Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dywizja BRANDENBURG cz. 2 – Pierwsze struktury.

Jakub Grodzki | 2013-07-22
Żołnierze Sonderkommando Dora podczas patrolu na terenie Afryki Północnej Fot. http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00863/index-6.html.de 

Żołnierze Sonderkommando Dora podczas patrolu na terenie Afryki Północnej Fot. http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00863/index-6.html.de 

Brandenburczycy, zawdzięczający swoją nazwę własną miejscowości – miejscu utworzenia  i stacjonowania pierwszej  kompanii  obdarzonej nazwą Baulehr Kompanie z.b.V. 800. Nazwą, która miała przede wszystkim wprowadzać w błąd i nie zdradzać przeznaczenia nowej jednostki. Jednak zanim doszło do utworzenia zbrojnych wykonawców działań Abwehry, niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy, wysyłał w teren powołane ad hoc grupy zadaniowe, które miały zwykle wyznaczony jeden konkretny cel i wraz z jego osiągnięciem były rozwiązywane.

Zobacz także

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

W okresie bezpośrednio poprzedzającym powołanie pierwszych oddziałów oznaczanych jako z.b.V. 800. działania dywersyjno-sabotażowe oraz rozpoznawcze i wywiadowcze prowadziły takie jednostki jak opisywany wcześniej batalion Ebbinghaus oraz oddziały rozpoznawcze, które jednakże, jak to bywa w przypadku akcji wywiadowczych, nie do końca miały rolę tożsamą z nazwą. Takie jednostki, tworzone w ramach delegatur Abwehry służyły przede wszystkim zdobyciu dokumentów zwłaszcza wywiadowczych na wrogim terenie w trakcie prowadzonych działań zbrojnych. Jednym z oddziałów rozpoznawczych, działających w trakcie kampanii wrześniowej była grupa Majora Hainza Schmalschlagera o kryptonimie „Warszawa” – która miała zabezpieczyć w przededniu opanowania Warszawy materiały związane z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kontrwywiad). Pierwotnie, wraz z postępem zagonów pancernych Wehrmachtu rozpoczęcie akcji oddziału rozpoznawczego „Warszawa” wyznaczono na 8 września, jednak dowództwo niemieckie nie wzięło pod uwagę możliwości tak zaciekłego oporu, z jakim spotkali się na przedpolach stolicy Polski. Tym samym akcję odroczono, aż do 27 września, kiedy to dowodzący obrony Warszawy generał brygady Walerian Czuma podjął decyzję o kapitulacji.

Odziały Mjr Schmalschlagera, postępując jeszcze przed liniowymi oddziałami Wehrmachtu w krótkim czasie dotarły na plac Piłsudskiego i zajęły pustą siedzibę kontrwywiadu wojskowego. Pobieżna lustracja szaf pancernych oraz archiwów ukazała brak najważniejszych materiałów, które w przededniu kapitulacji wywieziono. Wobec pozostawania stolicy w okrążeniu przez większość czasu oblężenia Mjr Schmalschlagera zdawał sobie sprawę, że poszukiwane dokumenty muszą znajdować się gdzieś na terenie miasta. Na ich trop oddział rozpoznawczy trafił już następnego dnia – przesłuchanie mieszkańców okolicznych kamienic wskazały potencjalny kierunek  ucieczki konwoju z dokumentami, które jeszcze tego samego dnia odnaleziono na terenie Fortu Legionów. Dzięki tej zdobyczy Abwehra zatrzymała między innymi blisko 300 agentów działających na terenie III Rzeszy oraz uzyskała obraz funkcjonowania polskich placówek wywiadowczych zlokalizowanych przy ambasadach.

Doświadczenia kampanii wrześniowej, zarówno w zakresie torowania drogi oddziałom liniowym, jak i zdobywania materiałów wywiadowczych uwydatniły potrzebę powołania stałych jednostek, które byłyby zdolne do realizacji tego typu działań. Takimi właśnie przesłankami kierowało się zarówno dowództwo Wehrmachtu jak i zwierzchnik Abwehry – admirał Canaris wydając polecenie powołania pierwszej kompanii nazwanej Baulehr z dopiskiem z.b.V (szczególnego przeznaczenia). W tym momencie historii oddziałów określanych mianem Brandenburczyków spotyka się jedną z wielu zagadek, którą trudno jednoznacznie wyjaśnić.  Mianowicie nie można jednoznacznie określić daty oficjalnego powołania do życia Baulehre Kompanie z.b.V 800. Materiały źródłowe wskazują w tym zakresie datę 15 września 1939 r. – czyli jeszcze podczas walk w Polsce, kiedy to Hauptman Putz otrzymał rozkaz nadzorowania formowania 1 kompanii Baulehr w miejscowości Bruck, dowództwo nad tym oddziałem objął Hauptman Verbeeck.

Jako początek tworzenia pododdziałów z.b.V.   wskazywana jest również data 27.09.1939 r., kiedy to podczas narady z głównodowodzącymi wojsk niemieckich Adolf Hitler poinformował o planowanej kampanii na zachodzie, a w ślad za tym polecił sformowanie pododdziałów rozpoznawczych, które z dużym powodzeniem działały na terenie Polski. Polecenie sformowania 1 kompanii Baulehr w takiej wersji otrzymał Hauptmann von Hippel. Rozkaz ten został powtórzony następnie przez zwierzchnika Abwehry admirała Canarisa 15 października, po czym rozpoczęto nabór i szkolenie w ośrodku usytuowanym nad jeziorem Quenzsee. Działania te nadzorował sztab III Okręgu Wojskowego (Wehrkresi) Berlin. Równolegle z procesem formowania 1 kompanii rozpoczęto formowanie 2, która powstała na bazie 11 żołnierzy z kompanii do zadań specjalnych Leutnanta Sigfrida Grabera. Dowództwo nad tym pododdziałem powierzono Hauptmanowi Fabianowi.

Liczba chętnych zgłaszających się do ośrodków szkoleniowych w krótkim czasie przerosła oczekiwania dowództwa, które jednakże postanowiło wykorzystać sytuację oraz zainteresowanie nową formacją i poleciło Hauptmanowi Rudolffowi przystąpienie do formowania 3 kompani z.b.V. Wraz z końcem października Baulehre Kompanie 800 z.b.V. osiągnęła gotowość bojową. Pod koniec pierwszej dekady listopada dołączyły do niej w tym zakresie dwie dalsze kompanie. Wszystkie kompanie z dniem 15 grudnia 1939 r. trafiły pod komendę Hpt. Hippela, któremu tym samym powierzono dowództwo nad Baulehr Bataillon z.b.V. 800. W tym przypadku, o ile można z całą pewnością wskazać datę utworzenia batalionu Brandenburg oraz osobę dowodzącą, nie do końca ścisłe są informacje w zakresie ilości kompanii wchodzących w jego skład. Materiały opisujące Brandenburczyków mówią o 4 bądź, jak to można znaleźć w niektórych przypadkach, o 5 kompaniach. 

Pewność w zakresie składu batalionu można mieć w zakresie następujących kompanii:
- Kompania sztabowa pod dowództwem Leutnanta Kutschego stacjonująca w miejscowości Brandenburg nad Hawelą
-1. Kompania pod dowództwem Leutnanta Kniesche z miejscem stacjonowania w miejscowości Innermanzing in Wienerwald,
- 2. Kompania pod dowództwem Hauptmana Fabiana stacjonująca tak samo jak kompania sztabowa w miejscowości Brandenburg,
- 3. Kompania pod dowództwem Hauptmana Rudolffa, stacjonująca w Münstereifel,
- 4. Kompania pod dowództwem Leutnanta Walthera stacjonująca również w  miejscowości Brandenburg – w przypadku tego oddziału brakuje jednoznacznego potwierdzenia jego istnienia, a tym samym stacjonowania i personaliów dowódcy.

Abstrahując jednakże od  struktury Brandenburczyków, powróćmy do ich szlaku bojowego. Osiągnięcie gotowości bojowej przez poszczególne kompanie oraz  przeformowanie ich na szczebel batalionu oznaczało, że Brandenburczycy są gotowi do działania. W lutym 1940 roku poszczególnym pododdziałom przekazano rozkazy przygotowania się do realizacji konkretnych zadań -  przede wszystkim opanowanie mostów na Kanale Juliana oraz dyslokacje w rejon przyszłych działań wraz z osiągnięciem gotowości do realizacji wyznaczonych działań. Równolegle z przygotowaniami do ataku na zachód w ramach Fall Gelb, część Brandenburczyków władających językiem rumuńskim zostało na prośbę tamtejszych władz i zgodnie z wytycznymi Abwehry skierowana do działań na terenie pól naftowych Ploeszti. Rejon ten, praktycznie przez cały okres wojny, był ze względu na wydobycie strategicznych surowców niezmiernie ważny dla gospodarki niemieckiej. Agentura Abwehry operująca na terenie Rumunii zdobyła na początku 1940 roku informacje, świadczące o tym, że wywiad brytyjski przedsięwziął kroki zmierzające do unieszkodliwienia dunajskich szlaków żeglownych, którymi dostarczano większość towarów do Niemiec oraz zniszczenia infrastruktury pól naftowych. Obok powyższych działań część Brandenburczyków zamierzano wykorzystać w trakcie operacji Weserübungen – atak na kraje skandynawskie.   

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.