Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dywizja BRANDENBURG cz. 2 – Pierwsze struktury.

Jakub Grodzki | 2013-07-22
Żołnierze Sonderkommando Dora podczas patrolu na terenie Afryki Północnej Fot. http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00863/index-6.html.de 

Żołnierze Sonderkommando Dora podczas patrolu na terenie Afryki Północnej Fot. http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00863/index-6.html.de 

Brandenburczycy, zawdzięczający swoją nazwę własną miejscowości – miejscu utworzenia  i stacjonowania pierwszej  kompanii  obdarzonej nazwą Baulehr Kompanie z.b.V. 800. Nazwą, która miała przede wszystkim wprowadzać w błąd i nie zdradzać przeznaczenia nowej jednostki. Jednak zanim doszło do utworzenia zbrojnych wykonawców działań Abwehry, niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy, wysyłał w teren powołane ad hoc grupy zadaniowe, które miały zwykle wyznaczony jeden konkretny cel i wraz z jego osiągnięciem były rozwiązywane.

Zobacz także

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym powołanie pierwszych oddziałów oznaczanych jako z.b.V. 800. działania dywersyjno-sabotażowe oraz rozpoznawcze i wywiadowcze prowadziły takie jednostki jak opisywany wcześniej batalion Ebbinghaus oraz oddziały rozpoznawcze, które jednakże, jak to bywa w przypadku akcji wywiadowczych, nie do końca miały rolę tożsamą z nazwą. Takie jednostki, tworzone w ramach delegatur Abwehry służyły przede wszystkim zdobyciu dokumentów zwłaszcza wywiadowczych na wrogim terenie w trakcie prowadzonych działań zbrojnych. Jednym z oddziałów rozpoznawczych, działających w trakcie kampanii wrześniowej była grupa Majora Hainza Schmalschlagera o kryptonimie „Warszawa” – która miała zabezpieczyć w przededniu opanowania Warszawy materiały związane z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kontrwywiad). Pierwotnie, wraz z postępem zagonów pancernych Wehrmachtu rozpoczęcie akcji oddziału rozpoznawczego „Warszawa” wyznaczono na 8 września, jednak dowództwo niemieckie nie wzięło pod uwagę możliwości tak zaciekłego oporu, z jakim spotkali się na przedpolach stolicy Polski. Tym samym akcję odroczono, aż do 27 września, kiedy to dowodzący obrony Warszawy generał brygady Walerian Czuma podjął decyzję o kapitulacji.

Odziały Mjr Schmalschlagera, postępując jeszcze przed liniowymi oddziałami Wehrmachtu w krótkim czasie dotarły na plac Piłsudskiego i zajęły pustą siedzibę kontrwywiadu wojskowego. Pobieżna lustracja szaf pancernych oraz archiwów ukazała brak najważniejszych materiałów, które w przededniu kapitulacji wywieziono. Wobec pozostawania stolicy w okrążeniu przez większość czasu oblężenia Mjr Schmalschlagera zdawał sobie sprawę, że poszukiwane dokumenty muszą znajdować się gdzieś na terenie miasta. Na ich trop oddział rozpoznawczy trafił już następnego dnia – przesłuchanie mieszkańców okolicznych kamienic wskazały potencjalny kierunek  ucieczki konwoju z dokumentami, które jeszcze tego samego dnia odnaleziono na terenie Fortu Legionów. Dzięki tej zdobyczy Abwehra zatrzymała między innymi blisko 300 agentów działających na terenie III Rzeszy oraz uzyskała obraz funkcjonowania polskich placówek wywiadowczych zlokalizowanych przy ambasadach.

Doświadczenia kampanii wrześniowej, zarówno w zakresie torowania drogi oddziałom liniowym, jak i zdobywania materiałów wywiadowczych uwydatniły potrzebę powołania stałych jednostek, które byłyby zdolne do realizacji tego typu działań. Takimi właśnie przesłankami kierowało się zarówno dowództwo Wehrmachtu jak i zwierzchnik Abwehry – admirał Canaris wydając polecenie powołania pierwszej kompanii nazwanej Baulehr z dopiskiem z.b.V (szczególnego przeznaczenia). W tym momencie historii oddziałów określanych mianem Brandenburczyków spotyka się jedną z wielu zagadek, którą trudno jednoznacznie wyjaśnić.  Mianowicie nie można jednoznacznie określić daty oficjalnego powołania do życia Baulehre Kompanie z.b.V 800. Materiały źródłowe wskazują w tym zakresie datę 15 września 1939 r. – czyli jeszcze podczas walk w Polsce, kiedy to Hauptman Putz otrzymał rozkaz nadzorowania formowania 1 kompanii Baulehr w miejscowości Bruck, dowództwo nad tym oddziałem objął Hauptman Verbeeck.

Jako początek tworzenia pododdziałów z.b.V.   wskazywana jest również data 27.09.1939 r., kiedy to podczas narady z głównodowodzącymi wojsk niemieckich Adolf Hitler poinformował o planowanej kampanii na zachodzie, a w ślad za tym polecił sformowanie pododdziałów rozpoznawczych, które z dużym powodzeniem działały na terenie Polski. Polecenie sformowania 1 kompanii Baulehr w takiej wersji otrzymał Hauptmann von Hippel. Rozkaz ten został powtórzony następnie przez zwierzchnika Abwehry admirała Canarisa 15 października, po czym rozpoczęto nabór i szkolenie w ośrodku usytuowanym nad jeziorem Quenzsee. Działania te nadzorował sztab III Okręgu Wojskowego (Wehrkresi) Berlin. Równolegle z procesem formowania 1 kompanii rozpoczęto formowanie 2, która powstała na bazie 11 żołnierzy z kompanii do zadań specjalnych Leutnanta Sigfrida Grabera. Dowództwo nad tym pododdziałem powierzono Hauptmanowi Fabianowi.

Liczba chętnych zgłaszających się do ośrodków szkoleniowych w krótkim czasie przerosła oczekiwania dowództwa, które jednakże postanowiło wykorzystać sytuację oraz zainteresowanie nową formacją i poleciło Hauptmanowi Rudolffowi przystąpienie do formowania 3 kompani z.b.V. Wraz z końcem października Baulehre Kompanie 800 z.b.V. osiągnęła gotowość bojową. Pod koniec pierwszej dekady listopada dołączyły do niej w tym zakresie dwie dalsze kompanie. Wszystkie kompanie z dniem 15 grudnia 1939 r. trafiły pod komendę Hpt. Hippela, któremu tym samym powierzono dowództwo nad Baulehr Bataillon z.b.V. 800. W tym przypadku, o ile można z całą pewnością wskazać datę utworzenia batalionu Brandenburg oraz osobę dowodzącą, nie do końca ścisłe są informacje w zakresie ilości kompanii wchodzących w jego skład. Materiały opisujące Brandenburczyków mówią o 4 bądź, jak to można znaleźć w niektórych przypadkach, o 5 kompaniach. 

Pewność w zakresie składu batalionu można mieć w zakresie następujących kompanii:
- Kompania sztabowa pod dowództwem Leutnanta Kutschego stacjonująca w miejscowości Brandenburg nad Hawelą
-1. Kompania pod dowództwem Leutnanta Kniesche z miejscem stacjonowania w miejscowości Innermanzing in Wienerwald,
- 2. Kompania pod dowództwem Hauptmana Fabiana stacjonująca tak samo jak kompania sztabowa w miejscowości Brandenburg,
- 3. Kompania pod dowództwem Hauptmana Rudolffa, stacjonująca w Münstereifel,
- 4. Kompania pod dowództwem Leutnanta Walthera stacjonująca również w  miejscowości Brandenburg – w przypadku tego oddziału brakuje jednoznacznego potwierdzenia jego istnienia, a tym samym stacjonowania i personaliów dowódcy.

Abstrahując jednakże od  struktury Brandenburczyków, powróćmy do ich szlaku bojowego. Osiągnięcie gotowości bojowej przez poszczególne kompanie oraz  przeformowanie ich na szczebel batalionu oznaczało, że Brandenburczycy są gotowi do działania. W lutym 1940 roku poszczególnym pododdziałom przekazano rozkazy przygotowania się do realizacji konkretnych zadań -  przede wszystkim opanowanie mostów na Kanale Juliana oraz dyslokacje w rejon przyszłych działań wraz z osiągnięciem gotowości do realizacji wyznaczonych działań. Równolegle z przygotowaniami do ataku na zachód w ramach Fall Gelb, część Brandenburczyków władających językiem rumuńskim zostało na prośbę tamtejszych władz i zgodnie z wytycznymi Abwehry skierowana do działań na terenie pól naftowych Ploeszti. Rejon ten, praktycznie przez cały okres wojny, był ze względu na wydobycie strategicznych surowców niezmiernie ważny dla gospodarki niemieckiej. Agentura Abwehry operująca na terenie Rumunii zdobyła na początku 1940 roku informacje, świadczące o tym, że wywiad brytyjski przedsięwziął kroki zmierzające do unieszkodliwienia dunajskich szlaków żeglownych, którymi dostarczano większość towarów do Niemiec oraz zniszczenia infrastruktury pól naftowych. Obok powyższych działań część Brandenburczyków zamierzano wykorzystać w trakcie operacji Weserübungen – atak na kraje skandynawskie.   

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops