 / 1
 • 05-120 Legionowo
Związek Kombatantów Polskich w Kraju Zobacz prezentację

Organizacja działająca na rzecz: przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych (działalność wspierająca), ochrony zdrowia, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości.

Klub Kombatantów 3. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta

 • ul. Nowowiejska 28
 • 02-010 Warszawa
Klub Kombatantów 3. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta Zobacz prezentację

Organizacja działająca na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, prowadząca również działalność wspierającą dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego z siedzibą w Gliwicach

 • ul. T. Kościuszki 35 / 1
 • 44-100 Gliwice
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego z siedzibą w Gliwicach Zobacz prezentację

Organizacja patriotyczna działająca na rzecz kombatantów oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.

Klub Kadetów Weteranów II Wojny Światowej

 • ul. Falęcka 5 / 7 lok. 9
 • 02-547 Warszawa
Klub Kadetów Weteranów II Wojny Światowej Zobacz prezentację

Organizacja mająca na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej oraz popularyzację tradycji kadeckich w środowisku Wojska Polskiego i organizacji młodzieżowych.

Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego

 • ul. Św. Wawrzyńca 15
 • 31-060 Kraków
Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego Zobacz prezentację

Organizacja kombatancka o charakterze patriotycznym.

Stowarzysznie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti-Militari Kombatantów Wojska Polskiego

 • Al. Ujazdowskie 6a
 • 00-461 Warszawa
Stowarzysznie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti-Militari Kombatantów Wojska Polskiego Zobacz prezentację

Organizacja zrzesza odznaczonych orderem Virtuti-Militari.

Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

 • Wrocławska 82
 • 30-901 Kraków
Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty Zobacz prezentację

Organizacja założona przez żołnierzy frontowych 6 PDP.

Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldzkiego

 • Al. Ujazdowskie 6a
 • 00-461 Warszawa
Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldzkiego Zobacz prezentację

Stowarzyszenie powstało w celu przywrócenia statusu i miejsca Orderu Krzyża Grunwaldu w polskim systemie odznaczeń oraz przywrócenia obywatelskiej czci należnej kawalerom tego orderu.

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza

 • ul. Zielna 39
 • 00-108 WARSZAWA
 • komendant@zs-strzelec.mil.pl
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Zobacz prezentację

Celami działalności Strzelca są przede wszystkim: działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania; wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym; przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej; podnoszenie poziomu sprawności fizycznej; uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole; popularyzowanie...

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

 • ul. J. Piłsudskiego 27
 • 31-111 Kraków
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zobacz prezentację

Celem towarzystwa jest podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży. To najstarsze polskie towarzystwo sportowe.

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

 • ul. 11 Listopada 17 / 19 B-2
 • 03-446 Warszawa
 • towwdzob@wp.mil.pl
Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zobacz prezentację

Celem Towarzystwa jest kształtowanie w społeczeństwie polskim świadomości obronnej, wobec możliwych zagrożeń w okresie pokoju i wojny, a w szczególności: upowszechnienie w środowisku cywilnym wiedzy wojskowej oraz obowiązujących zasad obronności kraju; przyczynianie się do wytwarzania w środowiskach cywilnych atmosfery aktywnego zaangażowania i właściwego...

Związek Inwalidów Wojennych RP

 • ul. Kopernika 3
 • 00-953 Warszawa
 • ziwrp@poczta.internetdsl.pl
Związek Inwalidów Wojennych RP Zobacz prezentację

Związek realizuje następujące cele: reprezentuje interesy inwalidów wojennych i wojskowych oraz z powodu represji wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zabiegając o zachowanie ustawowo nabytych uprawnień odszkodowawczych; dąży do zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godnych warunków życia, doskonalenia...

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

 • ul. Hetmańska 101 / 1a
 • 61-513 Poznań
 • zjednoczeniekbsrp@tlen.pl
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zobacz prezentację

Zjednoczenie zrzesza historycznie umundurowane lub noszące swoje stroje Kurkowe Bractwa Strzeleckie działające w Polsce w celu: budzenia świadomości poczucia obowiązków obywatelskich, patriotycznych i państwowych względem Państwa Polskiego, kontynuowania tradycyjnego strzelania obywatelskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa, pielęgnowania...

Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

 • ul. Gen. Ledóchowskiego 5
 • 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Zobacz prezentację

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin jest: Ochrona wojskowej architektury obronnej XIX i XX w., którą stanowi Modlin Twierdza – historyczna dzielnica Nowego Dworu Mazowieckiego. Profesjonalna adaptacja obiektów zabytkowych i umocnień obronnych do prowadzenia szeroko pojętej działalności kulturalno – oświatowej, turystyczno – krajoznawczej...

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Reduta

 • ul. Mierosławskiego 2
 • 76-20 Słupsk
 • ander0@wp.pl
Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Reduta Zobacz prezentację

Cele statutowe organizacji to: rozwój kultury, oświaty, przybliżenie historii i tradycji wojska polskiego, rozwój kultury fizycznej i sportu, rozwój kultury muzycznej, koncerty orkiestry dętej i zespołów muzycznych.

Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema

 • ul. Bema 7
 • 11-601 Węgorzewo
 • 1mba@wegorzewo.pl
Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema Zobacz prezentację

Celem Towarzystwa jest: dbałość o pozytywny wizerunek 1 MBA w środowisku kadry, żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej. pielęgnowanie tradycji 1 MBA popularyzowanie tradycji 1 MBA w środowisku integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 1 MBA. upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego...

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 • ul. Litewska 11 / 13
 • 00-589 Warszawa
 • naczelnictwo@zhr.pl
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Zobacz prezentację

Celem Związku jest: Wychowanie człowieka metodą harcerską: - w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, - do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego. Upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.  

Gdański Klub Płetwonurkowy "Neptun"

 • ul. Wita Stwosza 73 / 11
 • 80-308 Gdańsk
 • neptun@gkpneptun.pl
Gdański Klub Płetwonurkowy "Neptun" Zobacz prezentację

Klub sportowy działający na rzecz upowszechnienia sportu i kultury fizycznej, stwarzania warunków do płetwonurkowania oraz podejmowania działań związanych z ochroną środowiska.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops