Special-Ops.pl

Katalog firm

Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie

 • ul. Sandomierska 12
 • 02-567 Warszawa
 • W3107@op.pl
Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie Zobacz prezentację

Misją instytucji jest popularyzowanie i utrwalanie pamięci dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Obszary działań: Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca; Ochrona praw; Nauka, kultura, ekologia; Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna; Działalność...

Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

 • ul. Świerczewska 5
 • 71-066 Szczecin
 • klubkawaleryjski12pulkuulanow@interia.pl,
Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich Zobacz prezentację

Celem działalności Klubu jest m.in.: kontynuowanie i kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich; krzewienie wartości patriotycznych i popularyzowanie wśród społeczeństwa polskiego; promocja kultury i sztuki w aspekcie historii i kultywowania tradycji; organizacja, współdziałanie, reprezentacja,...

Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • al. Niepodległości 141 / pok. 522
 • 02-570 Warszawa
Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Zobacz prezentację

Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari jest spadkobiercą tradycji Klubu Kawalerów Virtuti Militari założonego w II Rzeczpospolitej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Jest to ogólnopolska organizacja społeczna zrzeszająca dziś ponad 200 Kombatantów wyróżnionych odznaczeniem bojowym – Orderem Virtuti Militari. Klub kultywuje oraz propaguje m.in. tradycje...

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej

 • ul. Nowowiejska 37B
 • 02-101 Warszawa
 • biuro@kssrp.pl
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej Zobacz prezentację

Celem działania Stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego, podejmowanie i prowadzenie działań pożytku publicznego nieodpłatnie, jak również upowszechnianie i popularyzacja sportu (kultury fizycznej).

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "RADAR"

 • ul. Małcużyńskiego 64
 • 58-506 Jelenia Góra
 • gorjan4@wp.pl
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "RADAR" Zobacz prezentację

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "RADAR" założone zostało na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia w dniu 5 kwietnia 2002 roku. Zrzesza byłych żołnierzy zawodowych jeleniogórskich wojskowych szkół radiotechnicznych i absolwentów tych szkół.

Fundacja "Szansa XXI"

 • Broniewskiego 10
 • 89-100 Nakło nad Notecią
 • sznsaxxi@poczta.onet.pl
Fundacja "Szansa XXI" Zobacz prezentację

Instytucja, której głównymi celami są: Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia w środowiskach miejskich i wiejskich. Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej oraz współdziałanie w realizacji programów związanych z dostosowaniem gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska do jej standardów. Wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz...

Fundacja "SERVI PACIS"

 • ul. Królewska 1
 • 00-909 Warszawa
 • servi.pacis@wp.mil.pl
Fundacja "SERVI PACIS" Zobacz prezentację

Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych Poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom ,,SERVI PACIS" została powołana w maju 2004 roku przez byłych uczestników misji pokojowych. Celem organizacji jest niesienie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej), prawnej, psychologicznej poszkodowanym w wojskowych operacjach pokojowych oraz członkom...

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Lotnikom "IKAR"

 • Główna 10
 • 26-610 Radom
Fundacja Pomocy Poszkodowanym Lotnikom "IKAR" Zobacz prezentację

Fundacja działa w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie ich szans.

Fundacja Byłych Zołnierzy Jednostek Specjalnych "GROM"

 • ul. Dwernickiego 22 / U1
 • 04-391 Warszawa
 • fundacja@grom.org.pl
Fundacja Byłych Zołnierzy Jednostek Specjalnych "GROM" Zobacz prezentację

Fundacja zrzesza byłych żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych, świetnie wyszkolonych profesonalistów, gotowych wykorzystać swoje unikalne doświadczenie uzyskane w trakcie służby i współpracy z najlepszymi jednostkami specjalnymi świata.

Federacja Rodzin Katyńskich

 • ul. Goraszewska 16
 • 02-910 Warszawa
Federacja Rodzin Katyńskich Zobacz prezentację

Federacja Rodzin Katyńskich jest organizacją społeczną, grupującą działające w kraju i za granicą Stowarzyszenia „Rodziny Katyńskie”. Głównym celem działania jest reprezentowanie i koordynowanie przedsięwzięć - jako jedyny upoważniony do tego organ - wspólnych interesów i inicjatyw skupionych w Federacji stowarzyszeń.

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

 • Długa 13 / 15
 • 00-238 Warszawa
 • ordynariat_polowy@caritas.pl
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Zobacz prezentację

Katolicka organizacja charytatywna.

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

 • ul. Sobieskiego 36
 • 87-106 Toruń
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu Zobacz prezentację

Poligon artyleryjski o powierzchni 12550 ha, którego historia sięga jeszcze czasów II RP. Służy przede wszystkim jako ośrodek szkoleniowy dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

21 Centralny Poligon Lotniczy - Nadarzyce

 • Nadarzyce 1
 • 64-915 Nadarzyce
21 Centralny Poligon Lotniczy - Nadarzyce Zobacz prezentację

21 Centralny Poligon Lotniczy jest specyficzną jednostką w skali całych Sił Zbrojnych, gdyż pozwala ćwiczącym wojskom lotniczym przeprowadzać wszystkie rodzaje zadań łącznie z bombardowaniami. Warto dodać że 21 CPL jest jedynym czynnym bombowiskiem w Europie oraz jednym z największych poligonów lotniczych w Europie. Z poligonu korzystają również zagraniczni goście...

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych- Orzysz

 • ul. Kętrzyńskiego 1
 • 12-230 Bemowo Piskie
 • ospwlbp@wp.mil.pl
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych- Orzysz Zobacz prezentację

Poligon o powierzchni 19650 ha umożliwia strzelanie ze wszystkich rodzajów broni w tym samolotów i śmigłowców wspierających ćwiczenia wojsk lądowych. Wyposażony jest w między innymi w bojową strzelnicę artylerii, czołgów, 2 strzelnice piechoty, lotnisko polowe Rostki, rejon pokonywania przeszkód wodnych o uregulowanych brzegach oraz rejon bombardowań lotniczych....

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Nowa Dęba

 • ul. Anieli Krzywoń 1
 • 39-460 Nowa Dęba
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Nowa Dęba Zobacz prezentację

Poligon ze względu na rozwiniętą bazę podstawową jest dedykowany do szkolenia ogniowego przede wszystkim wojsk zmechanizowanych, pancernych i artylerii naziemnej. Na tym poligonie planuje się szkolenie pododdziałów szturmowo-desantowych i kawalerii powietrznej.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Wędrzyn

 • - -
 • 69-211 Wędrzyn
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych-Wędrzyn Zobacz prezentację

Obiekt przystosowany do stacjonowania w warunkach bojowych eskadry śmigłowców transportowych, które mogą wspierać i uczestniczyć w szkoleniach desantowych. Posiada bazę szkolenia walki w rejonach zurbanizowanych. Jednorazowo umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń do szczebla brygady. Na jego terenie zorganizowano strzelnice bojowe do prowadzenia strzelań przez pododdziały...

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko Pomorskie

 • ul. Główna 1
 • 78-513 Oleszno
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko Pomorskie Zobacz prezentację

36 tys. ha powierzchni poligonu zapewnia możliwość jednoczesnego ćwiczenia oddziałów nawet na szczeblu dywizji. Obiekt wyposażony jest w strzelnice bojowe dla czołgów, transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty. Ośrodek umożliwia również przeprowadzanie ćwiczeń oddziałów specjalistycznych. Poligon drawski dysponuje między innymi lotniskiem, trzema...

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań-Świętoszów

 • Dobra n/Kwisą -
 • 67-320 Małomice
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań-Świętoszów Zobacz prezentację

Poligon o powierzchni 38499 ha, na którym prowadzi się ćwiczenia taktyczne z użyciem amunicji bojowej do szczebla dywizji. Ośrodek umożliwia także przeprowadzenia ćwiczeń także w składzie batalionu wzmocnionego czołgami przy współudziale wsparcia artyleryjskiego i lotnictwa. Znajduje się w borach Dolnośląskich. Jest to aktualnie największy kompleks szkolenia...

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Przeciwlotniczych Ustka-Wicko Morskie

 • Gen. T. Obronieckiego 1
 • 76-270 Ustka
 • cpsp.kancelaria@mon.gov.pl
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Przeciwlotniczych Ustka-Wicko Morskie Zobacz prezentację

Specjalistyczny poligon o powierzchni 4000 ha przeznaczony do szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej, na którym prowadzone są między innymi strzelania OPL artyleryjskie i rakietowe do celów ćwiczebnych oraz strzelania bojowe do celów do 30 km. Szkolą się tu lotnicy, wojska rakietowa i radiotechnicy, strzelania prowadzą zarówno wojska lądowe, jak i marynarka...

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. Wiceadmirała Józefa Unruga

 • Lędowo 1N
 • 76-271 Ustka
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. Wiceadmirała Józefa Unruga Zobacz prezentację

Centrum prowadzi proces kształcenia i szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych i podoficerów oraz doskonalenia zawodowego szeregowych podoficerów i oficerów w zakresie następujących cyklów: nawigacji, broni morskiej, łączności i informatyki, elektromechaniki, wsparcia, wychowania fizycznego i sportu oraz lektoratu języków obcych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops