W Krakowie przekazano dowodzenie

 Redakcja  /  02-01-2014
Fot. DWS

- Chciałbym podziękować dowódcy Wojsk Specjalnych za dotychczasową służbę. Wierzę, że swoje doświadczenie z powodzeniem wykorzysta na nowym stanowisku w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako szef Inspektoratu Wojsk Specjalnych - powiedział wiceadmirał Głuszko. - Jednocześnie gratuluję generałowi Gutowi wyznaczenia na Dowódcę Sił Specjalnych. Obecny poziom i kształt Wojsk Specjalnych to zasługa wszystkich służących w nich żołnierzy, to również zasługa całych Sił Zbrojnych - dodał zastępca szefa SG WP.

 Generałowie Patalong i Gut uroczyście podpisali protokoły przekazania obowiązków oraz złożyli stosowane meldunki zastępcy szefa SG WP.

 - Jestem niezwykle zadowolony, że praca dowództwa, jednostek organizacyjnych oraz wszystkich wspierających nasze działania, pozwoliła naszym przełożonym podjąć decyzję o potrzebie utrzymania pełnego komponentu Wojsk Specjalnych, skupionego pod jednym dowództwem, w ramach nowej struktury dowodzenia SZ RP - powiedział gen. bryg. Piotr Patalong. - Nie będę chronologicznie przedstawiał co i kiedy udało się osiągnąć. Powiem tylko, że za wszystkimi tymi sukcesami stoicie wy wszyscy razem i każdy z was osobno. I za to pragnę wam podziękować. Jednak nie tylko my byliśmy autorami tych osiągnięć. Nie można pominąć ogromnej determinacji ministerstwa ON i SG WP wspierających nasze ambicje. Pamiętamy również o wsparciu innych rodzajów sił zbrojnych, a w szczególności Sił Powietrznych, które tak sprawnie zbudowały element powietrzny naszych wojsk - podkreślił Dowódca Wojsk Specjalnych

 Gen. bryg. Jerzy Gut stwierdził, że „każdy rok, ze względu na plany rozwoju Wojsk Specjalnych i nasze zobowiązania przynosi nowe wyzwania”. - W 2014 roku w ramach ćwiczenia całości natowskiego komponentu operacji specjalnych pk. Noble Sword-14 będziemy musieli potwierdzić zdolność, którą wywalczyliśmy w czasie ćwiczenia Cobra-13. Czeka nas również wyzwanie związane z Afganistanem, a mianowicie bezpieczne wycofanie komponentu Wojsk Specjalnych biorących udział w misji ISAF - powiedział generał Gut.

- Dziękując za wsze dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie chciałbym prosić każdego z was o bycie ambasadorem Wojsk Specjalnych wszędzie tam gdzie się znajdujecie i o docieranie z wiedzą na temat ram naszego funkcjonowania do innych. Wojsk Specjalne nie są produktem masowym, są natomiast beneficjentem innych rodzajów wojsk. Jednak ze względu na niekonwencjonalny sposób działania potrzebują innego zabezpieczenia, struktury, innego podejścia - podkreślił generał.

 

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym generała Włodzimierza Potasińskiego. Wręczono również pamiątkowe Medale Wojsk Specjalnych, które z rąk generała Patalonga i Guta otrzymał wiceadmirał Głuszko oraz generał Kempara.

 Tekst: DWS

 

gen. bryg. Piotr PATALONG

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej, Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie, ukończył również Kurs Oficerów Operacyjnych NATO na Akademii Obrony Sił Zbrojnych Holandii , Podyplomowe Studia Operacyjno- Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej, oraz kurs RANGER, PATHFINDER, JUMPASTER w Stanach Zjednoczonych.

Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 12 Dywizji mechanizowanej.  
W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódca grupy specjalnej 12 Kompanii Specjalnej, dowódca plutonu specjalnego 56 Kompanii Specjalnej, dowódca zespołu kadrowego 56 Kompanii Specjalnej. Po ukończeniu studiów na AON w 1996 r. został przeniesiony do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, gdzie objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6 BDSz.  

W latach 1997 - 2002 skierowany został do służby w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, tam obejmował kolejno stanowiska: zastępca szefa szkolenia 25 DKPow., szef szkolenia 1 Pułku Kawalerii Powietrznej, dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej. W styczniu 2002 r. powrócił do 6 BDSz na stanowisko dowódcy 18. Batalionu desantowo-szturmowego, którym dowodził do 2004 r. W 2005 r. otrzymał rozkaz objęcia obowiązków dowódcy 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu. W czerwcu 2006 r. został dowódcą JW 2305 GROM. W marcu 2008 r. po raz drugi wyznaczony został przez ministra Obrony Narodowej na dowódcę 18 bdsz. Od października 2008 r. roku pełnił obowiązki szefa sztabu
w Dowództwie Wojsk Specjalnych, a od 15 sierpnia 2010 r. Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Gen. bryg. Piotr Patalong trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju na stanowiskach: oficer operacyjny (UNPROFOR), szef sztabu - zastępca dowódcy PKW w Bośni i Hercegowinie (SFOR), dowódca Grupy Bojowej PKW w Iraku. 

Decyzją z dn. 17 grudnia br. gen. bryg. Piotr Patalong został wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Specjalnych.


gen. bryg Jerzy GUT

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ukończył również Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów z zakresu działań Specjalnych oraz kurs taktyczno - operacyjny na Akademii Obrony Narodowej, studia podyplomowe Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe na Akademii Pedagogicznej, kurs Bezpieczeństwo, a Terroryzm w Centrum Marshalla w Niemczech oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego 48. kompanii rozpoznawczej w 6. Dywizji Powietrznodesantowej w Krakowie. W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódcy kompanii szturmowej, dowódcy 48. samodzielnej kompanii rozpoznawczej, starszego oficera wydziału rozpoznawczego ds. działań specjalnych w sztabie 6. DPD, oraz starszego oficera spadochronowego, a następnie zastępcy dowódcy 16. batalionu powietrznodesantowego. W 1998 roku objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6 BDSz.

W latach 2001 - 2004 dowodził 6. batalionem desantowo-szturmowym w 6. Brygadzie Desantowo Szturmowej. W 2005 roku wyznaczony został na stanowisko szefa szkolenia 6. Brygady Desantowo Szturmowej. Obowiązki te pełnił do marca 2007 roku, kiedy skierowany został do JW 2305 GROM na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki. Od stycznia 2009 do czerwca 2009 - był szefem sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Z tego stanowiska został skierowany na studia podyplomowe w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, po powrocie w czerwcu 2010 pozostawał w rezerwie kadrowej MON. 5 sierpnia 2010 r. objął obowiązki dowódcy JW 2305 GROM, a 1 sierpnia 2011 r. wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych - Szefa Sztabu.

Gen. bryg. Jerzy Gut trzykrotnie uczestniczył w misjach w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie jako zastępca dowódcy 16 bpd, następnie Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego - szef sztabu Nordycko - Polskiej Grupy Bojowej oraz szef wydziału specjalnego w CJ2 Kwatery Głównej SFOR w Sarajewie. Od lipca 2004 do lutego 2005 był dowódcą Grupy Bojowej PKW w Iraku.

Decyzją z dn. 29 listopada br. Minister Obrony Narodowej wyznaczył gen. bryg. Jerzego Guta na stanowisko Dowódcy Sił Specjalnych.

 

Zgodnie z założeniami reformy struktur dowodzenia z dniem 31 grudnia 2013 r. rozformowane zostaną jedynie dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Rodzaje Sił Zbrojnych jako takie będą nadal funkcjonować. Stąd też powstanie odpowiednich Inspektoratów w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). Wśród nich będzie również Inspektorat Wojsk Specjalnych (podobnie jak Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej). Jako że nie może być dwóch dowództw tego samego RSZ to w Krakowie powstanie Dowództwo Sił Specjalnych (DSSpec.) jako jednostka organizacyjna bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Generalnemu RSZ.

Dowództwo Sił Specjalnych (DSSpec.) będzie jednostką organizacyjną odpowiedzialną min. za dowodzenie jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych z podległych jednostek. Będzie brało udział w określaniu kierunków rozwoju Wojsk Specjalnych, planowaniu ich użycia oraz przygotowywaniu sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz działań w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. DSSpec. będzie spełniał również rolę dowództwa komponentu operacji specjalnych (ang. Special Operations Component Command, SOCC) w ramach Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF). Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana zostanie zasada leżąca
u podstaw działania Dowództwa Wojsk Specjalnych:
force user - force provider (odpowiedzialność za szkolenie, przygotowanie wojsk i jednocześnie dowodzenie nimi
w kraju i poza jego granicami).

 

Inspektorat Wojsk Specjalnych (IWS) będzie odpowiadał za tworzenie warunków pozwalających na osiąganie i utrzymywanie zdolności operacyjnych oraz za przygotowywanie i prowadzenie ustalonych przedsięwzięć szkoleniowych z dowództwami
i sztabami jednostek podległych DG RSZ. Inspektorat będzie również wskazywał potrzeby
w zakresie doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach wojskowych korpusu osobowego Wojsk Specjalnych. Będzie również realizował zadania wynikające z funkcji gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego w zakresie Wojsk Specjalnych.

 

Galeria aktualności  Ilość zdjęć:  12

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Co zabrać ze sobą na jesienną wyprawę »
sprzet jesienny

 


 Dostępny już dla Ciebie! Nie tylko dla mundurowych » 

 Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych »


latarka na broń

 


Co jest niezbędne w mundurze komandosa »
buty taktyczne

 


Zostań najbardziej pożądanym absolwentem na świecie »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

uczelnia wojskowa

 

 

 


Jakie możliwości daje Ci szybka wymiana szkieł balistycznych »
okulary balistyczne

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
ubranie taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Buty do lasu - które wybrać »
kursy strzeleń
05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie Balistyka dla snajperów. Praktyczny poradnik
cyberprzestrzen, cyberterroryzm cyberprzestrzen
Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju (...)
zobacz więcej »
Kilkanaście historii walki o życie, pokazanych z dwóch perspektyw: rannego żołnierza i ratujących go medyków. Na tym polega wyjątkowość najnowszej książki Jarosława Rybaka, autora popularnych książek o polskich jednostkach specjalnych. (...)
zobacz więcej »
Odkryj tajną jednostkę wojskową w latach 1967–1994 zakamuflowaną w koszarach artylerii w dolnośląskim Bolesławcu. Przeczytaj mocne wspomnienia pozbawione politycznej poprawności! (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Global SOF Symposium w Warszawie

Global SOF Symposium - Europe jest coroczną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, w trakcie której mają miejsce wykłady, dyskusje panelowe i rozmowy eksperckie, połączone z ekspozycją najnowszych...

Aktualny numer

4/2021
SPECIAL OPS 4/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - GEI - Obrońcy Katalonii
  • - Macedońskie Wilki
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl