Page 19 - Special Ops 4/2021
P. 19

SPECIAL OPS UZBROJENIE Tekst: Monika Dziuba
 Zdjęcia: Monika Dziuba, Iwona Wandtke (SGO Gdańsk)
              Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

                     www.prenumerata.special-ops.pl

                         www.special-ops.pl
 BROŃ WIELOZADANIOWA

 – MCX VIRTUS


 ompromis pomiędzy kompaktowością karabinka a możliwością wyko-
 Krzystania go do różnych typów zadań bojowych, w zmieniających się
 okolicznościach realizowanej misji jednostek specjalnych, okazał się możli-
 wy, dzięki karabinkowi modułowemu Sig Sauer MCX.

 Karabinek MCX, dzięki kompaktowości uzyskanej przez składaną kolbę, okre-
 ślany jest mianem Low-Visibility Assault Weapon, czyli broni szturmowej poręcz-
 nej, łatwej do ukrycia. Doposażony w tłumik dźwięku z sukcesem wyparł pistolety
 maszynowe typu HK MP5 z kilku znanych jednostek wojskowych i policyjnych.
 Producentem MCX jest amerykańska firma Sig Sauer. Karabinek w produkcji jest
 od 2015 roku i swoje powstanie zawdzięcza zapotrzebowaniu wojsk specjalnych
 na broń dyskretną, cichą, a jednocześnie pozwalającą na prowadzenie skutecz-
 nego ognia na większych dystansach. MCX jest karabinkiem modułowym, pro-
 ducent chwali się możliwością uzyskania nawet 500 konfiguracji na dostępnych
 komponentach. Wysoka konfigurowalność sprzętu również wyniknęła z zapo-
 trzebowań amerykańskich jednostek, które oczekiwały broni dającej się szybko
 dostosować do typu realizowanej misji. Za najlepsze rozwiązanie uznano konstruk-
 cję kompaktową niczym pistolet maszynowy, ale strzelającą amunicją używaną
 w karabinkach. Dodatkowym atutem, wynikającym z łatwości konfiguracji MCX
 18 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24