Special-Ops.pl

Katalog firm

Stowarzyszenie "Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej"

 • ul. Szkolna 14
 • 05-077 Warszawa
Stowarzyszenie "Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej" Zobacz prezentację

Statutowymi celami Stowarzyszenia są: Wskrzeszanie i kultywowanie chlubnych tradycji Jazdy Polskiej. Tworzenie warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej. Promowanie sportu jeździeckiego, turystyki konnej i sportów obronnych.

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"

 • ul. Ostroroga 35
 • 01-163 Warszawa
 • sto_zandarm@wp.pl
Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" Zobacz prezentację

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest popularyzacja działalności Żandarmerii Wojskowej, umacniania jej autorytetu i upowszechnianie wiedzy o żandarmerii.  Ważnym celem jest również działanie na rzecz integracji środowisk żołnierzy oraz sympatyków i miłośników Żandarmerii Wojskowej i kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 • ul. Oboźna 1
 • 00-340 Warszawa
 • zg@zosprp.pl
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zobacz prezentację

Celem Związku jest w szczególności: działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, informowanie o występujących zagrożeniach...

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

 • ul. Klasztorna 24 / 25
 • 61-779 Poznań
 • biuro@wsarpl.org
Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów Zobacz prezentację

Celem Stowarzyszenia jest: popularyzacja i rozwój wszelkich form strzelectwa broni różnego rodzaju, organizowanie wszelkich szkoleń obronno-sportowych, podnoszenie umiejętności strzeleckich , sprawności fizycznej i psychofizycznej członków i innych osób biorących udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, propagowanie wartości wymaganych...

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna"

 • ul. Wiśniowa 58 / 10a
 • 02-520 Warszawa
 • rodzinapolicyjna@kgp.gov.pl
Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" Zobacz prezentację

Celami Stowarzyszenia są w szczególności: obrona godności i dobrego wizerunku policjantów polskich, w społeczeństwie i mediach, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja patriotycznych postaw funkcjonariuszy policji w przełomowych okresach historii, udzielanie pomocy moralnej i materialnej rodzinom policjantów, członkom Stowarzyszenia, poległych...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r."

 • ul. Lompy 19
 • 40-038 Katowice
 • osrp.1939@slaska.policja.gov.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." Zobacz prezentację

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności: Ujawnienie: prawdy o Policji Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej działającej do 1939r. patriotycznego udziału PP w wojnie obronnej w 1939 roku, losów policjantów Policji Państwowej i ich rodzin w okresie II wojny światowej, represjonowania policjantów i ich rodzin po wyzwoleniu. Propagowanie wiedzy...

Fundacja "Dom Policyjnego Seniora"

 • ul. Domaniewska 36 / 38/232
 • 02-672 Warszawa
Fundacja "Dom Policyjnego Seniora" Zobacz prezentację

Fundacja powołana przez Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna". Jej celem jest wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz kontynuowania procesu pomocy i opieki emerytom i rencistom.

Stowarzyszenie Generałów Policji RP

 • ul. Domaniewska 36 / 38
 • 02-672 Warszawa
 • sgprp@policja.gov.pl
Stowarzyszenie Generałów Policji RP Zobacz prezentację

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem skupiającym generałów, nadinspektorów, generalnych inspektorów pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną. Ma na celu integrację środowiska generałów Policji, upowszechnianie problematyki porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 • ul. Puławska 148 / 150
 • 02-514 Warszawa
 • fpwisppp@policja.gov.pl
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Zobacz prezentację

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Komitet Obrony Policjantów

 • ul. Ruska 44 / 3
 • 70-132 Szczecin
 • fundacjafilar@tlen.pl
Komitet Obrony Policjantów Zobacz prezentację

Stowarzyszenie powołano w celu zniwelowania różnic w dostępie do środków słuzbowych, które mają miejsce w przypadku stron w postępowaniu dyscyplinarnym.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska

 • ul. Kochanowskiego 2a
 • 60-844 Poznań
 • ipapolska@ipapolska.pl
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska Zobacz prezentację

Jest to stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

 • ul. Domaniewska 36 / 38
 • 02-672 Warszawa
 • sekretariat@seirp.pl
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zobacz prezentację

Organizacja reprezenująca emerytów i rencistów związanych z resortem policji.

Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych

 • ul. Turecka 3
 • 00-745 Warszawa
Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych Zobacz prezentację

Organizacja związana z żołnierzami pułku AK "Baszta" oraz innych mokotowskich oddziałów powstańczych.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny

 • ul. Jakubowska 18 / 3
 • 03-902 Warszawa
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny Zobacz prezentację

Stowarzyszenie wzajemnego wspomagania.

Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego

 • ul. Waszyngtona 62
 • 42-217 Częstochowa
Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego Zobacz prezentację

Cele organizacji to: Tworzenie i zacieśnianie więzi koleżeńskiej między rozproszonymi po kraju i za granicą byłymi żołnierzami KWP oraz ich rodzinami. Rozwijanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi byłych uczestników walczących przeciwko ustrojowi komunistycznemu w kraju. Udział w uroczystościach patriotycznych członków i delegacji związanych tematycznie...

Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944 - 1956

 • ul. Traugutta 18 / 217
 • 90-113 Łódź
Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944 - 1956 Zobacz prezentację

Cel organizacji to przede wszytskim niesienie pomocy byłym więźniom politycznym lat 1944 - 1956 oraz prowadzenie badań historycznych nad działalnością nielegalnych organizacji młodzieżowych lat 1944 - 1956.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 • ul. Mokotowska 17 / 33
 • 00-640 Warszawa
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Zobacz prezentację

Kierunki działania organizacji: Sprawy socjalne Współpraca z młodzieżą (szkoły, harcerstwo) Działalność wydawnicza Kontakty oficjalne z władzami, instytucjami, organizacjami kombatanckimi Udział w uroczystościach ogólnopolskich i lokalnych Upamiętnianie - tablice, pomniki, cmentarze, groby Archiwizacja dorobku Związku na wszystkich szczeblach Sporządzenie...

Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 • ul. Komandosów 21
 • 30-334 Kraków
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zobacz prezentację

Organizacja zrzesza żołnierzy Armii Krajowej oraz zabiega o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Związek Powstańców Warszawskich

 • ul. Długa 22
 • 00-238 Warszawa
 • biuro@powstanie1944.pl
Związek Powstańców Warszawskich Zobacz prezentację

ZPW jest organizacją zrzeszającą byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944r.

Związek Piłsudczyków

 • ul. 11 Listopada 17 / 19
 • 03-446 Warszawa
 • zwiazek_pilsudczykow@wp.pl
Związek Piłsudczyków Zobacz prezentację

Związek prowadzi działalność mającą na celu propagowanie tradycji niepodległościowej i piłsudczykowskiej. Organizuje wystawy, konferencje naukowe, konkursy recytatorskie, literackie, plastyczne dla młodzieży oraz rajdy i marsz na szlakach historycznych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops