Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Katalog firm

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

  • ul. J. Piłsudskiego 27
  • 31-111 Kraków
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zobacz prezentację

Celem towarzystwa jest podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży. To najstarsze polskie towarzystwo sportowe.

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zobacz prezentację

Celem Towarzystwa jest kształtowanie w społeczeństwie polskim świadomości obronnej, wobec możliwych zagrożeń w okresie pokoju i wojny, a w szczególności: upowszechnienie w środowisku cywilnym wiedzy wojskowej oraz obowiązujących zasad obronności kraju; przyczynianie się do wytwarzania w środowiskach cywilnych atmosfery aktywnego zaangażowania i właściwego...

Związek Inwalidów Wojennych RP

Związek Inwalidów Wojennych RP Zobacz prezentację

Związek realizuje następujące cele: reprezentuje interesy inwalidów wojennych i wojskowych oraz z powodu represji wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zabiegając o zachowanie ustawowo nabytych uprawnień odszkodowawczych; dąży do zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godnych warunków życia, doskonalenia...

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zobacz prezentację

Zjednoczenie zrzesza historycznie umundurowane lub noszące swoje stroje Kurkowe Bractwa Strzeleckie działające w Polsce w celu: budzenia świadomości poczucia obowiązków obywatelskich, patriotycznych i państwowych względem Państwa Polskiego, kontynuowania tradycyjnego strzelania obywatelskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa, pielęgnowania...

Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

  • ul. Gen. Ledóchowskiego 5
  • 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Zobacz prezentację

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin jest: Ochrona wojskowej architektury obronnej XIX i XX w., którą stanowi Modlin Twierdza – historyczna dzielnica Nowego Dworu Mazowieckiego. Profesjonalna adaptacja obiektów zabytkowych i umocnień obronnych do prowadzenia szeroko pojętej działalności kulturalno – oświatowej, turystyczno – krajoznawczej...

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Reduta

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Reduta Zobacz prezentację

Cele statutowe organizacji to: rozwój kultury, oświaty, przybliżenie historii i tradycji wojska polskiego, rozwój kultury fizycznej i sportu, rozwój kultury muzycznej, koncerty orkiestry dętej i zespołów muzycznych.

Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema

Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema Zobacz prezentację

Celem Towarzystwa jest: dbałość o pozytywny wizerunek 1 MBA w środowisku kadry, żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej. pielęgnowanie tradycji 1 MBA popularyzowanie tradycji 1 MBA w środowisku integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 1 MBA. upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego...

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Zobacz prezentację

Celem Związku jest: Wychowanie człowieka metodą harcerską: - w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, - do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego. Upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.  

Gdański Klub Płetwonurkowy "Neptun"

Gdański Klub Płetwonurkowy "Neptun" Zobacz prezentację

Klub sportowy działający na rzecz upowszechnienia sportu i kultury fizycznej, stwarzania warunków do płetwonurkowania oraz podejmowania działań związanych z ochroną środowiska.

Stowarzyszenie "Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej"

  • ul. Szkolna 14
  • 05-077 Warszawa
Stowarzyszenie "Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej" Zobacz prezentację

Statutowymi celami Stowarzyszenia są: Wskrzeszanie i kultywowanie chlubnych tradycji Jazdy Polskiej. Tworzenie warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej. Promowanie sportu jeździeckiego, turystyki konnej i sportów obronnych.

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" Zobacz prezentację

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest popularyzacja działalności Żandarmerii Wojskowej, umacniania jej autorytetu i upowszechnianie wiedzy o żandarmerii.  Ważnym celem jest również działanie na rzecz integracji środowisk żołnierzy oraz sympatyków i miłośników Żandarmerii Wojskowej i kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zobacz prezentację

Celem Związku jest w szczególności: działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, informowanie o występujących zagrożeniach...

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów Zobacz prezentację

Celem Stowarzyszenia jest: popularyzacja i rozwój wszelkich form strzelectwa broni różnego rodzaju, organizowanie wszelkich szkoleń obronno-sportowych, podnoszenie umiejętności strzeleckich , sprawności fizycznej i psychofizycznej członków i innych osób biorących udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, propagowanie wartości wymaganych...

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna"

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" Zobacz prezentację

Celami Stowarzyszenia są w szczególności: obrona godności i dobrego wizerunku policjantów polskich, w społeczeństwie i mediach, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja patriotycznych postaw funkcjonariuszy policji w przełomowych okresach historii, udzielanie pomocy moralnej i materialnej rodzinom policjantów, członkom Stowarzyszenia, poległych...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r."

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." Zobacz prezentację

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności: Ujawnienie: prawdy o Policji Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej działającej do 1939r. patriotycznego udziału PP w wojnie obronnej w 1939 roku, losów policjantów Policji Państwowej i ich rodzin w okresie II wojny światowej, represjonowania policjantów i ich rodzin po wyzwoleniu. Propagowanie wiedzy...

Fundacja "Dom Policyjnego Seniora"

  • ul. Domaniewska 36 / 38/232
  • 02-672 Warszawa
Fundacja "Dom Policyjnego Seniora" Zobacz prezentację

Fundacja powołana przez Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna". Jej celem jest wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz kontynuowania procesu pomocy i opieki emerytom i rencistom.

Stowarzyszenie Generałów Policji RP

Stowarzyszenie Generałów Policji RP Zobacz prezentację

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem skupiającym generałów, nadinspektorów, generalnych inspektorów pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną. Ma na celu integrację środowiska generałów Policji, upowszechnianie problematyki porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Zobacz prezentację

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Komitet Obrony Policjantów

Komitet Obrony Policjantów Zobacz prezentację

Stowarzyszenie powołano w celu zniwelowania różnic w dostępie do środków słuzbowych, które mają miejsce w przypadku stron w postępowaniu dyscyplinarnym.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska Zobacz prezentację

Jest to stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.