Page 18 - Special Ops 4/2021
P. 18

SPECIAL OPS    UZBROJENIE        Tekst: Monika Dziuba
        Zdjęcia: Monika Dziuba, Iwona Wandtke (SGO Gdańsk)
                                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl

                                                                                    www.special-ops.pl
    BROŃ WIELOZADANIOWA

    – MCX VIRTUS


                                 ompromis pomiędzy kompaktowością karabinka a możliwością wyko-
                               Krzystania go do różnych typów zadań bojowych, w zmieniających się
                                okolicznościach realizowanej misji jednostek specjalnych, okazał się możli-
                                wy, dzięki karabinkowi modułowemu Sig Sauer MCX.

                                Karabinek MCX, dzięki kompaktowości uzyskanej przez składaną kolbę, okre-
                                ślany jest mianem Low-Visibility Assault Weapon, czyli broni szturmowej poręcz-
                                nej, łatwej do ukrycia. Doposażony w tłumik dźwięku z sukcesem wyparł pistolety
                                maszynowe typu HK MP5 z kilku znanych jednostek wojskowych i policyjnych.
                                Producentem MCX jest amerykańska firma Sig Sauer. Karabinek w produkcji jest
                                od 2015 roku i swoje powstanie zawdzięcza zapotrzebowaniu wojsk specjalnych
                                na broń dyskretną, cichą, a jednocześnie pozwalającą na prowadzenie skutecz-
                                nego ognia na większych dystansach. MCX jest karabinkiem modułowym, pro-
                                ducent chwali się możliwością uzyskania nawet 500 konfiguracji na dostępnych
                                komponentach. Wysoka konfigurowalność sprzętu również wyniknęła z zapo-
                                trzebowań amerykańskich jednostek, które oczekiwały broni dającej się szybko
                                dostosować do typu realizowanej misji. Za najlepsze rozwiązanie uznano konstruk-
                                cję kompaktową niczym pistolet maszynowy, ale strzelającą amunicją używaną
                                w karabinkach. Dodatkowym atutem, wynikającym z łatwości konfiguracji MCX
    18  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23