Special-Ops.pl

Katalog firm

Klub Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego

 • ul. 11 Listopada 17 / 19
 • 03-435 Warszawa
Klub Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego Zobacz prezentację

Cele statutowe Klubu obejmują: rozwijanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o jednostkach i oddziałach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego oraz o ich udziale w czasie II wojny światowej, kształtowanie patriotycznych postaw wśród byłych żołnierzy frontowych oraz mobilizowanie ich do współpracy w imię nadrzędnych interesów narodu i Polski, współudział...

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj

 • Al. Ujazdowskie 6a
 • 00-461 Warszawa
 • poczta@renidunaj.pl
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj Zobacz prezentację

Cele  Stowarzyszenia: Upamiętnienie czynu bojowego Polaków i Polek licznie walczących w ruchu oporu Resistance na terenie Francji w czasie II wojny światowej oraz żołnierzy polskich 19 i 29 Zgrupowań Piechoty Polskiej 1 Armii Francuskiej „Ren i Dunaj” w czasie II wojny światowej. Sprawowanie opieki nad kwaterą żołnierzy 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj...

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Morskich Sił Specjalnych "Formoza"

 • ul. Zawiszy Czarnego 1a
 • 81-374 Gdynia
 • naszaformoza@wp.pl
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Morskich Sił Specjalnych "Formoza" Zobacz prezentację

Celami Stowarzyszenia są m.in. integracja środowiska byłych żołnierzy zawodowych i służby czynnej oraz ich rodzin, kultywowanie w środowisku członków stowarzyszenia tradycji walk oręża polskiego, propagowanie zagadnień proobronnych, organizowanie pomocy dla członków stowarzyszenia i członków ich rodzin utrzymywanie pokoleniowej i międzypokoleniowej...

Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego

 • ul. Prym. Wyszyńskiego 27
 • 97-500 Radomsko
Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Zobacz prezentację

Działalność organizacji to przede wszystkim: Udzielanie pomocy w weryfikacji żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Pielęgnowanie pamięci o miejscach stoczonych walk.  Przeprowadzanie spraw rehabilitacyjnych w sądach. Uczestniczenie w ważniejszych uroczystościach państwowych.

Niepokonani. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia

 • ul. Bielszowicka 7
 • 04-738 Warszawa
 • niepokonani@niepokonani.waw.pl
Niepokonani. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia Zobacz prezentację

Statutowym celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz  zapewnianie pomocy materialnej inwalidom wojennym, kombatantom i ich rodzinom.Dodatkowo Stowarzyszenie zajmuje się upamiętnianiem prawdy o formacjach Państwa Podziemnego, budową pomników, umieszczaniem tablic pamiątkowych, fundacją sztandarów,...

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce

 • skr. poczt. 3
 • 13-230 Lidzbark
 • stowarzyszenie@legia-cudzoziemska.pl
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce Zobacz prezentację

Celem Stowarzyszenia jest: podtrzymywanie tradycji Legii Cudzoziemskiej, integrowanie byłych legionistów w duchu koleżeństwa i solidarności, utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami kombatanckimi, w szczególności ze stowarzyszeniami byłych legionistów, pomoc socjalna, materialna i moralna dla byłych legionistów, pomoc prawna w zakresie egzekwowania...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Byłych Żołnierzy Zawodowych

 • ul. Nowowiejska 29
 • 00-909 Warszawa
 • zcieciura@mon.gov.pl
Ogólnopolski Związek Zawodowy Byłych Żołnierzy Zawodowych Zobacz prezentację

Celem działania Związku jest ochrona praw, godności i interesów byłych żołnierzy zawodowych, w tym formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących ich zatrudniania.

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

 • ul. 11 Listopada 17 / 19
 • 03-446 Warszawa
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Zobacz prezentację

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Skupia podoficerów, chorążych, oficerów i generałów będących w rezerwie lub w stanie spoczynku. Stowarzyszenie jest jedynym tego typu, a zarazem najliczniejszym stowarzyszeniem żołnierskim w Polsce.

Stowarzyszenie Sportowe "KONTRA"

 • Cząstków Mazowiecki 128
 • 05-152 Cząstków Mazowiecki
 • sskontra@wp.pl
Stowarzyszenie Sportowe "KONTRA" Zobacz prezentację

Misją organizacji jest popularyzcja sportu i kultury fizycznej.

Stowarzyszenie Saperów Polskich

 • ul. 11 Listopada 17 / 19
 • 03-446 Warszawa
 • biuroSSP@saper.com.pl
Stowarzyszenie Saperów Polskich Zobacz prezentację

Stowarzyszenie Saperów Polskich jest organizacją pozarządową, środowiskową, zrzeszającą byłych i aktualnie służących, pracujących żołnierzy-saperów i pracowników Wojsk Inżynieryjnych w formacjach Wojska Polskiego, misjach wojskowych, a także kombatantów i weteranów podziemnych organizacji ruchu oporu.

Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

 • ul. Poznańska 13 / 7
 • 00-680 Warszawa
 • stosad@wp.pl
Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich Zobacz prezentację

Stowarzyszenie historyczno-kulturalne o charakterze genealogicznym. Główne cele organizacji to: Ukazywanie prawdy historycznej o Kresach, będących przez stulecia przedmurzem chrześcijaństwa i terenem dziejowej misji Polski; Kultywowanie tradycji historycznych i patriotycznych wywodzących się z Kresów Wschodnich; nawiązywanie kontaktów z Polakami żyjącymi...

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"

 • ul. 11 Listopada 17 / 19
 • 03-446 Warszawa
 • rodzinawojsk@mw.mil.pl
Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" Zobacz prezentację

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" zrzesza rodziny żołnierzy. Ma na celu między innymi: upowszechnianie w środowisku wojskowym tradycyjnych wartości wychowania w rodzinie; udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych, zdrowotnych i społecznych życia rodzin żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska...

Stowarzyszenie "Polski Klub Kawaleryjski"

 • Os. Armii Krajowej 14 / 15
 • 61-374 Poznań
Stowarzyszenie "Polski Klub Kawaleryjski" Zobacz prezentację

Celem organizacji jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, między innymi poprzez utworzenie ochotniczej jednostki konnej, formowanej oraz wystawianej na czas ważnych uroczystości państwowych i wojskowych, pod nazwą „Honorowy Szwadron Kawalerii III RP”.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju

 • ul. Nowy Świat 18 / 20
 • 00-373 Warszawa
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Zobacz prezentację

Celem organizacji jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i działalność wspierająca kombatantów.

Stowarzyszenie Polska-Estonia

 • ul. Marszałkowska 115 / 120
 • 00-102 Warszawa
 • m.maciejak@chello.pl
Stowarzyszenie Polska-Estonia Zobacz prezentację

Stowarzyszenie Polska-Estonia powstało w 1992 roku. Zajmuje się popularyzacją rzetelnej wiedzy na temat Estonii w dziedzinie historii, przyrody, życia społecznego, stosunków polsko-estońskich, gospodarki, kultury i turystyki. Organizacja obejmuje całą Polskę i liczy około 500 członków.

Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska

 • ul. Kozielska 4a
 • 01-163 Warszawa
 • biuro@legia-kozielska.pl
Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska Zobacz prezentację

Stowarzyszenie jest podmiotem prowadzącym Klub Jeździecki Legia Kozielska. Ma na celu wspomaganie sekcji jeździeckiej poprzez zbieranie funduszy, propagowanie działalności klubu, aktywne działanie w mediach na rzecz klubu. Organizuje imprezy sportowe związane z jazdą konną, umożliwia dzieciom i młodzieży uprawianie sportu wyczynowego.

Klub "Fort"

 • al. Legionów 133
 • 18-400 Łomża
Klub "Fort" Zobacz prezentację

Klub "Fort" został założony w 2002 roku w Klubie Garnizonowym w Łomży. Celem strategicznym Klubu jest ocalenie w pamięci miejsc, ludzi i wydarzeń związanych militarnie i kulturowo z historią Ziemi Łomżyńskiej. Patronat nad Klubem sprawuje 1 Łomżyński Batalion Remontowy, który przejął 14 sierpnia 2003 roku dziedzictwo tradycji 33 Pułku Piechoty. Wsparcia Klubowi...

Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im.mjr. pil. Karola Pniaka

 • al. Jana Pawła II 39
 • 30-969 Kraków
 • tzemula@poczta.fm
Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im.mjr. pil. Karola Pniaka Zobacz prezentację

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: Dbałość o rozwój Lotnictwa Polskiego i jego kadr. Integrowanie środowisk lotników polskich w kraju i za granicą. Opieka nad lotnikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy. Działalność charytatywna. Pozyskiwanie środków finansowych. Kultywowanie tradycji i obyczajów lotników polskich oraz utrzymywanie...

Stowarzyszenie Lotników Polskich

 • ul. Żwirki i Wigury 103
 • 00-912 Warszawa
Stowarzyszenie Lotników Polskich Zobacz prezentację

Misją Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy i informacji o lotnictwie, zwłaszcza o udziale polskich jednostek w II Wojnie Światowej oraz współpraca z organizacjami w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie Lotnictwa Amatorskiego

 • ul. Graniczna 13
 • 54-433 Wrocław
Stowarzyszenie Lotnictwa Amatorskiego Zobacz prezentację

Stowarzyszenie należy do organizacji wspierających sport i kulturę fizyczną.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops