Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dywizja BRANDENBURG cz. 2 – Pierwsze struktury.

Jakub Grodzki | 2013-07-22
Żołnierze Sonderkommando Dora podczas patrolu na terenie Afryki Północnej Fot. http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00863/index-6.html.de 

Żołnierze Sonderkommando Dora podczas patrolu na terenie Afryki Północnej Fot. http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00863/index-6.html.de 

Brandenburczycy, zawdzięczający swoją nazwę własną miejscowości – miejscu utworzenia  i stacjonowania pierwszej  kompanii  obdarzonej nazwą Baulehr Kompanie z.b.V. 800. Nazwą, która miała przede wszystkim wprowadzać w błąd i nie zdradzać przeznaczenia nowej jednostki. Jednak zanim doszło do utworzenia zbrojnych wykonawców działań Abwehry, niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy, wysyłał w teren powołane ad hoc grupy zadaniowe, które miały zwykle wyznaczony jeden konkretny cel i wraz z jego osiągnięciem były rozwiązywane.

Zobacz także

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym powołanie pierwszych oddziałów oznaczanych jako z.b.V. 800. działania dywersyjno-sabotażowe oraz rozpoznawcze i wywiadowcze prowadziły takie jednostki jak opisywany wcześniej batalion Ebbinghaus oraz oddziały rozpoznawcze, które jednakże, jak to bywa w przypadku akcji wywiadowczych, nie do końca miały rolę tożsamą z nazwą. Takie jednostki, tworzone w ramach delegatur Abwehry służyły przede wszystkim zdobyciu dokumentów zwłaszcza wywiadowczych na wrogim terenie w trakcie prowadzonych działań zbrojnych. Jednym z oddziałów rozpoznawczych, działających w trakcie kampanii wrześniowej była grupa Majora Hainza Schmalschlagera o kryptonimie „Warszawa” – która miała zabezpieczyć w przededniu opanowania Warszawy materiały związane z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kontrwywiad). Pierwotnie, wraz z postępem zagonów pancernych Wehrmachtu rozpoczęcie akcji oddziału rozpoznawczego „Warszawa” wyznaczono na 8 września, jednak dowództwo niemieckie nie wzięło pod uwagę możliwości tak zaciekłego oporu, z jakim spotkali się na przedpolach stolicy Polski. Tym samym akcję odroczono, aż do 27 września, kiedy to dowodzący obrony Warszawy generał brygady Walerian Czuma podjął decyzję o kapitulacji.

Odziały Mjr Schmalschlagera, postępując jeszcze przed liniowymi oddziałami Wehrmachtu w krótkim czasie dotarły na plac Piłsudskiego i zajęły pustą siedzibę kontrwywiadu wojskowego. Pobieżna lustracja szaf pancernych oraz archiwów ukazała brak najważniejszych materiałów, które w przededniu kapitulacji wywieziono. Wobec pozostawania stolicy w okrążeniu przez większość czasu oblężenia Mjr Schmalschlagera zdawał sobie sprawę, że poszukiwane dokumenty muszą znajdować się gdzieś na terenie miasta. Na ich trop oddział rozpoznawczy trafił już następnego dnia – przesłuchanie mieszkańców okolicznych kamienic wskazały potencjalny kierunek  ucieczki konwoju z dokumentami, które jeszcze tego samego dnia odnaleziono na terenie Fortu Legionów. Dzięki tej zdobyczy Abwehra zatrzymała między innymi blisko 300 agentów działających na terenie III Rzeszy oraz uzyskała obraz funkcjonowania polskich placówek wywiadowczych zlokalizowanych przy ambasadach.

Doświadczenia kampanii wrześniowej, zarówno w zakresie torowania drogi oddziałom liniowym, jak i zdobywania materiałów wywiadowczych uwydatniły potrzebę powołania stałych jednostek, które byłyby zdolne do realizacji tego typu działań. Takimi właśnie przesłankami kierowało się zarówno dowództwo Wehrmachtu jak i zwierzchnik Abwehry – admirał Canaris wydając polecenie powołania pierwszej kompanii nazwanej Baulehr z dopiskiem z.b.V (szczególnego przeznaczenia). W tym momencie historii oddziałów określanych mianem Brandenburczyków spotyka się jedną z wielu zagadek, którą trudno jednoznacznie wyjaśnić.  Mianowicie nie można jednoznacznie określić daty oficjalnego powołania do życia Baulehre Kompanie z.b.V 800. Materiały źródłowe wskazują w tym zakresie datę 15 września 1939 r. – czyli jeszcze podczas walk w Polsce, kiedy to Hauptman Putz otrzymał rozkaz nadzorowania formowania 1 kompanii Baulehr w miejscowości Bruck, dowództwo nad tym oddziałem objął Hauptman Verbeeck.

Jako początek tworzenia pododdziałów z.b.V.   wskazywana jest również data 27.09.1939 r., kiedy to podczas narady z głównodowodzącymi wojsk niemieckich Adolf Hitler poinformował o planowanej kampanii na zachodzie, a w ślad za tym polecił sformowanie pododdziałów rozpoznawczych, które z dużym powodzeniem działały na terenie Polski. Polecenie sformowania 1 kompanii Baulehr w takiej wersji otrzymał Hauptmann von Hippel. Rozkaz ten został powtórzony następnie przez zwierzchnika Abwehry admirała Canarisa 15 października, po czym rozpoczęto nabór i szkolenie w ośrodku usytuowanym nad jeziorem Quenzsee. Działania te nadzorował sztab III Okręgu Wojskowego (Wehrkresi) Berlin. Równolegle z procesem formowania 1 kompanii rozpoczęto formowanie 2, która powstała na bazie 11 żołnierzy z kompanii do zadań specjalnych Leutnanta Sigfrida Grabera. Dowództwo nad tym pododdziałem powierzono Hauptmanowi Fabianowi.

Liczba chętnych zgłaszających się do ośrodków szkoleniowych w krótkim czasie przerosła oczekiwania dowództwa, które jednakże postanowiło wykorzystać sytuację oraz zainteresowanie nową formacją i poleciło Hauptmanowi Rudolffowi przystąpienie do formowania 3 kompani z.b.V. Wraz z końcem października Baulehre Kompanie 800 z.b.V. osiągnęła gotowość bojową. Pod koniec pierwszej dekady listopada dołączyły do niej w tym zakresie dwie dalsze kompanie. Wszystkie kompanie z dniem 15 grudnia 1939 r. trafiły pod komendę Hpt. Hippela, któremu tym samym powierzono dowództwo nad Baulehr Bataillon z.b.V. 800. W tym przypadku, o ile można z całą pewnością wskazać datę utworzenia batalionu Brandenburg oraz osobę dowodzącą, nie do końca ścisłe są informacje w zakresie ilości kompanii wchodzących w jego skład. Materiały opisujące Brandenburczyków mówią o 4 bądź, jak to można znaleźć w niektórych przypadkach, o 5 kompaniach. 

Pewność w zakresie składu batalionu można mieć w zakresie następujących kompanii:
- Kompania sztabowa pod dowództwem Leutnanta Kutschego stacjonująca w miejscowości Brandenburg nad Hawelą
-1. Kompania pod dowództwem Leutnanta Kniesche z miejscem stacjonowania w miejscowości Innermanzing in Wienerwald,
- 2. Kompania pod dowództwem Hauptmana Fabiana stacjonująca tak samo jak kompania sztabowa w miejscowości Brandenburg,
- 3. Kompania pod dowództwem Hauptmana Rudolffa, stacjonująca w Münstereifel,
- 4. Kompania pod dowództwem Leutnanta Walthera stacjonująca również w  miejscowości Brandenburg – w przypadku tego oddziału brakuje jednoznacznego potwierdzenia jego istnienia, a tym samym stacjonowania i personaliów dowódcy.

Abstrahując jednakże od  struktury Brandenburczyków, powróćmy do ich szlaku bojowego. Osiągnięcie gotowości bojowej przez poszczególne kompanie oraz  przeformowanie ich na szczebel batalionu oznaczało, że Brandenburczycy są gotowi do działania. W lutym 1940 roku poszczególnym pododdziałom przekazano rozkazy przygotowania się do realizacji konkretnych zadań -  przede wszystkim opanowanie mostów na Kanale Juliana oraz dyslokacje w rejon przyszłych działań wraz z osiągnięciem gotowości do realizacji wyznaczonych działań. Równolegle z przygotowaniami do ataku na zachód w ramach Fall Gelb, część Brandenburczyków władających językiem rumuńskim zostało na prośbę tamtejszych władz i zgodnie z wytycznymi Abwehry skierowana do działań na terenie pól naftowych Ploeszti. Rejon ten, praktycznie przez cały okres wojny, był ze względu na wydobycie strategicznych surowców niezmiernie ważny dla gospodarki niemieckiej. Agentura Abwehry operująca na terenie Rumunii zdobyła na początku 1940 roku informacje, świadczące o tym, że wywiad brytyjski przedsięwziął kroki zmierzające do unieszkodliwienia dunajskich szlaków żeglownych, którymi dostarczano większość towarów do Niemiec oraz zniszczenia infrastruktury pól naftowych. Obok powyższych działań część Brandenburczyków zamierzano wykorzystać w trakcie operacji Weserübungen – atak na kraje skandynawskie.   

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.