Special-Ops.pl

Katalog firm

Stowarzyszenie Legia Akademicka

 • ul. Mazowiecka 7
 • 00-052 Warszawa
Stowarzyszenie Legia Akademicka Zobacz prezentację

Legia Akademicka Warszawa jest studencką organizacją proobronną mającą za naczelny cel przekazanie studentom warszawskich uczelni wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej wojskowości, obronności i bezpieczeństwa narodowego. Za cel ma także kształtowanie charakterów oraz krzewienie postaw obywatelskich i patriotycznych. Swoje cele realizuje przede wszystkim...

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

 • al. Niepodległości 141
 • 02-570 Warszawa
 • skmponz@wp.mil.pl
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zobacz prezentację

Cele działalności Stowarzyszenia: Działanie na rzecz integracji środowiska kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Popularyzowanie zarówno w kraju jak i za granicą dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń...

Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami"

 • ul. Piłsudskiego 36 / pok. 118
 • 22-400 Zamość
Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" Zobacz prezentację

Celami organizacji są: Wszechstronne propagowanie działalności dostrzegającej problemy społeczne, jakie powstają w związku z niekontrolowanym spożywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież uczącą się, dzieci, oraz młodzież wojskową. Tworzenie alternatywnych rozwiązań w dziedzinie kultury, bazując na doświadczeniach i osiągnięciach Klubu Garnizonowego istniejącego...

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

 • ul. Świętokrzyska 14a
 • 00-050 Warszawa
 • simp@simp.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zobacz prezentację

Organizacja użyteczności społecznej, zrzeszająca inżynierów  i techników  mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Początki SIMP sięgają 1926 roku, kiedy to w dniu 28 czerwca grupa pod przewodnictwem prof. Henryka Mierzejewskiego doprowadziła do zebrania Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów...

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 • ul. Świętokrzyska 14
 • 00-050 Warszawa
 • sep@sep.com.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zobacz prezentację

Polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające...

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "KARPATCZYCY"

 • ul. Potocka 60 / 3
 • 01-652 Warszawa
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "KARPATCZYCY" Zobacz prezentację

Misją organizacji jest pielęgnowanie tradycji 3 Dywizji Strzelców Karpackich, kultywowanie pamięci, pomoc socjalna dla byłych żołnierzy 3 DSK - członków stowarzyszenia, utrzymywanie więzi koleżeńskich między byłymi żołnierzami 3 DSK.

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie "SALWA"

 • ul. Korsaka 4
 • 05-200 Wołomin
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie "SALWA" Zobacz prezentację

Celami Stowarzyszenia są: zaspakajanie zainteresowań Członków Stowarzyszenia w zakresie budowy i posługiwania się bronią palną oraz uprawiania sportów strzeleckich, rozwijanie zainteresowań w zakresie historii polskiego oręża, barwy i znaku, nawiązywanie w swej działalności do najlepszych polskich tradycji sportów strzeleckich i obronnych, dodatkowa...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

 • ul. Senatorska 11
 • 00-075 Warszawa
 • poczta@pttk.pl
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zobacz prezentację

Stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

Polski Związek Wędkarski

 • ul. Twarda 42
 • 00-831 Warszawa
Polski Związek Wędkarski Zobacz prezentację

Polski Związek Wędkarski zrzesza ponad 600 000 członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę...

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

 • ul. Jaracza 2 / pok. 514
 • 00-950 Warszawa
 • lis@pzrs.org.pl
Polski Związek Radioorientacji Sportowej Zobacz prezentację

Stowarzyszenie kultury fizycznej, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego przedmiotem działania jest dyscyplina sportowa: radioorientacja sportowa. W ramach Związku skupione są następujące dyscypliny radioorientacji sportowej: klasyczna radioorientacja sportowa, foksoring, sportowa radionawigacja satelitarna.

Polski Związek Motorowy

 • ul. Kazimierzowska 66
 • 02-518 Warszawa
 • sekretariat@pzm.pl
Polski Związek Motorowy Zobacz prezentację

PZM powstał 30 stycznia 1950 roku z połączenia Automobilklubu Polski (rok założenia 1909) i Polskiego Związku Motocyklowego (rok założenia 1924) i jest jedynym kontynuatorem tradycji obu tych organizacji. W dziedzinie sportów motorowych realizuje zadania polskiego związku sportowego. Do najważniejszych celów Związku należy rozwój masowego i wyczynowego sportu...

Polski Związek Łowiecki

 • ul. Nowy Świat 35
 • 00-029 Warszawa
 • pzlow@pzlow.pl
Polski Związek Łowiecki Zobacz prezentację

Ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych  i koła łowieckie. Jego geneza sięga XIX wieku i działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. Utworzony w 1923 roku w Warszawie  Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (1929 r.), a następnie przyjął nazwę Polski...

Polski Związek Krótkofalowców

 • ul. Modrzewiowa 25
 • 85-635 Bydgoszcz
 • sp2jmr@eter.ariadna.pl
Polski Związek Krótkofalowców Zobacz prezentację

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą  osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem  ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce.  PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec  instytucji państwowych...

Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych "I.P. SYSTEM"

 • ul. Grochowska 316 / 320
 • 03-823 Warszawa
 • ipsystem@ipsystem.pl
Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych "I.P. SYSTEM" Zobacz prezentację

Zakres i kierunki działalności: integracja środowisk trenerskich i instruktorskich wokół idei wypracowywania modułów szkoleniowych i skutecznych metod nauczania przy szkoleniu grup zawodowych szczególnie zagrożonych w różnych resortach, rozwijanie współpracy z MON w zakresie szkolenia młodzieży w sportach obronnych, organizacja systemu szkoleń wewnętrznych...

Polski Związek Biegu na Orientację

 • Al. Jerozolimskie 30/21
 • 00-024 Warszawa
 • orienteering@orienteering.org.pl
Polski Związek Biegu na Orientację Zobacz prezentację

W jego ramach prowadzona jest działalność w następujących dyscyplinach orientacji sportowej: bieg na orientację (BnO), rowerowa jazda na orientację (RJnO), narciarski bieg na orientację (NBnO), orientacja precyzyjna (Trail-O, kiedyś Orientacja Sportowa Niepełnosprawnych – OSN). Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Orientacji Sportowej.  

Polski Związek Biathlonowy

 • ul. T. Kościuszki 84
 • 40-519 Katowice
 • email: biuro@biathlon.com.pl
Polski Związek Biathlonowy Zobacz prezentację

Misją organizacji jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Polski Czerwony Krzyż

 • ul. Mokotowska 14
 • 00-561 Warszawa
 • info@pck.org.pl
Polski Czerwony Krzyż Zobacz prezentację

Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Liga Obrony Kraju

 • ul. Chocimska 14
 • 00-791 Warszawa
Liga Obrony Kraju Zobacz prezentację

LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w:1) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności RP,2) prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,3) wyrabianiu i utrwalaniu...

Liga Morska i Rzeczna

 • ul. Długi Targ 11
 • 80-828 Gdańsk
Liga Morska i Rzeczna Zobacz prezentację

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży.

Krakowskie Stowarzyszenie Strzeleckie "HEJNAŁ"

 • ul. Poręba 11
 • 30-233 Kraków
 • ksshejnal@hotmail.com
Krakowskie Stowarzyszenie Strzeleckie "HEJNAŁ" Zobacz prezentację

Celem organizacji jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops