Special-Ops.pl

Katalog firm

Związek Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • ul. Szeroki Dunaj 13
 • 02-323 Warszawa
Związek Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej Zobacz prezentację

Organizacja zrzesza oficerów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 • ul. T. Kościuszki 92 / 98
 • 60-961 Poznań
 • stanislaw.tomaszkiewicz@neostrada.pl
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zobacz prezentację

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest  organizacją zrzeszającą oficerów, chorążych, podoficerów oraz kombatantów i sympatyków Związku, którzy chcą w swojej działalności statutowej i w codziennym życiu nawiązywać do tradycji wojskowych i cnót oficerskich z czasów II RP.

Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej

 • ul. Żwirki i Wigury 9 / 13
 • 00-909 Warszawa
Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej Zobacz prezentację

Głównym zadaniem Związku jest: udzielenie pomocy rehabilitacyjnej i socjalnej ociemniałym żołnierzom i ich rodzinom; udzielanie pomocy prawnej w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i stosunku pracy; otaczanie opieką wdów i sierot po ociemniałych żołnierzach; kultywowanie patriotycznych tradycji walk o wolność i niepodległość.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

 • Al. Ujazdowskie 6a
 • 00-461 Warszawa
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zobacz prezentację

ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich...

Związek Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej

 • ul. Nowolipie 7 / 60
 • 00-146 Warszawa
Związek Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej Zobacz prezentację

Związek poświęcony pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej.

Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie

 • ul. Lubomelska 1 / 3
 • 20-074 Lublin
Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zobacz prezentację

Organizacja powołana 2 września 1945r., formalnie niezależna od rządu polskiego na uchodźctwie, przekazywała na Zachód uzyskane materiały dotyczące sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej w kraju. Głównym celem politycznym Zrzeszenia było doprowadzenie do wolnych wyborów (zagwarantowanych przez Wielką Trójkę w Jałcie) i przekazanie struktur organizacyjnych...

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 • ul. Zielna 39
 • 00-108 Warszawa
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zobacz prezentację

Misja organizacji to: Działania na rzecz integracji środowiska. Pomoc przy zapewnianiu potrzeb socjalnych potrzebującym członkom organizacji. Kształtowanie postaw patriotycznych, idea budowania odpowiedzialności za ojczyznę.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

 • ul. Twarda 6
 • 00-105 Warszawa
 • kombatanci@jewish.org.pl
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej Zobacz prezentację

Misją organizacji jest obrona interesów żydowskich kombatantów i poszkodowanych w II wojnie światowej, podejmowanie działań na rzecz zachowania w pamięci zbrojnego czynu żydowskiego oraz walki o wolność i godność ludzką w czasie II wojny światowej, walka z ksenofobią i antysemityzmem oraz upowszechnianie prawdy o udziale Żydów w walkach na wszystkich frontach...

Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" - Armia Krajowa

 • ul. Świętokrzyska 32 / 102a
 • 00-116 Warszawa
Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" - Armia Krajowa Zobacz prezentację

Organizacja stawia sobie za cele przede wszystkim: opracowanie historii działalności własnego środowiska kombatanckiego, propagowanie wartości patriotycznych, wynikających z tradycji i działalności tej organizacji wojskowej, otaczanie czcią poległych i zmarłych kombatantów, utrzymywanie więzów przyjaźni, braterstwa broni i współpracy z innymi organizacjami...

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"

 • ul. Promyka 5
 • 01-604 Warszawa
 • ak.zywiciel@wp.pl
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" Zobacz prezentację

Stowarzyszenie środowiska żołnierzy AK.

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

 • ul. Zielna 39
 • 00-108 Warszawa
 • szareszeregi@op.pl
Stowarzyszenie Szarych Szeregów Zobacz prezentację

Stowarzyszenie działa na rzecz kombatantów, a także współpracuje z organizacjami harcerskimi i szkołami.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych

 • ul. Malczewskiego 2 / 2
 • 71-616 Szczecin
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych Zobacz prezentację

Cele organizacji: Reprezentowanie swoich członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej, zakładów pracy i instytucji oraz organizacji społecznych, politycznych. Współdziałanie z wyżej wymienionymi jednostkami w sprawach dotyczących praw i interesów oraz poprawy bytu materialnego członków stowarzyszenia. Współdziałanie ze służbą...

Stowarzyszenie Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej "Wiano", Ich Rodzin i Przyjaciół

 • ul. K. K. Baczyńskiego 156
 • 91-170 Łódź
 • jerzyurbankiewicz@wp.pl
Stowarzyszenie Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej "Wiano", Ich Rodzin i Przyjaciół Zobacz prezentację

Misja organizacji to przede wszystkim: odtworzenie historii Okręgu Wileńskiego AK, podtrzymywanie tradycji, integrowanie członków.

Stowarzyszenie Kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej

 • ul. Staszica 23 / 12
 • 60-524 Poznań
Stowarzyszenie Kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej Zobacz prezentację

Organizacja o charakterze patriotyczym skupiająca kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie

 • ul. M. Karłowicza 4 / 312
 • 20-027 Lublin
Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie Zobacz prezentację

Misją organizacji jest przede wszystkim pomoc kombatantom w sprawach uzyskiwania uprawnień kombatanckich, pomoc w wypełnianiu wniosków o odznaczenia państwowe i wojenne, pomoc prawna oraz zapomogi z Funduszu Kombatantów i funduszy własnych.

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 • ul. Korotyńskiego 19 / 79
 • 02-123 Warszawa
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zobacz prezentację

Misją organizacji jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej

 • ul. Prosta 2 / 14
 • 00-850 Warszawa
Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej Zobacz prezentację

Organizacja o charakterze patriotycznym i kombatanckim.

Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Opolu

 • pl. św. Sebastiana 3
 • 45-030 Opole
Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Opolu Zobacz prezentację

Organizacja skupia się na opiece i pomocy w załatwieniu uprawnień kombatanckich, a w szczególności dla byłych więźniów politycznych i żołnierzy AK.

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich

 • ul. Kopernika 36 / 40/406
 • 00-924 Warszawa
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zobacz prezentację

Misją organizacji jest przede wszystkim upamiętnianie prawdy i pamięci o Batalionach Chłopskich poprzez budowę pomników, umieszczanie tablic pamiątkowych, współpracę z młodzieżą, fundację sztandarów oraz opiniowanie wniosków odznaczeń i awansów.

Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich

 • ul. Ku Słońcu 33
 • 71-080 Szczecin
 • kz12pu@gmail.com
Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich Zobacz prezentację

W strukturach Koła działa   Sekcja   Historyczna   popularyzująca   dzieje  i   tradycje   Podolaków  przez działalność   rekonstrukcyjną  -  odtwarzanie   mundurów  i  wyposażenia  ze  wszystkich okresów historii 12p.uł..W obszarze działań Koła  znajdują  się wystąpienia o charakterze reprezentacyjnym,  publicystyka,  wystawy,  prelekcje  i  szkolenia,  organizacja ...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops